فراتاب-اصلی http://www.faratab.com/category/1/ info@rsm.co.ir Tue, 05 Jul 22 06:01:16 +0430fa دوازدهمین کارگاه مهارتی آموزش نویسندگی و روزنامه‌نگاری حرفه‌ای (ترم مقدماتی) http://www.faratab.com/news/12187/%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D9%87%D9%85%DB%8C%D9%86-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%B1%D8%AA%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D9%86%D9%88%DB%8C%D8%B3%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D9%88-%D8%B1%D9%88%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87%E2%80%8C%D9%86%DA%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AD%D8%B1%D9%81%D9%87%E2%80%8C%D8%A7%DB%8C-%28%D8%AA%D8%B1%D9%85-%D9%85%D9%82%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA%DB%8C%29 Mon, 04 Jul 22 19:34:32 +0430 دوازدهمین کارگاه مهارتی آموزش نویسندگی و روزنامه‌نگاری حرفه‌ای (ترم مقدماتی)
ترم مقدماتی کارگاه 12دهم روزنامه نگاری در حد فاصل روزهای 7 اردیبهشت تا 29 خرداد سالجاری توسط گروه رسانه‌ای فراتاب بصورت آنلاین برگزار خواهد شد.

]]>
کُردهای سوریه، بازی در حصار چهارضلعی! http://www.faratab.com/news/12186/%DA%A9%D9%8F%D8%B1%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D9%88%D8%B1%DB%8C%D9%87%D8%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AD%D8%B5%D8%A7%D8%B1-%DA%86%D9%87%D8%A7%D8%B1%D8%B6%D9%84%D8%B9%DB%8C%21 Mon, 04 Jul 22 14:20:32 +0430 کُردهای سوریه، بازی در حصار چهارضلعی!
یادداشتی  از محمد علی دستمالی – پژوهشگر مسائل کُردها

]]>
یکه تازی ترکیه در بازار سیم و کابل عراق و اقلیم کردستان http://www.faratab.com/news/12185/%DB%8C%DA%A9%D9%87-%D8%AA%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%AA%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%B3%DB%8C%D9%85-%D9%88-%DA%A9%D8%A7%D8%A8%D9%84-%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82-%D9%88-%D8%A7%D9%82%D9%84%DB%8C%D9%85-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86 Sun, 03 Jul 22 16:19:27 +0430 یکه تازی ترکیه در بازار سیم و کابل عراق و اقلیم کردستان
نشست خبری نخستین کنگره سالیانه صنعت سیم و کابل ایران و صنایع وابسته امروز در محل این انجمن و با بررسی وضعیت این صنعت و مشکلات آن برگزار شد.

]]>
زنان‌دف‌نواز از خانقاه‌های کردستان تا گروه‌های موسیقی http://www.faratab.com/news/12184/%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%AF%D9%81%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D8%B2-%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%82%D8%A7%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%A7-%DA%AF%D8%B1%D9%88%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%82%DB%8C Sun, 03 Jul 22 14:00:38 +0430 زنان‌دف‌نواز از خانقاه‌های کردستان تا گروه‌های موسیقی
پادکست صوتی: نویسنده و گوینده: سیده‌دنیا شهیدی | برای شنیدن روی لینک کلیک کنید

]]>
رئیسی در دیدار با اهالی صنعت از نظریه دولت چابک دفاع کرد! http://www.faratab.com/news/12180/%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%D9%87%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA-%D8%A7%D8%B2-%D9%86%D8%B8%D8%B1%DB%8C%D9%87-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%DA%86%D8%A7%D8%A8%DA%A9-%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%21 Sat, 02 Jul 22 19:38:38 +0430 رئیسی در دیدار با اهالی صنعت از نظریه دولت چابک دفاع کرد!
رئیس جمهور از تهیه پیش‌نویس سند جامع صنعت کشور از سوی دولت پس از تاکید مقام معظم رهبری خبر داد و گفت: با مشورت کارشناسان پیش‌نویس خوبی در این زمینه تهیه شده و در حال طی مراحل نهایی شدن است.

]]>
نظر وزیر صمت نسبت به خودروی تیبا چیست؟ http://www.faratab.com/news/12179/%D9%86%D8%B8%D8%B1-%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%B5%D9%85%D8%AA-%D9%86%D8%B3%D8%A8%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88%DB%8C-%D8%AA%DB%8C%D8%A8%D8%A7-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D8%9F Sat, 02 Jul 22 19:34:28 +0430 نظر وزیر صمت نسبت به خودروی تیبا چیست؟
وزیر صمت گفت: طراحی خودرو ۱۸ ماه طول می‌کشد و ما کار طراحی خودروی اقتصادی را از اواخر سال گذشته در شرکت ایران خودرو آغاز کردیم و سال آینده وارد بازار می‌شود.

