فراتاب-اصلی http://www.faratab.com/category/1/ info@rsm.co.ir Tue, 26 Mar 19 01:43:50 +0430fa اشتغالزایی و حل معضل بیکاری در اولویت کاری ما قرار دارد! http://www.faratab.com/news/9177/%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%BA%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%88-%D8%AD%D9%84-%D9%85%D8%B9%D8%B6%D9%84-%D8%A8%DB%8C%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%88%D9%84%D9%88%DB%8C%D8%AA-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%85%D8%A7-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF%21 Sat, 23 Mar 19 18:30:30 +0430 اشتغالزایی و حل معضل بیکاری در اولویت کاری ما قرار دارد!
تاکید ما حل معظل بیکاری با جذب سرمایه و همراه با محرکه ی نیروی انسانی خاصتا جوانان است و اشتغال را همچنان در اولویت برنامه های کاری خود قرار میدهم

]]>
شماره نخست ماهنامه الکترونیکی فراتاب «ویژه مناطق کُردنشین» http://www.faratab.com/news/9175/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D9%86%D8%AE%D8%B3%D8%AA-%D9%85%D8%A7%D9%87%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%DB%8C%DA%A9%DB%8C-%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%C2%AB%D9%88%DB%8C%DA%98%D9%87-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B7%D9%82-%DA%A9%D9%8F%D8%B1%D8%AF%D9%86%D8%B4%DB%8C%D9%86%C2%BB Fri, 22 Mar 19 19:24:21 +0430 شماره نخست ماهنامه الکترونیکی فراتاب «ویژه مناطق کُردنشین»

]]>
آیا معتاد، بیمار است؟ http://www.faratab.com/news/9172/%D8%A2%DB%8C%D8%A7-%D9%85%D8%B9%D8%AA%D8%A7%D8%AF%D8%8C-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%9F Thu, 21 Mar 19 16:41:07 +0330 آیا معتاد، بیمار است؟
پزشکی شدن» فرایندی است که در آن حالات یا خصوصیاتی از زندگی روزمره که زمانی عادی بوده، یا موضوعاتی که پیش از آن در قلمرو علوم غیر پزشکی قرار داشته ( مانند اعتیاد)، وارد حیطه پزشکی شود و توسط ابزارها، روش ها و فنون پزشکی کنترل و مدیریت شوند.

]]>
کسب عنوان آشپز برتر سال ۱۳۹۷ مسابقات بین المللی دستپخت توسط جوان کردستانی http://www.faratab.com/news/9171/%DA%A9%D8%B3%D8%A8-%D8%B9%D9%86%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%A2%D8%B4%D9%BE%D8%B2-%D8%A8%D8%B1%D8%AA%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%DB%B1%DB%B3%DB%B9%DB%B7-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84%DB%8C-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%BE%D8%AE%D8%AA-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7-%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%DB%8C Tue, 19 Mar 19 23:26:48 +0330 کسب عنوان آشپز برتر سال ۱۳۹۷ مسابقات بین المللی دستپخت توسط جوان کردستانی
فرزاد گودرزی جوان ۲۹ سالە اهل استان سنندج موفق بە دریافت عنوان آشپز برتر سال ۱۳۹۷ مسابقات بین اللملی دستپخت شد.

]]>
خاورمیانه و دولت‌های شکننده http://www.faratab.com/news/9170/%D8%AE%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%88-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B4%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF%D9%87 Sat, 16 Mar 19 14:43:17 +0330 خاورمیانه و دولت‌های شکننده
«شکنندگی دولت ها» یکی از مفاهیم نسبتاً جدید در علوم سیاسی و روابط بین الملل به حساب می‌آید که افزارها و امکاناتی کاربردی را جهت تحلیل عملکرد دولت‌های مختلف در زمینه‌های گوناگون فراروی پژوهشگران قرار می‌دهد.

