فراتاب-اصلی http://www.faratab.com/category/1/ info@rsm.co.ir Mon, 23 Oct 17 14:58:42 +0330fa چرا آمریکا از استقلال کردستان حمایت نمی کند؟ http://www.faratab.com/news/6743/%DA%86%D8%B1%D8%A7-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D9%84%D8%A7%D9%84-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%AD%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D9%86%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D8%AF%D8%9F Sun, 22 Oct 17 03:51:37 +0330 چرا آمریکا از استقلال کردستان حمایت نمی کند؟
کردها یکی از نزدیکترین و قابل اعتمادترین متحدان آمریکا در خاورمیانه هستند.

]]>
شریکی با خنجری در آستین! http://www.faratab.com/news/6738/-%D8%B4%D8%B1%DB%8C%DA%A9%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%AE%D9%86%D8%AC%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A2%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D9%86%21 Sat, 21 Oct 17 11:42:01 +0330  شریکی با خنجری در آستین!
آمریکایی ها معتقدند که پاکستان، از روی کار آمدن دولتی ملی در افغانستان بیمناک بوده و به بنیان یک دولت اسلامی ولو بدست طالبان اصرار دارند.

]]>
دولت متزلزل عراق در گیرودار منازعه داخلی و جنگ قدرت ها http://www.faratab.com/news/6742/%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D9%85%D8%AA%D8%B2%D9%84%D8%B2%D9%84-%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82-%D8%AF%D8%B1-%DA%AF%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B2%D8%B9%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%DB%8C-%D9%88-%D8%AC%D9%86%DA%AF-%D9%82%D8%AF%D8%B1%D8%AA-%D9%87%D8%A7 Sat, 21 Oct 17 00:52:21 +0330 دولت متزلزل عراق در گیرودار منازعه داخلی و جنگ قدرت ها
ضمن رد دیدگاه کسانی که معتقدند دولت مرکزی عراق به سمت ثبات پیش میرود بر این باور است که نه تنها این دولت روندی با ثبات را در پیش نگرفته است بلکه باید خود را برای منازعه های شدید تر آماده کند

]]>
آمریکا به تنهایی نمی تواند مقابل ایران بایستد http://www.faratab.com/news/6741/%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D8%AA%D9%86%D9%87%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%86%D9%85%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%AF-%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D8%AF Fri, 20 Oct 17 20:36:55 +0330 آمریکا به تنهایی نمی تواند مقابل ایران بایستد

]]>
تأثیر تحولات کرکوک بر استقلال طلبی کردها http://www.faratab.com/news/6740/%D8%AA%D8%A3%D8%AB%DB%8C%D8%B1-%D8%AA%D8%AD%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%DA%A9%D8%B1%DA%A9%D9%88%DA%A9-%D8%A8%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D9%84%D8%A7%D9%84-%D8%B7%D9%84%D8%A8%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%87%D8%A7 Fri, 20 Oct 17 19:38:44 +0330 تأثیر تحولات کرکوک بر استقلال طلبی کردها
تسلط بر کرکوک برای اربیل از اهمیت حیاتی برخوردار است، غنای نفتی این منطقه اهمیت آن را به شدت افزایش داده است. به نظر می رسد با تسلط مجدد نیروهای عراقی بر این شهر پروژه جدایی طلبی فعلا منتفی است.

]]>
میراث اوباما و کینه ترامپ http://www.faratab.com/news/6739/-%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%AB-%D8%A7%D9%88%D8%A8%D8%A7%D9%85%D8%A7-%D9%88-%DA%A9%DB%8C%D9%86%D9%87-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%85%D9%BE- Thu, 19 Oct 17 00:27:52 +0330  میراث اوباما و کینه ترامپ
برجام از جمله مسائلی بود که در دوران رقابت های انتخاباتی ریاست جمهوری آمریکا از موضوعات مورد بحث بین نامزدان ریاست جمهوری این کشور بود. در این میان نامزدان حزب جمهوری خواه بیش از همه این توافق را که نزدیک به دو سال در دولت اوباما برای رسیدن به آن تلاش شده

