فراتاب-اصلی http://www.faratab.com/category/1/ info@rsm.co.ir Sun, 20 Aug 17 06:57:44 +0430fa زنگنه بهترین گزینه برای تصدی حیاتی ترین وزارت‌خانه ایران است http://www.faratab.com/news/6534/%D8%B2%D9%86%DA%AF%D9%86%D9%87-%D8%A8%D9%87%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%DA%AF%D8%B2%DB%8C%D9%86%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%B5%D8%AF%DB%8C-%D8%AD%DB%8C%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA%E2%80%8C%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA Sun, 20 Aug 17 01:00:50 +0430 زنگنه بهترین گزینه برای تصدی حیاتی ترین وزارت‌خانه ایران است
معاون سابق وزیر نفت در گفت وگو با خبرگزاری دولت بیژن نامدار زنگنه را به عنوان بهترین گزینه برای تصدی وزارت نفت دانست.

]]>
مستبد مصلح http://www.faratab.com/news/6533/%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%A8%D8%AF-%D9%85%D8%B5%D9%84%D8%AD Thu, 17 Aug 17 22:49:09 +0430 مستبد مصلح
پطر کبیر به جهت ماهیت اقدامات و تغییراتی که در ساختار سیاسی، اجتماعی و اقتصادی روسیه پدید آورد در تاریخ این کشور قابل توجه است. او پادشاهی مستبد اما اصلاح طلب بود که آنچه برای روسیه به میراث اگرچه نقابی از پیشرفت بر چهره داشت اما در حقیقت استمرار عقب ماند

]]>
تاکید نماینده یونامی بر اجرای ماده 140 قانون اساسی عراق http://www.faratab.com/news/6530/%D8%AA%D8%A7%DA%A9%DB%8C%D8%AF-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87-%DB%8C%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%A8%D8%B1-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%87-140-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82 Thu, 17 Aug 17 18:18:02 +0430 تاکید نماینده یونامی بر اجرای ماده 140 قانون اساسی عراق

]]>
چین پشت کره ای ها را خالی کرد http://www.faratab.com/news/6529/-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D9%BE%D8%B4%D8%AA-%DA%A9%D8%B1%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D9%87%D8%A7-%D8%B1%D8%A7-%D8%AE%D8%A7%D9%84%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D8%AF- Thu, 17 Aug 17 02:29:29 +0430 چین پشت کره ای ها را خالی کرد
چین اعلام کرد که واردات آهن، سنگ آهن، سرب و زغال سنگ را از کره شمالی متوقف خواهد کرد و این تصمیم را در پی اعمال تحریم‌های جدید سازمان ملل علیه پیونگ یانگ در واکنش به آزمایش‌های موشکی جدید این کشور اتخاذ می کند.

]]>
رشد اقتصاد روسیه علیرغم تحریم ها http://www.faratab.com/news/6528/-%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%B1%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%87-%D8%B9%D9%84%DB%8C%D8%B1%D8%BA%D9%85-%D8%AA%D8%AD%D8%B1%DB%8C%D9%85-%D9%87%D8%A7- Thu, 17 Aug 17 02:19:34 +0430 رشد اقتصاد روسیه علیرغم تحریم ها
یک نشریه آلمانی با اشاره به تحریم های وضع شده علیه روسیه اعلام کرد که اقتصاد روسیه با وجود تحریم ها علیه این کشور با رشد مواجه بوده است.

]]>
روحانی و مطالبات کُردی http://www.faratab.com/news/6214/%D8%B1%D9%88%D8%AD%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%88-%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%DA%A9%D9%8F%D8%B1%D8%AF%DB%8C Wed, 16 Aug 17 14:37:22 +0430 روحانی و مطالبات کُردی

]]>
سی امین سالیاد بمباران شیمیایی سردشت http://www.faratab.com/news/6419/%D8%B3%DB%8C-%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%B3%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AF-%D8%A8%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B4%DB%8C%D9%85%DB%8C%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%B3%D8%B1%D8%AF%D8%B4%D8%AA Wed, 16 Aug 17 14:32:02 +0430 سی امین سالیاد بمباران شیمیایی سردشت

]]>
شیعیان عراق، حرکت در مسیر واگرایی! http://www.faratab.com/news/6527/%D8%B4%DB%8C%D8%B9%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82%D8%8C-%D8%AD%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%B3%DB%8C%D8%B1-%D9%88%D8%A7%DA%AF%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C%21 Tue, 15 Aug 17 23:20:40 +0430 شیعیان عراق، حرکت در مسیر واگرایی!

