فراتاب-اصلی http://www.faratab.com/category/1/ info@rsm.co.ir Sun, 18 Nov 18 16:39:59 +0330fa روایت های متغیر عربستان از قتل جمال خاشقچی http://www.faratab.com/news/8982/%D8%B1%D9%88%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%AA%D8%BA%DB%8C%D8%B1-%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D9%82%D8%AA%D9%84-%D8%AC%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%AE%D8%A7%D8%B4%D9%82%DA%86%DB%8C Sun, 18 Nov 18 12:14:19 +0330 روایت های متغیر عربستان از قتل جمال خاشقچی
عربستان با قتل جمال خاشقچی در کنسولگری این کشور در استانبول با مشکلی جدی مواجه شده است. ریاض با روایت های متغیر تلاش کرد اعتبار از دست رفته خود را احیا کند. آیا تلاش هایش موفقیت آمیز خواهد بود؟

]]>
کنفراس شبکه های هوشمند انرژی http://www.faratab.com/news/9031/%DA%A9%D9%86%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%B3-%D8%B4%D8%A8%DA%A9%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%87%D9%88%D8%B4%D9%85%D9%86%D8%AF-%D8%A7%D9%86%D8%B1%DA%98%DB%8C Sun, 18 Nov 18 10:17:46 +0330 کنفراس شبکه های هوشمند انرژی

]]>
تهران - اربیل؛ حرکت بر مدار گسترش روابط سیاسی-اقتصادی http://www.faratab.com/news/9034/-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86---%D8%A7%D8%B1%D8%A8%DB%8C%D9%84%D8%9B-%D8%AD%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D8%A8%D8%B1-%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%DA%AF%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%B4-%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%B7-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C Sun, 18 Nov 18 09:38:25 +0330  تهران - اربیل؛ حرکت بر مدار گسترش روابط سیاسی-اقتصادی
ترکیه همواره روابط خود با اقلیم کردستان را حفظ کرده و حتی زمانی که قرار بود مرزهایش را بر روی کُردها ببندد این کار را نکرد...

]]>
سفر به سرزمینی  برخاسته از دل هزاره ­های تاریخ http://www.faratab.com/news/9033/%D8%B3%D9%81%D8%B1-%D8%A8%D9%87-%D8%B3%D8%B1%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C-%C2%A0%D8%A8%D8%B1%D8%AE%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%D9%84-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D9%87-%C2%AD%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE Sun, 18 Nov 18 09:29:48 +0330 سفر به سرزمینی  برخاسته از دل هزاره ­های تاریخ

]]>
مگناکارتا: ریشه های قرون وسطایی سیاست مدرن http://www.faratab.com/news/9032/%D9%85%DA%AF%D9%86%D8%A7%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%A7%3A-%D8%B1%DB%8C%D8%B4%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%82%D8%B1%D9%88%D9%86-%D9%88%D8%B3%D8%B7%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D9%85%D8%AF%D8%B1%D9%86 Sat, 17 Nov 18 14:41:30 +0330 مگناکارتا: ریشه های قرون وسطایی سیاست مدرن
مگناکارتا برآیند نخستین مواجه جدی جامعه فئودالی انگلستان با پادشاه برای به رسمیت شناخته شدن حقوق جامعه در عرصه عمومی بود که به یک نماد در تاریخ بریتانیا مبدل شده است.

]]>
خطراتِ پنهانِ کم شنوایی در سالمندان http://www.faratab.com/news/9029/%D8%AE%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%90-%D9%BE%D9%86%D9%87%D8%A7%D9%86%D9%90-%DA%A9%D9%85-%D8%B4%D9%86%D9%88%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86 Thu, 15 Nov 18 16:46:11 +0330 خطراتِ پنهانِ کم شنوایی در سالمندان

]]>
از دل غار سهولان تا بلندی های مه آلود مهاباد http://www.faratab.com/news/9024/%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%D9%84-%D8%BA%D8%A7%D8%B1-%D8%B3%D9%87%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%A7-%D8%A8%D9%84%D9%86%D8%AF%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D9%87-%D8%A2%D9%84%D9%88%D8%AF-%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AF Thu, 15 Nov 18 16:13:41 +0330 از دل غار سهولان تا بلندی های مه آلود مهاباد

