فراتاب-داخلی http://www.faratab.com/category/147/ info@rsm.co.ir Wed, 14 Apr 21 15:56:57 +0430fa برگزاری 10 رویداد بزرگ علمی در کردستان تا پایان امسال http://www.faratab.com/news/10072/%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C-10-%D8%B1%D9%88%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF-%D8%B9%D9%84%D9%85%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%A7-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%84 Fri, 06 Sep 19 16:50:01 +0430 برگزاری 10 رویداد بزرگ علمی در کردستان تا پایان امسال
دانشگاه کردستان با هدف معرفی این استان به سایر نقاط کشور، تا پایان امسال میزبان 10 رویداد بزرگ ملی و بین‌المللی با حضور افراد صاحب‌نظر در سطح بین الملل خواهد بود.

]]>
مستوره افتخاری برای همه ماست http://www.faratab.com/news/9562/%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%87-%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%87%D9%85%D9%87-%D9%85%D8%A7%D8%B3%D8%AA Fri, 16 Aug 19 18:30:01 +0430 مستوره افتخاری برای همه ماست
برایم جالب بود که زنی کُرد مانند مستوره خسرو خان بنی اردلان، به این حد و درجه رسیده است و بسیار خوشحال شدم در حالی که در ملت های خاورمیانه چنین زنی وجود نداشته است و این یک افتخار برای ماست بنابراین تصمیم گرفتم در موردش بنویسم.

]]>
پیام «نچیروان بارزانی» به کنگره مشاهیر کرد http://www.faratab.com/news/9294/%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D9%85-%C2%AB%D9%86%DA%86%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D8%A7%D9%86%DB%8C%C2%BB-%D8%A8%D9%87-%DA%A9%D9%86%DA%AF%D8%B1%D9%87-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D9%87%DB%8C%D8%B1-%DA%A9%D8%B1%D8%AF Tue, 09 Jul 19 15:09:27 +0430 پیام «نچیروان بارزانی» به کنگره مشاهیر کرد

]]>
برگزاری مراسم پنجاهمین سالگرد تاسیس مرکز آموزش دولتی http://www.faratab.com/news/9300/%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D9%85-%D9%BE%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%87%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%B3%D8%A7%D9%84%DA%AF%D8%B1%D8%AF-%D8%AA%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D8%B3-%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA%DB%8C Mon, 08 Jul 19 12:43:20 +0430 برگزاری مراسم پنجاهمین سالگرد تاسیس مرکز آموزش دولتی

]]>
فرصتی برای نشان دادن توان و ظرفیت های غیرقابل انکار کُردها http://www.faratab.com/news/9290/%D9%81%D8%B1%D8%B5%D8%AA%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%86%D8%B4%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D9%86-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%B8%D8%B1%D9%81%DB%8C%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%BA%DB%8C%D8%B1%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84-%D8%A7%D9%86%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%DA%A9%D9%8F%D8%B1%D8%AF%D9%87%D8%A7 Sun, 07 Jul 19 14:18:52 +0430 فرصتی برای نشان دادن توان و ظرفیت های غیرقابل انکار کُردها

]]>
نشاندن نشان افتخار توسط «داوود کُرد» بر سینه «شوالیه آواز» http://www.faratab.com/news/9283/%D9%86%D8%B4%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%86-%D9%86%D8%B4%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%B1--%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7-%C2%AB%D8%AF%D8%A7%D9%88%D9%88%D8%AF-%DA%A9%D9%8F%D8%B1%D8%AF%C2%BB-%D8%A8%D8%B1-%D8%B3%DB%8C%D9%86%D9%87-%C2%AB%D8%B4%D9%88%D8%A7%D9%84%DB%8C%D9%87-%D8%A2%D9%88%D8%A7%D8%B2%C2%BB Sat, 06 Jul 19 16:34:51 +0430 نشاندن نشان افتخار  توسط «داوود کُرد» بر سینه «شوالیه آواز»

