فراتاب-اصلی http://www.faratab.com/category/1/ info@rsm.co.ir Wed, 24 Jan 18 01:05:27 +0330fa توپ گردوخاک در زمین وزارت‌نیرو/ تصمیم‌های دهه شصتی! http://www.faratab.com/news/7319/%D8%AA%D9%88%D9%BE-%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D9%88%D8%AE%D8%A7%DA%A9-%D8%AF%D8%B1-%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88-%D8%AA%D8%B5%D9%85%DB%8C%D9%85%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D9%87%D9%87-%D8%B4%D8%B5%D8%AA%DB%8C%21 Wed, 24 Jan 18 00:50:01 +0330 توپ گردوخاک در زمین وزارت‌نیرو/ تصمیم‌های دهه شصتی!
رییس سازمان محیط زیست، استاندار خوزستان و یکی از نمایندگان مردم خوزستان در مجلس امشب دربرنامه‌ای از شبکه خوزستان درباره گرد و خاک این روزهای جنوب غرب ایران گفتگو کردند.

]]>
مطهری: حضور نظامی‌ها در اقتصاد می‌تواند موجب فساد شود http://www.faratab.com/news/7318/%D9%85%D8%B7%D9%87%D8%B1%DB%8C%3A-%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D9%87%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%AF-%D9%85%D9%88%D8%AC%D8%A8-%D9%81%D8%B3%D8%A7%D8%AF-%D8%B4%D9%88%D8%AF Wed, 24 Jan 18 00:10:02 +0330 مطهری: حضور نظامی‌ها در اقتصاد می‌تواند موجب فساد شود
نایب رئیس مجلس گفت: اینکه نظامی ها از حوزه اقتصاد خارج و از فعالیت اقتصادی که مرتبط با آنها نیست پرهیز کنند از این جهت مثبت ارزیابی می شود که این مسئله می تواند آنها را از وظیفه اصلی خود باز دارد و موجب فساد شود.

]]>
ویروس «گرانی دلار» کی خوب می‌شود؟ http://www.faratab.com/news/7317/%D9%88%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%B3-%C2%AB%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D9%84%D8%A7%D8%B1%C2%BB-%DA%A9%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%A8-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%B4%D9%88%D8%AF%D8%9F Tue, 23 Jan 18 23:30:01 +0330 ویروس «گرانی دلار» کی خوب می‌شود؟
قیمت دلار هر سال میانه زمستان معضل اقتصاد می شود،درست مثل زکام است.هر زمستان ویروسش می آید مدتی حال عمومی اقتصاد را دگرگون می کند و با تزریق دلار و دخالت بانک مرکزی،شرایط عادی می شود.اما ویروس دلار گران از کجا می آید؟

]]>
پشت پرده تنها روستای جهانی ایران ‌ http://www.faratab.com/news/7316/%D9%BE%D8%B4%D8%AA-%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D9%87-%D8%AA%D9%86%D9%87%D8%A7-%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%E2%80%8C Tue, 23 Jan 18 22:50:02 +0330 پشت پرده تنها روستای جهانی ایران ‌
روستای کلپورگان در حالی به عنوان نخستین روستای آسیا و اقیانوسیه ثبت جهانی شده است که مردم آن هیچ آموزشی متناسب با استانداردهای جهانی شدن ندیده‌اند.

]]>
روابط تهران و وین براساس تاریخ ۵۰۰ ساله بنا نهاده شده است http://www.faratab.com/news/7315/%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%B7-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D9%88%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B3-%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE-%DB%B5%DB%B0%DB%B0-%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%87-%D8%A8%D9%86%D8%A7-%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA Tue, 23 Jan 18 22:10:03 +0330 روابط تهران و وین براساس تاریخ ۵۰۰ ساله بنا نهاده شده است
سفیر اتریش در ایران گفت:ایران و اتریش تاریخ ۵۰۰ ساله ای در تعامل بایکدیگر دارند و امروز این تعاملات رو به گسترش است.

]]>
کاهش نرخ بیکاری به ۱۱.۷ درصد و افزایش رشد اقتصادی به ۶ درصد http://www.faratab.com/news/7314/%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%D9%86%D8%B1%D8%AE-%D8%A8%DB%8C%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%DB%B1%DB%B1.%DB%B7-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D9%88-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%DB%B6-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF Tue, 23 Jan 18 21:10:02 +0330 کاهش نرخ بیکاری به ۱۱.۷ درصد و افزایش رشد اقتصادی به ۶ درصد
رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور با تشریح گزارش عملکرد بودجه ۹۶ گفت: براساس عملکرد دولت نرخ بیکاری از ۱۲.۴ درصد در سال ۹۵ به ۱۱.۷ درصد در ۱۰ ماهه ابتدایی سال جاری کاهش یافته و رشد اقتصادی با احتساب درآمدهای نفتی طی همین مدت ۵.۶ درصد و بدون احتساب درآمدهای

