فراتاب-فراسفر http://www.faratab.com/category/142/ info@rsm.co.ir Wed, 20 Oct 21 01:38:25 +0330fa همه آنچه که از فلسفه جشن مهرگان باید بدانیم http://www.faratab.com/news/11843/%D9%87%D9%85%D9%87-%D8%A2%D9%86%DA%86%D9%87-%DA%A9%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%D9%81%D9%84%D8%B3%D9%81%D9%87-%D8%AC%D8%B4%D9%86-%D9%85%D9%87%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C%D9%85 Thu, 07 Oct 21 22:58:52 +0330 همه آنچه که از فلسفه جشن مهرگان باید بدانیم
ضرورت پاسداشت جشنهای ملی برای تزریق نشاط به جامعه ایرانی

]]>
میراث به یغما رفته‌ نیاکانمان در باکو و آنکارا؛ درست وقتی که خوابیم! http://www.faratab.com/news/11842/%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%AB-%D8%A8%D9%87-%DB%8C%D8%BA%D9%85%D8%A7-%D8%B1%D9%81%D8%AA%D9%87%E2%80%8C-%D9%86%DB%8C%D8%A7%DA%A9%D8%A7%D9%86%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%DA%A9%D9%88-%D9%88-%D8%A2%D9%86%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%9B-%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA-%D9%88%D9%82%D8%AA%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%A8%DB%8C%D9%85%21 Mon, 04 Oct 21 16:04:08 +0330 میراث به یغما رفته‌ نیاکانمان در باکو و آنکارا؛ درست وقتی که خوابیم!
تا بحال چندین اثر تاریخی و فرهنگی ایران را ترکیه، آذربایجان و ... بنام خود ثبت جهانی کرده‌اند!

]]>
سنگ و چوب؛ نمای در حال گم شدن در ساختمان‌های هورامان http://www.faratab.com/news/11768/%D8%B3%D9%86%DA%AF-%D9%88-%DA%86%D9%88%D8%A8%D8%9B-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AD%D8%A7%D9%84-%DA%AF%D9%85-%D8%B4%D8%AF%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%87%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86 Mon, 09 Aug 21 20:12:44 +0430 سنگ و چوب؛ نمای در حال گم شدن در ساختمان‌های هورامان
خطر تغییر نماهای ساختمانها در هورامان می‌تواند آسیبی جدی به هویت و نیز جایگاه جدید و ویژه ی جهانی اش شود

]]>
لینک رسمی خبر ثبت جهانی هورامان در سایت یونسکو http://www.faratab.com/news/11736/%D9%84%DB%8C%D9%86%DA%A9-%D8%B1%D8%B3%D9%85%DB%8C-%D8%AE%D8%A8%D8%B1-%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%87%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%DB%8C%D9%88%D9%86%D8%B3%DA%A9%D9%88 Tue, 27 Jul 21 22:28:10 +0430 لینک رسمی خبر ثبت جهانی هورامان در سایت یونسکو
انتشار خبر رسمی در سایت انگلیسی یونسکو درباره ثبت جهانی هورامان

]]>
ثبت جهانی هورامان توسط یونسکو http://www.faratab.com/news/11735/%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%87%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7-%DB%8C%D9%88%D9%86%D8%B3%DA%A9%D9%88 Tue, 27 Jul 21 15:00:41 +0430 ثبت جهانی هورامان توسط یونسکو
در 44مین نشست سالانه یونسکو سرانجام هورامان به عنوان میراث مشترک جهانی پذیرفته شد

]]>
جشن قربان در تاریخ و فرهنگ کُردی http://www.faratab.com/news/11724/%D8%AC%D8%B4%D9%86-%D9%82%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE-%D9%88-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF-%DA%A9%D9%8F%D8%B1%D8%AF%DB%8C Wed, 21 Jul 21 14:42:06 +0430 جشن قربان در تاریخ و فرهنگ کُردی
کُردها طی تاریخ چگونه عید قربان را جشن گرفته و می‌گیرند؟

]]>
آغاز ماراتن ثبت جهانی کاروانسرای تاریخی بیستون http://www.faratab.com/news/11614/%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%86-%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE%DB%8C-%D8%A8%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%88%D9%86 Thu, 06 May 21 10:37:05 +0430 آغاز ماراتن ثبت جهانی کاروانسرای تاریخی بیستون
کاروانسرای بیستون به دلیل دارا بودن شاخصه های لازم در فهرست کاروانسراهای ایرانی برای ثبت جهانی قرار گرفت.

