فراتاب-اصلی http://www.faratab.com/category/1/ info@rsm.co.ir Wed, 08 Apr 20 07:25:11 +0430fa چرا مربی کردستانی تیم ملی استعفا داد؟ http://www.faratab.com/news/10357/%DA%86%D8%B1%D8%A7-%D9%85%D8%B1%D8%A8%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AA%DB%8C%D9%85-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D9%81%D8%A7-%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D8%9F Thu, 19 Sep 19 11:52:20 +0430 چرا مربی کردستانی تیم ملی استعفا داد؟
کشتی‌گیر و مربی سرشناس سنندجی از سمت سرمربی‌گری تیم ملی امید کشتی فرنگی استعفا داد

]]>
نفت چرا و تا کجا سقوط می‌کند؟ http://www.faratab.com/news/11352/%D9%86%D9%81%D8%AA-%DA%86%D8%B1%D8%A7-%D9%88-%D8%AA%D8%A7-%DA%A9%D8%AC%D8%A7-%D8%B3%D9%82%D9%88%D8%B7-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%DA%A9%D9%86%D8%AF%D8%9F Tue, 07 Apr 20 20:53:58 +0430 نفت چرا و تا کجا سقوط می‌کند؟
شیوه ویروس کرونا چگونه بازار نفت را تحت الشعاع قرار داده است؟ توافقات عربستان و روسیه چه تاثیری بر احیای قیمت نفت خواهد داشت؟ وقوع یک جنگ در خلیج فارس چه تاثیری بر قیمت و بازار نفت خواهد داشت؟

]]>
اقلیم کردستان عراق، کم تجربه در دولت‌داری اما موفق‌ در مقابله با کرونا! http://www.faratab.com/news/11351/%D8%A7%D9%82%D9%84%DB%8C%D9%85-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82%D8%8C-%DA%A9%D9%85-%D8%AA%D8%AC%D8%B1%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA%E2%80%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D9%85%D8%A7-%D9%85%D9%88%D9%81%D9%82%E2%80%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7%21 Mon, 06 Apr 20 14:42:24 +0430 اقلیم کردستان عراق، کم تجربه در دولت‌داری اما موفق‌ در مقابله با کرونا!
بررسی 21 اقدام مختلف دولت اقلیم کردستان عراق برای مقابله با کرونا

]]>
هلین، فریاد نامیرای مقاومت در آناتولی! http://www.faratab.com/news/11350/%D9%87%D9%84%DB%8C%D9%86%D8%8C-%D9%81%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%AF-%D9%86%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%88%D9%85%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D8%A2%D9%86%D8%A7%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%21 Sun, 05 Apr 20 23:07:27 +0430 هلین، فریاد نامیرای مقاومت در آناتولی!
هلین برای آنچه که می‌خواست کوتاه نیامد و نامش ماندگار می‌شود به هر آنچه که مقاومت می‌نامندش و اراده خلل ناپذیر به نظر می‌رسد که دیوارهای استانبول نام هلین را برای همیشه به خاطرشان می‌سپارند. در حقیقت هلین فریاد ابدی مقاومت و اعتراض در آناتولی شد.

]]>
نگران تن من که آب می‌شود نباش، آسمان را بر قامتم پوشیدم! http://www.faratab.com/news/11349/%D9%86%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D9%86-%D9%85%D9%86-%DA%A9%D9%87-%D8%A2%D8%A8-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%B4%D9%88%D8%AF-%D9%86%D8%A8%D8%A7%D8%B4%D8%8C-%D8%A2%D8%B3%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D8%B1-%D9%82%D8%A7%D9%85%D8%AA%D9%85-%D9%BE%D9%88%D8%B4%DB%8C%D8%AF%D9%85%21 Sat, 04 Apr 20 22:33:35 +0430 نگران تن من که آب می‌شود نباش، آسمان را بر قامتم پوشیدم!

