فراتاب-اصلی http://www.faratab.com/category/1/ info@rsm.co.ir Wed, 29 Jan 20 05:17:04 +0330fa چرا مربی کردستانی تیم ملی استعفا داد؟ http://www.faratab.com/news/10357/%DA%86%D8%B1%D8%A7-%D9%85%D8%B1%D8%A8%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AA%DB%8C%D9%85-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D9%81%D8%A7-%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D8%9F Thu, 19 Sep 19 11:52:20 +0430 چرا مربی کردستانی تیم ملی استعفا داد؟
کشتی‌گیر و مربی سرشناس سنندجی از سمت سرمربی‌گری تیم ملی امید کشتی فرنگی استعفا داد

]]>
هفتمین کارگاه فشرده آموزش روزنامه‌نگاری حرفه‌ای http://www.faratab.com/news/11206/%D9%87%D9%81%D8%AA%D9%85%DB%8C%D9%86-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%81%D8%B4%D8%B1%D8%AF%D9%87-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D8%B1%D9%88%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87%E2%80%8C%D9%86%DA%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AD%D8%B1%D9%81%D9%87%E2%80%8C%D8%A7%DB%8C Mon, 27 Jan 20 15:39:57 +0330 هفتمین کارگاه فشرده آموزش روزنامه‌نگاری حرفه‌ای
کارگاه هفتم از روز 14 بهمن شروع می شود

]]>
کرونا،مسافر مرگ آفرین چینی http://www.faratab.com/news/11205/%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7%D8%8C%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%81%D8%B1-%D9%85%D8%B1%DA%AF-%D8%A2%D9%81%D8%B1%DB%8C%D9%86-%DA%86%DB%8C%D9%86%DB%8C Sun, 26 Jan 20 00:00:01 +0330 کرونا،مسافر مرگ آفرین چینی
شایع ترین نوع ویروس کرونای انسانی که در سال 2003 کشف شد، SARS-CoV است که میتواند سندرم تنفسی حاد شدیدی (SARS) را با علائم خاصی شامل عفونت مجاری تنفسی فوقانی و تحتانی ایجاد نماید.

]]>
دور زدن تحریم ها با جوانان عرصه فناوری دانش بنیان میسر است http://www.faratab.com/news/11201/%D8%AF%D9%88%D8%B1-%D8%B2%D8%AF%D9%86-%D8%AA%D8%AD%D8%B1%DB%8C%D9%85-%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D8%A7-%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%B9%D8%B1%D8%B5%D9%87-%D9%81%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4-%D8%A8%D9%86%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D9%85%DB%8C%D8%B3%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA Sat, 25 Jan 20 19:16:56 +0330 دور زدن تحریم ها با جوانان عرصه فناوری دانش بنیان میسر است
یک کارشناس حوزه فناوری با اشاره به تحریم های ظالمانه آمریکا تاکید کرد: توجه به موضوعات دانش بنیان می‌تواند راهکاری برای رهایی از تحریم ها باشد.

]]>
کاندیدهای تایید صلاحیت شده ی حوزه ی انتخابی بیجار، در انتخابات مجلس یازدهم http://www.faratab.com/news/11197/%DA%A9%D8%A7%D9%86%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%A7%DB%8C%DB%8C%D8%AF-%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD%DB%8C%D8%AA-%D8%B4%D8%AF%D9%87-%DB%8C-%D8%AD%D9%88%D8%B2%D9%87-%DB%8C-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%DB%8C-%D8%A8%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%DB%8C%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D9%87%D9%85 Sat, 25 Jan 20 12:20:01 +0330 کاندیدهای تایید صلاحیت شده ی حوزه ی انتخابی بیجار، در انتخابات مجلس یازدهم

]]>
کاندیدهای تایید صلاحیت شده ی حوزه ی انتخابی قروه و دهگلان، در انتخابات مجلس یازدهم http://www.faratab.com/news/11196/%DA%A9%D8%A7%D9%86%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%A7%DB%8C%DB%8C%D8%AF-%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD%DB%8C%D8%AA-%D8%B4%D8%AF%D9%87-%DB%8C-%D8%AD%D9%88%D8%B2%D9%87-%DB%8C-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%DB%8C-%D9%82%D8%B1%D9%88%D9%87-%D9%88-%D8%AF%D9%87%DA%AF%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%DB%8C%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D9%87%D9%85 Sat, 25 Jan 20 11:40:02 +0330 کاندیدهای تایید صلاحیت شده ی حوزه ی انتخابی قروه و دهگلان، در انتخابات مجلس یازدهم