]]>
آیا زرتشت در غرب ایران و منطقه ای میان کُردها و ارمنی ها می زیسته است؟ http://www.faratab.com/news/9010/%D8%A2%DB%8C%D8%A7-%D8%B2%D8%B1%D8%AA%D8%B4%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D8%BA%D8%B1%D8%A8-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88--%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D9%8F%D8%B1%D8%AF%D9%87%D8%A7-%D9%88-%D8%A7%D8%B1%D9%85%D9%86%DB%8C-%D9%87%D8%A7-%D9%85%DB%8C-%D8%B2%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%9F Wed, 14 Nov 18 12:20:22 +0330 آیا زرتشت در غرب ایران و  منطقه ای میان کُردها و ارمنی ها می زیسته است؟
درباره زادگاه زرتشت روایت‌های گوناگونی وجود دارد. برخی از آن‌ها زرتشت را به آسیای صغیر و بلخ و اطراف آن، برخی دیگر او را به افغانستان و یا خراسان منتسب می‌کنند. در این بین برخی وجود زرتشت و زادگاهش را در غرب فلات ایران می‌کاوند

]]>
مجنونِ گمشده http://www.faratab.com/news/9023/%D9%85%D8%AC%D9%86%D9%88%D9%86%D9%90-%DA%AF%D9%85%D8%B4%D8%AF%D9%87 Tue, 13 Nov 18 15:04:24 +0330 مجنونِ گمشده
احساس «گمشده مجنون» به وطن، همان گمشدۀ امروز ایران است. احساسی که در سایه آن می توان پرده های خودمحوری را از روی سیاست و مدیریت سیاسی کشور کنار زد و زخم های مشترک ایران و ایرانی را مبنایی برای اجماع سیاستمداران، روشنفکران و روحانیون و مردم آن قرار داد.

]]>
قتل خاشقجی و اعتبار جهانی ترکیه http://www.faratab.com/news/9022/%D9%82%D8%AA%D9%84-%D8%AE%D8%A7%D8%B4%D9%82%D8%AC%DB%8C-%D9%88-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AA%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D9%87 Tue, 13 Nov 18 09:44:01 +0330 قتل خاشقجی و اعتبار جهانی ترکیه
در حالی که حدود چهل روز از قتل جمال خاشقجی می گذرد، اعتبار و حیثیت جهانی ترکیه به رسیدگی دقیق این پرونده گره خورده است.

]]>
افزایش قیمت نفت به دنبال کاهش صادرات عربستان http://www.faratab.com/news/9017/%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D9%86%D9%81%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D9%86%D8%A8%D8%A7%D9%84-%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86 Tue, 13 Nov 18 01:06:31 +0330 افزایش قیمت نفت به دنبال کاهش صادرات عربستان
وزیر انرژی عربستان سعودی روز یکشنبه اعلام کرد: این کشور قصد دارد میزان عرضه نفت خود به بازارهای جهانی را ۵۰۰ هزار بشکه در روز در دسامبر کاهش دهد

]]>
کاهلی در زندگی کردن http://www.faratab.com/news/9021/%DA%A9%D8%A7%D9%87%D9%84%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B2%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86 Mon, 12 Nov 18 14:57:07 +0330 کاهلی در زندگی کردن
امروزه غالب مخاطبان سینما باور دارند که فیلمی که رضا عطاران، حمید فرخنژاد و امین حیایی در آن بازی می کنند بلاشک خنده دار و طنز است؛ البته که این قاعده در خصوص فیلم خانم یایا صدق نمی­کند. چرا که نه به بازیگران بلکه باید به کارگردان توجه داشت.

]]>
رُمان روی آسفالت داغ http://www.faratab.com/news/9020/%D8%B1%D9%8F%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D9%88%DB%8C-%D8%A2%D8%B3%D9%81%D8%A7%D9%84%D8%AA-%D8%AF%D8%A7%D8%BA Mon, 12 Nov 18 11:55:56 +0330 رُمان روی آسفالت داغ
روی آسفالت داغ تازه ترین رمان نازیلا نوبهاری در تابستان ۱۳۹۷ توسط انتشارات ابراهیم در ۲۸۰ صفحه به چاپ رسیده است.

