فراتاب-اصلی http://www.faratab.com/category/1/ info@rsm.co.ir Thu, 12 Dec 19 15:45:40 +0330fa چرا مربی کردستانی تیم ملی استعفا داد؟ http://www.faratab.com/news/10357/%DA%86%D8%B1%D8%A7-%D9%85%D8%B1%D8%A8%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AA%DB%8C%D9%85-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D9%81%D8%A7-%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D8%9F Thu, 19 Sep 19 11:52:20 +0430 چرا مربی کردستانی تیم ملی استعفا داد؟
کشتی‌گیر و مربی سرشناس سنندجی از سمت سرمربی‌گری تیم ملی امید کشتی فرنگی استعفا داد

]]>
49 کاندیدای اوراماناتی برای انتخابات مجلس در یک نگاه http://www.faratab.com/news/11165/49-%DA%A9%D8%A7%D9%86%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%AF%D8%B1-%DB%8C%DA%A9-%D9%86%DA%AF%D8%A7%D9%87 Tue, 10 Dec 19 13:41:58 +0330 49 کاندیدای اوراماناتی برای انتخابات مجلس در یک نگاه

]]>
دادگاهی شدن جراح معروف اینستاگرامی، دکتر شهرام پنجه طلا! http://www.faratab.com/news/11164/%D8%AF%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%B4%D8%AF%D9%86-%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%AD-%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%88%D9%81-%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%8C-%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%85-%D9%BE%D9%86%D8%AC%D9%87-%D8%B7%D9%84%D8%A7%21 Tue, 10 Dec 19 13:20:02 +0330 دادگاهی شدن جراح معروف اینستاگرامی، دکتر شهرام پنجه طلا!
شکایت مرد میانسال از مقصران مرگ همسرش بعد از عمل جراحی زیبایی، راز تخلفات تکنیسین اتاق عمل و پزشک جراح را برملا کرد.
سلامت نیوز: راز جراحی‌های مرگبار شهرام پنجه طلا فاش شد!

]]>
مرگ چنین خواجه نه کاریست خُرد http://www.faratab.com/news/11163/%D9%85%D8%B1%DA%AF-%DA%86%D9%86%DB%8C%D9%86-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87-%D9%86%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D8%AE%D9%8F%D8%B1%D8%AF Mon, 09 Dec 19 22:48:59 +0330 مرگ چنین خواجه نه کاریست خُرد
در رثایی آن نیکمَرد کُرد مرگ چنین خواجه نه کاریست خُرد

]]>
همزیستی هزاران ساله پیروان ادیان و مذاهب مختلف در جهانی بنام ایران http://www.faratab.com/news/11158/%D9%87%D9%85%D8%B2%DB%8C%D8%B3%D8%AA%DB%8C-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%87-%D9%BE%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D9%85%D8%B0%D8%A7%D9%87%D8%A8-%D9%85%D8%AE%D8%AA%D9%84%D9%81-%D8%AF%D8%B1-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%85-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86 Sun, 08 Dec 19 18:36:21 +0330 همزیستی هزاران ساله پیروان ادیان و مذاهب مختلف در جهانی بنام ایران

]]>
تاملی بر اندیشه صلح در عرفان و حکمت ایرانی http://www.faratab.com/news/11157/%D8%AA%D8%A7%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%A8%D8%B1-%D8%A7%D9%86%D8%AF%DB%8C%D8%B4%D9%87-%D8%B5%D9%84%D8%AD-%D8%AF%D8%B1-%D8%B9%D8%B1%D9%81%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%AD%DA%A9%D9%85%D8%AA-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C Sun, 08 Dec 19 18:21:44 +0330 تاملی بر اندیشه صلح در عرفان و حکمت ایرانی

]]>
روان‌پریشی (سایکوز پس از زایمان) http://www.faratab.com/news/11156/%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D9%BE%D8%B1%DB%8C%D8%B4%DB%8C-%28%D8%B3%D8%A7%DB%8C%DA%A9%D9%88%D8%B2-%D9%BE%D8%B3-%D8%A7%D8%B2-%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D9%85%D8%A7%D9%86%29 Sun, 08 Dec 19 16:40:02 +0330 روان‌پریشی (سایکوز پس از زایمان)

