فراتاب-اصلی http://www.faratab.com/category/1/ info@rsm.co.ir Mon, 21 Jan 19 22:31:11 +0330fa بحران جهانی مواد و رویکرد جنسیتی http://www.faratab.com/news/9116/%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AF-%D9%88-%D8%B1%D9%88%DB%8C%DA%A9%D8%B1%D8%AF-%D8%AC%D9%86%D8%B3%DB%8C%D8%AA%DB%8C Sun, 20 Jan 19 15:42:35 +0330 بحران جهانی مواد و رویکرد جنسیتی
آخرین گزارش دفتر مقابله با جرم و مواد سازما ملل متحد در سال 2018 کتابچه ای درخور توجه با عنوان «زنان و مواد» مبتنی بر رویکرد جنسیتی است.

]]>
برجسته سازی حافظه جمعی کُردها در بستر تحولات منطقه ای http://www.faratab.com/news/9115/%D8%A8%D8%B1%D8%AC%D8%B3%D8%AA%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D9%87-%D8%AC%D9%85%D8%B9%DB%8C-%DA%A9%D9%8F%D8%B1%D8%AF%D9%87%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%B1-%D8%AA%D8%AD%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D9%87-%D8%A7%DB%8C Sun, 20 Jan 19 15:36:12 +0330 برجسته سازی حافظه جمعی کُردها در بستر تحولات منطقه ای

]]>
فرهنگ، هنر و زبان کُردی کلهری و ضرورت «بازگشت به خویشتن» http://www.faratab.com/news/9112/%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF%D8%8C-%D9%87%D9%86%D8%B1-%D9%88-%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D9%8F%D8%B1%D8%AF%DB%8C-%DA%A9%D9%84%D9%87%D8%B1%DB%8C-%D9%88-%D8%B6%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%AA-%C2%AB%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DA%AF%D8%B4%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%D8%AE%D9%88%DB%8C%D8%B4%D8%AA%D9%86%C2%BB Tue, 15 Jan 19 15:07:43 +0330 فرهنگ، هنر و زبان کُردی کلهری و ضرورت «بازگشت به خویشتن»

]]>
درخشش نمایش ناگهان عباس در بخش مونولوگ جشنواره http://www.faratab.com/news/9111/%D8%AF%D8%B1%D8%AE%D8%B4%D8%B4-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%86%D8%A7%DA%AF%D9%87%D8%A7%D9%86-%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D9%85%D9%88%D9%86%D9%88%D9%84%D9%88%DA%AF-%D8%AC%D8%B4%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%87 Mon, 14 Jan 19 11:34:54 +0330 درخشش نمایش ناگهان عباس در بخش مونولوگ جشنواره
در بخش مونولوگ، نمایش ناگهان عباس به کارگردانی حمزه زارعی موفق به دریافت ۴ تندیس از ۵ تندیس این بخش شد.

]]>
تروریسم مواد مخدر، سلاح استراتژیک پاکستان در کشمیر! http://www.faratab.com/news/9110/%D8%AA%D8%B1%D9%88%D8%B1%DB%8C%D8%B3%D9%85-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D8%AE%D8%AF%D8%B1%D8%8C-%D8%B3%D9%84%D8%A7%D8%AD-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AA%DA%98%DB%8C%DA%A9-%D9%BE%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%B4%D9%85%DB%8C%D8%B1%21 Sat, 12 Jan 19 20:09:31 +0330 تروریسم مواد مخدر، سلاح استراتژیک پاکستان در کشمیر!
تاریخ تروریسم در دره کشمیر حکایت از آن دارد که گسیختگی اجتماعی کشمیر مستقیماً ناشی از فعالیت های خرابکارانه پاکستان است و احتمالاً جنگ نیابتی به این زودی ها پایان نمی یابد.

