فراتاب-اصلی http://www.faratab.com/category/1/ info@rsm.co.ir Tue, 09 Mar 21 11:20:33 +0330fa دستور رئیس جمهور به وزارت صمت برای برخورد با گرانفروشی‌ها http://www.faratab.com/news/11511/%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1-%D8%A8%D9%87-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%B5%D9%85%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%AE%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D8%A8%D8%A7-%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4%DB%8C%E2%80%8C%D9%87%D8%A7 Sun, 07 Mar 21 20:17:23 +0330 دستور رئیس جمهور به وزارت صمت برای برخورد با گرانفروشی‌ها

]]>
پاپ فرانسیس: کردستان عراق به خانه مسیحیان تبدیل شده است http://www.faratab.com/news/11510/%D9%BE%D8%A7%D9%BE-%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3%DB%8C%D8%B3%3A-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82-%D8%A8%D9%87-%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%85%D8%B3%DB%8C%D8%AD%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%A8%D8%AF%DB%8C%D9%84-%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA Sun, 07 Mar 21 15:49:44 +0330 پاپ فرانسیس: کردستان عراق به خانه مسیحیان تبدیل شده است
مسعود بارزانی رهبر حزب دموکرات کردستان عراق: سفر پاپ پیام آور صلح و همزیستی مسالمت آمیز است

]]>
اینجا شبکه زاگرس است یا یخچال‌های قطب شمال؟ http://www.faratab.com/news/11507/%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AC%D8%A7-%D8%B4%D8%A8%DA%A9%D9%87-%D8%B2%D8%A7%DA%AF%D8%B1%D8%B3-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%DB%8C%D8%A7-%DB%8C%D8%AE%DA%86%D8%A7%D9%84%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%82%D8%B7%D8%A8-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84%D8%9F Tue, 23 Feb 21 01:52:15 +0330 اینجا شبکه زاگرس است یا یخچال‌های قطب شمال؟
چرا حجم برنامه‌های کُردی شبکه تلویزیونی زاگرس کرمانشاه هر روز بیشتر آب می‌رود؟
شبکه زاگرس کرمانشاه و حجم کم تولید برنامه به زبان کُردی!

]]>
انتقاد نماینده اورامانات از شتابزدگی مجلس در خصوص برجام http://www.faratab.com/news/11506/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%AF-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D8%B2-%D8%B4%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B2%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%AF%D8%B1-%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5-%D8%A8%D8%B1%D8%AC%D8%A7%D9%85 Tue, 23 Feb 21 01:38:01 +0330 انتقاد نماینده اورامانات از شتابزدگی مجلس در خصوص برجام
آرش زره‌تن لهونی: مجلس نباید با شتاب‌زدگی برنامه‌های حاکمیت برای رفع تمامی تحریم‌ها را دچار اختلال کند

]]>
پیام تشکر جمعی از روحانیون اهل سنت از اقدامات موثر د.حشمدار در مجلس شورای اسلامی http://www.faratab.com/news/11505/%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D9%85-%D8%AA%D8%B4%DA%A9%D8%B1-%D8%AC%D9%85%D8%B9%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%B1%D9%88%D8%AD%D8%A7%D9%86%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%87%D9%84-%D8%B3%D9%86%D8%AA-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D9%82%D8%AF%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D9%88%D8%AB%D8%B1-%D8%AF.%D8%AD%D8%B4%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C Fri, 19 Feb 21 17:20:17 +0330 پیام تشکر جمعی از روحانیون اهل سنت از اقدامات موثر د.حشمدار در مجلس شورای اسلامی

