فراتاب-اصلی http://www.faratab.com/category/1/ info@rsm.co.ir Tue, 27 Jun 17 21:51:42 +0430fa تخیل در قربانگاه تخیل http://www.faratab.com/news/6384/%D8%AA%D8%AE%DB%8C%D9%84-%D8%AF%D8%B1-%D9%82%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%AA%D8%AE%DB%8C%D9%84 Tue, 27 Jun 17 20:26:27 +0430 تخیل در قربانگاه تخیل
جمله‌ معروفی از لنین وجود دارد که گفته است: «هنر از آن خلق است». فارغ از اینکه بپذیریم هنر چیزی ذاتاً سیاسی است یا خیر و یا این‌که هر کجا به خلق ارجاعی داده شده امری سیاسی را در خود مستتر دارد یا که نه، این جمله دستورالعملی سیاسی است.

]]>
نگاهی نو به فرهنگ؛ احصاء شاخص های جدید http://www.faratab.com/news/6368/%D9%86%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D9%86%D9%88-%D8%A8%D9%87-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF%D8%9B-%D8%A7%D8%AD%D8%B5%D8%A7%D8%A1-%D8%B4%D8%A7%D8%AE%D8%B5-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF Tue, 27 Jun 17 01:57:27 +0430 نگاهی نو به فرهنگ؛ احصاء شاخص های جدید
امروز نگاه به فرهنگ شاخصهاي جديدي را طلب می کند. اين شاخصها از سويي مفاهيم جديدي را توليد كرده و از سوي ديگر سبب خلق معناي جديد براي مفاهيم كلاسيك شده است.امیدواریم با فربه تر شدن اين مفاهيم كمي از سنگينيِ راه چاره هاي خشونت بار در اذهان خاورمیانه بکاهیم

]]>
همایش ملی بررسی و آسیب شناسی بمباران شیمیایی سردشت http://www.faratab.com/news/6367/%D9%87%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D9%88-%D8%A2%D8%B3%DB%8C%D8%A8-%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%A8%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B4%DB%8C%D9%85%DB%8C%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%B3%D8%B1%D8%AF%D8%B4%D8%AA- Mon, 26 Jun 17 15:36:57 +0430 همایش ملی بررسی و آسیب شناسی بمباران شیمیایی سردشت

]]>
پیام هایی که ناخودآگاه به تروریست ها فرستادیم! http://www.faratab.com/news/6366/%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D9%85-%D9%87%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%D9%86%D8%A7%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%A2%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D8%AA%D8%B1%D9%88%D8%B1%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D9%87%D8%A7-%D9%81%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D9%85%21 Mon, 26 Jun 17 03:12:51 +0430 پیام هایی که ناخودآگاه به تروریست ها فرستادیم!

]]>
پیامی برای اوپک: از صدای پای دگرگونی تا پراگماتیسم بقا http://www.faratab.com/news/6365/%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%88%D9%BE%DA%A9%3A-%D8%A7%D8%B2-%D8%B5%D8%AF%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%DA%AF%D8%B1%DA%AF%D9%88%D9%86%DB%8C-%D8%AA%D8%A7-%D9%BE%D8%B1%D8%A7%DA%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA%DB%8C%D8%B3%D9%85-%D8%A8%D9%82%D8%A7 Mon, 26 Jun 17 00:48:34 +0430 پیامی برای اوپک: از صدای پای دگرگونی تا پراگماتیسم بقا
بنابر گزارش های سالیانه ی آژانس اطلاعات انرژی (EIA) در ایالات متحده ی آمریکا، منحنی وابستگی و واردات نفتی ایالات متحده به منابع خارجی نشان از آن دارد که اوج وابستگی ایالات متحده به منابع خارجی در سال 2005 بوده است.

]]>
اعتماد FATF در هیاهوی ضد ایرانی http://www.faratab.com/news/6363/%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%AF-FATF-%D8%AF%D8%B1-%D9%87%DB%8C%D8%A7%D9%87%D9%88%DB%8C-%D8%B6%D8%AF-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C Sun, 25 Jun 17 22:37:28 +0430 اعتماد FATF در هیاهوی ضد ایرانی
گروه اقدام مالی متقابل، بار دیگر به ایران اعتماد کرد و رای به تمدید تعلیق محدودیت‌ها و اقدامات تنبیهی علیه آن داد.