]]>
بانه؛ شهری رو‌به آفتاب http://www.faratab.com/news/9008/%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%87%D8%9B-%D8%B4%D9%87%D8%B1%DB%8C-%D8%B1%D9%88%E2%80%8C%D8%A8%D9%87-%D8%A2%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%A8 Mon, 12 Nov 18 11:37:57 +0330 بانه؛ شهری رو‌به آفتاب

]]>
پروژه اي براي مردمي كردن مبارزه با مواد مخدر http://www.faratab.com/news/9018/%D9%BE%D8%B1%D9%88%DA%98%D9%87-%D8%A7%D9%8A-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%8A-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85%D9%8A-%D9%83%D8%B1%D8%AF%D9%86-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D8%AE%D8%AF%D8%B1 Mon, 12 Nov 18 11:32:58 +0330 پروژه اي براي مردمي كردن مبارزه با مواد مخدر
در این مقاله نگارنده می کوشد نشان دهد برساخت اعتياد از كدام وجوه اجتماعي برخوردار است و چگونه مي توان معتاد و كليه اعضاي جامعه او را در پيشگيري و كنترل آن مشاركت داد .

]]>
خارک؛ مرواریدی در دل خلیج فارس http://www.faratab.com/news/9015/%D8%AE%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D8%9B-%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AF%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D9%84-%D8%AE%D9%84%DB%8C%D8%AC-%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3 Sun, 11 Nov 18 15:15:53 +0330 خارک؛ مرواریدی در دل خلیج فارس

]]>
پوپولیسم ملی: مدل حکمرانی نوین جهانی http://www.faratab.com/news/9014/%D9%BE%D9%88%D9%BE%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%B3%D9%85-%D9%85%D9%84%DB%8C%3A-%D9%85%D8%AF%D9%84-%D8%AD%DA%A9%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%86%D9%88%DB%8C%D9%86-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C Sun, 11 Nov 18 13:23:22 +0330 پوپولیسم ملی: مدل حکمرانی نوین جهانی
این مدل حکمرانی جدید آمیزه ای از حفاظت اجتماعی ساختگی، ناسیونالیسم افسارگسیخته است و در بعد اقتصادی از یک رویکرد جبرانی کسب و کار محور پیروی می کند.

]]>
از آفتاب تابان ایران تا آفتاب نیمه شب سوئد! http://www.faratab.com/news/9013/%D8%A7%D8%B2-%D8%A2%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%A7-%D8%A2%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D9%86%DB%8C%D9%85%D9%87-%D8%B4%D8%A8-%D8%B3%D9%88%D8%A6%D8%AF%21 Fri, 09 Nov 18 19:20:44 +0330 از آفتاب تابان ایران تا آفتاب نیمه شب سوئد!

]]>
غار قوری قلعه نگینی از جنس سنگ و آب http://www.faratab.com/news/9009/-%D8%BA%D8%A7%D8%B1-%D9%82%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D9%82%D9%84%D8%B9%D9%87-%D9%86%DA%AF%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%AC%D9%86%D8%B3-%D8%B3%D9%86%DA%AF-%D9%88-%D8%A2%D8%A8 Wed, 07 Nov 18 13:42:55 +0330  غار قوری قلعه نگینی از جنس سنگ و آب

]]>
اقتصاد قرمز یا بیمه آبی؟ http://www.faratab.com/news/9012/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D9%82%D8%B1%D9%85%D8%B2-%DB%8C%D8%A7-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D9%87-%D8%A2%D8%A8%DB%8C%D8%9F Mon, 05 Nov 18 19:33:09 +0330 اقتصاد قرمز یا بیمه آبی؟
در حالی فردا انتخابات میاندوره ای کنگره آمریکا برگزار می شود که اشتیاق زاید الوصفی طرفداران دو حزب بزرگ این کشور را برای به مشارکت بیشتر فرا می خواند.