]]>
چگونه در برابر ویروس کشنده کرونا در امان بمانیم؟ http://www.faratab.com/news/11199/%DA%86%DA%AF%D9%88%D9%86%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B1-%D9%88%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%B3-%DA%A9%D8%B4%D9%86%D8%AF%D9%87-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C%D9%85%D8%9F Sat, 25 Jan 20 11:09:01 +0330 چگونه در برابر ویروس کشنده کرونا در امان بمانیم؟

]]>
کاندیدهای تایید صلاحیت شده ی حوزه ی انتخابی مریوان و سروآباد در انتخابات مجلس یازدهم http://www.faratab.com/news/11195/%DA%A9%D8%A7%D9%86%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%A7%DB%8C%DB%8C%D8%AF-%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD%DB%8C%D8%AA-%D8%B4%D8%AF%D9%87-%DB%8C-%D8%AD%D9%88%D8%B2%D9%87-%DB%8C-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%DB%8C-%D9%85%D8%B1%DB%8C%D9%88%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%B3%D8%B1%D9%88%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%DB%8C%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D9%87%D9%85 Sat, 25 Jan 20 11:00:02 +0330 کاندیدهای تایید صلاحیت شده ی حوزه ی انتخابی مریوان و سروآباد در انتخابات مجلس یازدهم

]]>
ساخت بانداژهای بندآورنده خون بدون چسبیدن به زخم http://www.faratab.com/news/11198/%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D8%A8%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%DA%98%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D9%86%D8%AF%D8%A2%D9%88%D8%B1%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%AE%D9%88%D9%86-%D8%A8%D8%AF%D9%88%D9%86-%DA%86%D8%B3%D8%A8%DB%8C%D8%AF%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%B2%D8%AE%D9%85 Mon, 20 Jan 20 11:36:18 +0330 ساخت بانداژهای بندآورنده خون بدون چسبیدن به زخم
محققان با استفاده از نانوالیاف کربنی و سیلیکونی، بانداژی ساختند که می‌تواند به سرعت موجب انعقاد خون شود و در عین حال به زخم نمی‌چسبد، این بانداژ خاصیت آنتی‌باکتریال نیز دارد و مانع از بروز عفونت می‌شود.

]]>
کاندیدهای تایید صلاحیت شده ی حوزه ی انتخابی سنندج، دیواندره و کامیاران در انتخابات مجلس یازدهم http://www.faratab.com/news/11194/%DA%A9%D8%A7%D9%86%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%A7%DB%8C%DB%8C%D8%AF-%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD%DB%8C%D8%AA-%D8%B4%D8%AF%D9%87-%DB%8C-%D8%AD%D9%88%D8%B2%D9%87-%DB%8C-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%DB%8C-%D8%B3%D9%86%D9%86%D8%AF%D8%AC%D8%8C-%D8%AF%DB%8C%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%B1%D9%87-%D9%88-%DA%A9%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%DB%8C%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D9%87%D9%85 Mon, 20 Jan 20 00:02:27 +0330 کاندیدهای تایید صلاحیت شده ی حوزه ی انتخابی سنندج، دیواندره و کامیاران در انتخابات مجلس یازدهم

]]>
ترامپ؛ پراکسیس تنش‌زا، رتوریک صلح طلبانه! http://www.faratab.com/news/11191/%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%85%D9%BE%D8%9B-%D9%BE%D8%B1%D8%A7%DA%A9%D8%B3%DB%8C%D8%B3-%D8%AA%D9%86%D8%B4%E2%80%8C%D8%B2%D8%A7%D8%8C-%D8%B1%D8%AA%D9%88%D8%B1%DB%8C%DA%A9-%D8%B5%D9%84%D8%AD-%D8%B7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%87%21 Wed, 08 Jan 20 23:31:28 +0330 ترامپ؛ پراکسیس تنش‌زا، رتوریک صلح طلبانه!
نویسنده در این یادداشت به این سوال پاسخ خواهد داد آیا ژست صلح طلبانه و آرامش خواهانه ترامپ، پس از شلیک موشکهای ایران به پایگاههای آمریکایی در عراق را می‌توان باور کرد یا خیر؟

