فراتاب-اصلی http://www.faratab.com/category/1/ info@rsm.co.ir Sat, 19 Oct 19 09:23:41 +0330fa چرا مربی کردستانی تیم ملی استعفا داد؟ http://www.faratab.com/news/10357/%DA%86%D8%B1%D8%A7-%D9%85%D8%B1%D8%A8%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AA%DB%8C%D9%85-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D9%81%D8%A7-%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D8%9F Thu, 19 Sep 19 11:52:20 +0430 چرا مربی کردستانی تیم ملی استعفا داد؟
کشتی‌گیر و مربی سرشناس سنندجی از سمت سرمربی‌گری تیم ملی امید کشتی فرنگی استعفا داد

]]>
‍ کنترل تورم و کاهش بیکاری اولویت اول فرمانداران باشد http://www.faratab.com/news/10839/%E2%80%8D-%DA%A9%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%84-%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%85-%D9%88-%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%D8%A8%DB%8C%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D9%88%D9%84%D9%88%DB%8C%D8%AA--%D8%A7%D9%88%D9%84-%D9%81%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D8%B4%D8%AF Thu, 17 Oct 19 20:20:01 +0330 ‍ کنترل تورم و کاهش بیکاری اولویت  اول فرمانداران باشد
دو موضوع کنترل تورم و کاهش بیکاری در اولویت اند فرمانداران به گوش باشید

]]>
راه دیگری جز صندوق رای برای اصلاح امور نداریم http://www.faratab.com/news/10838/%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%AF%DB%8C%DA%AF%D8%B1%DB%8C-%D8%AC%D8%B2-%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%82-%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD-%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B1-%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D9%85 Thu, 17 Oct 19 19:40:02 +0330 راه دیگری جز صندوق رای برای اصلاح امور نداریم

]]>
دعا کنیم در تایید صلاحیت کاندیداها، کمی فیلترها بازتر شوند http://www.faratab.com/news/10837/%D8%AF%D8%B9%D8%A7-%DA%A9%D9%86%DB%8C%D9%85-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D8%A7%DB%8C%DB%8C%D8%AF-%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD%DB%8C%D8%AA-%DA%A9%D8%A7%D9%86%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D9%87%D8%A7%D8%8C-%DA%A9%D9%85%DB%8C-%D9%81%DB%8C%D9%84%D8%AA%D8%B1%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%AA%D8%B1-%D8%B4%D9%88%D9%86%D8%AF Thu, 17 Oct 19 19:10:02 +0330 دعا کنیم در تایید صلاحیت کاندیداها، کمی فیلترها بازتر شوند

]]>
آمدنیوز را یک رسانه نمی دانیم، بلکه یک فتنه گر خائن می دانیم http://www.faratab.com/news/10836/%D8%A2%D9%85%D8%AF%D9%86%DB%8C%D9%88%D8%B2-%D8%B1%D8%A7-%DB%8C%DA%A9-%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%86%D9%85%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C%D9%85%D8%8C-%D8%A8%D9%84%DA%A9%D9%87-%DB%8C%DA%A9-%D9%81%D8%AA%D9%86%D9%87-%DA%AF%D8%B1-%D8%AE%D8%A7%D8%A6%D9%86-%D9%85%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C%D9%85 Thu, 17 Oct 19 18:40:01 +0330 آمدنیوز را یک رسانه نمی دانیم، بلکه یک فتنه گر خائن می دانیم

]]>
حکومت اقلیم کردستان سرمایه گذاری داخلی و خارجی را تسهیل خواهد کرد http://www.faratab.com/news/10832/%D8%AD%DA%A9%D9%88%D9%85%D8%AA-%D8%A7%D9%82%D9%84%DB%8C%D9%85-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87-%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%DB%8C-%D9%88-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%DB%8C-%D8%B1%D8%A7-%D8%AA%D8%B3%D9%87%DB%8C%D9%84-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87%D8%AF-%DA%A9%D8%B1%D8%AF Thu, 17 Oct 19 18:10:01 +0330 حکومت اقلیم کردستان سرمایه گذاری داخلی و خارجی را تسهیل خواهد کرد
مسرور بارزانی نخست وزیر اقلیم کردستان در نشستی با حضور اعضای انجمن بیزنس آمریکا-کردستان از اعمال تسهیلات سرمایه گذاری های داخلی و خارجی در اقلیم خبر داد.

