فراتاب-اصلی http://www.faratab.com/category/1/ info@rsm.co.ir Thu, 20 Feb 20 00:08:46 +0330fa چرا مربی کردستانی تیم ملی استعفا داد؟ http://www.faratab.com/news/10357/%DA%86%D8%B1%D8%A7-%D9%85%D8%B1%D8%A8%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AA%DB%8C%D9%85-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D9%81%D8%A7-%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D8%9F Thu, 19 Sep 19 11:52:20 +0430 چرا مربی کردستانی تیم ملی استعفا داد؟
کشتی‌گیر و مربی سرشناس سنندجی از سمت سرمربی‌گری تیم ملی امید کشتی فرنگی استعفا داد

]]>
آرش لهونی با شعار «ایمان دارم همه چیز بهتر می‌شود» http://www.faratab.com/news/11223/%D8%A2%D8%B1%D8%B4-%D9%84%D9%87%D9%88%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%B4%D8%B9%D8%A7%D8%B1-%C2%AB%D8%A7%DB%8C%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%85-%D9%87%D9%85%D9%87-%DA%86%DB%8C%D8%B2-%D8%A8%D9%87%D8%AA%D8%B1-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%B4%D9%88%D8%AF%C2%BB Wed, 19 Feb 20 11:10:14 +0330 آرش لهونی با شعار «ایمان دارم همه چیز بهتر می‌شود»
آرش لهونی یکی از کاندیداهای این دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی است، وی که از یکسو فردی نسبتاً جوان و از سوی دیگر دارای تجارب مدیریتی و نیز نمایندگی چندی است، می‌کوشد تا روز جمعه اعتماد مردم منطقه اورامانات را بدست آورده و تنها نماینده این حوزه انتخابیه ش

]]>
هند در مونیخ بدنبال چه بود؟ http://www.faratab.com/news/11222/%D9%87%D9%86%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%88%D9%86%DB%8C%D8%AE-%D8%A8%D8%AF%D9%86%D8%A8%D8%A7%D9%84-%DA%86%D9%87-%D8%A8%D9%88%D8%AF%D8%9F Tue, 18 Feb 20 18:48:07 +0330 هند در مونیخ بدنبال چه بود؟
گزارشی تحلیلی از جایگاه و مواضع هند در کنفرانس امنیتی مونیخ

]]>
مهندس علوی با شعار «سومین رخداد برای رخدادی ماندگار» http://www.faratab.com/news/11221/%D9%85%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3-%D8%B9%D9%84%D9%88%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%B4%D8%B9%D8%A7%D8%B1-%C2%AB%D8%B3%D9%88%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%B1%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D8%B1%C2%BB Sat, 15 Feb 20 19:47:40 +0330 مهندس علوی با شعار «سومین رخداد برای رخدادی ماندگار»
مهندس سیداحسن علوی که در دو دوره اخیر نماینده مردم سنندج، کامیاران و دیواندره در مجلس شورای اسلامی بوده است، برای سومین دوره پیاپی خود را مجددا کاندیدا کرده است.

]]>
مهندس زرین‌گل با شعار «شکوه، اقتدار و توسعه کردستان» http://www.faratab.com/news/11220/%D9%85%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3-%D8%B2%D8%B1%DB%8C%D9%86%E2%80%8C%DA%AF%D9%84-%D8%A8%D8%A7-%D8%B4%D8%B9%D8%A7%D8%B1-%C2%AB%D8%B4%DA%A9%D9%88%D9%87%D8%8C-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D9%88-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%C2%BB Fri, 14 Feb 20 15:42:26 +0330 مهندس زرین‌گل با شعار «شکوه، اقتدار و توسعه کردستان»
مرتضی زرین‌گل با داشتن تجربه دو دوره نمایندگی در مجلس شورای اسلامی در یازدهمین دوره این انتخابات یکبار دیگر به عنوان کاندیدا شرکت کرده است.