]]>
عمارت تاريخي خسرو آباد؛ تداعی شکوه و هنر عصر اردلان‌ها http://www.faratab.com/news/11538/%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE%D9%8A-%D8%AE%D8%B3%D8%B1%D9%88-%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D8%9B-%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D8%B9%DB%8C-%D8%B4%DA%A9%D9%88%D9%87-%D9%88-%D9%87%D9%86%D8%B1-%D8%B9%D8%B5%D8%B1-%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D9%84%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D9%87%D8%A7 Fri, 16 Apr 21 15:25:26 +0430 عمارت تاريخي خسرو آباد؛ تداعی شکوه و هنر عصر اردلان‌ها
این بنا در سال 1223 هجری قمری به دستور امان‌الله‌خان اردلان والی کردستان در زمان فتحعلی‌شاه قاجار ساخته شد.

]]>
نوعثمانیسم و پروژه غرق کردن 10 هزار سال تاریخ در حصن‌کیفا! http://www.faratab.com/news/11526/%D9%86%D9%88%D8%B9%D8%AB%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%B3%D9%85-%D9%88-%D9%BE%D8%B1%D9%88%DA%98%D9%87-%D8%BA%D8%B1%D9%82-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86-10-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE-%D8%AF%D8%B1-%D8%AD%D8%B5%D9%86%E2%80%8C%DA%A9%DB%8C%D9%81%D8%A7%21 Sun, 11 Apr 21 12:48:48 +0430 نوعثمانیسم و پروژه غرق کردن 10 هزار سال تاریخ در حصن‌کیفا!
حِصن کیفا یکی از مهمترین قربانی‌های سیاست‌های اردوغان در ترکیه است، شهری تاریخی که بسیاری از ساکنان کُرد و عربش از شهر مجبور شده‌اند که خارج شوند و تنها تعداد اندکی از کُردها همچنان در زادگاه‌شان باقی مانده‌اند،

]]>
هوارامان رازآلود و جشن 1000 ساله عروسی پیر شالیار! http://www.faratab.com/news/11207/%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%A7%D8%B2%D8%A2%D9%84%D9%88%D8%AF-%D9%88-%D8%AC%D8%B4%D9%86-1000-%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%87-%D8%B9%D8%B1%D9%88%D8%B3%DB%8C-%D9%BE%DB%8C%D8%B1-%D8%B4%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%21 Sat, 01 Feb 20 00:34:12 +0330 هوارامان رازآلود و جشن 1000 ساله عروسی پیر شالیار!

]]>
کمیته ملی گردشگری روستایی وکشاورزی تشکیل می‌شود http://www.faratab.com/news/11103/%DA%A9%D9%85%DB%8C%D8%AA%D9%87-%D9%85%D9%84%DB%8C-%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D8%B4%DA%AF%D8%B1%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%88%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C-%D8%AA%D8%B4%DA%A9%DB%8C%D9%84-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%B4%D9%88%D8%AF Mon, 11 Nov 19 13:11:40 +0330 کمیته ملی گردشگری روستایی وکشاورزی تشکیل می‌شود
کمیته ملی گردشگری روستایی و کشاورزی" با هدف برنامه‌ریزی و اقدام جهت شکوفایی ظرفیت‌های گردشگری در حوزه‌های روستایی" و "کشاورزی" توسط  معاونت گردشگری وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی تشکیل می‌شود.

]]>
کشف سنگ نگاره ای جدید در طاق بستان http://www.faratab.com/news/10998/%DA%A9%D8%B4%D9%81-%D8%B3%D9%86%DA%AF-%D9%86%DA%AF%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%B7%D8%A7%D9%82-%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86 Sat, 02 Nov 19 12:30:01 +0330 کشف سنگ نگاره ای جدید در طاق بستان
سنگ‌نگاره‌ای جدید در ضلع شرقی طاق‌های طاق‌بستان کرمانشاه و بالادست چشمه این محوطه تاریخی توسط باستان‌شناسان شناسایی شد.