]]>
محەمەد عەلی دەسماڵی نووسەرێ کورد، بوو بە براوەی خەڵاتی سادق هیدایەت http://www.faratab.com/news/11504/%D9%85%D8%AD%DB%95%D9%85%DB%95%D8%AF-%D8%B9%DB%95%D9%84%DB%8C-%D8%AF%DB%95%D8%B3%D9%85%D8%A7%DA%B5%DB%8C-%D9%86%D9%88%D9%88%D8%B3%DB%95%D8%B1%DB%8E-%DA%A9%D9%88%D8%B1%D8%AF%D8%8C-%D8%A8%D9%88%D9%88-%D8%A8%DB%95-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%88%DB%95%DB%8C-%D8%AE%DB%95%DA%B5%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%AF%D9%82-%D9%87%DB%8C%D8%AF%D8%A7%DB%8C%DB%95%D8%AA Tue, 16 Feb 21 15:48:16 +0330 محەمەد عەلی دەسماڵی نووسەرێ کورد، بوو بە براوەی خەڵاتی سادق هیدایەت
محەمەد عەلی دەسماڵی شاعیر و نووسەری خەڵکی سنە، پلەی دووەمی خەڵاتی ئەدەبی سادق هیدایەتی وە دەس هێنا.

]]>
فراخوان ارسال اثر یادمان انفال و بمباران شیمیایی حلبچه در جام کوردی http://www.faratab.com/news/11503/%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D8%AB%D8%B1-%DB%8C%D8%A7%D8%AF%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%86%D9%81%D8%A7%D9%84-%D9%88-%D8%A8%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B4%DB%8C%D9%85%DB%8C%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%AD%D9%84%D8%A8%DA%86%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%AC%D8%A7%D9%85-%DA%A9%D9%88%D8%B1%D8%AF%DB%8C Mon, 08 Feb 21 17:05:01 +0330 فراخوان ارسال اثر یادمان انفال و بمباران شیمیایی حلبچه در جام کوردی

]]>
نمایشگاه اربیل فرصتی برای معرفی توان اقتصادی، خدماتی و صنعتی ایرانیان http://www.faratab.com/news/11500/%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D8%B1%D8%A8%DB%8C%D9%84-%D9%81%D8%B1%D8%B5%D8%AA%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%8C-%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D9%88-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7%D9%86 Sat, 30 Jan 21 13:53:17 +0330 نمایشگاه اربیل فرصتی برای معرفی توان اقتصادی، خدماتی و صنعتی ایرانیان
کورش معتمدی: نمایشگاه اختصاصی توانمندیهای اقتصادی، بازرگانی و صنعتی جمهوری اسلامی ایران در 18 تا 21 اسفند سالجاری در اربیل پایتخت اقلیم کردستان عراق برگزار خواهد شد.

]]>
خادم‌المله یا حاکم المله؟! http://www.faratab.com/news/11502/%D8%AE%D8%A7%D8%AF%D9%85%E2%80%8C%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%87-%DB%8C%D8%A7-%D8%AD%D8%A7%DA%A9%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%87%D8%9F%21 Fri, 29 Jan 21 15:11:31 +0330 خادم‌المله یا حاکم المله؟!

]]>
«کاک ئیره‌ج» خه‌ڵاتی باشترین فیلمی فێستیڤاڵی کورته‌ فیلمی تاران به‌ده‌ستهێنا http://www.faratab.com/news/11501/%C2%AB%DA%A9%D8%A7%DA%A9-%D8%A6%DB%8C%D8%B1%D9%87%E2%80%8C%D8%AC%C2%BB-%D8%AE%D9%87%E2%80%8C%DA%B5%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85%DB%8C-%D9%81%DB%8E%D8%B3%D8%AA%DB%8C%DA%A4%D8%A7%DA%B5%DB%8C-%DA%A9%D9%88%D8%B1%D8%AA%D9%87%E2%80%8C-%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85%DB%8C-%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87%E2%80%8C%D8%AF%D9%87%E2%80%8C%D8%B3%D8%AA%D9%87%DB%8E%D9%86%D8%A7 Wed, 27 Jan 21 14:44:45 +0330 «کاک ئیره‌ج» خه‌ڵاتی باشترین فیلمی فێستیڤاڵی کورته‌ فیلمی تاران به‌ده‌ستهێنا
هه‌ڵبژێردراوانی سی و حه‌وته‌مین فێستیڤاڵی نێونه‌ته‌وه‌یی کورته‌ فیلمی تاران ناسێندران