]]>
درمان افسردگی با هیپنوتیزم! http://www.faratab.com/news/9007/%D8%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%81%D8%B3%D8%B1%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D9%87%DB%8C%D9%BE%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B2%D9%85%21 Mon, 05 Nov 18 04:50:01 +0330 درمان افسردگی با هیپنوتیزم!
"افسردگی" یکی از مهم‌ترین اختلالات روانی است که در توده‌های مختلف مردم به‌ویژه افراد وابسته به مواد مخدر شیوع بالایی دارد.پژوهشگران در مطالعه‌ای، تأثیر "هیپنوتراپی" را بر یکی از انواع این بیماری بررسی کرده‌اند.

]]>
معجزه یک داروی گیاهی در خلق و خو http://www.faratab.com/news/9006/%D9%85%D8%B9%D8%AC%D8%B2%D9%87-%DB%8C%DA%A9-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%88%DB%8C-%DA%AF%DB%8C%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AE%D9%84%D9%82-%D9%88-%D8%AE%D9%88 Mon, 05 Nov 18 03:50:01 +0330 معجزه یک داروی گیاهی در خلق و خو
محققان دانشگاه کلرادو آمریکا برای اولین‌بار دریافتند که مصرف زنجبیل در تغییرات خلق‌وخو و قضاوت‌های اخلاقی موثر است.

]]>
ربات "سوفیا" مثل انسان می‌خندد و اخم می‌کند+فیلم http://www.faratab.com/news/9005/%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%22%D8%B3%D9%88%D9%81%DB%8C%D8%A7%22-%D9%85%D8%AB%D9%84-%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%AE%D9%86%D8%AF%D8%AF-%D9%88-%D8%A7%D8%AE%D9%85-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%DA%A9%D9%86%D8%AF%2B%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85 Mon, 05 Nov 18 02:40:02 +0330 ربات
"سوفیا"(Sophia) ربات انسان نمایی که توسط شرکت هنگ‌کنگی "هانسون رباتیک" طراحی و توسعه یافته‌ است و برای ظاهر و رفتار انسان مانندش شهرت یافته اکنون می‌تواند دقیقا مانند انسان‌ها بخندد و حتی اخم کند.

]]>
قدم زدن در دل تاریخ! http://www.faratab.com/news/9011/%D9%82%D8%AF%D9%85-%D8%B2%D8%AF%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D9%84-%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE%21 Mon, 05 Nov 18 02:14:22 +0330 قدم زدن در دل تاریخ!

]]>
فناوری نانو به مبارزه با آلزایمر می آید http://www.faratab.com/news/9004/%D9%81%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%88-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D8%A2%D9%84%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D9%85%D8%B1-%D9%85%DB%8C-%D8%A2%DB%8C%D8%AF Mon, 05 Nov 18 01:40:02 +0330 فناوری نانو به مبارزه با آلزایمر می آید
دانشمندان روی یک رویکرد درمانی جدید برای بیماری آلزایمر مطالعاتی انجام داده‌اند. محققان امیدوارند که با استفاده از فناوری نانو، گام مهمی در درمان زوال عقل بردارند.

]]>
افزایش ابتلا به اگزما در افراد دارای پوست خشک در فصل سرما http://www.faratab.com/news/9003/%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%A7%D8%A8%D8%AA%D9%84%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%DA%AF%D8%B2%D9%85%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%D9%88%D8%B3%D8%AA-%D8%AE%D8%B4%DA%A9-%D8%AF%D8%B1-%D9%81%D8%B5%D9%84-%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7 Mon, 05 Nov 18 00:40:01 +0330 افزایش ابتلا به اگزما در افراد دارای پوست خشک در فصل سرما
یک متخصص پوست و مو با بیان اینکه اگزما یک بیماری پوستی التهابی است، گفت: با شروع فصل سرما به دلیل افزایش خشکی پوست و کاهش چربی آن، افراد بیش تر در معرض این بیماری قرار می گیرند.

]]>
تنها راه تشخیص به موقع سرطان معده چیست؟ http://www.faratab.com/news/9002/%D8%AA%D9%86%D9%87%D8%A7-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%AA%D8%B4%D8%AE%DB%8C%D8%B5-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D9%88%D9%82%D8%B9-%D8%B3%D8%B1%D8%B7%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B9%D8%AF%D9%87-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D8%9F Sun, 04 Nov 18 23:40:01 +0330 تنها راه تشخیص به موقع سرطان معده چیست؟
عضو کمیته علمی هجدهمین کنگره گوارش و کبد ایران، گفت: پولیپ‌ها انواع مختلفی دارد که برخی از آنها پیش سرطانی بوده و به طور کلی زمان تبدیل شدن پولیپ به سرطان متوسط ۷ سال به طول می‌انجامد.