]]>
عواقب ترور سلیمانی بر عهده آمریکا است http://www.faratab.com/news/11188/%D8%B9%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%A8-%D8%AA%D8%B1%D9%88%D8%B1-%D8%B3%D9%84%DB%8C%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D8%B1-%D8%B9%D9%87%D8%AF%D9%87-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D8%A7%D8%B3%D8%AA Sun, 05 Jan 20 16:57:45 +0330 عواقب ترور سلیمانی بر عهده آمریکا است
با دبیرکل سازمان ملل و شورای امنیت ارتباط برقرار کردیم.

]]>
ترور سردار سلیمانی؛ کشیدن ماشه جنگ؟ http://www.faratab.com/news/11186/%D8%AA%D8%B1%D9%88%D8%B1-%D8%B3%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%B3%D9%84%DB%8C%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%9B-%DA%A9%D8%B4%DB%8C%D8%AF%D9%86-%D9%85%D8%A7%D8%B4%D9%87-%D8%AC%D9%86%DA%AF%D8%9F Fri, 03 Jan 20 22:10:10 +0330 ترور سردار سلیمانی؛ کشیدن ماشه جنگ؟

]]>
بهبود بخشیدن عملکرد قلب بعد ازحمله قلبی http://www.faratab.com/news/11185/%D8%A8%D9%87%D8%A8%D9%88%D8%AF-%D8%A8%D8%AE%D8%B4%DB%8C%D8%AF%D9%86-%D8%B9%D9%85%D9%84%DA%A9%D8%B1%D8%AF-%D9%82%D9%84%D8%A8--%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%A7%D8%B2%D8%AD%D9%85%D9%84%D9%87-%D9%82%D9%84%D8%A8%DB%8C Fri, 03 Jan 20 15:10:02 +0330 بهبود بخشیدن عملکرد قلب  بعد ازحمله قلبی
محققان دانشگاه سیدنی راهکار جدیدی را برای ترمیم بافت آسیب‌دیده در اثر حمله قلبی و شکل‌گیری رگ‌های خونی جدید در قلب یافتند که موجب کاهش آریتمی قلب (بی‌نظمی ضربان قلب) می‌شود.

]]>
انتقام سختی در انتظار جنایتکاران است http://www.faratab.com/news/11184/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%85-%D8%B3%D8%AE%D8%AA%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B8%D8%A7%D8%B1-%D8%AC%D9%86%D8%A7%DB%8C%D8%AA%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA Fri, 03 Jan 20 14:16:01 +0330 انتقام سختی در انتظار جنایتکاران است

]]>
باید راه را به جوانان بسپاریم و از آنها حمایت کنیم http://www.faratab.com/news/11183/-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D9%87--%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B3%D9%BE%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D9%85--%D9%88-%D8%A7%D8%B2-%D8%A2%D9%86%D9%87%D8%A7-%D8%AD%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%DA%A9%D9%86%DB%8C%D9%85 Thu, 02 Jan 20 13:50:01 +0330  باید راه را به  جوانان بسپاریم  و از آنها حمایت کنیم
پدر علم مهندسی پزشکی ایران گفت: باید راه را به جوان‌ترها بسپاریم و آنها را در این مسیر حمایت کنیم.

]]>
پایان برخی از فناوری ها با پایان سال 2019 http://www.faratab.com/news/11182/%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%AE%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D9%81%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D9%87%D8%A7--%D8%A8%D8%A7-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D8%A7%D9%84-2019 Wed, 01 Jan 20 12:42:59 +0330 پایان برخی از فناوری ها  با پایان سال 2019
با وجود رقابت شدید در عرضه فناوری‌های خلاقانه، طبیعی است که بسیاری از محصولات و فناوری‌ها پس از مدتی از رده خارج شوند، پایان سال ۲۰۱۹ میلادی نیز همراه با پایان عمر تعداد زیادی از فناوری‌هاست.