]]>
ثبت جهانی سنندج به عنوان «شهر خلاق موسیقی» http://www.faratab.com/news/11029/-%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%B3%D9%86%D9%86%D8%AF%D8%AC-%D8%A8%D9%87-%D8%B9%D9%86%D9%88%D8%A7%D9%86-%C2%AB%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%82-%D9%85%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%82%DB%8C%C2%BB Sat, 02 Nov 19 11:51:09 +0330  ثبت جهانی سنندج به عنوان «شهر خلاق موسیقی»
در گزارشی، 66 شهر را به عنوان شهرهای خلاق جهان برگزید در این لیست، شهر سنندج به خاطر نقش آن در خلاقیت موسیقی، انتخاب شد.

]]>
پرونده ثبت جهانی اورامانات به یونسکو ارسال شد http://www.faratab.com/news/10798/-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%DB%8C%D9%88%D9%86%D8%B3%DA%A9%D9%88-%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%B4%D8%AF Mon, 14 Oct 19 12:10:02 +0330  پرونده ثبت جهانی اورامانات به یونسکو ارسال شد
پرونده ی ثبت جهانی اورامانات به سازمان جهانی یونسکو ارسال شد

]]>
آمریکا به چه بخش‌هایی از عراق و اقلیم کردستان بودجه اختصاص داد؟ http://www.faratab.com/news/10410/%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%DA%86%D9%87-%D8%A8%D8%AE%D8%B4%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82-%D9%88-%D8%A7%D9%82%D9%84%DB%8C%D9%85-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%88%D8%AF%D8%AC%D9%87-%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%B5-%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D8%9F- Sun, 22 Sep 19 12:46:06 +0330 آمریکا به چه بخش‌هایی از عراق و اقلیم کردستان بودجه اختصاص داد؟
آمریکا مبلغی بالغ بر ۴ میلیون دلار بودجه را به نوسازی و حفظ مکان های تاریخی عراق و اقلیم کردستان اختصاص می دهد

]]>
در سال ۲۰۱۹ کدام بخش در اقلیم کردستان رتبه نخست درآمدزایی را به خود اختصاص داد؟ http://www.faratab.com/news/10354/%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%DB%B2%DB%B0%DB%B1%DB%B9-%DA%A9%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%82%D9%84%DB%8C%D9%85-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D9%87-%D9%86%D8%AE%D8%B3%D8%AA-%D8%AF%D8%B1%D8%A2%D9%85%D8%AF%D8%B2%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D8%AE%D9%88%D8%AF-%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%B5-%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D8%9F Wed, 18 Sep 19 17:40:01 +0430 در سال ۲۰۱۹ کدام بخش در اقلیم کردستان رتبه نخست درآمدزایی را به خود اختصاص داد؟
بخش گردشگری اقلیم کردستان توجه سرمایه گزاران و تولید کنندگان را به خود جلب کرده است

]]>
چرا با تله‌کابین طاق‌بستان بایست مخالفت کنیم؟! http://www.faratab.com/news/10257/%DA%86%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D8%A7-%D8%AA%D9%84%D9%87%E2%80%8C%DA%A9%D8%A7%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%B7%D8%A7%D9%82%E2%80%8C%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D9%85%D8%AE%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%AA-%DA%A9%D9%86%DB%8C%D9%85%D8%9F%21 Mon, 16 Sep 19 12:20:02 +0430 چرا با تله‌کابین طاق‌بستان بایست مخالفت کنیم؟!
با اجرای طرح تله‌کابین در مجموعه ی طاق بستان شانس ثبت جهانی آن از بین میرود

]]>
بانکوک؛ شهر فرشتگان http://www.faratab.com/news/10076/%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9%D9%88%DA%A9%D8%9B-%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D9%81%D8%B1%D8%B4%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%86 Fri, 06 Sep 19 17:50:01 +0430 بانکوک؛ شهر فرشتگان
بانکوک نامی آشنا برای گردشگرانی است که در میان تور های مسافرتی مقصد خود را پیدا می کنند، شهری که بر اساس آمار ارائه شده از سوی مراکز و نهاد مختلف آماری دنیا، بیشترین گردشگر و بازدید کننده را داشته است و در خلال سالهای اخیر یکی از مقاصد گردشگری محبوب دنیا

