فراتاب-اجتماعی http://www.faratab.com/category/14/ info@rsm.co.ir Sat, 19 Jun 21 07:40:03 +0430fa از مقابله با افزایش جمعیت در دولت بازرگان تا سیاست‌های جدید افزایش زاد و ولد http://www.faratab.com/news/11656/%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%AC%D9%85%D8%B9%DB%8C%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%A7-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%B2%D8%A7%D8%AF-%D9%88-%D9%88%D9%84%D8%AF Sun, 23 May 21 20:14:00 +0430 از مقابله با افزایش جمعیت در دولت بازرگان تا سیاست‌های جدید افزایش زاد و ولد
سیاست جمعیتی در ایران توام با در پیش گرفتن تصمیمات استراتژیک مختلف و گاه متضاد بوده است از تلاش برای کاهش جمعیت تا تلاش برای افزایش آن!

]]>
افزایش دوره امهال تسهیلات دریافتی زلزله زدگان کرمانشاه http://www.faratab.com/news/11622/%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87-%D8%A7%D9%85%D9%87%D8%A7%D9%84-%D8%AA%D8%B3%D9%87%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA%DB%8C-%D8%B2%D9%84%D8%B2%D9%84%D9%87-%D8%B2%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%A7%D9%87 Fri, 07 May 21 11:08:11 +0430 افزایش دوره امهال تسهیلات دریافتی زلزله زدگان کرمانشاه
استاندار کرمانشاه : در جلسه هیأت دولت با افزایش دوره امهال اصل تسهیلات اخذ شده قبل از زلزله آبان 1396 خسارت دیدگان، از دو سال به سه سال موافقت شد.

]]>
خطر آتش سوزی در کمین جنگل‌های بلوط زاگرس http://www.faratab.com/news/11623/%D8%AE%D8%B7%D8%B1-%D8%A2%D8%AA%D8%B4-%D8%B3%D9%88%D8%B2%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%AC%D9%86%DA%AF%D9%84%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D9%84%D9%88%D8%B7-%D8%B2%D8%A7%DA%AF%D8%B1%D8%B3 Fri, 07 May 21 11:07:17 +0430 خطر آتش سوزی در کمین جنگل‌های بلوط زاگرس
احتمال افزایش آتش‌سوزی در منابع طبیعی استان کرمانشاه به دلیل خشکسالی و کاهش بارندگی افزایش می‌یابد.

]]>
آغاز ماراتن ثبت جهانی کاروانسرای تاریخی بیستون http://www.faratab.com/news/11614/%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%86-%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE%DB%8C-%D8%A8%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%88%D9%86 Thu, 06 May 21 10:37:05 +0430 آغاز ماراتن ثبت جهانی کاروانسرای تاریخی بیستون
کاروانسرای بیستون به دلیل دارا بودن شاخصه های لازم در فهرست کاروانسراهای ایرانی برای ثبت جهانی قرار گرفت.

]]>
جلسه حمایت از اقشار و مشاغل آسیب دیدخ در استان کرمانشاه http://www.faratab.com/news/11574/%D8%AC%D9%84%D8%B3%D9%87-%D8%AD%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D9%82%D8%B4%D8%A7%D8%B1-%D9%88-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%BA%D9%84-%D8%A2%D8%B3%DB%8C%D8%A8-%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D8%AE-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%A7%D9%87 Mon, 26 Apr 21 19:41:31 +0430 جلسه حمایت از اقشار و مشاغل آسیب دیدخ در استان کرمانشاه
در جلسه بررسی راهکارهای حمایت از شغل‌های آسیب دیده از کرونا پیگیری این موضوع مهم در دستور کار قرار گرفت.

