فراتاب-سیاسی http://www.faratab.com/category/12/ info@rsm.co.ir Mon, 22 Jul 19 21:11:45 +0430fa فقر مطالبه گری زاگرس نشینان در مرکز http://www.faratab.com/news/9332/%D9%81%D9%82%D8%B1-%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%87-%DA%AF%D8%B1%DB%8C-%D8%B2%D8%A7%DA%AF%D8%B1%D8%B3-%D9%86%D8%B4%DB%8C%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2 Mon, 22 Jul 19 16:12:11 +0430 فقر مطالبه گری زاگرس نشینان در مرکز

]]>
ایران به هیچ کشوری چه دوست و چه غیردوست امید نبسته است http://www.faratab.com/news/9302/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D9%87%DB%8C%DA%86-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%DB%8C-%DA%86%D9%87-%D8%AF%D9%88%D8%B3%D8%AA-%D9%88-%DA%86%D9%87-%D8%BA%DB%8C%D8%B1%D8%AF%D9%88%D8%B3%D8%AA-%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%AF-%D9%86%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA Mon, 08 Jul 19 14:08:21 +0430 ایران به هیچ کشوری چه دوست و چه غیردوست امید نبسته است
نشست خبری سخنگوی وزارت امور خارجه صبح روز دوشنبه برگزار شد.

]]>
برای مظهر و دیپلماسی http://www.faratab.com/news/9293/%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B8%D9%87%D8%B1-%D9%88-%D8%AF%DB%8C%D9%BE%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%B3%DB%8C Sun, 07 Jul 19 19:50:12 +0430 برای مظهر و دیپلماسی

]]>
اولین کنفرانس بین المللی ظرفیت‌های راهبردی آموزه‌های اسلام http://www.faratab.com/news/9262/%D8%A7%D9%88%D9%84%DB%8C%D9%86-%DA%A9%D9%86%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84%DB%8C-%D8%B8%D8%B1%D9%81%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%D8%A7%D9%87%D8%A8%D8%B1%D8%AF%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85 Fri, 28 Jun 19 09:57:59 +0430 اولین کنفرانس بین المللی ظرفیت‌های راهبردی آموزه‌های اسلام

]]>
ایران هیچ‌گاه قصد تجاوز به همسایگان خود را نداشته و ندارد http://www.faratab.com/news/9261/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%87%DB%8C%DA%86%E2%80%8C%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%82%D8%B5%D8%AF-%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D9%88%D8%B2-%D8%A8%D9%87-%D9%87%D9%85%D8%B3%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D9%88%D8%AF-%D8%B1%D8%A7-%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D9%88-%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF Thu, 27 Jun 19 00:13:00 +0430 ایران هیچ‌گاه قصد تجاوز به همسایگان خود را نداشته و ندارد
مراسم روز آفریقا با حضور و سخنرانی محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه کشورمان و سفرای مقیم در محل مرکز مطالعات سیاسی و بین المللی وزارت امور خارجه برگزار شد.

]]>
پیشنهاد مذاکره فریب آمریکا برای خلع سلاح است http://www.faratab.com/news/9258/%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D8%B0%D8%A7%DA%A9%D8%B1%D9%87-%D9%81%D8%B1%DB%8C%D8%A8-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D9%84%D8%B9-%D8%B3%D9%84%D8%A7%D8%AD-%D8%A7%D8%B3%D8%AA Wed, 26 Jun 19 14:37:50 +0430 پیشنهاد مذاکره فریب آمریکا برای خلع سلاح است

]]>
آمادگی ایران برای حل اختلاف با کشورهای حاشیه خلیج فارس http://www.faratab.com/news/9252/%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AD%D9%84-%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%81-%D8%A8%D8%A7-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AD%D8%A7%D8%B4%DB%8C%D9%87-%D8%AE%D9%84%DB%8C%D8%AC-%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3- Mon, 24 Jun 19 18:29:11 +0430 آمادگی ایران برای حل اختلاف با کشورهای حاشیه خلیج فارس
ایران پیشنهاداتی نظیر مجمع گفت‌وگوهای منطقه‌ای و پیمان عدم تجاوز را مطرح کرده و آنها هستند که باید تصمیم‌گیری کنند؛ ایران با آغوش باز و علیرغم برخی اختلافات آماده گفت‌وگو با آنها است.