]]>
مقابله با دیابت نوع 2 با رژیم گیاهی http://www.faratab.com/news/9001/%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D8%AF%DB%8C%D8%A7%D8%A8%D8%AA-%D9%86%D9%88%D8%B9-2-%D8%A8%D8%A7-%D8%B1%DA%98%DB%8C%D9%85-%DA%AF%DB%8C%D8%A7%D9%87%DB%8C Sun, 04 Nov 18 22:40:01 +0330 مقابله با دیابت نوع 2 با رژیم گیاهی
به گفته محققان، رژیم غذایی گیاهی شامل میوه، سبزیجات، مغزیجات آجیلی، حبوبات و دانه ها می تواند به کاهش دیابت نوع۲ کمک کند.

]]>
آمار بالای مرگ و میر با ترامادول و متادون در کشور http://www.faratab.com/news/9000/%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B1%DA%AF-%D9%88-%D9%85%DB%8C%D8%B1-%D8%A8%D8%A7-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%88%D9%84-%D9%88-%D9%85%D8%AA%D8%A7%D8%AF%D9%88%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1 Sun, 04 Nov 18 21:30:02 +0330 آمار بالای مرگ و میر با ترامادول و متادون در کشور
دبیر ستاد مرکزی اطلاع‌رسانی داروها و سموم سازمان غذا و دارو، گفت: ترامادول و متادون اولین علت مرگ در اثر مسمومیت با ترکیبات مخدر است.

]]>
کشف یک پروتئین طبیعی برای کاهش وزن http://www.faratab.com/news/8999/%DA%A9%D8%B4%D9%81-%DB%8C%DA%A9-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%AA%D8%A6%DB%8C%D9%86-%D8%B7%D8%A8%DB%8C%D8%B9%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%D9%88%D8%B2%D9%86 Sun, 04 Nov 18 20:30:02 +0330 کشف یک پروتئین طبیعی برای کاهش وزن
محققان پروتئینی را شناسایی کرده اند که تنظیم کننده قوی متابولیسم بوده و ممکن است به کاهش وزن کمک کند.

]]>
دریافت ویتامین D کافی برای حفظ سلامت سیستم ایمنی http://www.faratab.com/news/8998/%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA-%D9%88%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86-D-%DA%A9%D8%A7%D9%81%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AD%D9%81%D8%B8-%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%AA-%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%85-%D8%A7%DB%8C%D9%85%D9%86%DB%8C Sun, 04 Nov 18 19:20:02 +0330 دریافت ویتامین D کافی برای حفظ سلامت سیستم ایمنی
ویتامین D به ایجاد استخوان های قوی، تنظیم سیستم ایمنی و پیشگیری از بیماری کمک می کند.

]]>
اعلام قیمت‌های بلیط بازی برگشت پرسپولیس - کاشیماانتلرز ژاپن http://www.faratab.com/news/8997/%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D9%84%DB%8C%D8%B7-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B4%D8%AA-%D9%BE%D8%B1%D8%B3%D9%BE%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%B3---%DA%A9%D8%A7%D8%B4%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%84%D8%B1%D8%B2-%DA%98%D8%A7%D9%BE%D9%86 Sun, 04 Nov 18 18:05:28 +0330 اعلام قیمت‌های بلیط بازی برگشت پرسپولیس - کاشیماانتلرز ژاپن

]]>
پوپولیسم دست راستی در آمریکای لاتین http://www.faratab.com/news/8996/%D9%BE%D9%88%D9%BE%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%B3%D9%85-%D8%AF%D8%B3%D8%AA-%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%AA%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7%DB%8C-%D9%84%D8%A7%D8%AA%DB%8C%D9%86 Sun, 04 Nov 18 15:18:34 +0330 پوپولیسم دست راستی در آمریکای لاتین
بسیاری از ناظران برآنند که موج پوپولیسم دست راستی که آمریکا و بخش گسترده ای از اروپا را فرا گرفته رو به سوی آمریکای لاتین نهاده است. با این وجود اگرچه نگرانی های آنها از برخی منظرها درست و به جاست، اما میان آمریکای لاتین – حتی برزیل با اروپا و آمریکا تفاو

