فراتاب-اصلی http://www.faratab.com/category/1/ info@rsm.co.ir Fri, 24 Mar 17 02:41:33 +0430fa انجام عملیات هلی برد نیروهای امریکایی و کرد در اطراف رقه http://www.faratab.com/news/5938/%D8%A7%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%85-%D8%B9%D9%85%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D9%87%D9%84%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%AF-%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%88-%DA%A9%D8%B1%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D9%81-%D8%B1%D9%82%D9%87 Fri, 24 Mar 17 02:19:06 +0430 انجام عملیات هلی برد نیروهای امریکایی و کرد در اطراف رقه
نیروهای ویژه امریکا همراه با نیرو های دمکراتیک سوریه دست به انجام یک عملیات گسترده برای تصرف سد فرات در نزدیکی شهر الطبقه در اطراف رقه زده‌اند

]]>
تحول اندیشه سیاسی در ایران باستان http://www.faratab.com/news/5937/%D8%AA%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%86%D8%AF%DB%8C%D8%B4%D9%87-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86- Thu, 23 Mar 17 19:19:28 +0430 تحول اندیشه سیاسی در ایران باستان
کتاب «تحول انديشه سياسي در ايران باستان» توسط دکتر مسلم عباسی, استاد مدعو دانشگاه شهید بهشتی به رشته تحریر درآمده و انتشارات نگاه معاصر آن را در سال 1393 راهی بازار چاپ و نشر کرده است...

]]>
جهان در مسیر استقرار نظم های پساغربی http://www.faratab.com/news/5930/%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%B3%DB%8C%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D9%86%D8%B8%D9%85-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%D8%B3%D8%A7%D8%BA%D8%B1%D8%A8%DB%8C Thu, 23 Mar 17 15:57:19 +0430 جهان در مسیر استقرار نظم های پساغربی
تحلیل کارآمد وضعیت سوریه، موکول به شناخت سه مفهوم «علل جنگ»، «علل فرسایشی شدن جنگ» و «نتایج این وضعیت» است

]]>
رقابت شانه به شانه موافقان و مخالفان رفراندوم ترکیه http://www.faratab.com/news/5936/%D8%B1%D9%82%D8%A7%D8%A8%D8%AA-%D8%B4%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D8%B4%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D9%85%D8%AE%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%85-%D8%AA%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D9%87 Thu, 23 Mar 17 03:21:35 +0430 رقابت شانه به شانه موافقان و مخالفان رفراندوم ترکیه
در حالی که ترکیه 24 روز دیگر شاهد برگزاری رفراندوم اصلاحات قانون اساسی این کشور است، به نظر می رسد رقابت شانه به شانه ای میان طرفداران و مخالفان اصلاحات در جریان است، با این حال آخرین نظرسنجی ها در روزهای اخیر همچنان حاکی از پیروزی خفیف مخالفان اصلاحات اس

]]>
نابودی داعش در فضای فیزیکی و مجازی http://www.faratab.com/news/5935/%D9%86%D8%A7%D8%A8%D9%88%D8%AF%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D8%B9%D8%B4-%D8%AF%D8%B1-%D9%81%D8%B6%D8%A7%DB%8C-%D9%81%DB%8C%D8%B2%DB%8C%DA%A9%DB%8C-%D9%88-%D9%85%D8%AC%D8%A7%D8%B2%DB%8C Thu, 23 Mar 17 01:12:19 +0430 نابودی داعش در فضای فیزیکی و مجازی
آمریکا کوشش دارد تا گروه داعش را با محوریت خود به‌طور فیزیکی در منطقه حذف کند، ولی نشست ائتلاف ضد داعش اذعان داشته که برای حذف قدرت این گروه در فضای مجازی و نابارور کردن این تفکر در جوامع اسلامی، نیاز به آموزش گسترده در سطح جهانی برای مقابله با این تفکر