]]>
نارکوتروریسم تهدیدی علیه امنیت ملی http://www.faratab.com/news/9249/%D9%86%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D9%88%D8%AA%D8%B1%D9%88%D8%B1%DB%8C%D8%B3%D9%85-%D8%AA%D9%87%D8%AF%DB%8C%D8%AF%DB%8C-%D8%B9%D9%84%DB%8C%D9%87-%D8%A7%D9%85%D9%86%DB%8C%D8%AA-%D9%85%D9%84%DB%8C- Sun, 23 Jun 19 11:39:13 +0430 نارکوتروریسم تهدیدی علیه امنیت ملی

]]>
تکذیب درخواست خرید سامانه اس ۴۰۰ از روسیه http://www.faratab.com/news/9235/%D8%AA%DA%A9%D8%B0%DB%8C%D8%A8-%D8%AF%D8%B1%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AA--%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%A7%D8%B3-%DB%B4%DB%B0%DB%B0-%D8%A7%D8%B2-%D8%B1%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%87- Mon, 10 Jun 19 12:11:15 +0430 تکذیب درخواست  خرید سامانه اس ۴۰۰ از روسیه
سخنگوی وزارت امور خارجه گفت: درخواستی از روسیه برای خرید سامانه اس ۴۰۰ نداشته‌ایم، فعلاً احساس نیازی به این سامانه نداریم و دانشمندان ما سامانه‌هایی را طراحی کرده‌اند که کمتر از آنها نیست.

]]>
تناقضی در رفتار و صحبت های مقامات ترکیه وجود ندارد http://www.faratab.com/news/9218/%D8%AA%D9%86%D8%A7%D9%82%D8%B6%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B1%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%B1-%D9%88-%D8%B5%D8%AD%D8%A8%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D9%87-%D9%88%D8%AC%D9%88%D8%AF-%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF Tue, 28 May 19 14:10:10 +0430 تناقضی در رفتار و صحبت های مقامات ترکیه وجود ندارد
سخنگوی وزارت امور حارجه اعلام کرد که تناقضی در رفتار و گفتار مقامات ترکیه وجود ندارد.

]]>
انتقاد نماینده مریوان به وزیر راه بخاطر وضع اسفبار جاده ها http://www.faratab.com/news/9210/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%AF-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87-%D9%85%D8%B1%DB%8C%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%A8%D8%AE%D8%A7%D8%B7%D8%B1-%D9%88%D8%B6%D8%B9-%D8%A7%D8%B3%D9%81%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%AC%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D9%87%D8%A7 Sat, 18 May 19 12:10:00 +0430 انتقاد نماینده مریوان به وزیر راه بخاطر وضع اسفبار جاده ها

]]>
رخداد، سوژه و حقیقت http://www.faratab.com/news/9207/%D8%B1%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D8%8C-%D8%B3%D9%88%DA%98%D9%87-%D9%88-%D8%AD%D9%82%DB%8C%D9%82%D8%AA Wed, 15 May 19 12:41:21 +0430 رخداد، سوژه و حقیقت

]]>
پای روحانی بایستیم! http://www.faratab.com/news/9205/%D9%BE%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D8%AD%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D9%85%21 Tue, 14 May 19 10:13:43 +0430 پای روحانی بایستیم!