]]>
تجاوز ترکیه به خاک سوریه را محکوم می‌کنیم  http://www.faratab.com/news/10831/%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D9%88%D8%B2-%D8%AA%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D8%AE%D8%A7%DA%A9-%D8%B3%D9%88%D8%B1%DB%8C%D9%87-%D8%B1%D8%A7-%D9%85%D8%AD%DA%A9%D9%88%D9%85-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%DA%A9%D9%86%DB%8C%D9%85%C2%A0 Thu, 17 Oct 19 17:40:01 +0330 تجاوز ترکیه به خاک سوریه را محکوم می‌کنیم 
حزب مهستان ایران، به عنوان صدایی در سیاست داخلی ایران‌زمین، ضمن محکومیت اقدام نظامی ترکیه در شمال سوریه، بر حل و فصل مسائل منطقه‌ای با تکیه بر فرهنگ و تمدن و دین و تبار مشترک، و فارغ از تعصبات ناشی از مرزهای استعمارساخته، از راه دیپلماسی و مذاکره تأکید می

]]>
10 دلیل بزرگ برای نگرانی جهان از ادامه رهبری اردوغان بر ترکیه! http://www.faratab.com/news/10840/10-%D8%AF%D9%84%DB%8C%D9%84-%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%86%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%B1%D9%87%D8%A8%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D9%88%D8%BA%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1-%D8%AA%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D9%87%21 Thu, 17 Oct 19 17:14:07 +0330 10 دلیل بزرگ برای نگرانی جهان از ادامه رهبری اردوغان بر ترکیه!
او با صدای بلند صحبت می کند ، بی رحمانه عمل می کند و به اعتقاد برخی از افراد هر کاری را برای تبدیل ترکیه دموکراتیک ، به یک دیکتاتوری انجام داده است.

]]>
آیا رابطه روحانی و کدخدایی دوستانه است؟ http://www.faratab.com/news/10830/%D8%A2%DB%8C%D8%A7-%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B7%D9%87-%D8%B1%D9%88%D8%AD%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%88-%DA%A9%D8%AF%D8%AE%D8%AF%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%AF%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%9F Thu, 17 Oct 19 17:10:01 +0330 آیا رابطه روحانی و کدخدایی دوستانه است؟

]]>
تنش زدایی بین ایران و عربستان و تضعیف افراطی گری، آیا چنین است؟ http://www.faratab.com/news/10828/%D8%AA%D9%86%D8%B4-%D8%B2%D8%AF%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%AA%D8%B6%D8%B9%DB%8C%D9%81-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%B7%DB%8C-%DA%AF%D8%B1%DB%8C%D8%8C-%D8%A2%DB%8C%D8%A7-%DA%86%D9%86%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%9F Thu, 17 Oct 19 16:40:01 +0330 تنش زدایی بین ایران و عربستان و تضعیف افراطی گری، آیا چنین است؟

]]>
در ایران امنیت هر کدام از قومیت‌ها، امنیت سایر قومیت ها است http://www.faratab.com/news/10827/%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%85%D9%86%DB%8C%D8%AA-%D9%87%D8%B1-%DA%A9%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D8%B2-%D9%82%D9%88%D9%85%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%D8%8C-%D8%A7%D9%85%D9%86%DB%8C%D8%AA-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%B1-%D9%82%D9%88%D9%85%DB%8C%D8%AA-%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D8%B3%D8%AA Thu, 17 Oct 19 16:10:01 +0330 در ایران امنیت هر کدام از قومیت‌ها، امنیت سایر قومیت ها است

]]>
اردوغان در گرداب کردستان سوریه! http://www.faratab.com/news/10835/%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D9%88%D8%BA%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%A8-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D9%88%D8%B1%DB%8C%D9%87%21 Wed, 16 Oct 19 12:40:02 +0330 اردوغان در گرداب کردستان سوریه!
اردوغان باید بداند برای حل «مسئله کُرد» در ترکیه تشبث به قوای قهریه و استفاده از حربه سرکوب در سطح ملی و منطقه ای نه تنها نمی تواند راه حل مسئله باشد بلکه خود عاملی تنش زا است که روزی ممکن است نه تنها او و دولتش بلکه کل حاکمیت و تمامیت ارضی ترکیه را در ک

]]>
وام 6 درصد برای خرید خانه در بافت های فرسوده http://www.faratab.com/news/10822/%D9%88%D8%A7%D9%85-6-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D9%81%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%81%D8%B1%D8%B3%D9%88%D8%AF%D9%87 Tue, 15 Oct 19 18:40:01 +0330 وام 6 درصد برای خرید خانه در بافت های فرسوده
خانه اولی‌هایی که متقاضی خرید یا پیش‌خرید مسکن در بافت‌های ناکارآمد هستند می‌توانند از تسهیلات ۱۶۰ میلیون تومانی مسکن زوجین با نرخ سود شش درصد استفاده کنند.