]]>
و عیسی به پل از رایان چنین گفت... http://www.faratab.com/news/5932/%D9%88-%D8%B9%DB%8C%D8%B3%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D9%BE%D9%84-%D8%A7%D8%B2-%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86-%DA%86%D9%86%DB%8C%D9%86-%DA%AF%D9%81%D8%AA... Wed, 22 Mar 17 16:41:47 +0430 و عیسی به پل از رایان چنین گفت...
اگر عیسی مسیح اینجا بود درباره‌ی حمایت از بیماران و نیازمندان به رئیس مجلس نمایندگان چه می‌گفت؟ زنی که 12 سال دچار خونریزی بود از میان جمعیت به پشت سر عیسی آمد و ردای او را به امید شفا یافتن لمس کرد. عیسی به سوی او برگشت و گفت: «خوف نکن. ایمانت اکنون تو ر

]]>
سال اقتصاد مقاومتی: تولید -اشتغال http://www.faratab.com/news/5931/%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%88%D9%85%D8%AA%DB%8C%3A-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF--%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%BA%D8%A7%D9%84 Tue, 21 Mar 17 13:56:56 +0330 سال اقتصاد مقاومتی: تولید -اشتغال
به اعتقاد من این نقطه‌ی کلیدی عبارت است از تولید، تولید داخلی؛ و اشتغال و عمدتاً اشتغال جوانان؛ اینها آن نقاط کلیدی اصلی است.

]]>
تجلی دیالکتیک سه گانه کُردها در نوروز http://www.faratab.com/news/5929/%D8%AA%D8%AC%D9%84%DB%8C-%D8%AF%DB%8C%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%AA%DB%8C%DA%A9-%D8%B3%D9%87-%DA%AF%D8%A7%D9%86%D9%87-%DA%A9%D9%8F%D8%B1%D8%AF%D9%87%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D9%86%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%B2 Tue, 21 Mar 17 12:52:02 +0330 تجلی دیالکتیک سه گانه کُردها در نوروز
رقص دسته جمعی و همگانی کردها آنهم نه در تالارهایی آنچنانی بلکه در طبیعت کوهستانی کردستان ترجمانی است از سه عنصر نازدودنی جان شیفته هر کرد، یعنی عشق به آزادی، عشق به شادی و عشق به کوهستان.

]]>
کارتهای بازی و ابزارهای قدرت اردوغان در ترکیه http://www.faratab.com/news/5928/%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D9%88-%D8%A7%D8%A8%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%82%D8%AF%D8%B1%D8%AA-%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D9%88%D8%BA%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D9%87 Mon, 20 Mar 17 18:27:29 +0330 کارتهای بازی و ابزارهای قدرت اردوغان در ترکیه
در سال های اخیر سوالی اساسی همواره ذهن ناظران امور ترکیه را به خود مشغول داشته است؛ عوامل حفظ و گسترشِ تقریبا مستمر قدرت رجب طیب اردوغان در سپهر سیاسی ترکیه چه بوده است؟ پس از اعتراضات پارک گزی در سال 2013 بتدریج اصلاحات دموکراتیک حزب عدالت و توسعه کمرنگ

]]>
راز غیبت اسطوره ای بنام «آرش کمانگیر» در شاهنامه فردوسی! http://www.faratab.com/news/5926/%D8%B1%D8%A7%D8%B2-%D8%BA%DB%8C%D8%A8%D8%AA-%D8%A7%D8%B3%D8%B7%D9%88%D8%B1%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%85-%C2%AB%D8%A2%D8%B1%D8%B4-%DA%A9%D9%85%D8%A7%D9%86%DA%AF%DB%8C%D8%B1%C2%BB-%D8%AF%D8%B1-%D8%B4%D8%A7%D9%87%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%81%D8%B1%D8%AF%D9%88%D8%B3%DB%8C%21 Mon, 20 Mar 17 00:55:35 +0330 راز غیبت اسطوره ای بنام «آرش کمانگیر» در شاهنامه فردوسی!
آیا فردوسی عامدانه آرش اسطوره کمانگیر ایرانی را در شاهنامه مورد غفلت و غیبت قرار داده است؟

]]>
اختلافات پنجگانه اقلیم کردستان و دولت عراق http://www.faratab.com/news/5925/%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%81%D8%A7%D8%AA-%D9%BE%D9%86%D8%AC%DA%AF%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%A7%D9%82%D9%84%DB%8C%D9%85-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82 Sun, 19 Mar 17 23:32:55 +0330 اختلافات پنجگانه اقلیم کردستان و دولت عراق
عدم حل ماده 140 قانون اساسی در میان اختلافات مختلف و متعدد بین کردها و دولت مرکزی، اصلی ترین علت سردی در روابط طرفین به شمار می رود.

