فراتاب-اصلی http://www.faratab.com/category/1/ info@rsm.co.ir Mon, 24 Apr 17 00:12:26 +0430fa آخرالزمان؛ پیامدهای ویرانگر جنگ دوم کره http://www.faratab.com/news/6087/%D8%A2%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%9B-%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D9%85%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%88%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DA%AF%D8%B1-%D8%AC%D9%86%DA%AF-%D8%AF%D9%88%D9%85-%DA%A9%D8%B1%D9%87 Sat, 22 Apr 17 22:33:04 +0430 آخرالزمان؛ پیامدهای ویرانگر جنگ دوم کره
در حالی که روابط واشنگتن و پیونگ‌یانگ فراز و فرودهای بسیاری را در دوران «باراک اوباما»، رئیس جمهور پیشین آمریکا تجربه کرد، ورود «دونالد ترامپ» به کاخ سفید نیز به عوان عاملی اساسی بار دیگر این رابطه را دستخوش تحولات زیادی کرده است.

]]>
از تجارت تریاک تا خریدن بانک های جهان http://www.faratab.com/news/6086/-%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D8%A7%DA%A9-%D8%AA%D8%A7-%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86- Sat, 22 Apr 17 22:03:23 +0430  از تجارت تریاک تا خریدن بانک های جهان
بخش بانکداری در بریتانیا از قدمت بسیار زیادی برخوردار است. بانک HSBC را می توان یکی از قدیمی ترین بانک های این کشور دانست که در حال حاضر در حال فعالیت است.HSBC مخفف عبارت Hongkong and Shanghai Banking Corporation (شرکت سهامی بانکداری هنگ کنگ و شانگهای)

]]>
صفحه نخست روزنامه های سیاسی شنبه ۲ اردیبهشت http://www.faratab.com/news/6085/%D8%B5%D9%81%D8%AD%D9%87-%D9%86%D8%AE%D8%B3%D8%AA-%D8%B1%D9%88%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%B4%D9%86%D8%A8%D9%87-%DB%B2-%D8%A7%D8%B1%D8%AF%DB%8C%D8%A8%D9%87%D8%B4%D8%AA Sat, 22 Apr 17 09:50:55 +0430 صفحه نخست روزنامه های سیاسی شنبه ۲ اردیبهشت

]]>
داعش مسئولیت حمله به فرانسه را برعهده گرفت http://www.faratab.com/news/6083/%D8%AF%D8%A7%D8%B9%D8%B4-%D9%85%D8%B3%D8%A6%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AA-%D8%AD%D9%85%D9%84%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3%D9%87-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D8%B1%D8%B9%D9%87%D8%AF%D9%87-%DA%AF%D8%B1%D9%81%D8%AA Fri, 21 Apr 17 20:56:33 +0430 داعش مسئولیت حمله به فرانسه را برعهده گرفت
گروه تروریستی داعش مسئولیت حمله شانزه لیزه پلاریس که رد آن یک افسر پلیس فرانسوی کشته شده را برعهده گرفت.

]]>
مزایای بالقوه ازدواج در سلامت انسان http://www.faratab.com/news/6075/%D9%85%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D9%87-%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%AC-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%AA-%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86 Wed, 19 Apr 17 23:29:52 +0430 مزایای بالقوه ازدواج در سلامت انسان
ازدواج در همه جوامع یک نهاد مهم شمرده می شود و داشتن زندگی زناشویی موفق تقریبا برای هر کسی یک هدف عمده و آرمانی به شمار می رود.

]]>
جریان التقاط در جریانشناسی اندیشه‌های سیاسی و اجتماعی معاصر ایران http://www.faratab.com/news/6068/%D8%AC%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B7-%D8%AF%D8%B1-%D8%AC%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%86%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%A7%D9%86%D8%AF%DB%8C%D8%B4%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D9%88-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B5%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86 Wed, 19 Apr 17 23:06:01 +0430 جریان التقاط در جریانشناسی اندیشه‌های سیاسی و اجتماعی معاصر ایران
پژوهش پیرامون بررسی جایگاه جریان التقاط‌ در جریانشناسی اندیشه‌های سیاسی و اجتماعی معاصر ایران مستلزم آن است که پژوهشگر ابتدا وضعیت اگزیستانسیال یا وجودی این جریان را مورد توجه قرار دهد و به این سوال پاسخ گوید که مسئله یا پرابلم هویت بخش به این جریان چیست؟

