فراتاب-اصلی http://www.faratab.com/category/1/ info@rsm.co.ir Sun, 26 Feb 17 04:50:30 +0330fa چرا دو کردستان جدید، از یک کردستان بهتر است؟ http://www.faratab.com/news/5808/%DA%86%D8%B1%D8%A7-%D8%AF%D9%88-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D8%8C-%D8%A7%D8%B2-%DB%8C%DA%A9-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87%D8%AA%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%9F Sun, 26 Feb 17 00:57:45 +0330 چرا دو کردستان جدید، از یک کردستان بهتر است؟
با شکست های اخیر داعش و عقب نشینی از مناطق تحت اشغال خود در عراق و سوریه، روزنامه واشنگتن پست تحلیلی از آینده اوضاع منطقه و تقسیم قدرت به ویژه کنترل مناطق کردنشین پس از سقوط داعش منتشر کرده است.

]]>
به یاد شیفا و همه آنانی که ایستاده به پیشواز مرگ می روند! http://www.faratab.com/news/5806/%D8%A8%D9%87-%DB%8C%D8%A7%D8%AF-%D8%B4%DB%8C%D9%81%D8%A7-%D9%88-%D9%87%D9%85%D9%87-%D8%A2%D9%86%D8%A7%D9%86%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D9%88%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%B1%DA%AF-%D9%85%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF%21 Sat, 25 Feb 17 20:17:30 +0330 به یاد شیفا و همه آنانی که ایستاده به پیشواز مرگ می روند!
اصالتا کُرد عراقی بود اما در سالهای آوارگی (1986) در کردستان ایران متولد شده بود، تحصیلات آکادمیک هم در مهندسی کامپیوتر و هم در روزنامه نگاری داشت، و به رغم سن نسبتاً کمش از خبرنگاران با تجربه و مسلط رسانه های کردی به شمار می رفت

]]>
تحلیل بحران یمن در گفتوگو با منصور براتی http://www.faratab.com/news/5805/%D8%AA%D8%AD%D9%84%DB%8C%D9%84-%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%86-%DB%8C%D9%85%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%DA%AF%D9%81%D8%AA%D9%88%DA%AF%D9%88-%D8%A8%D8%A7-%D9%85%D9%86%D8%B5%D9%88%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%AA%DB%8C Sat, 25 Feb 17 18:35:33 +0330 تحلیل بحران یمن در گفتوگو با منصور براتی
پس از کناره‌گیری «علی عبدالله صالح» از ریاست جمهوری یمن، شیعیان زیدی حوثی که اقلیتی 35 درصدی را در این کشور تشکیل می‌دهند بنای ناسازگاری با دولت منصورهادی را گذاشته و در سپتامبر 2014 پایتخت را اشغال کردند. پس از آن بحران در یمن ادامه داشته است...

]]>
رقابت بین برنامه ها باشد نه احزاب http://www.faratab.com/news/5804/%D8%B1%D9%82%D8%A7%D8%A8%D8%AA-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D8%A7%D8%B4%D8%AF-%D9%86%D9%87-%D8%A7%D8%AD%D8%B2%D8%A7%D8%A8 Sat, 25 Feb 17 17:39:25 +0330 رقابت بین برنامه ها باشد نه احزاب
روحانی با بیان اینکه انتخابات در واقع نباید رقابت جناح ها و احزاب باشد، افزود: باید رقابت بین برنامه های افراد و احزاب باشد و نقدها باید بر اساس برنامه ها صورت گیرد.

]]>
تاثیر تحریمهای ترامپ بر اراده هندی ها در چابهار! http://www.faratab.com/news/5802/%D8%AA%D8%A7%D8%AB%DB%8C%D8%B1-%D8%AA%D8%AD%D8%B1%DB%8C%D9%85%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%85%D9%BE-%D8%A8%D8%B1-%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D9%87%D9%86%D8%AF%DB%8C-%D9%87%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%DA%86%D8%A7%D8%A8%D9%87%D8%A7%D8%B1%21 Sat, 25 Feb 17 12:03:23 +0330 تاثیر تحریمهای ترامپ بر اراده هندی ها در چابهار!
بندر چابهار از لحاظ ژئوپولیتیک بسیار مهم است و منافع امریکا را نیز می‌تواند تأمین کند چون به دو دوست امریکا یعنی افغانستان و هند منفعت می‌رساند.