]]>
آیا معتاد یک مجرم است؟ http://www.faratab.com/news/9169/%D8%A2%DB%8C%D8%A7-%D9%85%D8%B9%D8%AA%D8%A7%D8%AF-%DB%8C%DA%A9-%D9%85%D8%AC%D8%B1%D9%85-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%9F Sat, 16 Mar 19 13:33:42 +0330 آیا معتاد یک مجرم است؟

]]>
ترامپیسم؛ ایدئولوژی پر هزینه! http://www.faratab.com/news/9165/%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%85%D9%BE%DB%8C%D8%B3%D9%85%D8%9B-%D8%A7%DB%8C%D8%AF%D8%A6%D9%88%D9%84%D9%88%DA%98%DB%8C-%D9%BE%D8%B1-%D9%87%D8%B2%DB%8C%D9%86%D9%87%21 Fri, 15 Mar 19 03:29:49 +0330 ترامپیسم؛ ایدئولوژی پر هزینه!

]]>
بارزانی و ضرورت رهایی از دوالیزم تقدیس و انکار http://www.faratab.com/news/9168/%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%88-%D8%B6%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%AA-%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%D9%88%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%B2%D9%85-%D8%AA%D9%82%D8%AF%DB%8C%D8%B3-%D9%88-%D8%A7%D9%86%DA%A9%D8%A7%D8%B1 Fri, 15 Mar 19 01:29:29 +0330 بارزانی و ضرورت رهایی از دوالیزم تقدیس و انکار

]]>
بغداد ضامن ثبات خاورمیانه است http://www.faratab.com/news/9167/%D8%A8%D8%BA%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D8%B6%D8%A7%D9%85%D9%86-%D8%AB%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%AE%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA Wed, 13 Mar 19 13:15:05 +0330 بغداد ضامن ثبات خاورمیانه است
همزمان با سفر رئیس جمهور اسلامی ایران به عراق، معاون پارلمان این کشور اعلام کرد عراق در رابطه با تحریم‌های آمریکایی دنباله‌رو واشنگتن نیست.

]]>
چرا بیشتر هنرمندها فقیرند؟ http://www.faratab.com/news/9161/%DA%86%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%DB%8C%D8%B4%D8%AA%D8%B1-%D9%87%D9%86%D8%B1%D9%85%D9%86%D8%AF%D9%87%D8%A7-%D9%81%D9%82%DB%8C%D8%B1%D9%86%D8%AF%D8%9F Tue, 12 Mar 19 02:50:40 +0330 چرا بیشتر هنرمندها فقیرند؟
نقش کارآفرینی در اقتصاد هنر

]]>
کنفرانس اربیل؛ صلح از رویا تا واقعیت http://www.faratab.com/news/9160/%DA%A9%D9%86%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3-%D8%A7%D8%B1%D8%A8%DB%8C%D9%84%D8%9B-%D8%B5%D9%84%D8%AD-%D8%A7%D8%B2-%D8%B1%D9%88%DB%8C%D8%A7-%D8%AA%D8%A7-%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%B9%DB%8C%D8%AA Tue, 05 Mar 19 22:31:39 +0330 کنفرانس اربیل؛ صلح از رویا تا واقعیت

]]>
اولین نشست بررسی پایداری محیطی شهر تهران برگزار شد http://www.faratab.com/news/9157/%D8%A7%D9%88%D9%84%DB%8C%D9%86-%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%85%D8%AD%DB%8C%D8%B7%DB%8C-%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%B4%D8%AF Sun, 03 Mar 19 16:30:17 +0330 اولین نشست بررسی پایداری محیطی شهر تهران برگزار شد
در این نشست با بررسی پایداری محیطی شهر تهران، همکاری همه جانبه دانشگاهیان و مردم به عنوان متقاضیان هوای پاکتر و همکاری کمیته محیط زیست و شهرداری مطرح شد.