]]>
روز جهانی زن http://www.faratab.com/news/5874/%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%B2%D9%86 Wed, 19 Apr 17 20:22:57 +0430 روز جهانی زن

]]>
صفحه نخست روزنامه های سیاسی چهارشنبه ۳۰ فروردین http://www.faratab.com/news/6067/%D8%B5%D9%81%D8%AD%D9%87-%D9%86%D8%AE%D8%B3%D8%AA-%D8%B1%D9%88%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%DA%86%D9%87%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D9%86%D8%A8%D9%87-%DB%B3%DB%B0-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%AF%DB%8C%D9%86 Wed, 19 Apr 17 10:49:09 +0430 صفحه نخست روزنامه های سیاسی چهارشنبه ۳۰ فروردین

]]>
استیلای خلافتیسم بر دموکراسی در ترکیه http://www.faratab.com/news/6063/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D9%84%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%81%D8%AA%DB%8C%D8%B3%D9%85-%D8%A8%D8%B1-%D8%AF%D9%85%D9%88%DA%A9%D8%B1%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D9%87 Wed, 19 Apr 17 09:33:22 +0430 استیلای خلافتیسم بر دموکراسی در ترکیه
آنچه که در ترکیه طی بیش از دو دهه می گذرد، تصویری تمام عیاری است از ابتلاء این جامعه به عارضه و تب سوزان خلافت و استقرار شریعت در مقابل نسخه های برآمده از مدرنیته سیاسی

]]>
مخالف تجزیه عراق هستیم http://www.faratab.com/news/6064/%D9%85%D8%AE%D8%A7%D9%84%D9%81-%D8%AA%D8%AC%D8%B2%DB%8C%D9%87-%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82-%D9%87%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D9%85 Tue, 18 Apr 17 22:46:13 +0430 مخالف تجزیه عراق هستیم
نشست خبری سخنگوی وزارت امور خارجه در وزارت امور خارجه برگزار شد.

]]>
آتش دو قطبی و تنش سیاسی در ترکیه زبانه کشید http://www.faratab.com/news/6061/%D8%A2%D8%AA%D8%B4-%D8%AF%D9%88-%D9%82%D8%B7%D8%A8%DB%8C-%D9%88-%D8%AA%D9%86%D8%B4-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D9%87-%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%87-%DA%A9%D8%B4%DB%8C%D8%AF Tue, 18 Apr 17 16:34:09 +0430 آتش دو قطبی و تنش سیاسی در ترکیه زبانه کشید
روز یکشنبه تنها چند ساعت پس از به پایان رسیدن زمان اخذ آرای مردمی در رفراندوم اصلاحات قانون اساسی ترکیه، مراجع رسمی از پیروزی شکننده 51 درصدی طرفداران تغییر قانون اساسی خبر دادند...

]]>
سقف بی ستون سیاست در ترکیه! http://www.faratab.com/news/6060/%D8%B3%D9%82%D9%81-%D8%A8%DB%8C-%D8%B3%D8%AA%D9%88%D9%86-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D9%87%21 Tue, 18 Apr 17 13:54:32 +0430 سقف بی ستون سیاست در ترکیه!
من که عمیقا عاشق ترکیه ام برای این بوم زیبا اشک می ریزم این کشور که از حیث غنا و تکثر عناصر تمدنی با ایتالیا و فلسطین قابل مقایسه است، احتمالا وارد عصر تاریکی شده است

]]>
«عصر جدید اردوغانیسم» تنش و رقابت بیشتر در فراروی تهران -آنکارا http://www.faratab.com/news/6059/%C2%AB%D8%B9%D8%B5%D8%B1-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D9%88%D8%BA%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%B3%D9%85%C2%BB-%D8%AA%D9%86%D8%B4-%D9%88-%D8%B1%D9%82%D8%A7%D8%A8%D8%AA-%D8%A8%DB%8C%D8%B4%D8%AA%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D9%88%DB%8C-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86--%D8%A2%D9%86%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A7 Tue, 18 Apr 17 01:50:50 +0430 «عصر جدید اردوغانیسم» تنش و رقابت بیشتر در فراروی تهران -آنکارا
تنش‌های ایران و ترکیه در سطح خاورمیانه و بحران های جاری از جمله در سوریه بعد از همه‌پرسی قانون اساسی افزایش پیدا خواهد کرد