]]>
قدرت بی قدرتان http://www.faratab.com/news/9189/%D9%82%D8%AF%D8%B1%D8%AA-%D8%A8%DB%8C-%D9%82%D8%AF%D8%B1%D8%AA%D8%A7%D9%86 Sat, 20 Apr 19 11:16:00 +0430 قدرت بی قدرتان
به تازگی در ایران مهم‌ترین و تأثیرگذارترین کتاب واسلاو هاول به نام «قدرت بی‌قدرتان» به قلم احسان کیانی‌خواه ترجمه و توسط نشر نو منتسر شده است. این کتاب دومین مورد از مجموعه دوم «تجربه و هنر زندگی» است که پس از «فلسفه تنهایی» روانه بازار کتاب شده است.

]]>
استانهای چند قومی و حساسیتهای استانی شدن انتخابات! http://www.faratab.com/news/9148/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%86%D9%86%D8%AF-%D9%82%D9%88%D9%85%DB%8C-%D9%88-%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D8%AA%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%B4%D8%AF%D9%86-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA%21 Wed, 13 Feb 19 03:28:09 +0330 استانهای چند قومی و حساسیتهای استانی شدن انتخابات!
استانی کردن انتخابات در استان های چند قومی مثل آذربایجان غربی باید با تحفظ و حساسیت و دقت بیشتری انجام شود چون هر تحولی که فضای استان را به سمت دو قطبی های قومی و مذهبی ببرد، به سود توسعه استان و رفع عقب ماندگی های آن نخواهد بود.

]]>
توسعه سیاسی و حاکمیت قانون http://www.faratab.com/news/9145/%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D9%88-%D8%AD%D8%A7%DA%A9%D9%85%DB%8C%D8%AA-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86 Fri, 08 Feb 19 16:43:10 +0330 توسعه سیاسی و حاکمیت قانون

]]>
فراز و فرودهای اینستکس http://www.faratab.com/news/9143/%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%B2-%D9%88-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%B3%D8%AA%DA%A9%D8%B3 Wed, 06 Feb 19 13:35:00 +0330 فراز و فرودهای اینستکس
مایک پمپئو در مجله فارن افرز اشاره کرد که گفت: «هدف از این تحریم های تهاجمی، مجبور کردن ایران به انتخاب یکی از این دو گزینه است: متوقف کردن یا ادامه دادن سیاست هایی که در ابتدای امر به اعمال مجدد تحریم ها انجامیدند»

]]>
تأثیر فروید بر مارکوزه http://www.faratab.com/news/9139/%D8%AA%D8%A3%D8%AB%DB%8C%D8%B1-%D9%81%D8%B1%D9%88%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%D8%B1-%D9%85%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D9%88%D8%B2%D9%87 Sun, 03 Feb 19 18:32:30 +0330 تأثیر فروید بر مارکوزه
در این نوشته دیدگاه هربرت مارکوزه را در مورد زیگموند فروید بررسی کردم .مارکوزه و سایر فیلسوفان مکتب فرانکفورت به شدت از فروید تاثیر گرفته اند. نوشته زیر درباب اروس و تمدن نگاشته شده است که نوشتاری است، درباب فلسفه سیاسی.

]]>
مینیمالیسم سیاسی؛ یک ضرورت سیاستگذارانه http://www.faratab.com/news/9113/%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%B3%D9%85-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D8%9B-%DB%8C%DA%A9-%D8%B6%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%AA-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%87 Thu, 24 Jan 19 14:38:37 +0330 مینیمالیسم سیاسی؛ یک ضرورت سیاستگذارانه
«کمترین بیشترین است!» این جمله شعار اصلی مینیمالیست هاست که در توصیف نگاه خود میگویند: Less is more.