]]>
در حاشیه ی نمایش «نوشت سر» http://www.faratab.com/news/9156/%D8%AF%D8%B1-%D8%AD%D8%A7%D8%B4%DB%8C%D9%87-%DB%8C-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%C2%AB%D9%86%D9%88%D8%B4%D8%AA-%D8%B3%D8%B1%C2%BB Sat, 02 Mar 19 15:57:52 +0330 در حاشیه ی نمایش «نوشت سر»
نمایش نوشتِ سر، به نویسندگی و کارگردانی محمدنیما مظاهری، که این روزها در عمارت نوفل لوشاتو برروی صحنه است. طنزی تلخ از روایت های مختلف سرنوشت است.

]]>
اعتیاد و سلامت روانی http://www.faratab.com/news/9155/%D8%A7%D8%B9%D8%AA%DB%8C%D8%A7%D8%AF-%D9%88-%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%AA-%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86%DB%8C Wed, 27 Feb 19 09:37:56 +0330 اعتیاد و سلامت روانی

]]>
نظم جهانی چگونه پایان می‌یابد؟ http://www.faratab.com/news/9154/%D9%86%D8%B8%D9%85-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C-%DA%86%DA%AF%D9%88%D9%86%D9%87-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%DB%8C%D8%A7%D8%A8%D8%AF%D8%9F Sun, 24 Feb 19 15:17:08 +0330 نظم جهانی چگونه پایان می‌یابد؟
نظم جهانی پایدار پدیده نادری است. هنگامی که نظمی به وجود می­آید، به دنبال آشوب بزرگی است که باعث ایجاد شرایط و میل به نظمی جدید می­شود. این مسئله به توزیع پایدار قدرت و پذیرش وسیع قوانینی نیاز دارد که بر روابط بین­المللی حاکم است.

]]>
راهکارِ سه دولتی برای منازعه اسرائیل و فلسطین http://www.faratab.com/news/9153/%D8%B1%D8%A7%D9%87%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%90-%D8%B3%D9%87-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B2%D8%B9%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%DB%8C%D9%84-%D9%88-%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%DB%8C%D9%86 Fri, 22 Feb 19 21:04:02 +0330 راهکارِ سه دولتی برای منازعه اسرائیل و فلسطین
هم اکنون سه «دولت» درگیر منازعه اسرائیل و فلسطین هستند: حماس در غزه، تشکیلات خودگردان در کرانه باختری و اسرائیل! هر گونه ابتکاری برای پیشبرد فرایند صلح باید این واقعیت را لحاظ کند.

]]>
بحران ونزوئلا به آن سوی مرزها کشانده می شود http://www.faratab.com/news/9150/%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88%D9%86%D8%B2%D9%88%D8%A6%D9%84%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D8%A2%D9%86-%D8%B3%D9%88%DB%8C-%D9%85%D8%B1%D8%B2%D9%87%D8%A7-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%87-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF Tue, 19 Feb 19 21:03:58 +0330 بحران ونزوئلا به آن سوی مرزها کشانده می شود
شهروندان ونزوئلایی به بازیچه دست قدرت های جهانی مبدل گشته اند. آن ها به حل و فصل فوری بحران نیاز مبرم دارند.

]]>
رم علیه پاریس http://www.faratab.com/news/9152/%D8%B1%D9%85-%D8%B9%D9%84%DB%8C%D9%87-%D9%BE%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%B3 Sun, 17 Feb 19 20:04:13 +0330 رم علیه پاریس
درطی هفته های گذشته روابط فرانسه و ایتالیا شاهد تیرگی کم سابقه ای بود تا حدی که پاریس سفیر خود در رم را فراخواند، آخرین باری که این اتفاق رخ داد مربوط به 80 سال پیش و زمانی بود که ایتالیای فاشیست به رهبری موسولینی در جریان جنگ جهانی دوم به فرانسه اعلان جن

]]>
کشت قانونی مواد در ترکیه از اربکان تا اردوغان http://www.faratab.com/news/9151/-%DA%A9%D8%B4%D8%AA-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%DB%8C-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D8%B1%D8%A8%DA%A9%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%A7-%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D9%88%D8%BA%D8%A7%D9%86 Sat, 16 Feb 19 14:49:23 +0330  کشت قانونی مواد در ترکیه از اربکان تا اردوغان
اگرچه حزب حاکم ترکیه عموماً رویکردی منفی به مواد دخانی نشان می داد، اما همچون نجم الدین اربکان، رجب طیب اردوغان نیز اقدام به قانونی سازی کشت کانابیس برای مصارف صنعتی کرده و از این حیث تناقض بزرگی در سیاست های این حزب اسلام‌گرا به وجود آمده است.

