فراتاب-اجتماعی http://www.faratab.com/category/14/ info@rsm.co.ir Tue, 25 Jun 19 04:42:04 +0430fa بایسته های ساخت و پایداری یک رابطه! http://www.faratab.com/news/9242/%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D9%88-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%DB%8C%DA%A9-%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B7%D9%87%21 Sun, 23 Jun 19 13:04:29 +0430 بایسته های ساخت و پایداری یک رابطه!

]]>
کالای عمومی در ایران، سرمایه‌ی ملی یا اتلاف منابع؟ http://www.faratab.com/news/9243/%DA%A9%D8%A7%D9%84%D8%A7%DB%8C-%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%8C-%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87%E2%80%8C%DB%8C-%D9%85%D9%84%DB%8C-%DB%8C%D8%A7-%D8%A7%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%81-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%A8%D8%B9%D8%9F Thu, 20 Jun 19 12:20:17 +0430 کالای عمومی در ایران، سرمایه‌ی ملی یا اتلاف منابع؟

]]>
پیامدهای سیاست زدگی یک جامعه! http://www.faratab.com/news/9241/%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D9%85%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%B2%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%DB%8C%DA%A9-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D9%87%21 Mon, 17 Jun 19 03:18:23 +0430 پیامدهای سیاست زدگی یک جامعه!
زنگ ها به صدا درآمده اند؛ سیاست زدگی تهدیدی برای عقلانیت و خردورزی

]]>
شخصیت اعتیادآور http://www.faratab.com/news/9236/%D8%B4%D8%AE%D8%B5%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%DB%8C%D8%A7%D8%AF%D8%A2%D9%88%D8%B1 Mon, 10 Jun 19 14:42:57 +0430 شخصیت اعتیادآور

]]>
ایرانی‌ها ۳ برابر استاندارد جهانی نمک مصرف می کنند! http://www.faratab.com/news/9226/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C%E2%80%8C%D9%87%D8%A7-%DB%B3-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%86%D9%85%DA%A9-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%81-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF%21 Fri, 31 May 19 13:09:57 +0430 ایرانی‌ها ۳ برابر استاندارد جهانی نمک مصرف می کنند!
معاون بهداشت وزارت بهداشت گفت: الزامی است که صنایع غذایی و کارخانجات میزان نمک مصرف شده در فرآوری غذاها را کاهش دهند، البته این اقدام توسط معاونت غذا و دارو آغاز شده است اما باید این موضوع با جدیت بیشتری این موضوع پیگیری شود.

]]>
رانده از بهشت، مانده از پاستور واینک دربند شاپور! http://www.faratab.com/news/9223/%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D9%87%D8%B4%D8%AA%D8%8C-%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%D9%BE%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D9%88%D8%A7%DB%8C%D9%86%DA%A9-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D9%86%D8%AF-%D8%B4%D8%A7%D9%BE%D9%88%D8%B1%21 Tue, 28 May 19 23:13:10 +0430 رانده از بهشت، مانده از پاستور واینک دربند شاپور!
کاندیدای پنجمین دوره‌ی انتخابات شورای شهر از اسلامشهر، بازیگر مورد تقدیر قرار گرفته‌ی صداوسیمای مرکز کرمانشاه و در نهایت، همسر دوم و مقتول محمدعلی نجفی شهردار سابق تهران.

]]>
نجفی از وزارت آموزش و پرورش و شهرداری تا سیمای یک قاتل! http://www.faratab.com/news/9222/%D9%86%D8%AC%D9%81%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D9%88-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%B4-%D9%88-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AA%D8%A7-%D8%B3%DB%8C%D9%85%D8%A7%DB%8C-%DB%8C%DA%A9-%D9%82%D8%A7%D8%AA%D9%84%21 Tue, 28 May 19 22:18:44 +0430 نجفی از وزارت آموزش و پرورش و شهرداری تا سیمای یک قاتل!