]]>
جوکر - گاتهام: سوبژکتیویتۀ نامشروع سرمایه‌داری متأخر http://www.faratab.com/news/11181/%D8%AC%D9%88%DA%A9%D8%B1---%DA%AF%D8%A7%D8%AA%D9%87%D8%A7%D9%85%3A-%D8%B3%D9%88%D8%A8%DA%98%DA%A9%D8%AA%DB%8C%D9%88%DB%8C%D8%AA%DB%80-%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9-%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87%E2%80%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%85%D8%AA%D8%A3%D8%AE%D8%B1 Tue, 31 Dec 19 16:53:30 +0330 جوکر - گاتهام: سوبژکتیویتۀ نامشروع سرمایه‌داری متأخر

]]>
کاندیدهای حوزه ی انتخابی پیرانشهر و سردشت در انتخابات مجلس یازدهم در یک نگاه http://www.faratab.com/news/11179/%DA%A9%D8%A7%D9%86%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AD%D9%88%D8%B2%D9%87-%DB%8C-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%DB%8C-%D9%BE%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D9%88-%D8%B3%D8%B1%D8%AF%D8%B4%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%DB%8C%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D9%87%D9%85-%D8%AF%D8%B1-%DB%8C%DA%A9-%D9%86%DA%AF%D8%A7%D9%87 Sat, 28 Dec 19 13:40:02 +0330 کاندیدهای حوزه ی انتخابی پیرانشهر و سردشت در انتخابات مجلس یازدهم در یک نگاه

]]>
کاندیدهای حوزه ی انتخابی مهاباد در انتخابات مجلس یازدهم در یک نگاه http://www.faratab.com/news/11180/%DA%A9%D8%A7%D9%86%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AD%D9%88%D8%B2%D9%87-%DB%8C-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%DB%8C-%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%DB%8C%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D9%87%D9%85--%D8%AF%D8%B1-%DB%8C%DA%A9-%D9%86%DA%AF%D8%A7%D9%87 Sat, 28 Dec 19 13:04:39 +0330 کاندیدهای حوزه ی انتخابی مهاباد در انتخابات مجلس یازدهم  در یک نگاه

]]>
 کاندیدهای حوزه ی انتخابی نقده و اشنویه در انتخابات مجلس یازدهم در یک نگاه http://www.faratab.com/news/11177/%C2%A0%DA%A9%D8%A7%D9%86%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AD%D9%88%D8%B2%D9%87-%DB%8C-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%DB%8C-%D9%86%D9%82%D8%AF%D9%87-%D9%88-%D8%A7%D8%B4%D9%86%D9%88%DB%8C%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%DB%8C%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D9%87%D9%85-%D8%AF%D8%B1-%DB%8C%DA%A9-%D9%86%DA%AF%D8%A7%D9%87 Sat, 28 Dec 19 13:00:02 +0330  کاندیدهای حوزه ی انتخابی نقده و اشنویه در انتخابات مجلس یازدهم در یک نگاه

]]>
کاندیدهای حوزه ی انتخابی بوکان در انتخابات مجلس یازدهم در یک نگاه http://www.faratab.com/news/11176/%DA%A9%D8%A7%D9%86%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AD%D9%88%D8%B2%D9%87-%DB%8C-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%DB%8C-%D8%A8%D9%88%DA%A9%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%DB%8C%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D9%87%D9%85-%D8%AF%D8%B1-%DB%8C%DA%A9-%D9%86%DA%AF%D8%A7%D9%87 Sat, 28 Dec 19 12:51:14 +0330 کاندیدهای حوزه ی انتخابی بوکان در انتخابات مجلس یازدهم در یک نگاه

]]>
بازگشت به برجام در دولت ترامپ جایی ندارد! http://www.faratab.com/news/11175/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DA%AF%D8%B4%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%AC%D8%A7%D9%85-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%85%D9%BE-%D8%AC%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF%21 Sat, 28 Dec 19 12:44:16 +0330 بازگشت به برجام در دولت ترامپ جایی ندارد!
درگیری بین ایران و ایالات متحده برای کشور ثالثی همچون ژاپن بیش از حد تقویت شده تا بتواند کاری برای تغییر همه جانبه این وضعیت انجام دهد. موضوعی که روحانی بهتر می داند.