]]>
اصل 5 پیمان ناتو، حامی آمریکا در جنگ احتمالی در شرق آسیا http://www.faratab.com/news/6526/-%D8%A7%D8%B5%D9%84-5-%D9%BE%DB%8C%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%86%D8%A7%D8%AA%D9%88%D8%8C-%D8%AD%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%AC%D9%86%DA%AF-%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A2%D8%B3%DB%8C%D8%A7- Tue, 15 Aug 17 22:28:33 +0430 اصل 5 پیمان ناتو، حامی آمریکا در جنگ احتمالی در شرق آسیا
کره شمالی تهدید کرده است که به عنوان نخستین هدف خود به جزیره‌ی گوام در اقیانوس آرام حمله‌ی موشکی خواهد کرد. در این جزیره یک پایگاه نظامی آمریکا مستقر است.

]]>
استثمار کارگران کره شمالی در کویت و خاورمیانه http://www.faratab.com/news/6525/-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%85%D8%A7%D8%B1-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%B1%D9%87-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D9%88%DB%8C%D8%AA-%D9%88-%D8%AE%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%87- Tue, 15 Aug 17 22:26:11 +0430 استثمار کارگران کره شمالی در کویت و خاورمیانه
کویت که همواره به عنوان متحد اصلی آمریکا شناخته می شود همچنان به صدور ویزا برای کارگران کره شمالی ادامه می دهد. دستمزد این کارگران مستقیما به دولت کره شمالی تعلق می گیرد.

]]>
درگیری‌های نژادی در آمریکای دونالد ترامپ http://www.faratab.com/news/6524/%D8%AF%D8%B1%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%86%DA%98%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%84%D8%AF-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%85%D9%BE Tue, 15 Aug 17 19:12:21 +0430 درگیری‌های نژادی در آمریکای دونالد ترامپ
درگیری خشونت‌بار نژادپرستان سفیدپوست در شارلوتزویل، ایالت ویرجینیا پیامد قابل پیش‌بینی دستورکارِ نژادپرستانه‌ی حزب جمهوری‌خواه و رسیدن دونالد ترامپ به ریاست جمهوری بود.

]]>
درآمدی بر تکلیف های توسعه گرایانه سیاست خارجی ایران http://www.faratab.com/news/6523/%D8%AF%D8%B1%D8%A2%D9%85%D8%AF%DB%8C-%D8%A8%D8%B1-%D8%AA%DA%A9%D9%84%DB%8C%D9%81-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%DA%AF%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86 Mon, 14 Aug 17 15:44:38 +0430 درآمدی بر تکلیف های توسعه گرایانه سیاست خارجی ایران
مناسبات عصر جهاني شدن، بازيگران خواهان توسعه را به تنظيم چرخه تأمين اهداف ملي و هدايت سياست خارجي بر اساس آن سوق داده است. در اين ميان ايران با چالش عدم برقراري ارتباط سازنده و پويا ميان سياست خارجي و الزامات توسعه متوازن داخلي مواجه است...

]]>
زنان و اقلیت ها وزارت خارجه را پویاتر می کنند http://www.faratab.com/news/6522/%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%A7%D9%82%D9%84%DB%8C%D8%AA-%D9%87%D8%A7-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%87-%D8%B1%D8%A7-%D9%BE%D9%88%DB%8C%D8%A7%D8%AA%D8%B1-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF Mon, 14 Aug 17 01:10:20 +0430 زنان و اقلیت ها وزارت خارجه را پویاتر می کنند

]]>
لزوم بکارگیری شایستگان اهل سنت در مدیریت کلان کشور http://www.faratab.com/news/6521/%D9%84%D8%B2%D9%88%D9%85-%D8%A8%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%B4%D8%A7%DB%8C%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%87%D9%84-%D8%B3%D9%86%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%DA%A9%D9%84%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1 Sun, 13 Aug 17 22:27:37 +0430 لزوم بکارگیری شایستگان اهل سنت در مدیریت کلان کشور

