فراتاب-اصلی http://www.faratab.com/category/1/ info@rsm.co.ir Wed, 26 Jun 19 05:07:17 +0430fa آب رفتن تیراژها و لاغرتر شدن صفحات نشریات در کردستان http://www.faratab.com/news/9246/%D8%A2%D8%A8-%D8%B1%D9%81%D8%AA%D9%86-%D8%AA%DB%8C%D8%B1%D8%A7%DA%98%D9%87%D8%A7-%D9%88-%D9%84%D8%A7%D8%BA%D8%B1%D8%AA%D8%B1-%D8%B4%D8%AF%D9%86-%D8%B5%D9%81%D8%AD%D8%A7%D8%AA-%D9%86%D8%B4%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86 Tue, 25 Jun 19 14:30:12 +0430 آب رفتن تیراژها و لاغرتر شدن صفحات نشریات در کردستان
گران شدن کاغذ و در پی آن نایاب شدن این محصول در بازار، مطبوعات چاپی کردستان را مجبور کرد تا دست به عصا راه بروند و برای گذر از این بحران، تیراژهای خود را پایین بیاورند.

]]>
آمادگی ایران برای حل اختلاف با کشورهای حاشیه خلیج فارس http://www.faratab.com/news/9252/%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AD%D9%84-%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%81-%D8%A8%D8%A7-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AD%D8%A7%D8%B4%DB%8C%D9%87-%D8%AE%D9%84%DB%8C%D8%AC-%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3- Mon, 24 Jun 19 18:29:11 +0430 آمادگی ایران برای حل اختلاف با کشورهای حاشیه خلیج فارس
ایران پیشنهاداتی نظیر مجمع گفت‌وگوهای منطقه‌ای و پیمان عدم تجاوز را مطرح کرده و آنها هستند که باید تصمیم‌گیری کنند؛ ایران با آغوش باز و علیرغم برخی اختلافات آماده گفت‌وگو با آنها است.

]]>
اکرم امام اوغلو تثبیت قاطعانه تر یک پیروزی! http://www.faratab.com/news/9251/%D8%A7%DA%A9%D8%B1%D9%85-%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%88%D8%BA%D9%84%D9%88-%D8%AA%D8%AB%D8%A8%DB%8C%D8%AA-%D9%82%D8%A7%D8%B7%D8%B9%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%AA%D8%B1-%DB%8C%DA%A9-%D9%BE%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%B2%DB%8C%21 Mon, 24 Jun 19 08:29:34 +0430 اکرم امام اوغلو تثبیت قاطعانه تر یک پیروزی!

]]>
بایسته های ساخت و پایداری یک رابطه! http://www.faratab.com/news/9242/%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D9%88-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%DB%8C%DA%A9-%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B7%D9%87%21 Sun, 23 Jun 19 13:04:29 +0430 بایسته های ساخت و پایداری یک رابطه!

]]>
نارکوتروریسم تهدیدی علیه امنیت ملی http://www.faratab.com/news/9249/%D9%86%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D9%88%D8%AA%D8%B1%D9%88%D8%B1%DB%8C%D8%B3%D9%85-%D8%AA%D9%87%D8%AF%DB%8C%D8%AF%DB%8C-%D8%B9%D9%84%DB%8C%D9%87-%D8%A7%D9%85%D9%86%DB%8C%D8%AA-%D9%85%D9%84%DB%8C- Sun, 23 Jun 19 11:39:13 +0430 نارکوتروریسم تهدیدی علیه امنیت ملی

]]>
تحقیقات در زمینه سرطان، امیدهای زیادی را برای درمان به وجود آورده است http://www.faratab.com/news/9248/%D8%AA%D8%AD%D9%82%DB%8C%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86%D9%87-%D8%B3%D8%B1%D8%B7%D8%A7%D9%86%D8%8C-%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B2%DB%8C%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D9%88%D8%AC%D9%88%D8%AF-%D8%A2%D9%88%D8%B1%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA Sun, 23 Jun 19 11:22:57 +0430 تحقیقات در زمینه سرطان، امیدهای زیادی را برای درمان به وجود آورده است
معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت گفت: به سختی می توان از حمایت های دولتی برای حمایت از تحقیقات بهره گرفت، لذا چنانچه به منابع مردمی وصل شویم، موفق تر عمل کرده و حمایت از طرح های بیشتری را دنبال خواهیم کرد.