]]>
شناسایی ۳۱۷ قانون و مقررات دست و پاگیر در حوزه صنعت و معدن! http://www.faratab.com/news/12178/%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%DB%B3%DB%B1%DB%B7-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D9%88-%D9%85%D9%82%D8%B1%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D8%B3%D8%AA-%D9%88-%D9%BE%D8%A7%DA%AF%DB%8C%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%AD%D9%88%D8%B2%D9%87-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA-%D9%88-%D9%85%D8%B9%D8%AF%D9%86%21 Sat, 02 Jul 22 19:31:28 +0430 شناسایی ۳۱۷ قانون و مقررات دست و پاگیر در حوزه صنعت و معدن!
وزیر صمت گفت: از مهرماه سال گذشته یک اقدام بزرگ در بخش معادن آغاز و ۴۵۰ کیلومتر مربع اکتشافات معدنی از خراسان رضوی آغاز شد که نتایج آن به‌ صورت رسمی تا حدود دو هفته آینده اعلام می‌شود.

]]>
تأسیس «جایزه دکتر حدیدی» از سوی انجمن علمی زبان و ادبیات فرانسه http://www.faratab.com/news/12182/%D8%AA%D8%A3%D8%B3%DB%8C%D8%B3-%C2%AB%D8%AC%D8%A7%DB%8C%D8%B2%D9%87-%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1-%D8%AD%D8%AF%DB%8C%D8%AF%DB%8C%C2%BB-%D8%A7%D8%B2-%D8%B3%D9%88%DB%8C-%D8%A7%D9%86%D8%AC%D9%85%D9%86-%D8%B9%D9%84%D9%85%DB%8C-%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%A7%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3%D9%87 Sat, 02 Jul 22 18:48:27 +0430 تأسیس «جایزه دکتر حدیدی» از سوی انجمن علمی زبان و ادبیات فرانسه
«جایزة سال پژوهش به زبان فرانسه»، تحت عنوان «جایزة دکتر حدیدی» به همت انجمن علمی زبان و ادبیات فرانسه برگزار می‏گردد.

]]>
گزارشی از رونمایی مجموعه 6 جلدی بارزان در اربیل http://www.faratab.com/news/12181/%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B4%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%85%D8%AC%D9%85%D9%88%D8%B9%D9%87-6-%D8%AC%D9%84%D8%AF%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B1%D8%A8%DB%8C%D9%84 Sat, 02 Jul 22 18:39:07 +0430 گزارشی از رونمایی مجموعه 6 جلدی بارزان در اربیل
مجموعه‌ اسناد تاریخی گردآوری شده به کوشش بهرام ولدبیگی در نشر ثالث

]]>
آمریکای بایدن چه طرحی برای حمایت از کُردهای سوریه دارد؟ http://www.faratab.com/news/12177/%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF%D9%86-%DA%86%D9%87-%D8%B7%D8%B1%D8%AD%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AD%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D8%B2-%DA%A9%D9%8F%D8%B1%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D9%88%D8%B1%DB%8C%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%9F Sat, 02 Jul 22 15:41:22 +0430 آمریکای بایدن چه طرحی برای حمایت از کُردهای سوریه دارد؟
گفت‌وگوی فراتاب با احمد سلیمان سیاستمدار کُرد سوری: بایدن؟ ممکن است آباد نکند، اما ویران نخواهد کرد!

]]>
صنعت؛ چرخی که باید بچرخد! http://www.faratab.com/news/12176/%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA%D8%9B-%DA%86%D8%B1%D8%AE%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%DA%86%D8%B1%D8%AE%D8%AF%21 Fri, 01 Jul 22 18:45:39 +0430 صنعت؛ چرخی که باید بچرخد!
یادداشتی به بهانه روز ملی صنعت ومعدن

]]>
آیا دولت خودروی هندی وارد می کند؟ http://www.faratab.com/news/12174/%D8%A2%DB%8C%D8%A7-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88%DB%8C-%D9%87%D9%86%D8%AF%DB%8C-%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D8%AF%D8%9F- Thu, 30 Jun 22 15:34:23 +0430 آیا دولت خودروی هندی وارد می کند؟
دبیر انجمن واردکنندگان خودرو گفت: امکان واردات خودرو 150 میلیونی برای دولت وجود ندارد. واردات خودرو با کمترین قیمت 4 مرتبه باید اسقاط شود هزینه هر اسقاط 25 میلیون تومان است پس 100 میلیون برای اسقاط لازم است پس به نظر می‌رسد واردات خودرو 150 میلیونی به آرز

]]>
در فصل بهار امسال خودروسازان ایرانی چند خودرو تولید کرده‌اند؟ http://www.faratab.com/news/12172/%D8%AF%D8%B1-%D9%81%D8%B5%D9%84-%D8%A8%D9%87%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%DA%86%D9%86%D8%AF-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%87%E2%80%8C%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%9F- Thu, 30 Jun 22 15:32:56 +0430 در فصل بهار امسال خودروسازان ایرانی چند خودرو تولید کرده‌اند؟
سه خودروساز بزرگ کشور در بهار امسال ۲۲۶ هزار و ۴۲۸ دستگاه خودرو تولید کردند. این آمار در مقایسه با سه ماهه ابتدایی پارسال رشد ۱۱.۲ درصدی نشان می‌دهد.