]]>
بحران آب و امنیت جهانی http://www.faratab.com/news/5917/%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A2%D8%A8--%D9%88-%D8%A7%D9%85%D9%86%DB%8C%D8%AA-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C Sat, 18 Mar 17 11:23:07 +0330 بحران آب  و امنیت جهانی
آیا آب دارای چە درجەای از اهمیت امنیتی است، کە باید در چهارچوب موضوعات امنیت ملی یا امنیت جهانی بدان نگریستە شود؟

]]>
روایت «دیگری» در روابط خارجی ایران http://www.faratab.com/news/5920/%D8%B1%D9%88%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%C2%AB%D8%AF%DB%8C%DA%AF%D8%B1%DB%8C%C2%BB-%D8%AF%D8%B1-%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%B7-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86 Sat, 18 Mar 17 00:32:39 +0330 روایت «دیگری» در روابط خارجی ایران
کتاب «روایت دیگری در روابط خارجی ایران» که توسط دکتر «سید علی منوری» استاد روابط بین الملل دانشگاه خوارزمی تهران به رشته تحریر درآمده, اخیرا از سوی انتشارات این دانشگاه روانه بازار چاپ و نشر شده است...

]]>
مصر در چرخه دائمی بحران! http://www.faratab.com/news/5898/%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%DA%86%D8%B1%D8%AE%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D8%A6%D9%85%DB%8C-%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%86%21 Fri, 17 Mar 17 16:48:16 +0330 مصر در چرخه دائمی بحران!
دقیقا چه اتفاقی در مصر رخ داده است و این اعتراضات سراسری به مشکلات اقتصادی دولت السیسی از کجا نشات گرفته اند؟

]]>
حضور 1000 کماندوی آمریکایی دیگر در کنار کردها برای آزادسازی رقه http://www.faratab.com/news/5912/%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1-1000-%DA%A9%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%88%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%AF%DB%8C%DA%AF%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D9%86%D8%A7%D8%B1-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%B1%D9%82%D9%87 Fri, 17 Mar 17 10:31:01 +0330 حضور 1000 کماندوی آمریکایی دیگر در کنار کردها برای آزادسازی رقه
مسئولان وزارت دفاع آمریکا (پنتاگون) اعلام کردند: ارتش این کشور طرحی را ارایه کرده که به موجب آن حدود یک هزار سرباز دیگر برای عملیات آزادسازی شهر الرقه پایگاه اصلی داعش، به شمال سوریه اعزام می شوند

]]>
هلند، شکست توام با پیشرفت پوپولیسم! http://www.faratab.com/news/5916/%D9%87%D9%84%D9%86%D8%AF%D8%8C-%D8%B4%DA%A9%D8%B3%D8%AA-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%85-%D8%A8%D8%A7-%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D8%B1%D9%81%D8%AA-%D9%BE%D9%88%D9%BE%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%B3%D9%85%21 Fri, 17 Mar 17 10:25:33 +0330 هلند، شکست توام با پیشرفت پوپولیسم!

]]>
نفس‌های نودشه همچنان زخمی ست! http://www.faratab.com/news/5908/%D9%86%D9%81%D8%B3%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%86%D9%88%D8%AF%D8%B4%D9%87-%D9%87%D9%85%DA%86%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%B2%D8%AE%D9%85%DB%8C-%D8%B3%D8%AA%21 Thu, 16 Mar 17 13:39:27 +0330 نفس‌های نودشه همچنان زخمی ست!
آخرين روزهاي اسفند است / از سر شاخ اين برهنه چنار / مرغكي با ترنمي بيدار، / مي زند نغمه / نيست معلومم / آخرين شكوه از زمستان است / يا نخستين ترانه هاي بهار؟ (استاد شفيعي كدكني)