]]>
در باب هرمنوتیک زندگی http://www.faratab.com/news/6520/%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%A8-%D9%87%D8%B1%D9%85%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%DA%A9-%D8%B2%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C Sun, 13 Aug 17 18:15:00 +0430 در باب هرمنوتیک زندگی
در این مقاله خلاصه ای از ایده فلسفی هرمنوتیک زندگی ارائه شده‌است. هرمنوتیک زندگی روش تفسیری است که جان مایه کتاب «درآمدی بر فهم جهان زندگی» را تشکیل می‌دهد. هدف از ارائه این ایده روش تفسیر، کشف منطق پنهان نظامات اجتماعی است.

]]>
آسیا نظم جدید جهانی را تعریف می کند http://www.faratab.com/news/6518/-%D8%A2%D8%B3%DB%8C%D8%A7-%D9%86%D8%B8%D9%85-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%B1%D8%A7-%D8%AA%D8%B9%D8%B1%DB%8C%D9%81-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D8%AF- Sat, 12 Aug 17 20:05:09 +0430 آسیا نظم جدید جهانی را تعریف می کند
اقتصاد آُسیا همواره به عنوان یکی از موتور های قدرتمند اقتصاد جهانی به شمار می رود و به نظر می رسد که قاره آسیا در حال تبیین و برقراری نظم جدیدی در زمینه اقتصاد و سیاست جهان است. CNN در مطلبی به قلم پاراگ خانا (Parag Khanna) به این موضوع پرداخته است.

]]>
17 وزیر پیشنهادی پیشنهادی روحانی برای دولت دوازدهم http://www.faratab.com/news/6517/17-%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D8%AD%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D9%87%D9%85 Fri, 11 Aug 17 19:21:24 +0430 17 وزیر پیشنهادی پیشنهادی روحانی برای دولت دوازدهم
در این گزارش می‌کوشیم سوابق وزرای پیشنهادی دولت دوازدهم را مورد بررسی قرار دهیم.

]]>
واکاوی روانشناختی و فلسفی جنگ جهانی دوم http://www.faratab.com/news/6516/-%D9%88%D8%A7%DA%A9%D8%A7%D9%88%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%AE%D8%AA%DB%8C-%D9%88-%D9%81%D9%84%D8%B3%D9%81%DB%8C-%D8%AC%D9%86%DA%AF-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D9%88%D9%85- Fri, 11 Aug 17 14:01:10 +0430 واکاوی روانشناختی و فلسفی جنگ جهانی دوم
جنگ جهانی دوم معلول افکار و عقاید بیمار هیتلر بود که کشور گشایی را تبدیل به جنگی وحشتناک در تاریخ بشریت کرد. در خوانش روانشناسی جنگ جهانی دوم بیش از هرچیز باید در افکارو عقاید هیتلر واکاوی کرد چرا که وعده های مرگبار او مسبب شروع این جنگ شد.

]]>
یادداشت های فلسفی: تاملی درباب ایرانیت ایرانیان http://www.faratab.com/news/6514/%DB%8C%D8%A7%D8%AF%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%81%D9%84%D8%B3%D9%81%DB%8C%3A-%D8%AA%D8%A7%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7%D9%86 Wed, 09 Aug 17 19:06:45 +0430 یادداشت های فلسفی: تاملی درباب ایرانیت ایرانیان
در این نوشتار مختصر در نظر دارم بدون پیش کشیدن مقدمات و با پرهیز از آرایش، یکراست بسراغ مساله ای بروم که می تواند موضوعی مهم برای فهم خویشتن تاریخی مان باشد. قبلا خویشتن تاریخی را کلافی از خواست های نا-خود-آگاه معرفی کردم.