]]>
نقدی بر نظام مدیریت بحران شهر سقز http://www.faratab.com/news/6058/%D9%86%D9%82%D8%AF%DB%8C-%D8%A8%D8%B1-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D8%B3%D9%82%D8%B2 Tue, 18 Apr 17 01:25:47 +0430 نقدی بر نظام مدیریت بحران شهر سقز
یکی از وظایف اصلی مدیریت شهری بویژه شورای شهر و شهرداری تدوین طرح جامع مدیریت بحران شهری است. طرحی که اگر بدرستی انجام شود با انجام پیش بینی های لازم از تبدیل وقایع و پدیده های طبیعی به بحران های طبیعی جلوگیری می کند.

]]>
آک سارای در انتظار تاج گذاری اردوغان پاشا http://www.faratab.com/news/6057/%D8%A2%DA%A9-%D8%B3%D8%A7%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B8%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D8%A7%D8%AC-%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D9%88%D8%BA%D8%A7%D9%86-%D9%BE%D8%A7%D8%B4%D8%A7 Mon, 17 Apr 17 16:26:25 +0430 آک سارای در انتظار تاج گذاری اردوغان پاشا
در قلعه حیوانات با ترسیم نقشه ای هوشمندانه همه را در برابر دو گزینه قرار داده بودند: دیکتاتوری «ناپلئون» و یا بازگشت مالک مزرعه. طبیعتا همه دیکتاتوری «ناپلئون» را ترجیح می دادند چرا که از بازگشت مالک مزرعه به شدت هراسناک بودند در صورتی که اصلا بازگشتی در

]]>
صفحه نخست روزنامه های سیاسی دوشنبه ۲۸ فروردین http://www.faratab.com/news/6056/%D8%B5%D9%81%D8%AD%D9%87-%D9%86%D8%AE%D8%B3%D8%AA-%D8%B1%D9%88%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%AF%D9%88%D8%B4%D9%86%D8%A8%D9%87-%DB%B2%DB%B8-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%AF%DB%8C%D9%86 Mon, 17 Apr 17 11:38:29 +0430 صفحه نخست روزنامه های سیاسی دوشنبه ۲۸ فروردین

]]>
ترکیه؛ حرکت به سوی حکمرانی فردی! http://www.faratab.com/news/6055/%D8%AA%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D9%87%D8%9B-%D8%AD%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%D8%B3%D9%88%DB%8C-%D8%AD%DA%A9%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%81%D8%B1%D8%AF%DB%8C%21 Sun, 16 Apr 17 14:12:51 +0430 ترکیه؛ حرکت به سوی حکمرانی فردی!
به نظر می‌رسد تغییرات قانونی در راستای افزایش قابل توجه قدرت «رجب طیب اردوغان»، رئیس جمهور این کشور است.

]]>
صفحه نخست روزنامه های سیاسی یکشنبه ۲۷ فروردین http://www.faratab.com/news/6041/%D8%B5%D9%81%D8%AD%D9%87-%D9%86%D8%AE%D8%B3%D8%AA-%D8%B1%D9%88%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%DB%8C%DA%A9%D8%B4%D9%86%D8%A8%D9%87-%DB%B2%DB%B7-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%AF%DB%8C%D9%86 Sun, 16 Apr 17 09:59:41 +0430 صفحه نخست روزنامه های سیاسی یکشنبه ۲۷ فروردین

]]>
سانتاندر، نمادی از موفقیت بخش بانکداری اسپانیا http://www.faratab.com/news/6039/%D8%B3%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%B1%D8%8C-%D9%86%D9%85%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D9%88%D9%81%D9%82%DB%8C%D8%AA-%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D9%BE%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7 Sat, 15 Apr 17 21:46:11 +0430 سانتاندر، نمادی از موفقیت بخش بانکداری اسپانیا
بانکداری و به خصوص بانکداری خصوصی تبدیل به نمادی برای نشان دادن رونق و اقتصاد یک کشور است. در حال حاضر یکی از نماد های به روز بودن اقتصاد یک کشور بانک های خصوصی و میزان نقش آنها در اقتصاد کشور خود است.

