فراتاب-فرهنگی http://www.faratab.com/category/15/ info@rsm.co.ir Wed, 22 May 19 23:47:34 +0430fa نشر کتاب الکترونیک ایده جدید ناشران در دشواره گرانی کاغذ! http://www.faratab.com/news/9215/%D9%86%D8%B4%D8%B1-%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%DB%8C%DA%A9-%D8%A7%DB%8C%D8%AF%D9%87-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D9%86%D8%A7%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D8%B4%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%87-%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%BA%D8%B0%21 Tue, 21 May 19 01:31:31 +0430 نشر کتاب الکترونیک ایده جدید ناشران در دشواره گرانی کاغذ!

]]>
نگاهی به رمان حصار و سگ های پدرم http://www.faratab.com/news/9212/%D9%86%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AD%D8%B5%D8%A7%D8%B1-%D9%88-%D8%B3%DA%AF-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%D8%AF%D8%B1%D9%85 Sat, 18 May 19 18:48:32 +0430 نگاهی به رمان حصار و سگ های پدرم
رمان حصار و سگ‌های پدرم اثر شیرزاد حسن، یکی از بزرگ‌ترین داستان‌نویسان کُرد است که به عقیده بسیاری از منتقدان نقطه عطفی در ادبیات کُردی است.

]]>
تحقق اخلاق رويايي در روياي اخلاقي http://www.faratab.com/news/9209/%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%82-%D8%A7%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%82-%D8%B1%D9%88%D9%8A%D8%A7%D9%8A%D9%8A-%D8%AF%D8%B1-%D8%B1%D9%88%D9%8A%D8%A7%D9%8A-%D8%A7%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%82%D9%8A Wed, 15 May 19 16:42:07 +0430 تحقق اخلاق رويايي در روياي اخلاقي
با ژرف نگري در رؤیاهای شاهنامه به ناخودآگاه پیشینیان خویش در طول هزاره­ های متمادی و آمال و افکار آنان که محتویات ضمیرناخودآگاه است، پی می­‌بریم.

]]>
انتشار مجموعه شعر «هوس» اثر دکتر حمید حشمدار http://www.faratab.com/news/9202/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%AC%D9%85%D9%88%D8%B9%D9%87-%D8%B4%D8%B9%D8%B1-%C2%AB%D9%87%D9%88%D8%B3%C2%BB-%D8%A7%D8%AB%D8%B1-%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1-%D8%AD%D9%85%DB%8C%D8%AF-%D8%AD%D8%B4%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1 Sat, 11 May 19 13:57:49 +0430 انتشار مجموعه شعر «هوس» اثر دکتر حمید حشمدار

]]>
آرزوهای مدینه به روایت نقاشی و همدلی http://www.faratab.com/news/9199/%D8%A2%D8%B1%D8%B2%D9%88%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D9%86%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D8%B1%D9%88%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D9%86%D9%82%D8%A7%D8%B4%DB%8C-%D9%88-%D9%87%D9%85%D8%AF%D9%84%DB%8C Fri, 10 May 19 02:10:05 +0430 آرزوهای مدینه به روایت نقاشی و همدلی

]]>
پنجمین دوره آموزش فشرده روزنامه نگاری حرفه ای http://www.faratab.com/news/9188/%D9%BE%D9%86%D8%AC%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D9%81%D8%B4%D8%B1%D8%AF%D9%87-%D8%B1%D9%88%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%86%DA%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AD%D8%B1%D9%81%D9%87-%D8%A7%DB%8C Wed, 10 Apr 19 02:33:49 +0430 پنجمین دوره آموزش فشرده روزنامه نگاری حرفه ای
از تنظیم خبر تا تکنیکهای تحلیل نویسی ژورنالیستی

]]>
وظیفه انسانی در حین کمک به مردم مرز نمی شناسد! http://www.faratab.com/news/9183/%D9%88%D8%B8%DB%8C%D9%81%D9%87-%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AD%DB%8C%D9%86-%DA%A9%D9%85%DA%A9-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85-%D9%85%D8%B1%D8%B2-%D9%86%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%AF%21 Wed, 27 Mar 19 04:10:30 +0430 وظیفه انسانی در حین کمک به مردم مرز نمی شناسد!
کُردها همیشه در ذهنم مردمانی اصیل، مهربان و با تاریخ و فرهنگی غنی بوده اند