]]>
برجسته سازی حافظه جمعی کُردها در بستر تحولات منطقه ای http://www.faratab.com/news/9115/%D8%A8%D8%B1%D8%AC%D8%B3%D8%AA%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D9%87-%D8%AC%D9%85%D8%B9%DB%8C-%DA%A9%D9%8F%D8%B1%D8%AF%D9%87%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%B1-%D8%AA%D8%AD%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D9%87-%D8%A7%DB%8C Sun, 20 Jan 19 15:36:12 +0330 برجسته سازی حافظه جمعی کُردها در بستر تحولات منطقه ای

]]>
بازخوانی و نقد بودجه سال 1398 http://www.faratab.com/news/9106/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%88-%D9%86%D9%82%D8%AF-%D8%A8%D9%88%D8%AF%D8%AC%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D9%84-1398 Sat, 12 Jan 19 10:19:46 +0330 بازخوانی و نقد بودجه سال 1398
«حسن روحانی»، رئیس جمهوری در هنگام تقدیم لایحه بودجه 98 به مجلس، «شفافیت، معاش و اشتغال» را سه شاخصه لایحه بودجه سال آینده عنوان کردند که درحقیقت چالش های جدی دولت بشمار می آید.

]]>
الگوی ترکیبی و صلح کارآمد در ایرلند شمالی http://www.faratab.com/news/9099/%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88%DB%8C-%D8%AA%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D8%A8%DB%8C-%D9%88-%D8%B5%D9%84%D8%AD-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A2%D9%85%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D9%84%D9%86%D8%AF-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C Sun, 06 Jan 19 12:01:40 +0330 الگوی ترکیبی و صلح کارآمد در ایرلند شمالی
از الگوی صلح سازی هیبریدی یا ترکیبی که میان برینانیا و ایرلند شمالی به کار گرفته شد و به توافق «جمعه خوب» منجر شد با عنوان کارآمدترین الگوی صلح سازی در جهان یاد می شود. نوشتار حاضر به بررسی این الگوی صلح سازی می پردازد

]]>
چپ میانه و جهانی سازی http://www.faratab.com/news/9093/%DA%86%D9%BE-%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%88-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C Sun, 30 Dec 18 14:56:45 +0330 چپ میانه و جهانی سازی
پس از وعده اجرای اصلاحات هم در فرانسه و هم در ساختار اتحادیه اروپا، رئیس جمهور امانوئل مکرون، هم اکنون مشغول بازسازی اعتماد عمومی است.با دنبال کردن یک برنامه اصلاحات تجارت محور، مکرون نیز به دامی افتاد که همه اصلاح طلبانه چپ میانه در آن می افتند.

]]>
گذار از دیپلماسی عمومی به بعد عمومی دیپلماسی http://www.faratab.com/news/9090/%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%DB%8C%D9%BE%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%DB%8C-%D8%AF%DB%8C%D9%BE%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%B3%DB%8C Mon, 24 Dec 18 18:16:19 +0330 گذار از دیپلماسی عمومی به بعد عمومی دیپلماسی
به جریان افتادن پروسه یا پروژه ای موسوم به «جهانی شدن» که بواسطه شتاب تحولات تکنولوژیک بویژه در حوزه ارتباطات در طی چند دهه اخیر تقویت نیز شده است، آثار و تبعات متعددی بر مناسبات بین المللی و روابط بین الملل داشته است.

]]>
دانشجویان علوم سیاسی، از رویای دیپلمات شدن تا واقعیت بیکاری! http://www.faratab.com/news/9062/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%AC%D9%88%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D8%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%B1%D9%88%DB%8C%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%DB%8C%D9%BE%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%B4%D8%AF%D9%86-%D8%AA%D8%A7-%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%B9%DB%8C%D8%AA-%D8%A8%DB%8C%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C%21 Mon, 10 Dec 18 17:56:51 +0330 دانشجویان علوم سیاسی، از رویای دیپلمات شدن تا واقعیت بیکاری!

]]>
ملی گرایان جهان، متحد شوید! http://www.faratab.com/news/9055/%D9%85%D9%84%DB%8C-%DA%AF%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%D8%8C-%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF-%D8%B4%D9%88%DB%8C%D8%AF%21 Sun, 02 Dec 18 11:21:36 +0330 ملی گرایان جهان، متحد شوید!
اگرچه انترناسیونالیسم دست کم پس از انقلاب کبیر فرانسه برآیند چپ گرایی است، اما امروزه در جناح پوپولیست دست راستی و جنبش ملی گرایی مدرن نیز نقشی پارادوکسیکال ایفا می کند.