]]>
دانشگاه آزاد اسلامی، از تنگناها تا فرصت ها! http://www.faratab.com/news/6038/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D9%86%DA%AF%D9%86%D8%A7%D9%87%D8%A7-%D8%AA%D8%A7-%D9%81%D8%B1%D8%B5%D8%AA-%D9%87%D8%A7%21 Sat, 15 Apr 17 18:06:17 +0430 دانشگاه آزاد اسلامی، از تنگناها تا فرصت ها!
ریاست هیات موسس دانشگاه آزاد اسلامی کاری دشوار اما فرصتی طلایی برای خدمتی ماندگار

]]>
رویکرد ریاض به تهران: گذار به فرآیندهای تقابل بخش http://www.faratab.com/news/5960/%D8%B1%D9%88%DB%8C%DA%A9%D8%B1%D8%AF-%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%B6-%D8%A8%D9%87-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86%3A-%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D9%87-%D9%81%D8%B1%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84-%D8%A8%D8%AE%D8%B4- Sat, 15 Apr 17 17:00:03 +0430 رویکرد ریاض به تهران: گذار به فرآیندهای تقابل بخش
بعد از تحولات بهار عربی، شاهد ورود تهران و ریاض به فرآیندهای معطوف به رقابت و تنش آشکار هستیم. این وضعیت با روی کارآمدن نخبگان جدید سعودی و ماجرای حمله به سفارت عربستان در تهران و قطع روابط سیاسی- اقتصادی دو کشور وارد عرصه جدیدی شده که کنترل متغیرهای این

]]>
رفراندوم در تركيه؛ آري يا خير؟ http://www.faratab.com/news/6037/%D8%B1%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%85-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D9%87%D8%9B-%D8%A2%D8%B1%D9%8A-%D9%8A%D8%A7-%D8%AE%D9%8A%D8%B1%D8%9F Sat, 15 Apr 17 16:56:01 +0430 رفراندوم در تركيه؛ آري يا خير؟
اردوغان به خوبي مي داند چگونه از اختلافات با دشمنانش در داخل و خارج استفاده كند تا در صندوق هاي رأي برنده نهايي شود.

]]>
صفحه نخست روزنامه های سیاسی شنبه ۲۶ فروردین http://www.faratab.com/news/6036/%D8%B5%D9%81%D8%AD%D9%87-%D9%86%D8%AE%D8%B3%D8%AA-%D8%B1%D9%88%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%B4%D9%86%D8%A8%D9%87-%DB%B2%DB%B6-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%AF%DB%8C%D9%86 Sat, 15 Apr 17 11:18:12 +0430 صفحه نخست روزنامه های سیاسی شنبه ۲۶ فروردین

]]>
چرایی تاثیر ترامپ بر افزایش امید کردها به استقلال؟ http://www.faratab.com/news/6034/%DA%86%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%AA%D8%A7%D8%AB%DB%8C%D8%B1-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%85%D9%BE-%D8%A8%D8%B1-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%AF-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D9%84%D8%A7%D9%84%D8%9F Sat, 15 Apr 17 00:06:12 +0430 چرایی تاثیر ترامپ بر افزایش امید کردها به استقلال؟
آن جنبه هایی از ریاست جمهوری ترامپ که کردهای عراق را خوشنود می کند، همان هایی هستند که کارشناسان سیاست خارجی آمریکا را نگران می کنند.

]]>
سین کیانگ، آتشی در زیر خاکستر چین! http://www.faratab.com/news/6035/%D8%B3%DB%8C%D9%86-%DA%A9%DB%8C%D8%A7%D9%86%DA%AF%D8%8C-%D8%A2%D8%AA%D8%B4%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%AE%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D8%AA%D8%B1-%DA%86%DB%8C%D9%86%21 Fri, 14 Apr 17 22:01:17 +0430 سین کیانگ، آتشی در زیر خاکستر چین!
مناقشات هویتی و عدم شناسایی در سین کیانگ، بستری برای ظهور خشونت و افراط گرایی

]]>
ساخت خاورمیانه ای نوین برای کردها http://www.faratab.com/news/6033/%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D8%AE%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D9%86%D9%88%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%87%D8%A7 Fri, 14 Apr 17 16:23:27 +0430 ساخت خاورمیانه ای نوین برای کردها
آنچه امروز در مورد خاورمیانه کُردی متفاوت است مواجه شدن با واقعیتی است که در آن کشورهای منطقه ای و قدرت های بین المللی دیگر نمی توانند (کارت کردها) را علیه یکدیگر به مانند گذشته به کار گیرند.