]]>
اعلام لیست نهایی تایید صلاحیت شده های اورامانات http://www.faratab.com/news/11213/%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D9%84%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D9%86%D9%87%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%AA%D8%A7%DB%8C%DB%8C%D8%AF-%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD%DB%8C%D8%AA-%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA Fri, 14 Feb 20 13:49:39 +0330 اعلام لیست نهایی تایید صلاحیت شده های اورامانات
اعلام لیست نهایی نامزدهای انتخابات یازدهم اورامانات

]]>
اسامی نهایی تایید شده های مجلس یازدهم حوزه ی انتخابی قصر شیرین اعلام شد http://www.faratab.com/news/11219/%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D9%86%D9%87%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%AA%D8%A7%DB%8C%DB%8C%D8%AF-%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%DB%8C%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D9%87%D9%85--%D8%AD%D9%88%D8%B2%D9%87-%DB%8C-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%DB%8C-%D9%82%D8%B5%D8%B1-%D8%B4%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%B4%D8%AF- Fri, 14 Feb 20 13:46:46 +0330 اسامی نهایی تایید شده های مجلس یازدهم  حوزه ی انتخابی قصر شیرین اعلام شد
اعلام نهایی احراز صلاحیتهای حوزه ی انتخابی قصر شیرین

]]>
لیست تایید نهایی شده های حوزه ی سنقر و کلیایی http://www.faratab.com/news/11218/%D9%84%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D8%AA%D8%A7%DB%8C%DB%8C%D8%AF-%D9%86%D9%87%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AD%D9%88%D8%B2%D9%87-%DB%8C-%D8%B3%D9%86%D9%82%D8%B1-%D9%88-%DA%A9%D9%84%DB%8C%D8%A7%DB%8C%DB%8C Fri, 14 Feb 20 13:46:17 +0330 لیست تایید نهایی شده های حوزه ی سنقر و کلیایی
اسامی احراز شده های حوزهی انتخابی سنقر و کلیایی اعلام شد

]]>
لیست نهایی تایید شده های انتخابات یازدهم حوزهی انتخابی اسلام آباد غرب و دالاهو اعلام شد http://www.faratab.com/news/11216/%D9%84%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D9%86%D9%87%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%AA%D8%A7%DB%8C%DB%8C%D8%AF-%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%DB%8C%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D9%87%D9%85-%D8%AD%D9%88%D8%B2%D9%87%DB%8C-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D8%AF-%D8%BA%D8%B1%D8%A8-%D9%88-%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%87%D9%88-%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%B4%D8%AF Fri, 14 Feb 20 13:45:28 +0330 لیست نهایی تایید شده های انتخابات یازدهم حوزهی انتخابی اسلام آباد غرب و دالاهو اعلام شد
اعلام تایید شده های اسلام آباد غرب و دالاهو

]]>
اسامی نهایی کاندیداهای کنگاور صحنه و هرسین http://www.faratab.com/news/11215/%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D9%86%D9%87%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D9%86%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D9%86%DA%AF%D8%A7%D9%88%D8%B1-%D8%B5%D8%AD%D9%86%D9%87-%D9%88-%D9%87%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D9%86 Fri, 14 Feb 20 13:44:10 +0330 اسامی نهایی کاندیداهای کنگاور صحنه و هرسین
اعلام لیست نهایی کاندیداهای شرق استان کرمانشاه

]]>
اسامی نهایی احراز صلاحیت شده های کرمانشاه http://www.faratab.com/news/11214/%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D9%86%D9%87%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A7%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D8%B2-%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD%DB%8C%D8%AA-%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%A7%D9%87 Fri, 14 Feb 20 13:25:42 +0330 اسامی نهایی احراز صلاحیت شده های کرمانشاه
تایید نهایی نامزدهای انتخاباتی حوزه ی کرمانشاه

]]>
اعلام لیست کاندیداهای تایید صلاحیت شده ی اورامانات در یازدهم بهمن ماه http://www.faratab.com/news/11208/%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D9%84%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%DA%A9%D8%A7%D9%86%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%A7%DB%8C%DB%8C%D8%AF-%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD%DB%8C%D8%AA-%D8%B4%D8%AF%D9%87-%DB%8C-%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%DB%8C%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D9%87%D9%85-%D8%A8%D9%87%D9%85%D9%86-%D9%85%D8%A7%D9%87- Fri, 14 Feb 20 13:24:18 +0330 اعلام لیست کاندیداهای تایید صلاحیت شده ی اورامانات در یازدهم بهمن ماه
از میان نامزدهای یازدهمین دوره ی انتخابات در اورامانات و با بررسی شورای نظارت بر انتخابات تعداد 14 نفر صلاحیتشان تا 11بهمن ماه تایید شده ،لازم به ذکر است که تایید صلاحیتهای نهایی در تاریخ 22 بهمن ماه اعلام خواهد شد

