فراتاب-فرهنگی http://www.faratab.com/category/15/ info@rsm.co.ir Wed, 27 Oct 21 10:51:05 +0330fa طبیعت، جامعه و بخصوص زنان کردستان الهام‌بخش نقاشی‌هایم هستند http://www.faratab.com/news/11872/%D8%B7%D8%A8%DB%8C%D8%B9%D8%AA%D8%8C-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D9%87-%D9%88-%D8%A8%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5-%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%A7%D9%85%E2%80%8C%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D9%86%D9%82%D8%A7%D8%B4%DB%8C%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C%D9%85-%D9%87%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%AF Mon, 25 Oct 21 12:16:21 +0330 طبیعت، جامعه و بخصوص زنان کردستان الهام‌بخش نقاشی‌هایم هستند
آرزو کریم‌صفت از دغدغه‌ها و نگاههای شاعرانه یک نقاش می‌نویسد

]]>
انتشار مجموعه شعر «شاعر چشمان اوست» http://www.faratab.com/news/11871/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%AC%D9%85%D9%88%D8%B9%D9%87-%D8%B4%D8%B9%D8%B1-%C2%AB%D8%B4%D8%A7%D8%B9%D8%B1-%DA%86%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%88%D8%B3%D8%AA%C2%BB Mon, 25 Oct 21 11:37:55 +0330 انتشار مجموعه شعر «شاعر چشمان اوست»
خانم دکتر پگاه صیدی سراینده این مجموعه شعر است

]]>
په‌یامی محه‌مه‌د خه‌زاعی جێگری وه‌زیر و سه‌رۆکی رێکخراوی سینه‌مایی بۆ فێستیڤاڵی نێونه‌ته‌وه‌یی کورته‌ فیلمی تاران http://www.faratab.com/news/11870/%D9%BE%D9%87%E2%80%8C%DB%8C%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D9%85%D8%AD%D9%87%E2%80%8C%D9%85%D9%87%E2%80%8C%D8%AF-%D8%AE%D9%87%E2%80%8C%D8%B2%D8%A7%D8%B9%DB%8C-%D8%AC%DB%8E%DA%AF%D8%B1%DB%8C-%D9%88%D9%87%E2%80%8C%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D9%88-%D8%B3%D9%87%E2%80%8C%D8%B1%DB%86%DA%A9%DB%8C-%D8%B1%DB%8E%DA%A9%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D9%88%DB%8C-%D8%B3%DB%8C%D9%86%D9%87%E2%80%8C%D9%85%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A8%DB%86-%D9%81%DB%8E%D8%B3%D8%AA%DB%8C%DA%A4%D8%A7%DA%B5%DB%8C-%D9%86%DB%8E%D9%88%D9%86%D9%87%E2%80%8C%D8%AA%D9%87%E2%80%8C%D9%88%D9%87%E2%80%8C%DB%8C%DB%8C-%DA%A9%D9%88%D8%B1%D8%AA%D9%87%E2%80%8C-%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85%DB%8C-%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86 Mon, 25 Oct 21 11:23:07 +0330 په‌یامی محه‌مه‌د خه‌زاعی جێگری وه‌زیر و سه‌رۆکی رێکخراوی سینه‌مایی بۆ فێستیڤاڵی نێونه‌ته‌وه‌یی کورته‌ فیلمی تاران

]]>
په‌یامی وه‌زیری فه‌رهه‌نگی ئێران بۆ سی‌وهه‌شته‌مین فێستیڤاڵی نێونه‌ته‌وه‌یی کورته‌ فیلمی تاران http://www.faratab.com/news/11869/%D9%BE%D9%87%E2%80%8C%DB%8C%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D9%88%D9%87%E2%80%8C%D8%B2%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D9%81%D9%87%E2%80%8C%D8%B1%D9%87%D9%87%E2%80%8C%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D8%A6%DB%8E%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%DB%86-%D8%B3%DB%8C%E2%80%8C%D9%88%D9%87%D9%87%E2%80%8C%D8%B4%D8%AA%D9%87%E2%80%8C%D9%85%DB%8C%D9%86-%D9%81%DB%8E%D8%B3%D8%AA%DB%8C%DA%A4%D8%A7%DA%B5%DB%8C-%D9%86%DB%8E%D9%88%D9%86%D9%87%E2%80%8C%D8%AA%D9%87%E2%80%8C%D9%88%D9%87%E2%80%8C%DB%8C%DB%8C-%DA%A9%D9%88%D8%B1%D8%AA%D9%87%E2%80%8C-%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85%DB%8C-%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86 Mon, 25 Oct 21 11:06:00 +0330 په‌یامی وه‌زیری فه‌رهه‌نگی ئێران بۆ سی‌وهه‌شته‌مین فێستیڤاڵی نێونه‌ته‌وه‌یی کورته‌ فیلمی تاران

]]>
فیلمی «سپی پۆش» که له کوردستان وێنه‌گیراوه بووه نوێنه‌ری ئێران له ئۆسکاری 2022 http://www.faratab.com/news/11868/%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85%DB%8C-%C2%AB%D8%B3%D9%BE%DB%8C-%D9%BE%DB%86%D8%B4%C2%BB-%DA%A9%D9%87-%D9%84%D9%87-%DA%A9%D9%88%D8%B1%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%88%DB%8E%D9%86%D9%87%E2%80%8C%DA%AF%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%88%D9%87-%D8%A8%D9%88%D9%88%D9%87-%D9%86%D9%88%DB%8E%D9%86%D9%87%E2%80%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%A6%DB%8E%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%84%D9%87-%D8%A6%DB%86%D8%B3%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-2022 Mon, 25 Oct 21 11:03:33 +0330 فیلمی «سپی پۆش» که له کوردستان وێنه‌گیراوه بووه نوێنه‌ری ئێران له ئۆسکاری 2022