]]>
وقوع زلزله در سرپل ذهاب http://www.faratab.com/news/11575/%D9%88%D9%82%D9%88%D8%B9-%D8%B2%D9%84%D8%B2%D9%84%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%B1%D9%BE%D9%84-%D8%B0%D9%87%D8%A7%D8%A8- Mon, 26 Apr 21 19:37:52 +0430 وقوع زلزله در سرپل ذهاب

]]>
انتشار ابعادی جدید از شکنجه غیرانسانی دو کولبر کُرد ایرانی بدست پلیس ترکیه http://www.faratab.com/news/11559/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D8%A8%D8%B9%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%D8%B2-%D8%B4%DA%A9%D9%86%D8%AC%D9%87-%D8%BA%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D9%88-%DA%A9%D9%88%D9%84%D8%A8%D8%B1-%DA%A9%D9%8F%D8%B1%D8%AF-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D8%AF%D8%B3%D8%AA-%D9%BE%D9%84%DB%8C%D8%B3-%D8%AA%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D9%87 Fri, 23 Apr 21 15:19:23 +0430 انتشار ابعادی جدید از شکنجه غیرانسانی دو کولبر کُرد ایرانی بدست پلیس ترکیه
برادر کولبر کُرد ایرانی: از دیدن زخم‌های بهنام دارم دیوانه می‌شوم!

]]>
لە پێناو هیوای کۆمەڵایەتیدا http://www.faratab.com/news/11541/%D9%84%DB%95-%D9%BE%DB%8E%D9%86%D8%A7%D9%88-%D9%87%DB%8C%D9%88%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%DB%86%D9%85%DB%95%DA%B5%D8%A7%DB%8C%DB%95%D8%AA%DB%8C%D8%AF%D8%A7 Sat, 17 Apr 21 11:31:04 +0430 لە پێناو هیوای کۆمەڵایەتیدا
ڕۆرتی بیرمان دەخاتەوە کە بۆ هەڵسەنگاندنی ڕێژەی هیوای کۆمەڵایەتی لە هەر شوێنێکدا دەبی بڕوانینە ئەوەی کە هەر کۆمەڵگەیەک چ چیرۆک یان سێناریۆیەکی بۆ داهاتووی خۆی نووسیوە.

]]>
عمارت تاريخي خسرو آباد؛ تداعی شکوه و هنر عصر اردلان‌ها http://www.faratab.com/news/11538/%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE%D9%8A-%D8%AE%D8%B3%D8%B1%D9%88-%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D8%9B-%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D8%B9%DB%8C-%D8%B4%DA%A9%D9%88%D9%87-%D9%88-%D9%87%D9%86%D8%B1-%D8%B9%D8%B5%D8%B1-%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D9%84%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D9%87%D8%A7 Fri, 16 Apr 21 15:25:26 +0430 عمارت تاريخي خسرو آباد؛ تداعی شکوه و هنر عصر اردلان‌ها
این بنا در سال 1223 هجری قمری به دستور امان‌الله‌خان اردلان والی کردستان در زمان فتحعلی‌شاه قاجار ساخته شد.

]]>
دستور غذای ویژه تهیه خورش خلال کرمانشاهی توسط سرآشپز برتر کشور! http://www.faratab.com/news/11531/%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D8%BA%D8%B0%D8%A7%DB%8C-%D9%88%DB%8C%DA%98%D9%87-%D8%AA%D9%87%DB%8C%D9%87-%D8%AE%D9%88%D8%B1%D8%B4-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%84-%DA%A9%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7-%D8%B3%D8%B1%D8%A2%D8%B4%D9%BE%D8%B2-%D8%A8%D8%B1%D8%AA%D8%B1-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%21 Wed, 14 Apr 21 12:56:39 +0430 دستور غذای ویژه تهیه خورش خلال کرمانشاهی توسط سرآشپز برتر کشور!
چطوری یک خورشت خلالی بپزیم، دقیقا مثل یک کرمانشاهی اصیل!

]]>
نوعثمانیسم و پروژه غرق کردن 10 هزار سال تاریخ در حصن‌کیفا! http://www.faratab.com/news/11526/%D9%86%D9%88%D8%B9%D8%AB%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%B3%D9%85-%D9%88-%D9%BE%D8%B1%D9%88%DA%98%D9%87-%D8%BA%D8%B1%D9%82-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86-10-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE-%D8%AF%D8%B1-%D8%AD%D8%B5%D9%86%E2%80%8C%DA%A9%DB%8C%D9%81%D8%A7%21 Sun, 11 Apr 21 12:48:48 +0430 نوعثمانیسم و پروژه غرق کردن 10 هزار سال تاریخ در حصن‌کیفا!
حِصن کیفا یکی از مهمترین قربانی‌های سیاست‌های اردوغان در ترکیه است، شهری تاریخی که بسیاری از ساکنان کُرد و عربش از شهر مجبور شده‌اند که خارج شوند و تنها تعداد اندکی از کُردها همچنان در زادگاه‌شان باقی مانده‌اند،