]]>
آقای رئیس‌جمهور، دیگر کارد به استخوان مردم اورامانات رسیده است! http://www.faratab.com/news/11499/%D8%A2%D9%82%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3%E2%80%8C%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%D8%8C-%D8%AF%DB%8C%DA%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85-%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA-%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%21 Thu, 21 Jan 21 15:56:13 +0330 آقای رئیس‌جمهور، دیگر کارد به استخوان مردم اورامانات رسیده است!
وزیرکار باید محاکمه شود! / مردم روستاهای زلزله‌زده همچنان فاقد آب شرب هستند / چرا باید جوانان کُرد تحصیل کرده کولبری کنند؟

]]>
اعتراض نمادین نماینده اورامانات به توهین تلویزیون به لباس کُردی http://www.faratab.com/news/11497/%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B6-%D9%86%D9%85%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D9%86-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%D8%AA%D9%88%D9%87%DB%8C%D9%86-%D8%AA%D9%84%D9%88%DB%8C%D8%B2%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%B3-%DA%A9%D9%8F%D8%B1%D8%AF%DB%8C Wed, 20 Jan 21 11:06:51 +0330 اعتراض نمادین نماینده اورامانات به توهین تلویزیون به لباس کُردی

]]>
بحران سوریه و مناقشه قدرت‌های منطقه‌ای و بین‌المللی http://www.faratab.com/news/11496/%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D9%88%D8%B1%DB%8C%D9%87-%D9%88-%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%82%D8%B4%D9%87-%D9%82%D8%AF%D8%B1%D8%AA%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D9%87%E2%80%8C%D8%A7%DB%8C-%D9%88-%D8%A8%DB%8C%D9%86%E2%80%8C%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84%DB%8C Fri, 08 Jan 21 16:58:49 +0330 بحران سوریه و مناقشه قدرت‌های منطقه‌ای و بین‌المللی

]]>
چشم اندازه روابط دو کشور ایران و عراق در دوره بایدن http://www.faratab.com/news/11495/%DA%86%D8%B4%D9%85-%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B2%D9%87-%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%B7-%D8%AF%D9%88-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF%D9%86 Fri, 08 Jan 21 16:48:11 +0330 چشم اندازه روابط دو کشور ایران و عراق در دوره بایدن

]]>
چرایی بالا بودن قربانیان و مبتلایان کرونا در ایران؟ http://www.faratab.com/news/11494/%DA%86%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A7-%D8%A8%D9%88%D8%AF%D9%86-%D9%82%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D9%85%D8%A8%D8%AA%D9%84%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%9F Fri, 08 Jan 21 16:28:11 +0330 چرایی بالا بودن قربانیان و مبتلایان کرونا در ایران؟

]]>
تحریم‌ها اصلی‌ترین مانع توسعه روابط تهران – آدیس‌آبابا http://www.faratab.com/news/11492/%D8%AA%D8%AD%D8%B1%DB%8C%D9%85%E2%80%8C%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D8%B5%D9%84%DB%8C%E2%80%8C%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%B9-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%B7-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%E2%80%93-%D8%A2%D8%AF%DB%8C%D8%B3%E2%80%8C%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D8%A8%D8%A7 Fri, 08 Jan 21 15:25:36 +0330 تحریم‌ها اصلی‌ترین مانع توسعه روابط تهران – آدیس‌آبابا
سفیر سابق ایران در اتیوپی گفت:  مشکلی که هم اکنون وجود دارد این است که به خاطر تحریم­ های بانکی، شرکت ­های ایرانی امکان تأمین ضمانت ­نامه­ های بانکی را ندارند و در اتیوپی عملاً نمی ­توانند به صورت جدی حضور پیدا کنند!

]]>
ترامپ و کابوسی که تعبیر شد: خوشحالی چین از شکست او؟ http://www.faratab.com/news/11491/%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%85%D9%BE-%D9%88-%DA%A9%D8%A7%D8%A8%D9%88%D8%B3%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%D8%AA%D8%B9%D8%A8%DB%8C%D8%B1-%D8%B4%D8%AF%3A-%D8%AE%D9%88%D8%B4%D8%AD%D8%A7%D9%84%DB%8C-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D8%B4%DA%A9%D8%B3%D8%AA-%D8%A7%D9%88%D8%9F Fri, 08 Jan 21 14:51:42 +0330 ترامپ و کابوسی که تعبیر شد: خوشحالی چین از شکست او؟

]]>
چرا فقط تونس توانست؟! http://www.faratab.com/news/11489/%DA%86%D8%B1%D8%A7-%D9%81%D9%82%D8%B7-%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%9F%21 Fri, 08 Jan 21 14:37:16 +0330 چرا فقط تونس توانست؟!