]]>
در ماه خرداد ایران چند میلیارد دلار صادرات کالا داشته است؟ http://www.faratab.com/news/12170/%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%A7%D9%87-%D8%AE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%DA%86%D9%86%D8%AF-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%AF%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%DA%A9%D8%A7%D9%84%D8%A7-%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%9F Thu, 30 Jun 22 15:31:49 +0430 در ماه خرداد ایران چند میلیارد دلار صادرات کالا داشته است؟
سخنگوی گمرک گفت: تجارت خارجی غیر نفتی کشور در خرداد ماه با ...

]]>
تفاهم نامه ای برای توسعه فناوری های هوشمندسازی در بخش معدن http://www.faratab.com/news/12169/%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%87%D9%85-%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D9%81%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%87%D9%88%D8%B4%D9%85%D9%86%D8%AF%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D9%85%D8%B9%D8%AF%D9%86 Thu, 30 Jun 22 15:27:59 +0430 تفاهم نامه ای برای توسعه فناوری های هوشمندسازی در بخش معدن
رئیس هیات عامل ایمیدرو اعلام کرد: هم افزایی و هم گرایی نهادها، موجب تسریع در عملیاتی شدن طرح های اقتصاد دانش بنیان می شود.

]]>
برگزاری نمایشگاه آثار هنرهای مفهومی با محوریت آسیب‌های اجتماعی http://www.faratab.com/news/12173/%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%A2%D8%AB%D8%A7%D8%B1-%D9%87%D9%86%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D9%81%D9%87%D9%88%D9%85%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D9%85%D8%AD%D9%88%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D8%A2%D8%B3%DB%8C%D8%A8%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C Thu, 30 Jun 22 15:18:30 +0430 برگزاری نمایشگاه آثار هنرهای مفهومی با محوریت آسیب‌های اجتماعی
سومین نمایشگاه و جشنواره هنرهای مفهومی با محوریت آسیب‌های اجتماعی در نگارخانه میرزا رضا کلهر برگزار شد

]]>
چگونه مرگ «رو» دموکراسیِ آمریکا را تغییر خواهد داد؟ http://www.faratab.com/news/12171/%DA%86%DA%AF%D9%88%D9%86%D9%87-%D9%85%D8%B1%DA%AF-%C2%AB%D8%B1%D9%88%C2%BB-%D8%AF%D9%85%D9%88%DA%A9%D8%B1%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D9%90-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D8%B1%D8%A7-%D8%AA%D8%BA%DB%8C%DB%8C%D8%B1-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D8%9F Thu, 30 Jun 22 14:39:03 +0430 چگونه مرگ «رو» دموکراسیِ آمریکا را تغییر خواهد داد؟
آمریکایی‌ها در مورد این که آیا برای از بین بردن این حق قانون اساسی عزاداری کنند یا جشن بگیرند، اختلاف نظر خواهند داشت!

]]>
چگونه تاثیرات روانی منفی کرونا را از ذهن و زندگی دانش‌آموزان پاک کنیم؟ http://www.faratab.com/news/12168/%DA%86%DA%AF%D9%88%D9%86%D9%87-%D8%AA%D8%A7%D8%AB%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%85%D9%86%D9%81%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%B1%D8%A7-%D8%A7%D8%B2-%D8%B0%D9%87%D9%86-%D9%88-%D8%B2%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%E2%80%8C%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D9%BE%D8%A7%DA%A9-%DA%A9%D9%86%DB%8C%D9%85%D8%9F Wed, 29 Jun 22 22:16:51 +0430 چگونه تاثیرات روانی منفی کرونا را از ذهن و زندگی دانش‌آموزان پاک کنیم؟
تحصیل از راه دور و آنلاین یا بودن در کلاس با ماسک بر صورت، سبک تازه و دشوار دانش آموزان در سراسر جهان طی 3 سال اخیر بوده است

]]>
مسیر جدید کسب درآمد برای معدنی ها http://www.faratab.com/news/12167/%D9%85%D8%B3%DB%8C%D8%B1-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%DA%A9%D8%B3%D8%A8-%D8%AF%D8%B1%D8%A2%D9%85%D8%AF-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B9%D8%AF%D9%86%DB%8C-%D9%87%D8%A7 Wed, 29 Jun 22 16:49:44 +0430 مسیر جدید کسب درآمد برای معدنی ها
رییس خانه معدن ایران گفت: گردشگری معدنی به‌عنوان راهی جدید برای کسب درآمد و معرفی جاذبه‌های خود به‌منظور جذب توریست و سرمایه‌گذار است.