]]>
بررسی نقش ویتامین «C» بر تمایز سلول های بنیادی عصبی http://www.faratab.com/news/8994/%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D9%86%D9%82%D8%B4-%D9%88%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86-%C2%ABC%C2%BB-%D8%A8%D8%B1-%D8%AA%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B2-%D8%B3%D9%84%D9%88%D9%84-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%B9%D8%B5%D8%A8%DB%8C Sat, 03 Nov 18 21:30:02 +0330 بررسی نقش ویتامین «C» بر تمایز سلول های بنیادی عصبی
بررسی نقش ویتامین C روی تمایز سلول های بنیادی عصبی نشان می دهد این ویتامین تمایز آستروسیتی را با غنی سازی هیدروکسی متیلاسیون «دی ان ای» افزایش می دهد.

]]>
گرسنگی پیری را به تأخیر می اندازد! http://www.faratab.com/news/8993/%DA%AF%D8%B1%D8%B3%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D9%BE%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D8%AA%D8%A3%D8%AE%DB%8C%D8%B1-%D9%85%DB%8C-%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B2%D8%AF%21 Sat, 03 Nov 18 20:30:02 +0330 گرسنگی پیری را به تأخیر می اندازد!
محققان به نتیجه رسیدند که یک مولکول تولید شده طی گرسنگی دارای اثرات ضد پیری روی سیستم عروقی است.

]]>
روشی که سرعت اینترنت را ۱۰۰ برابر بیشتر می کند http://www.faratab.com/news/8992/%D8%B1%D9%88%D8%B4%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%D8%B3%D8%B1%D8%B9%D8%AA-%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%86%D8%AA-%D8%B1%D8%A7-%DB%B1%DB%B0%DB%B0-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B1-%D8%A8%DB%8C%D8%B4%D8%AA%D8%B1-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D8%AF Sat, 03 Nov 18 19:30:01 +0330 روشی که سرعت اینترنت را ۱۰۰ برابر بیشتر می کند
محققان یک دستگاه خوانش اطلاعات امواج نوری در هم تنیده ابداع کرده اند که سبب می شود ارتباطات اینترنتی ۱۰۰ برابر سریع تر شود.

]]>
آیا رضایت بیماران آگاهانه است؟ http://www.faratab.com/news/8991/%D8%A2%DB%8C%D8%A7-%D8%B1%D8%B6%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A2%DA%AF%D8%A7%D9%87%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%9F Sat, 03 Nov 18 18:30:01 +0330 آیا رضایت بیماران آگاهانه است؟
رضایت پزشکی را می‌توان اجازه دادن خودمختارانه به انجام یک مداخله پزشکی از سوی شخص بیمار تعریف کرد. پژوهشگران در پژوهشی جالب توجه، تلاش کرده‌اند تا بفهمند بیماران تا چه اندازه نسبت به رضایتی که برای روش درمانی خود می‌دهند، آگاهی دارند!

]]>
ثبت شکلک خنده در فضا توسط تلسکوپ "هابل" http://www.faratab.com/news/8990/%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D8%B4%DA%A9%D9%84%DA%A9-%D8%AE%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D9%81%D8%B6%D8%A7-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7-%D8%AA%D9%84%D8%B3%DA%A9%D9%88%D9%BE-%22%D9%87%D8%A7%D8%A8%D9%84%22 Sat, 03 Nov 18 17:30:01 +0330 ثبت شکلک خنده در فضا توسط تلسکوپ
تلسکوپ فضایی "هابل" ناسا تصویری زیبا از کهکشان‌ها و ستارگان به ثبت رسانده است که مانند یک لبخند به نظر می‌رسد.