]]>
تحقیر قطر! http://www.faratab.com/news/6361/%D8%AA%D8%AD%D9%82%DB%8C%D8%B1-%D9%82%D8%B7%D8%B1%21 Sat, 24 Jun 17 18:36:40 +0430 تحقیر قطر!
روزنامه لبنانی الاخبار شروط کشورهای عربی برای از سرگیری روابط و اتمام تحریم‌ها علیه قطر را مداخله در امور داخلی و تحقیر قطر نامید.

]]>
داعش به زودی بیانیه مهمی درباره ابوبکر بغدادی صادر می‌کند http://www.faratab.com/news/6360/%D8%AF%D8%A7%D8%B9%D8%B4-%D8%A8%D9%87-%D8%B2%D9%88%D8%AF%DB%8C-%D8%A8%DB%8C%D8%A7%D9%86%DB%8C%D9%87-%D9%85%D9%87%D9%85%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%A7%D8%A8%D9%88%D8%A8%DA%A9%D8%B1-%D8%A8%D8%BA%D8%AF%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%DA%A9%D9%86%D8%AF Sat, 24 Jun 17 18:30:11 +0430 داعش به زودی بیانیه مهمی درباره ابوبکر بغدادی صادر می‌کند
یک منبع محلی در استان نینوا اعلام کرد که داعش با پخش بخشنامه‌ای در بیشتر مساجد تلعفر از اعضایش خواسته منتظر صدور بیانیه مهمی درباره ابوبکر البغدادی باشند. نام دو تن از افسران سابق «صدام حسین»به عنوان محتملترین گزینه‌های جانشینی او مطرح شده است.

]]>
واکاویِ مسائل زیست محیطی با رویکرد مکتب انتقادی فرانکفورت http://www.faratab.com/news/6359/%D9%88%D8%A7%DA%A9%D8%A7%D9%88%DB%8C%D9%90-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D9%84-%D8%B2%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D9%85%D8%AD%DB%8C%D8%B7%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%B1%D9%88%DB%8C%DA%A9%D8%B1%D8%AF-%D9%85%DA%A9%D8%AA%D8%A8-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%DA%A9%D9%81%D9%88%D8%B1%D8%AA Sat, 24 Jun 17 15:13:14 +0430 واکاویِ مسائل زیست محیطی با رویکرد مکتب انتقادی فرانکفورت

]]>
تحول در چالش‌های دیپلماتیک ترکیه http://www.faratab.com/news/6358/%D8%AA%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%AF%D8%B1-%DA%86%D8%A7%D9%84%D8%B4%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%DB%8C%D9%BE%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%AA%DB%8C%DA%A9-%D8%AA%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D9%87- Sat, 24 Jun 17 02:50:48 +0430 تحول در چالش‌های دیپلماتیک ترکیه
به نظر می‌رسد همچنان که رهبری ترکیه به طور فزاینده‌ای از طرف متحدان سنتی‌اش طرد می‌شود، آنکارا وسوسه شده‌ تا در نقشی منطقه‌ای و باورناپذیر پناه بگیرد.

]]>
آیا روسیه و عربستان در سودای یک کارتل گازی http://www.faratab.com/news/6357/-%D8%A2%DB%8C%D8%A7-%D8%B1%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%87-%D9%88-%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%DB%8C-%DB%8C%DA%A9-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%84-%DA%AF%D8%A7%D8%B2%DB%8C- Fri, 23 Jun 17 21:50:37 +0430  آیا روسیه و عربستان در سودای یک کارتل گازی
استراتژی کاهش تولید اوپک (عربستان سعودی) و غیراوپک (روسیه و جمهوری‌های شوروی سابق) نشان می‌دهد یک استراتژی جدید برای مقابله با تردیدهای مداوم در بازارها نیاز است.

]]>
یونسکو و جهانی سازی انگارهای فرهنگی صلح! http://www.faratab.com/news/6345/%DB%8C%D9%88%D9%86%D8%B3%DA%A9%D9%88-%D9%88-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%A7%D9%86%DA%AF%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D8%B5%D9%84%D8%AD%21 Fri, 23 Jun 17 17:17:50 +0430 یونسکو و جهانی سازی انگارهای فرهنگی صلح!