]]>
صفحه نخست روزنامه های سیاسی پنج شنبه ۲۶ اسفند http://www.faratab.com/news/5913/%D8%B5%D9%81%D8%AD%D9%87-%D9%86%D8%AE%D8%B3%D8%AA-%D8%B1%D9%88%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D9%BE%D9%86%D8%AC-%D8%B4%D9%86%D8%A8%D9%87-%DB%B2%DB%B6-%D8%A7%D8%B3%D9%81%D9%86%D8%AF Thu, 16 Mar 17 11:25:04 +0330 صفحه نخست روزنامه های سیاسی پنج شنبه ۲۶ اسفند

]]>
صفحه نخست روزنامه های سیاسی چهارشنبه ۲۵ اسفند http://www.faratab.com/news/5911/%D8%B5%D9%81%D8%AD%D9%87-%D9%86%D8%AE%D8%B3%D8%AA-%D8%B1%D9%88%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%DA%86%D9%87%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D9%86%D8%A8%D9%87-%DB%B2%DB%B5-%D8%A7%D8%B3%D9%81%D9%86%D8%AF Wed, 15 Mar 17 09:08:27 +0330 صفحه نخست روزنامه های سیاسی چهارشنبه ۲۵ اسفند

]]>
اسطوره شناسی تطبیقی در ادبیات ایرانی، آذری و گرجی http://www.faratab.com/news/5910/%D8%A7%D8%B3%D8%B7%D9%88%D8%B1%D9%87-%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%AA%D8%B7%D8%A8%DB%8C%D9%82%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%8C-%D8%A2%D8%B0%D8%B1%DB%8C-%D9%88-%DA%AF%D8%B1%D8%AC%DB%8C Wed, 15 Mar 17 01:05:38 +0330 اسطوره شناسی تطبیقی در ادبیات ایرانی، آذری و گرجی
تطبيق اساطير شاهنامه فردوسي با اسطوره دده قورقود آذربايجان و پلنگينه پوش گرجستان

]]>
9 میلیارد پوند هزینه خروج http://www.faratab.com/news/5909/9-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D9%BE%D9%88%D9%86%D8%AF-%D9%87%D8%B2%DB%8C%D9%86%D9%87-%D8%AE%D8%B1%D9%88%D8%AC Tue, 14 Mar 17 21:38:48 +0330 9 میلیارد پوند هزینه خروج
بریتانیا خواستار بازگرداندن 9 میلیارد پوند دارایی این کشور از بانک اتحادیه اروپا شد.

]]>
بربریت مدرن: تاملی بر اکنون و آینده داعش http://www.faratab.com/news/5906/%D8%A8%D8%B1%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D9%85%D8%AF%D8%B1%D9%86%3A-%D8%AA%D8%A7%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%A8%D8%B1-%D8%A7%DA%A9%D9%86%D9%88%D9%86--%D9%88-%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D8%B9%D8%B4 Tue, 14 Mar 17 02:09:21 +0330 بربریت مدرن: تاملی بر اکنون  و آینده داعش
ظهور پدیده دولت اسلامی عراق و شام موسوم به داعش، جهانیان را با معادلات جدیدی درعرصه بین الملل مواجه ساخته است. از بنیان‌های شکل گیری ترور وخشونت این محصول قرن ۲۱، تا فنون درآمدزایی، تجارت خون و برده داری مدرن این گروه، همه از مباحثی است که فهم آن به واکاو

]]>
465 هزار نفر کشته از آغاز بحران سوریه تا امروز! http://www.faratab.com/news/5902/-465-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%86%D9%81%D8%B1-%DA%A9%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D9%88%D8%B1%DB%8C%D9%87-%D8%AA%D8%A7-%D8%A7%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%B2%21 Tue, 14 Mar 17 00:18:05 +0330  465 هزار نفر کشته از آغاز بحران سوریه تا امروز!
سازمان دیدبان حقوق بشر در جدیدترین گزارش خود تعداد کشته های بحران سوریه از آغاز تا به امروز را 465 هزار نفر اعلام کرد

]]>
دیپلماسی چرخشی، ترکیه را غیرقابل اعتماد کرده است http://www.faratab.com/news/5901/-%D8%AF%DB%8C%D9%BE%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%DA%86%D8%B1%D8%AE%D8%B4%DB%8C%D8%8C-%D8%AA%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D9%87-%D8%B1%D8%A7-%D8%BA%DB%8C%D8%B1%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%AF-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA- Mon, 13 Mar 17 22:26:34 +0330  دیپلماسی چرخشی، ترکیه را غیرقابل اعتماد کرده است
در سال های اخیر سیاست خارجی ترکیه باعث بروز مشکلات بسیاری در منطقه خاورمیانه شده است. در واقع مشکل بزرگ کشورهای منطقه با ترکیه سیاست خارجی بسیار انعطاف پذیر و نامعلوم این کشور در رابطه با همسایگان و متحدان خود است. در واقع سیاست خارجی و روابط ترکیه با سای