]]>
شماره دوم ماهنامه الکترونیکی فراتاب http://www.faratab.com/news/9245/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%AF%D9%88%D9%85-%D9%85%D8%A7%D9%87%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%DB%8C%DA%A9%DB%8C-%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D8%A7%D8%A8 Thu, 20 Jun 19 18:12:59 +0430 شماره دوم ماهنامه الکترونیکی فراتاب
ماهنامه مذکور کاری از گروه رسانه ای فراتاب است که در آن بطور اختصاصی کوشش می شود تحولات و مسائل مناطق کردنشین چه در ایران و چه در دیگر مناطق خاورمیانه را با نگاهی تحلیلی -رسانه ای تحت پوشش قرار دهد.

]]>
کالای عمومی در ایران، سرمایه‌ی ملی یا اتلاف منابع؟ http://www.faratab.com/news/9243/%DA%A9%D8%A7%D9%84%D8%A7%DB%8C-%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%8C-%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87%E2%80%8C%DB%8C-%D9%85%D9%84%DB%8C-%DB%8C%D8%A7-%D8%A7%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%81-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%A8%D8%B9%D8%9F Thu, 20 Jun 19 12:20:17 +0430 کالای عمومی در ایران، سرمایه‌ی ملی یا اتلاف منابع؟

]]>
پیامدهای سیاست زدگی یک جامعه! http://www.faratab.com/news/9241/%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D9%85%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%B2%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%DB%8C%DA%A9-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D9%87%21 Mon, 17 Jun 19 03:18:23 +0430 پیامدهای سیاست زدگی یک جامعه!
زنگ ها به صدا درآمده اند؛ سیاست زدگی تهدیدی برای عقلانیت و خردورزی

]]>
برنامه کاری هفته جاری مجلس http://www.faratab.com/news/9239/%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%87%D9%81%D8%AA%D9%87-%D8%AC%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3 Sun, 16 Jun 19 10:34:42 +0430 مجلس این هفته روز‌های یکشنبه (امروز)، دوشنبه (فردا) و سه‌شنبه (پس فردا) جلسه علنی خواهد داشت.

]]>
نگاهی مفهومی به رمان طوطی فلوبر اثر جولین بارنز http://www.faratab.com/news/9238/%D9%86%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D9%85%D9%81%D9%87%D9%88%D9%85%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%B7%D9%88%D8%B7%DB%8C-%D9%81%D9%84%D9%88%D8%A8%D8%B1-%D8%A7%D8%AB%D8%B1-%D8%AC%D9%88%D9%84%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%86%D8%B2 Sun, 16 Jun 19 09:20:20 +0430 نگاهی مفهومی به رمان طوطی فلوبر اثر جولین بارنز
طوطی فلوبر نه رمان شخصیت­هاست نه رمانی قصه­ گو. همان گونه که از عنوان کتاب انتظار می­رود محوریت اصلی این کتاب حول نویسنده­ ی رمان فاخر مادام بوواری و طوطی الهام بخش وی در خصوص رمان ساده دل می­گردد. امّا این گردش تا به چه اندازه مورد تأیید است؟

]]>
ماموریت دشوار آبه برای آب کردن یخ دیپلماسی! http://www.faratab.com/news/9237/%D9%85%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D8%AF%D8%B4%D9%88%D8%A7%D8%B1-%D8%A2%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%D8%A8-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86-%DB%8C%D8%AE-%D8%AF%DB%8C%D9%BE%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%B3%DB%8C%21 Wed, 12 Jun 19 23:13:36 +0430 ماموریت دشوار آبه برای آب کردن یخ دیپلماسی!