]]>
دلیل ورود دادستانی کل به حادثه سانچی http://www.faratab.com/news/7313/%D8%AF%D9%84%DB%8C%D9%84-%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%DB%8C-%DA%A9%D9%84-%D8%A8%D9%87-%D8%AD%D8%A7%D8%AF%D8%AB%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D9%86%DA%86%DB%8C Tue, 23 Jan 18 20:30:14 +0330 دلیل ورود دادستانی کل به حادثه سانچی
معاون دادستان کل کشور در حقوق عامه گفت: بیشترین هجمه در بحث حقوق عمومی به حوزه اراضی و منابع طبیعی و محیط زیست وارد می‌شود.

]]>
محکومیت حمله ترکیه به عفرین توسط اساتید دانشگاههای کردستان و کرمانشاه http://www.faratab.com/news/7321/%D9%85%D8%AD%DA%A9%D9%88%D9%85%DB%8C%D8%AA-%D8%AD%D9%85%D9%84%D9%87-%D8%AA%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D8%B9%D9%81%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7-%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%AA%DB%8C%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%88-%DA%A9%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%A7%D9%87 Tue, 23 Jan 18 20:20:27 +0330 محکومیت حمله ترکیه به عفرین توسط اساتید دانشگاههای کردستان و کرمانشاه

]]>
اشتغال‌زایی در بستر فضای مجازی از ایده تا عمل http://www.faratab.com/news/7312/%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%BA%D8%A7%D9%84%E2%80%8C%D8%B2%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%B1-%D9%81%D8%B6%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%AC%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%DB%8C%D8%AF%D9%87-%D8%AA%D8%A7-%D8%B9%D9%85%D9%84 Tue, 23 Jan 18 19:50:02 +0330 اشتغال‌زایی در بستر فضای مجازی از ایده تا عمل
رئیس جمهوری در برنامه‌ای تلویزیونی، حوزه ارتباطات را به عنوان حوزه ای اشتغال زا توصیف کرد و وظیفه دولت در این راستا را ایجاد زیرساخت های لازم برای فعالیت در این حوزه دانست. اتفاقی که البته باید دید تا چه حد برای عملی شدن ظرفیت دارد.

]]>
کلید روحانی توییتر را باز می‌کند؟ http://www.faratab.com/news/7311/%DA%A9%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D8%B1%D9%88%D8%AD%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AA%D9%88%DB%8C%DB%8C%D8%AA%D8%B1-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D8%A7%D8%B2-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%DA%A9%D9%86%D8%AF%D8%9F Tue, 23 Jan 18 19:10:02 +0330 کلید روحانی توییتر را باز می‌کند؟
در حالی که به دلیل تجربه‌های پیشین در برخورد با شبکه‌های اجتماعی، مردم نگران دائمی شدن فیلتر اینستاگرام و تلگرام بودند، اما با دستور رئیس‌جمهوری رفع فیلتر اتفاق افتاد؛ حسن روحانی باز هم درباره باز شدن شبکه‌هایی که در دولت‌های قبلی فیلتر شده بودند گفت: کلی

]]>
انهدام سه باند مواد مخدر در شب امنیت پایتخت http://www.faratab.com/news/7309/%D8%A7%D9%86%D9%87%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D8%B3%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D9%86%D8%AF-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D8%AE%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%B4%D8%A8-%D8%A7%D9%85%D9%86%DB%8C%D8%AA-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%AA%D8%AE%D8%AA Tue, 23 Jan 18 18:30:01 +0330 انهدام سه باند مواد مخدر در شب امنیت پایتخت
رییس پلیس مبارزه با مواد مخدر تهران بزرگ از انهدام 3 باند قاچاق مواد مخدر در نخستین مرحله از اجرای طرح امنیت و آرامش شبانه پایتخت خبر داد.

]]>
احمدیان:در آینده به 10 هزار نیروی کار نیاز داریم http://www.faratab.com/news/7308/%D8%A7%D8%AD%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%A7%D9%86%3A%D8%AF%D8%B1-%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%A8%D9%87-10-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D9%85 Tue, 23 Jan 18 17:50:02 +0330 احمدیان:در آینده به 10 هزار نیروی کار نیاز داریم
دو سال از اجرای برجام می‌گذرد و صنعت هسته‌ای در سکوت اما با سرعت در دانش و تکنولوژی، عقب‌ماندگی‌های سال‌های تحریم را جبران می‌کند.