]]>
درخت گردو؛ روایت امید در دل تراژدی! http://www.faratab.com/news/11211/%D8%AF%D8%B1%D8%AE%D8%AA-%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D9%88%D8%9B-%D8%B1%D9%88%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D9%84-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%DA%98%D8%AF%DB%8C%21 Fri, 07 Feb 20 16:21:26 +0330 درخت گردو؛ روایت امید در دل تراژدی!
فیلمی که برش‌هایی از یک زندگی تراژیک و مالامال از درد و آلام «وستا قادر» را نشان می‌دهد که عجیب سرنوشتش شبیه کوهستان‌های کردستان است تنها، پردرد اما مغرور و ایستاده

]]>
انتظار داریم بریتانیا مسئولانه و مستقل عمل کند http://www.faratab.com/news/11209/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B8%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D9%85-%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7-%D9%85%D8%B3%D8%A6%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%88-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%82%D9%84-%D8%B9%D9%85%D9%84-%DA%A9%D9%86%D8%AF Mon, 03 Feb 20 12:56:05 +0330 انتظار داریم بریتانیا مسئولانه و مستقل عمل کند
این تصمیم داخلی را بریتانیایی ها گرفتند و ترجیح دادند بعد از ۴۷ سال از اتحادیه اروپا خارج شوند و ارتباطی با ما پیدا نمی کند، بحث رابطه خود آنهاست.

]]>
هوارامان رازآلود و جشن 1000 ساله عروسی پیر شالیار! http://www.faratab.com/news/11207/%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%A7%D8%B2%D8%A2%D9%84%D9%88%D8%AF-%D9%88-%D8%AC%D8%B4%D9%86-1000-%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%87-%D8%B9%D8%B1%D9%88%D8%B3%DB%8C-%D9%BE%DB%8C%D8%B1-%D8%B4%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%21 Sat, 01 Feb 20 00:34:12 +0330 هوارامان رازآلود و جشن 1000 ساله عروسی پیر شالیار!

]]>
هفتمین کارگاه فشرده آموزش روزنامه‌نگاری حرفه‌ای http://www.faratab.com/news/11206/%D9%87%D9%81%D8%AA%D9%85%DB%8C%D9%86-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%81%D8%B4%D8%B1%D8%AF%D9%87-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D8%B1%D9%88%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87%E2%80%8C%D9%86%DA%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AD%D8%B1%D9%81%D9%87%E2%80%8C%D8%A7%DB%8C Mon, 27 Jan 20 15:39:57 +0330 هفتمین کارگاه فشرده آموزش روزنامه‌نگاری حرفه‌ای
کارگاه هفتم از روز 14 بهمن شروع می شود

]]>
کرونا،مسافر مرگ آفرین چینی http://www.faratab.com/news/11205/%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7%D8%8C%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%81%D8%B1-%D9%85%D8%B1%DA%AF-%D8%A2%D9%81%D8%B1%DB%8C%D9%86-%DA%86%DB%8C%D9%86%DB%8C Sun, 26 Jan 20 00:00:01 +0330 کرونا،مسافر مرگ آفرین چینی
شایع ترین نوع ویروس کرونای انسانی که در سال 2003 کشف شد، SARS-CoV است که میتواند سندرم تنفسی حاد شدیدی (SARS) را با علائم خاصی شامل عفونت مجاری تنفسی فوقانی و تحتانی ایجاد نماید.

]]>
دور زدن تحریم ها با جوانان عرصه فناوری دانش بنیان میسر است http://www.faratab.com/news/11201/%D8%AF%D9%88%D8%B1-%D8%B2%D8%AF%D9%86-%D8%AA%D8%AD%D8%B1%DB%8C%D9%85-%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D8%A7-%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%B9%D8%B1%D8%B5%D9%87-%D9%81%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4-%D8%A8%D9%86%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D9%85%DB%8C%D8%B3%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA Sat, 25 Jan 20 19:16:56 +0330 دور زدن تحریم ها با جوانان عرصه فناوری دانش بنیان میسر است
یک کارشناس حوزه فناوری با اشاره به تحریم های ظالمانه آمریکا تاکید کرد: توجه به موضوعات دانش بنیان می‌تواند راهکاری برای رهایی از تحریم ها باشد.

