فراتاب-بین الملل http://www.faratab.com/category/13/ info@rsm.co.ir Mon, 22 Jul 19 21:13:38 +0430fa جایگاه ایران در آینده سیاسی دونالد ترامپ جمهوری‌خواه http://www.faratab.com/news/9326/%D8%AC%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%AF%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%84%D8%AF-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%85%D9%BE-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C%E2%80%8C%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87 Tue, 16 Jul 19 13:25:12 +0430 جایگاه ایران در آینده سیاسی دونالد ترامپ جمهوری‌خواه

]]>
مودی و چالش های سیاست خارجی هند در دور دوم http://www.faratab.com/news/9321/%D9%85%D9%88%D8%AF%DB%8C-%D9%88-%DA%86%D8%A7%D9%84%D8%B4-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%DB%8C-%D9%87%D9%86%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D9%85 Sun, 14 Jul 19 20:12:48 +0430 مودی و چالش های سیاست خارجی هند در دور دوم

]]>
اتحاد در آفریقا، درسی برای جهان http://www.faratab.com/news/9317/-%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%A2%D9%81%D8%B1%DB%8C%D9%82%D8%A7%D8%8C-%D8%AF%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86 Sat, 13 Jul 19 00:06:00 +0430  اتحاد در آفریقا، درسی برای جهان
رهبران ۱۵ کشور آفریقایی سر راه اندازی ارز واحد این قاره به توافق رسیدند تا این قاره هم رفته رفته به سوی استفاده از پول مشترک گام بردارد.

]]>
آمریکا؛ خود ویرانگری یک هژمون http://www.faratab.com/news/9314/%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7%D8%9B-%D8%AE%D9%88%D8%AF-%D9%88%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DA%AF%D8%B1%DB%8C-%DB%8C%DA%A9-%D9%87%DA%98%D9%85%D9%88%D9%86 Fri, 12 Jul 19 01:04:53 +0430 آمریکا؛ خود ویرانگری یک هژمون
واشنگتن نظم تک قطبی را از بین برد

]]>
نظریه «چتر اتحاد» بارزانی و چالشهای پیش رو http://www.faratab.com/news/9273/%D9%86%D8%B8%D8%B1%DB%8C%D9%87-%C2%AB%DA%86%D8%AA%D8%B1-%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF%C2%BB-%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%88-%DA%86%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%DB%8C%D8%B4-%D8%B1%D9%88 Thu, 11 Jul 19 21:30:29 +0430 نظریه «چتر اتحاد» بارزانی و چالشهای پیش رو

]]>
مسرور بارزانی نخست وزیر جدید اقلیم کردستان شد http://www.faratab.com/news/9311/%D9%85%D8%B3%D8%B1%D9%88%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%86%D8%AE%D8%B3%D8%AA-%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%D9%82%D9%84%DB%8C%D9%85-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D8%AF Wed, 10 Jul 19 14:23:39 +0430 مسرور بارزانی نخست وزیر جدید اقلیم کردستان شد
3 زن و 2 نماینده اقلیت در میان 21 وزیر کابینه نهم اقلیم کردستان
بررسی رزومه وزرای جدید در اقلیم کردستان

]]>
روسیه و کنترل هوشمند ایران و آمریکا http://www.faratab.com/news/9292/%D8%B1%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%87-%D9%88-%DA%A9%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%84-%D9%87%D9%88%D8%B4%D9%85%D9%86%D8%AF-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7 Tue, 09 Jul 19 15:03:44 +0430 روسیه و کنترل هوشمند ایران و آمریکا

]]>
کُردها و مشاهیر کُرد در کجای کار جهان اند؟ http://www.faratab.com/news/9289/%DA%A9%D9%8F%D8%B1%D8%AF%D9%87%D8%A7-%D9%88-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D9%87%DB%8C%D8%B1-%DA%A9%D9%8F%D8%B1%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%AC%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%9F Sun, 07 Jul 19 12:09:59 +0430 کُردها و مشاهیر کُرد در کجای کار جهان اند؟
کنگره مشاهیر کُرد از منظر و رویکردی دیگر

]]>
اقدامات دولت چین علیه رادیکالیسم در سین کیانگ http://www.faratab.com/news/9275/%D8%A7%D9%82%D8%AF%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%B9%D9%84%DB%8C%D9%87-%D8%B1%D8%A7%D8%AF%DB%8C%DA%A9%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%B3%D9%85-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%DB%8C%D9%86-%DA%A9%DB%8C%D8%A7%D9%86%DA%AF Fri, 05 Jul 19 15:33:40 +0430 اقدامات دولت چین علیه رادیکالیسم در سین کیانگ