]]>
خلأ قدرت در ساختار نظام جهانی http://www.faratab.com/news/9109/%D8%AE%D9%84%D8%A3-%D9%82%D8%AF%D8%B1%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%A7%D8%B1-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C Sat, 12 Jan 19 19:28:40 +0330 خلأ قدرت در ساختار نظام جهانی
نگاهی به شکل گیری ساختار نظام بین الملل پس از جنگ سرد ،ضعف سایر قدرت های بزرگ در مخالفت با تصمیمات آمریکا و نقش ایران در وضعیت جدید.

]]>
بازخوانی و نقد بودجه سال 1398 http://www.faratab.com/news/9106/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%88-%D9%86%D9%82%D8%AF-%D8%A8%D9%88%D8%AF%D8%AC%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D9%84-1398 Sat, 12 Jan 19 10:19:46 +0330 بازخوانی و نقد بودجه سال 1398
«حسن روحانی»، رئیس جمهوری در هنگام تقدیم لایحه بودجه 98 به مجلس، «شفافیت، معاش و اشتغال» را سه شاخصه لایحه بودجه سال آینده عنوان کردند که درحقیقت چالش های جدی دولت بشمار می آید.

]]>
سیاسی شدن اندیشۀ آلمانی در دهۀ 1790 http://www.faratab.com/news/9105/%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%B4%D8%AF%D9%86-%D8%A7%D9%86%D8%AF%DB%8C%D8%B4%DB%80-%D8%A2%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D9%87%DB%80-1790- Fri, 11 Jan 19 16:49:31 +0330 سیاسی شدن اندیشۀ آلمانی در دهۀ 1790
روشنگری، انقلاب و رومانتیسیسم؛ تکوین اندیشۀ سیاسی مدرن آلمانی: 1800-1790؛ فردریک بِیزر(قسمت 1)

]]>
قطار سیاست های نادرست روسای جمهور پساجنگ سردی آمریکا در ایستگاه ترامپ! http://www.faratab.com/news/9104/%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B1-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%86%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA-%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1-%D9%BE%D8%B3%D8%A7%D8%AC%D9%86%DA%AF-%D8%B3%D8%B1%D8%AF%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%85%D9%BE%21- Thu, 10 Jan 19 11:54:10 +0330 قطار سیاست های نادرست روسای جمهور پساجنگ سردی آمریکا در ایستگاه ترامپ!
اگر توافقی میان مفسران مختلف سیاست آمریکا وجود داشته باشد، این است که دونالد ترامپ تهدیدی ویژه برای نظم مبتنی بر رهبری ایالات متحده است که ظاهرا از سال 1945 به اجرا گذاشته شده است.

]]>
شکست مکزیک در جنگ با مواد مخدر http://www.faratab.com/news/9103/%D8%B4%DA%A9%D8%B3%D8%AA-%D9%85%DA%A9%D8%B2%DB%8C%DA%A9-%D8%AF%D8%B1-%D8%AC%D9%86%DA%AF-%D8%A8%D8%A7-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D8%AE%D8%AF%D8%B1 Wed, 09 Jan 19 14:30:27 +0330 شکست مکزیک در جنگ با مواد مخدر
پیشنهاد قانونی کردن تولید افیون می تواند به کارتل های مواد ضربه وارد کند، به شرطی که کشاورزان بخشی از این روند باشند.

]]>
شورای امنیت سازمان ملل متحد و مرزهای داخلی کُردها و دولت عراق http://www.faratab.com/news/9096/%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%85%D9%86%DB%8C%D8%AA-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%84%D9%84-%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF-%D9%88-%D9%85%D8%B1%D8%B2%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%DB%8C-%DA%A9%D9%8F%D8%B1%D8%AF%D9%87%D8%A7-%D9%88-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82 Wed, 09 Jan 19 10:57:51 +0330 شورای امنیت سازمان ملل متحد و مرزهای داخلی کُردها و دولت عراق
سازمان ملل متحد و به تبع آن شورای امنیت درباره اختلافات کردها و دولت مرکزی عراق در خصوص ماده 140 و تعیین سرنوشت مناطقی همچون کرکوک چه می گویند؟