]]>
شخصیت اعتیادآور http://www.faratab.com/news/9236/%D8%B4%D8%AE%D8%B5%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%DB%8C%D8%A7%D8%AF%D8%A2%D9%88%D8%B1 Mon, 10 Jun 19 14:42:57 +0430 شخصیت اعتیادآور

]]>
تکذیب درخواست خرید سامانه اس ۴۰۰ از روسیه http://www.faratab.com/news/9235/%D8%AA%DA%A9%D8%B0%DB%8C%D8%A8-%D8%AF%D8%B1%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AA--%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%A7%D8%B3-%DB%B4%DB%B0%DB%B0-%D8%A7%D8%B2-%D8%B1%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%87- Mon, 10 Jun 19 12:11:15 +0430 تکذیب درخواست  خرید سامانه اس ۴۰۰ از روسیه
سخنگوی وزارت امور خارجه گفت: درخواستی از روسیه برای خرید سامانه اس ۴۰۰ نداشته‌ایم، فعلاً احساس نیازی به این سامانه نداریم و دانشمندان ما سامانه‌هایی را طراحی کرده‌اند که کمتر از آنها نیست.

]]>
ترامپ، اولین رئیس جمهور یک دوره ای قرن 21 خواهد شد ؟ http://www.faratab.com/news/9234/%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%85%D9%BE%D8%8C-%D8%A7%D9%88%D9%84%DB%8C%D9%86-%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1-%DB%8C%DA%A9-%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D9%82%D8%B1%D9%86-21-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87%D8%AF-%D8%B4%D8%AF-%D8%9F Sun, 09 Jun 19 02:57:17 +0430 ترامپ، اولین رئیس جمهور یک دوره ای قرن 21 خواهد شد ؟
حزب دموکرات در فوریه گذشته اعلام کرده بود که در صورت برنده شدن در انتخابات 2020، اتفاقات تازه ای در سیاست خارجی این کشور رخ خواهد داد که بازگشت به توافق هسته ای با ایران (برجام) یکی از آنها است.

]]>
تغییر مالک باشگاه فوتبال آوالان استان کردستان http://www.faratab.com/news/9230/%D8%AA%D8%BA%DB%8C%DB%8C%D8%B1-%D9%85%D8%A7%D9%84%DA%A9-%D8%A8%D8%A7%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%81%D9%88%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D9%84-%D8%A2%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86 Wed, 05 Jun 19 13:44:38 +0430 تغییر مالک باشگاه فوتبال آوالان استان کردستان
مالکیت باشگاه فوتبال آولان کامیاران به عنوان تنها نماینده استان کردستان در لیگ دسته دوم فوتبال کشور به مختار(اخلاق) فروردینی واگذار شد.

]]>
رأی 27 درصدی اعراب به احزاب صهیونیست! http://www.faratab.com/news/9232/%D8%B1%D8%A3%DB%8C-27-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF%DB%8C-%D8%A7%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D8%A8-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D8%AD%D8%B2%D8%A7%D8%A8-%D8%B5%D9%87%DB%8C%D9%88%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA%21 Mon, 03 Jun 19 14:20:09 +0430 رأی 27 درصدی اعراب به احزاب صهیونیست!
بنابر گزارش کمیته نظارت بر انتخابات اسرائیل در انتخابات گذشته این رژیم 27 درصد اعراب ساکن اسرائیل به احزاب غیر عربی و صهیونیست رأی داده اند.