]]>
چرا پدیده کارتن خوابی پایان نمی یابد؟ http://www.faratab.com/news/11442/%DA%86%D8%B1%D8%A7-%D9%BE%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%86-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%A8%DB%8C-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D9%86%D9%85%DB%8C-%DB%8C%D8%A7%D8%A8%D8%AF%D8%9F Tue, 15 Dec 20 15:12:18 +0330 چرا پدیده کارتن خوابی پایان نمی یابد؟

]]>
مهاباد و شورای شهر تک نفره! http://www.faratab.com/news/11421/%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AF-%D9%88-%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D8%AA%DA%A9-%D9%86%D9%81%D8%B1%D9%87%21 Fri, 04 Sep 20 00:43:09 +0430 مهاباد و شورای شهر تک نفره!

]]>
قتل ناموسی، آنجا که زنان بی‌پناه‌ترین می‌شوند! http://www.faratab.com/news/11406/%D9%82%D8%AA%D9%84-%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B3%DB%8C%D8%8C-%D8%A2%D9%86%D8%AC%D8%A7-%DA%A9%D9%87-%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%A8%DB%8C%E2%80%8C%D9%BE%D9%86%D8%A7%D9%87%E2%80%8C%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%B4%D9%88%D9%86%D8%AF%21 Wed, 02 Sep 20 17:08:27 +0430 قتل ناموسی، آنجا که زنان بی‌پناه‌ترین می‌شوند!

]]>
معلولیت محدودیت نیست اما با محرومیت چرا! http://www.faratab.com/news/11415/%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AA-%D9%85%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF%DB%8C%D8%AA-%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D8%A7%D9%85%D8%A7-%D8%A8%D8%A7-%D9%85%D8%AD%D8%B1%D9%88%D9%85%DB%8C%D8%AA-%DA%86%D8%B1%D8%A7%21 Wed, 02 Sep 20 16:01:16 +0430 معلولیت محدودیت نیست اما با محرومیت چرا!

]]>
شورای شهر جوانرود همچنان در گیرودار حمایت یا عدم حمایت از شهردار! http://www.faratab.com/news/11401/%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%B1%D9%88%D8%AF-%D9%87%D9%85%DA%86%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%DA%AF%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%AD%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%DB%8C%D8%A7-%D8%B9%D8%AF%D9%85-%D8%AD%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D8%B2-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%21 Fri, 21 Aug 20 16:53:55 +0430 شورای شهر جوانرود همچنان در گیرودار حمایت یا عدم حمایت از شهردار!
انتخاب دو شهردار و سه سال پر تنش و پر حاشیه در شورای شهر و مجموعه شهرداری جوانرود

]]>
به ازای هر چند مرد یک زن ایرانی شاغل است؟ http://www.faratab.com/news/11400/%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D8%B2%D8%A7%DB%8C-%D9%87%D8%B1-%DA%86%D9%86%D8%AF-%D9%85%D8%B1%D8%AF-%DB%8C%DA%A9-%D8%B2%D9%86-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%B4%D8%A7%D8%BA%D9%84-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%9F Fri, 21 Aug 20 16:40:44 +0430 به ازای هر چند مرد یک زن ایرانی شاغل است؟

]]>
برگزاری نشست هم اندیشی با موضوعات صلح و کودکان کار http://www.faratab.com/news/11398/%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA-%D9%87%D9%85-%D8%A7%D9%86%D8%AF%DB%8C%D8%B4%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D9%85%D9%88%D8%B6%D9%88%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%B5%D9%84%D8%AD-%D9%88-%DA%A9%D9%88%D8%AF%DA%A9%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%A7%D8%B1 Mon, 17 Aug 20 14:58:11 +0430 برگزاری نشست هم اندیشی با موضوعات صلح و کودکان کار