]]>
طرح توزیع مواد مخدردولتی؛ کاهش هزینه های اجتماعی یا افزایش اعتیاد http://www.faratab.com/news/9102/%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D8%AA%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B9-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D8%AE%D8%AF%D8%B1%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA%DB%8C%D8%9B-%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%D9%87%D8%B2%DB%8C%D9%86%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-%DB%8C%D8%A7-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%DB%8C%D8%A7%D8%AF- Tue, 08 Jan 19 10:10:59 +0330 طرح توزیع مواد مخدردولتی؛ کاهش هزینه های اجتماعی یا افزایش اعتیاد
اعتیاد از نظر جامعه شناسان و روانشناسان، یک بیماری است که اگر فرد مبتلا به موقع درمان نشود نه تنها خود شخص از میان می رود بلکه عوارض سوء اجتماعی متعددی به بار خواهد آورد.

]]>
زنانی که با نبوغ و پشت کار بر مشکلات غلبه می کنند http://www.faratab.com/news/9084/%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%86%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D9%86%D8%A8%D9%88%D8%BA-%D9%88-%D9%BE%D8%B4%D8%AA-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D8%B1-%D9%85%D8%B4%DA%A9%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%BA%D9%84%D8%A8%D9%87-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF Mon, 07 Jan 19 13:26:22 +0330 زنانی که با نبوغ و پشت کار بر مشکلات غلبه می کنند

]]>
مردم بانه همچنان منتظر عملی شدن وعده ها هستند! http://www.faratab.com/news/9083/%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85-%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%87%D9%85%DA%86%D9%86%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%B8%D8%B1-%D8%B9%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%B4%D8%AF%D9%86-%D9%88%D8%B9%D8%AF%D9%87-%D9%87%D8%A7-%D9%87%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%AF%21 Mon, 07 Jan 19 12:22:00 +0330 مردم بانه همچنان منتظر عملی شدن وعده ها هستند!

]]>
گذری بر آرامستان های « تایله» و « شیخ محمدباقر غیاثی» شهر سنندج http://www.faratab.com/news/9100/%DA%AF%D8%B0%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%B1-%D8%A2%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%C2%AB-%D8%AA%D8%A7%DB%8C%D9%84%D9%87%C2%BB-%D9%88-%C2%AB-%D8%B4%DB%8C%D8%AE-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%D8%A8%D8%A7%D9%82%D8%B1-%D8%BA%DB%8C%D8%A7%D8%AB%DB%8C%C2%BB-%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D8%B3%D9%86%D9%86%D8%AF%D8%AC Sun, 06 Jan 19 19:56:37 +0330 گذری بر آرامستان های « تایله» و « شیخ محمدباقر غیاثی» شهر سنندج
آرامستان به عنوان یک فضای عمومی در هر فرهنگ و تمدنی بازتابی از باورهای مردم آن جامعه درباره مفاهیمی چون زندگی، مرگ، آخرت، طبیعت، ابدیت و... می باشد و از نظر تاریخی و اجتماعی در زمره منابع باارزش مردم شناختی در خدمت مورخان و جامعه شناسان تاریخی می باشد.

]]>
الگوی ترکیبی و صلح کارآمد در ایرلند شمالی http://www.faratab.com/news/9099/%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88%DB%8C-%D8%AA%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D8%A8%DB%8C-%D9%88-%D8%B5%D9%84%D8%AD-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A2%D9%85%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D9%84%D9%86%D8%AF-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C Sun, 06 Jan 19 12:01:40 +0330 الگوی ترکیبی و صلح کارآمد در ایرلند شمالی
از الگوی صلح سازی هیبریدی یا ترکیبی که میان برینانیا و ایرلند شمالی به کار گرفته شد و به توافق «جمعه خوب» منجر شد با عنوان کارآمدترین الگوی صلح سازی در جهان یاد می شود. نوشتار حاضر به بررسی این الگوی صلح سازی می پردازد

]]>
چهار میثاق http://www.faratab.com/news/9098/%DA%86%D9%87%D8%A7%D8%B1-%D9%85%DB%8C%D8%AB%D8%A7%D9%82 Sun, 06 Jan 19 09:36:50 +0330 چهار میثاق
کتاب چهار میثاق را نه تنها یکبار، بلکه باید چندین بار خواند تا در رابطه با مفهوم «باور» به تفکری جدید دست پیدا کرد.