]]>
مرگ سوداهای غربی در سوریه http://www.faratab.com/news/9140/%D9%85%D8%B1%DA%AF-%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%BA%D8%B1%D8%A8%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D9%88%D8%B1%DB%8C%D9%87 Thu, 14 Feb 19 10:06:34 +0330 مرگ سوداهای غربی در سوریه
مرگ سوداهای غربی در سوریه در حال حاضر و به ویژه پس از نمایش شرم آور و نیز پیام های آشفته دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در مورد خروج اندک نظامیان آمریکایی از سوریه کامل شده است.

]]>
استانهای چند قومی و حساسیتهای استانی شدن انتخابات! http://www.faratab.com/news/9148/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%86%D9%86%D8%AF-%D9%82%D9%88%D9%85%DB%8C-%D9%88-%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D8%AA%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%B4%D8%AF%D9%86-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA%21 Wed, 13 Feb 19 03:28:09 +0330 استانهای چند قومی و حساسیتهای استانی شدن انتخابات!
استانی کردن انتخابات در استان های چند قومی مثل آذربایجان غربی باید با تحفظ و حساسیت و دقت بیشتری انجام شود چون هر تحولی که فضای استان را به سمت دو قطبی های قومی و مذهبی ببرد، به سود توسعه استان و رفع عقب ماندگی های آن نخواهد بود.

]]>
ققنوس های بی فریاد http://www.faratab.com/news/9149/%D9%82%D9%82%D9%86%D9%88%D8%B3-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%DB%8C-%D9%81%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%AF Tue, 12 Feb 19 02:57:11 +0330 ققنوس های بی فریاد
نوشین خوشحال و خندان که فکر می کرد در جدال با مرگ موفق شده است با شادی گفت دیگر دردی ندارم هیچ قسمت از بدنم درد ندارد، پرستار بخش در هنگام خروج به آهستگی گفت بیماران سوختگی نزدیک به مرگ دردی احساس نمی کنند...

]]>
سیاست و حکومت در سرزمین فراعنه! http://www.faratab.com/news/9147/%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D9%88-%D8%AD%DA%A9%D9%88%D9%85%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%B1%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86-%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%B9%D9%86%D9%87%21 Fri, 08 Feb 19 18:45:50 +0330 سیاست و حکومت در سرزمین فراعنه!

]]>
توسعه سیاسی و حاکمیت قانون http://www.faratab.com/news/9145/%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D9%88-%D8%AD%D8%A7%DA%A9%D9%85%DB%8C%D8%AA-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86 Fri, 08 Feb 19 16:43:10 +0330 توسعه سیاسی و حاکمیت قانون

]]>
الزامات زیست مسلمانی در قاره سبز http://www.faratab.com/news/9144/%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%B2%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D9%85%D8%B3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%B3%D8%A8%D8%B2 Thu, 07 Feb 19 13:52:39 +0330 الزامات زیست مسلمانی در قاره سبز
با مواجهه با سيل مهاجرين مسلمان به اروپا در سالهاي اخير و بحران سوريه مسائل مسلمانان را بايد به دو گونه تفكيك كرد: ١.مسلمانان اروپايي و ساكن ، ٢. مسلمانان مهاجر.. هر دوگونه مستلزم شناخت منفكي از يكديگر هستند.

