فراتاب-ستون ثابت http://www.faratab.com/category/103/ info@rsm.co.ir Mon, 13 Jul 20 11:32:04 +0430fa سوریه؛ افغانستان دوم روس ها؟! http://www.faratab.com/news/4979/%D8%B3%D9%88%D8%B1%DB%8C%D9%87%D8%9B-%D8%A7%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D9%88%D9%85-%D8%B1%D9%88%D8%B3-%D9%87%D8%A7%D8%9F%21 Thu, 15 Dec 16 21:03:44 +0330 سوریه؛ افغانستان دوم روس ها؟!
جنگ داخلی سوریه که از سال 2011 روزبروز بر تبعات نظامی، سیاسی، انسانی، اقتصادی، منطقه ای و بین المللی آن افزوده می شود، آخرین نمونه ای است که نیازمند همکاری یا رقابت این دو قدرت بزرگ برای روشن شدن سرنوشتش است.

]]>
به مسابقه برای سرنگونی رژیم‌های خارجی پایان می‌دهیم http://www.faratab.com/news/4889/%D8%A8%D9%87-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%82%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D8%B1%D9%86%DA%AF%D9%88%D9%86%DB%8C-%D8%B1%DA%98%DB%8C%D9%85%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%DB%8C-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%AF%D9%87%DB%8C%D9%85 Thu, 08 Dec 16 10:00:04 +0330 به مسابقه برای سرنگونی رژیم‌های خارجی پایان می‌دهیم
«دونالد ترامپ»، رئیس‌جمهور منتخب آمریکا روز گذشته در کارولینای شمالی ضمن مخالفت با مداخله واشنگتن در «تغییر رژیم» در کشورهای خارجی، تصریح کرد: «باید تمرکز ما روی شکست تروریسم و نابودی داعش باشد». وی همچنین گفت ما حداقل 6 تریلیون دلار در خاورمیانه هزینه کر

]]>
بخت روحانی برای انتخاب مجدد به عنوان رئیس جمهور ایران چقدر است؟ http://www.faratab.com/news/2312/%D8%A8%D8%AE%D8%AA-%D8%B1%D9%88%D8%AD%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8-%D9%85%D8%AC%D8%AF%D8%AF-%D8%A8%D9%87-%D8%B9%D9%86%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%DA%86%D9%82%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%9F Sat, 11 Jun 16 12:09:53 +0430 بخت روحانی برای انتخاب مجدد به عنوان رئیس جمهور ایران چقدر است؟
دوازده ماه تا برگزاری انتخابات ریاست جمهوری ایران باقیمانده است و برخلاف تصور اولیه، این زمان چندان هم دور نیست.

]]>
از محاصره رقه تا شهرک خان طومان http://www.faratab.com/news/1927/%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%AD%D8%A7%D8%B5%D8%B1%D9%87-%D8%B1%D9%82%D9%87-%D8%AA%D8%A7-%D8%B4%D9%87%D8%B1%DA%A9-%D8%AE%D8%A7%D9%86-%D8%B7%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86 Fri, 20 May 16 04:55:02 +0430 از محاصره رقه تا شهرک خان طومان
هیات تحریریه فراتاب دهمین نشست تلگرامی را در ارتباط با بررسی آخرین وضعیت جبهه های نبرد در سوریه از روی نقشه های جغرافیایی و شهری را برگزار نمود.

]]>
احزاب کُرد سوریه http://www.faratab.com/news/338/%D8%A7%D8%AD%D8%B2%D8%A7%D8%A8-%DA%A9%D9%8F%D8%B1%D8%AF-%D8%B3%D9%88%D8%B1%DB%8C%D9%87 Sun, 21 Feb 16 04:34:25 +0330 احزاب کُرد سوریه

]]>
سازمان ملل متحد در یک نگاه http://www.faratab.com/news/191/%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%84%D9%84-%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%DB%8C%DA%A9-%D9%86%DA%AF%D8%A7%D9%87 Sat, 13 Feb 16 09:53:19 +0330 سازمان ملل متحد در یک نگاه
سازمان ملل متحد

]]>
تاریخ عراق http://www.faratab.com/news/126/%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE-%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82 Wed, 27 Jan 16 11:36:53 +0330 تاریخ عراق

]]>
جغرافیای عراق http://www.faratab.com/news/125/%D8%AC%D8%BA%D8%B1%D8%A7%D9%81%DB%8C%D8%A7%DB%8C-%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82 Wed, 27 Jan 16 11:08:07 +0330 جغرافیای عراق

]]>
سیاست و حکومت در عراق http://www.faratab.com/news/122/%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D9%88-%D8%AD%DA%A9%D9%88%D9%85%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82 Wed, 27 Jan 16 10:33:46 +0330 سیاست و حکومت در عراق

]]>