]]>
حکایت دولت و فرزانگی http://www.faratab.com/news/9097/%D8%AD%DA%A9%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA--%D9%88-%D9%81%D8%B1%D8%B2%D8%A7%D9%86%DA%AF%DB%8C- Thu, 03 Jan 19 16:32:04 +0330 حکایت دولت  و فرزانگی
کتابی که در این قسمت به شما معرفی می کنم سرتاسر نکته و درس زندگی است و جزو کتاب هایی می باشد که بسیاری از نویسندگان و نقادان را متحیر کرده است.

]]>
خروج آمریکا از سوریه و سیستم در حال ظهور ترامپ http://www.faratab.com/news/9095/%D8%AE%D8%B1%D9%88%D8%AC-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D8%A7%D8%B2-%D8%B3%D9%88%D8%B1%DB%8C%D9%87-%D9%88-%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%85-%D8%AF%D8%B1-%D8%AD%D8%A7%D9%84-%D8%B8%D9%87%D9%88%D8%B1-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%85%D9%BE Tue, 01 Jan 19 11:53:44 +0330 خروج آمریکا از سوریه و سیستم در حال ظهور ترامپ

]]>
چپ میانه و جهانی سازی http://www.faratab.com/news/9093/%DA%86%D9%BE-%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%88-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C Sun, 30 Dec 18 14:56:45 +0330 چپ میانه و جهانی سازی
پس از وعده اجرای اصلاحات هم در فرانسه و هم در ساختار اتحادیه اروپا، رئیس جمهور امانوئل مکرون، هم اکنون مشغول بازسازی اعتماد عمومی است.با دنبال کردن یک برنامه اصلاحات تجارت محور، مکرون نیز به دامی افتاد که همه اصلاح طلبانه چپ میانه در آن می افتند.

]]>
خانه‌ای که جک ساخت؛ دوزخ فون‌تریه! http://www.faratab.com/news/9092/%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87%E2%80%8C%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%D8%AC%DA%A9-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%9B-%D8%AF%D9%88%D8%B2%D8%AE-%D9%81%D9%88%D9%86%E2%80%8C%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%87%21 Sat, 29 Dec 18 10:41:05 +0330 خانه‌ای که جک ساخت؛ دوزخ فون‌تریه!
به لحاظ ساختاری این فیلم همان ساختمان سه‌گانۀ افسردگی را دارد: اپیزودی بودن؛ اپیزودهایی که از تک تک آنها تحت عنوان incident یاد شده است.

]]>
ورود کُردهای سوریه به دنیای بی رحم سیاست بین الملل http://www.faratab.com/news/9089/%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%AF-%DA%A9%D9%8F%D8%B1%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D9%88%D8%B1%DB%8C%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D9%86%DB%8C%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%DB%8C-%D8%B1%D8%AD%D9%85-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84 Mon, 24 Dec 18 18:37:48 +0330 ورود کُردهای سوریه به دنیای بی رحم سیاست بین الملل
۵ نکته درباره تصمیم ترامپ برای خروج از سوریه / ترامپ کار درستی کرد، اما به بدترین شکل ممکن / این تصمیم با سیاست «فشار حداکثری بر ایران» در تضاد است /

]]>
گذار از دیپلماسی عمومی به بعد عمومی دیپلماسی http://www.faratab.com/news/9090/%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%DB%8C%D9%BE%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%DB%8C-%D8%AF%DB%8C%D9%BE%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%B3%DB%8C Mon, 24 Dec 18 18:16:19 +0330 گذار از دیپلماسی عمومی به بعد عمومی دیپلماسی
به جریان افتادن پروسه یا پروژه ای موسوم به «جهانی شدن» که بواسطه شتاب تحولات تکنولوژیک بویژه در حوزه ارتباطات در طی چند دهه اخیر تقویت نیز شده است، آثار و تبعات متعددی بر مناسبات بین المللی و روابط بین الملل داشته است.