]]>
فراز و فرودهای اینستکس http://www.faratab.com/news/9143/%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%B2-%D9%88-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%B3%D8%AA%DA%A9%D8%B3 Wed, 06 Feb 19 13:35:00 +0330 فراز و فرودهای اینستکس
مایک پمپئو در مجله فارن افرز اشاره کرد که گفت: «هدف از این تحریم های تهاجمی، مجبور کردن ایران به انتخاب یکی از این دو گزینه است: متوقف کردن یا ادامه دادن سیاست هایی که در ابتدای امر به اعمال مجدد تحریم ها انجامیدند»

]]>
موادمخدر و آینده پژوهی http://www.faratab.com/news/9142/%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AF%D9%85%D8%AE%D8%AF%D8%B1-%D9%88-%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87-%D9%BE%DA%98%D9%88%D9%87%DB%8C Wed, 06 Feb 19 11:38:18 +0330 موادمخدر و آینده پژوهی

]]>
«بن بست مادورو» یا «بدعت گوایدو»؟ http://www.faratab.com/news/9141/%C2%AB%D8%A8%D9%86-%D8%A8%D8%B3%D8%AA-%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%88%C2%BB-%DB%8C%D8%A7-%C2%AB%D8%A8%D8%AF%D8%B9%D8%AA-%DA%AF%D9%88%D8%A7%DB%8C%D8%AF%D9%88%C2%BB%D8%9F Sun, 03 Feb 19 19:43:13 +0330 «بن بست مادورو» یا «بدعت گوایدو»؟
دو دسته تحلیل درباره وضعیت بحرانی ونزوئلا رسانه ها و شبکه های اجتماعی فارسی زبان را فراگرفته که به نظر می رسد بیش از بازتاب واقعیات این کشور بازنمایاننده تمنیات ایدئولوژی های چپ گرایانه و راست گرایانه و لیبرال و سوسیالیستی است.

]]>
تأثیر فروید بر مارکوزه http://www.faratab.com/news/9139/%D8%AA%D8%A3%D8%AB%DB%8C%D8%B1-%D9%81%D8%B1%D9%88%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%D8%B1-%D9%85%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D9%88%D8%B2%D9%87 Sun, 03 Feb 19 18:32:30 +0330 تأثیر فروید بر مارکوزه
در این نوشته دیدگاه هربرت مارکوزه را در مورد زیگموند فروید بررسی کردم .مارکوزه و سایر فیلسوفان مکتب فرانکفورت به شدت از فروید تاثیر گرفته اند. نوشته زیر درباب اروس و تمدن نگاشته شده است که نوشتاری است، درباب فلسفه سیاسی.

]]>
استراتژی رادیکال پرتغال در مبارزه با مواد http://www.faratab.com/news/9137/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AA%DA%98%DB%8C-%D8%B1%D8%A7%D8%AF%DB%8C%DA%A9%D8%A7%D9%84-%D9%BE%D8%B1%D8%AA%D8%BA%D8%A7%D9%84-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AF Sun, 03 Feb 19 10:23:08 +0330 استراتژی رادیکال پرتغال در مبارزه با مواد

]]>
شکست پیمان INF و تاثیرات آن بر نظام بازدارندگی دو قطبی http://www.faratab.com/news/9135/%D8%B4%DA%A9%D8%B3%D8%AA-%D9%BE%DB%8C%D9%85%D8%A7%D9%86-INF-%D9%88-%D8%AA%D8%A7%D8%AB%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A2%D9%86-%D8%A8%D8%B1-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D8%AF%D9%88-%D9%82%D8%B7%D8%A8%DB%8C Sat, 02 Feb 19 22:37:01 +0330 شکست پیمان INF و تاثیرات آن بر نظام بازدارندگی دو قطبی
بالاخره بعد از چند ماه کشمکش بر سر خروج ایالات متحده از پیمان کنترل تسلیحاتی تسلیحات میان برد موسوم به INF به دلیل آن چه تخطی روسیه از این پیمان خوانده شد دولت ترامپ از این پیمان خارج شد . در این نوشتار به بررسی این موضوع می پردازیم.

]]>
محکومیت دو نماینده زن کُرد مجلس به حبس طولانی در ترکیه! http://www.faratab.com/news/9134/%D9%85%D8%AD%DA%A9%D9%88%D9%85%DB%8C%D8%AA-%D8%AF%D9%88-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%B2%D9%86-%DA%A9%D9%8F%D8%B1%D8%AF-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A8%D9%87-%D8%AD%D8%A8%D8%B3-%D8%B7%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D9%87%21 Sat, 02 Feb 19 20:02:52 +0330 محکومیت دو نماینده زن کُرد مجلس به حبس طولانی در ترکیه!