]]>
وان ترکیه میزبان نمایشگاه‌های گردشگری در 4 مهر http://www.faratab.com/news/9982/%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D9%87-%D9%85%DB%8C%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D8%B4%DA%AF%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-4-%D9%85%D9%87%D8%B1- Mon, 02 Sep 19 11:20:01 +0430 وان ترکیه میزبان نمایشگاه‌های گردشگری در 4 مهر
دهمین نمایشگاه بین المللی گردشگری و سفر آنادولی ترکیه در شهر وان از مورخه ۲۶ الی ۲۹ سپتامبر ۲۰۱۹ برگزار خواهد شد

]]>
مردم و طبیعت زیبای روستای زیران جوانرود از پشت لنز دوربین http://www.faratab.com/news/9913/%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85-%D9%88-%D8%B7%D8%A8%DB%8C%D8%B9%D8%AA-%D8%B2%DB%8C%D8%A8%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7%DB%8C-%D8%B2%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%B1%D9%88%D8%AF-%D8%A7%D8%B2-%D9%BE%D8%B4%D8%AA-%D9%84%D9%86%D8%B2-%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A8%DB%8C%D9%86 Fri, 30 Aug 19 19:20:01 +0430 مردم و طبیعت زیبای روستای زیران جوانرود از پشت لنز دوربین

]]>
کعبه ی زردتشت http://www.faratab.com/news/9847/%DA%A9%D8%B9%D8%A8%D9%87-%DB%8C-%D8%B2%D8%B1%D8%AF%D8%AA%D8%B4%D8%AA Wed, 28 Aug 19 13:50:01 +0430 کعبه ی زردتشت
کعبه ی زردتشت در استان شیرازی یکی از رازآلود ترین آثار برجای مانده از دوران باستان در ایران است.

]]>
برج آزادی، شکوهی مدرن از معماری ایرانی http://www.faratab.com/news/9846/%D8%A8%D8%B1%D8%AC-%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%8C-%D8%B4%DA%A9%D9%88%D9%87%DB%8C-%D9%85%D8%AF%D8%B1%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C Wed, 28 Aug 19 13:20:01 +0430 برج آزادی، شکوهی مدرن از معماری ایرانی
برج آزادی یکی از نمادهای مدرن و نوستالژیک در خاطره ی جمعی ایرانیان به شمار می آید که برای دهه ها نماد پایتخت ایران به شمار می رفت.

]]>
اورامان، خانه خورشید کجاست؟ http://www.faratab.com/news/9536/%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%8C-%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%AE%D9%88%D8%B1%D8%B4%DB%8C%D8%AF-%DA%A9%D8%AC%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%9F Thu, 15 Aug 19 02:54:23 +0430 اورامان، خانه خورشید کجاست؟
مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان از دستور ویژه رئیس جمهور برای در اولویت قرار گرفتن ثبت جهانی منظر فرهنگی تاریخی اورامانات خبر داد.

]]>
لذت کشف شهر شیراز http://www.faratab.com/news/9132/%D9%84%D8%B0%D8%AA-%DA%A9%D8%B4%D9%81-%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D8%B4%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%B2 Sat, 02 Feb 19 11:35:50 +0330 لذت کشف شهر شیراز
گاهی اوقات نیازی نیست برای رفتن به سفر به دنبال امکانات یا پول بسیاری باشیم. «گزاویه دومتر» نظریه پرداز و نویسنده فرانسوی در کتاب تحت عنوان سفری به اطراف اتاق خوابم در خصوص روشی نوشت که شاید برای بسیاری از مردم عجیب باشد

]]>
سوئد؛ زیر و بم های روشن و تاریک مهاجرت! http://www.faratab.com/news/9061/%D8%B3%D9%88%D8%A6%D8%AF%D8%9B-%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D9%88-%D8%A8%D9%85-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D8%B4%D9%86-%D9%88-%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%DA%A9-%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%AA%21 Mon, 10 Dec 18 17:05:16 +0330 سوئد؛ زیر و بم های روشن و تاریک مهاجرت!