]]>
تاثیر کرونا بر وظایف و تعهدات دولت‌ها از منظر حقوق بین‌الملل! http://www.faratab.com/news/11345/%D8%AA%D8%A7%D8%AB%DB%8C%D8%B1-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%A8%D8%B1-%D9%88%D8%B8%D8%A7%DB%8C%D9%81-%D9%88-%D8%AA%D8%B9%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA%E2%80%8C%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D9%86%D8%B8%D8%B1-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D8%A8%DB%8C%D9%86%E2%80%8C%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84%21 Sat, 04 Apr 20 15:50:44 +0430 تاثیر کرونا بر وظایف و تعهدات دولت‌ها از منظر حقوق بین‌الملل!
وظایف و تعهدات بین‌المللی دولت‌ها از منظر حقوق بین‌الملل در زمان شیوع کرونا چیست؟ دولتی که خود توانایی کافی برای کمک به مردم ندارد، آیا باید کمک‌های دیگران را بپذیرد؟ دولت ایران بر اساس کنوانسیون‌های بین‌المللی چه تعهداتی به مردم در زمان شیوع کرونا دارد؟

]]>
زنی که از بوم نقاشی، مقاومت، صلح و زندگی می‌آفریند http://www.faratab.com/news/11329/%D8%B2%D9%86%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D9%88%D9%85-%D9%86%D9%82%D8%A7%D8%B4%DB%8C%D8%8C-%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%88%D9%85%D8%AA%D8%8C-%D8%B5%D9%84%D8%AD-%D9%88-%D8%B2%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%A2%D9%81%D8%B1%DB%8C%D9%86%D8%AF Fri, 03 Apr 20 07:30:48 +0430 زنی که از بوم نقاشی، مقاومت، صلح و زندگی می‌آفریند
زهرا دوغان هنرمند کُرد ترکیه‌ای است که با ابداعات خلاقانه‌اش موفق شده است توجهات بین المللی را به آثار و پیام‌هایش که عمدتاً بازگو کننده وضعیت نامناسب کُردهای ترکیه است، را به خود جلب کند.

]]>
نمادها و اسطوره‌ها در هه‌لپه‌رکی کُردی! http://www.faratab.com/news/11344/%D9%86%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%87%D8%A7-%D9%88-%D8%A7%D8%B3%D8%B7%D9%88%D8%B1%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D9%87%D9%87%E2%80%8C%D9%84%D9%BE%D9%87%E2%80%8C%D8%B1%DA%A9%DB%8C-%DA%A9%D9%8F%D8%B1%D8%AF%DB%8C%21 Thu, 02 Apr 20 00:35:07 +0430 نمادها و اسطوره‌ها در هه‌لپه‌رکی کُردی!
از نظر فلسطفی و اسطوره شناسی رقص کُردی دارای چه پیامها و نمادهایی است؟

]]>
کرونا بدر امسال بجای سیزده بدر http://www.faratab.com/news/11343/%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%A8%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%A8%D8%AC%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%DB%8C%D8%B2%D8%AF%D9%87-%D8%A8%D8%AF%D8%B1 Tue, 31 Mar 20 21:34:24 +0430 کرونا بدر امسال بجای سیزده بدر
سیزده بدر را این بار با ماندن در خانه در فضای مجازی بدر می کنیم تا یادمان بماند که این روزها نیستند که نحس اند بلکه این عمل و کردار و عاقبت کارماست که آنها را نحس و نخواستنی می کند.

]]>
در این روزهای قرنطینه چگونه کالری بدن را کنترل کنیم http://www.faratab.com/news/11341/%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D8%B1%D9%88%D8%B2%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%82%D8%B1%D9%86%D8%B7%DB%8C%D9%86%D9%87-%DA%86%DA%AF%D9%88%D9%86%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D9%84%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%AF%D9%86-%D8%B1%D8%A7-%DA%A9%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%84-%DA%A9%D9%86%DB%8C%D9%85 Tue, 24 Mar 20 23:53:27 +0430 در این روزهای قرنطینه چگونه کالری بدن را کنترل کنیم
در عید و روزهای قرنطینه نمی‌توانیم با قرمه‌سبزی یا فسنجان که جلوی چشم‌مان هستند، مقابله کنیم. هم دلمان می‌خواهد از همه طعم‌ها بچشیم و هم نمی‌خواهیم چاق شویم.

