فراتاب-اصلی http://www.faratab.com/category/1/ info@rsm.co.ir Sun, 23 Sep 18 08:51:08 +0330fa حزب دموکرات کردستان، حامی یا مخالف برهم صالح؟ http://www.faratab.com/news/8922/%D8%AD%D8%B2%D8%A8-%D8%AF%D9%85%D9%88%DA%A9%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%8C-%D8%AD%D8%A7%D9%85%DB%8C-%DB%8C%D8%A7-%D9%85%D8%AE%D8%A7%D9%84%D9%81-%D8%A8%D8%B1%D9%87%D9%85-%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%9F Fri, 21 Sep 18 13:31:10 +0430 حزب دموکرات کردستان، حامی یا مخالف برهم صالح؟
10 دلیل در چرایی حمایت حزب دموکرات کردستان از بازگشت برهم صالح به حزب اتحادیه میهنی و کاندیداتوری اش برای ریاست جمهوری عراق

]]>
سایه رهبری تکنوکراتها بر فراز بین النهرین! http://www.faratab.com/news/8921/%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D9%87-%D8%B1%D9%87%D8%A8%D8%B1%DB%8C-%D8%AA%DA%A9%D9%86%D9%88%DA%A9%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D8%B1-%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%87%D8%B1%DB%8C%D9%86%21- Tue, 18 Sep 18 13:24:54 +0430 سایه رهبری تکنوکراتها بر فراز بین النهرین!
گمانه زنی ها درباره دوگانه عادل عبدالمهدی – برهم صالح برای نخست وزیری و ریاست جمهوری عراق

]]>
اقدامات اروپا برای ادامه تجارت با ایران: وعده! http://www.faratab.com/news/8920/-%D8%A7%D9%82%D8%AF%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%BE%D8%A7-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%3A-%D9%88%D8%B9%D8%AF%D9%87%21- Mon, 17 Sep 18 23:10:12 +0430  اقدامات اروپا برای ادامه تجارت با ایران: وعده!
در روزهای اخیر و با نزدیک شدن به موعد تحریم‌های ثانویه آمریکا تلاش‌ها برای پابرجا نگه داشتن برجام به شدت از سوی دیگر طرف‌های برجام به خصوص طرف‌های اروپایی برجام دنبال می شود.

]]>
راه سخت بدون تاریخ، بدون امضا برای رسیدن به مجسمه طلایی! http://www.faratab.com/news/8919/%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%B3%D8%AE%D8%AA-%D8%A8%D8%AF%D9%88%D9%86-%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE%D8%8C-%D8%A8%D8%AF%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%85%D8%B6%D8%A7-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%AF%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D8%AC%D8%B3%D9%85%D9%87-%D8%B7%D9%84%D8%A7%DB%8C%DB%8C%21 Mon, 17 Sep 18 22:46:58 +0430 راه سخت بدون تاریخ، بدون امضا برای رسیدن به مجسمه طلایی!
مراسم اسکار هر ساله جوایز خود را به بهترین فیلم های سینمای آمریکا اعطاء می کند اما این مراسم با وجود بخشی به نام بهترین فیلم خارجی زبان تا حدی از یک مراسم آمریکایی تبدیل به مراسمی بین المللی شده و باعث جذابیت این رویداد هنری برای غیرآمریکاییان شده است

]]>
ظهور سنتریسم جدید http://www.faratab.com/news/8918/%D8%B8%D9%87%D9%88%D8%B1-%D8%B3%D9%86%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D8%B3%D9%85-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF Sun, 16 Sep 18 18:50:32 +0430 ظهور سنتریسم جدید
یک اتاق فکر نشان می دهد بریتانیایی ها در حال کشیده شدن به سوی ایده های سنتریستی سیاسی هستند، بنابر این اگر از زبان توری ها ایده های چپ گرایانه شنیدید تعجب نکنید.