]]>
آیا ایران از رفراندوم در اقلیم کردستان حمایت می کند؟ http://www.faratab.com/news/6028/%D8%A2%DB%8C%D8%A7-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D8%B1%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%85-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%82%D9%84%DB%8C%D9%85-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%AD%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D8%AF%D8%9F Thu, 13 Apr 17 21:12:15 +0430 آیا ایران از رفراندوم در اقلیم کردستان حمایت می کند؟
بر اساس تجربه ی شخصی خودم در این مسائل و رویدادها ایران همواره با امر واقع اقلیم کردستان عراق همگام بوده است به شرطی که امنیت و آسایش مرزهای این کشور حفظ شود.

]]>
مدارک و ادعاهای غیر واقعی! http://www.faratab.com/news/6031/%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DA%A9-%D9%88-%D8%A7%D8%AF%D8%B9%D8%A7%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%BA%DB%8C%D8%B1-%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%B9%DB%8C%21 Thu, 13 Apr 17 20:19:16 +0430 مدارک و ادعاهای غیر واقعی!
گذر از مرزها خاطراتی واقعی است از سالها زندگی در پشت پرده آهنین در زمانی که هنوز پرچم سرخ داس و چکش نشان، بر فراز کرملین برافراشته بود

]]>
رفراندوم اردوغان و جای تعمداً خالی دمیرتاش! http://www.faratab.com/news/6030/%D8%B1%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%85-%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D9%88%D8%BA%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%AC%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%B9%D9%85%D8%AF%D8%A7%D9%8B-%D8%AE%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%AF%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%AA%D8%A7%D8%B4%21 Thu, 13 Apr 17 16:37:58 +0430 رفراندوم اردوغان و جای تعمداً خالی دمیرتاش!
به نظر می رسد یکی از انگیزه های اصلی اردوغان برای بازداشت دمیرتاش در 160 روز پیش از امروز، علاوه بر اعمال سیاست های جدید تنگ نظرانه دولت در برابر کردها، متاثر از قدرت بالای سخنوری و توان بسیج دمیرتاش علیه رفراندوم است

]]>
مساله کرکوک و احیای اتحاد استراتژیک کردها http://www.faratab.com/news/6027/%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%87-%DA%A9%D8%B1%DA%A9%D9%88%DA%A9-%D9%88-%D8%A7%D8%AD%DB%8C%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AA%DA%98%DB%8C%DA%A9-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%87%D8%A7 Wed, 12 Apr 17 23:04:54 +0430 مساله کرکوک و احیای اتحاد استراتژیک کردها
به نظر می‌رسد که در سال ۲۰۱۷ باز هم کرکوک کانون اصلی تعیین سرنوشت و تنش میان کردها و دولت مرکزی هستند موضوعی که سبب ساز احیای اتحادی استرانژیک دو حزب قدرتمند اقلیم کردستان شده است

]]>
صفحه نخست روزنامه های سیاسی چهارشنبه ۲۳ فروردین http://www.faratab.com/news/6026/%D8%B5%D9%81%D8%AD%D9%87-%D9%86%D8%AE%D8%B3%D8%AA-%D8%B1%D9%88%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%DA%86%D9%87%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D9%86%D8%A8%D9%87-%DB%B2%DB%B3-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%AF%DB%8C%D9%86 Wed, 12 Apr 17 11:51:27 +0430 صفحه نخست روزنامه های سیاسی چهارشنبه ۲۳ فروردین

]]>
نیروهای آمریکای از پایگاه اینجرلیک خارج می شوند http://www.faratab.com/news/6021/%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AC%D8%B1%D9%84%DB%8C%DA%A9-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D9%86%D8%AF Tue, 11 Apr 17 21:12:19 +0430 نیروهای آمریکای از پایگاه اینجرلیک خارج می شوند
دیکا فایل به نقل از منابع نظامی خود مدعی شد که تیم مهندسی آمریکا در حال فعالیت بیست و چهار ساعته برای ساختن یک پایگاه بزرگ جدید هوایی در شمال سوریه هستند و نیروهای آمریکایی پایگاه اینجرلیک در ترکیه را ترک خواهند کرد