]]>
کاندیدهای تایید صلاحیت شده ی حوزه ی انتخابی بیجار، در انتخابات مجلس یازدهم http://www.faratab.com/news/11197/%DA%A9%D8%A7%D9%86%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%A7%DB%8C%DB%8C%D8%AF-%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD%DB%8C%D8%AA-%D8%B4%D8%AF%D9%87-%DB%8C-%D8%AD%D9%88%D8%B2%D9%87-%DB%8C-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%DB%8C-%D8%A8%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%DB%8C%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D9%87%D9%85 Sat, 25 Jan 20 12:20:01 +0330 کاندیدهای تایید صلاحیت شده ی حوزه ی انتخابی بیجار، در انتخابات مجلس یازدهم

]]>
کاندیدهای تایید صلاحیت شده ی حوزه ی انتخابی قروه و دهگلان، در انتخابات مجلس یازدهم http://www.faratab.com/news/11196/%DA%A9%D8%A7%D9%86%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%A7%DB%8C%DB%8C%D8%AF-%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD%DB%8C%D8%AA-%D8%B4%D8%AF%D9%87-%DB%8C-%D8%AD%D9%88%D8%B2%D9%87-%DB%8C-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%DB%8C-%D9%82%D8%B1%D9%88%D9%87-%D9%88-%D8%AF%D9%87%DA%AF%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%DB%8C%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D9%87%D9%85 Sat, 25 Jan 20 11:40:02 +0330 کاندیدهای تایید صلاحیت شده ی حوزه ی انتخابی قروه و دهگلان، در انتخابات مجلس یازدهم

]]>
چگونه در برابر ویروس کشنده کرونا در امان بمانیم؟ http://www.faratab.com/news/11199/%DA%86%DA%AF%D9%88%D9%86%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B1-%D9%88%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%B3-%DA%A9%D8%B4%D9%86%D8%AF%D9%87-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C%D9%85%D8%9F Sat, 25 Jan 20 11:09:01 +0330 چگونه در برابر ویروس کشنده کرونا در امان بمانیم؟

]]>
کاندیدهای تایید صلاحیت شده ی حوزه ی انتخابی مریوان و سروآباد در انتخابات مجلس یازدهم http://www.faratab.com/news/11195/%DA%A9%D8%A7%D9%86%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%A7%DB%8C%DB%8C%D8%AF-%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD%DB%8C%D8%AA-%D8%B4%D8%AF%D9%87-%DB%8C-%D8%AD%D9%88%D8%B2%D9%87-%DB%8C-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%DB%8C-%D9%85%D8%B1%DB%8C%D9%88%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%B3%D8%B1%D9%88%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%DB%8C%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D9%87%D9%85 Sat, 25 Jan 20 11:00:02 +0330 کاندیدهای تایید صلاحیت شده ی حوزه ی انتخابی مریوان و سروآباد در انتخابات مجلس یازدهم

]]>
ساخت بانداژهای بندآورنده خون بدون چسبیدن به زخم http://www.faratab.com/news/11198/%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D8%A8%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%DA%98%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D9%86%D8%AF%D8%A2%D9%88%D8%B1%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%AE%D9%88%D9%86-%D8%A8%D8%AF%D9%88%D9%86-%DA%86%D8%B3%D8%A8%DB%8C%D8%AF%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%B2%D8%AE%D9%85 Mon, 20 Jan 20 11:36:18 +0330 ساخت بانداژهای بندآورنده خون بدون چسبیدن به زخم
محققان با استفاده از نانوالیاف کربنی و سیلیکونی، بانداژی ساختند که می‌تواند به سرعت موجب انعقاد خون شود و در عین حال به زخم نمی‌چسبد، این بانداژ خاصیت آنتی‌باکتریال نیز دارد و مانع از بروز عفونت می‌شود.

]]>
کاندیدهای تایید صلاحیت شده ی حوزه ی انتخابی سنندج، دیواندره و کامیاران در انتخابات مجلس یازدهم http://www.faratab.com/news/11194/%DA%A9%D8%A7%D9%86%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%A7%DB%8C%DB%8C%D8%AF-%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD%DB%8C%D8%AA-%D8%B4%D8%AF%D9%87-%DB%8C-%D8%AD%D9%88%D8%B2%D9%87-%DB%8C-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%DB%8C-%D8%B3%D9%86%D9%86%D8%AF%D8%AC%D8%8C-%D8%AF%DB%8C%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%B1%D9%87-%D9%88-%DA%A9%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%DB%8C%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D9%87%D9%85 Mon, 20 Jan 20 00:02:27 +0330 کاندیدهای تایید صلاحیت شده ی حوزه ی انتخابی سنندج، دیواندره و کامیاران در انتخابات مجلس یازدهم