]]>
آیا سوئد هم هواوی را تحریم می کند؟ http://www.faratab.com/news/10821/%D8%A2%DB%8C%D8%A7-%D8%B3%D9%88%D8%A6%D8%AF-%D9%87%D9%85-%D9%87%D9%88%D8%A7%D9%88%DB%8C-%D8%B1%D8%A7-%D8%AA%D8%AD%D8%B1%DB%8C%D9%85-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D8%AF%D8%9F Tue, 15 Oct 19 18:10:01 +0330 آیا سوئد هم هواوی را تحریم می کند؟
به نظر می‌رسد که سوئد به دنبال محدودسازی فعالیت شرکت چینی هواوی برای توسعه شبکه ۵G است.

]]>
پدر کشتی و تخم کین کاشتی! http://www.faratab.com/news/10826/%D9%BE%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%B4%D8%AA%DB%8C-%D9%88-%D8%AA%D8%AE%D9%85-%DA%A9%DB%8C%D9%86-%DA%A9%D8%A7%D8%B4%D8%AA%DB%8C%21 Tue, 15 Oct 19 16:57:43 +0330 پدر کشتی و تخم کین کاشتی!
تحلیلی تاریخی بر جنگ ترکیه با کردها

]]>
کردها چه درسی باید از تاریخ بگیرند؟ http://www.faratab.com/news/10825/%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%87%D8%A7-%DA%86%D9%87-%D8%AF%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE-%D8%A8%DA%AF%DB%8C%D8%B1%D9%86%D8%AF%D8%9F Tue, 15 Oct 19 15:53:11 +0330 کردها چه درسی باید از تاریخ بگیرند؟

]]>
تهدید جدی تپه ی هشت هزار ساله ی چغا گاوانه http://www.faratab.com/news/10818/%D8%AA%D9%87%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%AC%D8%AF%DB%8C--%D8%AA%D9%BE%D9%87-%DB%8C-%D9%87%D8%B4%D8%AA-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%87-%DB%8C-%DA%86%D8%BA%D8%A7-%DA%AF%D8%A7%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%87 Tue, 15 Oct 19 15:40:01 +0330 تهدید جدی  تپه ی هشت هزار ساله ی چغا گاوانه
ساخت تقاطع غیر هم سطح در محوطه ی تاریخی تپه ی چغاگاوانه در شهرستان اسلام اباد غرب

]]>
لزوم فعال کردن دیپلماسی پارلمانی برای مقابله با تجاوز ترکیه علیه کردهای سوریه http://www.faratab.com/news/10824/%D9%84%D8%B2%D9%88%D9%85-%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86-%D8%AF%DB%8C%D9%BE%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D9%BE%D8%A7%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D9%88%D8%B2-%D8%AA%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D9%87-%D8%B9%D9%84%DB%8C%D9%87-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D9%88%D8%B1%DB%8C%D9%87 Tue, 15 Oct 19 15:13:01 +0330 لزوم فعال کردن دیپلماسی پارلمانی برای مقابله با تجاوز ترکیه علیه کردهای سوریه

]]>
۳۸ میلیون دلار تسهیلات از محل صندوق توسعه ملی ثبت شده http://www.faratab.com/news/10806/%DB%B3%DB%B8-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%AF%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D8%B3%D9%87%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%AD%D9%84-%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%82-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D8%B4%D8%AF%D9%87 Tue, 15 Oct 19 15:10:01 +0330 ۳۸ میلیون دلار تسهیلات از محل صندوق توسعه ملی ثبت شده
تا پایان خردادماه امسال در خواست دریافت حدود ۳۸ میلیون دلار تسهیلات از محل صندوق توسعه ملی ثبت شده که بیش از ۱۹ میلیارد دلار آن به مرحله پرداخت قطعی رسیده است.