]]>
64 به‌رهه‌م له‌ 32 وڵات له‌ به‌شی کێبڕکێی نێونه‌ته‌وه‌یی فێستیڤاڵی کورته‌ فیلمی تاران رکابه‌ری ده‌که‌ن http://www.faratab.com/news/11867/64-%D8%A8%D9%87%E2%80%8C%D8%B1%D9%87%D9%87%E2%80%8C%D9%85-%D9%84%D9%87%E2%80%8C-32-%D9%88%DA%B5%D8%A7%D8%AA-%D9%84%D9%87%E2%80%8C-%D8%A8%D9%87%E2%80%8C%D8%B4%DB%8C-%DA%A9%DB%8E%D8%A8%DA%95%DA%A9%DB%8E%DB%8C-%D9%86%DB%8E%D9%88%D9%86%D9%87%E2%80%8C%D8%AA%D9%87%E2%80%8C%D9%88%D9%87%E2%80%8C%DB%8C%DB%8C-%D9%81%DB%8E%D8%B3%D8%AA%DB%8C%DA%A4%D8%A7%DA%B5%DB%8C-%DA%A9%D9%88%D8%B1%D8%AA%D9%87%E2%80%8C-%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85%DB%8C-%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B1%DA%A9%D8%A7%D8%A8%D9%87%E2%80%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D9%87%E2%80%8C%DA%A9%D9%87%E2%80%8C%D9%86 Mon, 25 Oct 21 11:00:27 +0330 64 به‌رهه‌م له‌ 32 وڵات له‌ به‌شی کێبڕکێی نێونه‌ته‌وه‌یی فێستیڤاڵی کورته‌ فیلمی تاران رکابه‌ری ده‌که‌ن

]]>
ضرورت پاسداشت هنرمند پیام عزیزی در زادگاه عرفانی‌اش شهر پاوه http://www.faratab.com/news/11862/%D8%B6%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%AA-%D9%BE%D8%A7%D8%B3%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D9%87%D9%86%D8%B1%D9%85%D9%86%D8%AF-%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D9%85-%D8%B9%D8%B2%DB%8C%D8%B2%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B2%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%B9%D8%B1%D9%81%D8%A7%D9%86%DB%8C%E2%80%8C%D8%A7%D8%B4-%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D9%BE%D8%A7%D9%88%D9%87 Tue, 19 Oct 21 16:31:05 +0330 ضرورت پاسداشت هنرمند پیام عزیزی در زادگاه عرفانی‌اش شهر پاوه
پیام عزیزی خواننده موسیقی عرفانی که بر سامی یوسف هم تاثیر داشته است

]]>
زنانی که رنج‌ها برای آموختن برده‌اند تا عاشقی را بنوازند! http://www.faratab.com/news/11858/%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%86%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%D8%B1%D9%86%D8%AC%E2%80%8C%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%AE%D8%AA%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%AF%D9%87%E2%80%8C%D8%A7%D9%86%D8%AF-%D8%AA%D8%A7-%D8%B9%D8%A7%D8%B4%D9%82%DB%8C-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%AF%21 Fri, 15 Oct 21 19:39:07 +0330 زنانی که رنج‌ها برای آموختن برده‌اند تا عاشقی را بنوازند!
دنیا شهیدی – نوازنده و مدرس دف

]]>
اعلام برنامه‌های آنلاین پنجمین دوره جشنواره فیلم و فرهنگ کُردی «نیویورک» http://www.faratab.com/news/11855/%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%D9%86%D9%84%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D9%BE%D9%86%D8%AC%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87-%D8%AC%D8%B4%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85-%D9%88-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF-%DA%A9%D9%8F%D8%B1%D8%AF%DB%8C-%C2%AB%D9%86%DB%8C%D9%88%DB%8C%D9%88%D8%B1%DA%A9%C2%BB Thu, 14 Oct 21 19:06:26 +0330 اعلام برنامه‌های آنلاین پنجمین دوره جشنواره فیلم و فرهنگ کُردی «نیویورک»

]]>
از یازدهمین دوره جشنواره فیلم کُردی «برلین» چه می‌دانیم؟ http://www.faratab.com/news/11854/%D8%A7%D8%B2-%DB%8C%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D9%87%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87-%D8%AC%D8%B4%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85-%DA%A9%D9%8F%D8%B1%D8%AF%DB%8C-%C2%AB%D8%A8%D8%B1%D9%84%DB%8C%D9%86%C2%BB-%DA%86%D9%87-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C%D9%85%D8%9F Thu, 14 Oct 21 18:59:43 +0330 از یازدهمین دوره جشنواره فیلم کُردی «برلین» چه می‌دانیم؟

]]>
«نانی پیرۆز» خەڵاتی باشترین بەڵگەفیلمی فێستیڤاڵی «دینی ئەمڕۆ»ی لە ئیتاڵیا بەدەستهێنا http://www.faratab.com/news/11850/%C2%AB%D9%86%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%BE%DB%8C%D8%B1%DB%86%D8%B2%C2%BB-%D8%AE%DB%95%DA%B5%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%A8%DB%95%DA%B5%DA%AF%DB%95%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85%DB%8C-%D9%81%DB%8E%D8%B3%D8%AA%DB%8C%DA%A4%D8%A7%DA%B5%DB%8C-%C2%AB%D8%AF%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%A6%DB%95%D9%85%DA%95%DB%86%C2%BB%DB%8C-%D9%84%DB%95-%D8%A6%DB%8C%D8%AA%D8%A7%DA%B5%DB%8C%D8%A7-%D8%A8%DB%95%D8%AF%DB%95%D8%B3%D8%AA%D9%87%DB%8E%D9%86%D8%A7 Sat, 09 Oct 21 11:00:29 +0330 «نانی پیرۆز» خەڵاتی باشترین بەڵگەفیلمی فێستیڤاڵی «دینی ئەمڕۆ»ی لە ئیتاڵیا بەدەستهێنا
«نان مقدس» جایزه بهترین مستند جشنواره بین‌المللی فیلم «دین امروز» ایتالیا را گرفت

]]>
دادوەرانی بەشی سیناریۆی یەکەمین فێستیڤاڵی فیلم، سیناریۆ و وێنەی «لاو» دیاریکران http://www.faratab.com/news/11849/%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D9%88%DB%95%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A8%DB%95%D8%B4%DB%8C-%D8%B3%DB%8C%D9%86%D8%A7%D8%B1%DB%8C%DB%86%DB%8C-%DB%8C%DB%95%DA%A9%DB%95%D9%85%DB%8C%D9%86-%D9%81%DB%8E%D8%B3%D8%AA%DB%8C%DA%A4%D8%A7%DA%B5%DB%8C-%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85%D8%8C-%D8%B3%DB%8C%D9%86%D8%A7%D8%B1%DB%8C%DB%86-%D9%88-%D9%88%DB%8E%D9%86%DB%95%DB%8C-%C2%AB%D9%84%D8%A7%D9%88%C2%BB-%D8%AF%DB%8C%D8%A7%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%B1%D8%A7%D9%86 Sat, 09 Oct 21 10:55:42 +0330 دادوەرانی بەشی سیناریۆی یەکەمین فێستیڤاڵی فیلم، سیناریۆ و وێنەی «لاو» دیاریکران
داوران بخش فیلمنامه نخستین دوره جشنواره فیلم، فیلمنامه و عکس «لاو» معرفی شدند