]]>
آیا معیشت در کردستان دوباره شبیه روزهای سخت دهه 70 می شود؟ http://www.faratab.com/news/9133/%D8%A2%DB%8C%D8%A7-%D9%85%D8%B9%DB%8C%D8%B4%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D9%88%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87--%D8%B4%D8%A8%DB%8C%D9%87--%D8%B1%D9%88%D8%B2%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D8%AE%D8%AA-%D8%AF%D9%87%D9%87-70-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF%D8%9F Sat, 02 Feb 19 12:36:47 +0330 آیا معیشت در کردستان دوباره  شبیه  روزهای سخت دهه 70 می شود؟

]]>
لذت کشف شهر شیراز http://www.faratab.com/news/9132/%D9%84%D8%B0%D8%AA-%DA%A9%D8%B4%D9%81-%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D8%B4%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%B2 Sat, 02 Feb 19 11:35:50 +0330 لذت کشف شهر شیراز
گاهی اوقات نیازی نیست برای رفتن به سفر به دنبال امکانات یا پول بسیاری باشیم. «گزاویه دومتر» نظریه پرداز و نویسنده فرانسوی در کتاب تحت عنوان سفری به اطراف اتاق خوابم در خصوص روشی نوشت که شاید برای بسیاری از مردم عجیب باشد

]]>
بودن در حال، زیستن در گذشته http://www.faratab.com/news/9131/%D8%A8%D9%88%D8%AF%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%AD%D8%A7%D9%84%D8%8C-%D8%B2%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%DA%AF%D8%B0%D8%B4%D8%AA%D9%87 Thu, 31 Jan 19 17:59:09 +0330 بودن در حال، زیستن در گذشته
«نیمه شب در پاریس»، حکایت کسانی است که در دنیایی دیگر غیر از حال سیر می کنند. جهانشان متفاوت از آن چیزی است که دیگران می اندیشند. از این رو توسط دیگران مورد تمسخر قرار می گیرند و کسی آن ها را باور ندارد.

]]>
کودک همسری و باید و نبایدهای زیست در جهان امروز http://www.faratab.com/news/9126/%DA%A9%D9%88%D8%AF%DA%A9-%D9%87%D9%85%D8%B3%D8%B1%DB%8C-%D9%88-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D9%88-%D9%86%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B2%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%B2 Thu, 31 Jan 19 13:52:56 +0330 کودک همسری و باید و نبایدهای زیست در جهان امروز

]]>
همه گیر شدن فساد اقتصادی در جهان http://www.faratab.com/news/9128/%D9%87%D9%85%D9%87-%DA%AF%DB%8C%D8%B1-%D8%B4%D8%AF%D9%86-%D9%81%D8%B3%D8%A7%D8%AF--%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86- Wed, 30 Jan 19 21:39:51 +0330 همه گیر شدن فساد  اقتصادی در جهان
بحث مبارزه با فساد در بیشتر کشورهای جهان با چالش های عمده ای در سال 2018 رو به رو بوده و این موضوع باعث نگرانی بسیاری از کارشناسان اقتصادی شده است.

]]>
نقش دولت ها درکاهش سوء مصرف و قاچاق موادمخدر http://www.faratab.com/news/9127/%D9%86%D9%82%D8%B4-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D9%87%D8%A7-%D8%AF%D8%B1%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%D8%B3%D9%88%D8%A1-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%81-%D9%88-%D9%82%D8%A7%DA%86%D8%A7%D9%82-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AF%D9%85%D8%AE%D8%AF%D8%B1 Wed, 30 Jan 19 10:51:39 +0330 نقش دولت ها درکاهش سوء مصرف و قاچاق موادمخدر