]]>
مراقب تماس با شماره‌های ناشناس و کلیک روی لینک‌های ناشناس باشید http://www.faratab.com/news/10805/%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%82%D8%A8-%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B3-%D8%A8%D8%A7-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%86%D8%A7%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3-%D9%88-%DA%A9%D9%84%DB%8C%DA%A9-%D8%B1%D9%88%DB%8C-%D9%84%DB%8C%D9%86%DA%A9%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%86%D8%A7%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3-%D8%A8%D8%A7%D8%B4%DB%8C%D8%AF Tue, 15 Oct 19 14:40:01 +0330 مراقب تماس با شماره‌های ناشناس و کلیک روی لینک‌های ناشناس باشید
مدیرکل حفاظت از حقوق مصرف‌کننده رگولاتوری با هشدار درباره کلاهبرداری تماس تلفنی ناخواسته با خارج از کشور، گفته است: مشترکین تلفن همراه باید مراقب تماس با شماره‌های ناشناس و کلیک روی لینک‌های ناشناس باشند.

]]>
ظرفیت تولید انرژی‌های تجدیدپذیر نسبت به سال گذشته رشد دو برابری داشته http://www.faratab.com/news/10804/-%D8%B8%D8%B1%D9%81%DB%8C%D8%AA-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%D9%86%D8%B1%DA%98%DB%8C%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D9%BE%D8%B0%DB%8C%D8%B1-%D9%86%D8%B3%D8%A8%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%DA%AF%D8%B0%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%D8%AF%D9%88-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D9%87 Tue, 15 Oct 19 14:00:02 +0330  ظرفیت تولید انرژی‌های تجدیدپذیر نسبت به سال گذشته رشد دو برابری داشته
معاون برق و انرژی وزیر نیرو ظرفیت فعلی نیروگاه‌های تجدیدپذیر را ۸۴۱ مگاوات اعلام کرد و گفت: این میزان نسبت به سال گذشته دو برابر شده است.

]]>
کاهش قیمت ناچیز لوازم خانگی http://www.faratab.com/news/10803/%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D9%86%D8%A7%DA%86%DB%8C%D8%B2-%D9%84%D9%88%D8%A7%D8%B2%D9%85-%D8%AE%D8%A7%D9%86%DA%AF%DB%8C Tue, 15 Oct 19 13:20:02 +0330 کاهش قیمت ناچیز لوازم خانگی
جدیدترین آمار منتشر شده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) حاکی از کاهش قیمت کمتر از یک درصدی در برخی از انواع لوازم خانگی در مردادماه امسال نسبت به ماه قبل از آن است.

]]>
نگاهی به قیمت بنزین در ایران و کشورهای همسایه http://www.faratab.com/news/10802/%D9%86%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%A8%D9%86%D8%B2%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%87%D9%85%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D9%87 Tue, 15 Oct 19 12:50:01 +0330 نگاهی به قیمت بنزین در ایران و کشورهای همسایه
در حال حاضر بنزین در کشورهای همسایه ایران با چند برابر نرخ بنزین ایران خرید و فروش می‌شود؛ با این حال بسیاری از مسوولان نفتی و کارشناسان حوزه انرژی بر سر لزوم اصلاح قیمت این فرآورده نفتی اتفاق نظر دارند.

]]>
داعشیان بازخواهند گشت و آن زمان ... http://www.faratab.com/news/10817/%D8%AF%D8%A7%D8%B9%D8%B4%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87%D9%86%D8%AF-%DA%AF%D8%B4%D8%AA-%D9%88-%D8%A2%D9%86-%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-... Tue, 15 Oct 19 02:20:02 +0330 داعشیان بازخواهند گشت و آن زمان ...

]]>
کاهش نرح تولد و افزایش مرگ ومیر در کرمانشاه! http://www.faratab.com/news/10815/%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4--%D9%86%D8%B1%D8%AD-%D8%AA%D9%88%D9%84%D8%AF-%D9%88-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%85%D8%B1%DA%AF-%D9%88%D9%85%DB%8C%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%A7%D9%87%21 Tue, 15 Oct 19 01:50:01 +0330 کاهش  نرح تولد و افزایش مرگ ومیر در کرمانشاه!
مدیرکل ثبت احوال استان کرمانشاه از سیرکاهشی ولادت و افزایش مرگ و میر در استان در نیمه ابتدای امسال خبر داد.