]]>
صفحه نخست روزنامه های سیاسی شنبه ۷ اسنفد http://www.faratab.com/news/5801/%D8%B5%D9%81%D8%AD%D9%87-%D9%86%D8%AE%D8%B3%D8%AA-%D8%B1%D9%88%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%B4%D9%86%D8%A8%D9%87-%DB%B7-%D8%A7%D8%B3%D9%86%D9%81%D8%AF Sat, 25 Feb 17 08:38:02 +0330 صفحه نخست روزنامه های سیاسی شنبه ۷ اسنفد

]]>
ائتلاف میانه روان علیه راست افراطی http://www.faratab.com/news/5799/%D8%A7%D8%A6%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%81-%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%B9%D9%84%DB%8C%D9%87-%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%B7%DB%8C Sat, 25 Feb 17 02:20:18 +0330 ائتلاف میانه روان علیه راست افراطی
به نظر می‌رسد درصورتی که گروه‌های میانه روی راست‌گرا و چپ‌گرا در ماه آینده همچنان با روند افزایشی اقبال به لوپن روبرو باشند باید سرانجام با یکدیگر ائتلاف کرده و از کاندیدای واحدی در انتخابات حمایت کنند تا خطر راست افراطی از کرسی ریاست جمهوری فرانسه دور شو

]]>
نسبت و اهمیتِ اندیشه جماعت گرایی در تفکرِ سیاسی معاصر ایران http://www.faratab.com/news/5791/%D9%86%D8%B3%D8%A8%D8%AA-%D9%88-%D8%A7%D9%87%D9%85%DB%8C%D8%AA%D9%90-%D8%A7%D9%86%D8%AF%DB%8C%D8%B4%D9%87-%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%B9%D8%AA-%DA%AF%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D9%81%DA%A9%D8%B1%D9%90-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B5%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86 Sat, 25 Feb 17 00:48:11 +0330 نسبت و اهمیتِ اندیشه جماعت گرایی در تفکرِ سیاسی معاصر ایران
تا کنون از چهار روش و رهیافت فرهنگ سیاسی و نخبه گرایی، تحلیل طبقاتی، اقتصاد سیاسی و تحلیل گفتمانی برای مطالعه جامعه شناسی سیاسی ایران استفاده شده است اما به نظر می رسد در کنار روش های مذکور می توان از «روش شناسی جماعت گرا» به عنوان روش و نظریه ای کیفی و ر

]]>
مدرسه بی آب http://www.faratab.com/news/5798/%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D9%87-%D8%A8%DB%8C-%D8%A2%D8%A8 Sat, 25 Feb 17 00:32:00 +0330 مدرسه بی آب
«روستای کمب آب لوله‌کشی ندارد. برای تأمین آب مدرسه مجبوریم هر ماه از بچه‌ها پول جمع کنیم؛ نفری ۵۰۰ تومان که بسیاری از دانش‌آموزان همین مبلغ را هم ندارند. خیلی از خانواده‌ها حتی پول این را ندارند که برای فرزندان‌شان کتاب و دفتر بخرند...»

]]>
ترکیه همسایه‌ای کم‌حافظه و قدرناشناس است http://www.faratab.com/news/5797/-%D8%AA%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D9%87-%D9%87%D9%85%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D9%87%E2%80%8C%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D9%85%E2%80%8C%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D9%87-%D9%88-%D9%82%D8%AF%D8%B1%D9%86%D8%A7%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3-%D8%A7%D8%B3%D8%AA- Fri, 24 Feb 17 21:01:41 +0330  ترکیه همسایه‌ای کم‌حافظه و قدرناشناس است
وزیر امور خارجه ایران در مصاحبه‌ای در واکنش به اظهارات اخیر مقامات بلندپایه ترکیه علیه ایران گفت که ترکیه همسایه‌ای کم حافظه و قدرناشناس است.