]]>
چگونه سیمان ارزان شد؟ http://www.faratab.com/news/12165/%DA%86%DA%AF%D9%88%D9%86%D9%87-%D8%B3%DB%8C%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D8%AF%D8%9F Wed, 29 Jun 22 16:48:25 +0430 چگونه سیمان ارزان شد؟
مدیرکل دفتر صنایع معدنی وزارت صمت در خصوص قیمت و وضعیت عرضه سیمان گفت: امروز یک میلیون و 250 هزار تن سیمان در بورس کالا عرضه شد، اما تقاضا 850 هزار تن بود؛ همچنین قیمت هر کیسه سیمان 50 کیلویی از 43 هزار تومان به 36 هزار تومان کاهش یافت.

]]>
لزوم تسریع در استقرارسامانه مکانیزه مدیریت پروژه در ایمیدرو و شرکت های تابعه http://www.faratab.com/news/12163/%D9%84%D8%B2%D9%88%D9%85-%D8%AA%D8%B3%D8%B1%DB%8C%D8%B9-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%85%DA%A9%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%B2%D9%87-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D9%BE%D8%B1%D9%88%DA%98%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D9%85%DB%8C%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D9%88-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B9%D9%87 Wed, 29 Jun 22 16:46:56 +0430 لزوم تسریع در استقرارسامانه مکانیزه مدیریت پروژه در ایمیدرو و شرکت های تابعه
رئیس هیات عامل ایمیدرو از نگاه ویژه ایمیدرو به "مدیریت پروژه" و لزوم تسریع در "استقرار سامانه مکانیزه مدیریت پروژه" در این سازمان و شرکت های تابعه آن خبر داد.

]]>
فاطمی امین در خیابان سمیه ماند / تفکیک وزارت صمت ناجی فاطمی امین شد http://www.faratab.com/news/12161/%D9%81%D8%A7%D8%B7%D9%85%DB%8C-%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%AE%DB%8C%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D9%85%DB%8C%D9%87-%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AF--%D8%AA%D9%81%DA%A9%DB%8C%DA%A9-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%B5%D9%85%D8%AA-%D9%86%D8%A7%D8%AC%DB%8C-%D9%81%D8%A7%D8%B7%D9%85%DB%8C-%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%B4%D8%AF Wed, 29 Jun 22 16:45:01 +0430 فاطمی امین در خیابان سمیه ماند / تفکیک وزارت صمت ناجی فاطمی امین شد
استیضاح وزیر صنعت، معدن و تجارت از چند ماه پس از حضور فاطمی امین در این وزارتخانه مطرح شد و نوک پیکان نمایندگان مخالف به سوی صنعت خودرو نشانه رفت.، اما امروز با اعلام رییس مجلس استیضاح وزیر صمت از دستور کار هیات رییسه خارج شد.

]]>
سامانه یکپارچه تخصیص خودرو امنیت دارد؟/ قرعه کشی خودرو لغو شد؟ http://www.faratab.com/news/12160/%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%87-%DB%8C%DA%A9%D9%BE%D8%A7%D8%B1%DA%86%D9%87-%D8%AA%D8%AE%D8%B5%DB%8C%D8%B5-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D8%A7%D9%85%D9%86%DB%8C%D8%AA-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%9F-%D9%82%D8%B1%D8%B9%D9%87-%DA%A9%D8%B4%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D9%84%D8%BA%D9%88-%D8%B4%D8%AF%D8%9F Wed, 29 Jun 22 16:43:24 +0430 سامانه یکپارچه تخصیص خودرو امنیت دارد؟/ قرعه کشی خودرو لغو شد؟
سخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت، شایعات طرح شده در مورد امنیت سامانه یکپارچه خودرو را تکذیب کرد و گفت: آنچه در مورد این سامانه مطرح شده مراحلی است که باید طی شود تا مسئولیت انجام قرعه‌کشی به وزارت صمت واگذار شود.

]]>
شرط و شروط وزارت صمت برای اعمال معافیت به واردات ماشین‌آلات http://www.faratab.com/news/12159/%D8%B4%D8%B1%D8%B7-%D9%88-%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B7-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%B5%D9%85%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%81%DB%8C%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%A7%D8%B4%DB%8C%D9%86%E2%80%8C%D8%A2%D9%84%D8%A7%D8%AA Wed, 29 Jun 22 16:41:55 +0430 شرط و شروط وزارت صمت برای اعمال معافیت به واردات ماشین‌آلات
مدیرکل صنایع ماشین‌آلات و تجهیزات تولید وزارت صمت اعلام‌کرد:‌ معافیت حقوق ورودی ماشین‌آلات و خطوط تولیدی، مشروط به نداشتن مشابه ساخت داخل است.