]]>
کشف یک جهش ژنتیکی مشترک در روده و مغز افراد مبتلا به اوتیسم http://www.faratab.com/news/9229/%DA%A9%D8%B4%D9%81-%DB%8C%DA%A9-%D8%AC%D9%87%D8%B4-%DA%98%D9%86%D8%AA%DB%8C%DA%A9%DB%8C-%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%B1%DA%A9-%D8%AF%D8%B1-%D8%B1%D9%88%D8%AF%D9%87-%D9%88-%D9%85%D8%BA%D8%B2-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D8%A8%D8%AA%D9%84%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3%D9%85 Sat, 01 Jun 19 18:59:19 +0430 کشف یک جهش ژنتیکی مشترک در روده و مغز افراد مبتلا به اوتیسم
محققان استرالیایی در جریان یک مطالعه جدید متوجه شدند، یک جهش ژنتیکی که بر ارتباط نورونی در مغز افراد مبتلا به اوتیسم تاثیر دارد موجب اختلال در عملکرد روده این افراد نیز می‌شود.

]]>
۱۲ درصد ایرانی ها سیگاری هستند! http://www.faratab.com/news/9227/%DB%B1%DB%B2-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%87%D8%A7-%D8%B3%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%87%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%AF%21 Sat, 01 Jun 19 10:47:53 +0430 ۱۲ درصد ایرانی ها سیگاری هستند!
رئیس مرکز تحقیقات پیشگیری و کنترل دخانیات دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، از دخانیات به عنوان اولین علت قابل پیشگیری از مرگ و میر نام برد و گفت: ۱۲ درصد جامعه سیگار می کشند.

]]>
ایرانی‌ها ۳ برابر استاندارد جهانی نمک مصرف می کنند! http://www.faratab.com/news/9226/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C%E2%80%8C%D9%87%D8%A7-%DB%B3-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%86%D9%85%DA%A9-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%81-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF%21 Fri, 31 May 19 13:09:57 +0430 ایرانی‌ها ۳ برابر استاندارد جهانی نمک مصرف می کنند!
معاون بهداشت وزارت بهداشت گفت: الزامی است که صنایع غذایی و کارخانجات میزان نمک مصرف شده در فرآوری غذاها را کاهش دهند، البته این اقدام توسط معاونت غذا و دارو آغاز شده است اما باید این موضوع با جدیت بیشتری این موضوع پیگیری شود.

]]>
سیل و زلزله مخاطرات اصلی کشور در 4 دهه گذشته http://www.faratab.com/news/9225/%D8%B3%DB%8C%D9%84-%D9%88-%D8%B2%D9%84%D8%B2%D9%84%D9%87-%D9%85%D8%AE%D8%A7%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D8%B5%D9%84%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-4-%D8%AF%D9%87%D9%87-%DA%AF%D8%B0%D8%B4%D8%AA%D9%87 Fri, 31 May 19 11:39:29 +0430 سیل و زلزله مخاطرات اصلی کشور در 4 دهه گذشته
مشاور معاون بهداشت وزارت بهداشت درمدیریت کاهش خطر بلایا گفت: براساس مطالعات انجام شده، نسبت وقوع مخاطرات در ایران طی سال های ۱۹۷۰تا۲۰۱۰، سیل با ۶۱ درصد و زلزله با ۲۸ درصد بیشترین مخاطرات رخ داده بوده‌اند.

]]>
در ترکیه، یک کُرد فقط یک برگه رای است و نه بیشتر! http://www.faratab.com/news/9219/%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D9%87%D8%8C-%DB%8C%DA%A9-%DA%A9%D9%8F%D8%B1%D8%AF-%D9%81%D9%82%D8%B7-%DB%8C%DA%A9-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D9%87-%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D9%88-%D9%86%D9%87-%D8%A8%DB%8C%D8%B4%D8%AA%D8%B1%21 Thu, 30 May 19 19:05:11 +0430 در ترکیه، یک کُرد فقط یک برگه رای است و نه بیشتر!
دمیرتاش: کردها در ترکیه رأی دهندهِ فاقد ارزش ملی هستند