]]>
شماره نخست ماهنامه الکترونیکی فراتاب «ویژه مناطق کُردنشین» http://www.faratab.com/news/9175/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D9%86%D8%AE%D8%B3%D8%AA-%D9%85%D8%A7%D9%87%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%DB%8C%DA%A9%DB%8C-%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%C2%AB%D9%88%DB%8C%DA%98%D9%87-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B7%D9%82-%DA%A9%D9%8F%D8%B1%D8%AF%D9%86%D8%B4%DB%8C%D9%86%C2%BB Fri, 22 Mar 19 19:24:21 +0430 شماره نخست ماهنامه الکترونیکی فراتاب «ویژه مناطق کُردنشین»

]]>
چرا بیشتر هنرمندها فقیرند؟ http://www.faratab.com/news/9161/%DA%86%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%DB%8C%D8%B4%D8%AA%D8%B1-%D9%87%D9%86%D8%B1%D9%85%D9%86%D8%AF%D9%87%D8%A7-%D9%81%D9%82%DB%8C%D8%B1%D9%86%D8%AF%D8%9F Tue, 12 Mar 19 02:50:40 +0330 چرا بیشتر هنرمندها فقیرند؟
نقش کارآفرینی در اقتصاد هنر

]]>
در حاشیه ی نمایش «نوشت سر» http://www.faratab.com/news/9156/%D8%AF%D8%B1-%D8%AD%D8%A7%D8%B4%DB%8C%D9%87-%DB%8C-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%C2%AB%D9%86%D9%88%D8%B4%D8%AA-%D8%B3%D8%B1%C2%BB Sat, 02 Mar 19 15:57:52 +0330 در حاشیه ی نمایش «نوشت سر»
نمایش نوشتِ سر، به نویسندگی و کارگردانی محمدنیما مظاهری، که این روزها در عمارت نوفل لوشاتو برروی صحنه است. طنزی تلخ از روایت های مختلف سرنوشت است.

]]>
مراسم عروسی پیر شالیار http://www.faratab.com/news/9122/%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D9%85-%D8%B9%D8%B1%D9%88%D8%B3%DB%8C-%D9%BE%DB%8C%D8%B1-%D8%B4%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1 Sat, 26 Jan 19 19:49:17 +0330 مراسم عروسی پیر شالیار
عروسی پیرشالیار در واقع مراسم سالگرد ازدواج یک پیر عرفانی منطقه هورامان به نام شالیار است. طبق روایات تاریخی ماجرای عروسی پیرشالیار به داستان شفا یافتن شاه بهار خاتون دختر شاه بخارا بر می گردد که پیر شالیار به لطف خداوند او را شفا می‌دهد.

]]>
آیین رونمایی از کتاب «100پرتره کورد» در تهران برگزار شد http://www.faratab.com/news/9121/%D8%A2%DB%8C%DB%8C%D9%86-%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%C2%AB100%D9%BE%D8%B1%D8%AA%D8%B1%D9%87-%DA%A9%D9%88%D8%B1%D8%AF%C2%BB-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%B4%D8%AF Fri, 25 Jan 19 04:50:03 +0330 آیین رونمایی از کتاب «100پرتره کورد» در تهران برگزار شد
آیینِ رونمایی از «100پرتره کورد» اثر لقمان رحیمی عکاس نام آشنای بوکانی، عصر پنجشنبه چهارم بهمن ماه با حضور طیف وسیعی از اهل فرهنگ و به همت جامعه کُردهای مقیم مرکز در شهر تهران برگزار شد.

]]>
فرهنگ، هنر و زبان کُردی کلهری و ضرورت «بازگشت به خویشتن» http://www.faratab.com/news/9112/%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF%D8%8C-%D9%87%D9%86%D8%B1-%D9%88-%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D9%8F%D8%B1%D8%AF%DB%8C-%DA%A9%D9%84%D9%87%D8%B1%DB%8C-%D9%88-%D8%B6%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%AA-%C2%AB%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DA%AF%D8%B4%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%D8%AE%D9%88%DB%8C%D8%B4%D8%AA%D9%86%C2%BB Tue, 15 Jan 19 15:07:43 +0330 فرهنگ، هنر و زبان کُردی کلهری و ضرورت «بازگشت به خویشتن»