]]>
ترامپ؛ پراکسیس تنش‌زا، رتوریک صلح طلبانه! http://www.faratab.com/news/11191/%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%85%D9%BE%D8%9B-%D9%BE%D8%B1%D8%A7%DA%A9%D8%B3%DB%8C%D8%B3-%D8%AA%D9%86%D8%B4%E2%80%8C%D8%B2%D8%A7%D8%8C-%D8%B1%D8%AA%D9%88%D8%B1%DB%8C%DA%A9-%D8%B5%D9%84%D8%AD-%D8%B7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%87%21 Wed, 08 Jan 20 23:31:28 +0330 ترامپ؛ پراکسیس تنش‌زا، رتوریک صلح طلبانه!
نویسنده در این یادداشت به این سوال پاسخ خواهد داد آیا ژست صلح طلبانه و آرامش خواهانه ترامپ، پس از شلیک موشکهای ایران به پایگاههای آمریکایی در عراق را می‌توان باور کرد یا خیر؟

]]>
عواقب ترور سلیمانی بر عهده آمریکا است http://www.faratab.com/news/11188/%D8%B9%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%A8-%D8%AA%D8%B1%D9%88%D8%B1-%D8%B3%D9%84%DB%8C%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D8%B1-%D8%B9%D9%87%D8%AF%D9%87-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D8%A7%D8%B3%D8%AA Sun, 05 Jan 20 16:57:45 +0330 عواقب ترور سلیمانی بر عهده آمریکا است
با دبیرکل سازمان ملل و شورای امنیت ارتباط برقرار کردیم.

]]>
ترور سردار سلیمانی؛ کشیدن ماشه جنگ؟ http://www.faratab.com/news/11186/%D8%AA%D8%B1%D9%88%D8%B1-%D8%B3%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%B3%D9%84%DB%8C%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%9B-%DA%A9%D8%B4%DB%8C%D8%AF%D9%86-%D9%85%D8%A7%D8%B4%D9%87-%D8%AC%D9%86%DA%AF%D8%9F Fri, 03 Jan 20 22:10:10 +0330 ترور سردار سلیمانی؛ کشیدن ماشه جنگ؟

]]>
بهبود بخشیدن عملکرد قلب بعد ازحمله قلبی http://www.faratab.com/news/11185/%D8%A8%D9%87%D8%A8%D9%88%D8%AF-%D8%A8%D8%AE%D8%B4%DB%8C%D8%AF%D9%86-%D8%B9%D9%85%D9%84%DA%A9%D8%B1%D8%AF-%D9%82%D9%84%D8%A8--%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%A7%D8%B2%D8%AD%D9%85%D9%84%D9%87-%D9%82%D9%84%D8%A8%DB%8C Fri, 03 Jan 20 15:10:02 +0330 بهبود بخشیدن عملکرد قلب  بعد ازحمله قلبی
محققان دانشگاه سیدنی راهکار جدیدی را برای ترمیم بافت آسیب‌دیده در اثر حمله قلبی و شکل‌گیری رگ‌های خونی جدید در قلب یافتند که موجب کاهش آریتمی قلب (بی‌نظمی ضربان قلب) می‌شود.

]]>
انتقام سختی در انتظار جنایتکاران است http://www.faratab.com/news/11184/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%85-%D8%B3%D8%AE%D8%AA%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B8%D8%A7%D8%B1-%D8%AC%D9%86%D8%A7%DB%8C%D8%AA%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA Fri, 03 Jan 20 14:16:01 +0330 انتقام سختی در انتظار جنایتکاران است

]]>
باید راه را به جوانان بسپاریم و از آنها حمایت کنیم http://www.faratab.com/news/11183/-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D9%87--%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B3%D9%BE%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D9%85--%D9%88-%D8%A7%D8%B2-%D8%A2%D9%86%D9%87%D8%A7-%D8%AD%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%DA%A9%D9%86%DB%8C%D9%85 Thu, 02 Jan 20 13:50:01 +0330  باید راه را به  جوانان بسپاریم  و از آنها حمایت کنیم
پدر علم مهندسی پزشکی ایران گفت: باید راه را به جوان‌ترها بسپاریم و آنها را در این مسیر حمایت کنیم.