]]>
اکرم امام اوغلو تثبیت قاطعانه تر یک پیروزی! http://www.faratab.com/news/9251/%D8%A7%DA%A9%D8%B1%D9%85-%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%88%D8%BA%D9%84%D9%88-%D8%AA%D8%AB%D8%A8%DB%8C%D8%AA-%D9%82%D8%A7%D8%B7%D8%B9%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%AA%D8%B1-%DB%8C%DA%A9-%D9%BE%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%B2%DB%8C%21 Mon, 24 Jun 19 08:29:34 +0430 اکرم امام اوغلو تثبیت قاطعانه تر یک پیروزی!

]]>
ماموریت دشوار آبه برای آب کردن یخ دیپلماسی! http://www.faratab.com/news/9237/%D9%85%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D8%AF%D8%B4%D9%88%D8%A7%D8%B1-%D8%A2%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%D8%A8-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86-%DB%8C%D8%AE-%D8%AF%DB%8C%D9%BE%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%B3%DB%8C%21 Wed, 12 Jun 19 23:13:36 +0430 ماموریت دشوار آبه برای آب کردن یخ دیپلماسی!

]]>
ترامپ، اولین رئیس جمهور یک دوره ای قرن 21 خواهد شد ؟ http://www.faratab.com/news/9234/%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%85%D9%BE%D8%8C-%D8%A7%D9%88%D9%84%DB%8C%D9%86-%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1-%DB%8C%DA%A9-%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D9%82%D8%B1%D9%86-21-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87%D8%AF-%D8%B4%D8%AF-%D8%9F Sun, 09 Jun 19 02:57:17 +0430 ترامپ، اولین رئیس جمهور یک دوره ای قرن 21 خواهد شد ؟
حزب دموکرات در فوریه گذشته اعلام کرده بود که در صورت برنده شدن در انتخابات 2020، اتفاقات تازه ای در سیاست خارجی این کشور رخ خواهد داد که بازگشت به توافق هسته ای با ایران (برجام) یکی از آنها است.

]]>
رأی 27 درصدی اعراب به احزاب صهیونیست! http://www.faratab.com/news/9232/%D8%B1%D8%A3%DB%8C-27-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF%DB%8C-%D8%A7%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D8%A8-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D8%AD%D8%B2%D8%A7%D8%A8-%D8%B5%D9%87%DB%8C%D9%88%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA%21 Mon, 03 Jun 19 14:20:09 +0430 رأی 27 درصدی اعراب به احزاب صهیونیست!
بنابر گزارش کمیته نظارت بر انتخابات اسرائیل در انتخابات گذشته این رژیم 27 درصد اعراب ساکن اسرائیل به احزاب غیر عربی و صهیونیست رأی داده اند.

]]>
در ترکیه، یک کُرد فقط یک برگه رای است و نه بیشتر! http://www.faratab.com/news/9219/%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D9%87%D8%8C-%DB%8C%DA%A9-%DA%A9%D9%8F%D8%B1%D8%AF-%D9%81%D9%82%D8%B7-%DB%8C%DA%A9-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D9%87-%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D9%88-%D9%86%D9%87-%D8%A8%DB%8C%D8%B4%D8%AA%D8%B1%21 Thu, 30 May 19 19:05:11 +0430 در ترکیه، یک کُرد فقط یک برگه رای است و نه بیشتر!
دمیرتاش: کردها در ترکیه رأی دهندهِ فاقد ارزش ملی هستند

]]>
نیچیروان بارزانی رسما رهبر اقلیم کردستان عراق شد http://www.faratab.com/news/9220/%D9%86%DB%8C%DA%86%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%B1%D8%B3%D9%85%D8%A7-%D8%B1%D9%87%D8%A8%D8%B1-%D8%A7%D9%82%D9%84%DB%8C%D9%85-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82-%D8%B4%D8%AF Tue, 28 May 19 17:12:14 +0430 نیچیروان بارزانی رسما رهبر اقلیم کردستان عراق شد

]]>
بحران تشکیل کابینه جدید در اسرائیل ادامه دارد http://www.faratab.com/news/9217/%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%B4%DA%A9%DB%8C%D9%84-%DA%A9%D8%A7%D8%A8%DB%8C%D9%86%D9%87-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%DB%8C%D9%84-%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF Mon, 27 May 19 18:39:52 +0430 بحران تشکیل کابینه جدید در اسرائیل ادامه دارد

]]>
ترامپ و پرونده ای بنام ایران! http://www.faratab.com/news/9204/%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%85%D9%BE-%D9%88-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%85-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%21 Mon, 20 May 19 00:55:17 +0430 ترامپ و پرونده ای بنام ایران!