]]>
کنوانسیون استانبول؛ تقابل حزب حاکم و جنبش زنان ترکیه بر سر چیست؟ http://www.faratab.com/news/11399/%DA%A9%D9%86%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%A8%D9%88%D9%84%D8%9B-%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84-%D8%AD%D8%B2%D8%A8-%D8%AD%D8%A7%DA%A9%D9%85-%D9%88-%D8%AC%D9%86%D8%A8%D8%B4-%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D9%87-%D8%A8%D8%B1-%D8%B3%D8%B1-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D8%9F Sat, 15 Aug 20 04:38:06 +0430 کنوانسیون استانبول؛ تقابل حزب حاکم و جنبش زنان ترکیه بر سر چیست؟

]]>
سپاسنامه خانواده مرحوم تیفور پشنگ http://www.faratab.com/news/11393/%D8%B3%D9%BE%D8%A7%D8%B3%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D9%85%D8%B1%D8%AD%D9%88%D9%85-%D8%AA%DB%8C%D9%81%D9%88%D8%B1-%D9%BE%D8%B4%D9%86%DA%AF Sun, 12 Jul 20 16:22:59 +0430 سپاسنامه خانواده مرحوم تیفور پشنگ

]]>
پیام تسلیت رئیس انجمن مطالعات صلح ایران و عضو هیات مدیره انجمن علوم سیاسی ایران به دکتر پشنگ http://www.faratab.com/news/11391/%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D9%85-%D8%AA%D8%B3%D9%84%DB%8C%D8%AA-%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3-%D8%A7%D9%86%D8%AC%D9%85%D9%86-%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%B5%D9%84%D8%AD-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%B9%D8%B6%D9%88-%D9%87%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%D9%87-%D8%A7%D9%86%D8%AC%D9%85%D9%86-%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1-%D9%BE%D8%B4%D9%86%DA%AF Thu, 09 Jul 20 11:06:52 +0430 پیام تسلیت رئیس انجمن مطالعات صلح ایران و عضو هیات مدیره انجمن علوم سیاسی ایران به دکتر پشنگ

]]>
پیام تسلیت جمعی از اساتید و پژوهشگران علوم سیاسی و روابط بین الملل کشور http://www.faratab.com/news/11390/%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D9%85-%D8%AA%D8%B3%D9%84%DB%8C%D8%AA-%D8%AC%D9%85%D8%B9%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%AA%DB%8C%D8%AF-%D9%88-%D9%BE%DA%98%D9%88%D9%87%D8%B4%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D9%88-%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%B7-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1 Thu, 09 Jul 20 10:50:28 +0430 پیام تسلیت جمعی از اساتید و پژوهشگران علوم سیاسی و روابط بین الملل کشور

]]>
ابراز تسلیت امام جمعه محترم پاوه به مناسبت درگذشت کاک تیفور پشنگ http://www.faratab.com/news/11389/%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D8%B3%D9%84%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%AC%D9%85%D8%B9%D9%87-%D9%85%D8%AD%D8%AA%D8%B1%D9%85-%D9%BE%D8%A7%D9%88%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A8%D8%AA-%D8%AF%D8%B1%DA%AF%D8%B0%D8%B4%D8%AA-%DA%A9%D8%A7%DA%A9-%D8%AA%DB%8C%D9%81%D9%88%D8%B1-%D9%BE%D8%B4%D9%86%DA%AF Thu, 09 Jul 20 10:45:33 +0430 ابراز تسلیت امام جمعه محترم پاوه به مناسبت درگذشت کاک تیفور پشنگ

]]>
پیام تسلیت روابط عمومی استانداری کرمانشاه به دکتر پشنگ http://www.faratab.com/news/11388/%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D9%85-%D8%AA%D8%B3%D9%84%DB%8C%D8%AA-%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%B7-%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%A7%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1-%D9%BE%D8%B4%D9%86%DA%AF Thu, 09 Jul 20 10:40:51 +0430 پیام تسلیت روابط عمومی استانداری کرمانشاه به دکتر پشنگ