]]>
بی هویتی در نمای ساختمان­ها هویت بارز امروز شهر مهاباد http://www.faratab.com/news/9057/%D8%A8%DB%8C-%D9%87%D9%88%DB%8C%D8%AA%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%86%C2%AD%D9%87%D8%A7-%D9%87%D9%88%DB%8C%D8%AA-%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%B2-%D8%A7%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AF Tue, 04 Dec 18 17:21:43 +0330 بی هویتی در نمای ساختمان­ها هویت بارز امروز شهر مهاباد

]]>
باران پاییزی و چشم های تر رودخانه خشک http://www.faratab.com/news/9037/%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%DB%8C%D8%B2%DB%8C-%D9%88-%DA%86%D8%B4%D9%85-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%B1-%D8%B1%D9%88%D8%AF%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%AE%D8%B4%DA%A9 Tue, 20 Nov 18 11:52:16 +0330 باران پاییزی و چشم های تر رودخانه خشک
شیراز در فصل خزان هم شهری چشم نواز است و می توان با سفر به آن از حال و هوای شاعرانه و جلوه های چشم نوازش لذت برد

]]>
سفر به سرزمینی  برخاسته از دل هزاره ­های تاریخ http://www.faratab.com/news/9033/%D8%B3%D9%81%D8%B1-%D8%A8%D9%87-%D8%B3%D8%B1%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C-%C2%A0%D8%A8%D8%B1%D8%AE%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%D9%84-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D9%87-%C2%AD%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE Sun, 18 Nov 18 09:29:48 +0330 سفر به سرزمینی  برخاسته از دل هزاره ­های تاریخ

]]>
از دل غار سهولان تا بلندی های مه آلود مهاباد http://www.faratab.com/news/9024/%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%D9%84-%D8%BA%D8%A7%D8%B1-%D8%B3%D9%87%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%A7-%D8%A8%D9%84%D9%86%D8%AF%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D9%87-%D8%A2%D9%84%D9%88%D8%AF-%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AF Thu, 15 Nov 18 16:13:41 +0330 از دل غار سهولان تا بلندی های مه آلود مهاباد

]]>
آیا زرتشت در غرب ایران و منطقه ای میان کُردها و ارمنی ها می زیسته است؟ http://www.faratab.com/news/9010/%D8%A2%DB%8C%D8%A7-%D8%B2%D8%B1%D8%AA%D8%B4%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D8%BA%D8%B1%D8%A8-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88--%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D9%8F%D8%B1%D8%AF%D9%87%D8%A7-%D9%88-%D8%A7%D8%B1%D9%85%D9%86%DB%8C-%D9%87%D8%A7-%D9%85%DB%8C-%D8%B2%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%9F Wed, 14 Nov 18 12:20:22 +0330 آیا زرتشت در غرب ایران و  منطقه ای میان کُردها و ارمنی ها می زیسته است؟
درباره زادگاه زرتشت روایت‌های گوناگونی وجود دارد. برخی از آن‌ها زرتشت را به آسیای صغیر و بلخ و اطراف آن، برخی دیگر او را به افغانستان و یا خراسان منتسب می‌کنند. در این بین برخی وجود زرتشت و زادگاهش را در غرب فلات ایران می‌کاوند

]]>
بانه؛ شهری رو‌به آفتاب http://www.faratab.com/news/9008/%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%87%D8%9B-%D8%B4%D9%87%D8%B1%DB%8C-%D8%B1%D9%88%E2%80%8C%D8%A8%D9%87-%D8%A2%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%A8 Mon, 12 Nov 18 11:37:57 +0330 بانه؛ شهری رو‌به آفتاب

]]>
خارک؛ مرواریدی در دل خلیج فارس http://www.faratab.com/news/9015/%D8%AE%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D8%9B-%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AF%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D9%84-%D8%AE%D9%84%DB%8C%D8%AC-%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3 Sun, 11 Nov 18 15:15:53 +0330 خارک؛ مرواریدی در دل خلیج فارس

]]>
از آفتاب تابان ایران تا آفتاب نیمه شب سوئد! http://www.faratab.com/news/9013/%D8%A7%D8%B2-%D8%A2%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%A7-%D8%A2%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D9%86%DB%8C%D9%85%D9%87-%D8%B4%D8%A8-%D8%B3%D9%88%D8%A6%D8%AF%21 Fri, 09 Nov 18 19:20:44 +0330 از آفتاب تابان ایران تا آفتاب نیمه شب سوئد!