]]>
کنگره مشاهیر، تلاشی برای تجلیل از بزرگان کُرد http://www.faratab.com/news/9282/%DA%A9%D9%86%DA%AF%D8%B1%D9%87-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D9%87%DB%8C%D8%B1%D8%8C-%D8%AA%D9%84%D8%A7%D8%B4%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%AC%D9%84%DB%8C%D9%84-%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D9%8F%D8%B1%D8%AF Sat, 06 Jul 19 16:17:24 +0430 کنگره مشاهیر، تلاشی برای تجلیل از بزرگان کُرد

]]>
امیدوارم کنگره مشاهیر کُرد را در سالهای آتی نیز برگزار کنیم http://www.faratab.com/news/9280/%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%85-%DA%A9%D9%86%DA%AF%D8%B1%D9%87-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D9%87%DB%8C%D8%B1-%DA%A9%D9%8F%D8%B1%D8%AF-%D8%B1%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%D8%AA%DB%8C-%D9%86%DB%8C%D8%B2-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%DA%A9%D9%86%DB%8C%D9%85 Sat, 06 Jul 19 11:38:23 +0430 امیدوارم کنگره مشاهیر کُرد را در سالهای آتی نیز برگزار کنیم

]]>
«کنگره مشاهیر کرد» یک حرکت عظیم فرهنگی است http://www.faratab.com/news/9279/%C2%AB%DA%A9%D9%86%DA%AF%D8%B1%D9%87-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D9%87%DB%8C%D8%B1-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%C2%BB-%DB%8C%DA%A9-%D8%AD%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D8%B9%D8%B8%DB%8C%D9%85-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA Sat, 06 Jul 19 11:28:54 +0430 «کنگره مشاهیر کرد» یک حرکت عظیم فرهنگی است

]]>
کنگره مشاهیر کُرد، مجالی برای درخشش و همگرایی بیشتر علم، فرهنگ و هنر http://www.faratab.com/news/9278/%DA%A9%D9%86%DA%AF%D8%B1%D9%87-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D9%87%DB%8C%D8%B1-%DA%A9%D9%8F%D8%B1%D8%AF%D8%8C-%D9%85%D8%AC%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%D8%AE%D8%B4%D8%B4-%D9%88-%D9%87%D9%85%DA%AF%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A8%DB%8C%D8%B4%D8%AA%D8%B1-%D8%B9%D9%84%D9%85%D8%8C-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF-%D9%88-%D9%87%D9%86%D8%B1 Sat, 06 Jul 19 11:23:04 +0430 کنگره مشاهیر کُرد، مجالی برای درخشش و همگرایی بیشتر علم، فرهنگ و هنر
30 تن از بزرگان کًرد در کنگره ای به نام «مشاهیر کًرد» در سنندج، گرد هم آمدند تا مجالی برای ظهور و درخشش بیش از پیش فرهنگ و هنر کًردی باشند.

]]>
تاکید استاندار کردستان بر حضور مسئولان ارشد کشور در کنگره مشاهیر کُرد http://www.faratab.com/news/9265/%D8%AA%D8%A7%DA%A9%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1-%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1-%D9%85%D8%B3%D8%A6%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D9%86%DA%AF%D8%B1%D9%87-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D9%87%DB%8C%D8%B1-%DA%A9%D9%8F%D8%B1%D8%AF Sat, 29 Jun 19 01:45:36 +0430 تاکید استاندار کردستان بر حضور مسئولان ارشد کشور در کنگره مشاهیر کُرد

]]>
دانشگاه کردستان بدنبال میزبانی باشکوه تر کنگره مشاهیر کُرد http://www.faratab.com/news/9264/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%AF%D9%86%D8%A8%D8%A7%D9%84-%D9%85%DB%8C%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%B4%DA%A9%D9%88%D9%87-%D8%AA%D8%B1-%DA%A9%D9%86%DA%AF%D8%B1%D9%87-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D9%87%DB%8C%D8%B1-%DA%A9%D9%8F%D8%B1%D8%AF Sat, 29 Jun 19 01:34:25 +0430 دانشگاه کردستان بدنبال میزبانی باشکوه تر کنگره مشاهیر کُرد