]]>
اروپا در آشفتگی http://www.faratab.com/news/9088/%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%BE%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%A2%D8%B4%D9%81%D8%AA%DA%AF%DB%8C Sun, 23 Dec 18 10:33:23 +0330 اروپا در آشفتگی
با‌توجه به معیارهای تاریخی که در یک آن شکل می‌گیرند، آینده دموکراسی، رونق اقتصادی و صلح در اروپا، با عدم قطعیت روبرو شده است. تحت ریاست‌جمهوری دونالد ترامپ که با متحدانش مانند دشمن رفتار می‌کند، قاره سبز باید با تهدیدات پیش‌روی خود به‌تنهایی مقابله کند.

]]>
ابهامات تصمیم تازه ترامپ؛ از پشت کردن به کُردها تا سپردن سوریه به روسیه! http://www.faratab.com/news/9078/%D8%A7%D8%A8%D9%87%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D8%B5%D9%85%DB%8C%D9%85-%D8%AA%D8%A7%D8%B2%D9%87-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%85%D9%BE%D8%9B-%D8%A7%D8%B2-%D9%BE%D8%B4%D8%AA-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86-%D8%A8%D9%87-%DA%A9%D9%8F%D8%B1%D8%AF%D9%87%D8%A7-%D8%AA%D8%A7-%D8%B3%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D9%86-%D8%B3%D9%88%D8%B1%DB%8C%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D8%B1%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%87%21 Thu, 20 Dec 18 18:44:04 +0330 ابهامات تصمیم تازه ترامپ؛ از پشت کردن به کُردها تا سپردن سوریه به روسیه!

]]>
اروپا و مشکله مهاجرت! http://www.faratab.com/news/9082/%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%BE%D8%A7-%D9%88-%D9%85%D8%B4%DA%A9%D9%84%D9%87-%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%AA%21 Thu, 20 Dec 18 16:57:52 +0330 اروپا و مشکله مهاجرت!

]]>
از استقبال روسیه و ترکیه تا نگرانی بریتانیا و فرانسه و کُردها! http://www.faratab.com/news/9080/%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D8%A7%D9%84-%D8%B1%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%87-%D9%88-%D8%AA%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D9%87-%D8%AA%D8%A7-%D9%86%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7-%D9%88-%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3%D9%87-%D9%88-%DA%A9%D9%8F%D8%B1%D8%AF%D9%87%D8%A7%21 Thu, 20 Dec 18 14:17:19 +0330 از استقبال روسیه و ترکیه تا نگرانی بریتانیا و فرانسه و کُردها!

]]>
صبح صادق ندمد، تا شب یلدا نرود http://www.faratab.com/news/9079/%D8%B5%D8%A8%D8%AD-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%82-%D9%86%D8%AF%D9%85%D8%AF%D8%8C-%D8%AA%D8%A7-%D8%B4%D8%A8-%DB%8C%D9%84%D8%AF%D8%A7-%D9%86%D8%B1%D9%88%D8%AF Thu, 20 Dec 18 12:51:33 +0330 صبح صادق ندمد، تا شب یلدا نرود
شب یلدا اسطوره ای از دوران پگانی، جشن يلدا و عنصر ايزد مهر

]]>
ترکیه و تلاش برای حمله به شرق فرات http://www.faratab.com/news/9076/%D8%AA%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D9%87-%D9%88-%D8%AA%D9%84%D8%A7%D8%B4-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AD%D9%85%D9%84%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%AA Thu, 20 Dec 18 05:06:27 +0330 ترکیه و تلاش برای حمله به شرق فرات
اعلام رئیس جمهور ترکیه به انجام عملیات نظامی قریب الوقوع علیه کردستان سوریه / هشدار آمریکا به ترکیه در مورد حمله به شمال سوریه / واکنش نیروهای کرد سوری به مقابله علیه تهاجم ترکیه