]]>
کودک همسری و پیامدهای آن در جامعه! http://www.faratab.com/news/9194/%DA%A9%D9%88%D8%AF%DA%A9-%D9%87%D9%85%D8%B3%D8%B1%DB%8C-%D9%88-%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D9%85%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D9%87%21 Fri, 10 May 19 03:26:04 +0430 کودک همسری و پیامدهای آن در جامعه!

]]>
اصالت وجود؛ حقیقتی ورای جنسیت! http://www.faratab.com/news/9192/%D8%A7%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%AA-%D9%88%D8%AC%D9%88%D8%AF%D8%9B-%D8%AD%D9%82%DB%8C%D9%82%D8%AA%DB%8C-%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D9%86%D8%B3%DB%8C%D8%AA%21 Tue, 23 Apr 19 00:18:16 +0430 اصالت وجود؛ حقیقتی ورای جنسیت!

]]>
آیا معتاد، قربانی است؟ http://www.faratab.com/news/9184/%D8%A2%DB%8C%D8%A7-%D9%85%D8%B9%D8%AA%D8%A7%D8%AF%D8%8C-%D9%82%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%9F Wed, 27 Mar 19 13:20:54 +0430 آیا معتاد، قربانی است؟
گفتمان اجتماعی در اعتیاد به معنای درونی‌کردن مسئله اعتیاد در جامعه در فرایند شهروند‌سازی، با ارائه آموزش از خانواده‌ها و مداس با کمک رسانه‌ها است. تجویز یک رویکرد ثابت جهت مبارزه با مواد مخدر و اعتیاد از منظر این گفتمان تقلیل‌گرایانه است.

]]>
آیا معتاد، بیمار است؟ http://www.faratab.com/news/9172/%D8%A2%DB%8C%D8%A7-%D9%85%D8%B9%D8%AA%D8%A7%D8%AF%D8%8C-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%9F Thu, 21 Mar 19 16:41:07 +0330 آیا معتاد، بیمار است؟
پزشکی شدن» فرایندی است که در آن حالات یا خصوصیاتی از زندگی روزمره که زمانی عادی بوده، یا موضوعاتی که پیش از آن در قلمرو علوم غیر پزشکی قرار داشته ( مانند اعتیاد)، وارد حیطه پزشکی شود و توسط ابزارها، روش ها و فنون پزشکی کنترل و مدیریت شوند.

]]>
کسب عنوان آشپز برتر سال ۱۳۹۷ مسابقات بین المللی دستپخت توسط جوان کردستانی http://www.faratab.com/news/9171/%DA%A9%D8%B3%D8%A8-%D8%B9%D9%86%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%A2%D8%B4%D9%BE%D8%B2-%D8%A8%D8%B1%D8%AA%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%DB%B1%DB%B3%DB%B9%DB%B7-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84%DB%8C-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%BE%D8%AE%D8%AA-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7-%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%DB%8C Tue, 19 Mar 19 23:26:48 +0330 کسب عنوان آشپز برتر سال ۱۳۹۷ مسابقات بین المللی دستپخت توسط جوان کردستانی
فرزاد گودرزی جوان ۲۹ سالە اهل استان سنندج موفق بە دریافت عنوان آشپز برتر سال ۱۳۹۷ مسابقات بین اللملی دستپخت شد.

]]>
آیا معتاد یک مجرم است؟ http://www.faratab.com/news/9169/%D8%A2%DB%8C%D8%A7-%D9%85%D8%B9%D8%AA%D8%A7%D8%AF-%DB%8C%DA%A9-%D9%85%D8%AC%D8%B1%D9%85-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%9F Sat, 16 Mar 19 13:33:42 +0330 آیا معتاد یک مجرم است؟

]]>
اولین نشست بررسی پایداری محیطی شهر تهران برگزار شد http://www.faratab.com/news/9157/%D8%A7%D9%88%D9%84%DB%8C%D9%86-%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%85%D8%AD%DB%8C%D8%B7%DB%8C-%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%B4%D8%AF Sun, 03 Mar 19 16:30:17 +0330 اولین نشست بررسی پایداری محیطی شهر تهران برگزار شد
در این نشست با بررسی پایداری محیطی شهر تهران، همکاری همه جانبه دانشگاهیان و مردم به عنوان متقاضیان هوای پاکتر و همکاری کمیته محیط زیست و شهرداری مطرح شد.

