فراتاب-اصلی http://www.faratab.com/category/1/ info@rsm.co.ir Sat, 23 Jun 18 03:04:54 +0430fa استانبول در تب و تاب انتخابات http://www.faratab.com/news/8786/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%A8%D9%88%D9%84-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D8%A8-%D9%88-%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA Fri, 22 Jun 18 00:18:29 +0430 استانبول در تب و تاب انتخابات
خبرنگار فراتاب در ترکیه امروز، اقدام به گفتوگو با شهروندان استانبولی درباره علت رأی دادن به احزاب دلخواه خود پرسیده است، در ادامه این گفتوگوهای جالب را می خوانید:

]]>
چگونگی هزینه کرد کمک ۷۶۳ میلیاردی برای زلزله زدگان کرمانشاه http://www.faratab.com/news/8784/%DA%86%DA%AF%D9%88%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D9%87%D8%B2%DB%8C%D9%86%D9%87-%DA%A9%D8%B1%D8%AF--%DA%A9%D9%85%DA%A9-%DB%B7%DB%B6%DB%B3-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B2%D9%84%D8%B2%D9%84%D9%87-%D8%B2%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%A7%D9%87 Tue, 19 Jun 18 15:30:01 +0430 چگونگی هزینه کرد  کمک ۷۶۳ میلیاردی برای زلزله زدگان کرمانشاه
جزئیات گزارش هزینه‌کرد ۶۷۳ میلیارد ریالی کمک‌های مردمی برای زلزله‌زدگان کرمانشاه از ۲۲ آبان ۹۶ تا ۳۱ اردیبهشت امسال اعلام شد.

]]>
چند ایرانی "بیمه" نیستند؟ http://www.faratab.com/news/8783/%DA%86%D9%86%D8%AF-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%22%D8%A8%DB%8C%D9%85%D9%87%22-%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%AF%D8%9F Tue, 19 Jun 18 14:40:02 +0430 چند ایرانی
مدیرعامل سازمان بیمه سلامت درباره چگونگی بیمه شدن افراد فاقد بیمه در هنگام نیاز به دریافت خدمات درمانی بستری در بیمارستان، توضیحاتی ارائه داد.

]]>
68 میلیون  نفر آواره در جهان  http://www.faratab.com/news/8782/68-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86%C2%A0-%D9%86%D9%81%D8%B1-%D8%A2%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%87%C2%A0%D8%AF%D8%B1-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%C2%A0 Tue, 19 Jun 18 14:00:01 +0430 68 میلیون  نفر آواره در جهان 
سازمان ملل اعلام کرد: تعداد آوارگان در جهان به بیش از ۶۸ میلیون نفر رسیده است.

]]>
 تکرار «تعرضات جنسی» با پنهان کاری http://www.faratab.com/news/8781/%C2%A0%D8%AA%DA%A9%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%C2%AB%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D8%B6%D8%A7%D8%AA-%D8%AC%D9%86%D8%B3%DB%8C%C2%BB-%D8%A8%D8%A7-%D9%BE%D9%86%D9%87%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C Tue, 19 Jun 18 13:20:01 +0430  تکرار «تعرضات جنسی» با پنهان کاری
رئیس انجمن مددکاری اجتماعی ایران با بیان اینکه واقعیت‌های اجتماعی نباید کتمان شوند، گفت: کتمان کردن مسائلی مانند تعرض جنسی، مسأله‌ای را حل نمی‌کند بلکه باعث می شود افرادی که این تعرضات را انجام می‌دهند به کارشان ادامه دهند و آن را تکرار کنند.

]]>
وقتی ترامپ در دروغگویی پیروز می شود http://www.faratab.com/news/8780/%D9%88%D9%82%D8%AA%DB%8C-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%85%D9%BE-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D8%B1%D9%88%D8%BA%DA%AF%D9%88%DB%8C%DB%8C-%D9%BE%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF Mon, 18 Jun 18 23:27:45 +0430 وقتی ترامپ در دروغگویی پیروز می شود

]]>
طبقه خودکامگان جدید! http://www.faratab.com/news/8779/%D8%B7%D8%A8%D9%82%D9%87-%D8%AE%D9%88%D8%AF%DA%A9%D8%A7%D9%85%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF%21 Mon, 18 Jun 18 11:18:31 +0430 طبقه خودکامگان جدید!
یک طبقه حاکمه در حال تغییر جهان است. نظام های دموکراتیک البته در بسیاری از کشورهای غربی دچار فرسایش شده است. اما موفقیت این حکام خودکامه را چگونه می توان تبیین کرد؟