]]>
درخشش نمایش ناگهان عباس در بخش مونولوگ جشنواره http://www.faratab.com/news/9111/%D8%AF%D8%B1%D8%AE%D8%B4%D8%B4-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%86%D8%A7%DA%AF%D9%87%D8%A7%D9%86-%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D9%85%D9%88%D9%86%D9%88%D9%84%D9%88%DA%AF-%D8%AC%D8%B4%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%87 Mon, 14 Jan 19 11:34:54 +0330 درخشش نمایش ناگهان عباس در بخش مونولوگ جشنواره
در بخش مونولوگ، نمایش ناگهان عباس به کارگردانی حمزه زارعی موفق به دریافت ۴ تندیس از ۵ تندیس این بخش شد.

]]>
طرح توزیع مواد مخدردولتی؛ کاهش هزینه های اجتماعی یا افزایش اعتیاد http://www.faratab.com/news/9102/%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D8%AA%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B9-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D8%AE%D8%AF%D8%B1%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA%DB%8C%D8%9B-%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%D9%87%D8%B2%DB%8C%D9%86%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-%DB%8C%D8%A7-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%DB%8C%D8%A7%D8%AF- Tue, 08 Jan 19 10:10:59 +0330 طرح توزیع مواد مخدردولتی؛ کاهش هزینه های اجتماعی یا افزایش اعتیاد
اعتیاد از نظر جامعه شناسان و روانشناسان، یک بیماری است که اگر فرد مبتلا به موقع درمان نشود نه تنها خود شخص از میان می رود بلکه عوارض سوء اجتماعی متعددی به بار خواهد آورد.

]]>
گذری بر آرامستان های « تایله» و « شیخ محمدباقر غیاثی» شهر سنندج http://www.faratab.com/news/9100/%DA%AF%D8%B0%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%B1-%D8%A2%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%C2%AB-%D8%AA%D8%A7%DB%8C%D9%84%D9%87%C2%BB-%D9%88-%C2%AB-%D8%B4%DB%8C%D8%AE-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%D8%A8%D8%A7%D9%82%D8%B1-%D8%BA%DB%8C%D8%A7%D8%AB%DB%8C%C2%BB-%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D8%B3%D9%86%D9%86%D8%AF%D8%AC Sun, 06 Jan 19 19:56:37 +0330 گذری بر آرامستان های « تایله» و « شیخ محمدباقر غیاثی» شهر سنندج
آرامستان به عنوان یک فضای عمومی در هر فرهنگ و تمدنی بازتابی از باورهای مردم آن جامعه درباره مفاهیمی چون زندگی، مرگ، آخرت، طبیعت، ابدیت و... می باشد و از نظر تاریخی و اجتماعی در زمره منابع باارزش مردم شناختی در خدمت مورخان و جامعه شناسان تاریخی می باشد.

]]>
چهار میثاق http://www.faratab.com/news/9098/%DA%86%D9%87%D8%A7%D8%B1-%D9%85%DB%8C%D8%AB%D8%A7%D9%82 Sun, 06 Jan 19 09:36:50 +0330 چهار میثاق
کتاب چهار میثاق را نه تنها یکبار، بلکه باید چندین بار خواند تا در رابطه با مفهوم «باور» به تفکری جدید دست پیدا کرد.

]]>
حکایت دولت و فرزانگی http://www.faratab.com/news/9097/%D8%AD%DA%A9%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA--%D9%88-%D9%81%D8%B1%D8%B2%D8%A7%D9%86%DA%AF%DB%8C- Thu, 03 Jan 19 16:32:04 +0330 حکایت دولت  و فرزانگی
کتابی که در این قسمت به شما معرفی می کنم سرتاسر نکته و درس زندگی است و جزو کتاب هایی می باشد که بسیاری از نویسندگان و نقادان را متحیر کرده است.

]]>
خانه‌ای که جک ساخت؛ دوزخ فون‌تریه! http://www.faratab.com/news/9092/%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87%E2%80%8C%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%D8%AC%DA%A9-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%9B-%D8%AF%D9%88%D8%B2%D8%AE-%D9%81%D9%88%D9%86%E2%80%8C%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%87%21 Sat, 29 Dec 18 10:41:05 +0330 خانه‌ای که جک ساخت؛ دوزخ فون‌تریه!
به لحاظ ساختاری این فیلم همان ساختمان سه‌گانۀ افسردگی را دارد: اپیزودی بودن؛ اپیزودهایی که از تک تک آنها تحت عنوان incident یاد شده است.