]]>
کُردها وجه‌المعامله ترکیه با سوئد و فنلاند بر سر پیوستن بر ناتو! http://www.faratab.com/news/12162/%DA%A9%D9%8F%D8%B1%D8%AF%D9%87%D8%A7-%D9%88%D8%AC%D9%87%E2%80%8C%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84%D9%87-%D8%AA%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D8%B3%D9%88%D8%A6%D8%AF-%D9%88-%D9%81%D9%86%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AF-%D8%A8%D8%B1-%D8%B3%D8%B1-%D9%BE%DB%8C%D9%88%D8%B3%D8%AA%D9%86-%D8%A8%D8%B1-%D9%86%D8%A7%D8%AA%D9%88%21 Wed, 29 Jun 22 14:53:53 +0430 کُردها وجه‌المعامله ترکیه با سوئد و فنلاند بر سر پیوستن بر ناتو!
انتشار مفاد تفاهم سه‌جانبه آنکارا، استکهلم و هیلسینکی بر سر احزاب کُرد ترکیه‌ای و سوریه‌ای

]]>
دووهەمین خولی فێستیڤاڵی فیلمی کوردی «مۆسکۆ» لە وڵاتی ڕووسیا بەڕێوەدەچێت http://www.faratab.com/news/12158/%D8%AF%D9%88%D9%88%D9%87%DB%95%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%AE%D9%88%D9%84%DB%8C-%D9%81%DB%8E%D8%B3%D8%AA%DB%8C%DA%A4%D8%A7%DA%B5%DB%8C-%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%88%D8%B1%D8%AF%DB%8C-%C2%AB%D9%85%DB%86%D8%B3%DA%A9%DB%86%C2%BB-%D9%84%DB%95-%D9%88%DA%B5%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%DA%95%D9%88%D9%88%D8%B3%DB%8C%D8%A7-%D8%A8%DB%95%DA%95%DB%8E%D9%88%DB%95%D8%AF%DB%95%DA%86%DB%8E%D8%AA Mon, 27 Jun 22 17:06:06 +0430 دووهەمین خولی فێستیڤاڵی فیلمی کوردی «مۆسکۆ» لە وڵاتی ڕووسیا بەڕێوەدەچێت
دومین دوره جشنواره فیلم کُردی «مسکو» در کشور روسیه برگزار می‌شود

]]>
فیلم نیکی کریمی از پنجشنبه این هفته بر روی پرده سینماهای اقلیم کردستان عراق http://www.faratab.com/news/12157/%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85-%D9%86%DB%8C%DA%A9%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%DB%8C%D9%85%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D9%BE%D9%86%D8%AC%D8%B4%D9%86%D8%A8%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D9%87%D9%81%D8%AA%D9%87-%D8%A8%D8%B1-%D8%B1%D9%88%DB%8C-%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D9%87-%D8%B3%DB%8C%D9%86%D9%85%D8%A7%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%82%D9%84%DB%8C%D9%85-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82 Mon, 27 Jun 22 16:54:26 +0430 فیلم نیکی کریمی از پنجشنبه این هفته بر روی پرده سینماهای اقلیم کردستان عراق
آغاز اکران «آتابای» به کارگردانی نیکی کریمی از روز پنجشنبه در سینماهای اقلیم کردستان عراق

]]>
فولادی ها و سیمانی ها شب کار می شوند! http://www.faratab.com/news/12154/%D9%81%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D9%87%D8%A7-%D9%88-%D8%B3%DB%8C%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%87%D8%A7-%D8%B4%D8%A8-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D9%86%D8%AF%21 Wed, 15 Jun 22 17:12:53 +0430 فولادی ها و سیمانی ها شب کار می شوند!
شرکت مدیریت شبکه برق ایران اعلام‌کرد: سهمیه مصرف برق صنایع فولادی و سیمانی بر اساس هماهنگی انجام شده بین وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت نیرو تا ۱۰ تیرماه از ساعت ۲۴ تا هشت صبح روز بعد بدون محدودیت است.

]]>
نیروگاه شهید باکری سمنان تابستان وارد مدار تولید می شود http://www.faratab.com/news/12155/%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%B4%D9%87%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%D8%A7%DA%A9%D8%B1%DB%8C-%D8%B3%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF Wed, 15 Jun 22 17:10:02 +0430 نیروگاه شهید باکری سمنان تابستان وارد مدار تولید می شود
رئیس هیات عامل ایمیدرو اعلام کرد: معدن مس-طلا جانجا دارای بیش از 100 میلیون تن ذخیره قطعی است که پیش بینی می شود با توسعه اکتشافات در منطقه، ذخیره احتمالی آن به یک میلیارد تن برسد.