]]>
در باره آیت ا... هاشمی http://www.faratab.com/news/9125/%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%A2%DB%8C%D8%AA-%D8%A7...-%D9%87%D8%A7%D8%B4%D9%85%DB%8C- Mon, 28 Jan 19 09:54:38 +0330 در باره آیت ا... هاشمی

]]>
آسمان آسیا زیر سایه مت‌آمفتامین http://www.faratab.com/news/9124/%D8%A2%D8%B3%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A2%D8%B3%DB%8C%D8%A7-%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D9%87-%D9%85%D8%AA%E2%80%8C%D8%A2%D9%85%D9%81%D8%AA%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86 Sun, 27 Jan 19 11:04:38 +0330 آسمان آسیا زیر سایه مت‌آمفتامین
از جنگل های میانمار تا خیابان های هنگ کنگ، پلیس در سراسر آسیا در حال جنگ و مقابله با مت‌آمفتامین است. اما بسیاری از شاخص ها نشان از شکست آنها دارد.

]]>
مراسم عروسی پیر شالیار http://www.faratab.com/news/9122/%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D9%85-%D8%B9%D8%B1%D9%88%D8%B3%DB%8C-%D9%BE%DB%8C%D8%B1-%D8%B4%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1 Sat, 26 Jan 19 19:49:17 +0330 مراسم عروسی پیر شالیار
عروسی پیرشالیار در واقع مراسم سالگرد ازدواج یک پیر عرفانی منطقه هورامان به نام شالیار است. طبق روایات تاریخی ماجرای عروسی پیرشالیار به داستان شفا یافتن شاه بهار خاتون دختر شاه بخارا بر می گردد که پیر شالیار به لطف خداوند او را شفا می‌دهد.

]]>
چگونگی تشکیل کابینه جدید اقلیم کردستان از منظر حقوقی http://www.faratab.com/news/9118/%DA%86%DA%AF%D9%88%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D8%AA%D8%B4%DA%A9%DB%8C%D9%84-%DA%A9%D8%A7%D8%A8%DB%8C%D9%86%D9%87-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%D9%82%D9%84%DB%8C%D9%85-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D9%86%D8%B8%D8%B1-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82%DB%8C Fri, 25 Jan 19 12:06:08 +0330 چگونگی تشکیل کابینه جدید اقلیم کردستان از منظر حقوقی
با توجە بە تنش موجود در بین احزاب و سستی گفتگوهای تشکیل حکومت، مرحلە تشکیل هیئت رئیسە پارلمان هنوز بە انجام نرسیدە است، چون بر اساس عرف سیاسی موجود در اقلیم کلیە پستهای پارلمان و حکومت طی یک بسته مورد توافق قرار خواهند گرفت کە این مسألە هنوز از سوی احزاب

]]>
آیین رونمایی از کتاب «100پرتره کورد» در تهران برگزار شد http://www.faratab.com/news/9121/%D8%A2%DB%8C%DB%8C%D9%86-%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%C2%AB100%D9%BE%D8%B1%D8%AA%D8%B1%D9%87-%DA%A9%D9%88%D8%B1%D8%AF%C2%BB-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%B4%D8%AF Fri, 25 Jan 19 04:50:03 +0330 آیین رونمایی از کتاب «100پرتره کورد» در تهران برگزار شد
آیینِ رونمایی از «100پرتره کورد» اثر لقمان رحیمی عکاس نام آشنای بوکانی، عصر پنجشنبه چهارم بهمن ماه با حضور طیف وسیعی از اهل فرهنگ و به همت جامعه کُردهای مقیم مرکز در شهر تهران برگزار شد.

]]>
مینیمالیسم سیاسی؛ یک ضرورت سیاستگذارانه http://www.faratab.com/news/9113/%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%B3%D9%85-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D8%9B-%DB%8C%DA%A9-%D8%B6%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%AA-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%87 Thu, 24 Jan 19 14:38:37 +0330 مینیمالیسم سیاسی؛ یک ضرورت سیاستگذارانه
«کمترین بیشترین است!» این جمله شعار اصلی مینیمالیست هاست که در توصیف نگاه خود میگویند: Less is more.