]]>
استقرار سامانه های دفاع موشکی آمریکا: اهداف و پیامدها http://www.faratab.com/news/8777/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D9%85%D9%88%D8%B4%DA%A9%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7%3A-%D8%A7%D9%87%D8%AF%D8%A7%D9%81-%D9%88-%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D9%85%D8%AF%D9%87%D8%A7- Fri, 15 Jun 18 16:39:53 +0430 استقرار سامانه های دفاع موشکی آمریکا: اهداف و پیامدها
هدف اصلی آمریکا از استقرار این سامانه‌‌های دفاع موشکی حفظ سلطه‌ی خود و مهار کشورهایی هست که با سیاست‌های برتری جویانه‌ی این کشور مخالف هستند. این مساله باعث خواهد شد رقابت‌های تسلیحاتی شدت بگیرد و جو ناآرامی را در مناطق مختلف به وجود بیاورد.

]]>
درفش كاويانى رئاليسم در نظام بين الملل http://www.faratab.com/news/8776/%D8%AF%D8%B1%D9%81%D8%B4-%D9%83%D8%A7%D9%88%D9%8A%D8%A7%D9%86%D9%89-%D8%B1%D8%A6%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%B3%D9%85-%D8%AF%D8%B1-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84 Fri, 15 Jun 18 15:00:53 +0430 درفش كاويانى رئاليسم در نظام بين الملل

]]>
آسیب شناسی روانی و جامعه شناختی تجاوز به کودکان و نوجوانان http://www.faratab.com/news/8775/%D8%A2%D8%B3%DB%8C%D8%A8-%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%88-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D9%87-%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%AE%D8%AA%DB%8C-%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D9%88%D8%B2-%D8%A8%D9%87-%DA%A9%D9%88%D8%AF%DA%A9%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D9%86%D9%88%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%86 Fri, 15 Jun 18 14:47:45 +0430 آسیب شناسی روانی و جامعه شناختی تجاوز به کودکان و نوجوانان

]]>
هشدار مخالفان به حزب حاکم ترکیه http://www.faratab.com/news/8772/%D9%87%D8%B4%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%AE%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%AD%D8%B2%D8%A8-%D8%AD%D8%A7%DA%A9%D9%85-%D8%AA%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D9%87 Thu, 14 Jun 18 18:41:56 +0430 هشدار مخالفان به حزب حاکم ترکیه
تحلیل گران معتقدند حتی اگر نتیجه انتخابات در دور اول مشخص شود، باز هم رقبا برای شکست دادن وی تلاش می کنند. اما احزاب مخالف دل به آن بسته اند که در انتخاباتی شانه به شانه، اردوغان به یکباره متوجه شود که چگونه جنبش، در یه لحظه خلاف میل او عمل خواهد کرد.

]]>
بازگشت اپوزیسیون ترکیه به دیاربکر http://www.faratab.com/news/8773/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DA%AF%D8%B4%D8%AA-%D8%A7%D9%BE%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%AA%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%A8%DA%A9%D8%B1 Thu, 14 Jun 18 17:46:24 +0430 بازگشت اپوزیسیون ترکیه به دیاربکر
محرم اینجه کاندیدای ریاست جمهوری ترکیه در سخنرانی خود در دیاربکر بر حل مسئله کردی تأکید و از سیاست های اردوغان علیه کردها انتقاد کرد.

]]>
جزئیات محاسبه اضافه کار بازنشستگان تامین اجتماعی اعلام شد http://www.faratab.com/news/8769/%D8%AC%D8%B2%D8%A6%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%AD%D8%A7%D8%B3%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D8%B6%D8%A7%D9%81%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C%C2%A0%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%B4%D8%AF Wed, 13 Jun 18 14:40:01 +0430 جزئیات محاسبه اضافه کار بازنشستگان تامین اجتماعی اعلام شد
بر اساس ماده ٧٧ قانون تامین اجتماعی، مبنای محاسبه مستمری، متوسط دستمزد مشمول کسر حق بیمه ٢ سال آخر خدمت است و آن چه محل بحث بوده موضوع دستمزد مستمر و غیرمستمر بوده است.

]]>
قصور پزشکی در بیش از 2700 پرونده http://www.faratab.com/news/8767/%D9%82%D8%B5%D9%88%D8%B1-%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%DB%8C%D8%B4-%D8%A7%D8%B2-2700-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF%D9%87- Wed, 13 Jun 18 14:00:01 +0430 قصور پزشکی در بیش از 2700 پرونده
رئیس سازمان پزشکی قانونی گفت: قصور پزشکی در سال گذشته (1396) برای 2 هزار و 746 پرونده ارجاعی به پزشکی قانونی، محرز شد.