]]>
باربر شماره 33 ... ! http://www.faratab.com/news/11174/%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87-33-...-%21 Wed, 25 Dec 19 20:55:57 +0330 باربر شماره 33 ... !
در مریوان با تولد هرکودک پرسنل بیمارستان می‌گویند یک کولبر دیگر بدنیا آمد!

]]>
پروژه 26 میلیاردی ترکیه برای پاکسازی کُردها در شمال سوریه! http://www.faratab.com/news/11173/%D9%BE%D8%B1%D9%88%DA%98%D9%87-26-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF%DB%8C-%D8%AA%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%DA%A9%D9%8F%D8%B1%D8%AF%D9%87%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%B3%D9%88%D8%B1%DB%8C%D9%87%21 Sat, 21 Dec 19 15:30:36 +0330 پروژه 26 میلیاردی ترکیه برای پاکسازی کُردها در شمال سوریه!
ترکیه می‌خواهد 1 میلیون پناهنده را در شمال سوریه مستقر کند در اینجا این سوال پیش می‌آید آیا ترکیه با انجام چند پروژه کلان 26 میلیارد دلاری، می‌خواهد مرزهای خود را از کُردها پاکسازی کند؟

]]>
کاندیدهای حوزه ی انتخاباتی سنندج، دیواندره و کامیاران در انتخابات مجلس یازدهم http://www.faratab.com/news/11171/%DA%A9%D8%A7%D9%86%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AD%D9%88%D8%B2%D9%87-%DB%8C-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D8%B3%D9%86%D9%86%D8%AF%D8%AC%D8%8C-%D8%AF%DB%8C%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%B1%D9%87-%D9%88-%DA%A9%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%DB%8C%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D9%87%D9%85 Sat, 21 Dec 19 11:40:20 +0330

]]>
 کاندیدهای حوزه ی انتخاباتی کرمانشاه در انتخابات مجلس یازدهم http://www.faratab.com/news/11169/%C2%A0%DA%A9%D8%A7%D9%86%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AD%D9%88%D8%B2%D9%87-%DB%8C-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%A7%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%DB%8C%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D9%87%D9%85 Sat, 21 Dec 19 11:39:54 +0330

]]>
ایران دومین شریک تجاری اقلیم کردستان عراق است http://www.faratab.com/news/11170/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D9%88%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%B4%D8%B1%DB%8C%DA%A9-%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D9%82%D9%84%DB%8C%D9%85-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82-%D8%A7%D8%B3%D8%AA Tue, 17 Dec 19 14:24:30 +0330 ایران دومین شریک تجاری اقلیم کردستان عراق است
حجم مبادلات بازرگانی و اقتصادی اقلیم کردستان اینک حدود 28 و نیم میلیارد دلار است و این منطقه در شمال عراق با 105 کشور مختلف جهان تبادل اقتصادی دارد!

]]>
وزارت امور خارجه تمام تلاش خود را در مورد سانچی انجام داده است http://www.faratab.com/news/11172/%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B1-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%87-%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%AA%D9%84%D8%A7%D8%B4-%D8%AE%D9%88%D8%AF-%D8%B1%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D8%B3%D8%A7%D9%86%DA%86%DB%8C-%D8%A7%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%85-%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA Mon, 16 Dec 19 12:50:45 +0330 وزارت امور خارجه تمام تلاش خود را در مورد سانچی انجام داده است
موضوع کشتی سانچی، حادثه تاسف‌آوری بود که وزارت امور خارجه تا آنجا که وظیفه‌اش ایجاب می‌کرد برای روشن شدن ابعاد موضوع تلاش کرد.

]]>
در کرمانشاه چند نفر کاندیدای انتخابات مجلس شده‌اند؟ http://www.faratab.com/news/11160/%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%A7%D9%87-%DA%86%D9%86%D8%AF-%D9%86%D9%81%D8%B1-%DA%A9%D8%A7%D9%86%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%B4%D8%AF%D9%87%E2%80%8C%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%9F Sun, 15 Dec 19 12:45:18 +0330 در کرمانشاه چند نفر کاندیدای انتخابات مجلس شده‌اند؟
رییس ستاد انتخابات استان کرمانشاه از ثبت‌نام نهایی ۴۱۲ کاندیدا در استان برای انتخابات مجلس یازدهم خبر داد.