]]>
پیشبینی افزایش قیمت جهانی نفت http://www.faratab.com/news/5900/%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D8%A8%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%86%D9%81%D8%AA- Mon, 13 Mar 17 22:20:37 +0330 پیشبینی افزایش قیمت جهانی نفت
آژانس بین المللی انرژی اعلام کرد به دلیل رکود بهای نفت در سه سال اخیر و تعلیق پروژه های بزرگ نفتی، در آینده نزدیک افزایش جهانی قیمت نفت امری اجتناب ناپذیر خواهد بود.

]]>
200 آسیب‌پذیری نرم‌افزاری «روز صفر» جهان http://www.faratab.com/news/5892/200-%D8%A2%D8%B3%DB%8C%D8%A8%E2%80%8C%D9%BE%D8%B0%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D9%86%D8%B1%D9%85%E2%80%8C%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%C2%AB%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D8%B5%D9%81%D8%B1%C2%BB-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86 Mon, 13 Mar 17 15:03:49 +0330 200 آسیب‌پذیری نرم‌افزاری «روز صفر» جهان
آسیب‌پذیری روز صفر (حفرهای امنیتی که توسعه‌دهندگان برنامه یا هنوز برطرفشان نکرده‌اند و یا از وجد آن‌ها آگاه نیستند) می‌توانند برای سال‌ها نامعلوم باقی بمانند و کاربران را در معرض خطر هکرها قرار دهند...

]]>
سد اروپا در برابر ترکیه http://www.faratab.com/news/5890/%D8%B3%D8%AF-%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%BE%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B1-%D8%AA%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D9%87 Mon, 13 Mar 17 12:18:07 +0330 سد اروپا در برابر ترکیه
ترکیه و کشورهای عضو اتحادیه اروپا این روزها روابط پر تنشی را تجربه می کنند وترکیه با موج تازه ای از عزلت اروپایی مواجه شده است

]]>
صفحه نخست روزنامه های سیاسی دوشنبه ۲۳ اسفند http://www.faratab.com/news/5899/%D8%B5%D9%81%D8%AD%D9%87-%D9%86%D8%AE%D8%B3%D8%AA-%D8%B1%D9%88%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%AF%D9%88%D8%B4%D9%86%D8%A8%D9%87-%DB%B2%DB%B3-%D8%A7%D8%B3%D9%81%D9%86%D8%AF Mon, 13 Mar 17 08:54:19 +0330 صفحه نخست روزنامه های سیاسی دوشنبه ۲۳ اسفند

]]>
ملک سلمان در شرق دور بدنبال چیست؟ http://www.faratab.com/news/5897/%D9%85%D9%84%DA%A9-%D8%B3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%AF%D9%88%D8%B1-%D8%A8%D8%AF%D9%86%D8%A8%D8%A7%D9%84-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D8%9F Mon, 13 Mar 17 03:55:41 +0330 ملک سلمان در شرق دور بدنبال چیست؟
... برای شکل دادن به جبهه ی سنی متحدی برای به چالش کشیدن بلند پروازی های قدرت طلبانه ی ایران در منطقه، اهمیت حیاتی دارند.

]]>
اوج‌گیری تنش سیاسی میان آنکارا و کشورهای اروپایی http://www.faratab.com/news/5893/%D8%A7%D9%88%D8%AC%E2%80%8C%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%AA%D9%86%D8%B4-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%A2%D9%86%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A7-%D9%88-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%BE%D8%A7%DB%8C%DB%8C Sun, 12 Mar 17 23:47:38 +0330 اوج‌گیری تنش سیاسی میان آنکارا و کشورهای اروپایی
در پی ممانعت دولت هلند از ورود وزرای خارجه، خانواده و کشاورزی ترکیه به این کشور برای برگزاری کمپین «رأی آری» به اصلاحات قانون اساسی، تنش سیاسی میان آنکارا و این دو کشور اروپایی و نیز اتحادیه اروپا بالاگرفته است؛ امروز ترکیه اعلام کرد سفارت هلند را بسته و