]]>
آشتی بعد از 60 سال http://www.faratab.com/news/8768/%D8%A2%D8%B4%D8%AA%DB%8C-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%A7%D8%B2-60-%D8%B3%D8%A7%D9%84- Wed, 13 Jun 18 13:20:52 +0430 آشتی بعد از 60 سال
روز سه شنبه مصادف با دوازدهم ژوئن سال 2018 را باید به عنوان روزی تاریخی در حافظه تاریخ سیاست بین الملل جهان ثبت کرد. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا و کیم جونگ اون رهبر کره شمالی در سنگاپور دیدار تاریخی خود را انجام دادند.

]]>
شرایط واگذاری «کودکان معتاد» به مراکز شبه‌خانواده اعلام شد http://www.faratab.com/news/8765/%D8%B4%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%B7-%D9%88%D8%A7%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%C2%AB%DA%A9%D9%88%D8%AF%DA%A9%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B9%D8%AA%D8%A7%D8%AF%C2%BB-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D8%B1%D8%A7%DA%A9%D8%B2-%D8%B4%D8%A8%D9%87%E2%80%8C%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%B4%D8%AF Wed, 13 Jun 18 12:40:01 +0430 شرایط واگذاری «کودکان معتاد» به مراکز شبه‌خانواده اعلام شد
رئیس مرکز توسعه پیشگیری و درمان اعتیاد سازمان بهزیستی کشور از فعالیت ۶ مرکز اقامتی میان مدت برای کودکان معتاد درمان‌شده بدسرپرست یا بی‌سرپرست در سراسر کشور خبر داد.

]]>
قصرشیرین 7 ماه پس از زلزله ... http://www.faratab.com/news/8761/%D9%82%D8%B5%D8%B1%D8%B4%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D9%86-7-%D9%85%D8%A7%D9%87-%D9%BE%D8%B3-%D8%A7%D8%B2-%D8%B2%D9%84%D8%B2%D9%84%D9%87-... Tue, 12 Jun 18 17:33:58 +0430 قصرشیرین 7 ماه پس از زلزله ...
7 ماه پس از زلزله ابانماه 97 در شهر و روستا روند بازسازي در حال اجراست به گونه اي كه 75 درصد واحدهاي روستايي و تعداد زيادي از واحدهاي شهري در حال ساخت و ساز مي باشند.

]]>
غوغای محرم اینجه در کادیکوی استانبول http://www.faratab.com/news/8757/%D8%BA%D9%88%D8%BA%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%AD%D8%B1%D9%85-%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AC%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%A7%D8%AF%DB%8C%DA%A9%D9%88%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%A8%D9%88%D9%84 Tue, 12 Jun 18 11:55:36 +0430 غوغای محرم اینجه در کادیکوی استانبول
نامزد ریاست جمهوری محرم اینجه در میتینگ شبانه کادیکوی استانبول هزاران نفر را مخاطب قرار داد. در انتهای راه پیمایی جاده بغداد در مقابل پارک گزتپه هزاران نفر در حالی که شعارهایی به نفع او می دادند شمع روشن کردند.

]]>
بانه پس از اعتصاب؛ همچنان در میانه بیم و امید! http://www.faratab.com/news/8754/%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%BE%D8%B3-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%A8%D8%9B-%D9%87%D9%85%DA%86%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%A8%DB%8C%D9%85-%D9%88-%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%AF%21 Mon, 11 Jun 18 14:35:50 +0430 بانه پس از اعتصاب؛ همچنان در میانه بیم و امید!

]]>
 زندگی مجردی زنان افزایش یافت http://www.faratab.com/news/8748/%C2%A0%D8%B2%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D9%85%D8%AC%D8%B1%D8%AF%DB%8C-%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%86%C2%A0%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA Mon, 11 Jun 18 12:10:01 +0430  زندگی مجردی زنان افزایش یافت
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس با انتقاد از اینکه آسیب های اجتماعی ناشی از زندگی مجردی در حال افزایش است از وجود ۲ میلیون و ۸۰۰ زن سرپرست خانوار در کشور خبر داد.

]]>
جایگاه زنان ایرانی در بنگاه‌­های اقتصادی خانوادگی مشخص شد http://www.faratab.com/news/8747/%D8%AC%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D9%86%DA%AF%D8%A7%D9%87%E2%80%8C%C2%AD%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D9%85%D8%B4%D8%AE%D8%B5-%D8%B4%D8%AF Mon, 11 Jun 18 11:30:01 +0430 جایگاه زنان ایرانی در بنگاه‌­های اقتصادی خانوادگی مشخص شد
در پژوهشی که توسط محققان ایرانی انجام شده است، نقش و جایگاه زنان ایرانی در بنگاه‌های اقتصادی خانوادگی کوچک و متوسط مورد بررسی قرار گرفته است.