]]>
کنسرت گروه «مهراوه» با اجرای ترانه های فارسی و کُردی در تهران http://www.faratab.com/news/6515/%DA%A9%D9%86%D8%B3%D8%B1%D8%AA-%DA%AF%D8%B1%D9%88%D9%87-%C2%AB%D9%85%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%88%D9%87%C2%BB-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D9%88-%DA%A9%D9%8F%D8%B1%D8%AF%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86 Wed, 09 Aug 17 17:16:28 +0430 کنسرت گروه «مهراوه» با اجرای ترانه های فارسی و کُردی در تهران

]]>
آرایش جدید ارتش ترکیه برای حمله به کردهای سوریه http://www.faratab.com/news/6513/%D8%A2%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%B4-%D8%AA%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AD%D9%85%D9%84%D9%87-%D8%A8%D9%87-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D9%88%D8%B1%DB%8C%D9%87 Tue, 08 Aug 17 15:07:52 +0430 آرایش جدید ارتش ترکیه برای حمله به کردهای سوریه

]]>
اقلیت ها قوام بخش قدرت دولت روحانی http://www.faratab.com/news/6512/%D8%A7%D9%82%D9%84%DB%8C%D8%AA-%D9%87%D8%A7-%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%85-%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D9%82%D8%AF%D8%B1%D8%AA-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%B1%D9%88%D8%AD%D8%A7%D9%86%DB%8C Mon, 07 Aug 17 19:40:27 +0430 اقلیت ها قوام بخش قدرت دولت روحانی
افزایش سرمایۀ اجتماعی، نخستین نتیجۀ حضور اقلیت¬های قومی و مذهبی در عرصۀ مدیریتی کشور است

]]>
نقدی بر مراسم تحلیف ریاست جمهوری! http://www.faratab.com/news/6508/%D9%86%D9%82%D8%AF%DB%8C-%D8%A8%D8%B1-%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D9%85-%D8%AA%D8%AD%D9%84%DB%8C%D9%81-%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C%21 Mon, 07 Aug 17 19:28:18 +0430 نقدی بر مراسم تحلیف ریاست جمهوری!
مراسم تحلیفی که می بایست نماد وحدت ملی باشد، اما با عدم دعوت از چهره های سرشناسی از رهبران اقوام و گروههای مذهبی کشور نظیر مولوی عبدالحمید برگزار گردید!

]]>
از دولت حداقلی تا نقد اقتصاد کینزی در اندیشه میلتون فریدمن http://www.faratab.com/news/6509/%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%AD%D8%AF%D8%A7%D9%82%D9%84%DB%8C-%D8%AA%D8%A7-%D9%86%D9%82%D8%AF-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%DA%A9%DB%8C%D9%86%D8%B2%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%86%D8%AF%DB%8C%D8%B4%D9%87-%D9%85%DB%8C%D9%84%D8%AA%D9%88%D9%86-%D9%81%D8%B1%DB%8C%D8%AF%D9%85%D9%86 Mon, 07 Aug 17 13:50:48 +0430 از دولت حداقلی تا نقد اقتصاد کینزی در اندیشه میلتون فریدمن
در این نوشته به بیوگرافی فریدمن و شرح اجمالی تفکرات فریدمن در مورد دولت ، آزادی ها فردی، تاثیر سنت‌های نئوکلاسیک، شیکاگو و کینزی بر روی فریدمن می پردازم. چه ارتباطی بین مکتب نئو کلاسیک وجود دارد؟ چرا فریدمن را نمی توان یک «آنارکو کاپیتالیست» دانست؟

]]>
کنکور زیر سایه «ژن خوب» یا لنگیدن عدالت آموزشی؟ http://www.faratab.com/news/6510/%DA%A9%D9%86%DA%A9%D9%88%D8%B1-%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D9%87-%C2%AB%DA%98%D9%86-%D8%AE%D9%88%D8%A8%C2%BB-%DB%8C%D8%A7-%D9%84%D9%86%DA%AF%DB%8C%D8%AF%D9%86-%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%AA-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4%DB%8C%D8%9F Mon, 07 Aug 17 03:03:24 +0430 کنکور زیر سایه «ژن خوب» یا لنگیدن عدالت آموزشی؟
در کنکور امسال از 36 نفر نخست، 21 نفر ساکن تهران هستند! امری که نسبتاً هرساله تکرار می شود، این موفقیت تهرانی ها آیا ناشی از ژن خوب آنهاست یا یک جای دیگر کار می لنگد؟!