]]>
کیاست سیاه http://www.faratab.com/news/9211/%DA%A9%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D9%87 Sat, 18 May 19 16:46:14 +0430 کیاست سیاه
در حالیکه برخی احزاب میانه‌رو می‌پندارند با اقتباس از پوپولیست‌های راست افراطی می‌توانند آن‌ها را از میدان به در کنند، اما سه انتخابات مهم سال 2018 در اروپا نشان می‌دهد این استراتژی اشتباه است.

]]>
تهران – واشنگتن و استراتژی دیپلماسی آبشاری http://www.faratab.com/news/9206/%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%E2%80%93-%D9%88%D8%A7%D8%B4%D9%86%DA%AF%D8%AA%D9%86-%D9%88-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AA%DA%98%DB%8C-%D8%AF%DB%8C%D9%BE%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%A2%D8%A8%D8%B4%D8%A7%D8%B1%DB%8C Tue, 14 May 19 14:34:14 +0430 تهران – واشنگتن و استراتژی دیپلماسی آبشاری

]]>
ناکامی سیاست های راهبردی آمریکا در خاورمیانه http://www.faratab.com/news/9203/%D9%86%D8%A7%DA%A9%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%D8%A7%D9%87%D8%A8%D8%B1%D8%AF%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%AE%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%87------------ Sun, 12 May 19 13:25:36 +0430 ناکامی سیاست های راهبردی آمریکا در خاورمیانه

]]>
احتمال ماندن بریتانیا در اتحادیه را 30 درصد می‌دانم! http://www.faratab.com/news/9201/-%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%84-%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%86-%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D9%87-%D8%B1%D8%A7-30-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%85%21 Fri, 10 May 19 17:30:11 +0430  احتمال ماندن بریتانیا در اتحادیه را 30 درصد می‌دانم!
دونالد تاسک، رئیس شورای اروپا معتقد است هنوز این امکان وجود دارد که فرایند خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا به طور کامل متوقف شود.

]]>
روشنگری، انقلاب و رومانتیسیسم: تکوین اندیشه سیاسی مدرن آلمانی http://www.faratab.com/news/9190/%D8%B1%D9%88%D8%B4%D9%86%DA%AF%D8%B1%DB%8C%D8%8C-%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8-%D9%88-%D8%B1%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AA%DB%8C%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D9%85%3A-%D8%AA%DA%A9%D9%88%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%86%D8%AF%DB%8C%D8%B4%D9%87-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D9%85%D8%AF%D8%B1%D9%86-%D8%A2%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C Mon, 22 Apr 19 00:31:46 +0430 روشنگری، انقلاب و رومانتیسیسم: تکوین اندیشه سیاسی مدرن آلمانی
تکوین اندیشۀ سیاسی مدرن آلمانی: 1800-1790 / فردریک بِیزر / قسمت دوم

]]>
عراق عبدالمهدی؛ بندبازی در موازنه http://www.faratab.com/news/9186/%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82-%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%87%D8%AF%DB%8C%D8%9B-%D8%A8%D9%86%D8%AF%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B2%D9%86%D9%87 Mon, 08 Apr 19 16:38:41 +0430 عراق عبدالمهدی؛ بندبازی در موازنه

]]>
شکست در استانبول؛ آغازی برای پایان اردوغان؟! http://www.faratab.com/news/9187/%D8%B4%DA%A9%D8%B3%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%A8%D9%88%D9%84%D8%9B-%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D9%88%D8%BA%D8%A7%D9%86%D8%9F%21 Mon, 08 Apr 19 15:50:21 +0430 شکست در استانبول؛ آغازی برای پایان اردوغان؟!