]]>
اولین کنفرانس بین المللی ظرفیت‌های راهبردی آموزه‌های اسلام http://www.faratab.com/news/9262/%D8%A7%D9%88%D9%84%DB%8C%D9%86-%DA%A9%D9%86%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84%DB%8C-%D8%B8%D8%B1%D9%81%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%D8%A7%D9%87%D8%A8%D8%B1%D8%AF%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85 Fri, 28 Jun 19 09:57:59 +0430 اولین کنفرانس بین المللی ظرفیت‌های راهبردی آموزه‌های اسلام

]]>
کنفراس شبکه های هوشمند انرژی http://www.faratab.com/news/9031/%DA%A9%D9%86%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%B3-%D8%B4%D8%A8%DA%A9%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%87%D9%88%D8%B4%D9%85%D9%86%D8%AF-%D8%A7%D9%86%D8%B1%DA%98%DB%8C Sun, 18 Nov 18 10:17:46 +0330 کنفراس شبکه های هوشمند انرژی

]]>
نشست بررسی چشم اندازروابط اقتصادی ایران وعراق درافق۲۰۲۰ http://www.faratab.com/news/8853/%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%DA%86%D8%B4%D9%85-%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B2%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%B7-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82-%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%81%D9%82%DB%B2%DB%B0%DB%B2%DB%B0 Mon, 23 Jul 18 21:54:22 +0430 نشست بررسی چشم اندازروابط اقتصادی ایران وعراق درافق۲۰۲۰

]]>
نشست تخصصی بررسی روندهای پیش رو در عراق فردا http://www.faratab.com/news/8199/%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA-%D8%AA%D8%AE%D8%B5%D8%B5%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%DB%8C%D8%B4-%D8%B1%D9%88-%D8%AF%D8%B1-%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82-%D9%81%D8%B1%D8%AF%D8%A7 Thu, 17 May 18 12:39:52 +0430 نشست تخصصی بررسی روندهای پیش رو در عراق فردا

]]>
نشست نوعثمانیسم از قفقاز تا شامات http://www.faratab.com/news/7490/%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA-%D9%86%D9%88%D8%B9%D8%AB%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%B3%D9%85-%D8%A7%D8%B2-%D9%82%D9%81%D9%82%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D8%A7-%D8%B4%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%AA Sun, 04 Mar 18 14:44:11 +0330 نشست نوعثمانیسم از قفقاز تا شامات

]]>
نوعثمانیسم از قفقاز تا شامات http://www.faratab.com/news/7460/%D9%86%D9%88%D8%B9%D8%AB%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%B3%D9%85-%D8%A7%D8%B2-%D9%82%D9%81%D9%82%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D8%A7-%D8%B4%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%AA Wed, 21 Feb 18 13:25:50 +0330 نوعثمانیسم از قفقاز تا شامات

]]>
نشست «عراق پسا داعش؛ مسائل داخلی و خارجی پیش رو» http://www.faratab.com/news/7444/%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA-%C2%AB%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82-%D9%BE%D8%B3%D8%A7-%D8%AF%D8%A7%D8%B9%D8%B4%D8%9B-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D9%84-%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%DB%8C-%D9%88-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%DB%8C-%D9%BE%DB%8C%D8%B4-%D8%B1%D9%88%C2%BB Tue, 20 Feb 18 15:10:37 +0330 نشست «عراق پسا داعش؛ مسائل داخلی و خارجی پیش رو»

]]>
فرهنگسرای فردوس میزبان نمایشگاه عکس «خنده‌های کنار چادر» http://www.faratab.com/news/7436/%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF%D8%B3%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%81%D8%B1%D8%AF%D9%88%D8%B3-%D9%85%DB%8C%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%B9%DA%A9%D8%B3-%C2%AB%D8%AE%D9%86%D8%AF%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D8%A7%D8%B1-%DA%86%D8%A7%D8%AF%D8%B1%C2%BB Tue, 20 Feb 18 11:32:50 +0330 فرهنگسرای فردوس میزبان نمایشگاه عکس «خنده‌های کنار چادر»
فرهنگسرای فردوس مجموعه‌ای از آثار عکس رضا امیر از مناطق زلزله زده غرب کشور را با عنوان «خنده های کنار چتدر» در گالری شماره یک نگارخانه پردیسان به نمایش می‌گذارد.