]]>
زمین زیر پای ترامپ داغ شد http://www.faratab.com/news/8917/-%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D9%BE%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%85%D9%BE-%D8%AF%D8%A7%D8%BA-%D8%B4%D8%AF- Thu, 13 Sep 18 19:41:17 +0430  زمین زیر پای ترامپ داغ شد
6 نوامبر سال جاری، آمریکا شاهد برگزاری یکی از مهمترین انتخابات سراسری در این کشور خواهد بود. هرچند که انتخابات امسال با انتخابات مشابه گذشته به شدت متفاوت است.

]]>
ترامپ؛ اسطوره راست افراطی اروپا http://www.faratab.com/news/8915/%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%85%D9%BE%D8%9B-%D8%A7%D8%B3%D8%B7%D9%88%D8%B1%D9%87-%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%B7%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%BE%D8%A7 Sat, 08 Sep 18 12:14:57 +0430 ترامپ؛ اسطوره راست افراطی اروپا
زمانی که اروپایی‌ها از نظر مسائل سیاسی و اجتماعی دچار چالش‌هایی می شوند جوانان این کشورها به سوی ملی‌گرایی و افراطی گری متمایل می‌شوند.

]]>
عراق، دولت تازه حرکت بر مدار قدیم! http://www.faratab.com/news/8914/%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82%D8%8C-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%AA%D8%A7%D8%B2%D9%87-%D8%AD%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D8%A8%D8%B1-%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D9%82%D8%AF%DB%8C%D9%85%21 Tue, 04 Sep 18 23:18:15 +0430 عراق، دولت تازه حرکت بر مدار قدیم!

]]>
سردشت، یک شهر، یک شورا و مردمی چشم انتظار عمل به وعده ها http://www.faratab.com/news/8909/%D8%B3%D8%B1%D8%AF%D8%B4%D8%AA%D8%8C-%DB%8C%DA%A9-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%8C-%DB%8C%DA%A9-%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7-%D9%88-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85%DB%8C-%DA%86%D8%B4%D9%85-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B8%D8%A7%D8%B1-%D8%B9%D9%85%D9%84-%D8%A8%D9%87-%D9%88%D8%B9%D8%AF%D9%87-%D9%87%D8%A7 Tue, 04 Sep 18 18:52:55 +0430 سردشت، یک شهر، یک شورا و مردمی چشم انتظار عمل به وعده ها

]]>
«سر حوض دلار» سلیمانیه و اقتصاد ایران! http://www.faratab.com/news/8913/%C2%AB%D8%B3%D8%B1-%D8%AD%D9%88%D8%B6-%D8%AF%D9%84%D8%A7%D8%B1%C2%BB-%D8%B3%D9%84%DB%8C%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C%D9%87-%D9%88-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%21 Tue, 04 Sep 18 17:58:09 +0430 «سر حوض دلار» سلیمانیه و اقتصاد ایران!
چه میزان دلالان سلیمانیه و اربیل توان اثرگذاری در قیمت دلار در ایران را دارند؟

]]>
مجموعه شعر «باران از چشم های آبان می آید» http://www.faratab.com/news/8912/%D9%85%D8%AC%D9%85%D9%88%D8%B9%D9%87-%D8%B4%D8%B9%D8%B1-%C2%AB%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%DA%86%D8%B4%D9%85-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D9%85%DB%8C-%D8%A2%DB%8C%D8%AF%C2%BB Sun, 02 Sep 18 11:49:18 +0430 مجموعه شعر «باران از چشم های آبان می آید»

]]>
بغداد و فرصت پرچالشی بنام تحریم ایران! http://www.faratab.com/news/8910/%D8%A8%D8%BA%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D9%88-%D9%81%D8%B1%D8%B5%D8%AA-%D9%BE%D8%B1%DA%86%D8%A7%D9%84%D8%B4%DB%8C-%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%85-%D8%AA%D8%AD%D8%B1%DB%8C%D9%85-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%21 Sat, 01 Sep 18 22:58:48 +0430 بغداد و فرصت پرچالشی بنام تحریم ایران!
با توجه به شرایط فعلی به نظر می رسد برای عراق حالت ایده آل ایجاد نوعی تعادل بین تهران و واشنگتن است