]]>
بازخوانی چگونگی سقوط کرکوک و آینده اقلیم کردستان http://www.faratab.com/news/6735/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%DB%8C-%DA%86%DA%AF%D9%88%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D8%B3%D9%82%D9%88%D8%B7-%DA%A9%D8%B1%DA%A9%D9%88%DA%A9-%D9%88-%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D9%82%D9%84%DB%8C%D9%85-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86 Wed, 18 Oct 17 04:31:29 +0330 بازخوانی چگونگی سقوط کرکوک و آینده اقلیم کردستان

]]>
مثلث مصادره توافق هسته ای ایران http://www.faratab.com/news/6736/%D9%85%D8%AB%D9%84%D8%AB-%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D9%87-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82-%D9%87%D8%B3%D8%AA%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86 Wed, 18 Oct 17 01:00:10 +0330 مثلث مصادره توافق هسته ای ایران
سه دولت ایالات متحده آمریکا ، اسرائیل و عربستان سعودی به دلائل مختلف از مخالفین توافق هسته ای هستند. دلیل اصلی مخالفت این سه کشور به ترتیب نابود کردن میراث سیاسی اوباما، حفظ هژمونی هسته ای در منطقه و رقابت منطقه ای با ایران است...

]]>
آیا بارزانی در حال فکر کردن به استعفا است؟ http://www.faratab.com/news/6733/%D8%A2%DB%8C%D8%A7-%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AD%D8%A7%D9%84-%D9%81%DA%A9%D8%B1-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D9%81%D8%A7-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%9F Tue, 17 Oct 17 11:49:05 +0330 آیا بارزانی در حال فکر کردن به استعفا است؟
تحلیلی در خصوص تحولات جاری در اقلیم کردستان

]]>
اقدامات ایران پس از خروج احتمالی آمریکا از برجام http://www.faratab.com/news/6732/%D8%A7%D9%82%D8%AF%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%BE%D8%B3-%D8%A7%D8%B2-%D8%AE%D8%B1%D9%88%D8%AC-%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D8%B1%D8%AC%D8%A7%D9%85 Sun, 15 Oct 17 23:36:39 +0330 اقدامات ایران پس از خروج احتمالی آمریکا از برجام
بررسی رویکرد جدید آمریکا در قبال برجام و گزینه های پیش روی ایران؛ سخنرانی دکتر حیدرعلی مسعودی از پژوهشکده مطالعات منطقه ای دانشگاه شهید بهشتی

]]>
همه علیه ترامپ، ترامپ علیه آمریکا http://www.faratab.com/news/6731/-%D9%87%D9%85%D9%87-%D8%B9%D9%84%DB%8C%D9%87-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%85%D9%BE%D8%8C-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%85%D9%BE-%D8%B9%D9%84%DB%8C%D9%87-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7- Sun, 15 Oct 17 22:43:10 +0330  همه علیه ترامپ، ترامپ علیه آمریکا
همانگونه که از روزهای پیش گمانه زنی های موجود نشان می داد که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در نطق خود پایبندی ایران به برجام را تائید نخواهد کرد این اتفاق افتاد و ترامپ با اعلام اینکه پایبندی ایران به برجام را تائید نمی کند وظیفه پایبندی و یا عدم پایبند

]]>
موضوع هسته اى، چالش اصلى در مورد ايران نيست! http://www.faratab.com/news/6730/%D9%85%D9%88%D8%B6%D9%88%D8%B9-%D9%87%D8%B3%D8%AA%D9%87-%D8%A7%D9%89%D8%8C-%DA%86%D8%A7%D9%84%D8%B4-%D8%A7%D8%B5%D9%84%D9%89-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D8%A7%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%86%D9%8A%D8%B3%D8%AA%21 Fri, 13 Oct 17 17:24:46 +0330 موضوع هسته اى، چالش اصلى در مورد ايران نيست!