]]>
۲۰ معدن راکد در کرمانشاه دوباره فعال شدند http://www.faratab.com/news/11159/%DB%B2%DB%B0-%D9%85%D8%B9%D8%AF%D9%86-%D8%B1%D8%A7%DA%A9%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%A7%D9%87--%D8%AF%D9%88%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84-%D8%B4%D8%AF%D9%86%D8%AF Sun, 15 Dec 19 12:43:03 +0330 ۲۰ معدن راکد در کرمانشاه  دوباره فعال شدند
معاون امور معادن سازمان صنعت، معدت و تجارت استان کرمانشاه از فعال شدن ۲۰ معدن راکد استان با اشتغالزایی ۱۸۰ نفر در هشت ماهه امسال خبر داد.

]]>
49 کاندیدای اوراماناتی برای انتخابات مجلس در یک نگاه http://www.faratab.com/news/11165/49-%DA%A9%D8%A7%D9%86%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%AF%D8%B1-%DB%8C%DA%A9-%D9%86%DA%AF%D8%A7%D9%87 Tue, 10 Dec 19 13:41:58 +0330 49 کاندیدای اوراماناتی برای انتخابات مجلس در یک نگاه

]]>
دادگاهی شدن جراح معروف اینستاگرامی، دکتر شهرام پنجه طلا! http://www.faratab.com/news/11164/%D8%AF%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%B4%D8%AF%D9%86-%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%AD-%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%88%D9%81-%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%8C-%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%85-%D9%BE%D9%86%D8%AC%D9%87-%D8%B7%D9%84%D8%A7%21 Tue, 10 Dec 19 13:20:02 +0330 دادگاهی شدن جراح معروف اینستاگرامی، دکتر شهرام پنجه طلا!
شکایت مرد میانسال از مقصران مرگ همسرش بعد از عمل جراحی زیبایی، راز تخلفات تکنیسین اتاق عمل و پزشک جراح را برملا کرد.
سلامت نیوز: راز جراحی‌های مرگبار شهرام پنجه طلا فاش شد!

]]>
مرگ چنین خواجه نه کاریست خُرد http://www.faratab.com/news/11163/%D9%85%D8%B1%DA%AF-%DA%86%D9%86%DB%8C%D9%86-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87-%D9%86%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D8%AE%D9%8F%D8%B1%D8%AF Mon, 09 Dec 19 22:48:59 +0330 مرگ چنین خواجه نه کاریست خُرد
در رثایی آن نیکمَرد کُرد مرگ چنین خواجه نه کاریست خُرد

]]>
همزیستی هزاران ساله پیروان ادیان و مذاهب مختلف در جهانی بنام ایران http://www.faratab.com/news/11158/%D9%87%D9%85%D8%B2%DB%8C%D8%B3%D8%AA%DB%8C-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%87-%D9%BE%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D9%85%D8%B0%D8%A7%D9%87%D8%A8-%D9%85%D8%AE%D8%AA%D9%84%D9%81-%D8%AF%D8%B1-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%85-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86 Sun, 08 Dec 19 18:36:21 +0330 همزیستی هزاران ساله پیروان ادیان و مذاهب مختلف در جهانی بنام ایران

]]>
تاملی بر اندیشه صلح در عرفان و حکمت ایرانی http://www.faratab.com/news/11157/%D8%AA%D8%A7%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%A8%D8%B1-%D8%A7%D9%86%D8%AF%DB%8C%D8%B4%D9%87-%D8%B5%D9%84%D8%AD-%D8%AF%D8%B1-%D8%B9%D8%B1%D9%81%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%AD%DA%A9%D9%85%D8%AA-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C Sun, 08 Dec 19 18:21:44 +0330 تاملی بر اندیشه صلح در عرفان و حکمت ایرانی

]]>
روان‌پریشی (سایکوز پس از زایمان) http://www.faratab.com/news/11156/%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D9%BE%D8%B1%DB%8C%D8%B4%DB%8C-%28%D8%B3%D8%A7%DB%8C%DA%A9%D9%88%D8%B2-%D9%BE%D8%B3-%D8%A7%D8%B2-%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D9%85%D8%A7%D9%86%29 Sun, 08 Dec 19 16:40:02 +0330 روان‌پریشی (سایکوز پس از زایمان)