]]>
همایش ریشه های مشترک زبانهای فارسی و کُردی http://www.faratab.com/news/5795/%D9%87%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%B1%DB%8C%D8%B4%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%B1%DA%A9-%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D9%88-%DA%A9%D9%8F%D8%B1%D8%AF%DB%8C Fri, 24 Feb 17 17:36:13 +0330 همایش ریشه های مشترک زبانهای فارسی و کُردی
در سالروز جهانی زبان مادری، همایش «زبانشناسی و بررسی ریشه های زبان فارسی و کردی و پرداختن به مشترکات زبانی» در اربیل برگزار شد

]]>
ایران ممتازترین موقعیت ترانزیتی منطقه را دارد اما ...! http://www.faratab.com/news/5792/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%85%D8%AA%D8%A7%D8%B2%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D9%85%D9%88%D9%82%D8%B9%DB%8C%D8%AA-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B2%DB%8C%D8%AA%DB%8C-%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D9%87-%D8%B1%D8%A7-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%A7%D9%85%D8%A7-...%21 Fri, 24 Feb 17 15:11:34 +0330 ایران ممتازترین موقعیت ترانزیتی منطقه را دارد اما ...!
ایران از نظر جغرافيايى به دلیل دستیابی به آبهای آزاد از جنوب کشور، کشورهای اوراسیا از شمال و از شرق به کشورهای آسیای میانه و از غرب با داشتن مرز زمینی با کشور ترکیه و اينكه بخشى از جاده ابرشيم را در بردارد، دارای موقعیت بسیار ممتازی در حوزه ترانزیت کالا م

]]>
شش قانون طلایی حکومتداری در خاورمیانه http://www.faratab.com/news/5190/%D8%B4%D8%B4-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86--%D8%B7%D9%84%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%AD%DA%A9%D9%88%D9%85%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AE%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%87 Fri, 24 Feb 17 12:57:13 +0330 شش قانون  طلایی حکومتداری در خاورمیانه
اگر منطق و مناطق تراکم قدرت را تشخیص ندهیم اصطلاحأ دچار زمان پریشی می شویم. زمان پریش کسی است که منطق قدرت را تشخیص ندهد و برعکس عمل کند. مانند معمر قذافی که تشخیص نمی داد که منطق قدرت چیست؟

]]>
100روستا و 800 کیلومترمربع پاکسازی شد http://www.faratab.com/news/5789/100%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7-%D9%88-800-%DA%A9%DB%8C%D9%84%D9%88%D9%85%D8%AA%D8%B1%D9%85%D8%B1%D8%A8%D8%B9--%D9%BE%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%B4%D8%AF Thu, 23 Feb 17 23:22:20 +0330 100روستا و 800 کیلومترمربع  پاکسازی شد
"جان دوریان" سخنگوی ائتلاف ضد داعش به رهبری آمریکا، در حساب تویتری خود اعلام کرد که نیروهای دمکراتیک سوریه در کمتر از 20 روز گذشته 800 کیلومترمربع را از داعش پاکسازی کرده و بیش از 100 روستا را نیز آزاد کرده اند.

]]>
پیاده مداری در آلمان http://www.faratab.com/news/5780/%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A2%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86 Thu, 23 Feb 17 10:50:21 +0330 پیاده مداری در آلمان
انگاره تبدیل مسیرهای شهری به خیابانهای مختص پیاده روی، در محدوده تاریخی و مرکزی شهرها برای نخستین بار، درقالب تجربه ای محدود و محلی در یکی از خیابانهای خرید مرکز شهر "اسن" آلمان به اجرا درآمد.

]]>
صفحه نخست روزنامه های سیاسی پنج شنبه ۵ اسفند http://www.faratab.com/news/5790/%D8%B5%D9%81%D8%AD%D9%87-%D9%86%D8%AE%D8%B3%D8%AA-%D8%B1%D9%88%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D9%BE%D9%86%D8%AC-%D8%B4%D9%86%D8%A8%D9%87-%DB%B5-%D8%A7%D8%B3%D9%81%D9%86%D8%AF Thu, 23 Feb 17 10:04:21 +0330 صفحه نخست روزنامه های سیاسی پنج شنبه ۵ اسفند

]]>
غول مشکلات اقتصادی ترسناکتر از تروریسم http://www.faratab.com/news/5787/-%D8%BA%D9%88%D9%84-%D9%85%D8%B4%DA%A9%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%AA%D8%B1%D8%B3%D9%86%D8%A7%DA%A9%D8%AA%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D8%B1%D9%88%D8%B1%DB%8C%D8%B3%D9%85- Wed, 22 Feb 17 20:19:01 +0330  غول مشکلات اقتصادی ترسناکتر از تروریسم
یک نظرسنجی روز سه شنبه در بریتانیا نشان داد که مردم این کشور بیشتر از موضوعاتی مانند مهاجران و تروریسم، نگران وضعیت اقتصادی در بریتانیا هستند.