]]>
از گاپ تا داپ؛ خشکسالی بیشتر خاورمیانه در سایه سدسازی‌های ترکیه! http://www.faratab.com/news/12156/%D8%A7%D8%B2-%DA%AF%D8%A7%D9%BE-%D8%AA%D8%A7-%D8%AF%D8%A7%D9%BE%D8%9B-%D8%AE%D8%B4%DA%A9%D8%B3%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%A8%DB%8C%D8%B4%D8%AA%D8%B1-%D8%AE%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D9%87-%D8%B3%D8%AF%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D9%87%21 Wed, 15 Jun 22 15:27:56 +0430 از گاپ تا داپ؛ خشکسالی بیشتر خاورمیانه در سایه سدسازی‌های ترکیه!
بررسی سیر تاریخی پروژه‌های بلندپروازانه سدسازی ترکیه

]]>
چرایی افزایش تعداد زنان رزمی‌کار؟ http://www.faratab.com/news/12153/%DA%86%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%B2%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%9F Wed, 15 Jun 22 14:56:11 +0430 چرایی افزایش تعداد زنان رزمی‌کار؟
چه عواملی باعث افزایش گرایش و علاقه زنان به یادگیری ورزش‌ها و مهارت‌های رزمی شده است؟

]]>
کنسرت‌های دلاری برای جیب‌های ریالی طرفداران موسیقی در ایران! http://www.faratab.com/news/12152/%DA%A9%D9%86%D8%B3%D8%B1%D8%AA%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D9%84%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%DB%8C%D8%A8%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%B7%D8%B1%D9%81%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%82%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%21 Wed, 15 Jun 22 13:44:49 +0430 کنسرت‌های دلاری برای جیب‌های ریالی طرفداران موسیقی در ایران!
وقتی بین قیمت بلیط کنسرت موسیقی و اجرای تاتر فاصله از زمین تا ثریاست!

]]>
چگونه تبعیض و بی‌عدالتی بلای جان زنان در ترکمستان شده است؟ http://www.faratab.com/news/12151/%DA%86%DA%AF%D9%88%D9%86%D9%87-%D8%AA%D8%A8%D8%B9%DB%8C%D8%B6-%D9%88-%D8%A8%DB%8C%E2%80%8C%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%AA%DB%8C-%D8%A8%D9%84%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D8%A7%D9%86-%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D8%B1%DA%A9%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%9F Wed, 15 Jun 22 13:31:23 +0430 چگونه تبعیض و بی‌عدالتی بلای جان زنان در ترکمستان شده است؟
در جدیدترین رویداد علیه مشاغل زنان، قوانین محدود کننده‌ای برای سالنهای زیبایی لحاظ شده است

]]>
5 کلید طلایی برای موفقیت در ارتباطات و شبکه‌سازی http://www.faratab.com/news/12150/5-%DA%A9%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D8%B7%D9%84%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D9%88%D9%81%D9%82%DB%8C%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B7%D8%A7%D8%AA-%D9%88-%D8%B4%D8%A8%DA%A9%D9%87%E2%80%8C%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C Tue, 14 Jun 22 20:08:00 +0430 5 کلید طلایی برای موفقیت در ارتباطات و شبکه‌سازی
دکتر محمدمهدی ربانی

]]>
وزیر آموزش عالی اقلیم کردستان خواهان افزایش همکاری با ایران شد http://www.faratab.com/news/12149/%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%A7%D9%82%D9%84%DB%8C%D9%85-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D8%AF Tue, 14 Jun 22 15:12:34 +0430 وزیر آموزش عالی اقلیم کردستان خواهان افزایش همکاری با ایران شد
متعاقب برگزاری نشست روابط ایران و اقلیم کردستان در انجمن ایرانی مطالعات غرب آسیا، وزرای علوم و آموزش و پرورش اقلیم کردستان ...

]]>
کدام کالاهای ایرانی برای عمانی‌ها جذاب‌تر است؟ http://www.faratab.com/news/12148/%DA%A9%D8%AF%D8%A7%D9%85-%DA%A9%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C%E2%80%8C%D9%87%D8%A7-%D8%AC%D8%B0%D8%A7%D8%A8%E2%80%8C%D8%AA%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%9F Mon, 13 Jun 22 16:55:18 +0430 کدام کالاهای ایرانی برای عمانی‌ها جذاب‌تر است؟
عضو سابق اتاق بازرگانی ایران با افزایش قیمت دلار در بازارهای داخلی، انگیزه برای صادرات کالا به کشورهای همسایه از جمله عمان افزایش پیدا کرده است.

]]>
سعید پورفرهادی: در تلاش برای حل مشکلات بخش معدن هستیم http://www.faratab.com/news/12147/%D8%B3%D8%B9%DB%8C%D8%AF-%D9%BE%D9%88%D8%B1%D9%81%D8%B1%D9%87%D8%A7%D8%AF%DB%8C%3A-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D9%84%D8%A7%D8%B4-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AD%D9%84-%D9%85%D8%B4%DA%A9%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D9%85%D8%B9%D8%AF%D9%86-%D9%87%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D9%85 Mon, 13 Jun 22 16:53:46 +0430 سعید پورفرهادی: در تلاش برای حل مشکلات بخش معدن هستیم
ترک فعل در بخش معدن از موضوعاتی است که اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان محصولات معدنی آن را در دستور کار خود دارد تا بتواند مسیر توسعه در بخش معدن را هموار کند.