]]>
کشف سلول‌های مغزی که طبق حالات بدن تنظیم می‌شوند http://www.faratab.com/news/8989/%DA%A9%D8%B4%D9%81-%D8%B3%D9%84%D9%88%D9%84%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%BA%D8%B2%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%D8%B7%D8%A8%D9%82-%D8%AD%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%AF%D9%86-%D8%AA%D9%86%D8%B8%DB%8C%D9%85-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%B4%D9%88%D9%86%D8%AF Sat, 03 Nov 18 16:30:01 +0330 کشف سلول‌های مغزی که طبق حالات بدن تنظیم می‌شوند
پژوهشگران نروژی در بررسی جدیدی موفق شدند سلول‌های عصبی را که مطابق حالات بدن تنظیم می‌شوند در مغز موش‌ها کشف کنند.

]]>
ساخت نانوسامانه‌هایی برای پیشگیری و درمان بیماری‌های سیستم عصبی http://www.faratab.com/news/8988/%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%DB%8C%D8%B4%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D9%88-%D8%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%85-%D8%B9%D8%B5%D8%A8%DB%8C Sat, 03 Nov 18 15:20:02 +0330 ساخت نانوسامانه‌هایی برای پیشگیری و درمان بیماری‌های سیستم عصبی
جمعی از پژوهشگران دانشگاهی و پژوهشگاهی نانوسامانه‌ای را طراحی کردند که می‌تواند مانع از ایجاد و یا پیشرفت بیماری‌های سیستم عصبی از قبیل پارکینسون و آلزایمر شود.

]]>
انتشار اولین ویدیوی 8K از فضا http://www.faratab.com/news/8987/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%88%D9%84%DB%8C%D9%86-%D9%88%DB%8C%D8%AF%DB%8C%D9%88%DB%8C-8K-%D8%A7%D8%B2-%D9%81%D8%B6%D8%A7 Sat, 03 Nov 18 14:20:01 +0330 انتشار اولین ویدیوی 8K از فضا
ناسا و آژانس فضایی اروپا اولین فیلم با کیفیت 8K را از فضانوردان در حال کار در ایستگاه بین‌المللی فضایی منتشر کرده‌اند.

]]>
سند تأسیس یک ملت جعلی http://www.faratab.com/news/8995/%D8%B3%D9%86%D8%AF-%D8%AA%D8%A3%D8%B3%DB%8C%D8%B3-%DB%8C%DA%A9-%D9%85%D9%84%D8%AA-%D8%AC%D8%B9%D9%84%DB%8C Sat, 03 Nov 18 13:55:11 +0330 سند تأسیس یک ملت جعلی
این هفته صد و یکمین سالگرد انتشار اعلامیه بالفور است که در دوم نوامبر سال 1917 توسط دولت انگلستان برای ایجاد یک دولت یهودی در فلسطین صادر شد.

]]>
برخی عوامل ژنتیکی اضافه‌وزن، بدن را از ابتلا به دیابت حفظ می‌کنند http://www.faratab.com/news/8986/%D8%A8%D8%B1%D8%AE%DB%8C-%D8%B9%D9%88%D8%A7%D9%85%D9%84-%DA%98%D9%86%D8%AA%DB%8C%DA%A9%DB%8C-%D8%A7%D8%B6%D8%A7%D9%81%D9%87%E2%80%8C%D9%88%D8%B2%D9%86%D8%8C-%D8%A8%D8%AF%D9%86-%D8%B1%D8%A7-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D8%A8%D8%AA%D9%84%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%DB%8C%D8%A7%D8%A8%D8%AA-%D8%AD%D9%81%D8%B8-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF Sat, 03 Nov 18 13:10:02 +0330 برخی عوامل ژنتیکی اضافه‌وزن، بدن را از ابتلا به دیابت حفظ می‌کنند
پژوهشگران انگلیسی با همکاری دکتر "هانیه یاقوتکار"، پژوهشگر ایرانی، در بررسی جدید خود دریافتند برخی عوامل ژنتیکی اضافه‌وزن، می‌توانند بدن را از ابتلا به دیابت حفظ ‌کنند.

]]>
پاییز ایران «پربارش» پیش‌بینی شد http://www.faratab.com/news/8985/%D9%BE%D8%A7%DB%8C%DB%8C%D8%B2-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%C2%AB%D9%BE%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%B4%C2%BB-%D9%BE%DB%8C%D8%B4%E2%80%8C%D8%A8%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%B4%D8%AF Sat, 03 Nov 18 12:10:01 +0330 پاییز ایران «پربارش» پیش‌بینی شد
رئیس پژوهشکده اقلیم‌شناسی گفت: بارش‌های کشور در پاییز سال جاری نسبت به میانگین بلندمدت بیشتر است.