]]>
ایستادگی کردیم بحران را پشت سرگذاشتیم http://www.faratab.com/news/10814/%D8%A7%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%DB%8C%D9%85-%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%A7-%D9%BE%D8%B4%D8%AA-%D8%B3%D8%B1%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B4%D8%AA%DB%8C%D9%85 Tue, 15 Oct 19 01:20:01 +0330 ایستادگی کردیم بحران را پشت سرگذاشتیم

]]>
ورود بیش از 100 هزار زائر به قصر شیرین http://www.faratab.com/news/10813/%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%AF-%D8%A8%DB%8C%D8%B4-%D8%A7%D8%B2-100-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1-%D8%A8%D9%87-%D9%82%D8%B5%D8%B1-%D8%B4%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D9%86- Tue, 15 Oct 19 00:50:01 +0330 ورود بیش از 100 هزار زائر به قصر شیرین
فرماندار قصرشیرین از ورود بیش از ۱۰۰ هزار زائر اربعین به این شهرستان از زمان بازگشایی مرز تاکنون خبر داد.

]]>
ایران نقش تاریخی خود را ایفا کند، کشتاری بی رحمانه در حال شکل گیری است http://www.faratab.com/news/10811/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%86%D9%82%D8%B4-%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%AF-%D8%B1%D8%A7-%D8%A7%DB%8C%D9%81%D8%A7-%DA%A9%D9%86%D8%AF%D8%8C-%DA%A9%D8%B4%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%DB%8C-%D8%B1%D8%AD%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%AD%D8%A7%D9%84-%D8%B4%DA%A9%D9%84-%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA Tue, 15 Oct 19 00:20:01 +0330 ایران نقش تاریخی خود را ایفا کند، کشتاری بی رحمانه در حال شکل گیری است
محکومیت حمله ارتش ترکیه به کردستان سوریه توسط شورای هماهنگی جبهه اصلاحات کرمانشاه  

]]>
دستگاه دیپلماسی برای جلوگیری از خونریزی و کشتار در شرق فرات، اقدام عملی کند http://www.faratab.com/news/10810/%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%AF%DB%8C%D9%BE%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D9%84%D9%88%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%AE%D9%88%D9%86%D8%B1%DB%8C%D8%B2%DB%8C-%D9%88-%DA%A9%D8%B4%D8%AA%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D8%8C-%D8%A7%D9%82%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D8%B9%D9%85%D9%84%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D8%AF Mon, 14 Oct 19 23:40:02 +0330 دستگاه دیپلماسی برای جلوگیری از خونریزی و کشتار در شرق فرات، اقدام عملی کند
بیانیه ی سیداحسن علوی نماینده ی مردم سنندج، دیواندره و کامیاران در مجلس شورای اسلامی، در رابطه با تجاوز ارتش ترکیه به شمال سوریه

]]>
انتقاد از دو قطبی کردن کُردی-ترکی توسط برخی نمایندگان! http://www.faratab.com/news/10812/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%D9%88-%D9%82%D8%B7%D8%A8%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86-%DA%A9%D9%8F%D8%B1%D8%AF%DB%8C-%D8%AA%D8%B1%DA%A9%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7-%D8%A8%D8%B1%D8%AE%DB%8C-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86%21 Mon, 14 Oct 19 23:10:01 +0330 انتقاد از دو قطبی کردن کُردی-ترکی توسط برخی نمایندگان!

]]>
رویای لیبرال و کابوس محافظه‌کارانه http://www.faratab.com/news/10808/%D8%B1%D9%88%DB%8C%D8%A7%DB%8C-%D9%84%DB%8C%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%84-%D9%88-%DA%A9%D8%A7%D8%A8%D9%88%D8%B3-%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D9%87%E2%80%8C%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%87 Mon, 14 Oct 19 13:51:27 +0330 رویای لیبرال و کابوس محافظه‌کارانه
سیاست دولت دونالد ترامپ مبنی بر کاهش حضور نظامی آمریکا در جهان متحدان این کشور را با مصائب بزرگی رو به‌رو کرده است.