]]>
توضیح رشیدپور درباره مصاحبه با روحانی http://www.faratab.com/news/7306/%D8%AA%D9%88%D8%B6%DB%8C%D8%AD-%D8%B1%D8%B4%DB%8C%D8%AF%D9%BE%D9%88%D8%B1-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%AD%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D8%B1%D9%88%D8%AD%D8%A7%D9%86%DB%8C Tue, 23 Jan 18 17:10:01 +0330 توضیح رشیدپور درباره مصاحبه با روحانی

]]>
راه کم کردن هزینه‌های زندگی مردم چیست؟ http://www.faratab.com/news/7305/%D8%B1%D8%A7%D9%87-%DA%A9%D9%85-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86-%D9%87%D8%B2%DB%8C%D9%86%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B2%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D8%9F Tue, 23 Jan 18 16:30:02 +0330 راه کم کردن هزینه‌های زندگی مردم چیست؟
از نگاه یک کارشناس حوزه کار، مهمترین چالش فعلی، قدرت خرید مردم است و بهترین راه کمک به بهبود وضع زندگی خانوارها کم کردن هزینه‌های بیمه‌ای و حامل‌های انرژی است.

]]>
از بی‌خوابی‌های شبانه تا خواسته های برآورده نشده پرستاران http://www.faratab.com/news/7304/%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%DB%8C%E2%80%8C%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%A8%DB%8C%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B4%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%AA%D8%A7-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A2%D9%88%D8%B1%D8%AF%D9%87-%D9%86%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D9%BE%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86 Tue, 23 Jan 18 15:50:02 +0330 از بی‌خوابی‌های شبانه تا خواسته های برآورده نشده پرستاران
پرستاری شغلی خطیر و مهم است که با همه سختی‌هایش، آن هنگام که سلامت را برای بیمار به ارمغان می‌آورد، طعم شیرینی دارد.

]]>
درباره عفرین با ترکیه در تماس هستیم http://www.faratab.com/news/7303/%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%B9%D9%81%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D8%A7-%D8%AA%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B3-%D9%87%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D9%85 Tue, 23 Jan 18 15:10:03 +0330 درباره عفرین با ترکیه در تماس هستیم
سخنگوی پنتاگون اعلام کرد، با مقامات ترکیه برای حل وضعیت عفرین و پاسخ به نگرانی‌های امنیتی این کشور در حال مذاکره هستیم.

]]>
سناریوسازهای کذاب مجازات می‌شوند؟ http://www.faratab.com/news/7302/%D8%B3%D9%86%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D9%88%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%B0%D8%A7%D8%A8-%D9%85%D8%AC%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%AA-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%B4%D9%88%D9%86%D8%AF%D8%9F Tue, 23 Jan 18 14:30:12 +0330 سناریوسازهای کذاب مجازات می‌شوند؟
صحبت‌های مهدی طارمی درباره پیوستنش به ریزه‌اسپور و محرومیت پرسپولیس و جریمه چند میلیاردی، نشان می‌دهد که یک "دروغ سازمان‌یافته،" پشت پرده تمام ماجراها است. دروغی که تاوان سنگینی بر حیثیت فوتبال ایران و تیمی پرهوادار بار کرد. براستی مسببان این دروغ سازی مج

]]>
از طریق همکاری به نگرانی‌های امنیتی مشروع ترکیه در عفرین رسیدگی می‌کنیم http://www.faratab.com/news/7301/%D8%A7%D8%B2-%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82-%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D9%86%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%85%D9%86%DB%8C%D8%AA%DB%8C-%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9-%D8%AA%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%B9%D9%81%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%DA%A9%D9%86%DB%8C%D9%85 Tue, 23 Jan 18 13:50:03 +0330 از طریق همکاری به نگرانی‌های امنیتی مشروع ترکیه در عفرین رسیدگی می‌کنیم
وزیر امور خارجه آمریکا اعلام کرد، واشنگتن نسبت به عملیات ترکیه در شمال سوریه نگران است و از هر دو طرف می‌خواهد تا خویشتن‌داری پیشه کنند.

]]>
سفره بیماران خاص کوچک شده است http://www.faratab.com/news/7300/%D8%B3%D9%81%D8%B1%D9%87-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D8%A7%D8%B5-%DA%A9%D9%88%DA%86%DA%A9-%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA Tue, 23 Jan 18 13:10:02 +0330 سفره بیماران خاص کوچک شده است
در میزگرد بیماری‌های خاص، چالش‌ها و مطالبات پیش‌رو که با محوریت اضافه شدن 3 بیماری به فهرست بیماران خاص در ایسنا برگزار شد، نمایندگان انجمن‌های حمایت از بیماران خاص از نمایندگان مجلس شورای اسلامی درخواست کردند که منابع مالی و اعتباری لازم برای مصوبه اخی

]]>
بارزانی خواهان توقف حملات ترکیه به عفرین شد http://www.faratab.com/news/7298/%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D9%88%D9%82%D9%81-%D8%AD%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D8%B9%D9%81%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%B4%D8%AF Tue, 23 Jan 18 12:31:24 +0330 بارزانی خواهان توقف حملات ترکیه به عفرین شد