]]>
حمله ی موشکی ایران و مقوله ی «بازدارندگی متعارف» http://www.faratab.com/news/6354/%D8%AD%D9%85%D9%84%D9%87-%DB%8C-%D9%85%D9%88%D8%B4%DA%A9%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D9%85%D9%82%D9%88%D9%84%D9%87-%DB%8C-%C2%AB%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D9%85%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D9%81%C2%BB Fri, 23 Jun 17 16:20:18 +0430 حمله ی موشکی ایران و مقوله ی «بازدارندگی متعارف»

]]>
بررسی تاثیر ولیعهدی محمد بن سلمان بر آینده سیاسی عربستان و خاورمیانه http://www.faratab.com/news/6353/%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D8%AA%D8%A7%D8%AB%DB%8C%D8%B1-%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%B9%D9%87%D8%AF%DB%8C-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%A8%D9%86-%D8%B3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1-%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%AE%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%87 Thu, 22 Jun 17 14:41:41 +0430 بررسی تاثیر ولیعهدی محمد بن سلمان بر آینده سیاسی عربستان و خاورمیانه

]]>
تلاش قطر برای جذب سرمایه های منطقه ای http://www.faratab.com/news/6352/-%D8%AA%D9%84%D8%A7%D8%B4-%D9%82%D8%B7%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D8%B0%D8%A8-%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D9%87-%D8%A7%DB%8C- Wed, 21 Jun 17 19:40:35 +0430  تلاش قطر برای جذب سرمایه های منطقه ای
بحران قطر وارد هفته سوم خود شده و به نظر می رسد که رفته رفته این بحران در حال نشان دادن تاثیرات درازمدت خود بر اقتصاد و نظام بانکی قطر است. ثروتمند ترین کشور منطقه حالا در حال رویارویی با یکی از بزرگترین بحران های تاریخ خود از زمان رسیدن به استقلال است

]]>
انقلاب انرژی نزدیک است http://www.faratab.com/news/6351/-%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%86%D8%B1%DA%98%DB%8C-%D9%86%D8%B2%D8%AF%DB%8C%DA%A9-%D8%A7%D8%B3%D8%AA- Wed, 21 Jun 17 19:35:24 +0430  انقلاب انرژی نزدیک است
مدت هاست که جهان تلاش بر این دارد که جایگزینی مناسب برای منابع هیدروکربوری به جهت تولید انرژی پیدا کند و گویی حالا به این جواب رسیده است. رشد و توسعه تولید روز افزون تولید برق از منابع تجدید پذیر خبر از این می دهد که این دو منبع انرژی می توانند جایگزینی

]]>
آب گل آلود موسسه‌های مالی و اعتباری و تلاش‌های نامرئی برای ماهیگیری از آن http://www.faratab.com/news/6350/%D8%A2%D8%A8-%DA%AF%D9%84-%D8%A2%D9%84%D9%88%D8%AF-%D9%85%D9%88%D8%B3%D8%B3%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D9%88-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%88-%D8%AA%D9%84%D8%A7%D8%B4%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%B1%D8%A6%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%A7%D9%87%DB%8C%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%A2%D9%86 Wed, 21 Jun 17 17:43:47 +0430 آب گل آلود موسسه‌های مالی و اعتباری و تلاش‌های نامرئی برای ماهیگیری از آن
مسئله فعالیت موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز به عنوان یکی از مشکلات مزمن حوزه بانکداری کشورمان به مثابه یک میراث نامبارک به دولت یازدهم به ارث رسید. این معضل با افزایش شدید بی انضباطی‌های مالی در دولت‌های نهم و دهم به شدت تقویت شده است.

]]>
ریشه عمیق بحران در خاورمیانه http://www.faratab.com/news/6349/%D8%B1%DB%8C%D8%B4%D9%87-%D8%B9%D9%85%DB%8C%D9%82-%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%AE%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%87 Wed, 21 Jun 17 02:29:51 +0430 ریشه عمیق بحران در خاورمیانه

]]>
ایران با برخی زمزمه‌ها مبنی بر برگزاری همه پرسی در عراق مخالف است http://www.faratab.com/news/6348/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7-%D8%A8%D8%B1%D8%AE%DB%8C-%D8%B2%D9%85%D8%B2%D9%85%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7-%D9%85%D8%A8%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%87%D9%85%D9%87-%D9%BE%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82-%D9%85%D8%AE%D8%A7%D9%84%D9%81-%D8%A7%D8%B3%D8%AA Tue, 20 Jun 17 22:55:39 +0430 ایران با برخی زمزمه‌ها مبنی بر برگزاری همه پرسی در عراق مخالف است