]]>
غار قوری قلعه نگینی از جنس سنگ و آب http://www.faratab.com/news/9009/-%D8%BA%D8%A7%D8%B1-%D9%82%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D9%82%D9%84%D8%B9%D9%87-%D9%86%DA%AF%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%AC%D9%86%D8%B3-%D8%B3%D9%86%DA%AF-%D9%88-%D8%A2%D8%A8 Wed, 07 Nov 18 13:42:55 +0330  غار قوری قلعه نگینی از جنس سنگ و آب

]]>
قدم زدن در دل تاریخ! http://www.faratab.com/news/9011/%D9%82%D8%AF%D9%85-%D8%B2%D8%AF%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D9%84-%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE%21 Mon, 05 Nov 18 02:14:22 +0330 قدم زدن در دل تاریخ!

]]>
اقتصاد اورامانات و زنگ هشداری بنام لغو جشن انار! http://www.faratab.com/news/8970/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA-%D9%88-%D8%B2%D9%86%DA%AF-%D9%87%D8%B4%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%85-%D9%84%D8%BA%D9%88-%D8%AC%D8%B4%D9%86-%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%B1%21 Sat, 27 Oct 18 16:25:01 +0330 اقتصاد اورامانات و زنگ هشداری بنام لغو جشن انار!

]]>
جشن انار و صنعت گردشگری در اورامانات http://www.faratab.com/news/8969/%D8%AC%D8%B4%D9%86-%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%B1-%D9%88-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA-%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D8%B4%DA%AF%D8%B1%DB%8C--%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA Sat, 27 Oct 18 16:21:04 +0330 جشن انار و صنعت گردشگری  در اورامانات

]]>
معبد اژدها، سرزمین بودایی­های ایران http://www.faratab.com/news/8880/%D9%85%D8%B9%D8%A8%D8%AF-%D8%A7%DA%98%D8%AF%D9%87%D8%A7%D8%8C-%D8%B3%D8%B1%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D9%88%D8%AF%D8%A7%DB%8C%DB%8C%C2%AD%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86 Thu, 09 Aug 18 04:23:50 +0430 معبد اژدها، سرزمین بودایی­های ایران

]]>
جوانرود از زیباییهای فرهنگی و جاذبه های طبیعی تا بازاری پرتکاپو برای ایرانگردان http://www.faratab.com/news/8813/%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%B1%D9%88%D8%AF-%D8%A7%D8%B2-%D8%B2%DB%8C%D8%A8%D8%A7%DB%8C%DB%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D9%88-%D8%AC%D8%A7%D8%B0%D8%A8%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B7%D8%A8%DB%8C%D8%B9%DB%8C-%D8%AA%D8%A7-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%BE%D8%B1%D8%AA%DA%A9%D8%A7%D9%BE%D9%88-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D9%86 Sat, 07 Jul 18 19:10:02 +0430 جوانرود از زیباییهای فرهنگی و جاذبه های طبیعی تا بازاری پرتکاپو برای ایرانگردان

]]>
سقز، شهر فعالین پرانرژی مدنی و فرهنگی http://www.faratab.com/news/8812/%D8%B3%D9%82%D8%B2%D8%8C-%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C%D9%86-%D9%BE%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B1%DA%98%DB%8C-%D9%85%D8%AF%D9%86%DB%8C-%D9%88-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF%DB%8C Sat, 07 Jul 18 18:10:01 +0430 سقز، شهر فعالین پرانرژی مدنی و فرهنگی

]]>
تهران و صورتک گم شده لبخند! http://www.faratab.com/news/8811/%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%B5%D9%88%D8%B1%D8%AA%DA%A9-%DA%AF%D9%85-%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D9%84%D8%A8%D8%AE%D9%86%D8%AF%21 Sat, 07 Jul 18 17:10:01 +0430 تهران و صورتک گم شده لبخند!

]]>
لنگرود، نگین سبز گیلان http://www.faratab.com/news/8810/%D9%84%D9%86%DA%AF%D8%B1%D9%88%D8%AF%D8%8C-%D9%86%DA%AF%DB%8C%D9%86-%D8%B3%D8%A8%D8%B2-%DA%AF%DB%8C%D9%84%D8%A7%D9%86 Sat, 07 Jul 18 16:00:02 +0430 لنگرود، نگین سبز گیلان
لنگرود، شهر ابریشم و برنج با جغرافیایی منحصر بفرد ، نماد فرهنگ و شعر، نگین گردشگری گیلان بشمار می آید.