]]>
تانگوی شیطان: مکاشفات آخرالزّمانی و فروریختن آرمانشهر http://www.faratab.com/news/8984/%D8%AA%D8%A7%D9%86%DA%AF%D9%88%DB%8C-%D8%B4%DB%8C%D8%B7%D8%A7%D9%86%3A-%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B4%D9%81%D8%A7%D8%AA-%D8%A2%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%91%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%88-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B1%DB%8C%D8%AE%D8%AA%D9%86-%D8%A2%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%B4%D9%87%D8%B1 Sat, 03 Nov 18 08:30:33 +0330 تانگوی شیطان: مکاشفات آخرالزّمانی و فروریختن آرمانشهر
«تانگوی شیطان» غایت تکامل چیزی است که از آن تحت عنوان «سینمای هنری» یاد می‌کنن، همچون «مالیخولیا»ی فون‌تریه، «تانگوی شیطان» تار تماشاگر را در همان سکانس نخستین میخکوب می‌کند.

]]>
به سوی چه جهانی در حرکتیم؟ http://www.faratab.com/news/8981/%D8%A8%D9%87-%D8%B3%D9%88%DB%8C-%DA%86%D9%87-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AD%D8%B1%DA%A9%D8%AA%DB%8C%D9%85%D8%9F Fri, 02 Nov 18 13:45:08 +0330 به سوی چه جهانی در حرکتیم؟
سیاست قدرت بزرگ، زنده و در کمال است. به این معنی است که ما به سوی دنیایی از رقابت و سوء ظن هدایت می شویم، جایی که در آن همکاری ها به شکلی شکننده ادامه دارند و نابخردی رهبران، اغلب باعث درد و رنج غیر ضروری می شود یا همان جهانی که هرگز آن را ترک نکرده ایم.

]]>
ترم پیشرفته کارگاه آموزش روزنامه نگاری حرفه ای http://www.faratab.com/news/8980/%D8%AA%D8%B1%D9%85-%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D8%B1%D9%81%D8%AA%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D8%B1%D9%88%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%86%DA%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AD%D8%B1%D9%81%D9%87-%D8%A7%DB%8C Thu, 01 Nov 18 16:23:16 +0330 ترم پیشرفته کارگاه آموزش روزنامه نگاری حرفه ای

]]>
چگونگی تهیه مجله فراتاب (راه توسعه اورامانات) http://www.faratab.com/news/8979/%DA%86%DA%AF%D9%88%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D8%AA%D9%87%DB%8C%D9%87-%D9%85%D8%AC%D9%84%D9%87-%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%28%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA%29 Wed, 31 Oct 18 03:08:11 +0330 چگونگی تهیه مجله فراتاب (راه توسعه اورامانات)

]]>
دولت و معمای میزان حقوق کارمندان در شرایط تورمی! http://www.faratab.com/news/8978/-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D9%88-%D9%85%D8%B9%D9%85%D8%A7%DB%8C-%D9%85%DB%8C%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%85%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%B4%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%B7-%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%85%DB%8C%21 Wed, 31 Oct 18 02:39:16 +0330  دولت و معمای میزان حقوق کارمندان در شرایط تورمی!

]]>
پیروزی بولسونارو با شعارهای پوپولیستی علیه فساد لجام گسیخته در برزیل http://www.faratab.com/news/8977/%D9%BE%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%B2%DB%8C-%D8%A8%D9%88%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%86%D8%A7%D8%B1%D9%88-%D8%A8%D8%A7-%D8%B4%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%D9%88%D9%BE%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%B3%D8%AA%DB%8C-%D8%B9%D9%84%DB%8C%D9%87-%D9%81%D8%B3%D8%A7%D8%AF-%D9%84%D8%AC%D8%A7%D9%85-%DA%AF%D8%B3%DB%8C%D8%AE%D8%AA%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D8%B2%DB%8C%D9%84 Mon, 29 Oct 18 13:26:52 +0330 پیروزی بولسونارو با شعارهای پوپولیستی علیه فساد لجام گسیخته در برزیل

]]>