]]>
واکاوی پرونده اعتراضات در اقلیم کردستان عراق http://www.faratab.com/news/11490/%D9%88%D8%A7%DA%A9%D8%A7%D9%88%DB%8C-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B6%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%82%D9%84%DB%8C%D9%85-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82-- Fri, 08 Jan 21 14:18:22 +0330 واکاوی پرونده اعتراضات در اقلیم کردستان عراق

]]>
ترامپ و خاورمیانه؛ خوش‌بین، عجول، سردرگم و پراشتباه! http://www.faratab.com/news/11475/%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%85%D9%BE-%D9%88-%D8%AE%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%87%D8%9B-%D8%AE%D9%88%D8%B4%E2%80%8C%D8%A8%DB%8C%D9%86%D8%8C-%D8%B9%D8%AC%D9%88%D9%84%D8%8C-%D8%B3%D8%B1%D8%AF%D8%B1%DA%AF%D9%85-%D9%88-%D9%BE%D8%B1%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D9%87%21- Fri, 08 Jan 21 12:49:19 +0330 ترامپ و خاورمیانه؛ خوش‌بین، عجول، سردرگم و پراشتباه!
سیاست خارجی ترامپ در خاورمیانه با حمایت قاطع از اسرائیل و عربستان سعودی و موضع­گیری بیشتر در قبال ایران تعریف شده است.

]]>
بحران قره ‎باغ و یک تیر و چند نشان روسیه! http://www.faratab.com/news/11481/%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%82%D8%B1%D9%87-%E2%80%8E%D8%A8%D8%A7%D8%BA-%D9%88-%DB%8C%DA%A9-%D8%AA%DB%8C%D8%B1-%D9%88-%DA%86%D9%86%D8%AF-%D9%86%D8%B4%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%87%21 Fri, 08 Jan 21 12:48:42 +0330 بحران قره ‎باغ و یک تیر و چند نشان روسیه!

]]>
نفت و دموکراسی؛ رابطه‌ای همچنان معکوس! http://www.faratab.com/news/11480/%D9%86%D9%81%D8%AA-%D9%88-%D8%AF%D9%85%D9%88%DA%A9%D8%B1%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D8%9B-%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B7%D9%87%E2%80%8C%D8%A7%DB%8C-%D9%87%D9%85%DA%86%D9%86%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B9%DA%A9%D9%88%D8%B3%21 Fri, 08 Jan 21 12:42:26 +0330 نفت و دموکراسی؛ رابطه‌ای همچنان معکوس!

]]>
کارآفرینی و مبارزه با خام فروشی در هرمز از طریق توسعه زیرساختهای فناورانه http://www.faratab.com/news/11488/%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A2%D9%81%D8%B1%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D9%88-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D8%AE%D8%A7%D9%85-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%87%D8%B1%D9%85%D8%B2-%D8%A7%D8%B2-%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D8%B2%DB%8C%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%81%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%87 Sun, 03 Jan 21 15:47:03 +0330 کارآفرینی و مبارزه با خام فروشی در هرمز از طریق توسعه زیرساختهای فناورانه

]]>
استان کردستان و ضرورت تسریع در زدودن محرومیت‌ها! http://www.faratab.com/news/11487/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%B6%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%AA-%D8%AA%D8%B3%D8%B1%DB%8C%D8%B9-%D8%AF%D8%B1-%D8%B2%D8%AF%D9%88%D8%AF%D9%86-%D9%85%D8%AD%D8%B1%D9%88%D9%85%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%21 Wed, 30 Dec 20 21:30:34 +0330 استان کردستان و ضرورت تسریع در زدودن محرومیت‌ها!