]]>
دست ترکیه زیر ساطور بارزانی! http://www.faratab.com/news/6729/%D8%AF%D8%B3%D8%AA-%D8%AA%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D9%87-%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D8%B7%D9%88%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D8%A7%D9%86%DB%8C%21 Fri, 13 Oct 17 12:22:31 +0330 دست ترکیه زیر ساطور بارزانی!
مهمترین چالش امنیت ملی ترکیه، گروگان حکومت اقلیم کردستان عراق

]]>
چرا رفراندوم کردستان به معنای پایان عراق است؟ http://www.faratab.com/news/6728/%DA%86%D8%B1%D8%A7-%D8%B1%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%85-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D8%B9%D9%86%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%9F Tue, 10 Oct 17 02:36:31 +0330 چرا رفراندوم کردستان به معنای پایان عراق است؟
رویدادهای زیادی وجود دارند که می توان آنها را نشانی بر بیهوده بودن جنگ آمریکا در عراق بر شمرد. با اینحال از آنجاییکه تاریخ رویدادهای برجسته و متمایز را دوست دارد بهتر است 25 سپتامبر 2017، برگزاری همه پرسی استقلال کردها را برگزید.

]]>
15 اکتبر، روز سرنوشت ساز برای برجام http://www.faratab.com/news/6727/15-%D8%A7%DA%A9%D8%AA%D8%A8%D8%B1%D8%8C-%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D8%B3%D8%B1%D9%86%D9%88%D8%B4%D8%AA-%D8%B3%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%AC%D8%A7%D9%85- Mon, 09 Oct 17 22:57:22 +0330 15 اکتبر، روز سرنوشت ساز برای برجام
اظهارات دونالد ترامپ در مورد لغو برجام در ماه ها و روزهای اخیر به خصوص بعد از سخنرانی وی در مجمع عمومی سازمان ملل متحد باعث شده احتمال تائید نکردن آنچه که آمریکا پایبندی ایران به برجامی می داند بیشتر شود. بلومبرگ در مطلبی به احتمالات ممکن در مورد عدم تائی

]]>
مجلس یادبود مام جلال طالبانی در تهران http://www.faratab.com/news/6726/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%DB%8C%D8%A7%D8%AF%D8%A8%D9%88%D8%AF-%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%AC%D9%84%D8%A7%D9%84-%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86 Mon, 09 Oct 17 20:05:49 +0330 مجلس یادبود مام جلال طالبانی در تهران

]]>
سیاست خارجی ژرمن ها از دید احزاب مختلف http://www.faratab.com/news/6725/%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%DB%8C-%DA%98%D8%B1%D9%85%D9%86-%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%D8%AD%D8%B2%D8%A7%D8%A8-%D9%85%D8%AE%D8%AA%D9%84%D9%81 Mon, 09 Oct 17 16:32:59 +0330 سیاست خارجی ژرمن ها از دید احزاب مختلف

]]>
تفاوت های اجتناب ناپذیر ایران و ترکیه در قبال اقلیم کردستان http://www.faratab.com/news/6724/%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%88%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%86%D8%A7%D8%A8-%D9%86%D8%A7%D9%BE%D8%B0%DB%8C%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%AA%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D9%82%D8%A8%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%82%D9%84%DB%8C%D9%85-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86 Mon, 09 Oct 17 03:34:13 +0330 تفاوت های اجتناب ناپذیر ایران و ترکیه در قبال اقلیم کردستان

]]>
«ساکت شدگان» اقدامات جدایی‌طلبان را «انقلاب خودخواهانه» خواندند http://www.faratab.com/news/6723/%C2%AB%D8%B3%D8%A7%DA%A9%D8%AA-%D8%B4%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86%C2%BB-%D8%A7%D9%82%D8%AF%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%AC%D8%AF%D8%A7%DB%8C%DB%8C%E2%80%8C%D8%B7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%A7-%C2%AB%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87%D8%A7%D9%86%D9%87%C2%BB-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%86%D8%AF Sun, 08 Oct 17 17:35:12 +0330 «ساکت شدگان» اقدامات جدایی‌طلبان را «انقلاب خودخواهانه» خواندند
پس از چند روز قدرت نمایی استقلال طلبان، امروز کاتالان های مخالف جدایی در خیابان های بارسلونا ظاهر شدند و خواستار گفتگو میان دو طرف شدند.