]]>
نسل آینده ادبیات؛ نویسندگانی در سایه http://www.faratab.com/news/11841/%D9%86%D8%B3%D9%84-%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D8%A7%D8%AA%D8%9B-%D9%86%D9%88%DB%8C%D8%B3%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D9%87 Sat, 02 Oct 21 20:25:21 +0330 نسل آینده ادبیات؛ نویسندگانی در سایه
گفت‌وگو با بیژن کیا

]]>
سنندجی‌ها در تکاپوی برگزاری جشنواره بین اللملی تکنوازی «آبیدر» http://www.faratab.com/news/11840/%D8%B3%D9%86%D9%86%D8%AF%D8%AC%DB%8C%E2%80%8C%D9%87%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%DA%A9%D8%A7%D9%BE%D9%88%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AC%D8%B4%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%AA%DA%A9%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%C2%AB%D8%A2%D8%A8%DB%8C%D8%AF%D8%B1%C2%BB Mon, 27 Sep 21 10:55:13 +0330 سنندجی‌ها در تکاپوی برگزاری جشنواره بین اللملی تکنوازی «آبیدر»
فێستیڤاڵی نێودەوڵەتی ژەنیاریی «ئاویەر»

]]>
مجله معتبر بین‌المللی «ورایتی» و انتشار خبری از «منصور جهانی» درباره موفقیت سینمای ایران http://www.faratab.com/news/11834/%D9%85%D8%AC%D9%84%D9%87-%D9%85%D8%B9%D8%AA%D8%A8%D8%B1-%D8%A8%DB%8C%D9%86%E2%80%8C%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84%DB%8C-%C2%AB%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%AA%DB%8C%C2%BB-%D9%88-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1-%D8%AE%D8%A8%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%C2%AB%D9%85%D9%86%D8%B5%D9%88%D8%B1-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C%C2%BB-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D9%85%D9%88%D9%81%D9%82%DB%8C%D8%AA-%D8%B3%DB%8C%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86 Sat, 25 Sep 21 12:08:01 +0330 مجله معتبر بین‌المللی «ورایتی» و انتشار خبری از «منصور جهانی» درباره موفقیت سینمای ایران

]]>
فیلمی کوردی «زاڵاوا» لە فێستیڤاڵی نێودەوڵەتی "تۆڕۆنتۆ"ی کەنەدا پێشوازیی لێکرا http://www.faratab.com/news/11833/%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%88%D8%B1%D8%AF%DB%8C-%C2%AB%D8%B2%D8%A7%DA%B5%D8%A7%D9%88%D8%A7%C2%BB-%D9%84%DB%95-%D9%81%DB%8E%D8%B3%D8%AA%DB%8C%DA%A4%D8%A7%DA%B5%DB%8C-%D9%86%DB%8E%D9%88%D8%AF%DB%95%D9%88%DA%B5%DB%95%D8%AA%DB%8C-%22%D8%AA%DB%86%DA%95%DB%86%D9%86%D8%AA%DB%86%22%DB%8C-%DA%A9%DB%95%D9%86%DB%95%D8%AF%D8%A7-%D9%BE%DB%8E%D8%B4%D9%88%D8%A7%D8%B2%DB%8C%DB%8C-%D9%84%DB%8E%DA%A9%D8%B1%D8%A7 Sat, 25 Sep 21 12:03:12 +0330 فیلمی کوردی «زاڵاوا» لە فێستیڤاڵی نێودەوڵەتی

]]>
با اکران «بیقرار» جشنواره بین‌المللی فیلم «فرانکوفون نامور» بلژیک افتتاح مى‌شود http://www.faratab.com/news/11828/%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%DA%A9%D8%B1%D8%A7%D9%86-%C2%AB%D8%A8%DB%8C%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%C2%BB-%D8%AC%D8%B4%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%A8%DB%8C%D9%86%E2%80%8C%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84%DB%8C-%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85-%C2%AB%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%DA%A9%D9%88%D9%81%D9%88%D9%86-%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B1%C2%BB-%D8%A8%D9%84%DA%98%DB%8C%DA%A9-%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%AA%D8%A7%D8%AD-%D9%85%D9%89%E2%80%8C%D8%B4%D9%88%D8%AF Wed, 22 Sep 21 12:38:46 +0330 با اکران «بیقرار» جشنواره بین‌المللی فیلم «فرانکوفون نامور» بلژیک افتتاح مى‌شود

]]>
«امتحان» در جشنواره بین‌المللی فیلم «بوسان» در کره جنوبی روی پرده می‌رود http://www.faratab.com/news/11824/%C2%AB%D8%A7%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D9%86%C2%BB-%D8%AF%D8%B1-%D8%AC%D8%B4%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%A8%DB%8C%D9%86%E2%80%8C%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84%DB%8C-%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85-%C2%AB%D8%A8%D9%88%D8%B3%D8%A7%D9%86%C2%BB-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%B1%D9%87-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%DB%8C-%D8%B1%D9%88%DB%8C-%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D9%87-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%B1%D9%88%D8%AF Sun, 19 Sep 21 15:55:33 +0430 «امتحان» در جشنواره بین‌المللی فیلم «بوسان» در کره جنوبی روی پرده می‌رود

]]>
کتاب گفت‌وگو با «سم پکینپا» با ترجمه «شاهین کربلایی طاهر» به چاپ دوم رسید http://www.faratab.com/news/11822/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%DA%AF%D9%81%D8%AA%E2%80%8C%D9%88%DA%AF%D9%88-%D8%A8%D8%A7-%C2%AB%D8%B3%D9%85-%D9%BE%DA%A9%DB%8C%D9%86%D9%BE%D8%A7%C2%BB-%D8%A8%D8%A7-%D8%AA%D8%B1%D8%AC%D9%85%D9%87-%C2%AB%D8%B4%D8%A7%D9%87%DB%8C%D9%86-%DA%A9%D8%B1%D8%A8%D9%84%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%B7%D8%A7%D9%87%D8%B1%C2%BB-%D8%A8%D9%87-%DA%86%D8%A7%D9%BE-%D8%AF%D9%88%D9%85-%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%AF Sat, 18 Sep 21 18:41:47 +0430 کتاب گفت‌وگو با «سم پکینپا» با ترجمه «شاهین کربلایی طاهر» به چاپ دوم رسید