]]>
عراق و تداوم چرخه فقدان تولد رهبران ملی و بزرگ! http://www.faratab.com/news/11340/%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82-%D9%88-%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D9%88%D9%85-%DA%86%D8%B1%D8%AE%D9%87-%D9%81%D9%82%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D9%88%D9%84%D8%AF-%D8%B1%D9%87%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D9%88-%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF%21 Tue, 24 Mar 20 18:29:02 +0430 عراق و تداوم چرخه فقدان تولد رهبران ملی و بزرگ!
آیا عدنان الزرفی می‌تواند ردای نخست وزیری را بپوشد؟

]]>
رمز گشایی از تنها کلمه مشترک در 12 پیام نوروزی رهبران مختلف جهان! http://www.faratab.com/news/11339/%D8%B1%D9%85%D8%B2-%DA%AF%D8%B4%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D9%86%D9%87%D8%A7-%DA%A9%D9%84%D9%85%D9%87-%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%B1%DA%A9-%D8%AF%D8%B1-12-%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D9%85-%D9%86%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%B2%DB%8C-%D8%B1%D9%87%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%AE%D8%AA%D9%84%D9%81-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%21 Sat, 21 Mar 20 19:07:07 +0430 رمز گشایی از تنها کلمه مشترک در 12 پیام نوروزی رهبران مختلف جهان!
تنها کلمه مشترک پیام نوروزی رهبران جهان کدام کلمه بود؟

]]>
رییس جمهور: سال ۹۹ سال تحول در زندگی مردم خواهد بود http://www.faratab.com/news/11338/%D8%B1%DB%8C%DB%8C%D8%B3-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%3A-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%DB%B9%DB%B9-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%AA%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%AF%D8%B1-%D8%B2%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87%D8%AF-%D8%A8%D9%88%D8%AF Fri, 20 Mar 20 16:00:28 +0330 رییس جمهور: سال ۹۹ سال تحول در زندگی مردم خواهد بود

]]>
رهبر انقلاب سال ۱۳۹۹ را سال «جهش تولید» نامگذاری کردند http://www.faratab.com/news/11337/%D8%B1%D9%87%D8%A8%D8%B1-%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%DB%B1%DB%B3%DB%B9%DB%B9-%D8%B1%D8%A7-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%C2%AB%D8%AC%D9%87%D8%B4-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF%C2%BB-%D9%86%D8%A7%D9%85%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86%D8%AF Fri, 20 Mar 20 15:57:59 +0330 رهبر انقلاب سال ۱۳۹۹ را سال «جهش تولید» نامگذاری کردند

]]>
عدنان الزرفی کاندیدای تازه نخست وزیری عراق کیست؟ http://www.faratab.com/news/11336/%D8%B9%D8%AF%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%B1%D9%81%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D9%86%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%A7%D8%B2%D9%87-%D9%86%D8%AE%D8%B3%D8%AA-%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82-%DA%A9%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D8%9F Tue, 17 Mar 20 18:14:07 +0330 عدنان الزرفی کاندیدای تازه نخست وزیری عراق کیست؟

]]>
با چهارشنبه سوری به پیشواز کرونا نروید http://www.faratab.com/news/11335/%D8%A8%D8%A7-%DA%86%D9%87%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D9%86%D8%A8%D9%87-%D8%B3%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D9%88%D8%A7%D8%B2-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D9%86%D8%B1%D9%88%DB%8C%D8%AF Tue, 17 Mar 20 14:24:14 +0330 با چهارشنبه سوری به پیشواز کرونا نروید
در صورتی که مراسم چهارشنبه‌سوری برگزار شود و کسی دچار سوختگی شود، احتمال دارد با سوختگی به بیمارستان مراجعه کند اما با کرونا به خانه برگردد.

]]>
10 دقیقه یک بار سرفه خشک، علایم مربوط به کرونا است؟ http://www.faratab.com/news/11333/10-%D8%AF%D9%82%DB%8C%D9%82%D9%87-%DB%8C%DA%A9-%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%B3%D8%B1%D9%81%D9%87-%D8%AE%D8%B4%DA%A9%D8%8C-%D8%B9%D9%84%D8%A7%DB%8C%D9%85-%D9%85%D8%B1%D8%A8%D9%88%D8%B7-%D8%A8%D9%87-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%9F Fri, 13 Mar 20 22:00:28 +0330 10 دقیقه یک بار سرفه خشک، علایم مربوط به کرونا است؟
عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی درباره ارتباط سرفه خشک با کرونا توضیح داد.