]]>
صبح صادق ندمد، تا شب یلدا نرود http://www.faratab.com/news/9079/%D8%B5%D8%A8%D8%AD-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%82-%D9%86%D8%AF%D9%85%D8%AF%D8%8C-%D8%AA%D8%A7-%D8%B4%D8%A8-%DB%8C%D9%84%D8%AF%D8%A7-%D9%86%D8%B1%D9%88%D8%AF Thu, 20 Dec 18 12:51:33 +0330 صبح صادق ندمد، تا شب یلدا نرود
شب یلدا اسطوره ای از دوران پگانی، جشن يلدا و عنصر ايزد مهر

]]>
فرهنگ، قومیت و ملیت در امریکا اثر جیمز و هدر اولسن http://www.faratab.com/news/9069/%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF%D8%8C-%D9%82%D9%88%D9%85%DB%8C%D8%AA-%D9%88-%D9%85%D9%84%DB%8C%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D8%A7%D8%AB%D8%B1-%D8%AC%DB%8C%D9%85%D8%B2-%D9%88-%D9%87%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%88%D9%84%D8%B3%D9%86 Wed, 12 Dec 18 12:51:21 +0330 فرهنگ، قومیت و ملیت در امریکا اثر جیمز و هدر اولسن

]]>
تحلیلی بر فیلم خرچنگ ساخته یورگوس لانتیموس http://www.faratab.com/news/9052/%D8%AA%D8%AD%D9%84%DB%8C%D9%84%DB%8C-%D8%A8%D8%B1-%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85-%D8%AE%D8%B1%DA%86%D9%86%DA%AF-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%87-%DB%8C%D9%88%D8%B1%DA%AF%D9%88%D8%B3-%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%DB%8C%D9%85%D9%88%D8%B3 Thu, 29 Nov 18 17:41:41 +0330 تحلیلی بر فیلم خرچنگ ساخته یورگوس لانتیموس
فیلم «خرچنگ» صرف نظر از جنبه‌های سینمایی/ فلسفی جذابیت‌های شخصی نیز دارد، چرا که بارها پیش آمده که جامعۀ هتل‌گونۀ ایران به دلیل نگاه منتقدانه به مقولۀ شراکت عاطفی/ جنسی ــ حالا فرضاً در شکل پذیرفته شدۀ ازدواج ــ مورد تخطئه، پرسش، تکفیر و طرد ایدئولوژیک

]]>
کاهلی در زندگی کردن http://www.faratab.com/news/9021/%DA%A9%D8%A7%D9%87%D9%84%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B2%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86 Mon, 12 Nov 18 14:57:07 +0330 کاهلی در زندگی کردن
امروزه غالب مخاطبان سینما باور دارند که فیلمی که رضا عطاران، حمید فرخنژاد و امین حیایی در آن بازی می کنند بلاشک خنده دار و طنز است؛ البته که این قاعده در خصوص فیلم خانم یایا صدق نمی­کند. چرا که نه به بازیگران بلکه باید به کارگردان توجه داشت.

]]>
رُمان روی آسفالت داغ http://www.faratab.com/news/9020/%D8%B1%D9%8F%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D9%88%DB%8C-%D8%A2%D8%B3%D9%81%D8%A7%D9%84%D8%AA-%D8%AF%D8%A7%D8%BA Mon, 12 Nov 18 11:55:56 +0330 رُمان روی آسفالت داغ
روی آسفالت داغ تازه ترین رمان نازیلا نوبهاری در تابستان ۱۳۹۷ توسط انتشارات ابراهیم در ۲۸۰ صفحه به چاپ رسیده است.