]]>
ميراث نوشيروان مصطفی http://www.faratab.com/news/11486/%D9%85%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D8%AB-%D9%86%D9%88%D8%B4%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B5%D8%B7%D9%81%DB%8C Tue, 29 Dec 20 14:27:37 +0330 ميراث نوشيروان مصطفی

]]>
چه آینده ای در انتظار قره باغ خواهد بود؟ http://www.faratab.com/news/11483/%DA%86%D9%87-%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B8%D8%A7%D8%B1-%D9%82%D8%B1%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D8%BA-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87%D8%AF-%D8%A8%D9%88%D8%AF%D8%9F Thu, 24 Dec 20 23:07:36 +0330 چه آینده ای در انتظار قره باغ خواهد بود؟

]]>
تحلیلی بر رای شعبه عالی دیوان اروپایی حقوق بشر در پرونده صلاح الدین دمیرتاش http://www.faratab.com/news/11482/%D8%AA%D8%AD%D9%84%DB%8C%D9%84%DB%8C-%D8%A8%D8%B1-%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B4%D8%B9%D8%A8%D9%87-%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%AF%DB%8C%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%BE%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D8%A8%D8%B4%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D8%AF%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%AA%D8%A7%D8%B4- Thu, 24 Dec 20 12:45:51 +0330 تحلیلی بر رای شعبه عالی دیوان اروپایی حقوق بشر در پرونده صلاح الدین دمیرتاش
دیوان عالی اعلام داشت که بازداشت دمیرتاش به ویژه در دورانی که دو انتخابات مهم در ترکیه برگزار شده بود ... نشان می‌دهد که نامبرده در راستای محدود کردن فضای گفت‌وگوی سیاسی در ترکیه واهداف سیاسی بازداشت شده است.

]]>
از روزگار طلایی تحصیل در مدرسه علوم سیاسی تا روزگار بیکاری ناشی از تحصیلِ علوم سیاسی! http://www.faratab.com/news/11479/%D8%A7%D8%B2-%D8%B1%D9%88%D8%B2%DA%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%B7%D9%84%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%AA%D8%AD%D8%B5%DB%8C%D9%84-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D9%87-%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%AA%D8%A7-%D8%B1%D9%88%D8%B2%DA%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%DB%8C%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%86%D8%A7%D8%B4%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D8%AD%D8%B5%DB%8C%D9%84%D9%90-%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C%21 Fri, 18 Dec 20 14:46:58 +0330 از روزگار طلایی تحصیل در مدرسه علوم سیاسی تا روزگار بیکاری ناشی از تحصیلِ علوم سیاسی!

]]>
آماده کمک برای ساخت پایگاه تحقیقاتی ایران در قطب جنوب هستیم! http://www.faratab.com/news/11478/%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%87-%DA%A9%D9%85%DA%A9-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%AA%D8%AD%D9%82%DB%8C%D9%82%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D9%82%D8%B7%D8%A8-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8-%D9%87%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D9%85%21 Thu, 17 Dec 20 11:51:27 +0330 آماده کمک برای ساخت پایگاه تحقیقاتی ایران در قطب جنوب هستیم!
کامبیز مهدیزاده: جنوبگان یکی از حوزه اصلی زمین شناسی نظیر دیرینه شناسی، آتشفشان شناسی، سنگ شناسی، ژئوفیزیک و همچنین یخچال شناسی است که حائز اهمیت بسیاری هستند.

]]>
چرا پدیده کارتن خوابی پایان نمی یابد؟ http://www.faratab.com/news/11442/%DA%86%D8%B1%D8%A7-%D9%BE%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%86-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%A8%DB%8C-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D9%86%D9%85%DB%8C-%DB%8C%D8%A7%D8%A8%D8%AF%D8%9F Tue, 15 Dec 20 15:12:18 +0330 چرا پدیده کارتن خوابی پایان نمی یابد؟