]]>
فهرست عناصر حیاتی از سوی ایمیدرو اعلام می‌شود http://www.faratab.com/news/12146/%D9%81%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA-%D8%B9%D9%86%D8%A7%D8%B5%D8%B1-%D8%AD%DB%8C%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%B3%D9%88%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D9%85%DB%8C%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%B4%D9%88%D8%AF Mon, 13 Jun 22 16:52:10 +0430 فهرست عناصر حیاتی از سوی ایمیدرو اعلام می‌شود
مدیر برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ایمیدرو از برنامه تشکیل پنج شرکت سهامی عام پروژه (جدید) در تابستان ۱۴۰۱ خبر داد و گفت: احداث ۱۰ هزار مگاوات نیروگاه در چارچوب تفاهم‌نامه با وزارت نیرو از دیگر برنامه‌های توسعه‌ای در حوزه زیرساخت محسوب می‌شود.

]]>
آنکارا – اربیل؛ از انکار موجودیت سیاسی تا تبدیل شدن به شریک اول اقتصادی! http://www.faratab.com/news/12145/%D8%A2%D9%86%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A7-%E2%80%93-%D8%A7%D8%B1%D8%A8%DB%8C%D9%84%D8%9B-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D9%86%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D9%88%D8%AC%D9%88%D8%AF%DB%8C%D8%AA-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%AA%D8%A7-%D8%AA%D8%A8%D8%AF%DB%8C%D9%84-%D8%B4%D8%AF%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%B4%D8%B1%DB%8C%DA%A9-%D8%A7%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C%21 Mon, 13 Jun 22 00:26:45 +0430 آنکارا – اربیل؛ از انکار موجودیت سیاسی تا تبدیل شدن به شریک اول اقتصادی!
بررسی روابط اقتصادی و سیاسی اقلیم کردستان عراق با ترکیه در گذر زمان

]]>
چگونه تورم ترکیه به 73 درصد رسید؟ http://www.faratab.com/news/12144/%DA%86%DA%AF%D9%88%D9%86%D9%87-%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%85-%D8%AA%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D9%87-%D8%A8%D9%87-73-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%AF%D8%9F Sun, 12 Jun 22 23:46:29 +0430 چگونه تورم ترکیه به 73 درصد رسید؟
بلندپروازی‌های اردوغان در تضعیف اقتصاد ترکیه چه میزان موثر بوده است؟

]]>
موافقان و مخالفان حکم دادگاه فدرال عراق درباره فروش نفت و گاز اقلیم کردستان چه می‌گویند؟ http://www.faratab.com/news/12143/%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D9%85%D8%AE%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%A7%D9%86-%D8%AD%DA%A9%D9%85-%D8%AF%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%81%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%84-%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4-%D9%86%D9%81%D8%AA-%D9%88-%DA%AF%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D9%82%D9%84%DB%8C%D9%85-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%DA%86%D9%87-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%DA%AF%D9%88%DB%8C%D9%86%D8%AF%D8%9F Fri, 10 Jun 22 16:38:12 +0430 موافقان و مخالفان حکم دادگاه فدرال عراق درباره فروش نفت و گاز اقلیم کردستان چه می‌گویند؟
اقلیم کردستان عراق روزانه بیش از 400 هزار بشکه نفت صادر می‌کند اما ...

]]>
سقوط پهپاد ناشناس در کردستان عراق 3 زخمی برجای گذاشت http://www.faratab.com/news/12141/%D8%B3%D9%82%D9%88%D8%B7-%D9%BE%D9%87%D9%BE%D8%A7%D8%AF-%D9%86%D8%A7%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82-3-%D8%B2%D8%AE%D9%85%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%AC%D8%A7%DB%8C-%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B4%D8%AA Fri, 10 Jun 22 01:30:02 +0430 سقوط پهپاد ناشناس در کردستان عراق 3 زخمی برجای گذاشت

]]>
عراق چگونه «فاو» را پس گرفت؟ http://www.faratab.com/news/12140/%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82-%DA%86%DA%AF%D9%88%D9%86%D9%87-%C2%AB%D9%81%D8%A7%D9%88%C2%BB-%D8%B1%D8%A7-%D9%BE%D8%B3-%DA%AF%D8%B1%D9%81%D8%AA%D8%9F Fri, 10 Jun 22 00:30:02 +0430 عراق چگونه «فاو» را پس گرفت؟
مسئول وقت محور لشکر ۱۷ علی بن ابیطالب (ع) گفت: ایستادگی نیروهای این لشکر به‌گونه‌ای بود که هنگامی‌که آن‌ها در خط اول در " فاو" در برابر عراقی‌ها مبارزه می‌کردند؛ ارتش بعثی با رخنه و دور زدن نیروها، به پشت آن‌ها در خطوط بعدی رسیده و قرارگاه تاکتیکی شهید صا