]]>
تانگوی شیطان: مکاشفات آخرالزّمانی و فروریختن آرمانشهر http://www.faratab.com/news/8984/%D8%AA%D8%A7%D9%86%DA%AF%D9%88%DB%8C-%D8%B4%DB%8C%D8%B7%D8%A7%D9%86%3A-%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B4%D9%81%D8%A7%D8%AA-%D8%A2%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%91%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%88-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B1%DB%8C%D8%AE%D8%AA%D9%86-%D8%A2%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%B4%D9%87%D8%B1 Sat, 03 Nov 18 08:30:33 +0330 تانگوی شیطان: مکاشفات آخرالزّمانی و فروریختن آرمانشهر
«تانگوی شیطان» غایت تکامل چیزی است که از آن تحت عنوان «سینمای هنری» یاد می‌کنن، همچون «مالیخولیا»ی فون‌تریه، «تانگوی شیطان» تار تماشاگر را در همان سکانس نخستین میخکوب می‌کند.

]]>
ترم پیشرفته کارگاه آموزش روزنامه نگاری حرفه ای http://www.faratab.com/news/8980/%D8%AA%D8%B1%D9%85-%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D8%B1%D9%81%D8%AA%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D8%B1%D9%88%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%86%DA%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AD%D8%B1%D9%81%D9%87-%D8%A7%DB%8C Thu, 01 Nov 18 16:23:16 +0330 ترم پیشرفته کارگاه آموزش روزنامه نگاری حرفه ای

]]>
چگونگی تهیه مجله فراتاب (راه توسعه اورامانات) http://www.faratab.com/news/8979/%DA%86%DA%AF%D9%88%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D8%AA%D9%87%DB%8C%D9%87-%D9%85%D8%AC%D9%84%D9%87-%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%28%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA%29 Wed, 31 Oct 18 03:08:11 +0330 چگونگی تهیه مجله فراتاب (راه توسعه اورامانات)

]]>
نخستین اصلاح طلب http://www.faratab.com/news/8973/-%D9%86%D8%AE%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD-%D8%B7%D9%84%D8%A8 Sun, 28 Oct 18 16:30:41 +0330  نخستین اصلاح طلب
مشهور است که «دو پادشه در یک اقلیم نگنجند» اما به نظر می رسد در دوره سلطنت فتحعلیشاه، ولیعهد او بدون آنکه حساسیت پدر را برانگیزد، از اهمیت یک پادشاه در محدوده قلمرو ایران برخوردار بود. عباس میرزا شاهزاده ای است که علی رغم شکست در جنگ این بخت را داشت تا به

]]>
تالستوی، فروید، الیاس اثر سینا حسینی و مسعودقدیم فلاح http://www.faratab.com/news/8967/%D8%AA%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%AA%D9%88%DB%8C%D8%8C-%D9%81%D8%B1%D9%88%DB%8C%D8%AF%D8%8C-%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B3-%D8%A7%D8%AB%D8%B1-%D8%B3%DB%8C%D9%86%D8%A7-%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D9%88-%D9%85%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%82%D8%AF%DB%8C%D9%85-%D9%81%D9%84%D8%A7%D8%AD Sat, 27 Oct 18 02:07:29 +0330 تالستوی، فروید، الیاس اثر سینا حسینی و مسعودقدیم فلاح

]]>
گزینه ی اشعار نرگس دوست http://www.faratab.com/news/8963/%DA%AF%D8%B2%DB%8C%D9%86%D9%87-%DB%8C-%D8%A7%D8%B4%D8%B9%D8%A7%D8%B1-%D9%86%D8%B1%DA%AF%D8%B3-%D8%AF%D9%88%D8%B3%D8%AA- Mon, 22 Oct 18 11:03:30 +0330 گزینه ی اشعار نرگس دوست
گزینه ی اشعار نرگس دوست در سال 1397 توسط انتشارات نارنج در 360 صفحه با انتخاب و گزینش از میان پنج مجموعه شعر این شاعر به چاپ رسیده است.

]]>
«روزها و رویاها» اثر پیام یزدانجو http://www.faratab.com/news/8936/%C2%AB%D8%B1%D9%88%D8%B2%D9%87%D8%A7-%D9%88-%D8%B1%D9%88%DB%8C%D8%A7%D9%87%D8%A7%C2%BB-%D8%A7%D8%AB%D8%B1-%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D9%85-%DB%8C%D8%B2%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%AC%D9%88 Mon, 01 Oct 18 12:35:58 +0330 «روزها و رویاها» اثر پیام یزدانجو