]]>
صفحه ی نخست روزنامه های سیاسی چهارشنبه ۴ اسفند http://www.faratab.com/news/5786/%D8%B5%D9%81%D8%AD%D9%87-%DB%8C-%D9%86%D8%AE%D8%B3%D8%AA-%D8%B1%D9%88%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%DA%86%D9%87%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D9%86%D8%A8%D9%87-%DB%B4-%D8%A7%D8%B3%D9%81%D9%86%D8%AF Wed, 22 Feb 17 08:45:59 +0330 صفحه ی نخست روزنامه های سیاسی چهارشنبه ۴ اسفند

]]>
ایتالیا منتظر اقدامات تنبیهی اتحادیه اروپا http://www.faratab.com/news/5785/%D8%A7%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7-%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%B8%D8%B1-%D8%A7%D9%82%D8%AF%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D9%86%D8%A8%DB%8C%D9%87%DB%8C-%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D9%87-%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%BE%D8%A7- Tue, 21 Feb 17 22:24:36 +0330 ایتالیا منتظر اقدامات تنبیهی اتحادیه اروپا
یکی از مقامات اتحادیه اروپا گفت که این اتحادیه تصمیم دارد روز چهارشنبه در جلسه ای به ایتالیا نسبت به مسائل مربوط به بی انضباطی مالی هشدار دهد.

]]>
صفحه ی نخست روزنامه های سیاسی سه شنبه ۳ اسفند http://www.faratab.com/news/5784/%D8%B5%D9%81%D8%AD%D9%87-%DB%8C-%D9%86%D8%AE%D8%B3%D8%AA-%D8%B1%D9%88%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%B3%D9%87-%D8%B4%D9%86%D8%A8%D9%87-%DB%B3-%D8%A7%D8%B3%D9%81%D9%86%D8%AF Tue, 21 Feb 17 07:54:52 +0330 صفحه ی نخست روزنامه های سیاسی سه شنبه ۳ اسفند

]]>
اجتماعی شدن و نقش هویت http://www.faratab.com/news/5783/%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-%D8%B4%D8%AF%D9%86-%D9%88-%D9%86%D9%82%D8%B4-%D9%87%D9%88%DB%8C%D8%AA Tue, 21 Feb 17 01:01:11 +0330 اجتماعی شدن و نقش هویت
در میان فرآیند اجتماعی شدن افراد نقش‌های اجتماعی را می‌آموزند. این نقش‌ها همان توقعاتی است که هر فرد بنا بر موقعیت و توانایی‌های اجتماعی خود از آن پیروی می‌کند. برای مثال نقش اجتماعی پزشک مجموعه رفتارهایی است که پزشکان علی‌رغم عقاید یا تفکرات فردی خویش به

]]>
نفت خام آمریکا و گرفتن جایگاه برنت در قیمت گذاری http://www.faratab.com/news/5782/%D9%86%D9%81%D8%AA-%D8%AE%D8%A7%D9%85-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7--%D9%88-%DA%AF%D8%B1%D9%81%D8%AA%D9%86-%D8%AC%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C- Mon, 20 Feb 17 21:46:12 +0330 نفت خام آمریکا  و گرفتن جایگاه برنت در قیمت گذاری
روزنامه فایننشال تایمز انگلیس اعلام کرد، با افزایش معاملات نفت خام آمریکا ممکن است این نفت جایگاه نفت برنت دریای شمال را که اکنون از آن به عنوان مبنای قیمت گذاری سایر نفت ها استفاده می شود، بگیرد.

]]>
نابرابری اقتصادی، علت اصلی مشکلات منطقه یورو http://www.faratab.com/news/5781/-%D9%86%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%8C-%D8%B9%D9%84%D8%AA-%D8%A7%D8%B5%D9%84%DB%8C-%D9%85%D8%B4%DA%A9%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D9%87-%DB%8C%D9%88%D8%B1%D9%88- Mon, 20 Feb 17 21:41:22 +0330  نابرابری اقتصادی، علت اصلی مشکلات منطقه یورو
آلن گرینسپن (Alan Greenspan) رئیس سابق فدرال رزرو آمریکا در مصاحبه ای که با شورای جهانی طلا (World Gold Council) داشت اعلام کرد که نبود تعادل در میان قدرت های اقتصادی منطقه یورو باعث بروز نگرانی در میان اعضای این منطقه پولی شده است.