]]>
رانده از بهشت، مانده از پاستور واینک دربند شاپور! http://www.faratab.com/news/9223/%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D9%87%D8%B4%D8%AA%D8%8C-%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%D9%BE%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D9%88%D8%A7%DB%8C%D9%86%DA%A9-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D9%86%D8%AF-%D8%B4%D8%A7%D9%BE%D9%88%D8%B1%21 Tue, 28 May 19 23:13:10 +0430 رانده از بهشت، مانده از پاستور واینک دربند شاپور!
کاندیدای پنجمین دوره‌ی انتخابات شورای شهر از اسلامشهر، بازیگر مورد تقدیر قرار گرفته‌ی صداوسیمای مرکز کرمانشاه و در نهایت، همسر دوم و مقتول محمدعلی نجفی شهردار سابق تهران.

]]>
نجفی از وزارت آموزش و پرورش و شهرداری تا سیمای یک قاتل! http://www.faratab.com/news/9222/%D9%86%D8%AC%D9%81%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D9%88-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%B4-%D9%88-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AA%D8%A7-%D8%B3%DB%8C%D9%85%D8%A7%DB%8C-%DB%8C%DA%A9-%D9%82%D8%A7%D8%AA%D9%84%21 Tue, 28 May 19 22:18:44 +0430 نجفی از وزارت آموزش و پرورش و شهرداری تا سیمای یک قاتل!

]]>
نیچیروان بارزانی رسما رهبر اقلیم کردستان عراق شد http://www.faratab.com/news/9220/%D9%86%DB%8C%DA%86%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%B1%D8%B3%D9%85%D8%A7-%D8%B1%D9%87%D8%A8%D8%B1-%D8%A7%D9%82%D9%84%DB%8C%D9%85-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82-%D8%B4%D8%AF Tue, 28 May 19 17:12:14 +0430 نیچیروان بارزانی رسما رهبر اقلیم کردستان عراق شد

]]>
تناقضی در رفتار و صحبت های مقامات ترکیه وجود ندارد http://www.faratab.com/news/9218/%D8%AA%D9%86%D8%A7%D9%82%D8%B6%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B1%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%B1-%D9%88-%D8%B5%D8%AD%D8%A8%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D9%87-%D9%88%D8%AC%D9%88%D8%AF-%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF Tue, 28 May 19 14:10:10 +0430 تناقضی در رفتار و صحبت های مقامات ترکیه وجود ندارد
سخنگوی وزارت امور حارجه اعلام کرد که تناقضی در رفتار و گفتار مقامات ترکیه وجود ندارد.

]]>
بحران تشکیل کابینه جدید در اسرائیل ادامه دارد http://www.faratab.com/news/9217/%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%B4%DA%A9%DB%8C%D9%84-%DA%A9%D8%A7%D8%A8%DB%8C%D9%86%D9%87-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%DB%8C%D9%84-%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF Mon, 27 May 19 18:39:52 +0430 بحران تشکیل کابینه جدید در اسرائیل ادامه دارد

]]>
نشر کتاب الکترونیک ایده جدید ناشران در دشواره گرانی کاغذ! http://www.faratab.com/news/9215/%D9%86%D8%B4%D8%B1-%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%DB%8C%DA%A9-%D8%A7%DB%8C%D8%AF%D9%87-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D9%86%D8%A7%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D8%B4%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%87-%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%BA%D8%B0%21 Tue, 21 May 19 01:31:31 +0430 نشر کتاب الکترونیک ایده جدید ناشران در دشواره گرانی کاغذ!

]]>
ترامپ و پرونده ای بنام ایران! http://www.faratab.com/news/9204/%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%85%D9%BE-%D9%88-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%85-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%21 Mon, 20 May 19 00:55:17 +0430 ترامپ و پرونده ای بنام ایران!

]]>
یکی داستان است پر آب چشم! http://www.faratab.com/news/9214/%DB%8C%DA%A9%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D9%BE%D8%B1-%D8%A2%D8%A8-%DA%86%D8%B4%D9%85%21 Sun, 19 May 19 10:28:55 +0430 یکی داستان است پر آب چشم!