]]>
اعتیاد و سلامت روانی http://www.faratab.com/news/9155/%D8%A7%D8%B9%D8%AA%DB%8C%D8%A7%D8%AF-%D9%88-%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%AA-%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86%DB%8C Wed, 27 Feb 19 09:37:56 +0330 اعتیاد و سلامت روانی

]]>
کشت قانونی مواد در ترکیه از اربکان تا اردوغان http://www.faratab.com/news/9151/-%DA%A9%D8%B4%D8%AA-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%DB%8C-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D8%B1%D8%A8%DA%A9%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%A7-%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D9%88%D8%BA%D8%A7%D9%86 Sat, 16 Feb 19 14:49:23 +0330  کشت قانونی مواد در ترکیه از اربکان تا اردوغان
اگرچه حزب حاکم ترکیه عموماً رویکردی منفی به مواد دخانی نشان می داد، اما همچون نجم الدین اربکان، رجب طیب اردوغان نیز اقدام به قانونی سازی کشت کانابیس برای مصارف صنعتی کرده و از این حیث تناقض بزرگی در سیاست های این حزب اسلام‌گرا به وجود آمده است.

]]>
ققنوس های بی فریاد http://www.faratab.com/news/9149/%D9%82%D9%82%D9%86%D9%88%D8%B3-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%DB%8C-%D9%81%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%AF Tue, 12 Feb 19 02:57:11 +0330 ققنوس های بی فریاد
نوشین خوشحال و خندان که فکر می کرد در جدال با مرگ موفق شده است با شادی گفت دیگر دردی ندارم هیچ قسمت از بدنم درد ندارد، پرستار بخش در هنگام خروج به آهستگی گفت بیماران سوختگی نزدیک به مرگ دردی احساس نمی کنند...

]]>
موادمخدر و آینده پژوهی http://www.faratab.com/news/9142/%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AF%D9%85%D8%AE%D8%AF%D8%B1-%D9%88-%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87-%D9%BE%DA%98%D9%88%D9%87%DB%8C Wed, 06 Feb 19 11:38:18 +0330 موادمخدر و آینده پژوهی

]]>
استراتژی رادیکال پرتغال در مبارزه با مواد http://www.faratab.com/news/9137/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AA%DA%98%DB%8C-%D8%B1%D8%A7%D8%AF%DB%8C%DA%A9%D8%A7%D9%84-%D9%BE%D8%B1%D8%AA%D8%BA%D8%A7%D9%84-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AF Sun, 03 Feb 19 10:23:08 +0330 استراتژی رادیکال پرتغال در مبارزه با مواد

]]>
لذت کشف شهر شیراز http://www.faratab.com/news/9132/%D9%84%D8%B0%D8%AA-%DA%A9%D8%B4%D9%81-%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D8%B4%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%B2 Sat, 02 Feb 19 11:35:50 +0330 لذت کشف شهر شیراز
گاهی اوقات نیازی نیست برای رفتن به سفر به دنبال امکانات یا پول بسیاری باشیم. «گزاویه دومتر» نظریه پرداز و نویسنده فرانسوی در کتاب تحت عنوان سفری به اطراف اتاق خوابم در خصوص روشی نوشت که شاید برای بسیاری از مردم عجیب باشد

]]>
کودک همسری و باید و نبایدهای زیست در جهان امروز http://www.faratab.com/news/9126/%DA%A9%D9%88%D8%AF%DA%A9-%D9%87%D9%85%D8%B3%D8%B1%DB%8C-%D9%88-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D9%88-%D9%86%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B2%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%B2 Thu, 31 Jan 19 13:52:56 +0330 کودک همسری و باید و نبایدهای زیست در جهان امروز

]]>
نقش دولت ها درکاهش سوء مصرف و قاچاق موادمخدر http://www.faratab.com/news/9127/%D9%86%D9%82%D8%B4-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D9%87%D8%A7-%D8%AF%D8%B1%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%D8%B3%D9%88%D8%A1-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%81-%D9%88-%D9%82%D8%A7%DA%86%D8%A7%D9%82-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AF%D9%85%D8%AE%D8%AF%D8%B1 Wed, 30 Jan 19 10:51:39 +0330 نقش دولت ها درکاهش سوء مصرف و قاچاق موادمخدر