]]>
نارضایتی اروپای ها از وضعیت اقتصادی اتحادیه اروپا http://www.faratab.com/news/5896/%D9%86%D8%A7%D8%B1%D8%B6%D8%A7%DB%8C%D8%AA%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%BE%D8%A7%DB%8C-%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D8%B2-%D9%88%D8%B6%D8%B9%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D9%87-%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%BE%D8%A7 Sun, 12 Mar 17 22:18:34 +0330 نارضایتی اروپای ها از وضعیت اقتصادی اتحادیه اروپا
اکثر شهروندان اروپایی با اعلام نا رضایتی از روند اوضاع و بخصوص اوضاع اقتصادی دراتحادیه اروپا، سیاست های اعمالی این اتحادیه را اشتباه می دانند.

]]>
ترامپ خوش قول ! http://www.faratab.com/news/5895/%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%85%D9%BE-%D8%AE%D9%88%D8%B4-%D9%82%D9%88%D9%84-%21 Sun, 12 Mar 17 22:15:24 +0330 ترامپ خوش قول !
وضعیت اشتغال در پایان ماه فوریه در آمریکا بهتر از آنچه هست که تصور می شد.

]]>
آیا روسیه در سوریه هم به ایران خنجر خواهد زد؟ http://www.faratab.com/news/5889/%D8%A2%DB%8C%D8%A7-%D8%B1%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D9%88%D8%B1%DB%8C%D9%87-%D9%87%D9%85-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D9%86%D8%AC%D8%B1-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87%D8%AF-%D8%B2%D8%AF%D8%9F Sun, 12 Mar 17 20:29:12 +0330 آیا روسیه در سوریه هم به ایران خنجر خواهد زد؟
ظریف متوجه نبود که سیاست منطقه‌ای ما از کجا ضربه می‌خورد

]]>
منازعه جماعت گرایان و لیبرال ها بر سرِ چیست؟ http://www.faratab.com/news/5875/%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B2%D8%B9%D9%87-%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%B9%D8%AA-%DA%AF%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D9%84%DB%8C%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%84-%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D8%B1-%D8%B3%D8%B1%D9%90-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D8%9F Sun, 12 Mar 17 15:54:26 +0330 منازعه جماعت گرایان و لیبرال ها بر سرِ چیست؟
در یک نگاه کلی می توان قائل به وجود دو منازعه اصلی و قابل تامل در فلسفه سیاسی معاصر بود. منازعه اول منازعه ای بین پارادایمی میان پارادایم مُدرن و پارادایم انتقادی معاصر و منازعه دوم میان جماعت گرایان و لیبرال ها است..

]]>
صفحه نخست روزنامه های سیاسی یکشنبه ۲۲ اسفند http://www.faratab.com/news/5891/%D8%B5%D9%81%D8%AD%D9%87-%D9%86%D8%AE%D8%B3%D8%AA-%D8%B1%D9%88%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%DB%8C%DA%A9%D8%B4%D9%86%D8%A8%D9%87-%DB%B2%DB%B2-%D8%A7%D8%B3%D9%81%D9%86%D8%AF Sun, 12 Mar 17 08:46:36 +0330 صفحه نخست روزنامه های سیاسی یکشنبه ۲۲ اسفند

]]>
آینده صنعت گاز و مشتریان جهانی آن http://www.faratab.com/news/5887/%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA-%DA%AF%D8%A7%D8%B2-%D9%88-%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A2%D9%86- Sat, 11 Mar 17 18:41:56 +0330 آینده صنعت گاز و مشتریان جهانی آن

]]>
سفر نوروزی به اقلیم کردستان http://www.faratab.com/news/5886/%D8%B3%D9%81%D8%B1-%D9%86%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%B2%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D9%82%D9%84%DB%8C%D9%85-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86 Sat, 11 Mar 17 18:17:46 +0330 سفر نوروزی به اقلیم کردستان
اين نوشته تلاشي در جهت راهنمايي مسافران و گردشگران و معرفي مختصری از اماکن تاريخي، ديدني و نحوه سفر به اقليم کردستان است. کردستان عراق در شمال و شمال شرق جمهوري عراق واقع شده است.