]]>
پیام تسلیت دکتر فریدون نوری به دکتر پشنگ به مناسبت درگذشت پدر گرامی‌شان http://www.faratab.com/news/11386/%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D9%85-%D8%AA%D8%B3%D9%84%DB%8C%D8%AA-%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1-%D9%81%D8%B1%DB%8C%D8%AF%D9%88%D9%86-%D9%86%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1-%D9%BE%D8%B4%D9%86%DA%AF-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A8%D8%AA-%D8%AF%D8%B1%DA%AF%D8%B0%D8%B4%D8%AA-%D9%BE%D8%AF%D8%B1-%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%B4%D8%A7%D9%86 Thu, 09 Jul 20 10:20:37 +0430 پیام تسلیت دکتر فریدون نوری به دکتر پشنگ به مناسبت درگذشت پدر گرامی‌شان

]]>
درگذشت پدر دکتر پشنگ مدیرمسئول و سردبیر فراتاب http://www.faratab.com/news/11379/%D8%AF%D8%B1%DA%AF%D8%B0%D8%B4%D8%AA-%D9%BE%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1-%D9%BE%D8%B4%D9%86%DA%AF-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%D9%85%D8%B3%D8%A6%D9%88%D9%84-%D9%88-%D8%B3%D8%B1%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D8%B1-%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D8%A7%D8%A8 Tue, 07 Jul 20 19:08:12 +0430 درگذشت پدر دکتر پشنگ مدیرمسئول و سردبیر فراتاب

]]>
قصه پرغصه سوختن مردی برای تمام فصول! http://www.faratab.com/news/11374/%D9%82%D8%B5%D9%87-%D9%BE%D8%B1%D8%BA%D8%B5%D9%87-%D8%B3%D9%88%D8%AE%D8%AA%D9%86-%D9%85%D8%B1%D8%AF%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%85-%D9%81%D8%B5%D9%88%D9%84%21 Tue, 30 Jun 20 00:27:19 +0430 قصه پرغصه سوختن مردی برای تمام فصول!
مختار خندانی از محافظت از حیوانات و محیط زیست تا حمایت از کولبران

]]>
استاد تو بودی کاک مختار نه ما! http://www.faratab.com/news/11373/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%AF-%D8%AA%D9%88-%D8%A8%D9%88%D8%AF%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%DA%A9-%D9%85%D8%AE%D8%AA%D8%A7%D8%B1-%D9%86%D9%87-%D9%85%D8%A7%21 Mon, 29 Jun 20 00:24:26 +0430 استاد تو بودی کاک مختار نه ما!

]]>
روژان، قربانی نجات یافته از قتلی ناموسی! http://www.faratab.com/news/11366/%D8%B1%D9%88%DA%98%D8%A7%D9%86%D8%8C-%D9%82%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%86%D8%AC%D8%A7%D8%AA-%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%D9%82%D8%AA%D9%84%DB%8C-%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B3%DB%8C%21 Wed, 27 May 20 20:17:00 +0430 روژان، قربانی نجات یافته از قتلی ناموسی!
روژان 31 سال سن دارد او برای نجات جان خود از یک قتل ناموسی به همراه دختر 5 ساله اش به کشور ترکیه فرار کرده است

]]>
سە قاب  شکستە زندگی کارگری! http://www.faratab.com/news/11360/%D8%B3%DB%95-%D9%82%D8%A7%D8%A8%C2%A0-%D8%B4%DA%A9%D8%B3%D8%AA%DB%95-%D8%B2%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C%21 Fri, 01 May 20 05:09:15 +0430 سە قاب  شکستە زندگی کارگری!
کدام کار، تا کارگرانش متحد شوند؟

]]>
نگران تن من که آب می‌شود نباش، آسمان را بر قامتم پوشیدم! http://www.faratab.com/news/11349/%D9%86%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D9%86-%D9%85%D9%86-%DA%A9%D9%87-%D8%A2%D8%A8-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%B4%D9%88%D8%AF-%D9%86%D8%A8%D8%A7%D8%B4%D8%8C-%D8%A2%D8%B3%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D8%B1-%D9%82%D8%A7%D9%85%D8%AA%D9%85-%D9%BE%D9%88%D8%B4%DB%8C%D8%AF%D9%85%21 Sat, 04 Apr 20 22:33:35 +0430 نگران تن من که آب می‌شود نباش، آسمان را بر قامتم پوشیدم!