]]>
کتاب «رئیس جمهور پیشمرگه» به چاپ دوم رسید http://www.faratab.com/news/6722/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%C2%AB%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1-%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D9%85%D8%B1%DA%AF%D9%87%C2%BB-%D8%A8%D9%87-%DA%86%D8%A7%D9%BE-%D8%AF%D9%88%D9%85-%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%AF Sun, 08 Oct 17 16:00:50 +0330 کتاب «رئیس جمهور پیشمرگه» به چاپ دوم رسید

]]>
تصمیم دشوار ترامپ http://www.faratab.com/news/6719/-%D8%AA%D8%B5%D9%85%DB%8C%D9%85-%D8%AF%D8%B4%D9%88%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%85%D9%BE- Sat, 07 Oct 17 22:50:28 +0330  تصمیم دشوار ترامپ
به نظر می رسد که علیرغم اینکه رکس تیلرسون اعلام کرده که تلاش می کند که ترامپ را راضی به تائید برجام کند اما به نظر می رسد که ترامپ تلاش دارد که با لغو یکجانبه برجام از سوی آمریکا این توافق را تحت تاثیر قرار دهد.

]]>
گام بعدی اقلیم کردستان پس از رفراندوم چیست؟ http://www.faratab.com/news/6718/%DA%AF%D8%A7%D9%85-%D8%A8%D8%B9%D8%AF%DB%8C-%D8%A7%D9%82%D9%84%DB%8C%D9%85-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%BE%D8%B3-%D8%A7%D8%B2-%D8%B1%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%85-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D8%9F Sat, 07 Oct 17 22:37:17 +0330 گام بعدی اقلیم کردستان پس از رفراندوم چیست؟

]]>
ارزیابی و درمان قطع قاعدگی http://www.faratab.com/news/6645/%D8%A7%D8%B1%D8%B2%DB%8C%D8%A7%D8%A8%DB%8C-%D9%88-%D8%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%82%D8%B7%D8%B9-%D9%82%D8%A7%D8%B9%D8%AF%DA%AF%DB%8C Sat, 07 Oct 17 17:29:29 +0330 ارزیابی و درمان قطع قاعدگی
آمنوره (قطع قاعدگی) نوعی اختلال در قاعدگی زنان می باشد که باعث قطع خونریزی ماهیانه میگردد که به دو دسته اولیه و ثانویه تقسیم می شود.

]]>
آینده کُردها در خاورمیانه http://www.faratab.com/news/6716/%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87-%DA%A9%D9%8F%D8%B1%D8%AF%D9%87%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%AE%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%87 Sat, 07 Oct 17 17:24:19 +0330 آینده کُردها در خاورمیانه

]]>
تحلیل تل آویو از اتحاد شکننده تهران، مسکو و آنکارا http://www.faratab.com/news/6715/%D8%AA%D8%AD%D9%84%DB%8C%D9%84-%D8%AA%D9%84-%D8%A2%D9%88%DB%8C%D9%88-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF-%D8%B4%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%8C-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%88-%D9%88-%D8%A2%D9%86%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A7 Sat, 07 Oct 17 01:12:08 +0330 تحلیل تل آویو از اتحاد شکننده تهران، مسکو و آنکارا
یروزی ایران و روسیه در بحران سوریه و همسویی با ایران در بحران خلیج فارس و هراس ترکیه از نقش کردهای سوریه و تنش فزاینده با آمریکا و زمینه نزدیکی ترکیه را به محور ایران و روسیه فراهم کرده است اما این از دیدگاه اسرائیل منعکس کننده همگرایی عمیق منافع ترکیه

]]>
نوبل صلح نه به ظریف رسید نه به دختر کرد ایزدی! http://www.faratab.com/news/6714/%D9%86%D9%88%D8%A8%D9%84-%D8%B5%D9%84%D8%AD-%D9%86%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D8%B8%D8%B1%DB%8C%D9%81-%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%AF-%D9%86%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D8%AE%D8%AA%D8%B1-%DA%A9%D8%B1%D8%AF-%D8%A7%DB%8C%D8%B2%D8%AF%DB%8C%21 Fri, 06 Oct 17 13:52:38 +0330 نوبل صلح نه به ظریف رسید نه به دختر کرد ایزدی!
به گزارش فراتاب به نقل از یورونیوز، "کمپین بین‌المللی محو سلاحهای هسته‌ای" جایزه صلح نوبل در سال ۲۰۱۷ را کسب کرد. این کمپین یک دهه است که برای برچیدن بمب اتم فعالیت می‌کند و امسال یکی از حامیان اصلی پیمان منع اشاعه هسته‌ای بود که به امضای ۱۲۲کشور رسید.