]]>
«ئەزموون» لە فێستیڤاڵی نێوده‌وڵه‌تی فیلمی «بۆسان» له کۆریای باشوور نمایش ده‌کرێت http://www.faratab.com/news/11821/%C2%AB%D8%A6%DB%95%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%88%D9%86%C2%BB-%D9%84%DB%95-%D9%81%DB%8E%D8%B3%D8%AA%DB%8C%DA%A4%D8%A7%DA%B5%DB%8C-%D9%86%DB%8E%D9%88%D8%AF%D9%87%E2%80%8C%D9%88%DA%B5%D9%87%E2%80%8C%D8%AA%DB%8C-%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85%DB%8C-%C2%AB%D8%A8%DB%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%C2%BB-%D9%84%D9%87-%DA%A9%DB%86%D8%B1%DB%8C%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%B4%D9%88%D9%88%D8%B1-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%AF%D9%87%E2%80%8C%DA%A9%D8%B1%DB%8E%D8%AA Sat, 18 Sep 21 18:38:12 +0430 «ئەزموون» لە فێستیڤاڵی نێوده‌وڵه‌تی فیلمی «بۆسان» له کۆریای باشوور نمایش ده‌کرێت
اکران فیلم آزمون در فستیوال بین المللی فیلم بوسان کره جنوبی

]]>
ڕخنەگری ورایتی: زاڵاوا وەرچەرخانێکی نوێیە لە گرێبەستە ژانڕییەکانی سینەمادا http://www.faratab.com/news/11820/%DA%95%D8%AE%D9%86%DB%95%DA%AF%D8%B1%DB%8C-%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%AA%DB%8C%3A-%D8%B2%D8%A7%DA%B5%D8%A7%D9%88%D8%A7-%D9%88%DB%95%D8%B1%DA%86%DB%95%D8%B1%D8%AE%D8%A7%D9%86%DB%8E%DA%A9%DB%8C-%D9%86%D9%88%DB%8E%DB%8C%DB%95-%D9%84%DB%95-%DA%AF%D8%B1%DB%8E%D8%A8%DB%95%D8%B3%D8%AA%DB%95-%DA%98%D8%A7%D9%86%DA%95%DB%8C%DB%8C%DB%95%DA%A9%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%B3%DB%8C%D9%86%DB%95%D9%85%D8%A7%D8%AF%D8%A7 Sat, 18 Sep 21 18:29:26 +0430 ڕخنەگری ورایتی: زاڵاوا وەرچەرخانێکی نوێیە لە گرێبەستە ژانڕییەکانی سینەمادا
آلیسا سایمون منتقد مجله ورایتی:«زالاوا» چرخشی تازه در قراردادهای ژانری

]]>
دووهەمین خولی فێستیڤاڵی نێودەوڵەتی کورتە فیلمی «کۆبانێ» لە ئەڵمانیا بەڕێوەچوو http://www.faratab.com/news/11814/%D8%AF%D9%88%D9%88%D9%87%DB%95%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%AE%D9%88%D9%84%DB%8C-%D9%81%DB%8E%D8%B3%D8%AA%DB%8C%DA%A4%D8%A7%DA%B5%DB%8C-%D9%86%DB%8E%D9%88%D8%AF%DB%95%D9%88%DA%B5%DB%95%D8%AA%DB%8C-%DA%A9%D9%88%D8%B1%D8%AA%DB%95-%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85%DB%8C-%C2%AB%DA%A9%DB%86%D8%A8%D8%A7%D9%86%DB%8E%C2%BB-%D9%84%DB%95-%D8%A6%DB%95%DA%B5%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7-%D8%A8%DB%95%DA%95%DB%8E%D9%88%DB%95%DA%86%D9%88%D9%88 Wed, 15 Sep 21 19:19:36 +0430 دووهەمین خولی فێستیڤاڵی نێودەوڵەتی کورتە فیلمی «کۆبانێ» لە ئەڵمانیا بەڕێوەچوو
برگزاری دومین جشنواره بین المللی کوبانی در آلمان

]]>
افتتاح آموزشگاه آزاد سینمایی «ماد» اولین مرکز آموزش تخصصی فیلمبرداری سینمای ایران http://www.faratab.com/news/11813/%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%AA%D8%A7%D8%AD-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF-%D8%B3%DB%8C%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%C2%AB%D9%85%D8%A7%D8%AF%C2%BB-%D8%A7%D9%88%D9%84%DB%8C%D9%86-%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D8%AA%D8%AE%D8%B5%D8%B5%DB%8C-%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85%D8%A8%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%B3%DB%8C%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86 Tue, 14 Sep 21 12:28:31 +0430 افتتاح آموزشگاه آزاد سینمایی «ماد» اولین مرکز آموزش تخصصی فیلمبرداری سینمای ایران
مهدی اصلانی سینماگر کرمانشاهی موسس این آموزشگاه است

]]>
پێنجەمین خولی فێستیڤاڵی فیلم و فەرهەنگی کوردی «نیۆیۆرک» لە ئەمەریکا بەڕێوەچوو http://www.faratab.com/news/11812/%D9%BE%DB%8E%D9%86%D8%AC%DB%95%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%AE%D9%88%D9%84%DB%8C-%D9%81%DB%8E%D8%B3%D8%AA%DB%8C%DA%A4%D8%A7%DA%B5%DB%8C-%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85-%D9%88-%D9%81%DB%95%D8%B1%D9%87%DB%95%D9%86%DA%AF%DB%8C-%DA%A9%D9%88%D8%B1%D8%AF%DB%8C-%C2%AB%D9%86%DB%8C%DB%86%DB%8C%DB%86%D8%B1%DA%A9%C2%BB-%D9%84%DB%95-%D8%A6%DB%95%D9%85%DB%95%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D8%A8%DB%95%DA%95%DB%8E%D9%88%DB%95%DA%86%D9%88%D9%88 Tue, 14 Sep 21 12:21:49 +0430 پێنجەمین خولی فێستیڤاڵی فیلم و فەرهەنگی کوردی «نیۆیۆرک» لە ئەمەریکا بەڕێوەچوو