]]>
آیا ممکن است درمان دارویی بر شیردهی مادران اثر منفی بگذارد؟ http://www.faratab.com/news/11155/%D8%A2%DB%8C%D8%A7-%D9%85%D9%85%DA%A9%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%88%DB%8C%DB%8C-%D8%A8%D8%B1-%D8%B4%DB%8C%D8%B1%D8%AF%D9%87%DB%8C-%D9%85%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%AB%D8%B1-%D9%85%D9%86%D9%81%DB%8C-%D8%A8%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%9F Sun, 08 Dec 19 16:10:01 +0330 آیا ممکن است درمان دارویی بر شیردهی مادران اثر منفی بگذارد؟

]]>
چرا اغلب مادران پس از زایمان افسرده میشوند؟ http://www.faratab.com/news/11154/%DA%86%D8%B1%D8%A7-%D8%A7%D8%BA%D9%84%D8%A8-%D9%85%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%BE%D8%B3-%D8%A7%D8%B2-%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%81%D8%B3%D8%B1%D8%AF%D9%87-%D9%85%DB%8C%D8%B4%D9%88%D9%86%D8%AF%D8%9F Sun, 08 Dec 19 15:40:01 +0330 چرا اغلب مادران پس از زایمان افسرده میشوند؟

]]>
کدام استان‌ها بیشترین آمار قربانیان آنفولانزا مرگبار را داشت؟ http://www.faratab.com/news/11153/%DA%A9%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D9%87%D8%A7-%D8%A8%DB%8C%D8%B4%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%B1-%D9%82%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%A2%D9%86%D9%81%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%B2%D8%A7-%D9%85%D8%B1%DA%AF%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%B1%D8%A7-%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%9F Sat, 07 Dec 19 16:40:01 +0330 کدام استان‌ها بیشترین آمار قربانیان آنفولانزا مرگبار را داشت؟
معاون بهداشت وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی از روند نزولی بیماری آنفلوانزا در کشور خبر داد و گفت: بیشترین مرگ و میر در اثر بیماری آنفلوانزا در کشور مربوط به استان‌های تهران، مازندران، کرمان و آذربایجان شرقی است.

]]>
عاملی در هوا که پوستتان را زشت می‌کند http://www.faratab.com/news/11152/%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%87%D9%88%D8%A7-%DA%A9%D9%87-%D9%BE%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%A7-%D8%B2%D8%B4%D8%AA-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%DA%A9%D9%86%D8%AF Sat, 07 Dec 19 16:10:01 +0330 عاملی در هوا که پوستتان را زشت می‌کند
عاملی در هوا در اثر تماس مستقیم و رسوب مواد سمی وارد پوست می شود و با شست و شوی به موقع می‌توان از شدت اثرات زیان بار آن بکاهیم.

]]>
رنگارنگی و تنوع در جهانی کوچک بنام ایران http://www.faratab.com/news/11150/%D8%B1%D9%86%DA%AF%D8%A7%D8%B1%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D9%88-%D8%AA%D9%86%D9%88%D8%B9-%D8%AF%D8%B1-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C-%DA%A9%D9%88%DA%86%DA%A9-%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%85-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86 Thu, 05 Dec 19 15:41:34 +0330 رنگارنگی و تنوع در جهانی کوچک بنام ایران

]]>
بهینگی و تنوع زبانی http://www.faratab.com/news/11149/%D8%A8%D9%87%DB%8C%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D9%88-%D8%AA%D9%86%D9%88%D8%B9-%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86%DB%8C Thu, 05 Dec 19 15:11:56 +0330 بهینگی و تنوع زبانی

]]>
گزارشی از سفر سمن‌های مختلف ایرانی در اجلاس سازمان ملل در ژنو http://www.faratab.com/news/11148/%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B4%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%B3%D9%81%D8%B1-%D8%B3%D9%85%D9%86%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%AE%D8%AA%D9%84%D9%81-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%AC%D9%84%D8%A7%D8%B3-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%84%D9%84-%D8%AF%D8%B1-%DA%98%D9%86%D9%88 Wed, 04 Dec 19 15:37:44 +0330 گزارشی از سفر سمن‌های مختلف ایرانی در اجلاس سازمان ملل در ژنو