]]>
فرمان مهاجرتی دوم ترامپ هم با چالش مواجه شد http://www.faratab.com/news/5885/%D9%81%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%AA%DB%8C-%D8%AF%D9%88%D9%85-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%85%D9%BE-%D9%87%D9%85-%D8%A8%D8%A7-%DA%86%D8%A7%D9%84%D8%B4-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87-%D8%B4%D8%AF Sat, 11 Mar 17 16:04:16 +0330 فرمان مهاجرتی دوم ترامپ هم با چالش مواجه شد
به دنبال شکایت ایالت هاوایی از فرمان مهاجرتی تازه رئیس‌جمهوری آمریکا، پنج ایالت دیگر یعنی واشنگتن، مینه‌سوتا، اورگان، ماساچوست و نیویورک هم روز پنجشنبه اعلام کردند که علیه این فرمان تازه ترامپ به دادگاه فدرال شکایت خواهند کرد. بدین ترتیب اقدامات قانونی جد

]]>
دو هزار نفر کشته و 500 هزار نفر آواره! http://www.faratab.com/news/5884/%D8%AF%D9%88-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%86%D9%81%D8%B1-%DA%A9%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D9%88-500-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%86%D9%81%D8%B1-%D8%A2%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%87%21 Sat, 11 Mar 17 15:04:50 +0330 دو هزار نفر کشته و 500 هزار نفر آواره!

]]>
صفحه نخست روزنامه های سیاسی شنبه ۲۱ اسفند http://www.faratab.com/news/5883/%D8%B5%D9%81%D8%AD%D9%87-%D9%86%D8%AE%D8%B3%D8%AA-%D8%B1%D9%88%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%B4%D9%86%D8%A8%D9%87-%DB%B2%DB%B1-%D8%A7%D8%B3%D9%81%D9%86%D8%AF Sat, 11 Mar 17 10:46:25 +0330 صفحه نخست روزنامه های سیاسی شنبه ۲۱ اسفند

]]>
ایران به دنبال خرید پالایشگاه http://www.faratab.com/news/5881/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D9%86%D8%A8%D8%A7%D9%84-%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%D9%BE%D8%A7%D9%84%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87- Fri, 10 Mar 17 20:11:40 +0330 ایران به دنبال خرید پالایشگاه
دولت یازدهم با هدف تضمین صادرات پایدار و بلندمدت نفت به بهره گیری از پالایشگاه در خارج از کشور روی آورده و به گفته مسوولان، ساخت یا خرید پالایشگاه در کشورهایی مانند اسپانیا، برزیل و سیرالئون در دستور کار است.

]]>
صندوق بین المللی پول ثبات در اقتصاد ایران را ستود http://www.faratab.com/news/5880/%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%82-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84%DB%8C-%D9%BE%D9%88%D9%84-%D8%AB%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%A7-%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%AF- Fri, 10 Mar 17 20:08:31 +0330 صندوق بین المللی پول ثبات در اقتصاد ایران را ستود
صندوق بین المللی پول در گزارشی از اقدام های مسئولان ایرانی برای بهبود موثر وضعیت اقتصادی قدردانی و رشد تولید ناخالص داخلی حقیقی 6.6 درصدی را برای ایران در سال 95 پیش بینی کردند.

]]>
کتاب «انگشت‌ها چیزی می‌گویند» منتشر شد http://www.faratab.com/news/5877/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%C2%AB%D8%A7%D9%86%DA%AF%D8%B4%D8%AA%E2%80%8C%D9%87%D8%A7-%DA%86%DB%8C%D8%B2%DB%8C-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%DA%AF%D9%88%DB%8C%D9%86%D8%AF%C2%BB-%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%B1-%D8%B4%D8%AF Fri, 10 Mar 17 19:47:52 +0330 کتاب «انگشت‌ها چیزی می‌گویند» منتشر شد
کتاب 'انگشت‌ها چیزی می‌گویند' نوشته فرهاد چومانی و ترجمه شراره روحانی توسط انتشارات مشق شب راهی بازار نشر شد.