]]>
چۆن «زاڵاوا» توانی خه‌ڵاتی گه‌وره‌ی «هەفتەی ڕخنەگران» و خه‌ڵاتی «فیپێڕشی» له فێستیڤاڵی «ڤێنیز» بباته‌وه؟ http://www.faratab.com/news/11809/%DA%86%DB%86%D9%86-%C2%AB%D8%B2%D8%A7%DA%B5%D8%A7%D9%88%D8%A7%C2%BB-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AE%D9%87%E2%80%8C%DA%B5%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%DA%AF%D9%87%E2%80%8C%D9%88%D8%B1%D9%87%E2%80%8C%DB%8C-%C2%AB%D9%87%DB%95%D9%81%D8%AA%DB%95%DB%8C-%DA%95%D8%AE%D9%86%DB%95%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86%C2%BB-%D9%88-%D8%AE%D9%87%E2%80%8C%DA%B5%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%C2%AB%D9%81%DB%8C%D9%BE%DB%8E%DA%95%D8%B4%DB%8C%C2%BB-%D9%84%D9%87-%D9%81%DB%8E%D8%B3%D8%AA%DB%8C%DA%A4%D8%A7%DA%B5%DB%8C-%C2%AB%DA%A4%DB%8E%D9%86%DB%8C%D8%B2%C2%BB-%D8%A8%D8%A8%D8%A7%D8%AA%D9%87%E2%80%8C%D9%88%D9%87%D8%9F Mon, 13 Sep 21 13:15:13 +0430 چۆن «زاڵاوا» توانی خه‌ڵاتی گه‌وره‌ی «هەفتەی ڕخنەگران» و خه‌ڵاتی «فیپێڕشی» له فێستیڤاڵی «ڤێنیز» بباته‌وه؟
گزارش تصویری اختصاصی از موفقیت فیلم زاولا در جشنواره ونیز

]]>
«زالاوا» بهترین فیلم هفته منتقدان ونیز http://www.faratab.com/news/11807/%C2%AB%D8%B2%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%88%D8%A7%C2%BB-%D8%A8%D9%87%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85-%D9%87%D9%81%D8%AA%D9%87-%D9%85%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D9%88%D9%86%DB%8C%D8%B2- Mon, 13 Sep 21 12:04:42 +0430 «زالاوا» بهترین فیلم هفته منتقدان ونیز
فیلمی سینەمایی کوردی «زاڵاوا» لە فێستیڤاڵی نێودەوڵەتی فیلمی «ڤێنیز» نمایشکرا

]]>
چه فیلم‌هایی از ایران در جشنواره «فیلم و فرهنگ کُردی نیویورک» شرکت می‌کنند؟ http://www.faratab.com/news/11802/%DA%86%D9%87-%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%AC%D8%B4%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%87-%C2%AB%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85-%D9%88-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF--%DA%A9%D9%8F%D8%B1%D8%AF%DB%8C-%D9%86%DB%8C%D9%88%DB%8C%D9%88%D8%B1%DA%A9%C2%BB-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF%D8%9F Fri, 10 Sep 21 16:48:48 +0430 چه فیلم‌هایی از ایران در جشنواره «فیلم و فرهنگ  کُردی نیویورک» شرکت می‌کنند؟
تازه‌ترین اخبار پنجمین دوره جشنواره فیلم و فرهنگ کُردی «نیویورک»

]]>
اهدای جایزه شیر طلای افتخاری جشنواره بین‌المللی فیلم «ونیز» به «روبرتو بنینی» http://www.faratab.com/news/11801/%D8%A7%D9%87%D8%AF%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D8%A7%DB%8C%D8%B2%D9%87-%D8%B4%DB%8C%D8%B1-%D8%B7%D9%84%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AC%D8%B4%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%A8%DB%8C%D9%86%E2%80%8C%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84%DB%8C-%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85-%C2%AB%D9%88%D9%86%DB%8C%D8%B2%C2%BB-%D8%A8%D9%87-%C2%AB%D8%B1%D9%88%D8%A8%D8%B1%D8%AA%D9%88-%D8%A8%D9%86%DB%8C%D9%86%DB%8C%C2%BB Fri, 10 Sep 21 16:46:08 +0430 اهدای جایزه شیر طلای افتخاری جشنواره بین‌المللی فیلم «ونیز» به «روبرتو بنینی»

]]>
سێیەمین خولی فێستیڤاڵی سترانی «هاوار» لە کەمپی «بەرخۆدان»ی عەفرین بەڕێوەدەچێت http://www.faratab.com/news/11800/%D8%B3%DB%8E%DB%8C%DB%95%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%AE%D9%88%D9%84%DB%8C-%D9%81%DB%8E%D8%B3%D8%AA%DB%8C%DA%A4%D8%A7%DA%B5%DB%8C-%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%C2%AB%D9%87%D8%A7%D9%88%D8%A7%D8%B1%C2%BB-%D9%84%DB%95-%DA%A9%DB%95%D9%85%D9%BE%DB%8C-%C2%AB%D8%A8%DB%95%D8%B1%D8%AE%DB%86%D8%AF%D8%A7%D9%86%C2%BB%DB%8C-%D8%B9%DB%95%D9%81%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%A8%DB%95%DA%95%DB%8E%D9%88%DB%95%D8%AF%DB%95%DA%86%DB%8E%D8%AA Wed, 08 Sep 21 18:50:10 +0430 سێیەمین خولی فێستیڤاڵی سترانی «هاوار» لە کەمپی «بەرخۆدان»ی عەفرین بەڕێوەدەچێت
سومین دوره جشنواره موسیقی «هاوار» در کمپ «به‌رخودان» عفرین برگزار می‌شود

]]>
انتشار پوستر جهانی «زالاوا» برای اکران در هفتاد و هشتمین جشنواره بین‌المللی فیلم «ونیز» http://www.faratab.com/news/11799/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1-%D9%BE%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%B1-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C-%C2%AB%D8%B2%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%88%D8%A7%C2%BB-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%DA%A9%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D9%87%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%AF-%D9%88-%D9%87%D8%B4%D8%AA%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%AC%D8%B4%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%A8%DB%8C%D9%86%E2%80%8C%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84%DB%8C-%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85-%C2%AB%D9%88%D9%86%DB%8C%D8%B2%C2%BB Wed, 08 Sep 21 18:38:03 +0430 انتشار پوستر جهانی «زالاوا» برای اکران در هفتاد و هشتمین جشنواره بین‌المللی فیلم «ونیز»

]]>
اعلام نتایج دومین دوره جشنواره بین‌المللی فیلم کوتاه «کوبانی» در آلمان http://www.faratab.com/news/11798/%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D9%86%D8%AA%D8%A7%DB%8C%D8%AC-%D8%AF%D9%88%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87-%D8%AC%D8%B4%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%A8%DB%8C%D9%86%E2%80%8C%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84%DB%8C-%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85-%DA%A9%D9%88%D8%AA%D8%A7%D9%87-%C2%AB%DA%A9%D9%88%D8%A8%D8%A7%D9%86%DB%8C%C2%BB-%D8%AF%D8%B1-%D8%A2%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86 Wed, 08 Sep 21 18:33:14 +0430 اعلام نتایج دومین دوره جشنواره بین‌المللی فیلم کوتاه «کوبانی» در آلمان