]]>
زخم‌پوش‌هایی که بدون نیاز به تعویض قادر به ترمیم جراحات پوستی هستند http://www.faratab.com/news/7299/%D8%B2%D8%AE%D9%85%E2%80%8C%D9%BE%D9%88%D8%B4%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%D8%A8%D8%AF%D9%88%D9%86-%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D9%87-%D8%AA%D8%B9%D9%88%DB%8C%D8%B6-%D9%82%D8%A7%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D9%87-%D8%AA%D8%B1%D9%85%DB%8C%D9%85-%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%AD%D8%A7%D8%AA-%D9%BE%D9%88%D8%B3%D8%AA%DB%8C-%D9%87%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%AF Tue, 23 Jan 18 12:30:04 +0330 زخم‌پوش‌هایی که بدون نیاز به تعویض قادر به ترمیم جراحات پوستی هستند
محققان پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی با استفاده از پلیمرهای آب‌دوست و آب‌گریز زخم‌پوش‌هایی را تولید کردند که بدون نیاز به تعویض قادر به ترمیم زخم هستند.

]]>
۲وعده روحانی به مردم/برای بازشدن فضای‌مجازی زجر کشیدیم http://www.faratab.com/news/7310/%DB%B2%D9%88%D8%B9%D8%AF%D9%87-%D8%B1%D9%88%D8%AD%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%B4%D8%AF%D9%86-%D9%81%D8%B6%D8%A7%DB%8C%E2%80%8C%D9%85%D8%AC%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%B2%D8%AC%D8%B1-%DA%A9%D8%B4%DB%8C%D8%AF%DB%8C%D9%85 Tue, 23 Jan 18 11:50:01 +0330 ۲وعده روحانی به مردم/برای بازشدن فضای‌مجازی زجر کشیدیم
حسن روحانی در گفت و گوی زنده تلویزیونی به توضیح مهمترین مسائل روز کشور از حادثه کشتی سانچی تا موسسات مالی و اعتباری پرداخت.

]]>
محمود عباس: اروپا فلسطین را به عنوان کشوری مستقل به رسمیت بشناسد http://www.faratab.com/news/7295/%D9%85%D8%AD%D9%85%D9%88%D8%AF-%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3%3A-%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%BE%D8%A7-%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%DB%8C%D9%86-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D8%B9%D9%86%D9%88%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%82%D9%84-%D8%A8%D9%87-%D8%B1%D8%B3%D9%85%DB%8C%D8%AA-%D8%A8%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%AF Tue, 23 Jan 18 08:20:01 +0330 محمود عباس: اروپا فلسطین را به عنوان کشوری مستقل به رسمیت بشناسد
محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین، در دیدار با وزیران خارجه اتحادیه اروپا از آن ها می خواهد که فلسطین را به عنوان کشوری مستقل به رسمیت بشناسند.

]]>
آیا اتحاد ایران و پاکستان محتمل است؟ http://www.faratab.com/news/7294/%D8%A2%DB%8C%D8%A7-%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D9%BE%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%AD%D8%AA%D9%85%D9%84-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%9F Tue, 23 Jan 18 07:50:02 +0330 آیا اتحاد ایران و پاکستان محتمل است؟
نشریه «دیلی کالر» در مطلبی عنوان داشت، حکومت ایران در مواجهه با فشارهای داخلی و بین‌المللی بی‌صبرانه به دنبال یافتن متحدان جدید منطقه‌ای می‌گردد و آمریکا نیز هیچگونه راهبردی برای مقابله با این تغییرات «ژئوپولیتیک» در منطقه و میان تهران و اسلام آباد ندارد.

]]>
ماموریت سخت دولت روحانی http://www.faratab.com/news/7289/%D9%85%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D8%B3%D8%AE%D8%AA-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%B1%D9%88%D8%AD%D8%A7%D9%86%DB%8C Tue, 23 Jan 18 07:20:02 +0330 ماموریت سخت دولت روحانی
دولت دوازدهم ماموریتی دشوار و در عین حال تعیین‌کننده برای حل چالش‌ها و مشکلات انباشته شده در پیش رو دارد؛برآوردها حاکی از آن است که نرخ رشد اقتصادی در سال آینده حدود 5.8 درصد و نرخ بیکاری 11.2 درصد خواهد بود.

]]>
کشور ناتوان از رعایت توافقات http://www.faratab.com/news/7288/%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D9%86%D8%A7%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D8%B1%D8%B9%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82%D8%A7%D8%AA Tue, 23 Jan 18 06:50:01 +0330 کشور ناتوان از رعایت توافقات
روزنامه روسی ایزوستیا در یادداشتی با عنوان "کشور ناتوان از رعایت توافقات" به انتقاد از موضع آمریکا نسبت به توافق هسته ای ایران و ۱+۵ پرداخت.