]]>
زنی که از بوم نقاشی، مقاومت، صلح و زندگی می‌آفریند http://www.faratab.com/news/11329/%D8%B2%D9%86%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D9%88%D9%85-%D9%86%D9%82%D8%A7%D8%B4%DB%8C%D8%8C-%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%88%D9%85%D8%AA%D8%8C-%D8%B5%D9%84%D8%AD-%D9%88-%D8%B2%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%A2%D9%81%D8%B1%DB%8C%D9%86%D8%AF Fri, 03 Apr 20 07:30:48 +0430 زنی که از بوم نقاشی، مقاومت، صلح و زندگی می‌آفریند
زهرا دوغان هنرمند کُرد ترکیه‌ای است که با ابداعات خلاقانه‌اش موفق شده است توجهات بین المللی را به آثار و پیام‌هایش که عمدتاً بازگو کننده وضعیت نامناسب کُردهای ترکیه است، را به خود جلب کند.

]]>
مستوره؛ زنی پیش‌تر از عصر خویش! http://www.faratab.com/news/11307/%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%9B-%D8%B2%D9%86%DB%8C-%D9%BE%DB%8C%D8%B4%E2%80%8C%D8%AA%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%D8%B9%D8%B5%D8%B1-%D8%AE%D9%88%DB%8C%D8%B4%21 Tue, 10 Mar 20 16:02:28 +0330 مستوره؛ زنی پیش‌تر از عصر خویش!
با توجه به اندیشه موجود در برخی از اشعارش می‌توان گفت او دهه‌ها از عصر خویش پیش‌تر بود، زنی که اشعار و افکارش تا به امروز رنگ کهنگی به روی خود ندیده است.

]]>
کلمات زنان به صلح می رسند http://www.faratab.com/news/11309/%DA%A9%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%B5%D9%84%D8%AD-%D9%85%DB%8C-%D8%B1%D8%B3%D9%86%D8%AF Tue, 10 Mar 20 03:59:54 +0330 کلمات زنان به صلح می رسند
نوشتار زنانه ایستادگی در برابر تسلط و نظم آهنین مردانه است

]]>
هوارامان رازآلود و جشن 1000 ساله عروسی پیر شالیار! http://www.faratab.com/news/11207/%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%A7%D8%B2%D8%A2%D9%84%D9%88%D8%AF-%D9%88-%D8%AC%D8%B4%D9%86-1000-%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%87-%D8%B9%D8%B1%D9%88%D8%B3%DB%8C-%D9%BE%DB%8C%D8%B1-%D8%B4%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%21 Sat, 01 Feb 20 00:34:12 +0330 هوارامان رازآلود و جشن 1000 ساله عروسی پیر شالیار!

]]>
باربر شماره 33 ... ! http://www.faratab.com/news/11174/%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87-33-...-%21 Wed, 25 Dec 19 20:55:57 +0330 باربر شماره 33 ... !
در مریوان با تولد هرکودک پرسنل بیمارستان می‌گویند یک کولبر دیگر بدنیا آمد!

]]>
مرگ چنین خواجه نه کاریست خُرد http://www.faratab.com/news/11163/%D9%85%D8%B1%DA%AF-%DA%86%D9%86%DB%8C%D9%86-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87-%D9%86%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D8%AE%D9%8F%D8%B1%D8%AF Mon, 09 Dec 19 22:48:59 +0330 مرگ چنین خواجه نه کاریست خُرد
در رثایی آن نیکمَرد کُرد مرگ چنین خواجه نه کاریست خُرد

]]>
استاندار کرمانشاه: تمدید یکساله امهال وام‌های زلزله زدگان را پیگیری می‌کنیم http://www.faratab.com/news/11113/-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%DA%A9%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%A7%D9%87%3A-%D8%AA%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%DB%8C%DA%A9%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%87-%D8%A7%D9%85%D9%87%D8%A7%D9%84-%D9%88%D8%A7%D9%85%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B2%D9%84%D8%B2%D9%84%D9%87-%D8%B2%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%A7-%D9%BE%DB%8C%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%DA%A9%D9%86%DB%8C%D9%85 Sat, 16 Nov 19 13:40:02 +0330  استاندار کرمانشاه: تمدید یکساله امهال وام‌های زلزله زدگان را پیگیری می‌کنیم
استاندار کرمانشاه از امهال یک ستال دیگر وام زلازله زدگان گفت