]]>
پیش بینی شده جنگ آب در خاورمیانه  http://www.faratab.com/news/8746/%D9%BE%DB%8C%D8%B4-%D8%A8%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%B4%D8%AF%D9%87%C2%A0%D8%AC%D9%86%DA%AF-%D8%A2%D8%A8-%D8%AF%D8%B1-%D8%AE%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%87%C2%A0 Mon, 11 Jun 18 10:50:01 +0430 پیش بینی شده جنگ آب در خاورمیانه 
مدیرعامل مرکز صلح و محیط زیست با تاکید بر اینکه جنگ آب در خاورمیانه یک موضوع پیش بینی شده است، گفت: زمانی سیاست و محیط زیست می‌تواند در روند صلح نقش آفرینی کند که محیط زیست را درک و بتوانیم این مفهوم را در سیاست به‌درستی وارد کنیم.

]]>
عمده‌ترین مطالبه زنان فرهنگی اعلام شد  http://www.faratab.com/news/8745/%D8%B9%D9%85%D8%AF%D9%87%E2%80%8C%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%87-%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%86-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%B4%D8%AF%C2%A0 Mon, 11 Jun 18 10:10:01 +0430 عمده‌ترین مطالبه زنان فرهنگی اعلام شد 
مدیرکل امور زنان و خانواده وزارت آموزش و پرورش با بیان اینکه ارتقاء پست‌های مدیریتی، عمده‌ترین مطالبات زنان فرهنگی است، گفت: زنان دیده نمی‌شوند و توانمندی‌های آنها لحاظ نمی‌شود و باید بسیار تلاش کنند تا خود را ثابت کنند.

]]>
چرا انبان اردوغان خالی است؟ http://www.faratab.com/news/8740/%DA%86%D8%B1%D8%A7-%D8%A7%D9%86%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D9%88%D8%BA%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%9F Sun, 10 Jun 18 11:01:15 +0430 چرا انبان اردوغان خالی است؟
در کارزارهای انتخاباتی جدید ترکیه شعارهای سیاسی و سمت و سوی مجادله ها نه از جانب اردوغان و اطرافیان او، بلکه تا حدودی از جانب جبهه‌ی مخالفان تعیین می شود.

]]>
10 ماه، تهدید و صلح http://www.faratab.com/news/8742/10-%D9%85%D8%A7%D9%87%D8%8C-%D8%AA%D9%87%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D9%88-%D8%B5%D9%84%D8%AD- Sat, 09 Jun 18 23:32:21 +0430 10 ماه، تهدید و صلح

]]>
نعمتی: شعار دادن علیه برخی مسئولان در تضاد با فلسفه روز قدس است http://www.faratab.com/news/8738/%D9%86%D8%B9%D9%85%D8%AA%DB%8C%3A-%D8%B4%D8%B9%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D9%86-%D8%B9%D9%84%DB%8C%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%AE%DB%8C-%D9%85%D8%B3%D8%A6%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D8%B6%D8%A7%D8%AF-%D8%A8%D8%A7-%D9%81%D9%84%D8%B3%D9%81%D9%87-%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D9%82%D8%AF%D8%B3-%D8%A7%D8%B3%D8%AA Sat, 09 Jun 18 23:00:01 +0430 نعمتی: شعار دادن علیه برخی مسئولان در تضاد با فلسفه روز قدس است
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی با اشاره به سر دادن شعار علیه برخی مسئولان در راهپیمایی روز قدس، این اقدام را در تضاد با فلسفه روز قدس عنوان و در عین حال تاکید کرد که انجام این اقدامات از سوی یک عده معدود نمی‌تواند راهپیمایی روز قدس را تحت‌الشعاع

]]>
ترامپ، بازنده و اون برنده مذاکرات سنگاپور http://www.faratab.com/news/8737/%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%85%D9%BE%D8%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%AF%D9%87-%D9%88-%D8%A7%D9%88%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%AF%D9%87-%D9%85%D8%B0%D8%A7%DA%A9%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%B3%D9%86%DA%AF%D8%A7%D9%BE%D9%88%D8%B1 Sat, 09 Jun 18 22:20:01 +0430 ترامپ، بازنده و اون برنده مذاکرات سنگاپور
از آنجایی که دونالد ترامپ بدون دریافت امتیازی راضی به مذاکره با کیم جونگ اون شد، همین مساله در مذاکرات سنگاپور هم تکرار می‌شود و او بدون آنکه به دستاورد چشمگیری در آستانه انتخابات ماه نوامبر کنگره دست یافته باشد، مدعی پیروزی می‌شود تا از حمایت مردمی بیشتر