]]>
نخستین همایش ملی گروس شناسی http://www.faratab.com/news/7403/%D9%86%D8%AE%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D9%86-%D9%87%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%85%D9%84%DB%8C-%DA%AF%D8%B1%D9%88%D8%B3-%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C Fri, 09 Feb 18 23:34:19 +0330 نخستین همایش ملی گروس شناسی
نخستین همایش ملی گروس‌شناسی به منظور واکاوی تاریخ، فرهنگ و ادبیات گروس و بررسی بسترها و راهکارهای توسعه آن در روزهای ۱۴ و ۱۵ تیرماه سال ۹۷ در بیجار برگزار می‌شود.

]]>
پایان نمایشگاه 100 چهره ورزشی توسط 100 نقاش http://www.faratab.com/news/7356/%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-100-%DA%86%D9%87%D8%B1%D9%87-%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%B4%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7-100-%D9%86%D9%82%D8%A7%D8%B4 Sat, 27 Jan 18 02:49:44 +0330 پایان نمایشگاه 100 چهره ورزشی توسط 100 نقاش

]]>
همایش ملی چیستی صلح؛ مبانی مفهومی- نظری و چشم اندازهای راهبردی http://www.faratab.com/news/6872/%D9%87%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%85%D9%84%DB%8C-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA%DB%8C-%D8%B5%D9%84%D8%AD%D8%9B-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%85%D9%81%D9%87%D9%88%D9%85%DB%8C--%D9%86%D8%B8%D8%B1%DB%8C-%D9%88-%DA%86%D8%B4%D9%85-%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B2%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%D8%A7%D9%87%D8%A8%D8%B1%D8%AF%DB%8C Sun, 26 Nov 17 02:31:04 +0330 همایش ملی چیستی صلح؛ مبانی مفهومی- نظری و چشم اندازهای راهبردی

]]>
اولین دوره آموزش مبانی و اصول آینده پژوهی کاربردی http://www.faratab.com/news/6555/%D8%A7%D9%88%D9%84%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%88-%D8%A7%D8%B5%D9%88%D9%84-%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87-%D9%BE%DA%98%D9%88%D9%87%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1%D8%AF%DB%8C Wed, 23 Aug 17 02:31:22 +0430 اولین دوره آموزش مبانی و اصول آینده پژوهی کاربردی

]]>
رویکردی فرانسلی به آسیب‌های روانی تهاجم شیمیایی علیه کُردها http://www.faratab.com/news/6441/%D8%B1%D9%88%DB%8C%DA%A9%D8%B1%D8%AF%DB%8C-%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3%D9%84%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%A2%D8%B3%DB%8C%D8%A8%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AA%D9%87%D8%A7%D8%AC%D9%85-%D8%B4%DB%8C%D9%85%DB%8C%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%B9%D9%84%DB%8C%D9%87-%DA%A9%D9%8F%D8%B1%D8%AF%D9%87%D8%A7 Mon, 17 Jul 17 01:54:25 +0430 رویکردی فرانسلی به آسیب‌های روانی تهاجم شیمیایی علیه کُردها

]]>
همایش ملی بررسی و آسیب شناسی بمباران شیمیایی سردشت http://www.faratab.com/news/6367/%D9%87%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D9%88-%D8%A2%D8%B3%DB%8C%D8%A8-%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%A8%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B4%DB%8C%D9%85%DB%8C%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%B3%D8%B1%D8%AF%D8%B4%D8%AA- Mon, 26 Jun 17 15:36:57 +0430 همایش ملی بررسی و آسیب شناسی بمباران شیمیایی سردشت

]]>
زخم ابدی بر قلب سردشت http://www.faratab.com/news/6208/%D8%B2%D8%AE%D9%85-%D8%A7%D8%A8%D8%AF%DB%8C-%D8%A8%D8%B1-%D9%82%D9%84%D8%A8-%D8%B3%D8%B1%D8%AF%D8%B4%D8%AA Sat, 27 May 17 15:23:18 +0430 زخم ابدی بر قلب سردشت