]]>
کارگاه فشرده آموزش کاربردی روزنامه نگاری حرفه ای http://www.faratab.com/news/8932/%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%81%D8%B4%D8%B1%D8%AF%D9%87-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1%D8%AF%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%86%DA%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AD%D8%B1%D9%81%D9%87-%D8%A7%DB%8C- Sat, 29 Sep 18 04:25:38 +0330 کارگاه فشرده آموزش کاربردی روزنامه نگاری حرفه ای
از تنظیم خبر تا تکنیکهای تحلیل نویسی ژورنالیستی

]]>
يادداشتي بر مستند «رزم آرايك دوسيه ي مسكوت» http://www.faratab.com/news/8925/%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D9%8A-%D8%A8%D8%B1-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%AF-%C2%AB%D8%B1%D8%B2%D9%85-%D8%A2%D8%B1%D8%A7%D9%8A%D9%83-%D8%AF%D9%88%D8%B3%D9%8A%D9%87-%D9%8A-%D9%85%D8%B3%D9%83%D9%88%D8%AA%C2%BB Mon, 24 Sep 18 16:03:22 +0330 يادداشتي بر مستند «رزم آرايك دوسيه ي مسكوت»
مستند عمادی فارغ از هر نقدی تلاش کرده نشان دهد چه قصه‌ی عجیبی برای مُردنِ او تدارک دیده شده بود و چگونه همه از انهدام مغز او شادمان شدند.

]]>
راه سخت بدون تاریخ، بدون امضا برای رسیدن به مجسمه طلایی! http://www.faratab.com/news/8919/%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%B3%D8%AE%D8%AA-%D8%A8%D8%AF%D9%88%D9%86-%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE%D8%8C-%D8%A8%D8%AF%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%85%D8%B6%D8%A7-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%AF%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D8%AC%D8%B3%D9%85%D9%87-%D8%B7%D9%84%D8%A7%DB%8C%DB%8C%21 Mon, 17 Sep 18 22:46:58 +0430 راه سخت بدون تاریخ، بدون امضا برای رسیدن به مجسمه طلایی!
مراسم اسکار هر ساله جوایز خود را به بهترین فیلم های سینمای آمریکا اعطاء می کند اما این مراسم با وجود بخشی به نام بهترین فیلم خارجی زبان تا حدی از یک مراسم آمریکایی تبدیل به مراسمی بین المللی شده و باعث جذابیت این رویداد هنری برای غیرآمریکاییان شده است

]]>
مجموعه شعر «باران از چشم های آبان می آید» http://www.faratab.com/news/8912/%D9%85%D8%AC%D9%85%D9%88%D8%B9%D9%87-%D8%B4%D8%B9%D8%B1-%C2%AB%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%DA%86%D8%B4%D9%85-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D9%85%DB%8C-%D8%A2%DB%8C%D8%AF%C2%BB Sun, 02 Sep 18 11:49:18 +0430 مجموعه شعر «باران از چشم های آبان می آید»

]]>
سیمین بخشی از حافظه‌ی تاریخی ما! http://www.faratab.com/news/8896/%D8%B3%DB%8C%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D8%AE%D8%B4%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D9%87%E2%80%8C%DB%8C-%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE%DB%8C-%D9%85%D8%A7%21 Sat, 18 Aug 18 11:15:06 +0430 سیمین بخشی از حافظه‌ی تاریخی ما!
او روایی تیزبینی است که همه‌ی حوادث را با جزئیات دقیق مشاهده و در روح و جانش ضبط می‌کند، سپس در خلوت خویش اشعاری را می سراید که بی تردید بخشی از حافظه‌ی تاریخی سرزمین ایران است .

]]>
کتاب آمریکای زمینگیر آخرین اثر دونالد ترامپ وارد بازار نشر شد http://www.faratab.com/news/8894/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7%DB%8C-%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86%DA%AF%DB%8C%D8%B1-%D8%A2%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%AB%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%84%D8%AF-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%85%D9%BE-%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%86%D8%B4%D8%B1-%D8%B4%D8%AF Wed, 15 Aug 18 20:47:15 +0430 کتاب آمریکای زمینگیر آخرین اثر دونالد ترامپ وارد بازار نشر شد

]]>
روش جدید جیم کری برای انتقاد از ترامپ http://www.faratab.com/news/8876/-%D8%B1%D9%88%D8%B4-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%AC%DB%8C%D9%85-%DA%A9%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%85%D9%BE Tue, 07 Aug 18 21:12:50 +0430  روش جدید جیم کری برای انتقاد از ترامپ
به نظر می رسد کمدین معروف کانادایی برای اظهار دیدگاه های سیاسی خود راه جدیدی را پیدا کرده است.