]]>
مراسم عروسی پیر شالیار http://www.faratab.com/news/9122/%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D9%85-%D8%B9%D8%B1%D9%88%D8%B3%DB%8C-%D9%BE%DB%8C%D8%B1-%D8%B4%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1 Sat, 26 Jan 19 19:49:17 +0330 مراسم عروسی پیر شالیار
عروسی پیرشالیار در واقع مراسم سالگرد ازدواج یک پیر عرفانی منطقه هورامان به نام شالیار است. طبق روایات تاریخی ماجرای عروسی پیرشالیار به داستان شفا یافتن شاه بهار خاتون دختر شاه بخارا بر می گردد که پیر شالیار به لطف خداوند او را شفا می‌دهد.

]]>
پیچیدگی ها و ظرافت های اعتیاد زنان http://www.faratab.com/news/9117/%D9%BE%DB%8C%DA%86%DB%8C%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D9%87%D8%A7-%D9%88-%D8%B8%D8%B1%D8%A7%D9%81%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%DB%8C%D8%A7%D8%AF-%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%86- Tue, 22 Jan 19 11:17:06 +0330 پیچیدگی ها و ظرافت های اعتیاد زنان

]]>
بحران جهانی مواد و رویکرد جنسیتی http://www.faratab.com/news/9116/%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AF-%D9%88-%D8%B1%D9%88%DB%8C%DA%A9%D8%B1%D8%AF-%D8%AC%D9%86%D8%B3%DB%8C%D8%AA%DB%8C Sun, 20 Jan 19 15:42:35 +0330 بحران جهانی مواد و رویکرد جنسیتی
آخرین گزارش دفتر مقابله با جرم و مواد سازما ملل متحد در سال 2018 کتابچه ای درخور توجه با عنوان «زنان و مواد» مبتنی بر رویکرد جنسیتی است.

]]>
زنانی که با نبوغ و پشت کار بر مشکلات غلبه می کنند http://www.faratab.com/news/9084/%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%86%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D9%86%D8%A8%D9%88%D8%BA-%D9%88-%D9%BE%D8%B4%D8%AA-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D8%B1-%D9%85%D8%B4%DA%A9%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%BA%D9%84%D8%A8%D9%87-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF Mon, 07 Jan 19 13:26:22 +0330 زنانی که با نبوغ و پشت کار بر مشکلات غلبه می کنند

]]>
اروپا و مشکله مهاجرت! http://www.faratab.com/news/9082/%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%BE%D8%A7-%D9%88-%D9%85%D8%B4%DA%A9%D9%84%D9%87-%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%AA%21 Thu, 20 Dec 18 16:57:52 +0330 اروپا و مشکله مهاجرت!

]]>
ای دریغا فرصتی برای شکوفایی! http://www.faratab.com/news/9067/%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%BA%D8%A7-%D9%81%D8%B1%D8%B5%D8%AA%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B4%DA%A9%D9%88%D9%81%D8%A7%DB%8C%DB%8C%21 Wed, 12 Dec 18 11:41:53 +0330 ای دریغا فرصتی برای شکوفایی!

]]>
انتصاب دکتر حریری به دبیری شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر در کردستان http://www.faratab.com/news/9064/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%A8-%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1-%D8%AD%D8%B1%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%87%D9%85%D8%A7%D9%87%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D8%AE%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86 Tue, 11 Dec 18 00:49:12 +0330 انتصاب دکتر حریری به دبیری شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر در کردستان

]]>
سوئد؛ زیر و بم های روشن و تاریک مهاجرت! http://www.faratab.com/news/9061/%D8%B3%D9%88%D8%A6%D8%AF%D8%9B-%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D9%88-%D8%A8%D9%85-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D8%B4%D9%86-%D9%88-%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%DA%A9-%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%AA%21 Mon, 10 Dec 18 17:05:16 +0330 سوئد؛ زیر و بم های روشن و تاریک مهاجرت!