]]>
پوتین: امیدوارم ترامپ درصدد بهبود رابطه با روسیه برآید http://www.faratab.com/news/8736/%D9%BE%D9%88%D8%AA%DB%8C%D9%86%3A-%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%85-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%85%D9%BE-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF%D8%AF-%D8%A8%D9%87%D8%A8%D9%88%D8%AF-%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B7%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D8%B1%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%A2%DB%8C%D8%AF Sat, 09 Jun 18 21:30:02 +0430 پوتین: امیدوارم ترامپ درصدد بهبود رابطه با روسیه برآید
ولادیمیر پوتین اظهار امیدواری کرد دونالد ترامپ به وعده‌هایش پیش از انتخاب به عنوان رئیس جمهوری آمریکا، عمل کند.

]]>
روسیه: داعش تنها در مناطق تحت کنترل آمریکا مقاومت می‌کند http://www.faratab.com/news/8735/%D8%B1%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%87%3A-%D8%AF%D8%A7%D8%B9%D8%B4-%D8%AA%D9%86%D9%87%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B7%D9%82-%D8%AA%D8%AD%D8%AA-%DA%A9%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%84-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%88%D9%85%D8%AA-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%DA%A9%D9%86%D8%AF Sat, 09 Jun 18 20:50:01 +0430 روسیه: داعش تنها در مناطق تحت کنترل آمریکا مقاومت می‌کند
وزارت دفاع روسیه اعلام کرد، داعش تنها در مناطق تحت کنترل آمریکا به مقاومت خود ادامه می‌دهد.

]]>
کرملین: ترامپ و پوتین تلفنی امکان دیدارشان در وین را بررسی کردند http://www.faratab.com/news/8734/%DA%A9%D8%B1%D9%85%D9%84%DB%8C%D9%86%3A-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%85%D9%BE-%D9%88-%D9%BE%D9%88%D8%AA%DB%8C%D9%86-%D8%AA%D9%84%D9%81%D9%86%DB%8C-%D8%A7%D9%85%DA%A9%D8%A7%D9%86-%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D9%88%DB%8C%D9%86-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86%D8%AF Sat, 09 Jun 18 20:10:01 +0430 کرملین: ترامپ و پوتین تلفنی امکان دیدارشان در وین را بررسی کردند
سخنگوی کرملین گفت، رئیس جمهوری آمریکا و همتای روسش در جریان جدیدترین گفت‌وگوی تلفنی خود به بررسی این مساله پرداختند که وین در اتریش یکی از شهرهایی است که می‌تواند میزبان نشست دو جانبه این دو باشد.

]]>
نگاهی به تعطیلات رسمی و غیر رسمی در ایران http://www.faratab.com/news/8741/%D9%86%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%AA%D8%B9%D8%B7%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%B1%D8%B3%D9%85%DB%8C-%D9%88-%D8%BA%DB%8C%D8%B1-%D8%B1%D8%B3%D9%85%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86 Sat, 09 Jun 18 20:02:48 +0430 نگاهی به تعطیلات رسمی و غیر رسمی در ایران
نوشتار حاضر به بررسی تاثیر وضعیت فعال و نیمه فعال کشور در ایام سال بر روند پویایی اقتصادی و فعالیت های تجاری و تولید ثروت منجر به قدرت می پردازد.

]]>
پوتین بر نتایج موفق همکاری ایران و روسیه در حل بحران سوریه تاکید کرد http://www.faratab.com/news/8713/%D9%BE%D9%88%D8%AA%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D8%B1-%D9%86%D8%AA%D8%A7%DB%8C%D8%AC-%D9%85%D9%88%D9%81%D9%82-%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%B1%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%AD%D9%84-%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D9%88%D8%B1%DB%8C%D9%87-%D8%AA%D8%A7%DA%A9%DB%8C%D8%AF-%DA%A9%D8%B1%D8%AF Sat, 09 Jun 18 19:30:01 +0430 پوتین بر نتایج موفق همکاری ایران و روسیه در حل بحران سوریه تاکید کرد
ولادیمر پوتین در دیدار با رئیس جمهور کشورمان بر نتایج مناسب همکاری میان تهران و مسکو در حل بحران سوریه تاکید کرد.