]]>
ویتامین هایی که باعث افزایش سیستم ایمنی بدن می شود http://www.faratab.com/news/11332/%D9%88%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86-%D9%87%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D8%B9%D8%AB-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%85-%D8%A7%DB%8C%D9%85%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D8%AF%D9%86-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF Fri, 13 Mar 20 14:38:15 +0330 ویتامین هایی که باعث افزایش سیستم ایمنی بدن می شود
مطالعات اخیر نشان داده‌ است که ویتامین D از ابتلا به عفونت‌های تنفسی به ویژه عفونت‌های ویروسی جلوگیری می‌کند.

]]>
ناقلان کرونا عامل اصلی انتشار این ویروس هستند http://www.faratab.com/news/11331/%D9%86%D8%A7%D9%82%D9%84%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84-%D8%A7%D8%B5%D9%84%DB%8C-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D9%88%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%B3-%D9%87%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%AF Fri, 13 Mar 20 00:32:06 +0330 ناقلان کرونا عامل اصلی انتشار این ویروس هستند
نتایج یک بررسی جدید نشان می‌دهد اکثریت عفونت‌های کرونا ویروس ممکن است بوسیله افرادی انتشار یافته باشد که خودشان به تازگی ویروس را گرفته‌اند و هنوز علامتی ندارند.

]]>
فرمان رهبر انقلاب برای تشکیل قرارگاه بهداشتی و درمانی توسط نیروهای مسلح http://www.faratab.com/news/11330/%D9%81%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D9%87%D8%A8%D8%B1-%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%B4%DA%A9%DB%8C%D9%84-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%A8%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA%DB%8C-%D9%88-%D8%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7-%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B3%D9%84%D8%AD- Thu, 12 Mar 20 21:34:48 +0330 فرمان رهبر انقلاب برای تشکیل قرارگاه بهداشتی و درمانی توسط نیروهای مسلح

]]>
چرا آمریکا اقتصاد ایران را نشانه رفته است؟ http://www.faratab.com/news/11328/%DA%86%D8%B1%D8%A7-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%A7-%D9%86%D8%B4%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%B1%D9%81%D8%AA%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%9F Wed, 11 Mar 20 23:21:21 +0330 چرا آمریکا اقتصاد ایران را نشانه رفته است؟

]]>
در خانه بمانیم، نوروز امسال می تواند پیک مرگ باشد http://www.faratab.com/news/11325/%D8%AF%D8%B1-%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%A8%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C%D9%85%D8%8C-%D9%86%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D8%A7%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D9%85%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%AF-%D9%BE%DB%8C%DA%A9-%D9%85%D8%B1%DA%AF-%D8%A8%D8%A7%D8%B4%D8%AF Wed, 11 Mar 20 18:57:03 +0330 در خانه بمانیم، نوروز امسال می تواند پیک مرگ باشد
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با انتشار پیامی در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی توئیتر نوشت: خطر را دست‌کم نگیریم، در خانه بمانیم.

]]>
مردم در سامانه غربالگری کرونا ثبت نام کنند http://www.faratab.com/news/11323/-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%BA%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D9%84%DA%AF%D8%B1%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D9%86%D8%A7%D9%85-%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF Wed, 11 Mar 20 16:38:12 +0330  مردم در سامانه غربالگری کرونا ثبت نام کنند
همه ایرانیان با مراجعه به سامانه salamat.gov.ir و تکمیل اطلاعات خواسته شده گام بلندی در ارتقاء سلامت جامعه و شکست ویروس کرونا بردارند.

]]>
اعطای لقب مخترع (Inv) توسط فدراسیون جهانی اختراعات به مخترع جوان ایرانی http://www.faratab.com/news/11322/%D8%A7%D8%B9%D8%B7%D8%A7%DB%8C-%D9%84%D9%82%D8%A8-%D9%85%D8%AE%D8%AA%D8%B1%D8%B9-%28Inv%29-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7-%D9%81%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D8%AE%D8%AA%D8%B1%D8%B9-%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C Wed, 11 Mar 20 11:57:14 +0330 اعطای لقب مخترع (Inv) توسط فدراسیون جهانی اختراعات به مخترع جوان ایرانی

]]>
سایه سنگین طالبان بر دموکراسی لرزان افغانستان! http://www.faratab.com/news/11320/%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D9%87-%D8%B3%D9%86%DA%AF%DB%8C%D9%86-%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1-%D8%AF%D9%85%D9%88%DA%A9%D8%B1%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D9%84%D8%B1%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%21 Wed, 11 Mar 20 01:17:33 +0330 سایه سنگین طالبان بر دموکراسی لرزان افغانستان!