]]>
تأثیر نظریه ی مارکسیسم بر آثار و اندیشه نقاشانِ ایرانی http://www.faratab.com/news/9053/%D8%AA%D8%A3%D8%AB%DB%8C%D8%B1-%D9%86%D8%B8%D8%B1%DB%8C%D9%87-%DB%8C-%D9%85%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D9%85-%D8%A8%D8%B1-%D8%A2%D8%AB%D8%A7%D8%B1-%D9%88-%D8%A7%D9%86%D8%AF%DB%8C%D8%B4%D9%87-%D9%86%D9%82%D8%A7%D8%B4%D8%A7%D9%86%D9%90-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C Sat, 01 Dec 18 16:31:37 +0330 تأثیر نظریه ی مارکسیسم بر آثار و اندیشه نقاشانِ ایرانی

]]>
مجنونِ گمشده http://www.faratab.com/news/9023/%D9%85%D8%AC%D9%86%D9%88%D9%86%D9%90-%DA%AF%D9%85%D8%B4%D8%AF%D9%87 Tue, 13 Nov 18 15:04:24 +0330 مجنونِ گمشده
احساس «گمشده مجنون» به وطن، همان گمشدۀ امروز ایران است. احساسی که در سایه آن می توان پرده های خودمحوری را از روی سیاست و مدیریت سیاسی کشور کنار زد و زخم های مشترک ایران و ایرانی را مبنایی برای اجماع سیاستمداران، روشنفکران و روحانیون و مردم آن قرار داد.

]]>
پوپولیسم ملی: مدل حکمرانی نوین جهانی http://www.faratab.com/news/9014/%D9%BE%D9%88%D9%BE%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%B3%D9%85-%D9%85%D9%84%DB%8C%3A-%D9%85%D8%AF%D9%84-%D8%AD%DA%A9%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%86%D9%88%DB%8C%D9%86-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C Sun, 11 Nov 18 13:23:22 +0330 پوپولیسم ملی: مدل حکمرانی نوین جهانی
این مدل حکمرانی جدید آمیزه ای از حفاظت اجتماعی ساختگی، ناسیونالیسم افسارگسیخته است و در بعد اقتصادی از یک رویکرد جبرانی کسب و کار محور پیروی می کند.

]]>
دشواره ی «امر بین‌المللی» در ذهنیت ایرانی http://www.faratab.com/news/8974/%D8%AF%D8%B4%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%87-%DB%8C-%C2%AB%D8%A7%D9%85%D8%B1-%D8%A8%DB%8C%D9%86%E2%80%8C%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84%DB%8C%C2%BB-%D8%AF%D8%B1-%D8%B0%D9%87%D9%86%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C Sun, 28 Oct 18 19:21:18 +0330 دشواره ی «امر بین‌المللی» در ذهنیت ایرانی

]]>
چه کسی نخست وزیر را کشت؟ http://www.faratab.com/news/8959/%DA%86%D9%87-%DA%A9%D8%B3%DB%8C-%D9%86%D8%AE%D8%B3%D8%AA-%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%B1%D8%A7-%DA%A9%D8%B4%D8%AA%D8%9F Sat, 20 Oct 18 18:37:53 +0330 چه کسی نخست وزیر را کشت؟
مستند «رزم آرا، یک دوسیه مسکوت» تلاشی است برای به دست دادن روایتی دگرگونه از زندگی و به ویژه مرگ سپهبد رزم آرا که در جریان آن مستندساز به سراغ زوایایی کمتر گزارش شده از این رویداد که در میان سطور تاریخ اگرچه گفته شده اما پنهان مانده بودند، رفته است.