]]>
معرفی کتاب: عوامل ژئوپلتیکی منازعه در خاورمیانه http://www.faratab.com/news/5779/%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%DB%8C-%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8%3A-%D8%B9%D9%88%D8%A7%D9%85%D9%84-%DA%98%D8%A6%D9%88%D9%BE%D9%84%D8%AA%DB%8C%DA%A9%DB%8C-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B2%D8%B9%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%AE%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%87 Mon, 20 Feb 17 15:08:04 +0330 معرفی کتاب: عوامل ژئوپلتیکی منازعه در خاورمیانه

]]>
صفحه ی نخست روزنامه های سیاسی دوشنبه ۲ اسفند http://www.faratab.com/news/5778/%D8%B5%D9%81%D8%AD%D9%87-%DB%8C-%D9%86%D8%AE%D8%B3%D8%AA-%D8%B1%D9%88%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%AF%D9%88%D8%B4%D9%86%D8%A8%D9%87-%DB%B2-%D8%A7%D8%B3%D9%81%D9%86%D8%AF Mon, 20 Feb 17 10:58:37 +0330 صفحه ی نخست روزنامه های سیاسی دوشنبه ۲ اسفند

]]>
بوسنی، سرزمین گل های رنگی http://www.faratab.com/news/5776/%D8%A8%D9%88%D8%B3%D9%86%DB%8C%D8%8C-%D8%B3%D8%B1%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86-%DA%AF%D9%84-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%D9%86%DA%AF%DB%8C Mon, 20 Feb 17 04:50:03 +0330 بوسنی، سرزمین گل های رنگی

]]>
زنگ خطر برای ترکیه؛ امارات در مرزها http://www.faratab.com/news/5775/%D8%B2%D9%86%DA%AF-%D8%AE%D8%B7%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D9%87%D8%9B-%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%B1%D8%B2%D9%87%D8%A7 Mon, 20 Feb 17 04:46:03 +0330 زنگ خطر برای ترکیه؛ امارات در مرزها
در شمال سوریه تحول مهمی در حال رخ دادن است. امارات که یک بازیگر حاشیه‌ای بود در پی تقویت روابط با کُردها در مرزهای سوریه با ترکیه است. آنکارا نیز قصد دارد با کمک عربستان سعودی مانع از انجام این مسئله شود

]]>
مارکس زنده است، اما بیرون از ما ایستاده ! http://www.faratab.com/news/5777/%D9%85%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D8%B3-%D8%B2%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%8C-%D8%A7%D9%85%D8%A7-%D8%A8%DB%8C%D8%B1%D9%88%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%A7-%D8%A7%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%AF%D9%87-%21 Sun, 19 Feb 17 23:49:27 +0330 مارکس زنده است، اما بیرون از ما ایستاده !
امر سیاسی امروزه در حال از دست دادن ماهیت خود است، زیرا مسائلی که امر سیاسی باید متوجه آن‌ها باشد روزبه‌روز در حال کم‌رنگ شدن هستند؛ یعنی مسائلی که به تعبیر جامعه‌شناختی هم جنبه «عمومی» دارند و هم حاکی از نوعی «درد و رنجی» هستند که اکثریت جامعه آن را حس م

]]>
سرمایه‌گذار خارجی در انتظار تثبیت ترامپ http://www.faratab.com/news/5774/%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87%E2%80%8C%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B8%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D8%AB%D8%A8%DB%8C%D8%AA-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%85%D9%BE Sun, 19 Feb 17 20:09:53 +0330 سرمایه‌گذار خارجی در انتظار تثبیت ترامپ
یک اقتصاددان می‌گوید تا ترامپ تثبیت نشده و انتخابات ایران برگزار نشده سرمایه‌گذار خارجی به دلیل تردید در وضعیت آینده ایران رغبت چندانی برای سرمایه‌گذاری ثروتش در ایران نخواهد بود.

]]>
ایران به زبان تهدید پاسخ خوبی نمی دهد http://www.faratab.com/news/5773/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D9%87%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D9%BE%D8%A7%D8%B3%D8%AE-%D8%AE%D9%88%D8%A8%DB%8C-%D9%86%D9%85%DB%8C-%D8%AF%D9%87%D8%AF Sun, 19 Feb 17 17:03:59 +0330 ایران به زبان تهدید پاسخ خوبی نمی دهد
محمدجواد ظريف وزير خارجه كشورمان كه به منظور شركت در كنفرانس امنيتي مونيخ به آلمان سفر كرده است، پيش از سخنراني در نشست عمومي و در حاشيه ديدارهاي خود با مقامات ارشد بين المللي، طي مصاحبه اي تفضيلي با تلويزيون سي ان ان آمريكاديپلماسي را راه حل نهايي غلبه ب