]]>
آندومتریوز یا کیست شکلاتی چیست http://www.faratab.com/news/6342/%D8%A2%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%85%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%88%D8%B2-%DB%8C%D8%A7-%DA%A9%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D8%B4%DA%A9%D9%84%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA Tue, 20 Jun 17 22:37:18 +0430 آندومتریوز یا کیست شکلاتی چیست
یکی از بیماریهای شایع در زنان آندومتریوز می باشد که با درجات متفاوت در بارداری تاثیر گذار خواهد بود.

]]>
علل و تبعات ظهور دولت کردی؛ کُردها در نزدیکی آرمان تاریخی خود! http://www.faratab.com/news/6347/%D8%B9%D9%84%D9%84-%D9%88-%D8%AA%D8%A8%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%B8%D9%87%D9%88%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%DB%8C%D8%9B-%DA%A9%D9%8F%D8%B1%D8%AF%D9%87%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D9%86%D8%B2%D8%AF%DB%8C%DA%A9%DB%8C-%D8%A2%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%AF%21 Tue, 20 Jun 17 22:28:12 +0430 علل و تبعات ظهور دولت کردی؛ کُردها در نزدیکی آرمان تاریخی خود!
همه‌پرسی استقلال کردستان عراق اگر به تعویق هم بیفتد، در عزم کرد‌ها برای تحقق دولت کردی، تغییری رخ نخواهد داد.

]]>
پاسخی نمادین به رقبای منطقه ای http://www.faratab.com/news/6346/%D9%BE%D8%A7%D8%B3%D8%AE%DB%8C-%D9%86%D9%85%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%B1%D9%82%D8%A8%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D9%87-%D8%A7%DB%8C Tue, 20 Jun 17 20:07:16 +0430 پاسخی نمادین به رقبای منطقه ای
به طور کلی راهکارهای برون رفت از بحران در خاورمیانه را می توان در چهار سطح مورد تحلیل و بررسی قرار داد. به طور حتم نابودی داعش به منزله پایان منازعات در منطقه نبوده و استمرار روند ناکارآمدی دولت ها در منطقه سبب خواهد شد که خاورمیانه روی ثبات را نبیند.

]]>
کتاب جامعه شناسی خودمانی اثر حسن نراقی http://www.faratab.com/news/6338/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D9%87-%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A7%D8%AB%D8%B1-%D8%AD%D8%B3%D9%86-%D9%86%D8%B1%D8%A7%D9%82%DB%8C Tue, 20 Jun 17 16:44:25 +0430 کتاب جامعه شناسی خودمانی اثر حسن نراقی
کتاب جامعه شناسی خودمانی نوشته ی حسن نراقی است و با بیانی خودمانی به تعریف وضع جامعه و نقش مردم ایران در عقب ماندن کشور می پردازد.

]]>
ما همه مسئولیم و ناتوان! http://www.faratab.com/news/6344/%D9%85%D8%A7-%D9%87%D9%85%D9%87-%D9%85%D8%B3%D8%A6%D9%88%D9%84%DB%8C%D9%85-%D9%88-%D9%86%D8%A7%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86%21 Tue, 20 Jun 17 13:03:41 +0430 ما همه مسئولیم و ناتوان!
نگاهی به مرگ جوان کولبر سردشتی

]]>
پیام های داخلی و منطقه ای حمله موشکی ایران به داعش http://www.faratab.com/news/6343/%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D9%85-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%DB%8C-%D9%88-%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D8%AD%D9%85%D9%84%D9%87-%D9%85%D9%88%D8%B4%DA%A9%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D8%B9%D8%B4 Tue, 20 Jun 17 12:27:09 +0430 پیام های داخلی و منطقه ای حمله موشکی ایران به داعش