]]>
آیا ممکن است درمان دارویی بر شیردهی مادران اثر منفی بگذارد؟ http://www.faratab.com/news/11155/%D8%A2%DB%8C%D8%A7-%D9%85%D9%85%DA%A9%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%88%DB%8C%DB%8C-%D8%A8%D8%B1-%D8%B4%DB%8C%D8%B1%D8%AF%D9%87%DB%8C-%D9%85%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%AB%D8%B1-%D9%85%D9%86%D9%81%DB%8C-%D8%A8%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%9F Sun, 08 Dec 19 16:10:01 +0330 آیا ممکن است درمان دارویی بر شیردهی مادران اثر منفی بگذارد؟

]]>
چرا اغلب مادران پس از زایمان افسرده میشوند؟ http://www.faratab.com/news/11154/%DA%86%D8%B1%D8%A7-%D8%A7%D8%BA%D9%84%D8%A8-%D9%85%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%BE%D8%B3-%D8%A7%D8%B2-%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%81%D8%B3%D8%B1%D8%AF%D9%87-%D9%85%DB%8C%D8%B4%D9%88%D9%86%D8%AF%D8%9F Sun, 08 Dec 19 15:40:01 +0330 چرا اغلب مادران پس از زایمان افسرده میشوند؟

]]>
کدام استان‌ها بیشترین آمار قربانیان آنفولانزا مرگبار را داشت؟ http://www.faratab.com/news/11153/%DA%A9%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D9%87%D8%A7-%D8%A8%DB%8C%D8%B4%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%B1-%D9%82%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%A2%D9%86%D9%81%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%B2%D8%A7-%D9%85%D8%B1%DA%AF%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%B1%D8%A7-%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%9F Sat, 07 Dec 19 16:40:01 +0330 کدام استان‌ها بیشترین آمار قربانیان آنفولانزا مرگبار را داشت؟
معاون بهداشت وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی از روند نزولی بیماری آنفلوانزا در کشور خبر داد و گفت: بیشترین مرگ و میر در اثر بیماری آنفلوانزا در کشور مربوط به استان‌های تهران، مازندران، کرمان و آذربایجان شرقی است.

]]>
عاملی در هوا که پوستتان را زشت می‌کند http://www.faratab.com/news/11152/%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%87%D9%88%D8%A7-%DA%A9%D9%87-%D9%BE%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%A7-%D8%B2%D8%B4%D8%AA-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%DA%A9%D9%86%D8%AF Sat, 07 Dec 19 16:10:01 +0330 عاملی در هوا که پوستتان را زشت می‌کند
عاملی در هوا در اثر تماس مستقیم و رسوب مواد سمی وارد پوست می شود و با شست و شوی به موقع می‌توان از شدت اثرات زیان بار آن بکاهیم.

]]>
رنگارنگی و تنوع در جهانی کوچک بنام ایران http://www.faratab.com/news/11150/%D8%B1%D9%86%DA%AF%D8%A7%D8%B1%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D9%88-%D8%AA%D9%86%D9%88%D8%B9-%D8%AF%D8%B1-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C-%DA%A9%D9%88%DA%86%DA%A9-%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%85-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86 Thu, 05 Dec 19 15:41:34 +0330 رنگارنگی و تنوع در جهانی کوچک بنام ایران

]]>
بهینگی و تنوع زبانی http://www.faratab.com/news/11149/%D8%A8%D9%87%DB%8C%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D9%88-%D8%AA%D9%86%D9%88%D8%B9-%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86%DB%8C Thu, 05 Dec 19 15:11:56 +0330 بهینگی و تنوع زبانی