]]>
تمایزات داعش با القاعده http://www.faratab.com/news/5769/%D8%AA%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B2%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D8%A7%D8%B9%D8%B4-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D9%87 Sun, 19 Feb 17 15:09:01 +0330 تمایزات داعش با القاعده
داعش در مقایسه با القاعده به عنوان ثروتمندترین گروه تهدید غیر دولتی در تاریخ مدرن شناخته می شود که پیش دستی آن بر اعلام خلافت بعد از 90 سال غیبت به عنوان یکی از موارد برجسته در نظر گرفته می شود.

]]>
راهبردهای ایران در خصوص استقلال احتمالی اقلیم کردستان http://www.faratab.com/news/5763/%D8%B1%D8%A7%D9%87%D8%A8%D8%B1%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D9%84%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%A7%D9%82%D9%84%DB%8C%D9%85-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86 Sun, 19 Feb 17 13:58:43 +0330 راهبردهای ایران در خصوص استقلال احتمالی اقلیم کردستان
تهدیدی که اینک تحت عنوان استقلال اقلیم متوجه جمهوری اسلامی است می‌تواند با مدیریت صحیح و استراتژی بلندمدت و عاقلانه به یک فرصت تبدیل شود و نفوذ جمهوری اسلامی در میان کردهای منطقه نهادینه شود

]]>
صفحه ی نخست روزنامه های سیاسی یکشنبه ۱ اسفند http://www.faratab.com/news/5772/%D8%B5%D9%81%D8%AD%D9%87-%DB%8C-%D9%86%D8%AE%D8%B3%D8%AA-%D8%B1%D9%88%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%DB%8C%DA%A9%D8%B4%D9%86%D8%A8%D9%87-%DB%B1-%D8%A7%D8%B3%D9%81%D9%86%D8%AF Sun, 19 Feb 17 09:04:07 +0330 صفحه ی نخست روزنامه های سیاسی یکشنبه ۱ اسفند

]]>
کنفرانس جامعه شناسی تاریخی ایران http://www.faratab.com/news/5771/%DA%A9%D9%86%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D9%87-%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86 Sun, 19 Feb 17 02:17:44 +0330 کنفرانس جامعه شناسی تاریخی ایران
گروه جامعه شناسی دانشگده ادبیات دانشگاه تربیت مدرس کنفرانس جامعه شناسی تاریخی ایران را با تأکید بر آرا و اندیشه های پروفسور همایون کاتوزیان برگزار می کند.

]]>
متیس می تواند منازعه فلسطین - اسرائیل را حل و فصل کند! http://www.faratab.com/news/5770/%D9%85%D8%AA%DB%8C%D8%B3-%D9%85%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%AF-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B2%D8%B9%D9%87-%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%DB%8C%D9%86---%D8%A7%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%DB%8C%D9%84-%D8%B1%D8%A7-%D8%AD%D9%84-%D9%88-%D9%81%D8%B5%D9%84-%DA%A9%D9%86%D8%AF%21 Sat, 18 Feb 17 23:02:45 +0330 متیس می تواند منازعه فلسطین - اسرائیل را حل و فصل کند!
یافتن راهی برای حل و فصل درگیری میان اسرائیل و فلسطین بدون در معرض خطر قراردادن امنیت اسرائیل باید تبدیل به یکی از ابعاد مهم هر گونه گفت و گوی دفاعی دو طرف باشد...

]]>
در ضرورت رتبه بندی دانشگاههای ایران! http://www.faratab.com/news/5764/%D8%AF%D8%B1-%D8%B6%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%AA-%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%21 Sat, 18 Feb 17 21:28:10 +0330 در ضرورت رتبه بندی دانشگاههای ایران!
نگاهی به رتبه بندی دانشگاهها و مراکز تحقیقاتی کشور توسط پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC)