]]>
تنوع زبانی میراثی جهانی و حفظش نیز وظیفه‌ای جهانی http://www.faratab.com/news/11147/%D8%AA%D9%86%D9%88%D8%B9-%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%AB%DB%8C-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%88-%D8%AD%D9%81%D8%B8%D8%B4-%D9%86%DB%8C%D8%B2-%D9%88%D8%B8%DB%8C%D9%81%D9%87%E2%80%8C%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C Wed, 04 Dec 19 15:14:36 +0330 تنوع زبانی میراثی جهانی و حفظش نیز وظیفه‌ای جهانی
گفت و گوی فراتاب با مدیرعامل مرکز گفتمان صلح برای همه

]]>
روش های پیشگیری و درمان آنفولانزا http://www.faratab.com/news/11145/%D8%B1%D9%88%D8%B4-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%DB%8C%D8%B4%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D9%88--%D8%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A2%D9%86%D9%81%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%B2%D8%A7- Mon, 02 Dec 19 11:40:01 +0330 روش های پیشگیری و  درمان آنفولانزا
با شیوع بیماری آنفولانزا در فصل سرما در میان مردم راههای درمانی مختلفی پیشنهاد می شود.اما برخی از مواد غذایی که شیمیایی نیستند می توانند بهترین راه جلوگیری و درمان این بیماری باشند.

]]>
مرگ و میر در اثر آنفلانزا به 37 نفر رسید http://www.faratab.com/news/11144/%D9%85%D8%B1%DA%AF-%D9%88-%D9%85%DB%8C%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%AB%D8%B1-%D8%A2%D9%86%D9%81%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%B2%D8%A7-%D8%A8%D9%87-37-%D9%86%D9%81%D8%B1-%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%AF Mon, 02 Dec 19 10:10:01 +0330 مرگ و میر در اثر آنفلانزا به 37 نفر رسید
استان‌های قزوین، آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، گلستان، سمنان، اصفهان، کرمانشاه و تهران بیشترین درگیری با بیماری آنفلانزا را داشته‌اند.

]]>
«قصرشیرین» منطقه آزاد تجاری شد http://www.faratab.com/news/11138/%C2%AB%D9%82%D8%B5%D8%B1%D8%B4%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D9%86%C2%BB-%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D9%87-%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF-%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%B4%D8%AF Sun, 01 Dec 19 22:20:01 +0330 «قصرشیرین» منطقه آزاد تجاری شد
دو روز پیش رسماً قصرشیرین تبدیل به منطقه آزاد تجاری شد

]]>
پنج محصول کشاورزی درکرمانشاه پروانه گواهی حدمجاز آلاینده‌ها را دریافت کردند http://www.faratab.com/news/11137/%D9%BE%D9%86%D8%AC-%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C--%D8%AF%D8%B1%DA%A9%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%A7%D9%87-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%87-%DA%AF%D9%88%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%AD%D8%AF%D9%85%D8%AC%D8%A7%D8%B2-%D8%A2%D9%84%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7-%D8%B1%D8%A7-%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86%D8%AF Sun, 01 Dec 19 21:50:01 +0330 پنج محصول کشاورزی  درکرمانشاه پروانه گواهی حدمجاز آلاینده‌ها را دریافت کردند
تاکنون پنج محصول کشاورزی استان شامل آلبالو و سیب درختی شهرستان صحنه، تخمه آفتابگردان شهرستان سنقروکلیایی، گوجه فرنگی کرمانشاه و زیتون دالاهو پروانه گواهی حدمجاز آلاینده‌ها را دریافت کرده‌اند.

]]>
۲ شهروند کرمانشاهی در اثر آنفلوآنزا جان باختند http://www.faratab.com/news/11136/%DB%B2-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF-%DA%A9%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%AB%D8%B1--%D8%A2%D9%86%D9%81%D9%84%D9%88%D8%A2%D9%86%D8%B2%D8%A7-%D8%AC%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%86%D8%AF Sun, 01 Dec 19 21:20:01 +0330 ۲ شهروند کرمانشاهی در اثر  آنفلوآنزا جان باختند
در پی شروع فصل سرما و شیوع انفولانزا در کشور شماری از بیماران جان خود را از دست دادند . در میان انها دو شهروند کرمانشاهی هم جان باختند

]]>