]]>
بحران سوریه و یک دهه رقابت میان 5 قدرت بین‌المللی و منطقه‌ای http://www.faratab.com/news/11477/%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D9%88%D8%B1%DB%8C%D9%87-%D9%88-%DB%8C%DA%A9-%D8%AF%D9%87%D9%87-%D8%B1%D9%82%D8%A7%D8%A8%D8%AA-%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86-5-%D9%82%D8%AF%D8%B1%D8%AA-%D8%A8%DB%8C%D9%86%E2%80%8C%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84%DB%8C-%D9%88-%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D9%87%E2%80%8C%D8%A7%DB%8C Tue, 15 Dec 20 15:01:35 +0330 بحران سوریه و یک دهه رقابت میان 5 قدرت بین‌المللی و منطقه‌ای
سیر تاریخی بحران داخلی سوریه از سال 2011 تاکنون

]]>
ترامپ به ویروس چینی باخت یا به رقیب آمریکایی؟ http://www.faratab.com/news/11474/%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%85%D9%BE-%D8%A8%D9%87-%D9%88%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%B3-%DA%86%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%DB%8C%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D8%B1%D9%82%DB%8C%D8%A8-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7%DB%8C%DB%8C%D8%9F Mon, 14 Dec 20 18:07:30 +0330 ترامپ به ویروس چینی باخت یا به رقیب آمریکایی؟

]]>
از نخواستن واکسن فایزر تا نگرانی از شب‌یلدای کرونایی! http://www.faratab.com/news/11476/%D8%A7%D8%B2-%D9%86%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%86-%D9%88%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D9%86-%D9%81%D8%A7%DB%8C%D8%B2%D8%B1-%D8%AA%D8%A7-%D9%86%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%B4%D8%A8%E2%80%8C%DB%8C%D9%84%D8%AF%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7%DB%8C%DB%8C%21 Mon, 14 Dec 20 01:57:50 +0330 از نخواستن واکسن فایزر تا نگرانی از شب‌یلدای کرونایی!

]]>
ایران و اهرم فشار اقتصادی در دوگانه آمریکایی جمهوری‌خواه و دموکرات! http://www.faratab.com/news/11469/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%A7%D9%87%D8%B1%D9%85-%D9%81%D8%B4%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D9%88%DA%AF%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C%E2%80%8C%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87-%D9%88-%D8%AF%D9%85%D9%88%DA%A9%D8%B1%D8%A7%D8%AA%21 Sun, 13 Dec 20 21:47:37 +0330 ایران و اهرم فشار اقتصادی در دوگانه آمریکایی جمهوری‌خواه و دموکرات!

]]>
اعتراضات در اقلیم کردستان و چرخه معیوب حکومتداری حزبی! http://www.faratab.com/news/11473/%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B6%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%82%D9%84%DB%8C%D9%85-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%88-%DA%86%D8%B1%D8%AE%D9%87-%D9%85%D8%B9%DB%8C%D9%88%D8%A8-%D8%AD%DA%A9%D9%88%D9%85%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AD%D8%B2%D8%A8%DB%8C%21 Sat, 12 Dec 20 11:09:14 +0330 اعتراضات در اقلیم کردستان و چرخه معیوب حکومتداری حزبی!

]]>
پیام تسلیت به مناسبت درگذشت پدر دکتر محمدرئوف قادری http://www.faratab.com/news/11472/%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D9%85-%D8%AA%D8%B3%D9%84%DB%8C%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A8%D8%AA-%D8%AF%D8%B1%DA%AF%D8%B0%D8%B4%D8%AA-%D9%BE%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%A6%D9%88%D9%81-%D9%82%D8%A7%D8%AF%D8%B1%DB%8C Sat, 05 Dec 20 13:10:17 +0330 پیام تسلیت به مناسبت درگذشت پدر دکتر محمدرئوف قادری

]]>
به مناسبت چاپ دوم رمان «یک دایره چرکین‌شده» http://www.faratab.com/news/11471/%D8%A8%D9%87-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A8%D8%AA-%DA%86%D8%A7%D9%BE-%D8%AF%D9%88%D9%85-%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%C2%AB%DB%8C%DA%A9-%D8%AF%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D9%87-%DA%86%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D9%86%E2%80%8C%D8%B4%D8%AF%D9%87%C2%BB Fri, 04 Dec 20 15:37:06 +0330 به مناسبت چاپ دوم رمان «یک دایره چرکین‌شده»