]]>
همایش بزرگ یاران روحانی در فضای مجازی http://www.faratab.com/news/6151/%D9%87%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF-%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D9%88%D8%AD%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%81%D8%B6%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%AC%D8%A7%D8%B2%DB%8C Wed, 10 May 17 20:46:54 +0430 همایش بزرگ یاران روحانی در فضای مجازی

]]>
بررسی آخرین تحولات عراق توسط سفیر آتی ایران در بغداد http://www.faratab.com/news/5851/%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D8%A2%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%AA%D8%AD%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7-%D8%B3%D9%81%DB%8C%D8%B1-%D8%A2%D8%AA%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%BA%D8%AF%D8%A7%D8%AF Sun, 05 Mar 17 22:59:52 +0330 بررسی آخرین تحولات عراق توسط سفیر آتی ایران در بغداد
سردار ایرج مسجدی مشاور عالی سردار قاسم سلیمانی، در نشستی به بررسی آخرین تحولات سیاسی و امنیتی عراق در مرکز مطالعات استراتژیک خاورمیانه خواهد پرداخت

]]>
مراسم یادبود دو انفال تاریخی حلبچه و سردشت http://www.faratab.com/news/5848/%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D9%85-%DB%8C%D8%A7%D8%AF%D8%A8%D9%88%D8%AF-%D8%AF%D9%88-%D8%A7%D9%86%D9%81%D8%A7%D9%84-%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE%DB%8C-%D8%AD%D9%84%D8%A8%DA%86%D9%87-%D9%88-%D8%B3%D8%B1%D8%AF%D8%B4%D8%AA Sun, 05 Mar 17 03:36:32 +0330 مراسم یادبود دو انفال تاریخی حلبچه و سردشت
سخنرانان این همایش عبارتند از اسعد اردلان، قطب الدین صادقی، عبدالله مهربان و اردشیر پشنگ. این همایش در روز سه شنبه در تهران برگزار می شود.

]]>
کنفرانس جامعه شناسی تاریخی ایران http://www.faratab.com/news/5771/%DA%A9%D9%86%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D9%87-%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86 Sun, 19 Feb 17 02:17:44 +0330 کنفرانس جامعه شناسی تاریخی ایران
گروه جامعه شناسی دانشگده ادبیات دانشگاه تربیت مدرس کنفرانس جامعه شناسی تاریخی ایران را با تأکید بر آرا و اندیشه های پروفسور همایون کاتوزیان برگزار می کند.

]]>
احزاب در ایران کراهت دارند http://www.faratab.com/news/5727/%D8%A7%D8%AD%D8%B2%D8%A7%D8%A8-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%B1%D8%A7%D9%87%D8%AA-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%86%D8%AF Mon, 13 Feb 17 18:16:27 +0330 احزاب در ایران کراهت دارند
جامعه ما حزب را پذیرفته است اما حکمرانی حزبی نه در جامعه رایج است و نه نظام سیاسی از آن صحبت می‌کند. احزاب در کشور ما موتورهایی هستند که درگیر چرخ و دنده قدرت نمی‌شوند. احزاب در شرایط عدم حکمرانی حزبی رشد نمی‌کنند و تبدیل به یکی از عناصر اختلال خواهند شد.

]]>
نگاهی جامعه شناختی به کردستان: روایت کولبران http://www.faratab.com/news/5631/%D9%86%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D9%87-%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%AE%D8%AA%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%3A-%D8%B1%D9%88%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%DA%A9%D9%88%D9%84%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%86 Wed, 01 Feb 17 22:36:32 +0330 نگاهی جامعه شناختی به کردستان: روایت کولبران
کولبران که از ضعیف ترین قشرهای کشور و ساکن در مناطق مرزی کردنشین در غرب کشور هستند، با مشقت های بسیاری برای کسب درآمد اندک مواجه هستند