]]>
پایان برخی از فناوری ها با پایان سال 2019 http://www.faratab.com/news/11182/%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%AE%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D9%81%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D9%87%D8%A7--%D8%A8%D8%A7-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D8%A7%D9%84-2019 Wed, 01 Jan 20 12:42:59 +0330 پایان برخی از فناوری ها  با پایان سال 2019
با وجود رقابت شدید در عرضه فناوری‌های خلاقانه، طبیعی است که بسیاری از محصولات و فناوری‌ها پس از مدتی از رده خارج شوند، پایان سال ۲۰۱۹ میلادی نیز همراه با پایان عمر تعداد زیادی از فناوری‌هاست.

]]>
جوکر - گاتهام: سوبژکتیویتۀ نامشروع سرمایه‌داری متأخر http://www.faratab.com/news/11181/%D8%AC%D9%88%DA%A9%D8%B1---%DA%AF%D8%A7%D8%AA%D9%87%D8%A7%D9%85%3A-%D8%B3%D9%88%D8%A8%DA%98%DA%A9%D8%AA%DB%8C%D9%88%DB%8C%D8%AA%DB%80-%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9-%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87%E2%80%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%85%D8%AA%D8%A3%D8%AE%D8%B1 Tue, 31 Dec 19 16:53:30 +0330 جوکر - گاتهام: سوبژکتیویتۀ نامشروع سرمایه‌داری متأخر

]]>
کاندیدهای حوزه ی انتخابی پیرانشهر و سردشت در انتخابات مجلس یازدهم در یک نگاه http://www.faratab.com/news/11179/%DA%A9%D8%A7%D9%86%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AD%D9%88%D8%B2%D9%87-%DB%8C-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%DB%8C-%D9%BE%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D9%88-%D8%B3%D8%B1%D8%AF%D8%B4%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%DB%8C%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D9%87%D9%85-%D8%AF%D8%B1-%DB%8C%DA%A9-%D9%86%DA%AF%D8%A7%D9%87 Sat, 28 Dec 19 13:40:02 +0330 کاندیدهای حوزه ی انتخابی پیرانشهر و سردشت در انتخابات مجلس یازدهم در یک نگاه

]]>
کاندیدهای حوزه ی انتخابی مهاباد در انتخابات مجلس یازدهم در یک نگاه http://www.faratab.com/news/11180/%DA%A9%D8%A7%D9%86%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AD%D9%88%D8%B2%D9%87-%DB%8C-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%DB%8C-%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%DB%8C%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D9%87%D9%85--%D8%AF%D8%B1-%DB%8C%DA%A9-%D9%86%DA%AF%D8%A7%D9%87 Sat, 28 Dec 19 13:04:39 +0330 کاندیدهای حوزه ی انتخابی مهاباد در انتخابات مجلس یازدهم  در یک نگاه

]]>
 کاندیدهای حوزه ی انتخابی نقده و اشنویه در انتخابات مجلس یازدهم در یک نگاه http://www.faratab.com/news/11177/%C2%A0%DA%A9%D8%A7%D9%86%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AD%D9%88%D8%B2%D9%87-%DB%8C-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%DB%8C-%D9%86%D9%82%D8%AF%D9%87-%D9%88-%D8%A7%D8%B4%D9%86%D9%88%DB%8C%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%DB%8C%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D9%87%D9%85-%D8%AF%D8%B1-%DB%8C%DA%A9-%D9%86%DA%AF%D8%A7%D9%87 Sat, 28 Dec 19 13:00:02 +0330  کاندیدهای حوزه ی انتخابی نقده و اشنویه در انتخابات مجلس یازدهم در یک نگاه

]]>
کاندیدهای حوزه ی انتخابی بوکان در انتخابات مجلس یازدهم در یک نگاه http://www.faratab.com/news/11176/%DA%A9%D8%A7%D9%86%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AD%D9%88%D8%B2%D9%87-%DB%8C-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%DB%8C-%D8%A8%D9%88%DA%A9%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%DB%8C%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D9%87%D9%85-%D8%AF%D8%B1-%DB%8C%DA%A9-%D9%86%DA%AF%D8%A7%D9%87 Sat, 28 Dec 19 12:51:14 +0330 کاندیدهای حوزه ی انتخابی بوکان در انتخابات مجلس یازدهم در یک نگاه