]]>
انتخابات سه‌قطبی http://www.faratab.com/news/9185/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%B3%D9%87%E2%80%8C%D9%82%D8%B7%D8%A8%DB%8C Sat, 06 Apr 19 09:38:28 +0430 انتخابات سه‌قطبی
در حالی که 3 روز تا برگزاری انتخابات پارلمانی اسرائیل باقیست به نظر می‌رسد نخست وزیر آینده این رژیم برآیند رقابت‌ و تعامل سه قطب نتانیاهو، بنی گانتز و تاج‌بخش‌ها خواهد بود.

]]>
دو روی سکه عربستان در یمن http://www.faratab.com/news/9180/%D8%AF%D9%88-%D8%B1%D9%88%DB%8C-%D8%B3%DA%A9%D9%87-%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%DB%8C%D9%85%D9%86 Tue, 26 Mar 19 10:14:45 +0430 دو روی سکه عربستان در یمن

]]>
خاورمیانه و دولت‌های شکننده http://www.faratab.com/news/9170/%D8%AE%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%88-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B4%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF%D9%87 Sat, 16 Mar 19 14:43:17 +0330 خاورمیانه و دولت‌های شکننده
«شکنندگی دولت ها» یکی از مفاهیم نسبتاً جدید در علوم سیاسی و روابط بین الملل به حساب می‌آید که افزارها و امکاناتی کاربردی را جهت تحلیل عملکرد دولت‌های مختلف در زمینه‌های گوناگون فراروی پژوهشگران قرار می‌دهد.

]]>
ترامپیسم؛ ایدئولوژی پر هزینه! http://www.faratab.com/news/9165/%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%85%D9%BE%DB%8C%D8%B3%D9%85%D8%9B-%D8%A7%DB%8C%D8%AF%D8%A6%D9%88%D9%84%D9%88%DA%98%DB%8C-%D9%BE%D8%B1-%D9%87%D8%B2%DB%8C%D9%86%D9%87%21 Fri, 15 Mar 19 03:29:49 +0330 ترامپیسم؛ ایدئولوژی پر هزینه!

]]>
بارزانی و ضرورت رهایی از دوالیزم تقدیس و انکار http://www.faratab.com/news/9168/%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%88-%D8%B6%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%AA-%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%D9%88%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%B2%D9%85-%D8%AA%D9%82%D8%AF%DB%8C%D8%B3-%D9%88-%D8%A7%D9%86%DA%A9%D8%A7%D8%B1 Fri, 15 Mar 19 01:29:29 +0330 بارزانی و ضرورت رهایی از دوالیزم تقدیس و انکار

]]>
بغداد ضامن ثبات خاورمیانه است http://www.faratab.com/news/9167/%D8%A8%D8%BA%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D8%B6%D8%A7%D9%85%D9%86-%D8%AB%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%AE%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA Wed, 13 Mar 19 13:15:05 +0330 بغداد ضامن ثبات خاورمیانه است
همزمان با سفر رئیس جمهور اسلامی ایران به عراق، معاون پارلمان این کشور اعلام کرد عراق در رابطه با تحریم‌های آمریکایی دنباله‌رو واشنگتن نیست.

]]>
کنفرانس اربیل؛ صلح از رویا تا واقعیت http://www.faratab.com/news/9160/%DA%A9%D9%86%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3-%D8%A7%D8%B1%D8%A8%DB%8C%D9%84%D8%9B-%D8%B5%D9%84%D8%AD-%D8%A7%D8%B2-%D8%B1%D9%88%DB%8C%D8%A7-%D8%AA%D8%A7-%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%B9%DB%8C%D8%AA Tue, 05 Mar 19 22:31:39 +0330 کنفرانس اربیل؛ صلح از رویا تا واقعیت

]]>
نظم جهانی چگونه پایان می‌یابد؟ http://www.faratab.com/news/9154/%D9%86%D8%B8%D9%85-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C-%DA%86%DA%AF%D9%88%D9%86%D9%87-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%DB%8C%D8%A7%D8%A8%D8%AF%D8%9F Sun, 24 Feb 19 15:17:08 +0330 نظم جهانی چگونه پایان می‌یابد؟
نظم جهانی پایدار پدیده نادری است. هنگامی که نظمی به وجود می­آید، به دنبال آشوب بزرگی است که باعث ایجاد شرایط و میل به نظمی جدید می­شود. این مسئله به توزیع پایدار قدرت و پذیرش وسیع قوانینی نیاز دارد که بر روابط بین­المللی حاکم است.