]]>
«ئەزموون» خە‌ڵاتی ڕخنه‌گرانی نێوده‌وڵه‌تی فیلمی له فێستیڤاڵی «کاڕلۆڤی ڤاری» به‌ده‌ستهێنا http://www.faratab.com/news/11792/%C2%AB%D8%A6%DB%95%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%88%D9%86%C2%BB-%D8%AE%DB%95%E2%80%8C%DA%B5%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%DA%95%D8%AE%D9%86%D9%87%E2%80%8C%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%86%DB%8E%D9%88%D8%AF%D9%87%E2%80%8C%D9%88%DA%B5%D9%87%E2%80%8C%D8%AA%DB%8C-%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85%DB%8C-%D9%84%D9%87-%D9%81%DB%8E%D8%B3%D8%AA%DB%8C%DA%A4%D8%A7%DA%B5%DB%8C-%C2%AB%DA%A9%D8%A7%DA%95%D9%84%DB%86%DA%A4%DB%8C-%DA%A4%D8%A7%D8%B1%DB%8C%C2%BB-%D8%A8%D9%87%E2%80%8C%D8%AF%D9%87%E2%80%8C%D8%B3%D8%AA%D9%87%DB%8E%D9%86%D8%A7 Thu, 02 Sep 21 12:23:04 +0430 «ئەزموون» خە‌ڵاتی ڕخنه‌گرانی نێوده‌وڵه‌تی فیلمی له فێستیڤاڵی «کاڕلۆڤی ڤاری» به‌ده‌ستهێنا
«امتحان» جایزه فیپرشی جشنواره بین‌المللی فیلم «کارلووی واری» چک را گرفت

]]>
برگزاری هفتمین دوره جشنواره تئاتر کُردی «یوتوبوری» با یاد «دلشاد احمد» در سوئد http://www.faratab.com/news/11791/%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%87%D9%81%D8%AA%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87-%D8%AC%D8%B4%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%AA%D8%A6%D8%A7%D8%AA%D8%B1-%DA%A9%D9%8F%D8%B1%D8%AF%DB%8C-%C2%AB%DB%8C%D9%88%D8%AA%D9%88%D8%A8%D9%88%D8%B1%DB%8C%C2%BB-%D8%A8%D8%A7-%DB%8C%D8%A7%D8%AF-%C2%AB%D8%AF%D9%84%D8%B4%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D8%AD%D9%85%D8%AF%C2%BB-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D9%88%D8%A6%D8%AF Thu, 02 Sep 21 12:17:58 +0430 برگزاری هفتمین دوره جشنواره تئاتر کُردی «یوتوبوری» با یاد «دلشاد احمد» در سوئد

]]>
«ئەزموون» لە فێستیڤاڵی نێوده‌وڵه‌تی فیلمی «کاڕلۆڤی ڤاری» پێشوازیی لێکرا http://www.faratab.com/news/11789/%C2%AB%D8%A6%DB%95%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%88%D9%86%C2%BB-%D9%84%DB%95-%D9%81%DB%8E%D8%B3%D8%AA%DB%8C%DA%A4%D8%A7%DA%B5%DB%8C-%D9%86%DB%8E%D9%88%D8%AF%D9%87%E2%80%8C%D9%88%DA%B5%D9%87%E2%80%8C%D8%AA%DB%8C-%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85%DB%8C-%C2%AB%DA%A9%D8%A7%DA%95%D9%84%DB%86%DA%A4%DB%8C-%DA%A4%D8%A7%D8%B1%DB%8C%C2%BB-%D9%BE%DB%8E%D8%B4%D9%88%D8%A7%D8%B2%DB%8C%DB%8C-%D9%84%DB%8E%DA%A9%D8%B1%D8%A7 Sat, 28 Aug 21 19:46:18 +0430 «ئەزموون» لە فێستیڤاڵی نێوده‌وڵه‌تی فیلمی «کاڕلۆڤی ڤاری» پێشوازیی لێکرا
«امتحان» مورد استقبال تماشاگران جشنواره بین‌المللی فیلم «کارلووی واری» چک قرار گرفت

]]>
چرا سینما به نگاه زنانه نیاز مبرم دارد؟ http://www.faratab.com/news/11784/%DA%86%D8%B1%D8%A7-%D8%B3%DB%8C%D9%86%D9%85%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D9%86%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%A8%D8%B1%D9%85-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%9F Mon, 23 Aug 21 12:04:10 +0430 چرا سینما به نگاه زنانه نیاز مبرم دارد؟
نرگس آبیار کارگردان سینما در گفت‌وگو با وب‌سایت جوایز «گلدن گلوب» گفت: سینما به شدت احتیاج به نگاه و زاویه دید زنانه دارد؛ چون در زاویه دید زنانه به موضوعات و داستان‌ها، نرمش و آرامش و صلح و جزئیات بیش‌تری وجود دارد.

]]>
بەشداریی «نانی پیرۆز» لە فێستیڤاڵی نێودەوڵەتی بەڵگەفیلمی «دیمز»ی کۆریای باشوور http://www.faratab.com/news/11783/%D8%A8%DB%95%D8%B4%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C%DB%8C-%C2%AB%D9%86%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%BE%DB%8C%D8%B1%DB%86%D8%B2%C2%BB-%D9%84%DB%95-%D9%81%DB%8E%D8%B3%D8%AA%DB%8C%DA%A4%D8%A7%DA%B5%DB%8C-%D9%86%DB%8E%D9%88%D8%AF%DB%95%D9%88%DA%B5%DB%95%D8%AA%DB%8C-%D8%A8%DB%95%DA%B5%DA%AF%DB%95%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85%DB%8C-%C2%AB%D8%AF%DB%8C%D9%85%D8%B2%C2%BB%DB%8C-%DA%A9%DB%86%D8%B1%DB%8C%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%B4%D9%88%D9%88%D8%B1 Mon, 23 Aug 21 11:43:06 +0430 بەشداریی «نانی پیرۆز» لە فێستیڤاڵی نێودەوڵەتی بەڵگەفیلمی «دیمز»ی کۆریای باشوور
حضور «نان مقدس» در بخش «مسابقه آسیا» در جشنواره بین‌المللی فیلم مستند «دمز» کره جنوبی