]]>
توراپراتورهای سوییسی به ایران می‌آیند http://www.faratab.com/news/11121/-%D8%AA%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%BE%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D9%88%DB%8C%DB%8C%D8%B3%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF Sat, 16 Nov 19 13:15:26 +0330  توراپراتورهای سوییسی به ایران می‌آیند
گروهی از توراپراتورهای سوییسی به دعوت معاونت گردشگری وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی در قالب تورآشناسازی به ایران سفر می‌کنند.

]]>
پس لرزه 7887 باره کرمانشاه بعد از زلزله 7.3 ریشتری http://www.faratab.com/news/11110/-%D9%BE%D8%B3-%D9%84%D8%B1%D8%B2%D9%87-7887-%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%DA%A9%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%A7%D9%87-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%A7%D8%B2-%D8%B2%D9%84%D8%B2%D9%84%D9%87-7.3-%D8%B1%DB%8C%D8%B4%D8%AA%D8%B1%DB%8C Sat, 16 Nov 19 13:10:01 +0330  پس لرزه 7887 باره کرمانشاه بعد از زلزله 7.3 ریشتری
در دومین سالروز زلزله ی 7.3 دهم ریشتری کرمانشاه پس لرزه های این حادثه همچنان

]]>
قطار گردشگری کاشان_تهران راه اندازی شد http://www.faratab.com/news/11117/%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B1-%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D8%B4%DA%AF%D8%B1%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B4%D8%A7%D9%86_%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%B4%D8%AF Wed, 13 Nov 19 17:52:19 +0330 قطار گردشگری کاشان_تهران راه اندازی شد
معاون اجرایی شرکت حمل‌و نقل ریلی رجا، گفت: در راستای توسعه صنعت گردشگری، قطار گردشگری کویر (تهران-کاشان) راه‌اندازی شد.

]]>
باند بزرگ فیشینگ در کرمانشاه متلاشی شد http://www.faratab.com/news/11100/-%D8%A8%D8%A7%D9%86%D8%AF-%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF-%D9%81%DB%8C%D8%B4%DB%8C%D9%86%DA%AF-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%A7%D9%87-%D9%85%D8%AA%D9%84%D8%A7%D8%B4%DB%8C-%D8%B4%D8%AF Tue, 12 Nov 19 16:00:01 +0330  باند بزرگ فیشینگ در کرمانشاه متلاشی شد
رئیس پلیس فتای کرمانشاه از دستگیری باند فیشینگ در استان خبر داد

]]>
قصرشیرین میزبان جشنواره لیمو http://www.faratab.com/news/11093/%D9%82%D8%B5%D8%B1%D8%B4%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D9%85%DB%8C%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D8%AC%D8%B4%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D9%84%DB%8C%D9%85%D9%88 Tue, 12 Nov 19 14:50:01 +0330 قصرشیرین میزبان جشنواره لیمو
مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان کرمانشاه از برگزاری اولین جشنواره لیموشیرین قصرشیرین در اواخر ماه جاری خبر داد.

]]>
همچنان زمین زیر پایم می‌لرزد! http://www.faratab.com/news/11084/%D9%87%D9%85%DA%86%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D9%85-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D9%84%D8%B1%D8%B2%D8%AF%21 Tue, 12 Nov 19 12:58:04 +0330 همچنان زمین زیر پایم می‌لرزد!
نوشتاری به بهانه سالروز زلزله ثلاث باباجانی و سرپل ذهاب

]]>
اختصاص ۱۲۵ میلیارد تومان از محل مصوبات سفر مقام معظم رهبری به استان کرمانشاه http://www.faratab.com/news/11091/%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%B5-%DB%B1%DB%B2%DB%B5-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%AD%D9%84-%D9%85%D8%B5%D9%88%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%B3%D9%81%D8%B1-%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%85-%D9%85%D8%B9%D8%B8%D9%85-%D8%B1%D9%87%D8%A8%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%A7%D9%87 Tue, 12 Nov 19 12:40:02 +0330 اختصاص ۱۲۵ میلیارد تومان از محل مصوبات سفر مقام معظم رهبری به استان کرمانشاه
اختصاص 125 ملیارد تومان از محل مصوبات سفر مقام معظم رهبری به استان کرمانشاه