]]>
نگاهی به رمان حصار و سگ های پدرم http://www.faratab.com/news/9212/%D9%86%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AD%D8%B5%D8%A7%D8%B1-%D9%88-%D8%B3%DA%AF-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%D8%AF%D8%B1%D9%85 Sat, 18 May 19 18:48:32 +0430 نگاهی به رمان حصار و سگ های پدرم
رمان حصار و سگ‌های پدرم اثر شیرزاد حسن، یکی از بزرگ‌ترین داستان‌نویسان کُرد است که به عقیده بسیاری از منتقدان نقطه عطفی در ادبیات کُردی است.

]]>
کیاست سیاه http://www.faratab.com/news/9211/%DA%A9%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D9%87 Sat, 18 May 19 16:46:14 +0430 کیاست سیاه
در حالیکه برخی احزاب میانه‌رو می‌پندارند با اقتباس از پوپولیست‌های راست افراطی می‌توانند آن‌ها را از میدان به در کنند، اما سه انتخابات مهم سال 2018 در اروپا نشان می‌دهد این استراتژی اشتباه است.

]]>
انتقاد نماینده مریوان به وزیر راه بخاطر وضع اسفبار جاده ها http://www.faratab.com/news/9210/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%AF-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87-%D9%85%D8%B1%DB%8C%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%A8%D8%AE%D8%A7%D8%B7%D8%B1-%D9%88%D8%B6%D8%B9-%D8%A7%D8%B3%D9%81%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%AC%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D9%87%D8%A7 Sat, 18 May 19 12:10:00 +0430 انتقاد نماینده مریوان به وزیر راه بخاطر وضع اسفبار جاده ها

]]>
تحقق اخلاق رويايي در روياي اخلاقي http://www.faratab.com/news/9209/%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%82-%D8%A7%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%82-%D8%B1%D9%88%D9%8A%D8%A7%D9%8A%D9%8A-%D8%AF%D8%B1-%D8%B1%D9%88%D9%8A%D8%A7%D9%8A-%D8%A7%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%82%D9%8A Wed, 15 May 19 16:42:07 +0430 تحقق اخلاق رويايي در روياي اخلاقي
با ژرف نگري در رؤیاهای شاهنامه به ناخودآگاه پیشینیان خویش در طول هزاره­ های متمادی و آمال و افکار آنان که محتویات ضمیرناخودآگاه است، پی می­‌بریم.

]]>
انرژی‌های تجدیدپذیر منجر به کاهش چشمگیر هزینه‌ها می‌شود http://www.faratab.com/news/9208/%D8%A7%D9%86%D8%B1%DA%98%DB%8C%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D9%BE%D8%B0%DB%8C%D8%B1-%D9%85%D9%86%D8%AC%D8%B1-%D8%A8%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%DA%86%D8%B4%D9%85%DA%AF%DB%8C%D8%B1-%D9%87%D8%B2%DB%8C%D9%86%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%B4%D9%88%D8%AF Wed, 15 May 19 16:01:16 +0430 انرژی‌های تجدیدپذیر منجر به کاهش چشمگیر هزینه‌ها می‌شود
مهدخت ذاکری درباره دلایل گرایش به استفاده از انرژی های تجدیدپذیر اظهار داشت: استفاده از این انرژی ها در کنار کاهش آلودگی هوا، در میان مدت باعث کاهش چشمگیر هزینه ها می شود.