]]>
سانسه‌کانی نمایشی «ئەزموون» لە فێستیڤاڵی نێوده‌وڵه‌تی فیلمی «کاڕلۆڤی ڤاری» دیاریکران http://www.faratab.com/news/11782/%D8%B3%D8%A7%D9%86%D8%B3%D9%87%E2%80%8C%DA%A9%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DB%8C-%C2%AB%D8%A6%DB%95%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%88%D9%86%C2%BB-%D9%84%DB%95-%D9%81%DB%8E%D8%B3%D8%AA%DB%8C%DA%A4%D8%A7%DA%B5%DB%8C-%D9%86%DB%8E%D9%88%D8%AF%D9%87%E2%80%8C%D9%88%DA%B5%D9%87%E2%80%8C%D8%AA%DB%8C-%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85%DB%8C-%C2%AB%DA%A9%D8%A7%DA%95%D9%84%DB%86%DA%A4%DB%8C-%DA%A4%D8%A7%D8%B1%DB%8C%C2%BB-%D8%AF%DB%8C%D8%A7%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%B1%D8%A7%D9%86 Mon, 23 Aug 21 11:38:22 +0430 سانسه‌کانی نمایشی «ئەزموون» لە فێستیڤاڵی نێوده‌وڵه‌تی فیلمی «کاڕلۆڤی ڤاری» دیاریکران
سانس‌های نمایش «امتحان» در جشنواره بین‌المللی فیلم «کارلووی واری» چک مشخص شد

]]>
34مین فێستیڤاڵی نێودەوڵەتی فیلمی منداڵان و مێرمنداڵان لە ئیسفەهان بەڕێوەدەچێت http://www.faratab.com/news/11781/34%D9%85%DB%8C%D9%86-%D9%81%DB%8E%D8%B3%D8%AA%DB%8C%DA%A4%D8%A7%DA%B5%DB%8C-%D9%86%DB%8E%D9%88%D8%AF%DB%95%D9%88%DA%B5%DB%95%D8%AA%DB%8C-%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85%DB%8C-%D9%85%D9%86%D8%AF%D8%A7%DA%B5%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D9%85%DB%8E%D8%B1%D9%85%D9%86%D8%AF%D8%A7%DA%B5%D8%A7%D9%86-%D9%84%DB%95-%D8%A6%DB%8C%D8%B3%D9%81%DB%95%D9%87%D8%A7%D9%86-%D8%A8%DB%95%DA%95%DB%8E%D9%88%DB%95%D8%AF%DB%95%DA%86%DB%8E%D8%AA Mon, 23 Aug 21 11:34:30 +0430 34مین فێستیڤاڵی نێودەوڵەتی فیلمی منداڵان و مێرمنداڵان لە ئیسفەهان بەڕێوەدەچێت
سی و چهارمین جشنواره‌ بین‌المللی فیلم‌های کودکان و نوجوانان اصفهان برگزار می‌شود

]]>
انتشار نسخه فارسی کتاب «برای تاریخ» اثر مسعود بارزانی http://www.faratab.com/news/11779/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1-%D9%86%D8%B3%D8%AE%D9%87-%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%C2%AB%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE%C2%BB-%D8%A7%D8%AB%D8%B1-%D9%85%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF-%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D8%A7%D9%86%DB%8C Sun, 22 Aug 21 16:43:43 +0430 انتشار نسخه فارسی کتاب «برای تاریخ» اثر مسعود بارزانی
برای دانلود لینک این کتاب کلیک کنید

]]>
تقریرهای رقیب درباره مدرنیته ایرانی: اعتراض و وفاداری http://www.faratab.com/news/11773/%D8%AA%D9%82%D8%B1%DB%8C%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%D9%82%DB%8C%D8%A8-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D9%85%D8%AF%D8%B1%D9%86%DB%8C%D8%AA%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C%3A-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B6-%D9%88-%D9%88%D9%81%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C Sun, 15 Aug 21 18:45:01 +0430 تقریرهای رقیب درباره مدرنیته ایرانی: اعتراض و وفاداری
معرفی کتاب اثر تازه دکتر مختار نوری

]]>
پایان ترم مقدماتی از دوره دهم آموزش روزنامه‌نگاری در موسسه فراتاب http://www.faratab.com/news/11771/%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%B1%D9%85-%D9%85%D9%82%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87-%D8%AF%D9%87%D9%85-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D8%B1%D9%88%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87%E2%80%8C%D9%86%DA%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%88%D8%B3%D8%B3%D9%87-%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D8%A7%D8%A8 Sat, 14 Aug 21 17:57:33 +0430 پایان ترم مقدماتی از دوره دهم آموزش روزنامه‌نگاری در موسسه فراتاب
فارغ التحصیلی 15 دانشجو در پایان ترم مقدماتی آموزش روزنامه نگاری حرفه ای در گروه رسانه ای فراتاب

]]>
دهمین کارگاه فشرده آموزش روزنامه‌نگاری حرفه‌ای – ترم پیشرفته http://www.faratab.com/news/11765/%D8%AF%D9%87%D9%85%DB%8C%D9%86-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%81%D8%B4%D8%B1%D8%AF%D9%87-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D8%B1%D9%88%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87%E2%80%8C%D9%86%DA%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AD%D8%B1%D9%81%D9%87%E2%80%8C%D8%A7%DB%8C-%E2%80%93-%D8%AA%D8%B1%D9%85-%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D8%B1%D9%81%D8%AA%D9%87 Sat, 07 Aug 21 13:21:02 +0430 دهمین کارگاه فشرده آموزش روزنامه‌نگاری حرفه‌ای – ترم پیشرفته
یک دوره آموزشی و مهارتی مناسب برای فصل تابستان 1400، آیا تا بحال به نوشتن بطور حرفه‌ای فکر کرده‌اید؟

]]>
حکمرانی جهانی از نظریه تا عمل http://www.faratab.com/news/11763/%D8%AD%DA%A9%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D9%86%D8%B8%D8%B1%DB%8C%D9%87-%D8%AA%D8%A7-%D8%B9%D9%85%D9%84 Sat, 07 Aug 21 10:50:04 +0430 حکمرانی جهانی از نظریه تا عمل
معرفی کتاب؛ اثر مشترک پروفسور قوام و د.بهرامی

]]>
اظهار نظر پرتامل استاد مظهر خالقی درباره ماهنامه فراتاب کُردی http://www.faratab.com/news/11758/%D8%A7%D8%B8%D9%87%D8%A7%D8%B1-%D9%86%D8%B8%D8%B1-%D9%BE%D8%B1%D8%AA%D8%A7%D9%85%D9%84-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D8%B8%D9%87%D8%B1-%D8%AE%D8%A7%D9%84%D9%82%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D9%85%D8%A7%D9%87%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%DA%A9%D9%8F%D8%B1%D8%AF%DB%8C Tue, 03 Aug 21 15:50:38 +0430 اظهار نظر پرتامل استاد مظهر خالقی درباره ماهنامه فراتاب کُردی