]]>
علت سکوت پوتین در قبال انتخاب بایدن چیست؟ http://www.faratab.com/news/11470/%D8%B9%D9%84%D8%AA-%D8%B3%DA%A9%D9%88%D8%AA-%D9%BE%D9%88%D8%AA%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D9%82%D8%A8%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF%D9%86-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D8%9F Thu, 26 Nov 20 13:31:28 +0330 علت سکوت پوتین در قبال انتخاب بایدن چیست؟
بعد از اعلام پیروزی بایدن در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا توسط او، «ولادیمیر پوتین»، رئیس‌جمهور روسیه سیاست صبر وسکوت را در پیش گرفته و هیچ موضع علنی و آشکاری را تا کنون بروز نداده است.

]]>
آدرس 22 مرکز معتبر فرهنگی ارائه کننده ماهنامه فراتاب کُردی در سراسر ایران http://www.faratab.com/news/11467/%D8%A2%D8%AF%D8%B1%D8%B3-22-%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2-%D9%85%D8%B9%D8%AA%D8%A8%D8%B1-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%87-%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF%D9%87-%D9%85%D8%A7%D9%87%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%DA%A9%D9%8F%D8%B1%D8%AF%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86 Sun, 15 Nov 20 16:36:24 +0330 آدرس 22 مرکز معتبر فرهنگی ارائه کننده ماهنامه فراتاب کُردی در سراسر ایران

]]>
خیزش مجدد ناسیونالیسم عربی در عراق http://www.faratab.com/news/11456/%D8%AE%DB%8C%D8%B2%D8%B4-%D9%85%D8%AC%D8%AF%D8%AF-%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%B3%D9%85-%D8%B9%D8%B1%D8%A8%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82 Sun, 15 Nov 20 01:49:31 +0330 خیزش مجدد ناسیونالیسم عربی در عراق
ناسیونالیسم عربی، با وجود فرقه­گرایی در عراق همچنان زنده و در حال تقویت شدن است

]]>
توسعه ژئوتوریسم در باداب سورت پلکان ایران زمین http://www.faratab.com/news/11466/%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%DA%98%D8%A6%D9%88%D8%AA%D9%88%D8%B1%DB%8C%D8%B3%D9%85-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%A8-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D8%AA-%D9%BE%D9%84%DA%A9%D8%A7%D9%86-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86 Sat, 14 Nov 20 18:15:34 +0330 توسعه ژئوتوریسم در باداب سورت پلکان ایران زمین
ساخت دومین مجموعه از سری مستند رخساره زمین با سفر به چشمه های پلکانی تراورتن ساز باداب سورت با هدف توسعه ژئوتوریسم در این منطقه، آغاز شد.

]]>
رونمایی از پوستر انگلیسی فیلم «نان مقدس» اثر زنده‌یاد رحیم ذبیحی http://www.faratab.com/news/11465/%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D9%BE%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%B1-%D8%A7%D9%86%DA%AF%D9%84%DB%8C%D8%B3%DB%8C-%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85-%C2%AB%D9%86%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%82%D8%AF%D8%B3%C2%BB-%D8%A7%D8%AB%D8%B1-%D8%B2%D9%86%D8%AF%D9%87%E2%80%8C%DB%8C%D8%A7%D8%AF-%D8%B1%D8%AD%DB%8C%D9%85-%D8%B0%D8%A8%DB%8C%D8%AD%DB%8C Sat, 14 Nov 20 15:31:12 +0330 رونمایی از پوستر انگلیسی فیلم «نان مقدس» اثر زنده‌یاد رحیم ذبیحی
پوستر انگلیسی «نان مقدس» ساخته زنده‌یاد رحیم ذبیحی و محصول کمپانی «ماد مووی» رونمایی شد

]]>
یادنامه فراتاب برای استاد فقید و برجسته اندیشه سیاسی دکتر داود فیرحی http://www.faratab.com/news/11463/%DB%8C%D8%A7%D8%AF%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%AF-%D9%81%D9%82%DB%8C%D8%AF-%D9%88-%D8%A8%D8%B1%D8%AC%D8%B3%D8%AA%D9%87-%D8%A7%D9%86%D8%AF%DB%8C%D8%B4%D9%87-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%D9%88%D8%AF-%D9%81%DB%8C%D8%B1%D8%AD%DB%8C Fri, 13 Nov 20 09:46:10 +0330 یادنامه فراتاب برای استاد فقید و برجسته اندیشه سیاسی دکتر داود فیرحی