]]>
از داعش به داعشیسم ذهنی؛ همزیستی مرگ و زندگی در عراق http://www.faratab.com/news/5768/%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%D8%A7%D8%B9%D8%B4-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D8%B9%D8%B4%DB%8C%D8%B3%D9%85-%D8%B0%D9%87%D9%86%DB%8C%D8%9B-%D9%87%D9%85%D8%B2%DB%8C%D8%B3%D8%AA%DB%8C-%D9%85%D8%B1%DA%AF-%D9%88-%D8%B2%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82 Sat, 18 Feb 17 19:59:53 +0330 از داعش به داعشیسم ذهنی؛ همزیستی مرگ و زندگی در عراق
روتین شدن خشونت و کشتار در سطح کلان اجتماعی و پایان ماکت داعش و تداوم داعشیسم در عراق از جمله مصائب بزرگ امروز عراق به شمار می رود

]]>
مقابل بریگزیت می ایستم http://www.faratab.com/news/5767/-%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84-%D8%A8%D8%B1%DB%8C%DA%AF%D8%B2%DB%8C%D8%AA-%D9%85%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%85- Sat, 18 Feb 17 19:28:01 +0330  مقابل بریگزیت می ایستم
تونی بلر نخست وزیر سابق بریتانیا،روز جمعه از ماموریت خود برای متقاعد کردن مردم در مورد خروج از اتحادیه اروپا و تغییر ذهنیت آنها نسبت به این اقدام، با این استدلال که رای به ترک اتحادیه اروپا تهدیدی برای آینده کشور است خبر داد.

]]>
سایه سنگین سیاست های مالی آمریکا بر بانک های اروپا http://www.faratab.com/news/5766/-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D9%87-%D8%B3%D9%86%DA%AF%DB%8C%D9%86-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D8%A8%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%BE%D8%A7- Sat, 18 Feb 17 19:24:29 +0330  سایه سنگین سیاست های مالی آمریکا بر بانک های اروپا
علیرغم اینکه در سال 2016، بانک های اروپا وضعیت چندان خوبی نداشتند اما به نظر می رسد که روزهای بدتری برای بانک های اروپا به دلیل افزایش هزینه های استقراض از ایالات متحده به اروپا در راه باشد.

]]>
سایه سنگین هدایت بر ادبیات معاصر http://www.faratab.com/news/5765/%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D9%87-%D8%B3%D9%86%DA%AF%DB%8C%D9%86-%D9%87%D8%AF%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%A8%D8%B1-%D8%A7%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B5%D8%B1 Sat, 18 Feb 17 17:04:25 +0330 سایه سنگین هدایت بر ادبیات معاصر
هدایت با آنکه از طبقه مرفه جامعه برآمده بود اما با تعصب خاصی همیشه از مشکلات و دغدغه های طبقه فرودست جامعه نوشت. این تعلق خاطرش به مشکلات اجتماعی مردم، از او چهره ای دغدغه مند را در ادبیات فارسی برای همیشه ثبت کرد

]]>
ترامپ به دنبال تشکیل ائتلاف نظامی کشورهای عربی واسرائیل http://www.faratab.com/news/5756/%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%85%D9%BE-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D9%86%D8%A8%D8%A7%D9%84-%D8%AA%D8%B4%DA%A9%DB%8C%D9%84-%D8%A7%D8%A6%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%81-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B9%D8%B1%D8%A8%DB%8C-%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%DB%8C%D9%84- Sat, 18 Feb 17 16:29:16 +0330 ترامپ به دنبال تشکیل ائتلاف نظامی کشورهای عربی واسرائیل
این ائتلاف نظامی عربستان سعودی، امارات متحده عربی، مصر و اردن را شامل می‌شود و احتمال پیوستن چند کشور عربی دیگر به این ائتلاف در آینده نزدیک نیز وجود دارد. اسرائیل نیز نه به عنوان عضو بلکه به عنوان پشتیبان اطلاعاتی ائتلاف مشارکت خواهد کرد

]]>
روستاشهر، روستایی با برچسب شهر http://www.faratab.com/news/5762/%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%8C-%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%A8%D8%B1%DA%86%D8%B3%D8%A8-%D8%B4%D9%87%D8%B1 Sat, 18 Feb 17 15:32:07 +0330 روستاشهر، روستایی با برچسب شهر
تبديل شدن هر روستا به شهر يعني از بين بردن زمین‌های زراعتي، افزایش ساخت‌ و ساز شهری، تغییر شکل معابر عمومی و صدها تغییر کوچک و بزرگ در فضای شهری و سبک زندگی ساکنان..