]]>
سورپرایز کی‌روش برای جام‌جهانی چیست؟ http://www.faratab.com/news/8712/%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%BE%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%B2-%DA%A9%DB%8C%E2%80%8C%D8%B1%D9%88%D8%B4-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D8%A7%D9%85%E2%80%8C%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D8%9F Sat, 09 Jun 18 18:50:01 +0430 سورپرایز کی‌روش برای جام‌جهانی چیست؟
بازی با لیتوانی برگزار شد. پشت درهای بسته و تدابیر شدید امنیتی. تقریبا همه دوستداران تیم ملی دنبال تحلیل بازی بودند اما کی‌روش تغییرات عجیب در ترکیبش نداشت !

]]>
سکه از ۲۲۴۰ هزار تومان گذشت http://www.faratab.com/news/8711/%D8%B3%DA%A9%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%DB%B2%DB%B2%DB%B4%DB%B0-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86-%DA%AF%D8%B0%D8%B4%D8%AA Sat, 09 Jun 18 18:10:01 +0430 سکه از ۲۲۴۰ هزار تومان گذشت
از پس تعطیلات طولانی هفته گذشته، بازار طلا و ارز فعالیت خود را با افزایش قیمت ها آغاز کرد.

]]>
وقتی ایرانی‌ها مجری سی‌ان‌ان را غافلگیر کردند http://www.faratab.com/news/8710/%D9%88%D9%82%D8%AA%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C%E2%80%8C%D9%87%D8%A7-%D9%85%D8%AC%D8%B1%DB%8C-%D8%B3%DB%8C%E2%80%8C%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%A7-%D8%BA%D8%A7%D9%81%D9%84%DA%AF%DB%8C%D8%B1-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86%D8%AF Sat, 09 Jun 18 17:20:02 +0430 وقتی ایرانی‌ها مجری سی‌ان‌ان را غافلگیر کردند
آنتونی بوردین برنامه‌ساز، آشپزی و مجری سرشناس در سفر به ایران با تصویری متفاوت با تبلیغات رسانه‌های غربی روبه‌رو شد.

]]>
دموکراسی پارلمانی راه نجات و سعادت ترکیه! http://www.faratab.com/news/8739/%D8%AF%D9%85%D9%88%DA%A9%D8%B1%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D9%BE%D8%A7%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D9%86%D8%AC%D8%A7%D8%AA-%D9%88-%D8%B3%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D8%AA-%D8%AA%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D9%87%21 Sat, 09 Jun 18 16:43:43 +0430 دموکراسی پارلمانی راه نجات و سعادت ترکیه!
متن کامل نامه صلاح الدین دمیرتاش از زندان به مناسبت انتخابات ترکیه

]]>
شی‌جینپینگ با اهدای یک مدال، پوتین را ستایش کرد http://www.faratab.com/news/8709/%D8%B4%DB%8C%E2%80%8C%D8%AC%DB%8C%D9%86%D9%BE%DB%8C%D9%86%DA%AF-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%D9%87%D8%AF%D8%A7%DB%8C-%DB%8C%DA%A9-%D9%85%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%8C-%D9%BE%D9%88%D8%AA%DB%8C%D9%86-%D8%B1%D8%A7-%D8%B3%D8%AA%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%DA%A9%D8%B1%D8%AF Sat, 09 Jun 18 16:40:02 +0430 شی‌جینپینگ با اهدای یک مدال، پوتین را ستایش کرد
شی جینپینگ مدال دوستی چین را به گردن پوتین آویخت.

]]>
بهترین لپ‌تاپ‌های عرضه شده در نمایشگاه کامپیوتکس ۲۰۱۸ تایوان http://www.faratab.com/news/8708/%D8%A8%D9%87%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D9%84%D9%BE%E2%80%8C%D8%AA%D8%A7%D9%BE%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B9%D8%B1%D8%B6%D9%87-%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D9%85%D9%BE%DB%8C%D9%88%D8%AA%DA%A9%D8%B3-%DB%B2%DB%B0%DB%B1%DB%B8-%D8%AA%D8%A7%DB%8C%D9%88%D8%A7%D9%86 Sat, 09 Jun 18 16:00:01 +0430 بهترین لپ‌تاپ‌های عرضه شده در نمایشگاه کامپیوتکس ۲۰۱۸ تایوان
لپ‌تاپ‌های دو اسکرینه و مجهز به هوش مصنوعی، فاکتور غالب امسال در کامپیوتکس 2018 تایوان بود.