]]>
نه گفتن به یارانه ی چندصدهزار تومانی یا ایرانی بودن تروریست های هفده خرداد تهران؟ http://www.faratab.com/news/6340/%D9%86%D9%87-%DA%AF%D9%81%D8%AA%D9%86-%D8%A8%D9%87-%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%87-%DB%8C-%DA%86%D9%86%D8%AF%D8%B5%D8%AF%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C-%DB%8C%D8%A7-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D9%88%D8%AF%D9%86-%D8%AA%D8%B1%D9%88%D8%B1%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%87%D9%81%D8%AF%D9%87-%D8%AE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%9F Mon, 19 Jun 17 15:52:15 +0430 نه گفتن به یارانه ی چندصدهزار تومانی یا ایرانی بودن تروریست های هفده خرداد تهران؟
در حالیکه مشارکت طبقه متوسط و اقوام ساکن مرزهای کشور لبخند رضایت را بر لبان بسیاری از روشنفکران کشور نشانده بود، حادثه تروریستی تهران به یک باره واکنش‌های عجیبی را برانگیخت.

]]>
اهل سنت ایران، چشم انتظار کابینه وحدت ملی روحانی! http://www.faratab.com/news/6339/%D8%A7%D9%87%D9%84-%D8%B3%D9%86%D8%AA-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%8C-%DA%86%D8%B4%D9%85-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B8%D8%A7%D8%B1-%DA%A9%D8%A7%D8%A8%DB%8C%D9%86%D9%87-%D9%88%D8%AD%D8%AF%D8%AA-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D8%AD%D8%A7%D9%86%DB%8C%21 Mon, 19 Jun 17 02:31:49 +0430 اهل سنت ایران، چشم انتظار کابینه وحدت ملی روحانی!

]]>
توری‌ها در بحران http://www.faratab.com/news/6337/%D8%AA%D9%88%D8%B1%DB%8C%E2%80%8C%D9%87%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%86 Sun, 18 Jun 17 17:43:28 +0430 توری‌ها در بحران
اوج‌گیری نارضایتی مردمی از عملکرد کابینه «ترزا می»، نخست وزیر بریتانیا در مواجهه با آتش‌‌سوزی برج گرنفل لندن از یکسو و نیز شکست استراتژی این حزب در انتخابات اخیر و همچنین موضع مِی درباره برگزیت باعث شده تا هم‌حزبی‌های او به صرافت تغییر نخست وزیر بیوفتند.

]]>
مثلث افراط و تروریسم کور http://www.faratab.com/news/6335/%D9%85%D8%AB%D9%84%D8%AB-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%B7-%D9%88-%D8%AA%D8%B1%D9%88%D8%B1%DB%8C%D8%B3%D9%85-%DA%A9%D9%88%D8%B1 Sun, 18 Jun 17 14:57:20 +0430 مثلث افراط و تروریسم کور
روریستها به تروریست بودن خود افتخار می‌کنند و مرزهای مکان و زمان را درنوردیده‌اند؛ از این رو مباحث معطوف به چیستی و چرایی آن شدت گرفته است

]]>
بارقه امید برای ترامپ در عراق بحران زده http://www.faratab.com/news/6334/%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%82%D9%87-%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%85%D9%BE-%D8%AF%D8%B1-%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82-%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B2%D8%AF%D9%87 Sun, 18 Jun 17 01:55:47 +0430 بارقه امید برای ترامپ در عراق بحران زده
آیا شکست دولت اسلامی در عراق را می توان یک دستاورد سیاست خارجی برای ترامپ بر شمرد؟ پس از سقوط قریب الوقوع موصل چه پیش خواهد آمد؟

]]>
بانک یاکوزا و میتسوبیشی http://www.faratab.com/news/6330/-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9-%DB%8C%D8%A7%DA%A9%D9%88%D8%B2%D8%A7-%D9%88-%D9%85%DB%8C%D8%AA%D8%B3%D9%88%D8%A8%DB%8C%D8%B4%DB%8C- Sat, 17 Jun 17 21:54:16 +0430  بانک یاکوزا و میتسوبیشی
گروه مالی میتسوبیشی UFJ (Mitsubishi UFJ Financial Group) شرکت خدمات مالی و بانکداری ژاپنی است، که در زمینه ارائه خدمات بانکداری خرد، بانکداری شرکتی، بانکداری سرمایه‌گذاری و بانکداری اختصاصی، همچنین عرضه انواع وام و ارائه خدمات کارت‌های اعتباری، فعالیت می

]]>
ترامپ گیت http://www.faratab.com/news/6328/%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%85%D9%BE-%DA%AF%DB%8C%D8%AA Sat, 17 Jun 17 18:46:08 +0430 ترامپ گیت
اخراج «جیمز کومی»، مدیر اف.بی.ای توسط«دونالد ترامپ»، رئیس جمهوری آمریکا به جای آنکه باعث شود فشارها بر کاخ سفید کاهش یابد به یک «نقطه عطف» در پرونده روابط احتمالی ترامپ با روس‌ها مبدل شده، تا جایی که برخی رسانه‌ها از آن با عنوان «ترامپ گیت» یاد می‌کنند.