]]>
پارازیت ها تاثیری بر بارندگی ندارد http://www.faratab.com/news/7287/%D9%BE%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%B2%DB%8C%D8%AA-%D9%87%D8%A7-%D8%AA%D8%A7%D8%AB%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF Tue, 23 Jan 18 06:20:03 +0330 پارازیت ها تاثیری بر بارندگی ندارد
ایسنا نوشت: مدیر کل هواشناسی استان اصفهان گفت: براساس آخرین خروجی مدل های پیش بینی هواشناسی، شرایط بهبود نسبی بارش در زمستان جاری نسبت به پاییز خواهیم داشت، اما توزیع بارش طی ماه های آینده، دارای ناهمگنی زمانی و مکانی خواهد بود.

]]>
رویاهایی که در قصرِ تهران زندانی‌اند http://www.faratab.com/news/7286/%D8%B1%D9%88%DB%8C%D8%A7%D9%87%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D9%82%D8%B5%D8%B1%D9%90-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C%E2%80%8C%D8%A7%D9%86%D8%AF Tue, 23 Jan 18 05:50:02 +0330 رویاهایی که در قصرِ تهران زندانی‌اند
کارگردان ایتالیایی که «شهرهای نامرئی» را در باغ‌موزه قصر اجرا می‌کند می‌گوید همه تلاشش نشان دادن بُعد ناپیدای این مکان است، چه وقتی که قصری قاجاری بوده و چه زمانی که زندانش کرده‌اند. او می‌خواهد نشان دهد زندانیان در سلول‌هایشان چه رویاهایی می‌بافته‌اند؟

]]>
روحانی به بارزانی: http://www.faratab.com/news/7285/%D8%B1%D9%88%D8%AD%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D8%A7%D9%86%DB%8C%3A Tue, 23 Jan 18 05:20:04 +0330 روحانی به بارزانی:
رئیس جمهور با بیان اینکه "جمهوری اسلامی ایران پیوسته از عراق متحد و یکپارچه ، حمایت و پشتیبانی می کند" ، تصریح کرد: دفاع از حاکمیت واحد و تثبیت مرزهای منطقه وظیفه همه کشورها و اقوام ساکن در منطقه است و بی تردید قدرتها و نیروهای خارج از منطقه ، دلسوز مردم

]]>
شب درخشش نیکول کیدمن و بازیگری که به چرچیل جان بخشید http://www.faratab.com/news/7284/%D8%B4%D8%A8-%D8%AF%D8%B1%D8%AE%D8%B4%D8%B4-%D9%86%DB%8C%DA%A9%D9%88%D9%84-%DA%A9%DB%8C%D8%AF%D9%85%D9%86-%D9%88-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DB%8C%DA%AF%D8%B1%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%D8%A8%D9%87-%DA%86%D8%B1%DA%86%DB%8C%D9%84-%D8%AC%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%AE%D8%B4%DB%8C%D8%AF Tue, 23 Jan 18 04:50:02 +0330 شب درخشش نیکول کیدمن و بازیگری که به چرچیل جان بخشید
مراسم جوایز انجمن بازیگران آمریکا با اهدای جایزه به چهره‌هایی چون نیکول کیدمن، گری اولدمن و فرانسیس مک‌دورماند به پایان رسید.

]]>
با احمدی‌نژاد معرکه‌ای داشتیم http://www.faratab.com/news/7283/%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%D8%AD%D9%85%D8%AF%DB%8C%E2%80%8C%D9%86%DA%98%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D8%B9%D8%B1%DA%A9%D9%87%E2%80%8C%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA%DB%8C%D9%85 Tue, 23 Jan 18 04:20:03 +0330 با احمدی‌نژاد معرکه‌ای داشتیم
محمدرضا باهنر گفت: هنوز هم عده‌ای می‌گویند برجام چه شد؟ بله در برجام از آن مقداری که می‌خواستیم نتیجه بگیریم، کمتر جواب گرفتیم. اما اگر همین الان از من بپرسند که اگر به سه سال قبل بازگردیم و قرار باشد دوباره در خصوص برجام تصمیم بگیریم، آیا باید برجام را

]]>
مایکروسافت در فکر ربات انیمیشن‌ساز است http://www.faratab.com/news/7279/%D9%85%D8%A7%DB%8C%DA%A9%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%A7%D9%81%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D9%81%DA%A9%D8%B1-%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%86%DB%8C%D9%85%DB%8C%D8%B4%D9%86%E2%80%8C%D8%B3%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D8%B3%D8%AA Tue, 23 Jan 18 03:45:02 +0330 مایکروسافت در فکر ربات انیمیشن‌ساز است
شرکت "مایکروسافت" نرم‌افزاری ابداع کرده است که قادر است "فکر و خیال" را روی کاغذ به طرح و نقاشی تبدیل کند.