]]>
تاکنون چه مقدار برای زلزله‌زده‌های ثلاث باباجانی هزینه شده است؟ http://www.faratab.com/news/11108/%D8%AA%D8%A7%DA%A9%D9%86%D9%88%D9%86-%DA%86%D9%87-%D9%85%D9%82%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B2%D9%84%D8%B2%D9%84%D9%87%E2%80%8C%D8%B2%D8%AF%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AB%D9%84%D8%A7%D8%AB-%D8%A8%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AC%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%87%D8%B2%DB%8C%D9%86%D9%87-%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%9F Tue, 12 Nov 19 12:25:11 +0330 تاکنون چه مقدار برای زلزله‌زده‌های ثلاث باباجانی هزینه شده است؟
دولت برای بازسازی و مرمت بخش‌های مختلف زلزله‌زده شهرستان ثلاث باباجانی تاکنون در قالب منابع اعتباری مختلف ۴۶۶ میلیارد تومان هزینه کرده و تهدید زلزله را به فرصت تبدیل کرده‌است.

]]>
دور دنیا با شتر دوکوهانه http://www.faratab.com/news/11098/%D8%AF%D9%88%D8%B1-%D8%AF%D9%86%DB%8C%D8%A7-%D8%A8%D8%A7-%D8%B4%D8%AA%D8%B1-%D8%AF%D9%88%DA%A9%D9%88%D9%87%D8%A7%D9%86%D9%87 Sun, 10 Nov 19 21:30:02 +0330 دور دنیا با شتر دوکوهانه
یک جهانگرد ایرانی با هدف معرفی شتر دوکوهانه ایرانی( در خطر انقراض) در جهان روز شنبه سفر خود به دور دنیا را از شهرستان مشگین‌شهر آغاز کرد.

]]>
سالمندی و حکمرانی خوب http://www.faratab.com/news/11069/%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%AF%DB%8C-%D9%88-%D8%AD%DA%A9%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%A8 Tue, 05 Nov 19 03:54:28 +0330 سالمندی و حکمرانی خوب

]]>
زمستان های برفی به خاطره تبدیل شده است http://www.faratab.com/news/11005/%D8%B2%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D9%81%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%AE%D8%A7%D8%B7%D8%B1%D9%87-%D8%AA%D8%A8%D8%AF%DB%8C%D9%84-%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA Sat, 02 Nov 19 14:30:02 +0330 زمستان های برفی به خاطره تبدیل شده است
روند زندگی بشر در یکصد سال گذشته و اشتهای سیری ناپذیر آن، در مصرف انرژی های فسیلی و تولید گازهای گلخانه ای، در کنار نابودی محیط زیست و جنگل ها، خسارت های جبران ناپذیری به سیاره آبی وارد کرده است.

]]>
روگذر در حال ساخت در حریم تپه ی چغاگاوانه را متوقف کنید http://www.faratab.com/news/11002/%D8%B1%D9%88%DA%AF%D8%B0%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%AD%D8%A7%D9%84-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA--%D8%AF%D8%B1-%D8%AD%D8%B1%DB%8C%D9%85-%D8%AA%D9%BE%D9%87-%DB%8C-%DA%86%D8%BA%D8%A7%DA%AF%D8%A7%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%B1%D8%A7-%D9%85%D8%AA%D9%88%D9%82%D9%81-%DA%A9%D9%86%DB%8C%D8%AF- Sat, 02 Nov 19 13:30:01 +0330 روگذر در حال ساخت  در حریم تپه ی چغاگاوانه را متوقف کنید
استاندار موظف به جلوگیری از تخریب آثار تاریخی است / دستور توقف تعدی به حریم تپه ی باستانی چغاگاوانه از سوی معاون اول رئیس جمهور به استاندار کرمانشاه

]]>