]]>
بررسی وضعیت کشاورزی کشور در 6 سند توسعه پس از انقلاب http://www.faratab.com/news/11321/%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D9%88%D8%B6%D8%B9%DB%8C%D8%AA-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-6-%D8%B3%D9%86%D8%AF-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D9%BE%D8%B3-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8 Wed, 11 Mar 20 01:07:07 +0330 بررسی وضعیت کشاورزی کشور در 6 سند توسعه پس از انقلاب
گزارش تاریخی از برنامه های سند توسعه پنج ساله از ابتدای انقلاب تا بحال و اثرگذاری آنها در بخش روستایی و کشاورزی

]]>
اقلیم کردستان عراق و تلاش برای کنترل شیوع کرونا http://www.faratab.com/news/11318/%D8%A7%D9%82%D9%84%DB%8C%D9%85-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82-%D9%88-%D8%AA%D9%84%D8%A7%D8%B4-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%84-%D8%B4%DB%8C%D9%88%D8%B9-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7 Tue, 10 Mar 20 23:23:46 +0330 اقلیم کردستان عراق و تلاش برای کنترل شیوع کرونا
مقامات اقلیم کردستان در تازه ترین اقدام خود برای پیشگیری از شیوع بیشتر ویروس کرونا اقدام به قرنطینه 1200 نفر مشکوک کرده اند

]]>
آیا چین در مسیر کشف و درمان کرونا، حقوق بشر را نقض کرده است؟ http://www.faratab.com/news/11317/%D8%A2%DB%8C%D8%A7-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%B3%DB%8C%D8%B1-%DA%A9%D8%B4%D9%81-%D9%88-%D8%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7%D8%8C-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D8%A8%D8%B4%D8%B1-%D8%B1%D8%A7-%D9%86%D9%82%D8%B6-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%9F Tue, 10 Mar 20 20:51:02 +0330 آیا چین در مسیر کشف و درمان کرونا، حقوق بشر را نقض کرده است؟

]]>
کرونا یا استرس از کرونا؛ کدامیک خطرناک‌تر است؟ http://www.faratab.com/news/11316/%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%DB%8C%D8%A7-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%B3-%D8%A7%D8%B2-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7%D8%9B-%DA%A9%D8%AF%D8%A7%D9%85%DB%8C%DA%A9-%D8%AE%D8%B7%D8%B1%D9%86%D8%A7%DA%A9%E2%80%8C%D8%AA%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%9F Tue, 10 Mar 20 20:04:59 +0330 کرونا یا استرس از کرونا؛ کدامیک خطرناک‌تر است؟

]]>
سایه مخوف کرونا بر پرده‌های سینما! http://www.faratab.com/news/11314/%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D9%87-%D9%85%D8%AE%D9%88%D9%81-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%A8%D8%B1-%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%DB%8C%D9%86%D9%85%D8%A7%21 Tue, 10 Mar 20 19:39:32 +0330 سایه مخوف کرونا بر پرده‌های سینما!

]]>
اهمیت نبرد ادلب از منظر ژئوپلتیک! http://www.faratab.com/news/11304/%D8%A7%D9%87%D9%85%DB%8C%D8%AA-%D9%86%D8%A8%D8%B1%D8%AF-%D8%A7%D8%AF%D9%84%D8%A8-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D9%86%D8%B8%D8%B1-%DA%98%D8%A6%D9%88%D9%BE%D9%84%D8%AA%DB%8C%DA%A9%21 Tue, 10 Mar 20 16:28:05 +0330 اهمیت نبرد ادلب از منظر ژئوپلتیک!
نبرد و درگیری بر سر ادلب از منظر ژئوپلتیک دارای چه اهمیتی است؟

]]>
مستوره؛ زنی پیش‌تر از عصر خویش! http://www.faratab.com/news/11307/%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%9B-%D8%B2%D9%86%DB%8C-%D9%BE%DB%8C%D8%B4%E2%80%8C%D8%AA%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%D8%B9%D8%B5%D8%B1-%D8%AE%D9%88%DB%8C%D8%B4%21 Tue, 10 Mar 20 16:02:28 +0330 مستوره؛ زنی پیش‌تر از عصر خویش!
با توجه به اندیشه موجود در برخی از اشعارش می‌توان گفت او دهه‌ها از عصر خویش پیش‌تر بود، زنی که اشعار و افکارش تا به امروز رنگ کهنگی به روی خود ندیده است.