]]>
جعبه سیاه دو کشتی حادثه سانچی همزمان باز می‌شوند http://www.faratab.com/news/7278/%D8%AC%D8%B9%D8%A8%D9%87-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D9%87-%D8%AF%D9%88-%DA%A9%D8%B4%D8%AA%DB%8C-%D8%AD%D8%A7%D8%AF%D8%AB%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D9%86%DA%86%DB%8C-%D9%87%D9%85%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D8%B2-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%B4%D9%88%D9%86%D8%AF Tue, 23 Jan 18 03:15:02 +0330 جعبه سیاه دو کشتی حادثه سانچی همزمان باز می‌شوند
معاون وزیر راه و شهرسازی اعلام کرد که بازگشایی جعبه سیاه نفتکش در دستور کار آژانس ایمنی دریایی چین قرار دارد و پیش‌بینی می‌شود که جعبه سیاه هر دو کشتی به طور هم‌زمان باز شوند.

]]>
وزارت خارجه به خاطر امنیت ملی درباره محتوای یک برنامه تلویزیونی شفاف‌سازی کرد http://www.faratab.com/news/7277/%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D8%AE%D8%A7%D8%B7%D8%B1-%D8%A7%D9%85%D9%86%DB%8C%D8%AA-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D9%85%D8%AD%D8%AA%D9%88%D8%A7%DB%8C-%DB%8C%DA%A9-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%AA%D9%84%D9%88%DB%8C%D8%B2%DB%8C%D9%88%D9%86%DB%8C-%D8%B4%D9%81%D8%A7%D9%81%E2%80%8C%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D8%AF Tue, 23 Jan 18 02:45:19 +0330 وزارت خارجه به خاطر امنیت ملی درباره محتوای یک برنامه تلویزیونی شفاف‌سازی کرد
سخنگوی وزارت خارجه تاکید کرد: وزارت خارجه به خاطر امنیت ملی و مصالح ملی کشور تصمیم گرفت در مورد آنچه که دریک برنامه تلویزیونی مطرح شد شفاف‌سازی در این ارتباط پاسخی را منتشر کرد.

]]>
دستور معاون رئیس‌جمهور برای خانه نیما یوشیج http://www.faratab.com/news/7276/%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3%E2%80%8C%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%86%DB%8C%D9%85%D8%A7-%DB%8C%D9%88%D8%B4%DB%8C%D8%AC Tue, 23 Jan 18 02:10:02 +0330 دستور معاون رئیس‌جمهور برای خانه نیما یوشیج
معاون رئیس‌جمهور در نامه‌ای به معاون میراث‌فرهنگی کشور خواستار سامان‌دهی و رسیدگی به وضعیت خانه نیما یوشیج شد.

]]>
ادعــــــــــــای مسئـــولانه http://www.faratab.com/news/7275/%D8%A7%D8%AF%D8%B9%D9%80%D9%80%D9%80%D9%80%D9%80%D9%80%D9%80%D9%80%D9%80%D9%80%D9%80%D9%80%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B3%D8%A6%D9%80%D9%80%D9%80%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%86%D9%87 Tue, 23 Jan 18 01:40:02 +0330 ادعــــــــــــای مسئـــولانه
«بی‌قانونی در پسران بعضی از همین آقایانی است که امروز از شما حمایت می‌کنند...» این جملات و اظهارات قبل و بعد از آن از سوی محمود احمدی‌نژاد در مناظره معروف انتخاباتی سال ۸۸ آتشی در کشور به پا کرد که خاموش کردن آن مدت‌ها انرژی مادی و معنوی کشور را به خاکستر

]]>
پرونده متهم ردیف اول در اجرای احکام http://www.faratab.com/news/7274/%D9%BE%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF%D9%87-%D9%85%D8%AA%D9%87%D9%85-%D8%B1%D8%AF%DB%8C%D9%81-%D8%A7%D9%88%D9%84-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%AD%DA%A9%D8%A7%D9%85 Tue, 23 Jan 18 01:10:02 +0330 پرونده متهم ردیف اول در اجرای احکام
وکیل‌مدافع اولیای‌دم بنیتا از ارجاع پرونده متهم ردیف دوم به شعبه هم عرض خبر داد.

]]>
اختصاص بخشی از شهریه مدارس به برنامه‌های مهارتی http://www.faratab.com/news/7273/%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%B5-%D8%A8%D8%AE%D8%B4%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%B4%D9%87%D8%B1%DB%8C%D9%87-%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%B3-%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%B1%D8%AA%DB%8C Tue, 23 Jan 18 00:40:03 +0330 اختصاص بخشی از شهریه مدارس به برنامه‌های مهارتی
مدیرکل مدارس غیردولتی وزارت آموزش و پرورش اعلام کرد: از سال 97 درصدی از شهریه مدارس در حوزه کیفیت بخشی به برنامه های مهارت محور اختصاص می‌یابد.