]]>
ضرورت برنامه‌ریزی برای مدیریت منابع آب http://www.faratab.com/news/6506/%D8%B6%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87%E2%80%8C%D8%B1%DB%8C%D8%B2%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%A8%D8%B9-%D8%A2%D8%A8 Sun, 06 Aug 17 18:21:13 +0430 ضرورت برنامه‌ریزی برای مدیریت منابع آب
برنامه‌‌ریزی جدی را برای مواجه شدن با این بحران را باید از نقطه‌ای شروع کرد. با توجه به جمیع مباحث مطرح شده در این مدت نقطه‌عطف را می‌توان تقسیم بندی کلی این بحران در دو بخش مجزا به حساب آورد. بخش آب شرب را باید از آب کشاورزی و سفره‌های زیرزمینی تفکیک کرد

]]>
ایران و جایگاه زنان در سیاست http://www.faratab.com/news/6507/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%AC%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA Sun, 06 Aug 17 16:29:36 +0430 ایران و جایگاه زنان در سیاست

]]>
بررسی اهداف عملیاتی تحریم ­های جدید امریکا علیه ایران http://www.faratab.com/news/6505/-%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D8%A7%D9%87%D8%AF%D8%A7%D9%81-%D8%B9%D9%85%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D8%AA%D8%AD%D8%B1%DB%8C%D9%85-%C2%AD%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D8%B9%D9%84%DB%8C%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86 Sun, 06 Aug 17 16:20:12 +0430 بررسی اهداف عملیاتی تحریم ­های جدید امریکا علیه ایران

]]>
در فضیلت ساده نویسی http://www.faratab.com/news/6504/%D8%AF%D8%B1-%D9%81%D8%B6%DB%8C%D9%84%D8%AA-%D8%B3%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D9%86%D9%88%DB%8C%D8%B3%DB%8C Sat, 05 Aug 17 00:31:50 +0430 در فضیلت ساده نویسی
متاسفانه آنچه امروز در فضای علمی و دانشگاهی ما رواج یافته بی توجهی به امر ساده نویسی در تولید متون است گویی که هرکس ساده بنویسد از بی سوادی و نابلدی خود پرده برداشته و هر متن ساده از ارزشی کمتری بر خوردار است آنچه باید فضیلت قلمداد شود.

]]>
چرخه حیات تروریسم جهادی در خاورمیانه http://www.faratab.com/news/6503/%DA%86%D8%B1%D8%AE%D9%87-%D8%AD%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D8%B1%D9%88%D8%B1%DB%8C%D8%B3%D9%85-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AE%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%87 Fri, 04 Aug 17 00:12:20 +0430 چرخه حیات تروریسم جهادی در خاورمیانه
آتش افراط گرایی و خشونت منطقه موسوم به خاورمیانه را فراگرفته و با گذر سال ها هم چنان شعله ورتر و گسترده تر می شود. ..

]]>
صدر در جستجوی موازنه مثبت در جده! http://www.faratab.com/news/6502/%D8%B5%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%AC%D8%B3%D8%AA%D8%AC%D9%88%DB%8C-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B2%D9%86%D9%87-%D9%85%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D8%AC%D8%AF%D9%87%21 Thu, 03 Aug 17 21:34:45 +0430 صدر در جستجوی موازنه مثبت در جده!
گفت و گوی روزنامه روزان با اردشیر پشنگ برای بررسی اهداف سفر مقتدی صدر به عربستان سعودی

]]>
آیا ایران، کره شمالی بعدی خواهد بود؟ http://www.faratab.com/news/6501/%D8%A2%DB%8C%D8%A7-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%8C-%DA%A9%D8%B1%D9%87-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%A8%D8%B9%D8%AF%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87%D8%AF-%D8%A8%D9%88%D8%AF%D8%9F Thu, 03 Aug 17 20:42:56 +0430 آیا ایران، کره شمالی بعدی خواهد بود؟

]]>
روابط تهران -کابل؛ چشم انتظار گشایش های بیشتر http://www.faratab.com/news/6496/%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%B7-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86--%DA%A9%D8%A7%D8%A8%D9%84%D8%9B-%DA%86%D8%B4%D9%85-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B8%D8%A7%D8%B1-%DA%AF%D8%B4%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%DB%8C%D8%B4%D8%AA%D8%B1 Thu, 03 Aug 17 16:07:09 +0430 روابط تهران -کابل؛ چشم انتظار گشایش های بیشتر
بررسی مناسبات ایران و افغانستان در دولت یازدهم و چشم انداز آن در دولت آتی ایران.