]]>
بزرگترین اکوتوریسمی که قطب گردشگری نیست! http://www.faratab.com/news/8434/%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%A7%DA%A9%D9%88%D8%AA%D9%88%D8%B1%DB%8C%D8%B3%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%D9%82%D8%B7%D8%A8-%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D8%B4%DA%AF%D8%B1%DB%8C-%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA%21 Sun, 27 May 18 21:19:28 +0430 بزرگترین اکوتوریسمی که قطب گردشگری نیست!
یک فعال گردشگری آران و بیدگل گفت: با شرایط موجود در آینده ای نزدیک چیزی به نام گردشگری نخواهیم داشت.

]]>
دره زاویته در دهوک http://www.faratab.com/news/7714/%D8%AF%D8%B1%D9%87-%D8%B2%D8%A7%D9%88%DB%8C%D8%AA%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D9%87%D9%88%DA%A9 Wed, 18 Apr 18 22:50:02 +0430 دره زاویته در دهوک
عکس: آزاد ولدبیگی

]]>
رانندگی توام با آرامش در استرالیا http://www.faratab.com/news/7691/%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%85-%D8%A8%D8%A7-%D8%A2%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%B4-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7 Mon, 16 Apr 18 22:30:02 +0430 رانندگی توام با آرامش در استرالیا
نمونه ای از این قوانین، قانون و مقررات راهنمایی و رانندگی است که به طور گسترده در سطح شهر و به راحتی قابل مشاهده و درک است که این خصیصه در بدو ورودم به شهر ملبورن استرالیا اولین چیزی بود که به شدت نظرم را جلب میکرد. البته شایان ذکر هست که سیستم رانندگی در

]]>
نوروز در باکو، عروس قفقاز http://www.faratab.com/news/7622/%D9%86%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%DA%A9%D9%88%D8%8C-%D8%B9%D8%B1%D9%88%D8%B3-%D9%82%D9%81%D9%82%D8%A7%D8%B2 Thu, 12 Apr 18 13:50:27 +0430 نوروز در باکو، عروس قفقاز
امسال، تعطیلات رسمی نوروز در آذربایجان از 20 تا 26 مارس بود. با وجود اینکه در آذربایجان، شروع سال نو میلادی است، ولی آذری ها (با پرسش از چند نفر) عید اصلی خود را نوروز می دانند و در اصل، سال میلادی را متعلق به روس ها و به نوعی میراثی باقیمانده از آنها در

]]>
از عیلام تاریخی تا ایلام زیبا http://www.faratab.com/news/7599/%D8%A7%D8%B2-%D8%B9%DB%8C%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE%DB%8C-%D8%AA%D8%A7-%D8%A7%DB%8C%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%B2%DB%8C%D8%A8%D8%A7 Mon, 02 Apr 18 20:30:27 +0430 از عیلام تاریخی تا ایلام زیبا

]]>
قعله تاریخی اربیل http://www.faratab.com/news/7597/%D9%82%D8%B9%D9%84%D9%87-%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D8%A8%DB%8C%D9%84 Fri, 30 Mar 18 19:38:16 +0430 قعله تاریخی اربیل

]]>
برپایی آیین نوروزی در روستای شاینی کامیاران http://www.faratab.com/news/7575/%D8%A8%D8%B1%D9%BE%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A2%DB%8C%DB%8C%D9%86-%D9%86%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%B2%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7%DB%8C-%D8%B4%D8%A7%DB%8C%D9%86%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86 Sat, 24 Mar 18 19:30:27 +0430 برپایی آیین نوروزی در روستای شاینی کامیاران

]]>
سفر به کشمیر؛ ایران کوچک! http://www.faratab.com/news/7517/%D8%B3%D9%81%D8%B1-%D8%A8%D9%87-%DA%A9%D8%B4%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%9B-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D9%88%DA%86%DA%A9%21- Thu, 22 Mar 18 17:57:45 +0430 سفر به کشمیر؛ ایران کوچک!
کشمیر منطقه‌ای در شمال غربی شبه‌جزیره هند است. دره‌ی افسانه‌ای کشمیر، مسحورکننده و زیباست؛ پر از مساجد قدیمی، باغ‌های مغولی و دریاچه‌ای آرام است که قایق‌ها به آرامی روی آن شناورند. باغ‌های مغولی به گروهی از باغ‌ها گفته می‌شود که توسط گورکانیان هند به روش

]]>