]]>
اقدام شما در کردستان سوریه پاکسازی قومی است، سریع‌تر متوقفش کنید! http://www.faratab.com/news/10801/%D8%A7%D9%82%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D8%B4%D9%85%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D9%88%D8%B1%DB%8C%D9%87-%D9%BE%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D9%82%D9%88%D9%85%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%8C-%D8%B3%D8%B1%DB%8C%D8%B9%E2%80%8C%D8%AA%D8%B1-%D9%85%D8%AA%D9%88%D9%82%D9%81%D8%B4-%DA%A9%D9%86%DB%8C%D8%AF%21 Mon, 14 Oct 19 13:20:01 +0330 اقدام شما در کردستان سوریه پاکسازی قومی است، سریع‌تر متوقفش کنید!

]]>
ایران با چهره گشاده از تلاش‌های پاکستان برای همکاری‌های منطقه‌ای استقبال می کند http://www.faratab.com/news/10799/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7-%DA%86%D9%87%D8%B1%D9%87-%DA%AF%D8%B4%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D9%84%D8%A7%D8%B4%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D9%87%E2%80%8C%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D8%A7%D9%84-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D8%AF Mon, 14 Oct 19 12:50:01 +0330 ایران با چهره گشاده از تلاش‌های پاکستان برای همکاری‌های منطقه‌ای استقبال می کند

]]>
پرونده ثبت جهانی اورامانات به یونسکو ارسال شد http://www.faratab.com/news/10798/-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%DB%8C%D9%88%D9%86%D8%B3%DA%A9%D9%88-%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%B4%D8%AF Mon, 14 Oct 19 12:10:02 +0330  پرونده ثبت جهانی اورامانات به یونسکو ارسال شد
پرونده ی ثبت جهانی اورامانات به سازمان جهانی یونسکو ارسال شد

]]>
به جوانانمان دلگرمیم و در برابر آمریکا کوتاه نمی آییم http://www.faratab.com/news/10796/%D8%A8%D9%87-%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D9%84%DA%AF%D8%B1%D9%85%DB%8C%D9%85-%D9%88-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B1-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%DA%A9%D9%88%D8%AA%D8%A7%D9%87-%D9%86%D9%85%DB%8C-%D8%A2%DB%8C%DB%8C%D9%85 Mon, 14 Oct 19 11:40:01 +0330 به جوانانمان دلگرمیم و در برابر آمریکا کوتاه نمی آییم

]]>
خروج ایران از لیست سیاه FATF از مسیر تصویب پالرمو می گذرد http://www.faratab.com/news/10795/%D8%AE%D8%B1%D9%88%D8%AC-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D9%84%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D9%87-FATF-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%B3%DB%8C%D8%B1-%D8%AA%D8%B5%D9%88%DB%8C%D8%A8-%D9%BE%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%85%D9%88-%D9%85%DB%8C-%DA%AF%D8%B0%D8%B1%D8%AF Mon, 14 Oct 19 11:10:01 +0330 خروج ایران از لیست سیاه FATF از مسیر تصویب پالرمو می گذرد

]]>
بانوان کرمانشاهی برای مبارزه و کنترل سرطان سینه http://www.faratab.com/news/10792/-%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D9%87-%D9%88-%DA%A9%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%84-%D8%B3%D8%B1%D8%B7%D8%A7%D9%86-%D8%B3%DB%8C%D9%86%D9%87 Mon, 14 Oct 19 10:40:01 +0330  بانوان کرمانشاهی برای مبارزه و کنترل سرطان سینه
تجمع بانوان کرمانشاهی در طاق بستان برای مبارزه با سرطان سینه

]]>
گفته بودیم و باز می گوییم، اول خروج از یمن http://www.faratab.com/news/10800/%DA%AF%D9%81%D8%AA%D9%87-%D8%A8%D9%88%D8%AF%DB%8C%D9%85-%D9%88-%D8%A8%D8%A7%D8%B2-%D9%85%DB%8C-%DA%AF%D9%88%DB%8C%DB%8C%D9%85%D8%8C-%D8%A7%D9%88%D9%84-%D8%AE%D8%B1%D9%88%D8%AC-%D8%A7%D8%B2-%DB%8C%D9%85%D9%86 Mon, 14 Oct 19 10:29:17 +0330 گفته بودیم و باز می گوییم، اول خروج از یمن

]]>
تجاوز و جنایات ترکیه نباید بی پاسخ باشد http://www.faratab.com/news/10797/-%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D9%88%D8%B2-%D9%88-%D8%AC%D9%86%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D9%87-%D9%86%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%DB%8C-%D9%BE%D8%A7%D8%B3%D8%AE-%D8%A8%D8%A7%D8%B4%D8%AF- Mon, 14 Oct 19 10:26:44 +0330  تجاوز و جنایات ترکیه نباید بی پاسخ باشد
جمعی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی ایران در بیانه ایی تجاوز و حمله ترکیه به کشور سوریه را محکوم کردند.