]]>
دست بالای ایران در صورت نقض یکطرفه برجام از سوی آمریکا http://www.faratab.com/news/6326/%D8%AF%D8%B3%D8%AA-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%B5%D9%88%D8%B1%D8%AA-%D9%86%D9%82%D8%B6-%DB%8C%DA%A9%D8%B7%D8%B1%D9%81%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%AC%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D8%B2-%D8%B3%D9%88%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7 Fri, 16 Jun 17 20:44:37 +0430 دست بالای ایران در صورت نقض یکطرفه برجام از سوی آمریکا
سید علی خرم، استاد حقوق بین الملل و سفیر اسبق ایران در مقر اروپایی سازمان ملل، معتقد است: اگر نقض برجام واقعاً از لحاظ حقوقی و نه تبلیغاتی توسط آمریکا صورت بگیرد، فکر می کنم که ما در چنین شرایطی می توانیم دست بالا را داشته باشیم.

]]>
غربت با طعم ایرانی در پشت پرده آهنین! http://www.faratab.com/news/6325/%D8%BA%D8%B1%D8%A8%D8%AA-%D8%A8%D8%A7-%D8%B7%D8%B9%D9%85-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%BE%D8%B4%D8%AA-%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D9%87-%D8%A2%D9%87%D9%86%DB%8C%D9%86%21 Fri, 16 Jun 17 20:16:42 +0430 غربت با طعم ایرانی در پشت پرده آهنین!

]]>
تله ترامپ برای ایران! http://www.faratab.com/news/6310/%D8%AA%D9%84%D9%87-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%85%D9%BE-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%21 Fri, 16 Jun 17 19:04:51 +0430 تله ترامپ برای ایران!

]]>
بازخوانی ریشه های تروریسم در جهان اسلام http://www.faratab.com/news/6302/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%B1%DB%8C%D8%B4%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%B1%D9%88%D8%B1%DB%8C%D8%B3%D9%85-%D8%AF%D8%B1-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85 Fri, 16 Jun 17 14:15:53 +0430 بازخوانی ریشه های تروریسم در جهان اسلام

]]>
ازتامین هزینه جنگ داخلی آمریکا تا ابداع کارت اعتباری http://www.faratab.com/news/6308/-%D8%A7%D8%B2%D8%AA%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86-%D9%87%D8%B2%DB%8C%D9%86%D9%87-%D8%AC%D9%86%DA%AF-%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D8%AA%D8%A7-%D8%A7%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D8%B9-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B1%DB%8C- Wed, 14 Jun 17 21:57:17 +0430  ازتامین هزینه جنگ داخلی آمریکا تا ابداع کارت اعتباری
سیتی‌بانک، (Citibank) بانک آمریکایی و بازوی ارائه خدمات بانکداری شرکت خدمات مالی سیتی‌گروپ به شمار می رود. این بانک از جمله بانک های بزرگ آمریکا است و قدمت آن به سال 1812 بر می گردد.

]]>
صنعتی به نام خشونت http://www.faratab.com/news/6323/%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D9%86%D8%A7%D9%85-%D8%AE%D8%B4%D9%88%D9%86%D8%AA Wed, 14 Jun 17 19:44:47 +0430 صنعتی به نام خشونت
مساله ای که گروه های افراط گرا در قالب جریانات فروملی ایجاد کرده اند بیشتر پدیده ای اجتماعی است و با اشتباه دولت ها برای مهار آنها با ابزار سیاسی سبب باز تولید هر چه خشونت بارتر آن ها شده است.