]]>
گزارشی از سفر سمن‌های مختلف ایرانی در اجلاس سازمان ملل در ژنو http://www.faratab.com/news/11148/%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B4%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%B3%D9%81%D8%B1-%D8%B3%D9%85%D9%86%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%AE%D8%AA%D9%84%D9%81-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%AC%D9%84%D8%A7%D8%B3-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%84%D9%84-%D8%AF%D8%B1-%DA%98%D9%86%D9%88 Wed, 04 Dec 19 15:37:44 +0330 گزارشی از سفر سمن‌های مختلف ایرانی در اجلاس سازمان ملل در ژنو

]]>
تنوع زبانی میراثی جهانی و حفظش نیز وظیفه‌ای جهانی http://www.faratab.com/news/11147/%D8%AA%D9%86%D9%88%D8%B9-%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%AB%DB%8C-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%88-%D8%AD%D9%81%D8%B8%D8%B4-%D9%86%DB%8C%D8%B2-%D9%88%D8%B8%DB%8C%D9%81%D9%87%E2%80%8C%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C Wed, 04 Dec 19 15:14:36 +0330 تنوع زبانی میراثی جهانی و حفظش نیز وظیفه‌ای جهانی
گفت و گوی فراتاب با مدیرعامل مرکز گفتمان صلح برای همه

]]>
روش های پیشگیری و درمان آنفولانزا http://www.faratab.com/news/11145/%D8%B1%D9%88%D8%B4-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%DB%8C%D8%B4%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D9%88--%D8%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A2%D9%86%D9%81%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%B2%D8%A7- Mon, 02 Dec 19 11:40:01 +0330 روش های پیشگیری و  درمان آنفولانزا
با شیوع بیماری آنفولانزا در فصل سرما در میان مردم راههای درمانی مختلفی پیشنهاد می شود.اما برخی از مواد غذایی که شیمیایی نیستند می توانند بهترین راه جلوگیری و درمان این بیماری باشند.

]]>
مرگ و میر در اثر آنفلانزا به 37 نفر رسید http://www.faratab.com/news/11144/%D9%85%D8%B1%DA%AF-%D9%88-%D9%85%DB%8C%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%AB%D8%B1-%D8%A2%D9%86%D9%81%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%B2%D8%A7-%D8%A8%D9%87-37-%D9%86%D9%81%D8%B1-%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%AF Mon, 02 Dec 19 10:10:01 +0330 مرگ و میر در اثر آنفلانزا به 37 نفر رسید
استان‌های قزوین، آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، گلستان، سمنان، اصفهان، کرمانشاه و تهران بیشترین درگیری با بیماری آنفلانزا را داشته‌اند.

]]>
«قصرشیرین» منطقه آزاد تجاری شد http://www.faratab.com/news/11138/%C2%AB%D9%82%D8%B5%D8%B1%D8%B4%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D9%86%C2%BB-%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D9%87-%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF-%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%B4%D8%AF Sun, 01 Dec 19 22:20:01 +0330 «قصرشیرین» منطقه آزاد تجاری شد
دو روز پیش رسماً قصرشیرین تبدیل به منطقه آزاد تجاری شد

]]>
پنج محصول کشاورزی درکرمانشاه پروانه گواهی حدمجاز آلاینده‌ها را دریافت کردند http://www.faratab.com/news/11137/%D9%BE%D9%86%D8%AC-%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C--%D8%AF%D8%B1%DA%A9%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%A7%D9%87-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%87-%DA%AF%D9%88%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%AD%D8%AF%D9%85%D8%AC%D8%A7%D8%B2-%D8%A2%D9%84%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7-%D8%B1%D8%A7-%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86%D8%AF Sun, 01 Dec 19 21:50:01 +0330 پنج محصول کشاورزی  درکرمانشاه پروانه گواهی حدمجاز آلاینده‌ها را دریافت کردند
تاکنون پنج محصول کشاورزی استان شامل آلبالو و سیب درختی شهرستان صحنه، تخمه آفتابگردان شهرستان سنقروکلیایی، گوجه فرنگی کرمانشاه و زیتون دالاهو پروانه گواهی حدمجاز آلاینده‌ها را دریافت کرده‌اند.