]]>
روایت دوگانه از مرگ http://www.faratab.com/news/8875/%D8%B1%D9%88%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%AF%D9%88%DA%AF%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%B1%DA%AF Sun, 05 Aug 18 18:17:12 +0430 روایت دوگانه از مرگ
روایت مرگ و محتوای خشونت‌آمیز آن در شعرهای داوودزاده‌فر روایتی متفاوت است متفاوت از آن جهت که شاعر، مرگ را غالبا از دو منظر به تصویر معنایی کشانده است: 1) مرگ از دریچۀ نگاه شخصی 2) مرگ از دریچۀ نگاه جهانی

]]>
شب باشکوه کرمانشاهیان در تهران http://www.faratab.com/news/8874/%D8%B4%D8%A8-%D8%A8%D8%A7%D8%B4%DA%A9%D9%88%D9%87-%DA%A9%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%A7%D9%87%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86 Sat, 04 Aug 18 14:40:53 +0430 شب باشکوه کرمانشاهیان در تهران

]]>
نمایشی از ناکامی میل دارا به سارا و سرزمینش http://www.faratab.com/news/8866/%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D9%86%D8%A7%DA%A9%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D9%85%DB%8C%D9%84-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D8%B1%D8%A7-%D9%88-%D8%B3%D8%B1%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86%D8%B4 Mon, 30 Jul 18 15:26:49 +0430 نمایشی از ناکامی میل دارا به سارا و سرزمینش

]]>
مردی که زیاد می دانست! http://www.faratab.com/news/8854/%D9%85%D8%B1%D8%AF%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%D8%B2%DB%8C%D8%A7%D8%AF-%D9%85%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%21 Wed, 25 Jul 18 16:03:51 +0430 مردی که زیاد می دانست!
ما فیلم های کوبریک را تماشا و گوش می کنیم، ماجراها تمام می شوند اما آنها دو پهلو و مبهم باقی می مانند. برعهده ماست که درباره فیلم ها فکر کنیم و بر اساس نظام ارزشی و تجربه خود تفسیرشان کنیم و سپس نتیجه بگیریم.

]]>
وقتی ایرانی‌ها مجری سی‌ان‌ان را غافلگیر کردند http://www.faratab.com/news/8710/%D9%88%D9%82%D8%AA%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C%E2%80%8C%D9%87%D8%A7-%D9%85%D8%AC%D8%B1%DB%8C-%D8%B3%DB%8C%E2%80%8C%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%A7-%D8%BA%D8%A7%D9%81%D9%84%DA%AF%DB%8C%D8%B1-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86%D8%AF Sat, 09 Jun 18 17:20:02 +0430 وقتی ایرانی‌ها مجری سی‌ان‌ان را غافلگیر کردند
آنتونی بوردین برنامه‌ساز، آشپزی و مجری سرشناس در سفر به ایران با تصویری متفاوت با تبلیغات رسانه‌های غربی روبه‌رو شد.

]]>
پیشنهادهایی برای نمایشگاه‌گردی در رمضان http://www.faratab.com/news/8674/%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%E2%80%8C%DA%AF%D8%B1%D8%AF%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B1%D9%85%D8%B6%D8%A7%D9%86 Fri, 08 Jun 18 03:20:01 +0430 پیشنهادهایی برای نمایشگاه‌گردی در رمضان
نگارخانه‌ها، موزه‌ها و مراکز فرهنگی هنری با برگزاری نمایشگاه و برنامه‌های هنری در ایام رمضان میزبان مخاطبان خود هستند.

]]>
یکی از خون‌بارترین روزهای ایران به روایت اهل قلم http://www.faratab.com/news/8618/%DB%8C%DA%A9%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%AE%D9%88%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%B1%D9%88%D8%B2%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%B1%D9%88%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D9%87%D9%84-%D9%82%D9%84%D9%85 Tue, 05 Jun 18 15:50:02 +0430 یکی از خون‌بارترین روزهای ایران به روایت اهل قلم
کتاب‌های متعددی در طول 55 سال گذشته درباره قیام 15 خرداد به رشته تحریر درآمده است که به شرح زوایای مختلف این حرکت مردمی را برای آیندگان پرداخته‌اند.