]]>
کنفرانس بین المللی «بازنگری در امنیت دولت ها و انسجام ملی در خاورمیانه» http://www.faratab.com/news/5384/%DA%A9%D9%86%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84%DB%8C-%C2%AB%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D9%86%DA%AF%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%85%D9%86%DB%8C%D8%AA-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D9%87%D8%A7-%D9%88-%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AC%D8%A7%D9%85-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AE%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%87%C2%BB Wed, 25 Jan 17 12:01:09 +0330 کنفرانس بین المللی «بازنگری در امنیت دولت ها و انسجام ملی در خاورمیانه»
کنفرانس بین المللی «بازنگری در امنیت دولتها و انسجام ملی در خاورمیانه» در دانشگاه دوشیشای ژاپن با حضور تنی چند از اساتید و پژوهشگران برجسته مسائل خاورمیانه روز جمعه برگزار می شود.

]]>
ایران و میراث هاشمی؛ تأملی آکادمیک بر کارنامه سیاسی آیت الله http://www.faratab.com/news/5338/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%AB-%D9%87%D8%A7%D8%B4%D9%85%DB%8C%D8%9B-%D8%AA%D8%A3%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%A2%DA%A9%D8%A7%D8%AF%D9%85%DB%8C%DA%A9-%D8%A8%D8%B1-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%A2%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87 Wed, 18 Jan 17 10:39:31 +0330 ایران و میراث هاشمی؛ تأملی آکادمیک بر کارنامه سیاسی آیت الله
نشست "ایران و میراث هاشمی؛ تأملی آکادمیک بر کارنامه سیاسی آیت الله" به همت انجمن علوم سیاسی ایران و با همکاری خانه اندیشمندان علوم انسانی و انجمن مطالعات صلح ایران در محل خانه اندیشمندان علوم انسانی برگزار می شود.

]]>
«رسم فکر» با سخنرانی پروفسور قاسم افتخاری http://www.faratab.com/news/4830/%C2%AB%D8%B1%D8%B3%D9%85-%D9%81%DA%A9%D8%B1%C2%BB-%D8%A8%D8%A7-%D8%B3%D8%AE%D9%86%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D9%81%D8%B3%D9%88%D8%B1-%D9%82%D8%A7%D8%B3%D9%85-%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%B1%DB%8C Sun, 04 Dec 16 00:59:01 +0330 «رسم فکر» با سخنرانی پروفسور قاسم افتخاری
ششمین دور فعالیت گروه روندهای فکری مرکز مطالعات خاورمیانه از این هفته آغاز خواهد شد

]]>
اولین همایش مشترک «گفتگوی فرهنگی ایران و افغانستان» http://www.faratab.com/news/4829/%D8%A7%D9%88%D9%84%DB%8C%D9%86-%D9%87%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%B1%DA%A9-%C2%AB%DA%AF%D9%81%D8%AA%DA%AF%D9%88%DB%8C-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%A7%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%C2%BB Sat, 03 Dec 16 23:46:30 +0330 اولین همایش مشترک «گفتگوی فرهنگی ایران و افغانستان»

]]>
کارگاه خبرنویسی و تحلیل خبر در دانشگاه تربیت مدرس http://www.faratab.com/news/4674/-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%AE%D8%A8%D8%B1%D9%86%D9%88%DB%8C%D8%B3%DB%8C-%D9%88-%D8%AA%D8%AD%D9%84%DB%8C%D9%84-%D8%AE%D8%A8%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%AA%D8%B1%D8%A8%DB%8C%D8%AA-%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B3 Sat, 19 Nov 16 16:43:12 +0330  کارگاه خبرنویسی و تحلیل خبر در دانشگاه تربیت مدرس

]]>
آیین رونمایی از کتاب عملیات انفال در ترازوی حقوق بین الملل برگزار شد http://www.faratab.com/news/4619/-%D8%A2%DB%8C%DB%8C%D9%86-%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%B9%D9%85%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%86%D9%81%D8%A7%D9%84-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B2%D9%88%DB%8C-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%B4%D8%AF Sun, 13 Nov 16 17:52:01 +0330  آیین رونمایی از کتاب عملیات انفال در ترازوی حقوق بین الملل برگزار شد
کتاب انفال کردستان عراق در ترازو حقوق بین الملل، تالیف شایان سیداحمدی با حضور اساتید حقوق بین الملل، پژوهشگران و طیف وسیعی از مخاطبان علاقمند، در کتابخانه ملی ایران رونمایی شد.