]]>
۲ شهروند کرمانشاهی در اثر آنفلوآنزا جان باختند http://www.faratab.com/news/11136/%DB%B2-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF-%DA%A9%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%AB%D8%B1--%D8%A2%D9%86%D9%81%D9%84%D9%88%D8%A2%D9%86%D8%B2%D8%A7-%D8%AC%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%86%D8%AF Sun, 01 Dec 19 21:20:01 +0330 ۲ شهروند کرمانشاهی در اثر  آنفلوآنزا جان باختند
در پی شروع فصل سرما و شیوع انفولانزا در کشور شماری از بیماران جان خود را از دست دادند . در میان انها دو شهروند کرمانشاهی هم جان باختند

]]>
دولت روحانی رکورددار تورم در 60 سال اخیر است! http://www.faratab.com/news/11135/%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%B1%D9%88%D8%AD%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%B1%DA%A9%D9%88%D8%B1%D8%AF%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%85-%D8%AF%D8%B1-60-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D8%AE%DB%8C%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%21 Sun, 01 Dec 19 20:50:01 +0330 دولت روحانی رکورددار تورم در 60 سال اخیر است!
طبق بررسی امارهای سالهای گذشته دولت حسن روحانی رئیس جمهور فعلی ایران رکورد دار بیش از نیم قرن تورم در ایران است

]]>
پذیرش تنوع گام نخست در مسیر صلح سازی http://www.faratab.com/news/11141/%D9%BE%D8%B0%DB%8C%D8%B1%D8%B4-%D8%AA%D9%86%D9%88%D8%B9-%DA%AF%D8%A7%D9%85-%D9%86%D8%AE%D8%B3%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%B3%DB%8C%D8%B1-%D8%B5%D9%84%D8%AD-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C Sun, 01 Dec 19 19:48:09 +0330 پذیرش تنوع گام نخست در مسیر صلح سازی

]]>
حضور پژوهشگران حوزه صلح ایران در مجمع امور اقلیت های شورای حقوق بشر سازمان ملل http://www.faratab.com/news/11143/%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1-%D9%BE%DA%98%D9%88%D9%87%D8%B4%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AD%D9%88%D8%B2%D9%87-%D8%B5%D9%84%D8%AD-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%AC%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%82%D9%84%DB%8C%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D8%A8%D8%B4%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%84%D9%84 Sat, 30 Nov 19 18:10:23 +0330 حضور پژوهشگران حوزه صلح ایران در مجمع امور اقلیت های شورای حقوق بشر سازمان ملل

]]>
ضرورت بکارگیری بیشتر از زبانهای بومی توسط سازمان ملل http://www.faratab.com/news/11142/%D8%B6%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%AA-%D8%A8%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%DB%8C%D8%B4%D8%AA%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D9%88%D9%85%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%84%D9%84- Sat, 30 Nov 19 13:35:24 +0330 ضرورت بکارگیری بیشتر از زبانهای بومی توسط سازمان ملل

]]>
آغاز به کار دوازدهمین مجمع امور اقلیت های شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد http://www.faratab.com/news/11140/%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D9%87%D9%85%DB%8C%D9%86-%D9%85%D8%AC%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%82%D9%84%DB%8C%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D8%A8%D8%B4%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%84%D9%84-%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF Fri, 29 Nov 19 14:54:20 +0330 آغاز به کار دوازدهمین مجمع امور اقلیت های شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد

]]>
دیدار اعضای مرکز گفتمان صلح برای همه با مراکز فعال صلح در پاریس http://www.faratab.com/news/11139/%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D8%B9%D8%B6%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2-%DA%AF%D9%81%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%B5%D9%84%D8%AD-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%87%D9%85%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D9%85%D8%B1%D8%A7%DA%A9%D8%B2-%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84-%D8%B5%D9%84%D8%AD-%D8%AF%D8%B1-%D9%BE%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%B3 Thu, 28 Nov 19 00:20:47 +0330 دیدار اعضای مرکز گفتمان صلح برای همه با مراکز فعال صلح در پاریس