]]>
منتفعین و متضررین حمله موشکی آمریکا به سوریه! http://www.faratab.com/news/6025/%D9%85%D9%86%D8%AA%D9%81%D8%B9%DB%8C%D9%86-%D9%88-%D9%85%D8%AA%D8%B6%D8%B1%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%AD%D9%85%D9%84%D9%87-%D9%85%D9%88%D8%B4%DA%A9%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D8%B3%D9%88%D8%B1%DB%8C%D9%87%21 Tue, 11 Apr 17 16:15:27 +0430 منتفعین و متضررین حمله موشکی آمریکا به سوریه!
ترامپ با این دستور جنجالی بعد از مدتها امریکا را از انزوای اوبامایی خارج کرد تا بار دیگر همچون گذشتە تاثیرگذاری خویش در تحولات حساس بین المللی و نظم های سیاست بین الملل را اثبات کند.

]]>
چین، کره شمالی و امریکا؛ آسیب پذیری متقابل http://www.faratab.com/news/6023/%DA%86%DB%8C%D9%86%D8%8C-%DA%A9%D8%B1%D9%87-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D9%88-%D8%A7%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7%D8%9B-%D8%A2%D8%B3%DB%8C%D8%A8-%D9%BE%D8%B0%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D9%85%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84 Tue, 11 Apr 17 02:24:19 +0430 چین، کره شمالی و امریکا؛ آسیب پذیری متقابل
«دونالد ترامپ» پیش از سفر به چین برای ملاقات با رئیس جمهور این کشور نسبت به عدم همکاری چین در مسئله کره شمالی بر افروخته شده است و تهدید کرده است که چه با همکاری چین و چه بدون همکاری این کشور مسئله تهدید اتمی کره شمالی را حل خواهد کرد...

]]>
از قضا سرکنگبین صفرا فزود... http://www.faratab.com/news/6022/%D8%A7%D8%B2-%D9%82%D8%B6%D8%A7-%D8%B3%D8%B1%DA%A9%D9%86%DA%AF%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%B5%D9%81%D8%B1%D8%A7-%D9%81%D8%B2%D9%88%D8%AF... Tue, 11 Apr 17 01:42:03 +0430 از قضا سرکنگبین صفرا فزود...
ابراهیم رئیسی طی بیانیه ای حضورش را در انتخابات ریاست جمهوری اعلام کرد و انتسابش به هرگونه گروه بندی سیاسی را تکذیب نمود از طرفی هم در شمارشی دیگر نفر پنجم رأی گیری جمنا تغییر کرده و «محمدرضا حاجی بابایی» به جای «پرویز فتاح» جزء پنج نفر اول شد.

]]>
رویای پوتین از ارتش نوین روسیه در سال 2020 http://www.faratab.com/news/6020/%D8%B1%D9%88%DB%8C%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%D9%88%D8%AA%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%B4-%D9%86%D9%88%DB%8C%D9%86-%D8%B1%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D9%84-2020 Mon, 10 Apr 17 15:00:48 +0430 رویای پوتین از ارتش نوین روسیه در سال 2020
عبور از فرسودگی: نوسازی نظامی روسیه چه اهدافی را دنبال می کند؟

]]>
صفحه نخست روزنامه های سیاسی دوشنبه ۲۱ فروردین http://www.faratab.com/news/6019/%D8%B5%D9%81%D8%AD%D9%87-%D9%86%D8%AE%D8%B3%D8%AA-%D8%B1%D9%88%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%AF%D9%88%D8%B4%D9%86%D8%A8%D9%87-%DB%B2%DB%B1-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%AF%DB%8C%D9%86 Mon, 10 Apr 17 10:09:46 +0430 صفحه نخست روزنامه های سیاسی دوشنبه ۲۱ فروردین

]]>
توافق بر سر کرکوک هم سخت است و هم بعید! http://www.faratab.com/news/6018/%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82-%D8%A8%D8%B1-%D8%B3%D8%B1-%DA%A9%D8%B1%DA%A9%D9%88%DA%A9-%D9%87%D9%85-%D8%B3%D8%AE%D8%AA-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D9%88-%D9%87%D9%85-%D8%A8%D8%B9%DB%8C%D8%AF%21 Sun, 09 Apr 17 18:12:23 +0430 توافق بر سر کرکوک هم سخت است و هم بعید!
زمانی که اربیل و بغداد تاکنون در مورد مسائلی مانند سوریه، نفت و پیشمرگه ها که از حساسیت کمتری برخوردار است، نتوانسته‌اند به توافق برسند، آیا ممکن است بر سر مسئله حساس مناطق مورد مناقشه به توافق برسند؟