]]>
مراسم تشییع پیکر جلال طالبانی؛ رئیس جمهور فقید عراق http://www.faratab.com/news/6713/%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D9%85-%D8%AA%D8%B4%DB%8C%DB%8C%D8%B9-%D9%BE%DB%8C%DA%A9%D8%B1-%D8%AC%D9%84%D8%A7%D9%84-%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%9B-%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1-%D9%81%D9%82%DB%8C%D8%AF-%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82 Fri, 06 Oct 17 13:42:20 +0330 مراسم تشییع پیکر جلال طالبانی؛ رئیس جمهور فقید عراق
پیکر جلال طالبانی، رئیس جمهور فقید عراق و دبیرکل حزب اتحادیه میهنی کردستان با حضور مقامات کشورهای مختلف از جمله محمدجواد ظریف

]]>
یادداشت های فلسفی: درباب «تفسیر جهان» http://www.faratab.com/news/6712/%DB%8C%D8%A7%D8%AF%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%81%D9%84%D8%B3%D9%81%DB%8C%3A-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%A8-%C2%AB%D8%AA%D9%81%D8%B3%DB%8C%D8%B1-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%C2%BB- Fri, 06 Oct 17 02:38:24 +0330 یادداشت های فلسفی: درباب «تفسیر جهان»
مارکس در تمام خط سیر تفکر فلسفی خود به دنبال تحقق ایده ی تغییر جهان بود. در راه تحقق این ایده یکی از سوالات مهمی که باید پاسخ داده شود آن است که کدامین جهان را باید تغییر داد؟ یا به عبارت دیگر جهانی که باید تغییر دهیم چگونه کیفیتی دارد؟

]]>
چرا باید ایران نگران باشد؟ http://www.faratab.com/news/6711/%DA%86%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%86%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D8%B4%D8%AF%D8%9F Thu, 05 Oct 17 15:37:37 +0330 چرا باید ایران نگران باشد؟

]]>
ترامپ با برجام چه خواهد کرد؟ http://www.faratab.com/news/6710/%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%85%D9%BE-%D8%A8%D8%A7-%D8%A8%D8%B1%D8%AC%D8%A7%D9%85-%DA%86%D9%87-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87%D8%AF-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D8%9F Thu, 05 Oct 17 01:41:00 +0330 ترامپ با برجام چه خواهد کرد؟
خروج یکجانبه‌ی آمریکا از توافق می تواند عواقب سنگینی برای این کشور در پی داشته باشد. حال کاخ سفید به دنبال یافتن راه میانه ای است تا هم رضایت تندروهای حامی اسرائیل را جلب کند و هم عواقب دیپلماتیک موضوع را کاهش دهد.

]]>
هیچ‌‌یک از اعضای خانواده رئیس قوه قضائیه در مظان اتهام جاسوسی نیستند http://www.faratab.com/news/6709/%D9%87%DB%8C%DA%86%E2%80%8C%E2%80%8C%DB%8C%DA%A9-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D8%B9%D8%B6%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3-%D9%82%D9%88%D9%87-%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A6%DB%8C%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%B8%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%AA%D9%87%D8%A7%D9%85-%D8%AC%D8%A7%D8%B3%D9%88%D8%B3%DB%8C-%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%AF Wed, 04 Oct 17 18:30:02 +0330 هیچ‌‌یک از اعضای خانواده رئیس قوه قضائیه در مظان اتهام جاسوسی نیستند
حجت‌الاسلام علوی گفت: هیچ‌گونه اثری از اقداماتی که حتی ظن جاسوسی در مورد آن وجود داشته باشد درباره هیچ‌‌یک از اعضای خانواده آیت‌الله آملی‌لاریجانی مشاهده نشده است.