]]>
کلمات زنان به صلح می رسند http://www.faratab.com/news/11309/%DA%A9%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%B5%D9%84%D8%AD-%D9%85%DB%8C-%D8%B1%D8%B3%D9%86%D8%AF Tue, 10 Mar 20 03:59:54 +0330 کلمات زنان به صلح می رسند
نوشتار زنانه ایستادگی در برابر تسلط و نظم آهنین مردانه است

]]>
کارنامه قسیم عثمانی؛ از فرازها تا فرودها در 12 سال نمایندگی مجلس http://www.faratab.com/news/11306/%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%82%D8%B3%DB%8C%D9%85-%D8%B9%D8%AB%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%9B-%D8%A7%D8%B2-%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%B2%D9%87%D8%A7-%D8%AA%D8%A7-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%AF%D9%87%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-12-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3 Tue, 10 Mar 20 02:49:09 +0330 کارنامه قسیم عثمانی؛ از فرازها تا فرودها در 12 سال نمایندگی مجلس
اعلام موضع و مخالفت قسیم عثمانی در مورد رفراندوم کردستان عراق ضربه مهلکی بر محبوبیت او وارد کرد

]]>
نبرد بایدن و ساندرز بر تخت پادشاهی دموکراتها http://www.faratab.com/news/11303/%D9%86%D8%A8%D8%B1%D8%AF-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF%D9%86-%D9%88-%D8%B3%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%B1%D8%B2-%D8%A8%D8%B1-%D8%AA%D8%AE%D8%AA-%D9%BE%D8%A7%D8%AF%D8%B4%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%AF%D9%85%D9%88%DA%A9%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%87%D8%A7 Tue, 10 Mar 20 01:52:04 +0330 نبرد بایدن و ساندرز بر تخت پادشاهی دموکراتها
الان نبرد بین بایدن و ساندرز است و حزب دموکرات نه تنها میان این دو انتخاب می‌کند بلکه انتخاب میان دو سیاست حزب را برای چهار سال یا بیشتر رقم میزند.

]]>
افرادی که بیماری کرونای خود را کتمان کنندمجازات می شوند http://www.faratab.com/news/11302/%D8%A7%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%AF-%D8%B1%D8%A7-%DA%A9%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF%D9%85%D8%AC%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%AA-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D9%86%D8%AF Mon, 09 Mar 20 21:48:16 +0330 افرادی که بیماری کرونای خود را کتمان کنندمجازات می شوند
«محمدمهدی شهریاری» روز دوشنبه در جلسه ستاد استانی کرونا که سه ساعت به طول انجامید، اظهار داشت: مردم استان از طریق «خودقرنطینگی» و «کاهش تجمع» برای پیشگیری از شیوع این بیماری با مسوولان همکاری کرده و عوامل انتظامی و دانشگاه علوم پزشکی نیز با جدیت بیشتر مبا

]]>
افراد دارای علائم کرونا چه زمان به مراکز بهداشتی مراجعه کنند http://www.faratab.com/news/11301/%D8%A7%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B9%D9%84%D8%A7%D8%A6%D9%85-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%DA%86%D9%87-%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D8%B1%D8%A7%DA%A9%D8%B2-%D8%A8%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA%DB%8C-%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%AC%D8%B9%D9%87-%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF Mon, 09 Mar 20 21:08:30 +0330 افراد دارای علائم کرونا چه زمان به مراکز بهداشتی مراجعه کنند
بیمارانی که مشکلات زمینه‌ای از قبیل بیماری‌های قلبی و دیابت دارند و یا اینکه تحت شیمی درمانی هستند و یا داروهایی استفاده می کنند که سیستم ایمنی را تضعیف می‌کند، توصیه می‌کنیم اگر دچار تب بالا و علائم سرماخوردگی شدند به پزشک مراجعه کنند.