]]>
تالش از رویای موزه باستان شناسی تا اسارت در میان ساخت و ساز ویلاها! http://www.faratab.com/news/9058/%D8%AA%D8%A7%D9%84%D8%B4-%D8%A7%D8%B2-%D8%B1%D9%88%DB%8C%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D9%88%D8%B2%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%AA%D8%A7-%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D9%88-%D8%B3%D8%A7%D8%B2-%D9%88%DB%8C%D9%84%D8%A7%D9%87%D8%A7%21 Thu, 06 Dec 18 13:42:59 +0330 تالش از رویای موزه باستان شناسی تا اسارت در میان ساخت و ساز ویلاها!
محوطه ­های باستانی تالش به جای اینکه شاهد فعالیت­ های علمی باستان ­شناسی باشد به صحنه رقابت در ساخت و ساز ویلاهای رنگی که هیچ تناسبی با معماری بومی ندارد تبدیل شده است!

]]>
بی هویتی در نمای ساختمان­ها هویت بارز امروز شهر مهاباد http://www.faratab.com/news/9057/%D8%A8%DB%8C-%D9%87%D9%88%DB%8C%D8%AA%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%86%C2%AD%D9%87%D8%A7-%D9%87%D9%88%DB%8C%D8%AA-%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%B2-%D8%A7%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AF Tue, 04 Dec 18 17:21:43 +0330 بی هویتی در نمای ساختمان­ها هویت بارز امروز شهر مهاباد

]]>
مزایای مشاوره حقوقی در امور مختلف با یک وکیل http://www.faratab.com/news/9047/%D9%85%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%87-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B1-%D9%85%D8%AE%D8%AA%D9%84%D9%81-%D8%A8%D8%A7-%DB%8C%DA%A9-%D9%88%DA%A9%DB%8C%D9%84 Wed, 28 Nov 18 14:00:35 +0330 مزایای مشاوره حقوقی در امور مختلف با یک وکیل
چرا باید در امور حقوقی از وکیل استفاده کنیم؟

]]>
در رثای نه به خشونت علیه زنان در جامعه ایرانی http://www.faratab.com/news/9045/%D8%AF%D8%B1-%D8%B1%D8%AB%D8%A7%DB%8C-%D9%86%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D8%AE%D8%B4%D9%88%D9%86%D8%AA-%D8%B9%D9%84%DB%8C%D9%87-%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C Tue, 27 Nov 18 12:30:49 +0330 در رثای نه به خشونت علیه زنان در جامعه ایرانی

]]>
باران پاییزی و چشم های تر رودخانه خشک http://www.faratab.com/news/9037/%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%DB%8C%D8%B2%DB%8C-%D9%88-%DA%86%D8%B4%D9%85-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%B1-%D8%B1%D9%88%D8%AF%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%AE%D8%B4%DA%A9 Tue, 20 Nov 18 11:52:16 +0330 باران پاییزی و چشم های تر رودخانه خشک
شیراز در فصل خزان هم شهری چشم نواز است و می توان با سفر به آن از حال و هوای شاعرانه و جلوه های چشم نوازش لذت برد

]]>
سفر به سرزمینی  برخاسته از دل هزاره ­های تاریخ http://www.faratab.com/news/9033/%D8%B3%D9%81%D8%B1-%D8%A8%D9%87-%D8%B3%D8%B1%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C-%C2%A0%D8%A8%D8%B1%D8%AE%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%D9%84-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D9%87-%C2%AD%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE Sun, 18 Nov 18 09:29:48 +0330 سفر به سرزمینی  برخاسته از دل هزاره ­های تاریخ

]]>
از دل غار سهولان تا بلندی های مه آلود مهاباد http://www.faratab.com/news/9024/%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%D9%84-%D8%BA%D8%A7%D8%B1-%D8%B3%D9%87%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%A7-%D8%A8%D9%84%D9%86%D8%AF%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D9%87-%D8%A2%D9%84%D9%88%D8%AF-%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AF Thu, 15 Nov 18 16:13:41 +0330 از دل غار سهولان تا بلندی های مه آلود مهاباد