]]>
آماده شدن لیست «زنان توانمند» برای تصدی پست در دولت و شهرداری http://www.faratab.com/news/6707/%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%B4%D8%AF%D9%86-%D9%84%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%C2%AB%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%85%D9%86%D8%AF%C2%BB-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%B5%D8%AF%DB%8C-%D9%BE%D8%B3%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D9%88-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C Wed, 04 Oct 17 17:45:02 +0330 آماده شدن لیست «زنان توانمند» برای تصدی پست در دولت و شهرداری
دبیرکل جمعیت زنان مسلمان نواندیش از آماده شدن لیست «زنان توانمند» به منظور معرفی به دولتمردان و شهردار تهران در راستای بهره‌مندی از آنها در پست‌های عالی وزارتخانه‌ها و شهرداری پایتخت خبر داد.

]]>
لاریجانی: جلال طالبانی از چهره‌های ماندگار تاریخ معاصر عراق بودند http://www.faratab.com/news/6706/%D9%84%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D9%86%DB%8C%3A-%D8%AC%D9%84%D8%A7%D9%84-%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%DA%86%D9%87%D8%B1%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B5%D8%B1-%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82-%D8%A8%D9%88%D8%AF%D9%86%D8%AF Wed, 04 Oct 17 17:00:02 +0330 لاریجانی: جلال طالبانی از چهره‌های ماندگار تاریخ معاصر عراق بودند
رییس مجلس شورای اسلامی با تسلیت درگذشت جلال طالبانی، گفت: رییس جمهور پیشین و فقید عراق از شخصیت‌های مبارز و ممتاز در مبارزه با رژیم صدام بود.

]]>
اصلاح‌طلبم اما تندروها را قبول ندارم http://www.faratab.com/news/6704/%D8%A7%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD%E2%80%8C%D8%B7%D9%84%D8%A8%D9%85-%D8%A7%D9%85%D8%A7-%D8%AA%D9%86%D8%AF%D8%B1%D9%88%D9%87%D8%A7-%D8%B1%D8%A7-%D9%82%D8%A8%D9%88%D9%84-%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%85 Wed, 04 Oct 17 16:10:02 +0330 اصلاح‌طلبم اما تندروها را قبول ندارم
آیت‌الله نورمفیدی طی گفت‌وگوی مشروح به سؤالات متعددی درباره اصلاح‌طلبی یا اصولگرایی، برجام، خط امام و رهبری و... پاسخ گفت.

]]>
پاسخ به شائبه‌های اولین «استریت فود ایران» در خیابان سی تیر http://www.faratab.com/news/6703/%D9%BE%D8%A7%D8%B3%D8%AE-%D8%A8%D9%87-%D8%B4%D8%A7%D8%A6%D8%A8%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%88%D9%84%DB%8C%D9%86-%C2%AB%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D9%81%D9%88%D8%AF-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%C2%BB-%D8%AF%D8%B1-%D8%AE%DB%8C%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D8%B3%DB%8C-%D8%AA%DB%8C%D8%B1 Wed, 04 Oct 17 15:25:02 +0330 پاسخ به شائبه‌های اولین «استریت فود ایران» در خیابان سی تیر
مجری طرح استریت فود ایران (غذاهای خیابانی) در خیابان سی تیر به برخی شائبه‌ها در خصوص وضعیت بهداشتی دکه‌های غذایی خیابان سی تیر توضیحاتی را ارائه کرد.

]]>
جنون زیبایی و جراحانی که مجوز ندارند/پزشکان هوشیار باشند http://www.faratab.com/news/6702/%D8%AC%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%B2%DB%8C%D8%A8%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%88-%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%AD%D8%A7%D9%86%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%D9%85%D8%AC%D9%88%D8%B2-%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%86%D8%AF%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%D8%A7%D9%86-%D9%87%D9%88%D8%B4%DB%8C%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B4%D9%86%D8%AF Wed, 04 Oct 17 14:40:01 +0330 جنون زیبایی و جراحانی که مجوز ندارند/پزشکان هوشیار باشند

]]>
محکومیت عضو تیم مذاکرات هسته‌ای تأیید شد http://www.faratab.com/news/6701/%D9%85%D8%AD%DA%A9%D9%88%D9%85%DB%8C%D8%AA-%D8%B9%D8%B6%D9%88-%D8%AA%DB%8C%D9%85-%D9%85%D8%B0%D8%A7%DA%A9%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%87%D8%B3%D8%AA%D9%87%E2%80%8C%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%A3%DB%8C%DB%8C%D8%AF-%D8%B4%D8%AF Wed, 04 Oct 17 13:55:01 +0330 محکومیت عضو تیم مذاکرات هسته‌ای تأیید شد
محکومیت یک عضو تیم مذاکرات هسته‌ای که پیشتر دستگیر شده و با قرار وثیقه آزاد بود، در دادگاه تجدیدنظر استان تهران تأیید شد. این فرد به تحمل ۵ سال حبس محکوم شده است.