]]>
زشت و زیبای FATF http://www.faratab.com/news/8957/%D8%B2%D8%B4%D8%AA-%D9%88-%D8%B2%DB%8C%D8%A8%D8%A7%DB%8C-FATF Sat, 20 Oct 18 11:05:00 +0330 زشت و زیبای FATF
از آنجا که موضوع FATF به یکی از مسائل مهم و جنجالی در حوزه عمومی مبدل شده است، در یادداشت مفصل حاضر سعی داریم به بررسی نحوه عملکرد و نقاط ضعف و قوت این سازمان بپردازیم.

]]>
یاغی خراسان یا مبارز راه آزادی؟ http://www.faratab.com/news/8949/%DB%8C%D8%A7%D8%BA%DB%8C-%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%86-%DB%8C%D8%A7-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%B2-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%9F Wed, 10 Oct 18 16:26:58 +0330 یاغی خراسان یا مبارز راه آزادی؟
محمد تقی خان پسیان از شخصیت های مقطع تاریخی منتهی به تسلط رضا شاه بر ایران است. نگاه به او نیز عمدتاً دوگانه است گروهی او را میهن پرستی معرفی می کنند که علیه دیکتاتوری قیام کرد و گروهی نیز او را قدرت طلبی ترسیم کنند که بر مطامع خود لباس ملی گرایی پوشاند.

]]>
ایران و دومین پیروزی تاریخی در دادگاه لاهه http://www.faratab.com/news/8941/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%AF%D9%88%D9%85%DB%8C%D9%86-%D9%BE%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%B2%DB%8C-%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%84%D8%A7%D9%87%D9%87 Sat, 06 Oct 18 10:14:40 +0330 ایران و دومین پیروزی تاریخی در دادگاه لاهه
ديوان بين‌المللي دادگستري لاهه به شكايت جمهوری اسلامی ایران مبنی بر نقض عهدنامه مودت و روابط اقتصادي و حقوق كنسولي از سوی آمریکا، رسیدگی و دستور موقت توقف برخی از اقدامات آمریکا را در تحریم ایران در زمینه های غذایی، دارویی، کشاورزی و تجهیزات مربوط به امنی

]]>
درس دیپلماسی روحانی به ترامپ http://www.faratab.com/news/8934/%D8%AF%D8%B1%D8%B3-%D8%AF%DB%8C%D9%BE%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D8%AD%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%85%D9%BE Sat, 29 Sep 18 09:15:46 +0330 درس دیپلماسی روحانی به ترامپ
رئیس جمهوری ایران در هشتاد و سومین نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد استراتژی ایران را در برخورد و مواجه با آمریکا مقابله به مثل معرفی و این استراتژی را این گونه ترسیم کردند؛ «تعهد در برابر تعهد و نقض در برابر نقض».

]]>
مرجعیت و سیاست ورزی دموکراتیک در عراق http://www.faratab.com/news/8928/%D9%85%D8%B1%D8%AC%D8%B9%DB%8C%D8%AA-%D9%88-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C-%D8%AF%D9%85%D9%88%DA%A9%D8%B1%D8%A7%D8%AA%DB%8C%DA%A9-%D8%AF%D8%B1-%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82 Wed, 26 Sep 18 12:36:19 +0330 مرجعیت و سیاست ورزی دموکراتیک در عراق
به طور کلی به نظر می رسد الگوی رفتار سیاسی آیت الله سیستانی در مسائل سیاسی عراق مبتنی بر رویکرد حداقلی برای حفظ مناسبات دین و دولت و سلبی و گوشزد کردن «چه نباید کردها» است.