]]>
راهکارِ سه دولتی برای منازعه اسرائیل و فلسطین http://www.faratab.com/news/9153/%D8%B1%D8%A7%D9%87%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%90-%D8%B3%D9%87-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B2%D8%B9%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%DB%8C%D9%84-%D9%88-%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%DB%8C%D9%86 Fri, 22 Feb 19 21:04:02 +0330 راهکارِ سه دولتی برای منازعه اسرائیل و فلسطین
هم اکنون سه «دولت» درگیر منازعه اسرائیل و فلسطین هستند: حماس در غزه، تشکیلات خودگردان در کرانه باختری و اسرائیل! هر گونه ابتکاری برای پیشبرد فرایند صلح باید این واقعیت را لحاظ کند.

]]>
بحران ونزوئلا به آن سوی مرزها کشانده می شود http://www.faratab.com/news/9150/%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88%D9%86%D8%B2%D9%88%D8%A6%D9%84%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D8%A2%D9%86-%D8%B3%D9%88%DB%8C-%D9%85%D8%B1%D8%B2%D9%87%D8%A7-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%87-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF Tue, 19 Feb 19 21:03:58 +0330 بحران ونزوئلا به آن سوی مرزها کشانده می شود
شهروندان ونزوئلایی به بازیچه دست قدرت های جهانی مبدل گشته اند. آن ها به حل و فصل فوری بحران نیاز مبرم دارند.

]]>
رم علیه پاریس http://www.faratab.com/news/9152/%D8%B1%D9%85-%D8%B9%D9%84%DB%8C%D9%87-%D9%BE%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%B3 Sun, 17 Feb 19 20:04:13 +0330 رم علیه پاریس
درطی هفته های گذشته روابط فرانسه و ایتالیا شاهد تیرگی کم سابقه ای بود تا حدی که پاریس سفیر خود در رم را فراخواند، آخرین باری که این اتفاق رخ داد مربوط به 80 سال پیش و زمانی بود که ایتالیای فاشیست به رهبری موسولینی در جریان جنگ جهانی دوم به فرانسه اعلان جن

]]>
کشت قانونی مواد در ترکیه از اربکان تا اردوغان http://www.faratab.com/news/9151/-%DA%A9%D8%B4%D8%AA-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%DB%8C-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D8%B1%D8%A8%DA%A9%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%A7-%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D9%88%D8%BA%D8%A7%D9%86 Sat, 16 Feb 19 14:49:23 +0330  کشت قانونی مواد در ترکیه از اربکان تا اردوغان
اگرچه حزب حاکم ترکیه عموماً رویکردی منفی به مواد دخانی نشان می داد، اما همچون نجم الدین اربکان، رجب طیب اردوغان نیز اقدام به قانونی سازی کشت کانابیس برای مصارف صنعتی کرده و از این حیث تناقض بزرگی در سیاست های این حزب اسلام‌گرا به وجود آمده است.

]]>
مرگ سوداهای غربی در سوریه http://www.faratab.com/news/9140/%D9%85%D8%B1%DA%AF-%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%BA%D8%B1%D8%A8%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D9%88%D8%B1%DB%8C%D9%87 Thu, 14 Feb 19 10:06:34 +0330 مرگ سوداهای غربی در سوریه
مرگ سوداهای غربی در سوریه در حال حاضر و به ویژه پس از نمایش شرم آور و نیز پیام های آشفته دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در مورد خروج اندک نظامیان آمریکایی از سوریه کامل شده است.

]]>
سیاست و حکومت در سرزمین فراعنه! http://www.faratab.com/news/9147/%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D9%88-%D8%AD%DA%A9%D9%88%D9%85%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%B1%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86-%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%B9%D9%86%D9%87%21 Fri, 08 Feb 19 18:45:50 +0330 سیاست و حکومت در سرزمین فراعنه!

]]>
الزامات زیست مسلمانی در قاره سبز http://www.faratab.com/news/9144/%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%B2%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D9%85%D8%B3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%B3%D8%A8%D8%B2 Thu, 07 Feb 19 13:52:39 +0330 الزامات زیست مسلمانی در قاره سبز
با مواجهه با سيل مهاجرين مسلمان به اروپا در سالهاي اخير و بحران سوريه مسائل مسلمانان را بايد به دو گونه تفكيك كرد: ١.مسلمانان اروپايي و ساكن ، ٢. مسلمانان مهاجر.. هر دوگونه مستلزم شناخت منفكي از يكديگر هستند.