]]>
صفحه نخست روزنامه های سیاسی یکشنبه ۲۰ فروردین http://www.faratab.com/news/6016/%D8%B5%D9%81%D8%AD%D9%87-%D9%86%D8%AE%D8%B3%D8%AA-%D8%B1%D9%88%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%DB%8C%DA%A9%D8%B4%D9%86%D8%A8%D9%87-%DB%B2%DB%B0-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%AF%DB%8C%D9%86 Sun, 09 Apr 17 10:33:19 +0430 صفحه نخست روزنامه های سیاسی یکشنبه ۲۰ فروردین

]]>
بسترهای سیاسی و علل روانشناختی حمله موشکی آمریکا به سوریه http://www.faratab.com/news/6015/%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D9%88-%D8%B9%D9%84%D9%84-%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%AE%D8%AA%DB%8C-%D8%AD%D9%85%D9%84%D9%87-%D9%85%D9%88%D8%B4%DA%A9%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D8%B3%D9%88%D8%B1%DB%8C%D9%87- Sat, 08 Apr 17 23:40:43 +0430 بسترهای سیاسی و علل روانشناختی حمله موشکی آمریکا به سوریه
نکته ریز و جالب توجه دیگر در خصوص ریشه یابی حمله موشکی به سوریه آن است که دقیقا در هنگامی انجام گرفت که رئیس جمهور چین سرگرم دیدار از آمریکا بود

]]>
حمله ای نامشروع اما درست! http://www.faratab.com/news/6014/%D8%AD%D9%85%D9%84%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9-%D8%A7%D9%85%D8%A7-%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA%21 Sat, 08 Apr 17 15:47:55 +0430 حمله ای نامشروع اما درست!
من هم وقتی می بینم که ترامپ به طور شتابزده، به تصمیم درست رسیده دچار ضعف اعصاب می شوم. او سیاست خود را تنها پس از دیدن تصاویر متأثر کودکان شیمیایی شده، ۱۸۰ درجه تغییر داد.

]]>
صفحه نخست روزنامه های سیاسی شنبه ۱۹ فروردین http://www.faratab.com/news/6013/%D8%B5%D9%81%D8%AD%D9%87-%D9%86%D8%AE%D8%B3%D8%AA-%D8%B1%D9%88%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%B4%D9%86%D8%A8%D9%87-%DB%B1%DB%B9-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%AF%DB%8C%D9%86 Sat, 08 Apr 17 10:14:46 +0430 صفحه نخست روزنامه های سیاسی شنبه ۱۹ فروردین

]]>
حمله به سوریه: تحلیل محتوایی پیام دیپلمات های طرفین http://www.faratab.com/news/6011/%D8%AD%D9%85%D9%84%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D8%B3%D9%88%D8%B1%DB%8C%D9%87%3A-%D8%AA%D8%AD%D9%84%DB%8C%D9%84-%D9%85%D8%AD%D8%AA%D9%88%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D9%85-%D8%AF%DB%8C%D9%BE%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B7%D8%B1%D9%81%DB%8C%D9%86 Sat, 08 Apr 17 09:45:56 +0430 حمله به سوریه: تحلیل محتوایی پیام دیپلمات های طرفین
مطلع بودن مقامات روسیه از قصد ایالات متحده برای انجام چنین حمله ای، و عدم واکنش ارتش روسیه برای دفاع از اهداف مورد حمله، خود می تواند نشانه ای از عدم تمایل طرفین به کشانده شدن درگیری به ابعاد بزرگتر باشد

]]>
روسیه مانع تداوم حمله آمریکا به سوریه http://www.faratab.com/news/6010/%D8%B1%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%87-%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%B9-%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D9%88%D9%85-%D8%AD%D9%85%D9%84%D9%87-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D8%B3%D9%88%D8%B1%DB%8C%D9%87 Sat, 08 Apr 17 01:16:02 +0430 روسیه مانع تداوم حمله آمریکا به سوریه
حمله موشکی صبح امروز امریکا به سوریه چ تاثیری بر وضعیت فعلی و آینده بحران سوریه با تاکید بر سرنوشت بشار اسد خواهد داشت؟