]]>
برنامه‌های سازمان اسناد و کتابخانه ملی در هفته کتاب و کتابخوانی اعلام شدند http://www.faratab.com/news/4610/%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D9%86%D8%A7%D8%AF-%D9%88-%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%87%D9%81%D8%AA%D9%87-%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D9%88-%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%B4%D8%AF%D9%86%D8%AF Sat, 12 Nov 16 19:31:59 +0330 برنامه‌های سازمان اسناد و کتابخانه ملی در هفته کتاب و کتابخوانی اعلام شدند
برگزاری آیین روز کتاب و کتابخوانی و چند کارگاه و نشست، از جمله برنامه‌های هفته کتاب و کتابخوانی در کتابخانه ملی است.

]]>
برگزیدگان بیست و دومین نمایشگاه مطبوعات و خبرگزاری‌های معرفی شدند http://www.faratab.com/news/4607/%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%DB%8C%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A8%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D9%88-%D8%AF%D9%88%D9%85%DB%8C%D9%86-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%85%D8%B7%D8%A8%D9%88%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D9%88-%D8%AE%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%DB%8C-%D8%B4%D8%AF%D9%86%D8%AF Sat, 12 Nov 16 19:05:15 +0330 برگزیدگان بیست و دومین نمایشگاه مطبوعات و خبرگزاری‌های معرفی شدند
شورای هماهنگی تشکل‌های مطبوعاتی در آیین اختتامیه بیست و دومین نمایشگاه مطبوعات و خبرگزاری‌ها، غرفه‌ و رسانه‌های برتر این نمایشگاه را معرفی کرد.

]]>
با رونمایی از کتاب «انفال در ترازوی حقوق بین الملل» http://www.faratab.com/news/4563/%D8%A8%D8%A7-%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%C2%AB%D8%A7%D9%86%D9%81%D8%A7%D9%84-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B2%D9%88%DB%8C-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84%C2%BB Tue, 08 Nov 16 19:58:38 +0330 با رونمایی از کتاب «انفال در ترازوی حقوق بین الملل»
مراسم رونمایی از کتاب “عملیات انفال کُردستان در ترازوی حقوق بین الملل” نوشته شايان سيد احمدی، روز پنج شنبه ۲۰ آبان ماه از ساعت ۱۵ تا ۱۷ بعدازظهر در سالن همايش هاي كتابخانه ملي برگزار می‌شود.

]]>
روسیه برای ایران خیلی قابل اتکاتر از طرف های غربی است http://www.faratab.com/news/4437/%D8%B1%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AE%DB%8C%D9%84%DB%8C-%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84-%D8%A7%D8%AA%DA%A9%D8%A7%D8%AA%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%D8%B7%D8%B1%D9%81-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%BA%D8%B1%D8%A8%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA Mon, 31 Oct 16 21:07:12 +0330 روسیه برای ایران خیلی قابل اتکاتر از طرف های غربی است
چهارمین نشست گروه روابط بین الملل انجمن اندیشه و قلم عصر روز یکشنبه نهم آبان ماه ساعت سه عصر در تالار خیام خانه اندیشمندان علوم انسانی برگزار شد.

]]>
نشست نقد كتاب سوبژكتيويته در ادبيات و فلسفه http://www.faratab.com/news/4402/%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA-%D9%86%D9%82%D8%AF-%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%B3%D9%88%D8%A8%DA%98%D9%83%D8%AA%D9%8A%D9%88%D9%8A%D8%AA%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%AF%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D9%88-%D9%81%D9%84%D8%B3%D9%81%D9%87- Sun, 30 Oct 16 10:48:35 +0330 نشست نقد كتاب سوبژكتيويته در ادبيات و فلسفه
نشست «نقد كتاب سوبژكتيويته در ادبيات و فلسفه » سه شنبه 11آبان ماه با حضور شماری از اساتید دانشگاهها، برگزار می‌شود.