]]>
ایران باید هم‌رده با دونالد ترامپ در جلسه شورای امنیت حاضر شود http://www.faratab.com/news/8927/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D9%87%D9%85%E2%80%8C%D8%B1%D8%AF%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D8%AF%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%84%D8%AF-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%85%D9%BE-%D8%AF%D8%B1-%D8%AC%D9%84%D8%B3%D9%87-%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%85%D9%86%DB%8C%D8%AA-%D8%AD%D8%A7%D8%B6%D8%B1-%D8%B4%D9%88%D8%AF Tue, 25 Sep 18 11:56:53 +0330 ایران باید هم‌رده با دونالد ترامپ در جلسه شورای امنیت حاضر شود
دکتر علی خرم، دیپلمات بازنشسته وزارت امور خارجه معتقد است در صورت حضور ترامپ در نشست شورای امنیت سازمان ملل برای جوسازی علیه ایران، حسن روحانی رئیس جمهور ایران نیز باید در این نشست شرکت کند.

]]>
ایران و آمریکا از چالش تا بحران http://www.faratab.com/news/8902/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D8%A7%D8%B2-%DA%86%D8%A7%D9%84%D8%B4-%D8%AA%D8%A7-%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%86 Sun, 19 Aug 18 18:24:39 +0430 ایران و آمریکا از چالش تا بحران
نگاهی به رویکرد سیاست خارجی ایران و آمریکا در قبال یکدیگر و گزینه های احتمالی برای حل مشکل با توجه به تاثیر متغیر های فردی در شکل گیری سیاست و مدل شناسی انواع منازعه .

]]>
مرزها؛ ويترين كشورها http://www.faratab.com/news/8891/%D9%85%D8%B1%D8%B2%D9%87%D8%A7%D8%9B-%D9%88%D9%8A%D8%AA%D8%B1%D9%8A%D9%86-%D9%83%D8%B4%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7 Tue, 14 Aug 18 23:46:34 +0430 مرزها؛ ويترين كشورها

]]>
سه سناریو در رمزگشایی از ادعای صفروف! http://www.faratab.com/news/8893/%D8%B3%D9%87-%D8%B3%D9%86%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D9%88-%D8%AF%D8%B1-%D8%B1%D9%85%D8%B2%DA%AF%D8%B4%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D8%AF%D8%B9%D8%A7%DB%8C-%D8%B5%D9%81%D8%B1%D9%88%D9%81%21 Tue, 14 Aug 18 18:28:15 +0430 سه سناریو در رمزگشایی از ادعای صفروف!
رمز گشایی از پشت پرده صفروف!

]]>
سهم ایران از خزر و دوئل روس ستیزان و روسوفیل ها! http://www.faratab.com/news/8886/%D8%B3%D9%87%D9%85-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D8%AE%D8%B2%D8%B1-%D9%88-%D8%AF%D9%88%D8%A6%D9%84-%D8%B1%D9%88%D8%B3-%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%88%D9%81%DB%8C%D9%84-%D9%87%D8%A7%21 Mon, 13 Aug 18 14:12:00 +0430 سهم ایران از خزر و دوئل روس ستیزان و روسوفیل ها!

]]>
کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر امضاء شد http://www.faratab.com/news/8885/%DA%A9%D9%86%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%B1%DA%98%DB%8C%D9%85-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D8%B2%D8%B1-%D8%A7%D9%85%D8%B6%D8%A7%D8%A1-%D8%B4%D8%AF Sun, 12 Aug 18 19:49:43 +0430 کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر امضاء شد
سران پنج کشور ساحلی دریای خزر کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر را امضا کردند.

]]>
تلنگر عراق و ضرورت تغییر در دیپلماسی ایران http://www.faratab.com/news/8881/%D8%AA%D9%84%D9%86%DA%AF%D8%B1-%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82-%D9%88-%D8%B6%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%AA-%D8%AA%D8%BA%DB%8C%DB%8C%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%DB%8C%D9%BE%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86 Sat, 11 Aug 18 04:37:18 +0430 تلنگر عراق و ضرورت تغییر در دیپلماسی ایران