]]>
«بن بست مادورو» یا «بدعت گوایدو»؟ http://www.faratab.com/news/9141/%C2%AB%D8%A8%D9%86-%D8%A8%D8%B3%D8%AA-%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%88%C2%BB-%DB%8C%D8%A7-%C2%AB%D8%A8%D8%AF%D8%B9%D8%AA-%DA%AF%D9%88%D8%A7%DB%8C%D8%AF%D9%88%C2%BB%D8%9F Sun, 03 Feb 19 19:43:13 +0330 «بن بست مادورو» یا «بدعت گوایدو»؟
دو دسته تحلیل درباره وضعیت بحرانی ونزوئلا رسانه ها و شبکه های اجتماعی فارسی زبان را فراگرفته که به نظر می رسد بیش از بازتاب واقعیات این کشور بازنمایاننده تمنیات ایدئولوژی های چپ گرایانه و راست گرایانه و لیبرال و سوسیالیستی است.

]]>
شکست پیمان INF و تاثیرات آن بر نظام بازدارندگی دو قطبی http://www.faratab.com/news/9135/%D8%B4%DA%A9%D8%B3%D8%AA-%D9%BE%DB%8C%D9%85%D8%A7%D9%86-INF-%D9%88-%D8%AA%D8%A7%D8%AB%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A2%D9%86-%D8%A8%D8%B1-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D8%AF%D9%88-%D9%82%D8%B7%D8%A8%DB%8C Sat, 02 Feb 19 22:37:01 +0330 شکست پیمان INF و تاثیرات آن بر نظام بازدارندگی دو قطبی
بالاخره بعد از چند ماه کشمکش بر سر خروج ایالات متحده از پیمان کنترل تسلیحاتی تسلیحات میان برد موسوم به INF به دلیل آن چه تخطی روسیه از این پیمان خوانده شد دولت ترامپ از این پیمان خارج شد . در این نوشتار به بررسی این موضوع می پردازیم.

]]>
محکومیت دو نماینده زن کُرد مجلس به حبس طولانی در ترکیه! http://www.faratab.com/news/9134/%D9%85%D8%AD%DA%A9%D9%88%D9%85%DB%8C%D8%AA-%D8%AF%D9%88-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%B2%D9%86-%DA%A9%D9%8F%D8%B1%D8%AF-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A8%D9%87-%D8%AD%D8%A8%D8%B3-%D8%B7%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D9%87%21 Sat, 02 Feb 19 20:02:52 +0330 محکومیت دو نماینده زن کُرد مجلس به حبس طولانی در ترکیه!

]]>
همه گیر شدن فساد اقتصادی در جهان http://www.faratab.com/news/9128/%D9%87%D9%85%D9%87-%DA%AF%DB%8C%D8%B1-%D8%B4%D8%AF%D9%86-%D9%81%D8%B3%D8%A7%D8%AF--%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86- Wed, 30 Jan 19 21:39:51 +0330 همه گیر شدن فساد  اقتصادی در جهان
بحث مبارزه با فساد در بیشتر کشورهای جهان با چالش های عمده ای در سال 2018 رو به رو بوده و این موضوع باعث نگرانی بسیاری از کارشناسان اقتصادی شده است.

]]>
آسمان آسیا زیر سایه مت‌آمفتامین http://www.faratab.com/news/9124/%D8%A2%D8%B3%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A2%D8%B3%DB%8C%D8%A7-%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D9%87-%D9%85%D8%AA%E2%80%8C%D8%A2%D9%85%D9%81%D8%AA%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86 Sun, 27 Jan 19 11:04:38 +0330 آسمان آسیا زیر سایه مت‌آمفتامین
از جنگل های میانمار تا خیابان های هنگ کنگ، پلیس در سراسر آسیا در حال جنگ و مقابله با مت‌آمفتامین است. اما بسیاری از شاخص ها نشان از شکست آنها دارد.