]]>
راز اسکار فرهادی! http://www.faratab.com/news/5873/%D8%B1%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D8%B3%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D9%81%D8%B1%D9%87%D8%A7%D8%AF%DB%8C%21 Thu, 09 Mar 17 12:37:14 +0330 راز اسکار فرهادی!

]]>
زنان و مساله ای بنام اصلاح قوانین! http://www.faratab.com/news/5872/%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%86--%D9%88-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD-%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%86%DB%8C%D9%86%21 Thu, 09 Mar 17 12:22:20 +0330 زنان  و مساله ای بنام اصلاح قوانین!
تغییر باید از زندگی خود زنان آغاز شود آغازی که با مشارکت و حضور فعالانه آنان در همه عرصه های موجود جامعه انسانی به جنبشی منسجم و سازمان یافته توسط خود زنان بینجامد.

]]>
تصمیم به استقلال یا عدم استقلال اقلیم کردستان با بغداد است نه با ما! http://www.faratab.com/news/5871/%D8%AA%D8%B5%D9%85%DB%8C%D9%85-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D9%84%D8%A7%D9%84-%DB%8C%D8%A7-%D8%B9%D8%AF%D9%85-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D9%84%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%82%D9%84%DB%8C%D9%85-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7-%D8%A8%D8%BA%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D9%86%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D9%85%D8%A7%21 Thu, 09 Mar 17 11:23:03 +0330 تصمیم به استقلال یا عدم استقلال اقلیم کردستان با بغداد است نه با ما!
سفیر جدید ایران در عراق در خصوص خواست استقلال طلبی کردها گفت ایران در این موضوع دخالتی نمی کند و این موضوعی داخلی است و دولت و ملت عراق می بایست در موردش تصمیم بگیرند

]]>
صفحه نخست روزنامه های سیاسی پنج شنبه ۱۹ اسفند http://www.faratab.com/news/5870/%D8%B5%D9%81%D8%AD%D9%87-%D9%86%D8%AE%D8%B3%D8%AA-%D8%B1%D9%88%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D9%BE%D9%86%D8%AC-%D8%B4%D9%86%D8%A8%D9%87-%DB%B1%DB%B9-%D8%A7%D8%B3%D9%81%D9%86%D8%AF Thu, 09 Mar 17 09:49:54 +0330 صفحه نخست روزنامه های سیاسی پنج شنبه ۱۹ اسفند

]]>
منطقه آشوب‏‌زده: بستر شکل‏‌گیری داعش http://www.faratab.com/news/5869/%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D9%87-%D8%A2%D8%B4%D9%88%D8%A8%E2%80%8F%E2%80%8C%D8%B2%D8%AF%D9%87%3A-%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%B1-%D8%B4%DA%A9%D9%84%E2%80%8F%E2%80%8C%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D8%B9%D8%B4 Wed, 08 Mar 17 19:45:29 +0330 منطقه آشوب‏‌زده: بستر شکل‏‌گیری داعش
ورمیانه از جمله مناطق مناقشه ‏آمیز جهان است که با توجه به ساختار ژئوپولیتیک و ژئواستراتژیک خود همواره مورد توجه بازیگران فرامنطقه‌ای بوده است و این بازیگران با توجه به منافع خود همواره در حال نقش‌آفرینی در این منطقه پرتنش بوده‏ اند...

]]>
روز جهانی زن در آئینه تاریخ http://www.faratab.com/news/5868/%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%B2%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%A2%D8%A6%DB%8C%D9%86%D9%87-%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE Wed, 08 Mar 17 14:51:06 +0330 روز جهانی زن در آئینه تاریخ

]]>
صفحه نخست روزنامه های سیاسی چهارشنبه ۱۸ اسفند http://www.faratab.com/news/5867/%D8%B5%D9%81%D8%AD%D9%87-%D9%86%D8%AE%D8%B3%D8%AA-%D8%B1%D9%88%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%DA%86%D9%87%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D9%86%D8%A8%D9%87-%DB%B1%DB%B8-%D8%A7%D8%B3%D9%81%D9%86%D8%AF Wed, 08 Mar 17 08:31:00 +0330 صفحه نخست روزنامه های سیاسی چهارشنبه ۱۸ اسفند

]]>