]]>
ظلمی که بیش از استاد فقیدمان، به ساحت علم رفت http://www.faratab.com/news/11462/%D8%B8%D9%84%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%D8%A8%DB%8C%D8%B4-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%AF-%D9%81%D9%82%DB%8C%D8%AF%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D8%AD%D8%AA-%D8%B9%D9%84%D9%85-%D8%B1%D9%81%D8%AA Fri, 13 Nov 20 09:25:43 +0330 ظلمی که بیش از استاد فقیدمان، به ساحت علم رفت

]]>
فیرحی؛ استاد ایده‌های جدید http://www.faratab.com/news/11461/%D9%81%DB%8C%D8%B1%D8%AD%DB%8C%D8%9B-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%DB%8C%D8%AF%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF Fri, 13 Nov 20 09:18:04 +0330 فیرحی؛ استاد ایده‌های جدید

]]>
فقدان نواندیشِ بنیانگذار http://www.faratab.com/news/11460/%D9%81%D9%82%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D9%86%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%AF%DB%8C%D8%B4%D9%90-%D8%A8%D9%86%DB%8C%D8%A7%D9%86%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1 Fri, 13 Nov 20 09:14:33 +0330 فقدان نواندیشِ بنیانگذار

]]>
از لبخند صاحب انديشه‌ای مي‌گويم كه ديگر نيست! http://www.faratab.com/news/11459/%D8%A7%D8%B2-%D9%84%D8%A8%D8%AE%D9%86%D8%AF-%D8%B5%D8%A7%D8%AD%D8%A8-%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%8A%D8%B4%D9%87%E2%80%8C%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D9%8A%E2%80%8C%DA%AF%D9%88%D9%8A%D9%85-%D9%83%D9%87-%D8%AF%D9%8A%DA%AF%D8%B1-%D9%86%D9%8A%D8%B3%D8%AA%21 Fri, 13 Nov 20 09:05:35 +0330 از لبخند صاحب انديشه‌ای مي‌گويم كه ديگر نيست!

]]>
داود فیرحی نمونه عالی انسان دانشگاهی http://www.faratab.com/news/11458/%D8%AF%D8%A7%D9%88%D8%AF-%D9%81%DB%8C%D8%B1%D8%AD%DB%8C-%D9%86%D9%85%D9%88%D9%86%D9%87-%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C Thu, 12 Nov 20 20:15:09 +0330 داود فیرحی نمونه عالی انسان دانشگاهی

]]>
فیرحی دنبال یافتن پلی میان تئوکراسی با دموکراسی http://www.faratab.com/news/11457/%D9%81%DB%8C%D8%B1%D8%AD%DB%8C-%D8%AF%D9%86%D8%A8%D8%A7%D9%84-%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA%D9%86-%D9%BE%D9%84%DB%8C-%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%A6%D9%88%DA%A9%D8%B1%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%AF%D9%85%D9%88%DA%A9%D8%B1%D8%A7%D8%B3%DB%8C Wed, 11 Nov 20 21:58:39 +0330 فیرحی دنبال یافتن پلی میان تئوکراسی با دموکراسی
در رثای دوست ازدست رفته ام دکتر فیرحی

]]>
کُردها در قفقاز؛ از کردستان سرخ تا بحران قره‌باغ http://www.faratab.com/news/11455/%DA%A9%D9%8F%D8%B1%D8%AF%D9%87%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D9%82%D9%81%D9%82%D8%A7%D8%B2%D8%9B-%D8%A7%D8%B2-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D8%B1%D8%AE-%D8%AA%D8%A7-%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%82%D8%B1%D9%87%E2%80%8C%D8%A8%D8%A7%D8%BA Wed, 11 Nov 20 20:37:58 +0330 کُردها در قفقاز؛ از کردستان سرخ تا بحران قره‌باغ

]]>