]]>
ما در کجای چاپخانه ایستاده ایم؟ http://www.faratab.com/news/9119/%D9%85%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%AC%D8%A7%DB%8C-%DA%86%D8%A7%D9%BE%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D9%85%D8%9F Tue, 22 Jan 19 15:58:05 +0330 ما در کجای چاپخانه ایستاده ایم؟
در نظام سیاسی حقوقی بریتانیا، همیشه حاکمیت قانون نقشی اساسی و پایه ای را در سنت عمومی ایفاء کرده است. با ورود بریتانیا به اتحادیه‌ی اروپا، قانونگذاری از جانب نهادی بیرون از اقتدار دولت بریتانیا، مشکلی پیچیده را برای سیاستمداران و حقوقدانان این کشور رقم زد

]]>
پیچیدگی ها و ظرافت های اعتیاد زنان http://www.faratab.com/news/9117/%D9%BE%DB%8C%DA%86%DB%8C%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D9%87%D8%A7-%D9%88-%D8%B8%D8%B1%D8%A7%D9%81%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%DB%8C%D8%A7%D8%AF-%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%86- Tue, 22 Jan 19 11:17:06 +0330 پیچیدگی ها و ظرافت های اعتیاد زنان

]]>
بحران جهانی مواد و رویکرد جنسیتی http://www.faratab.com/news/9116/%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AF-%D9%88-%D8%B1%D9%88%DB%8C%DA%A9%D8%B1%D8%AF-%D8%AC%D9%86%D8%B3%DB%8C%D8%AA%DB%8C Sun, 20 Jan 19 15:42:35 +0330 بحران جهانی مواد و رویکرد جنسیتی
آخرین گزارش دفتر مقابله با جرم و مواد سازما ملل متحد در سال 2018 کتابچه ای درخور توجه با عنوان «زنان و مواد» مبتنی بر رویکرد جنسیتی است.

]]>
برجسته سازی حافظه جمعی کُردها در بستر تحولات منطقه ای http://www.faratab.com/news/9115/%D8%A8%D8%B1%D8%AC%D8%B3%D8%AA%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D9%87-%D8%AC%D9%85%D8%B9%DB%8C-%DA%A9%D9%8F%D8%B1%D8%AF%D9%87%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%B1-%D8%AA%D8%AD%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D9%87-%D8%A7%DB%8C Sun, 20 Jan 19 15:36:12 +0330 برجسته سازی حافظه جمعی کُردها در بستر تحولات منطقه ای

]]>
فرهنگ، هنر و زبان کُردی کلهری و ضرورت «بازگشت به خویشتن» http://www.faratab.com/news/9112/%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF%D8%8C-%D9%87%D9%86%D8%B1-%D9%88-%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D9%8F%D8%B1%D8%AF%DB%8C-%DA%A9%D9%84%D9%87%D8%B1%DB%8C-%D9%88-%D8%B6%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%AA-%C2%AB%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DA%AF%D8%B4%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%D8%AE%D9%88%DB%8C%D8%B4%D8%AA%D9%86%C2%BB Tue, 15 Jan 19 15:07:43 +0330 فرهنگ، هنر و زبان کُردی کلهری و ضرورت «بازگشت به خویشتن»

]]>
درخشش نمایش ناگهان عباس در بخش مونولوگ جشنواره http://www.faratab.com/news/9111/%D8%AF%D8%B1%D8%AE%D8%B4%D8%B4-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%86%D8%A7%DA%AF%D9%87%D8%A7%D9%86-%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D9%85%D9%88%D9%86%D9%88%D9%84%D9%88%DA%AF-%D8%AC%D8%B4%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%87 Mon, 14 Jan 19 11:34:54 +0330 درخشش نمایش ناگهان عباس در بخش مونولوگ جشنواره
در بخش مونولوگ، نمایش ناگهان عباس به کارگردانی حمزه زارعی موفق به دریافت ۴ تندیس از ۵ تندیس این بخش شد.

]]>