]]>
کرماشان شاری شیرینی کوردانه http://www.faratab.com/news/11737/%DA%A9%D8%B1%D9%85%D8%A7%D8%B4%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%B4%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D9%86%DB%8C-%DA%A9%D9%88%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%87 Thu, 29 Jul 21 14:45:18 +0430 کرماشان شاری شیرینی کوردانه
انتشار متن کامل گفت‌وگوی انتقادی-تحلیلی اردشیر پشنگ با هفته نامه صدای آزادی در باب مسائل فرهنگی و توسعه ای در کرماشان

]]>
درگذشت فایق محمدی بازیگر فیلم‌های بهمن قبادی http://www.faratab.com/news/11732/%D8%AF%D8%B1%DA%AF%D8%B0%D8%B4%D8%AA-%D9%81%D8%A7%DB%8C%D9%82-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DB%8C%DA%AF%D8%B1-%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D9%87%D9%85%D9%86-%D9%82%D8%A8%D8%A7%D8%AF%DB%8C Tue, 27 Jul 21 12:56:04 +0430 درگذشت فایق محمدی بازیگر فیلم‌های بهمن قبادی
نوازنده و بازیگر فیلم‌های «آوازهای سرزمین مادری‌ام»، «نیوه مانگ» و فیلم مستند «دف» درگذشت

]]>
«کۆچەری بچکۆل» لە یەکەمین خولی فێستیڤاڵی فیلمی کوردی «مۆسکۆ» لە ڕووسیا نمایشکرا http://www.faratab.com/news/11730/%C2%AB%DA%A9%DB%86%DA%86%DB%95%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%DA%86%DA%A9%DB%86%D9%84%C2%BB-%D9%84%DB%95-%DB%8C%DB%95%DA%A9%DB%95%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%AE%D9%88%D9%84%DB%8C-%D9%81%DB%8E%D8%B3%D8%AA%DB%8C%DA%A4%D8%A7%DA%B5%DB%8C-%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%88%D8%B1%D8%AF%DB%8C-%C2%AB%D9%85%DB%86%D8%B3%DA%A9%DB%86%C2%BB-%D9%84%DB%95-%DA%95%D9%88%D9%88%D8%B3%DB%8C%D8%A7-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DA%A9%D8%B1%D8%A7 Mon, 26 Jul 21 14:50:55 +0430 «کۆچەری بچکۆل» لە یەکەمین خولی فێستیڤاڵی فیلمی کوردی «مۆسکۆ» لە ڕووسیا نمایشکرا
اکران فیلم مهاجر کوچولو ساخته بتین قبادی در جشنواره بین المللی فیلم کُردی مسکو

]]>
35 فیلم لە یەکەمین فێستیڤاڵی فیلمی کوردی «مۆسکۆ» لە ڕووسیا نمایش دەکرێن http://www.faratab.com/news/11728/35-%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85-%D9%84%DB%95-%DB%8C%DB%95%DA%A9%DB%95%D9%85%DB%8C%D9%86-%D9%81%DB%8E%D8%B3%D8%AA%DB%8C%DA%A4%D8%A7%DA%B5%DB%8C-%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%88%D8%B1%D8%AF%DB%8C-%C2%AB%D9%85%DB%86%D8%B3%DA%A9%DB%86%C2%BB-%D9%84%DB%95-%DA%95%D9%88%D9%88%D8%B3%DB%8C%D8%A7-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%AF%DB%95%DA%A9%D8%B1%DB%8E%D9%86 Sat, 24 Jul 21 14:00:27 +0430 35 فیلم لە یەکەمین فێستیڤاڵی فیلمی کوردی «مۆسکۆ» لە ڕووسیا نمایش دەکرێن
انتشار لیست 35 فیلم مختلف در جشنواره بین المللی فیلم کُردی در مسکو

]]>
بڵاوبوونه‌ی په‌تای کۆڕۆنای جۆری دێڵتا نمایشی فیلمی سینەمایی «بێ‌نیشتمان»ی دواخست http://www.faratab.com/news/11726/%D8%A8%DA%B5%D8%A7%D9%88%D8%A8%D9%88%D9%88%D9%86%D9%87%E2%80%8C%DB%8C-%D9%BE%D9%87%E2%80%8C%D8%AA%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%DB%86%DA%95%DB%86%D9%86%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%DB%86%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%DB%8E%DA%B5%D8%AA%D8%A7-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DB%8C-%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85%DB%8C-%D8%B3%DB%8C%D9%86%DB%95%D9%85%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%C2%AB%D8%A8%DB%8E%E2%80%8C%D9%86%DB%8C%D8%B4%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%86%C2%BB%DB%8C-%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%AE%D8%B3%D8%AA Thu, 22 Jul 21 14:23:30 +0430 بڵاوبوونه‌ی په‌تای کۆڕۆنای جۆری دێڵتا نمایشی فیلمی سینەمایی «بێ‌نیشتمان»ی دواخست
شیوع کرونای نوع دلتا در عراق اکران سراسری «بی سرزمین» تورج اصلانی را به تعویق انداخت

]]>
«کچانی خۆر» فیلمی ده‌ستپێکی یه‌که‌‌مین فێستیڤاڵی فیلمی کوردی «مۆسکۆ» لە ڕووسیا http://www.faratab.com/news/11723/%C2%AB%DA%A9%DA%86%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AE%DB%86%D8%B1%C2%BB-%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85%DB%8C-%D8%AF%D9%87%E2%80%8C%D8%B3%D8%AA%D9%BE%DB%8E%DA%A9%DB%8C-%DB%8C%D9%87%E2%80%8C%DA%A9%D9%87%E2%80%8C%E2%80%8C%D9%85%DB%8C%D9%86-%D9%81%DB%8E%D8%B3%D8%AA%DB%8C%DA%A4%D8%A7%DA%B5%DB%8C-%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%88%D8%B1%D8%AF%DB%8C-%C2%AB%D9%85%DB%86%D8%B3%DA%A9%DB%86%C2%BB-%D9%84%DB%95-%DA%95%D9%88%D9%88%D8%B3%DB%8C%D8%A7 Wed, 21 Jul 21 14:22:18 +0430 «کچانی خۆر» فیلمی ده‌ستپێکی یه‌که‌‌مین فێستیڤاڵی فیلمی کوردی «مۆسکۆ» لە ڕووسیا

]]>