]]>
ترامپ و کاستن اعتماد به نفس بشار اسد! http://www.faratab.com/news/6006/%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%85%D9%BE-%D9%88-%DA%A9%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%86-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%AF-%D8%A8%D9%87-%D9%86%D9%81%D8%B3-%D8%A8%D8%B4%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AF%21 Fri, 07 Apr 17 21:57:18 +0430 ترامپ و کاستن اعتماد به نفس بشار اسد!
یقینا این حملات موجب تضعیف دولت اسد و کاستن اعتماد به نفس آن در فرایند صلح خواهد شد. امری که غربیها را گامی به هدف نهاییشان یعنی حفظ شاکله های رژیم با حذف اسد و سهیم کردن میانه روها نزدیک خواهد نمود.

]]>
سه پیش شرط برای اثربخشی حمله آمریکا به سوریه! http://www.faratab.com/news/6007/%D8%B3%D9%87-%D9%BE%DB%8C%D8%B4-%D8%B4%D8%B1%D8%B7-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%AB%D8%B1%D8%A8%D8%AE%D8%B4%DB%8C-%D8%AD%D9%85%D9%84%D9%87-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D8%B3%D9%88%D8%B1%DB%8C%D9%87%21 Fri, 07 Apr 17 21:47:29 +0430 سه پیش شرط برای اثربخشی حمله آمریکا به سوریه!
آیا حمله آمریکا به سوریه می تواند معادلات این بحران را به نحو موثری برهم زند؟

]]>
حمله آمریکا و پیچیده تر شدن معادلات سوریه http://www.faratab.com/news/6005/%D8%AD%D9%85%D9%84%D9%87-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D9%88-%D9%BE%DB%8C%DA%86%DB%8C%D8%AF%D9%87-%D8%AA%D8%B1-%D8%B4%D8%AF%D9%86-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%B3%D9%88%D8%B1%DB%8C%D9%87 Fri, 07 Apr 17 21:38:45 +0430 حمله آمریکا و پیچیده تر شدن معادلات سوریه
وضعيت سوريه مانند توپ بيلياردى است كه با هر ضربه مسير خود را تغيير داده و منطقه صلح دور مى شود اقدام جديد امريكا بى ثباتى را بيشتر خواهد كرد

]]>
آمریکا و حمله ای برای حفظ موازنه در سوریه! http://www.faratab.com/news/6004/%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D9%88-%D8%AD%D9%85%D9%84%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AD%D9%81%D8%B8-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B2%D9%86%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D9%88%D8%B1%DB%8C%D9%87%21 Fri, 07 Apr 17 21:08:19 +0430 آمریکا و حمله ای برای حفظ موازنه در سوریه!
این حملات به روشنی از سیاست نوین امریکا در باب سوریه رونمایی کرد و نشان داد که تیم ترامپ همچنان به حفظ موازنه در سوریه و پر کردن خلاهای قدرت می اندیشید.

]]>
هشت نکته کلیدی از حمله آمریکا به سوریه http://www.faratab.com/news/6002/%D9%87%D8%B4%D8%AA-%D9%86%DA%A9%D8%AA%D9%87-%DA%A9%D9%84%DB%8C%D8%AF%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%AD%D9%85%D9%84%D9%87-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D8%B3%D9%88%D8%B1%DB%8C%D9%87 Fri, 07 Apr 17 20:57:17 +0430 هشت نکته کلیدی از حمله آمریکا به سوریه
آیا همزمان با حمله آمریکا به سوریه، شاهد خروج روسیه از ائتلاف با ایران و سوریه خواهیم بود؟

]]>
حمله آمریکا به سوریه محدود یا فراگیر؟ http://www.faratab.com/news/6001/%D8%AD%D9%85%D9%84%D9%87-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D8%B3%D9%88%D8%B1%DB%8C%D9%87-%D9%85%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF-%DB%8C%D8%A7-%D9%81%D8%B1%D8%A7%DA%AF%DB%8C%D8%B1%D8%9F Fri, 07 Apr 17 20:46:19 +0430 حمله آمریکا به سوریه محدود یا فراگیر؟
ترامپ، غیرقابل پیش بینی حتی برای متحدان خود!

]]>