]]>
از بسته شدن مرزها تا کاهش چشمگیر مبادلات اقتصادی http://www.faratab.com/news/11300/%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D9%87-%D8%B4%D8%AF%D9%86-%D9%85%D8%B1%D8%B2%D9%87%D8%A7-%D8%AA%D8%A7-%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%DA%86%D8%B4%D9%85%DA%AF%DB%8C%D8%B1-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C Sat, 07 Mar 20 22:08:48 +0330 از بسته شدن مرزها تا کاهش چشمگیر مبادلات اقتصادی
حجم مبادلات 6 میلیارد دلاری ایران و اقلیم کردستان این روزها متاثر از بسته شدن مرزها در اثر شیوع ویروس کرونا است

]]>
ترکیه و چالش جای خالی آمریکا در ادلب! http://www.faratab.com/news/11299/%D8%AA%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D9%87-%D9%88-%DA%86%D8%A7%D9%84%D8%B4-%D8%AC%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%AF%D9%84%D8%A8%21 Sat, 07 Mar 20 21:48:02 +0330 ترکیه و چالش جای خالی آمریکا در ادلب!

]]>
در شرایط کرونایی فعلی، آیا به دندانپزشکی برویم؟ http://www.faratab.com/news/11297/%D8%AF%D8%B1-%D8%B4%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%B7-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%81%D8%B9%D9%84%DB%8C%D8%8C-%D8%A2%DB%8C%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D9%88%DB%8C%D9%85%D8%9F Sat, 07 Mar 20 15:01:24 +0330 در شرایط کرونایی فعلی، آیا به دندانپزشکی برویم؟
در مقاله پیش رو گفته خواهد شد در شرایط اضطراری این روزهای کشور، در چه زمان و شرایطی بایستی به دندانپزشکی مراجعه کنیم.

]]>
ادامه سیر صعودی کرونا در قم http://www.faratab.com/news/11293/%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%B3%DB%8C%D8%B1-%D8%B5%D8%B9%D9%88%D8%AF%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D9%82%D9%85 Fri, 06 Mar 20 15:56:23 +0330 ادامه سیر صعودی کرونا در قم
قائم‌مقام دانشگاه علوم پزشکی قم با اشاره به روند صعودی ابتلا به ویروس کرونا در این استان، گفت که بالغ‌ بر ۱۰۰۰ بیمار (مبتلا یا مشکوک به ابتلای به) ویروس کرونا در مراکز درمانی قم بستری هستند.

]]>
شناسایی 75 بیمار کرونا در کردستان http://www.faratab.com/news/11290/%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A7%DB%8C%DB%8C-75-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86 Wed, 04 Mar 20 16:36:03 +0330 شناسایی 75 بیمار کرونا در کردستان
رئیس دانشگاه علوم پزشکی کردستان گفت: از ابتدای شروع کرونا تا کنون ۱۷۳ بیمار مشکوک به کرونا ویروس در استان شناسایی شده که ۷۳ نفر از این افراد در حال حاضر بستری و تحت مراقبت پزشکی هستند.

]]>
اوج شیوع کرونا از 25 اسفند http://www.faratab.com/news/11289/%D8%A7%D9%88%D8%AC-%D8%B4%DB%8C%D9%88%D8%B9-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%A7%D8%B2-25-%D8%A7%D8%B3%D9%81%D9%86%D8%AF Wed, 04 Mar 20 00:56:32 +0330 اوج شیوع کرونا از 25 اسفند
رییس دانشگاه علوم پزشکی استان کرمانشاه اعلام‌ کرد: براساس پیش بینی انجام شده به نظر می‌رسد که شیوع بیماری کرونا از ۲۵ اسفندماه به اوج خود برسد و تا پایان تعطیلات نوروز ادامه داشته باشد.

]]>
راه اندازی سامانه خود ارزیابی کرونا http://www.faratab.com/news/11288/%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%AE%D9%88%D8%AF-%D8%A7%D8%B1%D8%B2%DB%8C%D8%A7%D8%A8%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7 Tue, 03 Mar 20 21:34:36 +0330 راه اندازی سامانه خود ارزیابی کرونا
معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفت: سامانه خودارزیابی، اطلاع‌رسانی و ثبت بیماران کرونا در ایران با حمایت معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشکی به نشانی http://corona.research.ac.ir/ راه‌اندازی شد.