]]>
قسم حضرت عباس عراقی را باور کنیم یا دم خروس را؟ http://www.faratab.com/news/8883/%D9%82%D8%B3%D9%85-%D8%AD%D8%B6%D8%B1%D8%AA-%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3-%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82%DB%8C-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D8%A7%D9%88%D8%B1-%DA%A9%D9%86%DB%8C%D9%85-%DB%8C%D8%A7-%D8%AF%D9%85-%D8%AE%D8%B1%D9%88%D8%B3-%D8%B1%D8%A7%D8%9F Sat, 11 Aug 18 04:12:13 +0430 قسم حضرت عباس عراقی را باور کنیم یا دم خروس را؟

]]>
اشباح برجام؛ تا به کجا ایدئولوژی! http://www.faratab.com/news/8860/%D8%A7%D8%B4%D8%A8%D8%A7%D8%AD-%D8%A8%D8%B1%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%9B-%D8%AA%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%DA%A9%D8%AC%D8%A7-%D8%A7%DB%8C%D8%AF%D8%A6%D9%88%D9%84%D9%88%DA%98%DB%8C%21 Fri, 03 Aug 18 17:08:45 +0430 اشباح برجام؛ تا به کجا ایدئولوژی!
وقتی میگوییم باید واقع بین بود، در اینجاست که باید بپذیریم که شرایط داخلی و خارجی کشور چگونه است و باید با توجه به این شرایط برنامه ریزی کرد. این خوانش از برجام زمانی شکل می گیرد که ما نیز بسان دریدا با متنی که روبرو هستیم چیزهایی را تزریق می کنیم.

]]>
ایران و آمریکا؛ نه جنگ و نه توافق بزرگ! http://www.faratab.com/news/8869/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7%D8%9B-%D9%86%D9%87-%D8%AC%D9%86%DA%AF-%D9%88-%D9%86%D9%87-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82-%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF%21 Tue, 31 Jul 18 05:51:46 +0430 ایران و آمریکا؛ نه جنگ و نه توافق بزرگ!
پاسخ به 7 سوال اساسی درباره آینده روابط ایران و آمریکا

]]>
ایران به عادی شدن روابط بغداد و اربیل کمک می کند http://www.faratab.com/news/8862/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%B9%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%B4%D8%AF%D9%86-%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%B7-%D8%A8%D8%BA%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D9%88-%D8%A7%D8%B1%D8%A8%DB%8C%D9%84-%DA%A9%D9%85%DA%A9-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D8%AF Mon, 30 Jul 18 14:35:39 +0430 ایران به عادی شدن روابط بغداد و اربیل کمک می کند
از نظر اقتصادی روابط بین ایران و عراق بسیار گسترده است. به طور کلی ایران و عراق همواره در سال‌های اخیر روابط نزدیک و استراتژیک اقتصادی و سیاسی با یکدیگر داشته‌اند

]]>
راز ساده مانایی در میان مردم http://www.faratab.com/news/8864/%D8%B1%D8%A7%D8%B2-%D8%B3%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85 Sun, 29 Jul 18 19:08:29 +0430 راز ساده مانایی در میان مردم

]]>
توسعه و سرمایه اجتماعی در حال زوال در اورامانات http://www.faratab.com/news/8863/%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D9%88-%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AD%D8%A7%D9%84-%D8%B2%D9%88%D8%A7%D9%84-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA Sun, 29 Jul 18 18:55:18 +0430 توسعه و سرمایه اجتماعی در حال زوال در اورامانات
یادداشتی به بهانه تغییر فرماندار جوانرود

]]>
نظم ارتجاعی جهان لیبرال http://www.faratab.com/news/8859/%D9%86%D8%B8%D9%85-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B9%DB%8C-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86-%D9%84%DB%8C%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%84 Wed, 25 Jul 18 19:29:13 +0430 نظم ارتجاعی جهان لیبرال
چند دهه پس از اینکه تصور می شد نیروهای سیاه جهان سیاست – یعنی ضد لیبرالیسم، دیکتاتوری، ملی گرایی، حمایت گرایی، مناطق نفوذ و مناقشات ارضی – از غرب رخت بربسته است، این نیروها خود را بازسازی کرده اند.

]]>