]]>
کردها و فوبیای خروج نیروهای آمریکا از سوریه http://www.faratab.com/news/9077/%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%87%D8%A7-%D9%88-%D9%81%D9%88%D8%A8%DB%8C%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D8%B1%D9%88%D8%AC-%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D8%A7%D8%B2-%D8%B3%D9%88%D8%B1%DB%8C%D9%87 Thu, 20 Dec 18 05:01:00 +0330 کردها و فوبیای خروج نیروهای آمریکا از سوریه

]]>
یمنی های خسته از جنگ ؛در انتظار صلحی همه جانبه http://www.faratab.com/news/9075/%DB%8C%D9%85%D9%86%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D8%B3%D8%AA%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%D8%AC%D9%86%DA%AF-%D8%9B%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B8%D8%A7%D8%B1-%D8%B5%D9%84%D8%AD%DB%8C-%D9%87%D9%85%D9%87-%D8%AC%D8%A7%D9%86%D8%A8%D9%87 Wed, 19 Dec 18 12:39:17 +0330 یمنی های خسته از جنگ ؛در انتظار صلحی همه جانبه
ادامه مذاکرات صلح یمن / تاکید هیئت ملی یمنی بر اتخاذ اقدامات جهت ایجاد اعتماد/ استقبال دبیر کل سازمان ملل از روند گفت و گوهای صلح

]]>
ترزا می و چالش برگزیت پس از انتخاب دوباره http://www.faratab.com/news/9074/%D8%AA%D8%B1%D8%B2%D8%A7-%D9%85%DB%8C-%D9%88-%DA%86%D8%A7%D9%84%D8%B4-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%DB%8C%D8%AA-%D9%BE%D8%B3-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8-%D8%AF%D9%88%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87 Wed, 19 Dec 18 12:27:58 +0330 ترزا می و چالش برگزیت پس از انتخاب دوباره

]]>
تمایزات جنبش جلیقه زردها http://www.faratab.com/news/9073/%D8%AA%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B2%D8%A7%D8%AA-%D8%AC%D9%86%D8%A8%D8%B4-%D8%AC%D9%84%DB%8C%D9%82%D9%87-%D8%B2%D8%B1%D8%AF%D9%87%D8%A7 Sat, 15 Dec 18 21:16:53 +0330 تمایزات جنبش جلیقه زردها
آن ها در پی دستیابی به مالیات کمتر، دستمزد های بیشتر، رهایی از نگرانی های اقتصادی و زندگی بهتر هستند. اما آن چه موجب تفاوت میان جنبش فرانسه با سایر جنبش های پوپولیستی می شود، در این است که آن ها از دستورالعمل های متداول پوپولیستی پیروی نمی کنند.

]]>
فرانسه در آتش خشم معترضان http://www.faratab.com/news/9072/%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%A2%D8%AA%D8%B4-%D8%AE%D8%B4%D9%85-%D9%85%D8%B9%D8%AA%D8%B1%D8%B6%D8%A7%D9%86 Sat, 15 Dec 18 13:12:42 +0330 فرانسه در آتش خشم معترضان
اعتراضات جلیقه زردها به طور کامل روند سیاست ورزی در فرانسه را تحت الشعاع خود قرار داده و تغییرات زیادی به وجود خواهد آورد.

]]>
فرهنگ، قومیت و ملیت در امریکا اثر جیمز و هدر اولسن http://www.faratab.com/news/9069/%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF%D8%8C-%D9%82%D9%88%D9%85%DB%8C%D8%AA-%D9%88-%D9%85%D9%84%DB%8C%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D8%A7%D8%AB%D8%B1-%D8%AC%DB%8C%D9%85%D8%B2-%D9%88-%D9%87%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%88%D9%84%D8%B3%D9%86 Wed, 12 Dec 18 12:51:21 +0330 فرهنگ، قومیت و ملیت در امریکا اثر جیمز و هدر اولسن