]]>
امنیت و اقتصاد، دو بازیگر مهم در شرق آسیا http://www.faratab.com/news/6499/-%D8%A7%D9%85%D9%86%DB%8C%D8%AA-%D9%88-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%8C-%D8%AF%D9%88-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DB%8C%DA%AF%D8%B1-%D9%85%D9%87%D9%85-%D8%AF%D8%B1-%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A2%D8%B3%DB%8C%D8%A7- Wed, 02 Aug 17 22:46:37 +0430 امنیت و اقتصاد، دو بازیگر مهم در شرق آسیا
از کشور های شرق آسیا همواره به عنوان قدرت های نو ظهور اقتصادی در اقتصاد جهان نام برده می شود. در میان این کشورها ژاپن همواره به عنوان کشوری صنعتی و ابرقدرت در شرق از قرن گذشته مطرح بوده و شکست این کشور در جنگ جهانی دوم نیز نتوانست جلوی پیشرفت آن را بگیرد.

]]>
بدهی 70 میلیارد دلاری شیل آمریکا عامل صعود قیمت نفت http://www.faratab.com/news/6498/-%D8%A8%D8%AF%D9%87%DB%8C-70-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%AF%D9%84%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%B4%DB%8C%D9%84-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84-%D8%B5%D8%B9%D9%88%D8%AF-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D9%86%D9%81%D8%AA- Wed, 02 Aug 17 22:44:05 +0430 بدهی 70 میلیارد دلاری شیل آمریکا عامل صعود قیمت نفت
در روز های گذشته قیمت نفت با انتشار خبر های کاهش سطح ذخیره سازی آمریکا و شروع فصل افزایش مصرف بنزین روندی صعودی به خود گرفت و این رشد قیمت تا جایی ادامه داشت که قیمت های نگران کننده نزدیک به 40 دلار با افزایشی در حدود 10 درصد به بالای 50 دلار به ازای هر ب

]]>
میراث یکساله کودتای ناکام ارتش در ترکیه http://www.faratab.com/news/6497/%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%AB-%DB%8C%DA%A9%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%87-%DA%A9%D9%88%D8%AF%D8%AA%D8%A7%DB%8C-%D9%86%D8%A7%DA%A9%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%B4-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D9%87 Wed, 02 Aug 17 19:01:55 +0430 میراث یکساله کودتای ناکام ارتش در ترکیه
پس از کودتای نافرجام 15 جولای 2015 سیاست ترکیه بیش از پیش روند شخصی‌سازی قدرت و حزب حاکم در لوای «رجب‌طیب اردوغان» و نیز نقض استقلال قوا را شاهد بوده است.

]]>
بررسی بمباران شیمیایی زرده کرمانشاه http://www.faratab.com/news/6489/%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D8%A8%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B4%DB%8C%D9%85%DB%8C%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%B2%D8%B1%D8%AF%D9%87-%DA%A9%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%A7%D9%87 Wed, 02 Aug 17 15:25:50 +0430 بررسی بمباران شیمیایی زرده کرمانشاه
چهاردهمین جلسه از یکشنبه های حقوق شناسی انجمن حقوق شناسی روز یکشنبه 8 مرداد 96 با موضوع «بررسی بمباران شیمیایی زرده کرمانشاه و حقوق قربانیان در پرتو اسناد داخلی و بین المللی» در سالن فردوسی خانه اندیشمندان علوم انسانی برگزار شد.