]]>
سفر گروهی از اعضای «مرکز گفتمان صلح برای همه» به فرانسه http://www.faratab.com/news/11134/%D8%B3%D9%81%D8%B1-%DA%AF%D8%B1%D9%88%D9%87%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D8%B9%D8%B6%D8%A7%DB%8C-%C2%AB%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2-%DA%AF%D9%81%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%B5%D9%84%D8%AD-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%87%D9%85%D9%87%C2%BB-%D8%A8%D9%87-%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3%D9%87 Mon, 25 Nov 19 11:48:43 +0330 سفر گروهی از اعضای «مرکز گفتمان صلح برای همه» به فرانسه

]]>
دومین شماره فصلنامه صلح برای همه http://www.faratab.com/news/11133/%D8%AF%D9%88%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D9%81%D8%B5%D9%84%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%B5%D9%84%D8%AD-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%87%D9%85%D9%87 Mon, 25 Nov 19 11:25:24 +0330 دومین شماره فصلنامه صلح برای همه

]]>
در آینده خیلی نزدیک انشالله اینترنت وصل می‌شود! http://www.faratab.com/news/11130/%D8%AF%D8%B1-%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%AE%DB%8C%D9%84%DB%8C-%D9%86%D8%B2%D8%AF%DB%8C%DA%A9-%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%86%D8%AA-%D9%88%D8%B5%D9%84-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%B4%D9%88%D8%AF%21 Wed, 20 Nov 19 13:14:29 +0330 در آینده خیلی نزدیک انشالله اینترنت وصل می‌شود!

]]>
چرا افزایش قیمت بنزین منجر به اعتراض و سپس اغتشاش شد؟ http://www.faratab.com/news/11129/%DA%86%D8%B1%D8%A7-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%A8%D9%86%D8%B2%DB%8C%D9%86-%D9%85%D9%86%D8%AC%D8%B1-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B6-%D9%88-%D8%B3%D9%BE%D8%B3-%D8%A7%D8%BA%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B4-%D8%B4%D8%AF%D8%9F Wed, 20 Nov 19 03:56:25 +0330 چرا افزایش قیمت بنزین منجر به اعتراض و سپس اغتشاش شد؟

]]>
افزایش قیمت بنزین موجب افزایش قیمت اجناس و کالاها نشود http://www.faratab.com/news/11125/%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%A8%D9%86%D8%B2%DB%8C%D9%86-%D9%85%D9%88%D8%AC%D8%A8-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%A7%D8%AC%D9%86%D8%A7%D8%B3-%D9%88-%DA%A9%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%87%D8%A7-%D9%86%D8%B4%D9%88%D8%AF Sun, 17 Nov 19 22:27:21 +0330 افزایش قیمت بنزین موجب افزایش قیمت اجناس و کالاها نشود

]]>
اعتراض حق مردم است اما حساب اعتراض از اغتشاش جداست http://www.faratab.com/news/11124/%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B6-%D8%AD%D9%82-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%A7%D9%85%D8%A7-%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B6-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D8%BA%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B4-%D8%AC%D8%AF%D8%A7%D8%B3%D8%AA Sun, 17 Nov 19 22:23:38 +0330 اعتراض حق مردم است اما حساب اعتراض از اغتشاش جداست

]]>
تهران فردا برفی است http://www.faratab.com/news/11123/%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%81%D8%B1%D8%AF%D8%A7-%D8%A8%D8%B1%D9%81%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA Sun, 17 Nov 19 22:04:29 +0330 کارشناس سازمان هواشناسی گفت: پیش بینی می‌شود فردا (دوشنبه) شدت بارش‌ها در تهران بیشتر شده و از حوالی ظهر فردا تا ظهر سه‌شنبه شاهد بارش باران و برف در تهران خواهیم بود.

]]>
افتتاح بیمارستان سوانح و سوختگی کرمانشاه http://www.faratab.com/news/11114/%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%AA%D8%A7%D8%AD-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%AD-%D9%88-%D8%B3%D9%88%D8%AE%D8%AA%DA%AF%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%A7%D9%87 Sat, 16 Nov 19 14:20:02 +0330 افتتاح بیمارستان سوانح و سوختگی کرمانشاه
بیمارستان سوانح و سوختگی «گلستان» کرمانشاه روز سه‌شنبه با حضور دکتر سعید نمکی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و استاندار کرمانشاه در مجتمع بیمارستانی امام رضا علیه السلام کرمانشاه افتتاح شد.