]]>
ایران و فناوری خورشیدی http://www.faratab.com/news/9068/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D9%81%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%B1%D8%B4%DB%8C%D8%AF%DB%8C- Wed, 12 Dec 18 12:17:00 +0330 ایران و فناوری خورشیدی
یک سوم ایران ظرفیت نصب پنل خورشیدی دارد/ امکان صادرات برق خورشیدی

]]>
ای دریغا فرصتی برای شکوفایی! http://www.faratab.com/news/9067/%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%BA%D8%A7-%D9%81%D8%B1%D8%B5%D8%AA%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B4%DA%A9%D9%88%D9%81%D8%A7%DB%8C%DB%8C%21 Wed, 12 Dec 18 11:41:53 +0330 ای دریغا فرصتی برای شکوفایی!

]]>
جامعه شناسی اعتیاد http://www.faratab.com/news/9066/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D9%87-%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%DB%8C%D8%A7%D8%AF Wed, 12 Dec 18 10:39:09 +0330 جامعه شناسی اعتیاد
اعتیاد یعنی خود را وقف عادتی نکوهیده کردن تا حد بردگی نسبت به مواد اعتیادآور و پرداخت تاوان جزائی آن را به جان خریدن‌. از این حیث «مفهوم اعتیاد نشانگر این همانگوئی دردسرزائی است».

]]>
انتصاب دکتر حریری به دبیری شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر در کردستان http://www.faratab.com/news/9064/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%A8-%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1-%D8%AD%D8%B1%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%87%D9%85%D8%A7%D9%87%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D8%AE%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86 Tue, 11 Dec 18 00:49:12 +0330 انتصاب دکتر حریری به دبیری شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر در کردستان

]]>
القاعده 2019 فعال و پویاتر! http://www.faratab.com/news/9063/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D9%87-2019-%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84-%D9%88-%D9%BE%D9%88%DB%8C%D8%A7%D8%AA%D8%B1%21 Tue, 11 Dec 18 00:11:31 +0330 القاعده 2019 فعال و پویاتر!

]]>
دانشجویان علوم سیاسی، از رویای دیپلمات شدن تا واقعیت بیکاری! http://www.faratab.com/news/9062/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%AC%D9%88%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D8%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%B1%D9%88%DB%8C%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%DB%8C%D9%BE%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%B4%D8%AF%D9%86-%D8%AA%D8%A7-%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%B9%DB%8C%D8%AA-%D8%A8%DB%8C%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C%21 Mon, 10 Dec 18 17:56:51 +0330 دانشجویان علوم سیاسی، از رویای دیپلمات شدن تا واقعیت بیکاری!

]]>
سوئد؛ زیر و بم های روشن و تاریک مهاجرت! http://www.faratab.com/news/9061/%D8%B3%D9%88%D8%A6%D8%AF%D8%9B-%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D9%88-%D8%A8%D9%85-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D8%B4%D9%86-%D9%88-%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%DA%A9-%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%AA%21 Mon, 10 Dec 18 17:05:16 +0330 سوئد؛ زیر و بم های روشن و تاریک مهاجرت!

]]>
چنبره مثلث شوم اقتصادی بر نفس های بازار بانه! http://www.faratab.com/news/9060/%DA%86%D9%86%D8%A8%D8%B1%D9%87-%D9%85%D8%AB%D9%84%D8%AB-%D8%B4%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%A8%D8%B1-%D9%86%D9%81%D8%B3-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%87%21 Mon, 10 Dec 18 16:35:21 +0330 چنبره مثلث شوم اقتصادی بر نفس های بازار بانه!

]]>
سیاست خارجی آمریکا پس از انتخابات میاندوره ای http://www.faratab.com/news/9059/%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D9%BE%D8%B3-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87-%D8%A7%DB%8C Sun, 09 Dec 18 16:34:07 +0330 سیاست خارجی آمریکا پس از انتخابات میاندوره ای
در انتخابات میان­دوره­ای آمریکا موضوع سیاست خارجی کمتر مورد توجه قرار گرفت. اما به نظر می ­رسد «دونالد ترامپ»، رییس جمهور ایالات متحده که در شرایط دشواری قرار گرفته تلاش می­ کند تا از مشکلات خارجی برای تضعیف محبوبیت دموکرات ها استفاده کند.