]]>
کاهش تدریجی حملات تروریستی و تلفات ناشی از آن در سال 2016 http://www.faratab.com/news/6494/%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%D8%AA%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%AC%DB%8C-%D8%AD%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D8%B1%D9%88%D8%B1%DB%8C%D8%B3%D8%AA%DB%8C-%D9%88-%D8%AA%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%AA-%D9%86%D8%A7%D8%B4%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%A2%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D9%84-2016 Tue, 01 Aug 17 18:45:53 +0430 کاهش تدریجی حملات تروریستی و تلفات ناشی از آن در سال 2016
وزارت امور خارجه آمریکا گزارش سالانه ی خود درباره ی تروریسم در سال ۲۰۱۶ را منتشر کرد و در آن یکبار دیگر ایران را متهم به حمایت از تروریسم کرد

]]>
ضرورت توجه به اقتصاد دریا http://www.faratab.com/news/6492/-%D8%B6%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%AA-%D8%AA%D9%88%D8%AC%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7- Mon, 31 Jul 17 20:04:02 +0430 ضرورت توجه به اقتصاد دریا

]]>
مبادلات 2.8 میلیارد یورویی ایران و آلمان http://www.faratab.com/news/6491/-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D9%84%D8%A7%D8%AA-2.8-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%DB%8C%D9%88%D8%B1%D9%88%DB%8C%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%A2%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86- Mon, 31 Jul 17 20:00:52 +0430 مبادلات 2.8 میلیارد یورویی ایران و آلمان
پس از توافق هسته‌ای تاریخی ایران در ژوئیه 2015 در وین، موسوم به برجام، ایران خیلی زودتر از آنچه جامعه بین‌المللی انتظارآن را داشت، به تعهدات خود عمل کرد. در مقابل، تحریم‌های اعمال شده بر ایران نیز در سال جاری میلادی لغو شدند. بر همین اساس، این امید وجود د

]]>
شبکه سراسری توزیع برق؛ آری یا نه؟ http://www.faratab.com/news/6490/-%D8%B4%D8%A8%DA%A9%D9%87-%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%B1%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B9-%D8%A8%D8%B1%D9%82%D8%9B-%D8%A2%D8%B1%DB%8C-%DB%8C%D8%A7-%D9%86%D9%87%D8%9F- Mon, 31 Jul 17 19:58:31 +0430 شبکه سراسری توزیع برق؛ آری یا نه؟
شبکه توزیع به شبکه ای گفته می شود که محصول را از مولد به مصرف کننده می رساند. شبکه های توزیع به این دلیل ایجاد شدند که هزینه ها و مشکلات انتقال سنتی را از بین ببرند و هزینه های ناشی از هدر رفت انتقال را رفع کنند.

]]>
ترامپ و معمای برجام http://www.faratab.com/news/6488/%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%85%D9%BE-%D9%88-%D9%85%D8%B9%D9%85%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%AC%D8%A7%D9%85 Mon, 31 Jul 17 15:22:59 +0430 ترامپ و معمای برجام
اگر چه ایران پایبندی خود به قرارداد هسته ای را نشان داده است،با این حال ترامپ شخصا تمایلی به تأیید پایبندی این کشور به توافق را ندارد. با اینحال تبعات و بحران های مترتب بر خروج از قرارداد هسته ای مانع عمده ای بر سر راه خروج ایالات متحده از قرارداد است.

]]>
یادداشت های فلسفی: گذر از علوم-سیاسی به هرمنوتیک سیاسی http://www.faratab.com/news/6485/%DB%8C%D8%A7%D8%AF%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%81%D9%84%D8%B3%D9%81%DB%8C%3A-%DA%AF%D8%B0%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D9%87%D8%B1%D9%85%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%DA%A9-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C Sun, 30 Jul 17 15:46:21 +0430 یادداشت های فلسفی: گذر از علوم-سیاسی به هرمنوتیک سیاسی
نچه در دانشگاه های ایران ذیل عنوان علوم-سیاسی تدریس می شود، «نه علم است و نه سیاست» به عبارتی اگر بخواهیم قضاوت کنیم که آیا ما دارای رشته ای مستقل و واحد بنام علوم-سیاسی هستیم؟رگز نخواهیم توانست پاسخی درخور بیابیم.