]]>
رخداد، سوژه و حقیقت http://www.faratab.com/news/9207/%D8%B1%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D8%8C-%D8%B3%D9%88%DA%98%D9%87-%D9%88-%D8%AD%D9%82%DB%8C%D9%82%D8%AA Wed, 15 May 19 12:41:21 +0430 رخداد، سوژه و حقیقت

]]>
تهران – واشنگتن و استراتژی دیپلماسی آبشاری http://www.faratab.com/news/9206/%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%E2%80%93-%D9%88%D8%A7%D8%B4%D9%86%DA%AF%D8%AA%D9%86-%D9%88-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AA%DA%98%DB%8C-%D8%AF%DB%8C%D9%BE%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%A2%D8%A8%D8%B4%D8%A7%D8%B1%DB%8C Tue, 14 May 19 14:34:14 +0430 تهران – واشنگتن و استراتژی دیپلماسی آبشاری

]]>
پای روحانی بایستیم! http://www.faratab.com/news/9205/%D9%BE%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D8%AD%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D9%85%21 Tue, 14 May 19 10:13:43 +0430 پای روحانی بایستیم!

]]>
ناکامی سیاست های راهبردی آمریکا در خاورمیانه http://www.faratab.com/news/9203/%D9%86%D8%A7%DA%A9%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%D8%A7%D9%87%D8%A8%D8%B1%D8%AF%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%AE%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%87------------ Sun, 12 May 19 13:25:36 +0430 ناکامی سیاست های راهبردی آمریکا در خاورمیانه

]]>
انتشار مجموعه شعر «هوس» اثر دکتر حمید حشمدار http://www.faratab.com/news/9202/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%AC%D9%85%D9%88%D8%B9%D9%87-%D8%B4%D8%B9%D8%B1-%C2%AB%D9%87%D9%88%D8%B3%C2%BB-%D8%A7%D8%AB%D8%B1-%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1-%D8%AD%D9%85%DB%8C%D8%AF-%D8%AD%D8%B4%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1 Sat, 11 May 19 13:57:49 +0430 انتشار مجموعه شعر «هوس» اثر دکتر حمید حشمدار

]]>
احتمال ماندن بریتانیا در اتحادیه را 30 درصد می‌دانم! http://www.faratab.com/news/9201/-%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%84-%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%86-%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D9%87-%D8%B1%D8%A7-30-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%85%21 Fri, 10 May 19 17:30:11 +0430  احتمال ماندن بریتانیا در اتحادیه را 30 درصد می‌دانم!
دونالد تاسک، رئیس شورای اروپا معتقد است هنوز این امکان وجود دارد که فرایند خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا به طور کامل متوقف شود.

]]>
کودک همسری و پیامدهای آن در جامعه! http://www.faratab.com/news/9194/%DA%A9%D9%88%D8%AF%DA%A9-%D9%87%D9%85%D8%B3%D8%B1%DB%8C-%D9%88-%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D9%85%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D9%87%21 Fri, 10 May 19 03:26:04 +0430 کودک همسری و پیامدهای آن در جامعه!

]]>
آرزوهای مدینه به روایت نقاشی و همدلی http://www.faratab.com/news/9199/%D8%A2%D8%B1%D8%B2%D9%88%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D9%86%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D8%B1%D9%88%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D9%86%D9%82%D8%A7%D8%B4%DB%8C-%D9%88-%D9%87%D9%85%D8%AF%D9%84%DB%8C Fri, 10 May 19 02:10:05 +0430 آرزوهای مدینه به روایت نقاشی و همدلی

]]>
خریداران نفت ایران در قبال تحریم‌ها چه می‌کنند؟ http://www.faratab.com/news/9198/%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%86%D9%81%D8%AA-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D9%82%D8%A8%D8%A7%D9%84-%D8%AA%D8%AD%D8%B1%DB%8C%D9%85%E2%80%8C%D9%87%D8%A7-%DA%86%D9%87-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF%D8%9F Thu, 09 May 19 00:40:40 +0430 خریداران نفت ایران در قبال تحریم‌ها چه می‌کنند؟
پس از تصمیم ایالات متحده مبنی بر لغو معافیت‌های نفتی ایران، حالا اما پرسش این است که چه رویدادی در انتظار صادرات نفت ایران خواهد بود و از سوی دیگر، خریداران چه تصمیمی در این باره خواهند گرفت؟