]]>
استاندار کرمانشاه: تمدید یکساله امهال وام‌های زلزله زدگان را پیگیری می‌کنیم http://www.faratab.com/news/11113/-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%DA%A9%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%A7%D9%87%3A-%D8%AA%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%DB%8C%DA%A9%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%87-%D8%A7%D9%85%D9%87%D8%A7%D9%84-%D9%88%D8%A7%D9%85%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B2%D9%84%D8%B2%D9%84%D9%87-%D8%B2%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%A7-%D9%BE%DB%8C%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%DA%A9%D9%86%DB%8C%D9%85 Sat, 16 Nov 19 13:40:02 +0330  استاندار کرمانشاه: تمدید یکساله امهال وام‌های زلزله زدگان را پیگیری می‌کنیم
استاندار کرمانشاه از امهال یک ستال دیگر وام زلازله زدگان گفت

]]>
توراپراتورهای سوییسی به ایران می‌آیند http://www.faratab.com/news/11121/-%D8%AA%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%BE%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D9%88%DB%8C%DB%8C%D8%B3%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF Sat, 16 Nov 19 13:15:26 +0330  توراپراتورهای سوییسی به ایران می‌آیند
گروهی از توراپراتورهای سوییسی به دعوت معاونت گردشگری وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی در قالب تورآشناسازی به ایران سفر می‌کنند.

]]>
پس لرزه 7887 باره کرمانشاه بعد از زلزله 7.3 ریشتری http://www.faratab.com/news/11110/-%D9%BE%D8%B3-%D9%84%D8%B1%D8%B2%D9%87-7887-%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%DA%A9%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%A7%D9%87-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%A7%D8%B2-%D8%B2%D9%84%D8%B2%D9%84%D9%87-7.3-%D8%B1%DB%8C%D8%B4%D8%AA%D8%B1%DB%8C Sat, 16 Nov 19 13:10:01 +0330  پس لرزه 7887 باره کرمانشاه بعد از زلزله 7.3 ریشتری
در دومین سالروز زلزله ی 7.3 دهم ریشتری کرمانشاه پس لرزه های این حادثه همچنان

]]>
کسب جایزه ی بین المللی تصویرگری برای «سمانه صلواتی» تصویرگر کتاب جدید رضا موزونی http://www.faratab.com/news/11099/%DA%A9%D8%B3%D8%A8-%D8%AC%D8%A7%DB%8C%D8%B2%D9%87-%DB%8C-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84%DB%8C-%D8%AA%D8%B5%D9%88%DB%8C%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%C2%AB%D8%B3%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%B5%D9%84%D9%88%D8%A7%D8%AA%DB%8C%C2%BB-%D8%AA%D8%B5%D9%88%DB%8C%D8%B1%DA%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%B1%D8%B6%D8%A7-%D9%85%D9%88%D8%B2%D9%88%D9%86%DB%8C Sat, 16 Nov 19 12:40:01 +0330 کسب جایزه ی بین المللی تصویرگری برای «سمانه صلواتی» تصویرگر کتاب جدید رضا موزونی
تصویرگری تازه‌ترین کتاب «دکتر رضا موزونی» یک جایزه معتبر بین المللی را کسب کرد.

]]>
حضور اتاق مشترک بازرگانی اقلیم کردستان - آمریکا در یک کنفرانس جهانی http://www.faratab.com/news/11075/%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D8%AA%D8%A7%D9%82-%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%B1%DA%A9-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A7%D9%82%D9%84%DB%8C%D9%85-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86---%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%DB%8C%DA%A9-%DA%A9%D9%86%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C Sat, 16 Nov 19 12:10:01 +0330 حضور اتاق مشترک بازرگانی اقلیم کردستان - آمریکا در یک کنفرانس جهانی
اتاق مشترک بازرگانی اقلیم کردستان - آمریکا در کنفرانس جهانی مربوط به بخش آب در واشنگتن شرکت کرد.