]]>
کتاب شهروند و حقوق شهروندی در راه بازار نشر http://www.faratab.com/news/6482/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF-%D9%88-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%86%D8%B4%D8%B1 Sat, 29 Jul 17 12:25:29 +0430 کتاب شهروند و حقوق شهروندی در راه بازار نشر
کتاب شهروند و حقوق شهروند در ادیان آسمانی و باورهای زمینی؛ مجوز چاپ گرفت و دهه دوم مردادماه 1396 در دسترس علاقه مندان عرصه کتاب قرار می گیرد.

]]>
معرفی کتاب: تأثیرات منطقه‌ای استقلال کردستان http://www.faratab.com/news/6480/%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%DB%8C-%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8%3A-%D8%AA%D8%A3%D8%AB%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D9%87%E2%80%8C%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D9%84%D8%A7%D9%84-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86 Fri, 28 Jul 17 01:43:24 +0430 معرفی کتاب: تأثیرات منطقه‌ای استقلال کردستان

]]>
گسترش روابط با کشورهای منطقه ، اولویت دولت دوازدهم http://www.faratab.com/news/6479/-%DA%AF%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%B4-%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%B7-%D8%A8%D8%A7-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D9%87-%D8%8C-%D8%A7%D9%88%D9%84%D9%88%DB%8C%D8%AA-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D9%87%D9%85- Fri, 28 Jul 17 01:13:53 +0430 گسترش روابط با کشورهای منطقه ، اولویت دولت دوازدهم
سیاست بین الملل در دولت یازدهم از جمله مسائلی بود که همواره مورد بحث و بررسی دقیق کارشناسان قرار گرفته است. سوالی که در این زمینه مطرح است با توجه به عملکرد دولت یازدهم در زمینه سیاست خارجی دولت دوازدهم باید چه اقداماتی در زمینه سیاست خارجی داشته باشد.

]]>
زمانی برای مستی باک ها http://www.faratab.com/news/6478/-%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B3%D8%AA%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%DA%A9-%D9%87%D8%A7- Fri, 28 Jul 17 01:10:55 +0430 زمانی برای مستی باک ها
هر 10 سال یک بار میزان مصرف سوخت در ایران 2 برابر می‌شود. میزان سوخت مصرفی جهان در حدود هر 40 سال یک بار 2 برابر می‌شود. یعنی رشد مصرف سوخت در ایران در مقایسه با میانگین جهانی 4 برابر بیشتر سوخت مصرف می‌کرده است.

]]>
سمفونی خستگان http://www.faratab.com/news/6477/%D8%B3%D9%85%D9%81%D9%88%D9%86%DB%8C-%D8%AE%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%86 Thu, 27 Jul 17 15:27:44 +0430 سمفونی خستگان
«گذر از زمستان» مجموعه داستان به هم پیوسته‌ای از «اولیویه آدام» است که 9 روایت را در دل خود جای داده است. فصل مشترک تمام روایت ها زمستان است که برای شخصیت‌ها مفهومی دوپهلو دارد...

]]>
پیامدهای خاورمیانه ای و بین المللی استقلال اقلیم کردستان! http://www.faratab.com/news/6475/%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D9%85%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D9%88-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D9%84%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%82%D9%84%DB%8C%D9%85-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%21 Wed, 26 Jul 17 04:49:31 +0430 پیامدهای خاورمیانه ای و بین المللی استقلال اقلیم کردستان!
به نظر میرسد با توجه به رویه ها و شرایط موجود کشور احتمالی کردستان برای ترکیه همسایه ای خوب باشد و برای ایران برعکس!

]]>
چرا رفراندوم مشکل کردهای عراق را حل نخواهد کرد؟ http://www.faratab.com/news/6473/%DA%86%D8%B1%D8%A7-%D8%B1%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%85-%D9%85%D8%B4%DA%A9%D9%84-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82-%D8%B1%D8%A7-%D8%AD%D9%84-%D9%86%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87%D8%AF-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D8%9F Tue, 25 Jul 17 14:36:02 +0430 چرا رفراندوم مشکل کردهای عراق را حل نخواهد کرد؟
یکی از منتقدان رفراندوم می گوید: «چه جور کردستانی خواهیم داشت؟‌ چیزی شبیه به کره جنوبی یا سودان جنوبی؟»

]]>