]]>
سیاست‌گریزی در عصر سیاست‌زدگی http://www.faratab.com/news/6322/%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA%E2%80%8C%DA%AF%D8%B1%DB%8C%D8%B2%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B9%D8%B5%D8%B1-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA%E2%80%8C%D8%B2%D8%AF%DA%AF%DB%8C Wed, 14 Jun 17 19:12:39 +0430 سیاست‌گریزی در عصر سیاست‌زدگی
در رمان تو به اصفهان بازخواهی گشت، نوشته‌ی مصطفی انصافی، داستان در دو سطح اتفاق می‌افتد: فردی و اجتماعی. در سطح فردی شخصیت‌ها عاشق می‌شوند، دست به انتخاب‌های گوناگون می‌زنند و..، اما در سطح اجتماعی، شخصیت‌ها فقط حضور دارند.

]]>
حفظ محیط زیست به مطالبه اجتماعی تبدیل شده است http://www.faratab.com/news/6321/-%D8%AD%D9%81%D8%B8-%D9%85%D8%AD%DB%8C%D8%B7-%D8%B2%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-%D8%AA%D8%A8%D8%AF%DB%8C%D9%84-%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA Tue, 13 Jun 17 23:51:24 +0430  حفظ محیط زیست به مطالبه اجتماعی تبدیل شده است
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در نشستی با رییس سازمان محیط زیست کشور و اعضای شورای سیاستگذاری جشنواره فیلم سبز گفت: مساله محیط زیست از سطح رسمی عبور کرده و به مساله و مطالبه اجتماعی تبدیل شده است.

]]>
تاکید مجدد ظریف بر ایجاد مجمع گفت‌وگوهای جامع منطقه‌ای در خلیج‌فارس http://www.faratab.com/news/6320/%D8%AA%D8%A7%DA%A9%DB%8C%D8%AF-%D9%85%D8%AC%D8%AF%D8%AF-%D8%B8%D8%B1%DB%8C%D9%81-%D8%A8%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D8%AC%D9%85%D8%B9-%DA%AF%D9%81%D8%AA%E2%80%8C%D9%88%DA%AF%D9%88%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9-%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D9%87%E2%80%8C%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AE%D9%84%DB%8C%D8%AC%E2%80%8C%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3 Tue, 13 Jun 17 23:33:09 +0430 تاکید مجدد ظریف بر ایجاد مجمع گفت‌وگوهای جامع منطقه‌ای در خلیج‌فارس
«محمدجواد ظریف» با اشاره به تحولات اخیر در منطقه نوشت: تحولات اخیر پیشنهاد قدیمی و همیشگی ما را برای ایجاد مجمع گفت‌وگوهای جامع منطقه‌ای در خلیج‌فارس ضروری کرده است.

]]>
به پایان حیات گروهک‌های تروریستی نزدیک می‌شویم http://www.faratab.com/news/6318/-%D8%A8%D9%87-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%AD%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%DA%AF%D8%B1%D9%88%D9%87%DA%A9%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%B1%D9%88%D8%B1%DB%8C%D8%B3%D8%AA%DB%8C-%D9%86%D8%B2%D8%AF%DB%8C%DA%A9-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%B4%D9%88%DB%8C%D9%85 Tue, 13 Jun 17 23:10:19 +0430  به پایان حیات گروهک‌های تروریستی نزدیک می‌شویم
رییس‌جمهور با اشاره به فرا رسیدن اولین شب از لیالی قدر و بیان ویژگی‌های امیر مومنان، حضرت علی (ع) و ضربت خوردن ایشان در سحرگاه نوزدهم رمضان، گفت: شب قدر که شب نزول قرآن نیز است، تجلی رحمت و لطف خداوند به بشریت است.

]]>
نباید با تقسیم کردن مردم، کار بزرگ ملت در انتخابات را خراب کرد http://www.faratab.com/news/6317/%D9%86%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%D8%A7-%D8%AA%D9%82%D8%B3%DB%8C%D9%85-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85%D8%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF-%D9%85%D9%84%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%B1%D8%A7-%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%A8-%DA%A9%D8%B1%D8%AF Tue, 13 Jun 17 22:51:48 +0430 نباید با تقسیم کردن مردم، کار بزرگ ملت در انتخابات را خراب کرد
سران قوا، مسئولان و کارگزاران نظام، جمعی از مدیران ارشد دستگاه‌های مختلف و عناصر فعال سیاسی، اجتماعی و فرهنگی، عصر روز گذشته با حضرت آیت‌الله خامنه‌ای رهبر انقلاب اسلامی دیدار کردند.