]]>
مرکز پیوند قلب در کرمانشاه راه اندازی می شود http://www.faratab.com/news/11115/%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2-%D9%BE%DB%8C%D9%88%D9%86%D8%AF-%D9%82%D9%84%D8%A8-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%A7%D9%87-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF Sat, 16 Nov 19 11:58:09 +0330 مرکز پیوند قلب در کرمانشاه راه اندازی می شود
رئیس دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه از راه اندازی مرکز پیوند قلب در بیمارستان امام رضا (ع) کرمانشاه ظرف دو ماه آینده خبر داد.

]]>
ایران، بزرگ‌ترین ذخیره سازی خون بند ناف در خاورمیانه http://www.faratab.com/news/11118/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%8C-%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF%E2%80%8C%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%B0%D8%AE%DB%8C%D8%B1%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D9%86-%D8%A8%D9%86%D8%AF-%D9%86%D8%A7%D9%81-%D8%AF%D8%B1--%D8%AE%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%87 Wed, 13 Nov 19 19:39:47 +0330 ایران، بزرگ‌ترین ذخیره سازی خون بند ناف در  خاورمیانه
دکتر مرتضی ضرابی : در حال حاضر حدود ۱۲۰ هزار نمونه خون بند ناف را جمع آوری کردیم،که با این تعداد هم توانستیم جایگاه خود را ارتقا دهیم و هم در رده بزرگ‌ترین ذخیره سازی خون بند ناف خاورمیانه قرار گیریم

]]>
قطار گردشگری کاشان_تهران راه اندازی شد http://www.faratab.com/news/11117/%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B1-%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D8%B4%DA%AF%D8%B1%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B4%D8%A7%D9%86_%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%B4%D8%AF Wed, 13 Nov 19 17:52:19 +0330 قطار گردشگری کاشان_تهران راه اندازی شد
معاون اجرایی شرکت حمل‌و نقل ریلی رجا، گفت: در راستای توسعه صنعت گردشگری، قطار گردشگری کویر (تهران-کاشان) راه‌اندازی شد.

]]>
دفتر نمایندگی و منزل مسکونی عصرباختر در اسلام‌اباد غرب پلمپ شد http://www.faratab.com/news/11109/%D8%AF%D9%81%D8%AA%D8%B1-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D9%88-%D9%85%D9%86%D8%B2%D9%84-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%88%D9%86%DB%8C-%D8%B9%D8%B5%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%E2%80%8C%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AF-%D8%BA%D8%B1%D8%A8-%D9%BE%D9%84%D9%85%D9%BE--%D8%B4%D8%AF Tue, 12 Nov 19 17:00:02 +0330 دفتر نمایندگی و منزل مسکونی عصرباختر در اسلام‌اباد غرب پلمپ  شد
روزنامه ی عصر باختر خبر داد که نمایندگی ومنزل مسکونی مدیرمسئول این نشریه توسط شهرداری اسلام آبادغرب پلمپ شده است.

]]>
با جدیت زمينه ايجاد اشتغال و پويايي را در جامعه ايجاد خواهيم كرد http://www.faratab.com/news/11107/%D8%A8%D8%A7-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AA-%D8%B2%D9%85%D9%8A%D9%86%D9%87-%D8%A7%D9%8A%D8%AC%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%BA%D8%A7%D9%84-%D9%88-%D9%BE%D9%88%D9%8A%D8%A7%D9%8A%D9%8A-%D8%B1%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D9%87-%D8%A7%D9%8A%D8%AC%D8%A7%D8%AF-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87%D9%8A%D9%85-%D9%83%D8%B1%D8%AF Tue, 12 Nov 19 16:30:02 +0330 با جدیت زمينه ايجاد اشتغال و پويايي را در جامعه ايجاد خواهيم كرد
همایش یک روزه فعالان اقتصادی شهرستان کرمانشاه تحت عنوان بررسی یارانه دستمزدها و کارورزی و شغل اولی ها به میزبانی فرمانداری کرمانشاه و همکاری اداره کل تعاون و رفاه ومجموعه های تابعه کرمانشاه امروز ( ٢٠ آبان ) در سالن شهداي دولت استانداري برگزار شد.