]]>
برای سرمایه گذاری بانک بهتر است یا بورس؟ http://www.faratab.com/news/10790/%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87-%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9-%D8%A8%D9%87%D8%AA%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%DB%8C%D8%A7-%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B3%D8%9F Sun, 13 Oct 19 00:50:02 +0330 برای سرمایه گذاری بانک بهتر است یا بورس؟
در شرایطی که منابع بانکی برای تامین مالی بنگاه‌های اقتصادی محدود است، این بنگاه‌ها می‌توانند از طریق بازار سرمایه تامین مالی خود را انجام دهند، اما باید انضباط و شفافیت مالی را رعایت کنند.

]]>
راه رفتن آرام باعث پیری مغز و بدن می شود http://www.faratab.com/news/10789/%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%B1%D9%81%D8%AA%D9%86-%D8%A2%D8%B1%D8%A7%D9%85-%D8%A8%D8%A7%D8%B9%D8%AB-%D9%BE%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D9%85%D8%BA%D8%B2-%D9%88-%D8%A8%D8%AF%D9%86-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF Sun, 13 Oct 19 00:10:02 +0330 راه رفتن آرام باعث پیری مغز و بدن می شود
محققان دانشگاه دوک واقع در کارولینای شمالی آمریکا دریافتند سرعت راه رفتن افراد در سن ۴۵ سالگی شاخص مناسبی برای ارزیابی پیری مغز و بدن آن‌ها محسوب می‌شود.

]]>
چگونگی تشخیص کارت خوان تقلبی http://www.faratab.com/news/10788/%DA%86%DA%AF%D9%88%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D8%AA%D8%B4%D8%AE%DB%8C%D8%B5-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D9%82%D9%84%D8%A8%DB%8C Sat, 12 Oct 19 23:40:01 +0330 چگونگی تشخیص کارت خوان تقلبی
راهکارهایی برای شناسایی دستگاه پوز واقعی با دستگاه‌های تقلبی مانند صفحه کلید سخت یا نبود چراغ‌های چشمک زن وجود دارد که می‌توان در مواقع لزوم آن ها را مورد بررسی قرار داد.

]]>
در الگوی جهانی بیماری زجر تنفسی مشارکت داریم http://www.faratab.com/news/10787/%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88%DB%8C-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%B2%D8%AC%D8%B1-%D8%AA%D9%86%D9%81%D8%B3%DB%8C-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D9%85 Sat, 12 Oct 19 23:00:02 +0330 در الگوی جهانی بیماری زجر تنفسی مشارکت داریم
سرپرست دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی با اشاره به پیشرفت‌های بسیار خوب ایران در حوزه بیماری‌های ریه، گفت: ایران به دلیل غنای علمی بالایی که در زمینه بیماری‌های ریوی دارد، جزو ۵۰ کشوری است که در الگوی جهانی بیماری زجر تنفسی مشارکت کرده است.

]]>
بنا به اعلام بانک جهانی اقتصاد ایران سال آینده از رکود خارج می شود http://www.faratab.com/news/10786/%D8%A8%D9%86%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%D8%B1%DA%A9%D9%88%D8%AF-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF Sat, 12 Oct 19 22:30:01 +0330 بنا به اعلام بانک جهانی اقتصاد ایران سال آینده از رکود خارج می شود
بانک جهانی اعلام کرد روند رو به رشد اقتصاد ایران از سال‌ آینده از سر گرفته می‌شود.