]]>
اردوغان وارد تهران شد http://www.faratab.com/news/6700/%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D9%88%D8%BA%D8%A7%D9%86-%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D8%AF Wed, 04 Oct 17 13:10:01 +0330 اردوغان وارد تهران شد
رئیس جمهور ترکیه در راس هیئتی بلند پایه با استقبال وزیر صنعت، معدن و تجارت و خلوصی آکار رئیس ستاد کل نیروهای مسلح وارد تهران شد.

]]>
داوود احمدی‌نژاد درگذشت http://www.faratab.com/news/6708/%D8%AF%D8%A7%D9%88%D9%88%D8%AF-%D8%A7%D8%AD%D9%85%D8%AF%DB%8C%E2%80%8C%D9%86%DA%98%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D8%B1%DA%AF%D8%B0%D8%B4%D8%AA Wed, 04 Oct 17 12:41:19 +0330 داوود احمدی‌نژاد درگذشت

]]>
مشی اعتدالی طالبانی، میان اقوام عراق مورد توجه قرار گیرد http://www.faratab.com/news/6705/%D9%85%D8%B4%DB%8C-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%8C-%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%85-%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82-%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D8%AA%D9%88%D8%AC%D9%87-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%DA%AF%DB%8C%D8%B1%D8%AF Wed, 04 Oct 17 12:39:09 +0330 مشی اعتدالی طالبانی، میان اقوام عراق مورد توجه قرار گیرد

]]>
بدرود مامه   http://www.faratab.com/news/6699/%D8%A8%D8%AF%D8%B1%D9%88%D8%AF-%D9%85%D8%A7%D9%85%D9%87--%C2%A0 Wed, 04 Oct 17 02:02:22 +0330 بدرود مامه   
به بهانه درگذشت جلال طالبانی سیاستمدار، مبارز و پیشمرگ کهنه کار کُرد و رئیس جمهور فقید عراق

]]>
پایان پیشمرگه دیپلمات http://www.faratab.com/news/6697/%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D9%85%D8%B1%DA%AF%D9%87-%D8%AF%DB%8C%D9%BE%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%AA Tue, 03 Oct 17 22:29:07 +0330 پایان پیشمرگه دیپلمات
پرزیدنت جلال طالبانی رئیس جمهور سابق عراق و از رهبران مبارز جنبش ملی کُرد، رهبر حزب اتحادیه میهنی کردستان در سن 84 سالگی امروز 11 مهر 1396 در آلمان درگذشت.

]]>
84 سال مبارزه سیاسی از کوهستانهای کردستان تا ریاست جمهوری عراق http://www.faratab.com/news/6695/84-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D9%87-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%DA%A9%D9%88%D9%87%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%A7-%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82 Tue, 03 Oct 17 18:30:59 +0330 84 سال مبارزه سیاسی از کوهستانهای کردستان تا ریاست جمهوری عراق

]]>
چالش گر جدید اردوغان از راه رسید http://www.faratab.com/news/6693/%DA%86%D8%A7%D9%84%D8%B4-%DA%AF%D8%B1-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D9%88%D8%BA%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%AF Tue, 03 Oct 17 17:29:22 +0330 چالش گر جدید اردوغان از راه رسید
با تشکیل حزب دموکرات مرکز برخی اقشار سابقا طرفدار اردوغان به این حزب متمایل شده اند.