]]>
استعفانامه بنویسید http://www.faratab.com/news/12139/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D9%81%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%A8%D9%86%D9%88%DB%8C%D8%B3%DB%8C%D8%AF Thu, 09 Jun 22 23:30:02 +0430 استعفانامه بنویسید
رهبر جریان صدر عراق ضمن اعلام اینکه در دولت توافقی مشارکت نخواهد کرد، از اعضای فراکسیون صدر خواست متن استعفای خود را بنویسند.

]]>
جنبش: اطلاعی از حمله پهپادی نداریم http://www.faratab.com/news/12138/%D8%AC%D9%86%D8%A8%D8%B4%3A-%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%AD%D9%85%D9%84%D9%87-%D9%BE%D9%87%D9%BE%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D9%85 Thu, 09 Jun 22 22:30:01 +0430 جنبش: اطلاعی از حمله پهپادی نداریم
اربیل، جنبش کتائب حزب الله عراق را مسئول حمله پهپادی دیشب دانست اما این جنبش این اتهام را رد کرد.

]]>
تهدید صدر به کناره‌گیری از روند تشکیل دولت http://www.faratab.com/news/12137/%D8%AA%D9%87%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%B5%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D9%87-%DA%A9%D9%86%D8%A7%D8%B1%D9%87%E2%80%8C%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF-%D8%AA%D8%B4%DA%A9%DB%8C%D9%84-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA Thu, 09 Jun 22 21:20:02 +0430 تهدید صدر به کناره‌گیری از روند تشکیل دولت
رهبر جریان صدر در سخنانی با تهدید به کناره‌گیری از روند تشکیل دولت جدید عراق گفت: در صورتی که حضور اعضای فراکسیون صدر مانعی برای تشکیل دولت است از پارلمان استعفا دهند.

]]>
ادعای رسانه کویتی درباره احتمال دیدار وزرای خارجه ایران و عربستان http://www.faratab.com/news/12136/%D8%A7%D8%AF%D8%B9%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%87-%DA%A9%D9%88%DB%8C%D8%AA%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D9%88%D8%B2%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86 Thu, 09 Jun 22 20:20:02 +0430 ادعای رسانه کویتی درباره احتمال دیدار وزرای خارجه ایران و عربستان
یک روزنامه کویتی به نقل از منابع آگاه ادعا کرد که مقدمات دیدار وزرای خارجه ایران و سعودی در عراق در حال نهایی شدن است.

]]>
اطلاعی از حمله پهپادی نداریم http://www.faratab.com/news/12135/%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%AD%D9%85%D9%84%D9%87-%D9%BE%D9%87%D9%BE%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D9%85 Thu, 09 Jun 22 19:10:02 +0430 اطلاعی از حمله پهپادی نداریم
حزب الله عراق ضمن رد اتهامات اقلیم کردستان علیه خود اعلام کرد که از حمله پهپادی به اربیل بی اطلاع است.

]]>
چگونه زنان بیش از نیمی از کابینه فرانسه را از آن خود کردند؟ http://www.faratab.com/news/12134/%DA%86%DA%AF%D9%88%D9%86%D9%87-%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%A8%DB%8C%D8%B4-%D8%A7%D8%B2-%D9%86%DB%8C%D9%85%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%DA%A9%D8%A7%D8%A8%DB%8C%D9%86%D9%87-%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3%D9%87-%D8%B1%D8%A7-%D8%A7%D8%B2-%D8%A2%D9%86-%D8%AE%D9%88%D8%AF-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86%D8%AF%D8%9F Thu, 09 Jun 22 14:06:11 +0430 چگونه زنان بیش از نیمی از کابینه فرانسه را از آن خود کردند؟
نخست وزیر زن فعلی فرانسه یکی از نجات یافتگان اردوگاه آشویتس نازی‌ها است

]]>
وکلا چرا مخالف قانون تسهیل وکالت هستند؟ http://www.faratab.com/news/12133/%D9%88%DA%A9%D9%84%D8%A7-%DA%86%D8%B1%D8%A7-%D9%85%D8%AE%D8%A7%D9%84%D9%81-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%AA%D8%B3%D9%87%DB%8C%D9%84-%D9%88%DA%A9%D8%A7%D9%84%D8%AA-%D9%87%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%AF%D8%9F Thu, 09 Jun 22 13:46:07 +0430 وکلا چرا مخالف قانون تسهیل وکالت هستند؟
آیا علت مخالفت حفظ محدودیت و انحصار است یا تلاش برای حفظ کیفیت شغل وکالت؟

]]>