]]>
بازگشت به برجام در دولت ترامپ جایی ندارد! http://www.faratab.com/news/11175/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DA%AF%D8%B4%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%AC%D8%A7%D9%85-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%85%D9%BE-%D8%AC%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF%21 Sat, 28 Dec 19 12:44:16 +0330 بازگشت به برجام در دولت ترامپ جایی ندارد!
درگیری بین ایران و ایالات متحده برای کشور ثالثی همچون ژاپن بیش از حد تقویت شده تا بتواند کاری برای تغییر همه جانبه این وضعیت انجام دهد. موضوعی که روحانی بهتر می داند.

]]>
باربر شماره 33 ... ! http://www.faratab.com/news/11174/%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87-33-...-%21 Wed, 25 Dec 19 20:55:57 +0330 باربر شماره 33 ... !
در مریوان با تولد هرکودک پرسنل بیمارستان می‌گویند یک کولبر دیگر بدنیا آمد!

]]>
پروژه 26 میلیاردی ترکیه برای پاکسازی کُردها در شمال سوریه! http://www.faratab.com/news/11173/%D9%BE%D8%B1%D9%88%DA%98%D9%87-26-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF%DB%8C-%D8%AA%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%DA%A9%D9%8F%D8%B1%D8%AF%D9%87%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%B3%D9%88%D8%B1%DB%8C%D9%87%21 Sat, 21 Dec 19 15:30:36 +0330 پروژه 26 میلیاردی ترکیه برای پاکسازی کُردها در شمال سوریه!
ترکیه می‌خواهد 1 میلیون پناهنده را در شمال سوریه مستقر کند در اینجا این سوال پیش می‌آید آیا ترکیه با انجام چند پروژه کلان 26 میلیارد دلاری، می‌خواهد مرزهای خود را از کُردها پاکسازی کند؟

]]>
کاندیدهای حوزه ی انتخاباتی سنندج، دیواندره و کامیاران در انتخابات مجلس یازدهم http://www.faratab.com/news/11171/%DA%A9%D8%A7%D9%86%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AD%D9%88%D8%B2%D9%87-%DB%8C-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D8%B3%D9%86%D9%86%D8%AF%D8%AC%D8%8C-%D8%AF%DB%8C%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%B1%D9%87-%D9%88-%DA%A9%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%DB%8C%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D9%87%D9%85 Sat, 21 Dec 19 11:40:20 +0330

]]>
 کاندیدهای حوزه ی انتخاباتی کرمانشاه در انتخابات مجلس یازدهم http://www.faratab.com/news/11169/%C2%A0%DA%A9%D8%A7%D9%86%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AD%D9%88%D8%B2%D9%87-%DB%8C-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%A7%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%DB%8C%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D9%87%D9%85 Sat, 21 Dec 19 11:39:54 +0330

]]>
ایران دومین شریک تجاری اقلیم کردستان عراق است http://www.faratab.com/news/11170/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D9%88%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%B4%D8%B1%DB%8C%DA%A9-%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D9%82%D9%84%DB%8C%D9%85-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82-%D8%A7%D8%B3%D8%AA Tue, 17 Dec 19 14:24:30 +0330 ایران دومین شریک تجاری اقلیم کردستان عراق است
حجم مبادلات بازرگانی و اقتصادی اقلیم کردستان اینک حدود 28 و نیم میلیارد دلار است و این منطقه در شمال عراق با 105 کشور مختلف جهان تبادل اقتصادی دارد!

]]>
وزارت امور خارجه تمام تلاش خود را در مورد سانچی انجام داده است http://www.faratab.com/news/11172/%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B1-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%87-%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%AA%D9%84%D8%A7%D8%B4-%D8%AE%D9%88%D8%AF-%D8%B1%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D8%B3%D8%A7%D9%86%DA%86%DB%8C-%D8%A7%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%85-%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA Mon, 16 Dec 19 12:50:45 +0330 وزارت امور خارجه تمام تلاش خود را در مورد سانچی انجام داده است
موضوع کشتی سانچی، حادثه تاسف‌آوری بود که وزارت امور خارجه تا آنجا که وظیفه‌اش ایجاب می‌کرد برای روشن شدن ابعاد موضوع تلاش کرد.