]]>
حمایت رئیس جمهور از طرح های توسعه مجموعه نمایشگاهی شهر آفتاب http://www.faratab.com/news/9195/%D8%AD%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D9%85%D8%AC%D9%85%D9%88%D8%B9%D9%87-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D8%A2%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%A8 Sat, 04 May 19 16:45:34 +0430 حمایت رئیس جمهور از طرح های توسعه مجموعه نمایشگاهی شهر آفتاب
روحانی و هیات دولت توافق خود را برای پیشبرد استراتژی‌های سه‌گانه توسعه مجموعه نمایشگاهی شهر آفتاب اعلام کرده‌اند و هم اینک کمیسیونی تخصصی مسئول پیگیری و اجرایی آن کرده است.

]]>
اصالت وجود؛ حقیقتی ورای جنسیت! http://www.faratab.com/news/9192/%D8%A7%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%AA-%D9%88%D8%AC%D9%88%D8%AF%D8%9B-%D8%AD%D9%82%DB%8C%D9%82%D8%AA%DB%8C-%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D9%86%D8%B3%DB%8C%D8%AA%21 Tue, 23 Apr 19 00:18:16 +0430 اصالت وجود؛ حقیقتی ورای جنسیت!

]]>
روشنگری، انقلاب و رومانتیسیسم: تکوین اندیشه سیاسی مدرن آلمانی http://www.faratab.com/news/9190/%D8%B1%D9%88%D8%B4%D9%86%DA%AF%D8%B1%DB%8C%D8%8C-%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8-%D9%88-%D8%B1%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AA%DB%8C%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D9%85%3A-%D8%AA%DA%A9%D9%88%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%86%D8%AF%DB%8C%D8%B4%D9%87-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D9%85%D8%AF%D8%B1%D9%86-%D8%A2%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C Mon, 22 Apr 19 00:31:46 +0430 روشنگری، انقلاب و رومانتیسیسم: تکوین اندیشه سیاسی مدرن آلمانی
تکوین اندیشۀ سیاسی مدرن آلمانی: 1800-1790 / فردریک بِیزر / قسمت دوم

]]>
قدرت بی قدرتان http://www.faratab.com/news/9189/%D9%82%D8%AF%D8%B1%D8%AA-%D8%A8%DB%8C-%D9%82%D8%AF%D8%B1%D8%AA%D8%A7%D9%86 Sat, 20 Apr 19 11:16:00 +0430 قدرت بی قدرتان
به تازگی در ایران مهم‌ترین و تأثیرگذارترین کتاب واسلاو هاول به نام «قدرت بی‌قدرتان» به قلم احسان کیانی‌خواه ترجمه و توسط نشر نو منتسر شده است. این کتاب دومین مورد از مجموعه دوم «تجربه و هنر زندگی» است که پس از «فلسفه تنهایی» روانه بازار کتاب شده است.

]]>
پنجمین دوره آموزش فشرده روزنامه نگاری حرفه ای http://www.faratab.com/news/9188/%D9%BE%D9%86%D8%AC%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D9%81%D8%B4%D8%B1%D8%AF%D9%87-%D8%B1%D9%88%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%86%DA%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AD%D8%B1%D9%81%D9%87-%D8%A7%DB%8C Wed, 10 Apr 19 02:33:49 +0430 پنجمین دوره آموزش فشرده روزنامه نگاری حرفه ای
از تنظیم خبر تا تکنیکهای تحلیل نویسی ژورنالیستی

]]>
عراق عبدالمهدی؛ بندبازی در موازنه http://www.faratab.com/news/9186/%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82-%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%87%D8%AF%DB%8C%D8%9B-%D8%A8%D9%86%D8%AF%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B2%D9%86%D9%87 Mon, 08 Apr 19 16:38:41 +0430 عراق عبدالمهدی؛ بندبازی در موازنه

]]>