]]>
هزار شب آسماني http://www.faratab.com/news/6315/%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%B4%D8%A8-%D8%A2%D8%B3%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A Tue, 13 Jun 17 17:43:27 +0430 هزار شب آسماني
مراسم اولین شب لیالی احیا با حضور استادان عرصه فرهنگ و هنر توسط شهرداری تهران برگزار می شود.

]]>
چرا کوربین برنده شد؟ http://www.faratab.com/news/6313/%DA%86%D8%B1%D8%A7-%DA%A9%D9%88%D8%B1%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%B4%D8%AF%D8%9F Tue, 13 Jun 17 17:09:39 +0430 چرا کوربین برنده شد؟
مهم این نیست که کوربین واقعاً انتخابات را نَبُرد- او برنده شد. «جرمی کوربین» به ما الگویی ارائه داد تا در سال‌های پیش‌رو از آن پیروی کنیم. محافظه‌کاران ممکن است در انتهای امر، هنوز در قدرت باشند اما جِرمی کوربین انتخابات اخیر را برد.

]]>
«دموکراسی یا دموقراضه» اثر سیدمهدی شجاعی http://www.faratab.com/news/6309/%C2%AB%D8%AF%D9%85%D9%88%DA%A9%D8%B1%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%DB%8C%D8%A7-%D8%AF%D9%85%D9%88%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B6%D9%87%C2%BB-%D8%A7%D8%AB%D8%B1-%D8%B3%DB%8C%D8%AF%D9%85%D9%87%D8%AF%DB%8C-%D8%B4%D8%AC%D8%A7%D8%B9%DB%8C Tue, 13 Jun 17 13:04:01 +0430 «دموکراسی یا دموقراضه» اثر سیدمهدی شجاعی
دموکراسی یا دموقراضه را می توان جزو کتاب هایی دانست که با مطالعه آن می توانید سواد سیاسی خود را افزایش دهید و با حقایق سیاسی به وسیله ی استفاده از داستان و طنز آشنا شوید.

]]>
داعش و کُردها؛ نبرد تاریکی و آفتاب! http://www.faratab.com/news/6312/%D8%AF%D8%A7%D8%B9%D8%B4-%D9%88-%DA%A9%D9%8F%D8%B1%D8%AF%D9%87%D8%A7%D8%9B-%D9%86%D8%A8%D8%B1%D8%AF-%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%DA%A9%DB%8C-%D9%88-%D8%A2%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%A8%21 Tue, 13 Jun 17 03:41:13 +0430 داعش و کُردها؛ نبرد تاریکی و آفتاب!
«آنجا که روز آغاز می شود دیگر خبری از شب نخواهد بود» این جمله را می توان بنمایه تمثیلی نبرد کُردها و داعشیان طی سه سال اخیر بر شمرد.

]]>
جشن شادی در سراسر ایران برای پنجمین حضور در جام جهانی http://www.faratab.com/news/6311/%D8%AC%D8%B4%D9%86-%D8%B4%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%D9%86%D8%AC%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%AC%D8%A7%D9%85-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C Tue, 13 Jun 17 01:40:56 +0430 جشن شادی در سراسر ایران برای پنجمین حضور در جام جهانی

]]>
پنجمین فرصت http://www.faratab.com/news/6307/-%D9%BE%D9%86%D8%AC%D9%85%DB%8C%D9%86-%D9%81%D8%B1%D8%B5%D8%AA- Mon, 12 Jun 17 22:59:39 +0430  پنجمین فرصت
یک هفته از بحران روابط سیاسی قطر با ۴ کشور عربی به محوریت عربستان سعودی می گذرد. عربستان سعودی، مصر، امارات متحده عربی، بحرین. تمامی راه‌های زمینی، دریایی و هوایی را با قطر بستند.

]]>
ایران در جستجوی بازارهای جدید است http://www.faratab.com/news/6306/-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%AC%D8%B3%D8%AA%D8%AC%D9%88%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%D8%B3%D8%AA- Mon, 12 Jun 17 22:55:53 +0430  ایران در جستجوی بازارهای جدید است
سازمان‌های بین‌المللی بر اساس معاهده‌ای که منشور آن گروه نامیده می‌شود تأسیس می‌شوند. معاهده‌ها زمانی شکل می‌گیرند که نمایندگان قانونی بسیاری از اعضای گروه از طریق یک فرایند آن را به تصویب برسانند؛ و این امر باعث می شود که از سازمان‌ دولتی بین‌المللی یک ش

]]>