]]>
تالش از رویای موزه باستان شناسی تا اسارت در میان ساخت و ساز ویلاها! http://www.faratab.com/news/9058/%D8%AA%D8%A7%D9%84%D8%B4-%D8%A7%D8%B2-%D8%B1%D9%88%DB%8C%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D9%88%D8%B2%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%AA%D8%A7-%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D9%88-%D8%B3%D8%A7%D8%B2-%D9%88%DB%8C%D9%84%D8%A7%D9%87%D8%A7%21 Thu, 06 Dec 18 13:42:59 +0330 تالش از رویای موزه باستان شناسی تا اسارت در میان ساخت و ساز ویلاها!
محوطه ­های باستانی تالش به جای اینکه شاهد فعالیت­ های علمی باستان ­شناسی باشد به صحنه رقابت در ساخت و ساز ویلاهای رنگی که هیچ تناسبی با معماری بومی ندارد تبدیل شده است!

]]>
بی هویتی در نمای ساختمان­ها هویت بارز امروز شهر مهاباد http://www.faratab.com/news/9057/%D8%A8%DB%8C-%D9%87%D9%88%DB%8C%D8%AA%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%86%C2%AD%D9%87%D8%A7-%D9%87%D9%88%DB%8C%D8%AA-%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%B2-%D8%A7%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AF Tue, 04 Dec 18 17:21:43 +0330 بی هویتی در نمای ساختمان­ها هویت بارز امروز شهر مهاباد

]]>
اروپا و معمای برجام http://www.faratab.com/news/9056/%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%BE%D8%A7-%D9%88-%D9%85%D8%B9%D9%85%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%AC%D8%A7%D9%85 Mon, 03 Dec 18 14:37:19 +0330 اروپا و معمای برجام
شرکای اروپایی برجام با وجود مواضع سیاسی اعلامی و نیز تلاش هایی عملی هنوز هیچ مکانیزم حقوقی مشخصی را برای تداوم برجام پس از خروج آمریکا تثبیت نکرده اند و میان دوگانه تحریم های آمریکایی و حفظ برجام در نوسان هستند.

]]>
ملی گرایان جهان، متحد شوید! http://www.faratab.com/news/9055/%D9%85%D9%84%DB%8C-%DA%AF%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%D8%8C-%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF-%D8%B4%D9%88%DB%8C%D8%AF%21 Sun, 02 Dec 18 11:21:36 +0330 ملی گرایان جهان، متحد شوید!
اگرچه انترناسیونالیسم دست کم پس از انقلاب کبیر فرانسه برآیند چپ گرایی است، اما امروزه در جناح پوپولیست دست راستی و جنبش ملی گرایی مدرن نیز نقشی پارادوکسیکال ایفا می کند.

]]>
تقابل جهانی شدن و راستگرایی افراطی http://www.faratab.com/news/9054/%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%B4%D8%AF%D9%86-%D9%88-%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%B7%DB%8C Sat, 01 Dec 18 17:22:15 +0330 تقابل جهانی شدن و راستگرایی افراطی

]]>
تأثیر نظریه ی مارکسیسم بر آثار و اندیشه نقاشانِ ایرانی http://www.faratab.com/news/9053/%D8%AA%D8%A3%D8%AB%DB%8C%D8%B1-%D9%86%D8%B8%D8%B1%DB%8C%D9%87-%DB%8C-%D9%85%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D9%85-%D8%A8%D8%B1-%D8%A2%D8%AB%D8%A7%D8%B1-%D9%88-%D8%A7%D9%86%D8%AF%DB%8C%D8%B4%D9%87-%D9%86%D9%82%D8%A7%D8%B4%D8%A7%D9%86%D9%90-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C Sat, 01 Dec 18 16:31:37 +0330 تأثیر نظریه ی مارکسیسم بر آثار و اندیشه نقاشانِ ایرانی

]]>