]]>
۳.۵ درصد رشد قیمت نفت در هفته ای که گذشت http://www.faratab.com/news/10785/%DB%B3.%DB%B5-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D9%86%D9%81%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D9%87%D9%81%D8%AA%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%DA%AF%D8%B0%D8%B4%D8%AA Sat, 12 Oct 19 22:00:01 +0330 ۳.۵ درصد رشد قیمت نفت در هفته ای که گذشت
قیمت نفت که تا پایان هفته به دلیل افزایش ریسک‌های اقتصادی در جهان با کاهش همراه بود،‌ روز جمعه و پس از انفجار نفتکش ایرانی سابیتی در دریای سرخ بالا رفت تا در مجموع نفت برنت در هفته گذشته ۳.۵ درصد رشد قیمت را ثبت کند.

]]>
عبور 15 هزار زائر ایرانی مراسم اربعین از مرزهای کردستان http://www.faratab.com/news/10784/%D8%B9%D8%A8%D9%88%D8%B1-15-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D9%85-%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B9%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%B1%D8%B2%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86 Sat, 12 Oct 19 21:30:01 +0330 عبور 15 هزار زائر ایرانی مراسم اربعین از مرزهای کردستان
سرپرست تبلیغات اسلامی استان کردستان با بیان اینکه اربعین، نماد وحدت و انسجام مسلمانان است از عبور 15 هزار زائر ایرانی برای شرکت در مراسم اربعین از مرزهای کردستان خبر داد.

]]>
پیش نویس پرونده ثبت جهانی اورامانات به یونسکو ارسال شد http://www.faratab.com/news/10783/%D9%BE%DB%8C%D8%B4-%D9%86%D9%88%DB%8C%D8%B3-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%DB%8C%D9%88%D9%86%D8%B3%DA%A9%D9%88-%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%B4%D8%AF Sat, 12 Oct 19 21:00:01 +0330 پیش نویس پرونده ثبت جهانی اورامانات به یونسکو ارسال شد
مدیر پایگاه منظر فرهنگی تاریخی اورامانات گفت: با تکمیل کارهای مطالعاتی ثبت جهانی به همت کارشناسان پایگاه و دفتر ثبت جهانی وزارت میراث و براساس فرم‌های استاندارد جهانی پرونده اورامانات برای بررسی و انجام مقدمات ثبت جهانی ارسال شد.

]]>
تیم ملی جوانان ایران در دیداری تدارکاتی به مصاف پارس جنوبی می رود http://www.faratab.com/news/10782/%D8%AA%DB%8C%D9%85-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D8%B5%D8%A7%D9%81-%D9%BE%D8%A7%D8%B1%D8%B3-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%DB%8C-%D9%85%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D8%AF Sat, 12 Oct 19 20:30:01 +0330 تیم ملی جوانان ایران در دیداری تدارکاتی به مصاف پارس جنوبی می رود
شاگردان کمالوند و پورموسوی به مصاف هم خواهند رفت.

]]>
بیژن ذوالفقارنسب: ایران نباید بابت برد پر گل برابر کامبوج مغرور شود http://www.faratab.com/news/10781/%D8%A8%DB%8C%DA%98%D9%86-%D8%B0%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%86%D8%B3%D8%A8%3A-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%86%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%D8%A7%D8%A8%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%D8%AF-%D9%BE%D8%B1-%DA%AF%D9%84-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B1-%DA%A9%D8%A7%D9%85%D8%A8%D9%88%D8%AC-%D9%85%D8%BA%D8%B1%D9%88%D8%B1-%D8%B4%D9%88%D8%AF Sat, 12 Oct 19 20:00:01 +0330 بیژن ذوالفقارنسب: ایران نباید بابت برد پر گل برابر کامبوج مغرور شود
کارشناس فوتبال کشورمان معتقد است هر بازی شرایط خودش را دارد.

]]>
استاندار حسکه: نیروهای ترکیه زیرساخت‌های حیاتی را هدف می گیرند http://www.faratab.com/news/10780/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%AD%D8%B3%DA%A9%D9%87%3A-%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D9%87-%D8%B2%DB%8C%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AD%DB%8C%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D8%B1%D8%A7-%D9%87%D8%AF%D9%81-%D9%85%DB%8C-%DA%AF%DB%8C%D8%B1%D9%86%D8%AF Sat, 12 Oct 19 19:30:01 +0330 استاندار حسکه: نیروهای ترکیه زیرساخت‌های حیاتی را هدف می گیرند
استاندار حسکه در شمال شرق سوریه از موج گسترده خروج آوارگان سوری از مناطق خود در حسکه به علت تجاوز ترکیه به منطقه و حمله به مناطق حیاتی خبر داد.

]]>