]]>
بیم و امید کُردها در پی سفر بارزانی به تهران http://www.faratab.com/news/7297/%D8%A8%DB%8C%D9%85-%D9%88-%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%AF-%DA%A9%D9%8F%D8%B1%D8%AF%D9%87%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D9%BE%DB%8C-%D8%B3%D9%81%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86 Tue, 23 Jan 18 00:36:08 +0330 بیم و امید کُردها در پی سفر بارزانی به تهران

]]>
تعیین سقف موجب سرخوردگی و بی‌انگیزگی اساتید می‌شود http://www.faratab.com/news/7272/%D8%AA%D8%B9%DB%8C%DB%8C%D9%86-%D8%B3%D9%82%D9%81-%D9%85%D9%88%D8%AC%D8%A8-%D8%B3%D8%B1%D8%AE%D9%88%D8%B1%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D9%88-%D8%A8%DB%8C%E2%80%8C%D8%A7%D9%86%DA%AF%DB%8C%D8%B2%DA%AF%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%AA%DB%8C%D8%AF-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%B4%D9%88%D8%AF Tue, 23 Jan 18 00:10:03 +0330 تعیین سقف موجب سرخوردگی و بی‌انگیزگی اساتید می‌شود
یک استاد تمام دانشگاه علامه طباطبایی بازنشستگی پیش از موعد و فرار مغزها را از مهم‌ترین تبعات تعیین سقف حقوق برای اعضای هیات علمی عنوان کرد و گفت: مقایسه حقوق و مزایای اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها با مقامات و کارمندان دولتی کاملا ناعادلانه است.

]]>
برای حمایت از ریل ملی چه باید می‌کردیم که نکردیم؟! http://www.faratab.com/news/7270/%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AD%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D8%B2-%D8%B1%DB%8C%D9%84-%D9%85%D9%84%DB%8C-%DA%86%D9%87-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%DA%A9%D8%B1%D8%AF%DB%8C%D9%85-%DA%A9%D9%87-%D9%86%DA%A9%D8%B1%D8%AF%DB%8C%D9%85%D8%9F%21 Mon, 22 Jan 18 23:40:03 +0330 برای حمایت از ریل ملی چه باید می‌کردیم که نکردیم؟!
معاون فنی و زیربنایی راه‌آهن معتقد است که این شرکت هرچه در توانش بوده برای نهایی شدن قرارداد ساخت ریل ملی از سوی شرکت ذوب آهن اصفهان اجرایی کرده و اکنون منتظر است نخستین محصول این قرارداد تحویل شود.

]]>
سخنگوی ائتلاف کشورهای عربی مدعی است ایران حوثی ها را اداره می کند http://www.faratab.com/news/7296/%D8%B3%D8%AE%D9%86%DA%AF%D9%88%DB%8C-%D8%A7%D8%A6%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%81-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B9%D8%B1%D8%A8%DB%8C-%D9%85%D8%AF%D8%B9%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AD%D9%88%D8%AB%DB%8C-%D9%87%D8%A7-%D8%B1%D8%A7-%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D8%AF Mon, 22 Jan 18 23:33:08 +0330 سخنگوی ائتلاف کشورهای عربی مدعی است ایران حوثی ها را اداره می کند
ترکی المالکی سخنگوی رسمی ائتلاف عربی به رهبری عربستان مدعی شد: حوثی‌ها روابط مصلحتی با ایران دارند زیرا توانایی اداره امور خود را ندارند و تهران آنها را اداره می‌کند.

]]>
تکذیب فوت به دلیل ابتلا به آنفلوآنزای پرندگان در کشور http://www.faratab.com/news/7269/%D8%AA%DA%A9%D8%B0%DB%8C%D8%A8-%D9%81%D9%88%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D9%84%DB%8C%D9%84-%D8%A7%D8%A8%D8%AA%D9%84%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D8%A2%D9%86%D9%81%D9%84%D9%88%D8%A2%D9%86%D8%B2%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%D8%B1%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1 Mon, 22 Jan 18 23:10:01 +0330 تکذیب فوت به دلیل ابتلا به آنفلوآنزای پرندگان در کشور
رییس مرکز مدیریت بیماری‌های واگیر وزارت بهداشت گفت: تا کنون هیچ موردی از ابتلا یا فوت به علت آنفلوآنزای پرندگان در کشور مشاهده نشده است.

]]>
پای چه کسانی درمیان است؟ http://www.faratab.com/news/7268/-%D9%BE%D8%A7%DB%8C-%DA%86%D9%87-%DA%A9%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%9F Mon, 22 Jan 18 22:40:02 +0330  پای چه کسانی درمیان است؟
انواع آبمیوه‌های قاچاق و به ویژه آبمیوه‌های عربی در اکثر مراکز خرید جولان می‌دهند و ماه‌هاست پیگیری‌ها درباره وضعیت قاچاق انواع آبمیوه از سوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز بی‌نتیجه مانده است.