]]>
اولین تست جاده‌ای پورشه تِیکان + عکس http://www.faratab.com/news/8707/%D8%A7%D9%88%D9%84%DB%8C%D9%86-%D8%AA%D8%B3%D8%AA-%D8%AC%D8%A7%D8%AF%D9%87%E2%80%8C%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%D9%88%D8%B1%D8%B4%D9%87-%D8%AA%D9%90%DB%8C%DA%A9%D8%A7%D9%86-%2B-%D8%B9%DA%A9%D8%B3 Sat, 09 Jun 18 15:10:02 +0430 اولین تست جاده‌ای پورشه تِیکان + عکس
پورشه با تغییر نام خودروی الکتریکی خود(Mission E) به تِیکان / Taykan اعلام کرد 2020 آن را راهی بازار می‌کند.

]]>
تجهیز پایانه‌ها به سیستم باس واش http://www.faratab.com/news/8702/%D8%AA%D8%AC%D9%87%DB%8C%D8%B2-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%85-%D8%A8%D8%A7%D8%B3-%D9%88%D8%A7%D8%B4 Sat, 09 Jun 18 14:20:02 +0430 تجهیز پایانه‌ها به سیستم باس واش
مدیرعامل شرکت واحد اتوبوسرانی اصفهان و حومه گفت:تمام پایانه‌ها باید به سیستم باس واش مجهز شوند، اما تاکنون به دلیل هزینه‌ها و اینکه مطالبه نشده در تمام پایانه‌ها باس واش وجود ندارد.

]]>
اثرات تحریم ها بر دخل و خرج شهر http://www.faratab.com/news/8701/%D8%A7%D8%AB%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D8%AD%D8%B1%DB%8C%D9%85-%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D8%B1-%D8%AF%D8%AE%D9%84-%D9%88-%D8%AE%D8%B1%D8%AC-%D8%B4%D9%87%D8%B1 Sat, 09 Jun 18 13:50:01 +0430 اثرات تحریم ها بر دخل و خرج شهر
مسئولان شهری معتقدند تحریم های احتمالی می تواند بر دخل و خرج پایتخت تاثیر گذاشته و بودجه شهرداری باید منضبط تر و درون‌گرا تر باشد.

]]>
هیچ عملیات اجرایی در باغ برره صورت نگرفته است http://www.faratab.com/news/8699/%D9%87%DB%8C%DA%86-%D8%B9%D9%85%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%BA-%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D9%87-%D8%B5%D9%88%D8%B1%D8%AA-%D9%86%DA%AF%D8%B1%D9%81%D8%AA%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA Sat, 09 Jun 18 13:20:01 +0430 هیچ عملیات اجرایی در باغ برره صورت نگرفته است
بنیاد مستضعفان در اطلاعیه ای اعلام کرد :"باغ برره" به هیچ سازمان یا موسسه‌ای واگذار نشده است.

]]>
تحقق عدالت اجتماعی در اجرای طرح جدید ترافیک http://www.faratab.com/news/8704/%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%82-%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%AA-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%81%DB%8C%DA%A9 Sat, 09 Jun 18 13:16:37 +0430 تحقق عدالت اجتماعی در اجرای طرح جدید ترافیک
رییس کمیسیون محیط زیست و خدمات شهری شورای شهر:یکی از مهمترین ویژگی های این طرح می توان به ایجاد شرایط یکسان و برابر برای همه آحاد جامعه اشاره کرد بدین معنا که هر فرد بنا به نیاز و ضرورت وارد محدوده طرح شود و این امکان برایش به صورت روزانه فراهم باشد .

]]>
انتقاد از ساخت و سازهای غیرمجاز در قلعه گبری http://www.faratab.com/news/8698/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D8%B2-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D9%88-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%BA%DB%8C%D8%B1%D9%85%D8%AC%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%D8%B1-%D9%82%D9%84%D8%B9%D9%87-%DA%AF%D8%A8%D8%B1%DB%8C Sat, 09 Jun 18 12:50:01 +0430 انتقاد از ساخت و سازهای غیرمجاز در قلعه گبری
رئیس کمیته میراث شورای شهر تهران نسبت به ساخت و سازهای غیرمجاز در داخل قلعه گبری تذکر داد.

]]>
ناوگان آتش‌نشانی نوسازی می شود http://www.faratab.com/news/8695/%D9%86%D8%A7%D9%88%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A2%D8%AA%D8%B4%E2%80%8C%D9%86%D8%B4%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%86%D9%88%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF Sat, 09 Jun 18 12:20:01 +0430 ناوگان آتش‌نشانی نوسازی می شود
رئیس کمیته بودجه شورای شهر تهران از اصلاح پرداخت حقوق آتش نشانان از ماه جاری خبر داد.