]]>
باند بزرگ فیشینگ در کرمانشاه متلاشی شد http://www.faratab.com/news/11100/-%D8%A8%D8%A7%D9%86%D8%AF-%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF-%D9%81%DB%8C%D8%B4%DB%8C%D9%86%DA%AF-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%A7%D9%87-%D9%85%D8%AA%D9%84%D8%A7%D8%B4%DB%8C-%D8%B4%D8%AF Tue, 12 Nov 19 16:00:01 +0330  باند بزرگ فیشینگ در کرمانشاه متلاشی شد
رئیس پلیس فتای کرمانشاه از دستگیری باند فیشینگ در استان خبر داد

]]>
قصرشیرین میزبان جشنواره لیمو http://www.faratab.com/news/11093/%D9%82%D8%B5%D8%B1%D8%B4%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D9%85%DB%8C%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D8%AC%D8%B4%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D9%84%DB%8C%D9%85%D9%88 Tue, 12 Nov 19 14:50:01 +0330 قصرشیرین میزبان جشنواره لیمو
مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان کرمانشاه از برگزاری اولین جشنواره لیموشیرین قصرشیرین در اواخر ماه جاری خبر داد.

]]>
برگزاری اولین همایش تجلیل از پیشکسوتان طب بومی وحوزه ی سلامت در سنندج http://www.faratab.com/news/11085/%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D9%88%D9%84%DB%8C%D9%86-%D9%87%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%AA%D8%AC%D9%84%DB%8C%D9%84-%D8%A7%D8%B2-%D9%BE%DB%8C%D8%B4%DA%A9%D8%B3%D9%88%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%B7%D8%A8-%D8%A8%D9%88%D9%85%DB%8C-%D9%88%D8%AD%D9%88%D8%B2%D9%87-%DB%8C-%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D9%86%D9%86%D8%AF%D8%AC Tue, 12 Nov 19 14:20:01 +0330 برگزاری اولین همایش تجلیل از پیشکسوتان طب بومی وحوزه ی سلامت در سنندج
نخستین همایش تجلیل از پیشکسوتان طب بومی در حوزه ی سلامت در نواحی زاگرس میانی در دانشگاه کردستان (تالار مولوی) با حضور اساتید برجسته ی طب گیاهی و دانش بومی اجرا گردید.

]]>
بریتانیا میزان سرمایه گذاری خود در اقلیم کردستان را افزایش می‌دهد http://www.faratab.com/news/11077/%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7-%D9%85%DB%8C%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87-%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%82%D9%84%DB%8C%D9%85-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%A7-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%AF%D9%87%D8%AF Tue, 12 Nov 19 13:50:01 +0330 بریتانیا میزان سرمایه گذاری خود در اقلیم کردستان را افزایش می‌دهد
هیئت انجمن بازرگانی عراقی - بریتانیایی به ریاست بارون اما نیکلسن، نماینده نخست وزیر بریتانیا در امور بازرگانی با عراق، وارد اقلیم کردستان شدند.

]]>
افزایش حجم صادرات برق ایران به عراق http://www.faratab.com/news/11076/%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%AD%D8%AC%D9%85-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%D9%82-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82 Tue, 12 Nov 19 13:20:01 +0330 افزایش حجم صادرات برق ایران به عراق
به گفته وزارت نیروی ایران، امسال برق فروخته شده به عراق به بالاترین سطح خود رسیده است

]]>
همچنان زمین زیر پایم می‌لرزد! http://www.faratab.com/news/11084/%D9%87%D9%85%DA%86%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D9%85-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D9%84%D8%B1%D8%B2%D8%AF%21 Tue, 12 Nov 19 12:58:04 +0330 همچنان زمین زیر پایم می‌لرزد!
نوشتاری به بهانه سالروز زلزله ثلاث باباجانی و سرپل ذهاب

]]>