]]>
پاسخ نماینده نیکی کریمی به شایعات http://www.faratab.com/news/8616/%D9%BE%D8%A7%D8%B3%D8%AE-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87-%D9%86%DB%8C%DA%A9%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%DB%8C%D9%85%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%B4%D8%A7%DB%8C%D8%B9%D8%A7%D8%AA Tue, 05 Jun 18 14:30:01 +0430 پاسخ نماینده نیکی کریمی به شایعات
نماینده نیکی کریمی در سرپل ذهاب تاکید کرد که خانه فرهنگی که این بازیگر وعده‌اش را داده بود تا 20 روز دیگر افتتاح می‌شود.

]]>
از «سرب» کیمیایی تا «آواز گنجشک‌ها»ی مجیدی http://www.faratab.com/news/8583/%D8%A7%D8%B2-%C2%AB%D8%B3%D8%B1%D8%A8%C2%BB-%DA%A9%DB%8C%D9%85%DB%8C%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%AA%D8%A7-%C2%AB%D8%A2%D9%88%D8%A7%D8%B2-%DA%AF%D9%86%D8%AC%D8%B4%DA%A9%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%C2%BB%DB%8C-%D9%85%D8%AC%DB%8C%D8%AF%DB%8C Sun, 03 Jun 18 23:20:01 +0430 از «سرب» کیمیایی تا «آواز گنجشک‌ها»ی مجیدی
در روزهای نیمه خرداد که مصادف با رحلت بنیانگذار انقلاب اسلامی، قیام تاریخی ۱۵ خرداد، شهادت امیرالمومنین علی (ع) و روز قدس، بیش از ۶۰ فیلم از شبکه‌های تلویزیونی پخش می‌شود.

]]>
بیگی: صداوسیما نتوانسته با سایر امکانات ارتباط جمعی رقابت موثری داشته باشد http://www.faratab.com/news/8577/%D8%A8%DB%8C%DA%AF%DB%8C%3A-%D8%B5%D8%AF%D8%A7%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%85%D8%A7-%D9%86%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%B1-%D8%A7%D9%85%DA%A9%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B7-%D8%AC%D9%85%D8%B9%DB%8C-%D8%B1%D9%82%D8%A7%D8%A8%D8%AA-%D9%85%D9%88%D8%AB%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D8%B4%D8%AF Sun, 03 Jun 18 20:10:02 +0430 بیگی: صداوسیما نتوانسته با سایر امکانات ارتباط جمعی رقابت موثری داشته باشد
یک عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس گفت: صداوسیما با تمام ابزار و امکاناتی که امروز در اختیار دارد، نتوانسته با سایر امکانات ارتباط جمعی رقابت موثری داشته باشد و اثرگذاری خود را در جامعه نشان دهد.

]]>
روایت ترسناک برایان دی‌پالما از جنجالی‌ترین رسوایی جنسی هالیوود http://www.faratab.com/news/8548/%D8%B1%D9%88%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%AA%D8%B1%D8%B3%D9%86%D8%A7%DA%A9-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%AF%DB%8C%E2%80%8C%D9%BE%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7-%D8%A7%D8%B2-%D8%AC%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%84%DB%8C%E2%80%8C%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%B1%D8%B3%D9%88%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%AC%D9%86%D8%B3%DB%8C-%D9%87%D8%A7%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%88%D8%AF Sat, 02 Jun 18 20:30:02 +0430 روایت ترسناک برایان دی‌پالما از جنجالی‌ترین رسوایی جنسی هالیوود
برایان دی‌پالما کارگردان سرشناس آمریکایی قصد دارد با الهام از ماجرای رسوایی جنسی هاروی واینستین فیلمی ترسناک بسازد.

]]>
خارجی‌هایی که در ایران محبوب شدند http://www.faratab.com/news/8546/%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%DB%8C%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%AD%D8%A8%D9%88%D8%A8-%D8%B4%D8%AF%D9%86%D8%AF Sat, 02 Jun 18 19:10:01 +0430 خارجی‌هایی که در ایران محبوب شدند
بازار کتاب ایران در یک سال گذشته تحت تاثیر آثار هفت نویسنده خارجی بوده است که خیلی زود توانستند در دل مخاطبان ایرانی جا باز کنند.

]]>