]]>
هزینه‌های میلیونی برای موزیک هیأت‌ها! http://www.faratab.com/news/6692/%D9%87%D8%B2%DB%8C%D9%86%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D9%88%D8%B2%DB%8C%DA%A9-%D9%87%DB%8C%D8%A3%D8%AA%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%21 Mon, 02 Oct 17 20:50:01 +0330 هزینه‌های میلیونی برای موزیک هیأت‌ها!
برخلاف سال‌های گذشته که در مراسم عزاداری ایام تاسوعا و عاشورای حسینی (ع) مردم بر اساس اعتقادات مذهبی فعالیت می‌کردند، این روزها برای انجام برخی امور در هیأت‌ها و تکایا هزینه‌های چند میلیونی دریافت می‌شود.

]]>
قید مشوق‌ها و حمایت‌های فراوان در بسته حمایت از توسعه صادرات http://www.faratab.com/news/6691/%D9%82%DB%8C%D8%AF-%D9%85%D8%B4%D9%88%D9%82%E2%80%8C%D9%87%D8%A7-%D9%88-%D8%AD%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D9%87-%D8%AD%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA Mon, 02 Oct 17 20:00:02 +0330 قید مشوق‌ها و حمایت‌های فراوان در بسته حمایت از توسعه صادرات
معاون اول رییس‌جمهور بر لزوم شکل‌گیری عزمی ملی در میان همه دستگاه‌های اجرایی برای توسعه صادرات غیرنفتی تأکید کرد و با اشاره به بسته حمایت از توسعه صادرات از قید مشوق‌ها و حمایت‌های فراوان در این بسته خبر داد.

]]>
نوبل پزشکی به 3 دانشمند آمریکایی تعلق گرفت http://www.faratab.com/news/6690/%D9%86%D9%88%D8%A8%D9%84-%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C-%D8%A8%D9%87-3-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D9%85%D9%86%D8%AF-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82-%DA%AF%D8%B1%D9%81%D8%AA Mon, 02 Oct 17 19:15:01 +0330 نوبل پزشکی به 3 دانشمند آمریکایی تعلق گرفت
جایزه نوبل پزشکی امسال به طور مشترک به سه آمریکایی تعلق گرفت.

]]>
نوری شاهرودی: عمان در موضوع کردستان عراق با ما هم‌نظر است http://www.faratab.com/news/6689/%D9%86%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%B4%D8%A7%D9%87%D8%B1%D9%88%D8%AF%DB%8C%3A-%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%88%D8%B6%D9%88%D8%B9-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82-%D8%A8%D8%A7-%D9%85%D8%A7-%D9%87%D9%85%E2%80%8C%D9%86%D8%B8%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA Mon, 02 Oct 17 18:25:02 +0330 نوری شاهرودی: عمان در موضوع کردستان عراق با ما هم‌نظر است
سفیر ایران در عمان اظهار کرد: نظر عمانی ها نسبت به همه پرسی در کردستان مثبت نبوده و بعد از عراق و ترکیه، آن ها نیز با ما هم‌نظر هستند.

]]>
کریمی: فکر می‌کردم شرایط برای حضورم مهیا است اما نبود http://www.faratab.com/news/6688/%DA%A9%D8%B1%DB%8C%D9%85%DB%8C%3A-%D9%81%DA%A9%D8%B1-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%85-%D8%B4%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%B7-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1%D9%85-%D9%85%D9%87%DB%8C%D8%A7-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%A7%D9%85%D8%A7-%D9%86%D8%A8%D9%88%D8%AF Mon, 02 Oct 17 17:40:01 +0330 کریمی: فکر می‌کردم شرایط برای حضورم مهیا است اما نبود

]]>
بیمارستان نجمیه تهران، یادگار صاحب این عکس است http://www.faratab.com/news/6687/%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%86%D8%AC%D9%85%DB%8C%D9%87-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%8C-%DB%8C%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%B5%D8%A7%D8%AD%D8%A8-%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D8%B9%DA%A9%D8%B3-%D8%A7%D8%B3%D8%AA Mon, 02 Oct 17 16:55:01 +0330 بیمارستان نجمیه تهران، یادگار صاحب این عکس است
بیمارستان نجمیه تهران یادگار صاحب این عکس یعنی نجم السلطنه از نوادگان خاندان قاجار است؛ بیمارستانی که به نام اولین مرکز درمانی خصوصی تهران شناخته می‌شود.

]]>