]]>
آیا زرتشت در غرب ایران و منطقه ای میان کُردها و ارمنی ها می زیسته است؟ http://www.faratab.com/news/9010/%D8%A2%DB%8C%D8%A7-%D8%B2%D8%B1%D8%AA%D8%B4%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D8%BA%D8%B1%D8%A8-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88--%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D9%8F%D8%B1%D8%AF%D9%87%D8%A7-%D9%88-%D8%A7%D8%B1%D9%85%D9%86%DB%8C-%D9%87%D8%A7-%D9%85%DB%8C-%D8%B2%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%9F Wed, 14 Nov 18 12:20:22 +0330 آیا زرتشت در غرب ایران و  منطقه ای میان کُردها و ارمنی ها می زیسته است؟
درباره زادگاه زرتشت روایت‌های گوناگونی وجود دارد. برخی از آن‌ها زرتشت را به آسیای صغیر و بلخ و اطراف آن، برخی دیگر او را به افغانستان و یا خراسان منتسب می‌کنند. در این بین برخی وجود زرتشت و زادگاهش را در غرب فلات ایران می‌کاوند

]]>
بانه؛ شهری رو‌به آفتاب http://www.faratab.com/news/9008/%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%87%D8%9B-%D8%B4%D9%87%D8%B1%DB%8C-%D8%B1%D9%88%E2%80%8C%D8%A8%D9%87-%D8%A2%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%A8 Mon, 12 Nov 18 11:37:57 +0330 بانه؛ شهری رو‌به آفتاب

]]>
پروژه اي براي مردمي كردن مبارزه با مواد مخدر http://www.faratab.com/news/9018/%D9%BE%D8%B1%D9%88%DA%98%D9%87-%D8%A7%D9%8A-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%8A-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85%D9%8A-%D9%83%D8%B1%D8%AF%D9%86-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D8%AE%D8%AF%D8%B1 Mon, 12 Nov 18 11:32:58 +0330 پروژه اي براي مردمي كردن مبارزه با مواد مخدر
در این مقاله نگارنده می کوشد نشان دهد برساخت اعتياد از كدام وجوه اجتماعي برخوردار است و چگونه مي توان معتاد و كليه اعضاي جامعه او را در پيشگيري و كنترل آن مشاركت داد .

]]>
خارک؛ مرواریدی در دل خلیج فارس http://www.faratab.com/news/9015/%D8%AE%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D8%9B-%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AF%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D9%84-%D8%AE%D9%84%DB%8C%D8%AC-%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3 Sun, 11 Nov 18 15:15:53 +0330 خارک؛ مرواریدی در دل خلیج فارس

]]>
از آفتاب تابان ایران تا آفتاب نیمه شب سوئد! http://www.faratab.com/news/9013/%D8%A7%D8%B2-%D8%A2%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%A7-%D8%A2%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D9%86%DB%8C%D9%85%D9%87-%D8%B4%D8%A8-%D8%B3%D9%88%D8%A6%D8%AF%21 Fri, 09 Nov 18 19:20:44 +0330 از آفتاب تابان ایران تا آفتاب نیمه شب سوئد!

]]>
غار قوری قلعه نگینی از جنس سنگ و آب http://www.faratab.com/news/9009/-%D8%BA%D8%A7%D8%B1-%D9%82%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D9%82%D9%84%D8%B9%D9%87-%D9%86%DA%AF%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%AC%D9%86%D8%B3-%D8%B3%D9%86%DA%AF-%D9%88-%D8%A2%D8%A8 Wed, 07 Nov 18 13:42:55 +0330  غار قوری قلعه نگینی از جنس سنگ و آب

]]>
قدم زدن در دل تاریخ! http://www.faratab.com/news/9011/%D9%82%D8%AF%D9%85-%D8%B2%D8%AF%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D9%84-%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE%21 Mon, 05 Nov 18 02:14:22 +0330 قدم زدن در دل تاریخ!