]]>
موافقت وزیر کشور با تشکیل شورای گفت‌وگوی سیاسی http://www.faratab.com/news/7267/%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82%D8%AA-%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%A8%D8%A7-%D8%AA%D8%B4%DA%A9%DB%8C%D9%84-%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%DA%AF%D9%81%D8%AA%E2%80%8C%D9%88%DA%AF%D9%88%DB%8C-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C Mon, 22 Jan 18 22:10:03 +0330 موافقت وزیر کشور با تشکیل شورای گفت‌وگوی سیاسی
مدیرکل سیاسی وزارت کشور گفت:‌ پیشنهاد تشکیل شورای گفت‌وگوی احزاب و وزارت کشور مورد موافقت وزیر کشور قرار گرفته است و باید آیین‌نامه و دستورالعمل آن تهیه شود.

]]>
سفر وزیر خارجه فرانسه به ایران در اسفندماه http://www.faratab.com/news/7266/%D8%B3%D9%81%D8%B1-%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%87-%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D9%81%D9%86%D8%AF%D9%85%D8%A7%D9%87 Mon, 22 Jan 18 21:40:02 +0330 سفر وزیر خارجه فرانسه به ایران در اسفندماه
روزنامه فرانسوی لوفیگارو به نقل از وزیر امور خارجه این کشور گزارش داد که وی قرار است 14 اسفندماه (5 مارس) برای گفت‌وگو درباره مسائل منطقه‌ای و توافق هسته‌ای به تهران سفر کند.

]]>
در راستای وحدت جهان اسلام سکوت کرده‌ایم http://www.faratab.com/news/7265/%D8%AF%D8%B1-%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%DB%8C-%D9%88%D8%AD%D8%AF%D8%AA-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%B3%DA%A9%D9%88%D8%AA-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%87%E2%80%8C%D8%A7%DB%8C%D9%85 Mon, 22 Jan 18 21:10:02 +0330 در راستای وحدت جهان اسلام سکوت کرده‌ایم
جانشین فرمانده سپاه قدس گفت: حضور جنگنده‌های رژیم صهیونیستی در آسمان یمن نشانه سست عنصری رهبران عرب در مقابل رژیم صهیونیستی است. ما این مطالب را به خوبی می‌دانیم اما در راستای وحدت جهان اسلام سکوت کرده‌ایم.

]]>
آغاز رسمی تعطیل شدن دولت آمریکا http://www.faratab.com/news/7264/%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D8%B1%D8%B3%D9%85%DB%8C-%D8%AA%D8%B9%D8%B7%DB%8C%D9%84-%D8%B4%D8%AF%D9%86-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7 Mon, 22 Jan 18 20:40:01 +0330 آغاز رسمی تعطیل شدن دولت آمریکا
رئیس‌جمهوری آمریکا پیش از تلاش جدید برای رای‌گیری در کنگره دو دسته آمریکا برای خاتمه دادن به بن‌بست بودجه، مخالفانش را هدف انتقادات تازه‌ای قرار داد. از امروز دوشنبه صدها هزار کارمند فدرال مرخصی بدون حقوق خود را در خانه آغاز می‌کنند.

]]>
یک میلیون بشکه؛ نفتی که با بطری‌های آب به زباله می‌فرستیم http://www.faratab.com/news/7263/%DB%8C%DA%A9-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%A8%D8%B4%DA%A9%D9%87%D8%9B-%D9%86%D9%81%D8%AA%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D8%A8%D8%B7%D8%B1%DB%8C%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%D8%A8-%D8%A8%D9%87-%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%87-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D9%81%D8%B1%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D9%85 Mon, 22 Jan 18 20:10:02 +0330 یک میلیون بشکه؛ نفتی که با بطری‌های آب به زباله می‌فرستیم
ساخت هر بطری یک لیتری آب، منجر به مصرف هزاران میلیارد ژول انرژی می‌شود.

]]>
کشورهای اروپایی درصدد به رسمیت شناختن کشور فلسطین هستند http://www.faratab.com/news/7262/%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%BE%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF%D8%AF-%D8%A8%D9%87-%D8%B1%D8%B3%D9%85%DB%8C%D8%AA-%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%86-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%DB%8C%D9%86-%D9%87%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%AF Mon, 22 Jan 18 19:40:01 +0330 کشورهای اروپایی درصدد به رسمیت شناختن کشور فلسطین هستند
شبکه ۱۰ تلویزیون رژیم صهیونیستی اعلام کرد که قرار است اسلوونی در هفته‌های آینده کشور فلسطین را به رسمیت بشناسد. سه کشور دیگر نیز مشغول بررسی این مسئله هستند.

]]>