]]>
همه منتظر نتایج سه شنبه بزرگ در آمریکا http://www.faratab.com/news/11281/%D9%87%D9%85%D9%87-%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%B8%D8%B1-%D9%86%D8%AA%D8%A7%DB%8C%D8%AC-%D8%B3%D9%87-%D8%B4%D9%86%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7 Tue, 03 Mar 20 18:32:14 +0330 همه منتظر نتایج سه شنبه بزرگ در آمریکا

]]>
ویروس کرونا مرگبارتر است یا آنفلوانزا http://www.faratab.com/news/11287/%D9%88%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%B3-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D9%85%D8%B1%DA%AF%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%DB%8C%D8%A7-%D8%A2%D9%86%D9%81%D9%84%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%B2%D8%A7 Tue, 03 Mar 20 14:56:26 +0330 ویروس کرونا مرگبارتر است یا آنفلوانزا
با شیوع ویروس کرونا، نظرات مختلفی درباره ویژگی‌ها و عوارض ناشی از آلودگی به این ویروس و مقایسه آن با آنفلوانزای فصلی مطرح شده است.

]]>
گسترش ویروس کرونا از طریق افراد ناقل http://www.faratab.com/news/11286/%DA%AF%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%B4-%D9%88%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%B3-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%A7%D8%B2-%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%AF-%D9%86%D8%A7%D9%82%D9%84 Tue, 03 Mar 20 14:36:48 +0330 گسترش ویروس کرونا از طریق افراد ناقل
کارشناسان ژاپنی اعلام کرده‌اند، گمان می‌رود که بیماران مبتلا به علائم خفیف کرونا نقش مهمی در گسترش ویروس جدید این بیماری موسم به «کووید -۱۹» دارند.

]]>
آیا امروز در سه‌شنبه بزرگ، از رقیب دونالد ترامپ رونمایی می‌شود؟ http://www.faratab.com/news/11285/%D8%A2%DB%8C%D8%A7-%D8%A7%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D9%87%E2%80%8C%D8%B4%D9%86%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF%D8%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%B1%D9%82%DB%8C%D8%A8-%D8%AF%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%84%D8%AF-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%85%D9%BE-%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%B4%D9%88%D8%AF%D8%9F Tue, 03 Mar 20 06:36:41 +0330 آیا امروز در سه‌شنبه بزرگ، از رقیب دونالد ترامپ رونمایی می‌شود؟

]]>
در مورد ویروس کرونا بیشتر بدانیم http://www.faratab.com/news/11284/%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D9%88%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%B3-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%A8%DB%8C%D8%B4%D8%AA%D8%B1-%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C%D9%85 Mon, 02 Mar 20 17:26:31 +0330 در مورد ویروس کرونا بیشتر بدانیم
هنوز راه اصلی سرایت ویروس جدید کرونا از خفاش به انسان شناخته نشده هر چند ممکن است از مدفوع آلوده خفاش به حیوانات دیگر (مثل پنگولین) و سپس به انسان منتقل شده باشد. با این حال انتقال تنفسی/مخاطی (قطرک‌های آلوده با منشاء برونشی/ریوی) آن از انسان به انسان مسج

]]>
ملامصطفی بارزانی؛ نیم قرن رهبری و معماری جنبش مبارزاتی کُردها در عراق http://www.faratab.com/news/11280/%D9%85%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%B5%D8%B7%D9%81%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%9B-%D9%86%DB%8C%D9%85-%D9%82%D8%B1%D9%86-%D8%B1%D9%87%D8%A8%D8%B1%DB%8C-%D9%88-%D9%85%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AC%D9%86%D8%A8%D8%B4-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%DA%A9%D9%8F%D8%B1%D8%AF%D9%87%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82 Mon, 02 Mar 20 14:49:17 +0330 ملامصطفی بارزانی؛ نیم قرن رهبری و معماری جنبش مبارزاتی کُردها در عراق
یادداشتی به بهانه چهل و یکمین سالگرد درگذشت ژنرال بارزانی

]]>