]]>
رونمایی از کتاب عملیات انفال کردستان در ترازوی حقوق بین الملل http://www.faratab.com/news/4385/%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%B9%D9%85%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%86%D9%81%D8%A7%D9%84-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B2%D9%88%DB%8C-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84- Fri, 28 Oct 16 20:37:56 +0330 رونمایی از کتاب عملیات انفال کردستان در ترازوی حقوق بین الملل
آئین رونمایی از کتاب عملیات انفال کردستان در ترازوی حقوق بین الملل در سالن همايش هاي كتابخانه ملي برگزار می‌شود

]]>
موسسه فرهنگي،ادبي مولوي كرد برگزار مي كند؛ http://www.faratab.com/news/4350/%D9%85%D9%88%D8%B3%D8%B3%D9%87-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF%D9%8A%D8%8C%D8%A7%D8%AF%D8%A8%D9%8A-%D9%85%D9%88%D9%84%D9%88%D9%8A-%D9%83%D8%B1%D8%AF-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D9%8A-%D9%83%D9%86%D8%AF%D8%9B Mon, 24 Oct 16 11:57:33 +0330 موسسه فرهنگي،ادبي مولوي كرد برگزار مي كند؛
آئین رونمایی از كتاب خاندان کرد اردلان:در تلاقی امپراتوری‌های ایران و عثماني در مجتمع فرهنگی فجر سنندج برگزار می‌شود

]]>
کنفرانس «کردستان و استراتژی هایی برای پایان داعش» http://www.faratab.com/news/4307/%DA%A9%D9%86%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3-%C2%AB%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AA%DA%98%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D8%B9%D8%B4%C2%BB Tue, 18 Oct 16 20:00:58 +0330 کنفرانس «کردستان و استراتژی هایی برای پایان داعش»
تنی چند از اساتید و پژوهشگران ایرانی مسائل خاورمیانه نیز در این کنفرانس شرکت خواهند داشت کنفرانس مذکور همزمان با آغاز عملیات آزادسازی موصل برگزار شده و تاثیر این عملیات بر آینده اقلیم کردستان، یکی از محورهای آن خواهد بود

]]>
كتاب "خشم وهياهو" به زبان كردي ترجمه شد http://www.faratab.com/news/4213/%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%22%D8%AE%D8%B4%D9%85-%D9%88%D9%87%D9%8A%D8%A7%D9%87%D9%88%22-%D8%A8%D9%87-%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D9%83%D8%B1%D8%AF%D9%8A-%D8%AA%D8%B1%D8%AC%D9%85%D9%87-%D8%B4%D8%AF Thu, 06 Oct 16 00:18:28 +0330 كتاب
مراسم رونمایی از کتاب «خشم و هياهو» ،روز پنجشنبه 15 مهر ساعت 15 با حضور دكتر بختيار سجادي، عطا نهايي ، محمد صالح سوزني، درسالن سيمرغ شهر بوكان برگزار مي شود.

]]>
تعليق تاريخي اقتصاد ايران http://www.faratab.com/news/4073/%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%82-%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE%D9%8A-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86 Thu, 15 Sep 16 15:55:58 +0430 تعليق تاريخي اقتصاد ايران
محمد مالجو و پرویز صداقت دو تن از اقتصاددانان چپ‌گرای ایرانی هستند که در سه سال گذشته از منظرهای گوناگونی به نقادی اساس برنامه اقتصادی دولت پرداخته‌اند.

]]>
دوره آموزشی حق تعیین سرنوشت در نظام حقوق بین الملل http://www.faratab.com/news/4023/%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4%DB%8C--%D8%AD%D9%82-%D8%AA%D8%B9%DB%8C%DB%8C%D9%86-%D8%B3%D8%B1%D9%86%D9%88%D8%B4%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84 Tue, 06 Sep 16 12:15:02 +0430 دوره آموزشی  حق تعیین سرنوشت در نظام حقوق بین الملل

]]>