]]>
چگونگی تشکیل کابینه جدید اقلیم کردستان از منظر حقوقی http://www.faratab.com/news/9118/%DA%86%DA%AF%D9%88%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D8%AA%D8%B4%DA%A9%DB%8C%D9%84-%DA%A9%D8%A7%D8%A8%DB%8C%D9%86%D9%87-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%D9%82%D9%84%DB%8C%D9%85-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D9%86%D8%B8%D8%B1-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82%DB%8C Fri, 25 Jan 19 12:06:08 +0330 چگونگی تشکیل کابینه جدید اقلیم کردستان از منظر حقوقی
با توجە بە تنش موجود در بین احزاب و سستی گفتگوهای تشکیل حکومت، مرحلە تشکیل هیئت رئیسە پارلمان هنوز بە انجام نرسیدە است، چون بر اساس عرف سیاسی موجود در اقلیم کلیە پستهای پارلمان و حکومت طی یک بسته مورد توافق قرار خواهند گرفت کە این مسألە هنوز از سوی احزاب

]]>
ما در کجای چاپخانه ایستاده ایم؟ http://www.faratab.com/news/9119/%D9%85%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%AC%D8%A7%DB%8C-%DA%86%D8%A7%D9%BE%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D9%85%D8%9F Tue, 22 Jan 19 15:58:05 +0330 ما در کجای چاپخانه ایستاده ایم؟
در نظام سیاسی حقوقی بریتانیا، همیشه حاکمیت قانون نقشی اساسی و پایه ای را در سنت عمومی ایفاء کرده است. با ورود بریتانیا به اتحادیه‌ی اروپا، قانونگذاری از جانب نهادی بیرون از اقتدار دولت بریتانیا، مشکلی پیچیده را برای سیاستمداران و حقوقدانان این کشور رقم زد

]]>
تروریسم مواد مخدر، سلاح استراتژیک پاکستان در کشمیر! http://www.faratab.com/news/9110/%D8%AA%D8%B1%D9%88%D8%B1%DB%8C%D8%B3%D9%85-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D8%AE%D8%AF%D8%B1%D8%8C-%D8%B3%D9%84%D8%A7%D8%AD-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AA%DA%98%DB%8C%DA%A9-%D9%BE%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%B4%D9%85%DB%8C%D8%B1%21 Sat, 12 Jan 19 20:09:31 +0330 تروریسم مواد مخدر، سلاح استراتژیک پاکستان در کشمیر!
تاریخ تروریسم در دره کشمیر حکایت از آن دارد که گسیختگی اجتماعی کشمیر مستقیماً ناشی از فعالیت های خرابکارانه پاکستان است و احتمالاً جنگ نیابتی به این زودی ها پایان نمی یابد.

]]>
خلأ قدرت در ساختار نظام جهانی http://www.faratab.com/news/9109/%D8%AE%D9%84%D8%A3-%D9%82%D8%AF%D8%B1%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%A7%D8%B1-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C Sat, 12 Jan 19 19:28:40 +0330 خلأ قدرت در ساختار نظام جهانی
نگاهی به شکل گیری ساختار نظام بین الملل پس از جنگ سرد ،ضعف سایر قدرت های بزرگ در مخالفت با تصمیمات آمریکا و نقش ایران در وضعیت جدید.

]]>
سیاسی شدن اندیشۀ آلمانی در دهۀ 1790 http://www.faratab.com/news/9105/%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%B4%D8%AF%D9%86-%D8%A7%D9%86%D8%AF%DB%8C%D8%B4%DB%80-%D8%A2%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D9%87%DB%80-1790- Fri, 11 Jan 19 16:49:31 +0330 سیاسی شدن اندیشۀ آلمانی در دهۀ 1790
روشنگری، انقلاب و رومانتیسیسم؛ تکوین اندیشۀ سیاسی مدرن آلمانی: 1800-1790؛ فردریک بِیزر(قسمت 1)

]]>
قطار سیاست های نادرست روسای جمهور پساجنگ سردی آمریکا در ایستگاه ترامپ! http://www.faratab.com/news/9104/%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B1-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%86%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA-%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1-%D9%BE%D8%B3%D8%A7%D8%AC%D9%86%DA%AF-%D8%B3%D8%B1%D8%AF%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%85%D9%BE%21- Thu, 10 Jan 19 11:54:10 +0330 قطار سیاست های نادرست روسای جمهور پساجنگ سردی آمریکا در ایستگاه ترامپ!
اگر توافقی میان مفسران مختلف سیاست آمریکا وجود داشته باشد، این است که دونالد ترامپ تهدیدی ویژه برای نظم مبتنی بر رهبری ایالات متحده است که ظاهرا از سال 1945 به اجرا گذاشته شده است.

]]>