]]>
پاساژ دراکولا تعطیل می شود http://www.faratab.com/news/8700/%D9%BE%D8%A7%D8%B3%D8%A7%DA%98-%D8%AF%D8%B1%D8%A7%DA%A9%D9%88%D9%84%D8%A7-%D8%AA%D8%B9%D8%B7%DB%8C%D9%84-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF Sat, 09 Jun 18 11:58:55 +0430 پاساژ دراکولا تعطیل می شود
شهردار منطقه 11 تهران در نشست ساختمان های نا ایمن بخش مرکزی پایتخت از تعطیلی پاساژ معروف به دراکولا در خیابان لبافی نژاد به دلیل پیشگیری از خطرات جانی و مالی برای کسبه، کارگران و مراجعین خبر داد.

]]>
بی برنامگی مهمترین برنامه حمل ونقلی شورای پنجم و شهرداری/ طرح ترافیک جدید موجب افزایش سرگردانی شهروندان می شود http://www.faratab.com/news/8694/%D8%A8%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%DA%AF%DB%8C-%D9%85%D9%87%D9%85%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%AD%D9%85%D9%84-%D9%88%D9%86%D9%82%D9%84%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%D9%86%D8%AC%D9%85-%D9%88-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C%C2%A0%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%81%DB%8C%DA%A9-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D9%85%D9%88%D8%AC%D8%A8-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%B3%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF Sat, 09 Jun 18 11:50:01 +0430 بی برنامگی مهمترین برنامه حمل ونقلی شورای پنجم و شهرداری/ طرح ترافیک جدید موجب افزایش سرگردانی شهروندان می شود
عضو سابق شورای شهر تهران گفت: بی برنامگی در حوزه حمل ونقل شهری و بخصوص موضوع طرح ترافیک عملکرد اعضای شورای پنجم و شهرداری تهران بعد از روی کار آمدن در دوره جدید است.

]]>
فرسودگی اماکن مسکونی منطقه شهریار ارومیه امنیت شهروندان را تهدید می‌کند http://www.faratab.com/news/8696/%D9%81%D8%B1%D8%B3%D9%88%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D8%A7%D9%85%D8%A7%DA%A9%D9%86-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%88%D9%86%DB%8C-%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D9%87-%D8%B4%D9%87%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%85%DB%8C%D9%87-%D8%A7%D9%85%D9%86%DB%8C%D8%AA-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%A7-%D8%AA%D9%87%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%DA%A9%D9%86%D8%AF Sat, 09 Jun 18 11:35:31 +0430 فرسودگی اماکن مسکونی منطقه شهریار ارومیه امنیت شهروندان را تهدید می‌کند
فرسودگی اماکن مسکونی منطقه شهریار ارومیه در بافت مرکزی شهر ضمن آنکه مشکلات متعدد اجتماعی پدید آورده با کوچک‌ترین تلنگری به ویرانه تبدیل می‌شود بنابراین این موضوع امنیت روانی و جانی شهروندان را تهدید می‌کند.

]]>
ایجاد تیم‌های فوریت‌های اجتماعی در دستور کار قرار گرفت http://www.faratab.com/news/8693/%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF-%D8%AA%DB%8C%D9%85%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%81%D9%88%D8%B1%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%DA%AF%D8%B1%D9%81%D8%AA Sat, 09 Jun 18 11:20:01 +0430 ایجاد تیم‌های فوریت‌های اجتماعی در دستور کار قرار گرفت
معاون پرورشی و فرهنگی وزارت آموزش و پرورش با اشاره به اقدامات در حال انجام به‌منظور پیشگیری و درمان آسیب‌های اجتماعی در جمعیت دانش‌آموزی، گفت: برنامه‌ریزی برای ایجاد تیم‌های مداخله در درمان و فوریت‌های اجتماعی را نیز در دست انجام داریم.

]]>
  پذیرش کودکان زیر سن دبستان در مهدهای کودک http://www.faratab.com/news/8692/%C2%A0-%D9%BE%D8%B0%DB%8C%D8%B1%D8%B4-%DA%A9%D9%88%D8%AF%DA%A9%D8%A7%D9%86-%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%B3%D9%86-%D8%AF%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1%C2%A0%D9%85%D9%87%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D9%88%D8%AF%DA%A9 Sat, 09 Jun 18 10:50:01 +0430   پذیرش کودکان زیر سن دبستان در مهدهای کودک
معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی کشور با اشاره به اینکه آیین‌نامه مشترک بین سازمان بهزیستی و آموزش و پرورش درباره مهدهای کودک هنوز آماده نشده است، گفت: مهدهای کودک می‌توانند مانند سابق کودکان زیر سن دبستان را پذیرش کنند و هیچ محدودیتی برای آنان وجود ندار

]]>