]]>
بازگشت به صحرا! http://www.faratab.com/news/5761/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DA%AF%D8%B4%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%D8%B5%D8%AD%D8%B1%D8%A7%21 Sat, 18 Feb 17 15:06:40 +0330 بازگشت به صحرا!
گزارش اکونومیست از حضور نیروی دریایی انگلیس در خلیج فارس

]]>
صفحه ی نخست روزنامه های سیاسی شنبه ۳۰ بهمن http://www.faratab.com/news/5760/%D8%B5%D9%81%D8%AD%D9%87-%DB%8C-%D9%86%D8%AE%D8%B3%D8%AA-%D8%B1%D9%88%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%B4%D9%86%D8%A8%D9%87-%DB%B3%DB%B0-%D8%A8%D9%87%D9%85%D9%86 Sat, 18 Feb 17 08:06:32 +0330 صفحه ی نخست روزنامه های سیاسی شنبه ۳۰ بهمن

]]>
آشتی ملی به سبک عراقی با معماری حکیم http://www.faratab.com/news/5759/%D8%A2%D8%B4%D8%AA%DB%8C-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%B3%D8%A8%DA%A9-%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D9%85%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AD%DA%A9%DB%8C%D9%85 Fri, 17 Feb 17 23:20:37 +0330 آشتی ملی به سبک عراقی با معماری حکیم
از حدود سه ماه قبل، عمار حکیم رئیس حزب شیعی مجلس اعلای عراق از لزوم تدوین سند جامعی برای ایجاد آشتی میان گروه‌های مختلف عراقی خبر داد؛ چندی بعد مجلس اعلا طرح آشتی ملی را تدوین کرد و عمار حکیم گفت‌وگوهای داخلی و خارجی را برای جلب حمایت از این سند آغاز نمود

]]>
تمامیت ارضی و حق انتخاب مردم سوریه اصول اساسی است http://www.faratab.com/news/5754/-%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D8%B1%D8%B6%DB%8C-%D9%88-%D8%AD%D9%82-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85-%D8%B3%D9%88%D8%B1%DB%8C%D9%87-%D8%A7%D8%B5%D9%88%D9%84-%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA Fri, 17 Feb 17 10:06:03 +0330  تمامیت ارضی و حق انتخاب مردم سوریه اصول اساسی است

]]>
اروپا بازار ایران را می خواهد http://www.faratab.com/news/5753/%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%BE%D8%A7-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%A7-%D9%85%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87%D8%AF- Thu, 16 Feb 17 21:43:27 +0330 اروپا بازار ایران را می خواهد
بلومبرگ در گزارشی نوشت:در حالی که کشورهای اروپایی بدنبال تعامل و توسعه روابط تجاری و اقتصادی با ایران هستند، ترامپ در حال فاصله گرفتن از این کشور است.

]]>
صفحه نخست روزنامه های سیاسی پنج شنبه ۲۸ بهمن http://www.faratab.com/news/5749/%D8%B5%D9%81%D8%AD%D9%87-%D9%86%D8%AE%D8%B3%D8%AA-%D8%B1%D9%88%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D9%BE%D9%86%D8%AC-%D8%B4%D9%86%D8%A8%D9%87-%DB%B2%DB%B8-%D8%A8%D9%87%D9%85%D9%86 Thu, 16 Feb 17 09:55:39 +0330 صفحه نخست روزنامه های سیاسی پنج شنبه ۲۸ بهمن

]]>
خطر سقوط قیمت http://www.faratab.com/news/5748/%D8%AE%D8%B7%D8%B1-%D8%B3%D9%82%D9%88%D8%B7-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA Wed, 15 Feb 17 21:53:01 +0330 خطر سقوط قیمت
پایگاه خبری «اویل پرایس»* آمریکا در تحلیلی با تیتر «حمام خون در بازارهای نفت به راه می افتد» این بخش را بار دیگر در معرض خطر سقوط قیمت دانست.

]]>
رایزنی دیپلماتهای ارشد ایران و سوریه در آستانه http://www.faratab.com/news/5746/%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%B2%D9%86%DB%8C-%D8%AF%DB%8C%D9%BE%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%AA%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%B3%D9%88%D8%B1%DB%8C%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%A2%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D9%87 Wed, 15 Feb 17 21:52:11 +0330 رایزنی دیپلماتهای ارشد ایران و سوریه در آستانه
دومین دور گفتگوهای هیات های اعزامی جمهوری اسلامی ایران و جمهوری عربی سوریه به اجلاس بین المللی آستانه، شامگاه امروز چهارشنبه بیست و هفت بهمن نود و پنج انجام شد

]]>