]]>
در کرمانشاه چند نفر کاندیدای انتخابات مجلس شده‌اند؟ http://www.faratab.com/news/11160/%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%A7%D9%87-%DA%86%D9%86%D8%AF-%D9%86%D9%81%D8%B1-%DA%A9%D8%A7%D9%86%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%B4%D8%AF%D9%87%E2%80%8C%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%9F Sun, 15 Dec 19 12:45:18 +0330 در کرمانشاه چند نفر کاندیدای انتخابات مجلس شده‌اند؟
رییس ستاد انتخابات استان کرمانشاه از ثبت‌نام نهایی ۴۱۲ کاندیدا در استان برای انتخابات مجلس یازدهم خبر داد.

]]>
۲۰ معدن راکد در کرمانشاه دوباره فعال شدند http://www.faratab.com/news/11159/%DB%B2%DB%B0-%D9%85%D8%B9%D8%AF%D9%86-%D8%B1%D8%A7%DA%A9%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%A7%D9%87--%D8%AF%D9%88%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84-%D8%B4%D8%AF%D9%86%D8%AF Sun, 15 Dec 19 12:43:03 +0330 ۲۰ معدن راکد در کرمانشاه  دوباره فعال شدند
معاون امور معادن سازمان صنعت، معدت و تجارت استان کرمانشاه از فعال شدن ۲۰ معدن راکد استان با اشتغالزایی ۱۸۰ نفر در هشت ماهه امسال خبر داد.

]]>
49 کاندیدای اوراماناتی برای انتخابات مجلس در یک نگاه http://www.faratab.com/news/11165/49-%DA%A9%D8%A7%D9%86%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%AF%D8%B1-%DB%8C%DA%A9-%D9%86%DA%AF%D8%A7%D9%87 Tue, 10 Dec 19 13:41:58 +0330 49 کاندیدای اوراماناتی برای انتخابات مجلس در یک نگاه

]]>
دادگاهی شدن جراح معروف اینستاگرامی، دکتر شهرام پنجه طلا! http://www.faratab.com/news/11164/%D8%AF%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%B4%D8%AF%D9%86-%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%AD-%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%88%D9%81-%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%8C-%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%85-%D9%BE%D9%86%D8%AC%D9%87-%D8%B7%D9%84%D8%A7%21 Tue, 10 Dec 19 13:20:02 +0330 دادگاهی شدن جراح معروف اینستاگرامی، دکتر شهرام پنجه طلا!
شکایت مرد میانسال از مقصران مرگ همسرش بعد از عمل جراحی زیبایی، راز تخلفات تکنیسین اتاق عمل و پزشک جراح را برملا کرد.
سلامت نیوز: راز جراحی‌های مرگبار شهرام پنجه طلا فاش شد!

]]>
مرگ چنین خواجه نه کاریست خُرد http://www.faratab.com/news/11163/%D9%85%D8%B1%DA%AF-%DA%86%D9%86%DB%8C%D9%86-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87-%D9%86%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D8%AE%D9%8F%D8%B1%D8%AF Mon, 09 Dec 19 22:48:59 +0330 مرگ چنین خواجه نه کاریست خُرد
در رثایی آن نیکمَرد کُرد مرگ چنین خواجه نه کاریست خُرد

]]>
همزیستی هزاران ساله پیروان ادیان و مذاهب مختلف در جهانی بنام ایران http://www.faratab.com/news/11158/%D9%87%D9%85%D8%B2%DB%8C%D8%B3%D8%AA%DB%8C-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%87-%D9%BE%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D9%85%D8%B0%D8%A7%D9%87%D8%A8-%D9%85%D8%AE%D8%AA%D9%84%D9%81-%D8%AF%D8%B1-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%85-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86 Sun, 08 Dec 19 18:36:21 +0330 همزیستی هزاران ساله پیروان ادیان و مذاهب مختلف در جهانی بنام ایران

]]>
تاملی بر اندیشه صلح در عرفان و حکمت ایرانی http://www.faratab.com/news/11157/%D8%AA%D8%A7%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%A8%D8%B1-%D8%A7%D9%86%D8%AF%DB%8C%D8%B4%D9%87-%D8%B5%D9%84%D8%AD-%D8%AF%D8%B1-%D8%B9%D8%B1%D9%81%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%AD%DA%A9%D9%85%D8%AA-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C Sun, 08 Dec 19 18:21:44 +0330 تاملی بر اندیشه صلح در عرفان و حکمت ایرانی

]]>