]]>
پاییز ایران «پربارش» پیش‌بینی شد http://www.faratab.com/news/8985/%D9%BE%D8%A7%DB%8C%DB%8C%D8%B2-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%C2%AB%D9%BE%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%B4%C2%BB-%D9%BE%DB%8C%D8%B4%E2%80%8C%D8%A8%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%B4%D8%AF Sat, 03 Nov 18 12:10:01 +0330 پاییز ایران «پربارش» پیش‌بینی شد
رئیس پژوهشکده اقلیم‌شناسی گفت: بارش‌های کشور در پاییز سال جاری نسبت به میانگین بلندمدت بیشتر است.

]]>
موادمخدر؛ چالش برانگیز در 5 قاره جهان http://www.faratab.com/news/8968/%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AF%D9%85%D8%AE%D8%AF%D8%B1%D8%9B-%DA%86%D8%A7%D9%84%D8%B4-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%86%DA%AF%DB%8C%D8%B2-%D8%AF%D8%B1-5-%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86 Sun, 28 Oct 18 14:39:46 +0330 موادمخدر؛ چالش برانگیز در 5 قاره جهان
کشورهای زیادی در 5 قاره دنیا گرفتار مواد مخدر هستند. مردمان زیادی دراین مسیر غلط زندگی خود را فنا کرده و برباد داده اند. آن چه دریادداشت پیش روبیان وتصویرخواهد شد؛ گوشه ای از استیصال جامعه جهانی دراین زمینه است.

]]>
اقتصاد اورامانات و زنگ هشداری بنام لغو جشن انار! http://www.faratab.com/news/8970/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA-%D9%88-%D8%B2%D9%86%DA%AF-%D9%87%D8%B4%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%85-%D9%84%D8%BA%D9%88-%D8%AC%D8%B4%D9%86-%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%B1%21 Sat, 27 Oct 18 16:25:01 +0330 اقتصاد اورامانات و زنگ هشداری بنام لغو جشن انار!

]]>
جشن انار و صنعت گردشگری در اورامانات http://www.faratab.com/news/8969/%D8%AC%D8%B4%D9%86-%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%B1-%D9%88-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA-%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D8%B4%DA%AF%D8%B1%DB%8C--%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA Sat, 27 Oct 18 16:21:04 +0330 جشن انار و صنعت گردشگری  در اورامانات

]]>
ادغام اجتماعی و پیشگیری اولیه؛ دو رکن سیاستگذاری اعتیاد در ایران http://www.faratab.com/news/8946/%D8%A7%D8%AF%D8%BA%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-%D9%88-%D9%BE%DB%8C%D8%B4%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D9%88%D9%84%DB%8C%D9%87%D8%9B-%D8%AF%D9%88-%D8%B1%DA%A9%D9%86-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%DB%8C%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86- Tue, 09 Oct 18 12:19:13 +0330 ادغام اجتماعی و پیشگیری اولیه؛ دو رکن سیاستگذاری اعتیاد در ایران
مقاله حاضر با اتخاذ رویکردی جامعه‌شناختی سعی در تبیین آسیب‌های اجتماعی به‌ویژه اعتیاد دارد. از این رو، به اعتیاد به مثابه یک ناهنجاری اجتماعی نگریسته‌می‌شود؛ آن‌چه که در نگاه تراویس هیرسکی یک انحراف اجتماعی محسوب می‌‌شود.

]]>
سردشت، یک شهر، یک شورا و مردمی چشم انتظار عمل به وعده ها http://www.faratab.com/news/8909/%D8%B3%D8%B1%D8%AF%D8%B4%D8%AA%D8%8C-%DB%8C%DA%A9-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%8C-%DB%8C%DA%A9-%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7-%D9%88-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85%DB%8C-%DA%86%D8%B4%D9%85-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B8%D8%A7%D8%B1-%D8%B9%D9%85%D9%84-%D8%A8%D9%87-%D9%88%D8%B9%D8%AF%D9%87-%D9%87%D8%A7 Tue, 04 Sep 18 18:52:55 +0430 سردشت، یک شهر، یک شورا و مردمی چشم انتظار عمل به وعده ها

]]>