]]>
حرکت چراغ خاموش به سوی فدرالیسم در سوریه http://www.faratab.com/news/8908/%D8%AD%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%DA%86%D8%B1%D8%A7%D8%BA-%D8%AE%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B4-%D8%A8%D9%87-%D8%B3%D9%88%DB%8C-%D9%81%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%B3%D9%85-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D9%88%D8%B1%DB%8C%D9%87 Fri, 31 Aug 18 19:49:56 +0430 حرکت چراغ خاموش به سوی فدرالیسم در سوریه
به نظر میرسد آمریکا سناریوی دهه 1990 میلادی در شمال عراق را اینبار در مناطق کردنشین شمال شرق سوریه در پیش گرفته است

]]>
درعراق دولت جدید چگونه برسرکار می آید؟ http://www.faratab.com/news/8906/%D8%AF%D8%B1%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%DA%86%DA%AF%D9%88%D9%86%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%B3%D8%B1%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D9%85%DB%8C-%D8%A2%DB%8C%D8%AF%D8%9F Fri, 31 Aug 18 15:36:27 +0430 درعراق دولت جدید چگونه برسرکار می آید؟
بررسی چگونگی تشکیل دولت جدید و انتخاب رئیس جمهور، نخست وزیر و وزرای دولت آتی عراق از طریق مکانیسم ها و مراحل قانونی

]]>
جنگ اقتصادی علیه ایران یا علیه ادغام اوراسیا؟ http://www.faratab.com/news/8905/%D8%AC%D9%86%DA%AF-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%B9%D9%84%DB%8C%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%DB%8C%D8%A7-%D8%B9%D9%84%DB%8C%D9%87-%D8%A7%D8%AF%D8%BA%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%9F Mon, 27 Aug 18 17:39:38 +0430 جنگ اقتصادی علیه ایران یا علیه ادغام اوراسیا؟

]]>
فرار یا عبور از دلار؟! http://www.faratab.com/news/8904/%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%DB%8C%D8%A7-%D8%B9%D8%A8%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%D9%84%D8%A7%D8%B1%D8%9F%21 Wed, 22 Aug 18 21:28:02 +0430 فرار یا عبور از دلار؟!
چه اتفاقی خواهد افتاد اگر کشورهای خلیج فارس از دلار دور شوند؟

]]>
ایران و آمریکا از چالش تا بحران http://www.faratab.com/news/8902/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D8%A7%D8%B2-%DA%86%D8%A7%D9%84%D8%B4-%D8%AA%D8%A7-%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%86 Sun, 19 Aug 18 18:24:39 +0430 ایران و آمریکا از چالش تا بحران
نگاهی به رویکرد سیاست خارجی ایران و آمریکا در قبال یکدیگر و گزینه های احتمالی برای حل مشکل با توجه به تاثیر متغیر های فردی در شکل گیری سیاست و مدل شناسی انواع منازعه .

]]>
نازیسم به اروپا بازنمی گردد http://www.faratab.com/news/8901/%D9%86%D8%A7%D8%B2%DB%8C%D8%B3%D9%85-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%BE%D8%A7-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D9%86%D9%85%DB%8C-%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D8%AF Sun, 19 Aug 18 17:50:23 +0430 نازیسم به اروپا بازنمی گردد
نئونازیسم مدت ها است که در کشورهای آلمانی زبان و کشورهایی که در جنگ‌جهانی دوم با هیتلر همراه بوده‌اند رونق گرفته است. حتی در کشورهایی که از سوی هیتلر به تصرف درآمدند نیز این اشتیاق دیده می‌شود. نمونه این کشورها را می‌توان چک، اسلوواکی و مجارستان دانست.

]]>
مدرسه فرزند کجاست؟ http://www.faratab.com/news/8900/%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D9%87-%D9%81%D8%B1%D8%B2%D9%86%D8%AF-%DA%A9%D8%AC%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%9F Sat, 18 Aug 18 13:40:01 +0430 مدرسه فرزند کجاست؟
یک استاد دانشگاه گفت: مسئولان به کمپین «مدرسه فرزندت کجاست» بپیوندند و اعلام کنند فرزندان و نوه هایشان در کدام مدرسه درس می خوانند تا بدانیم عزمی برای حل مشکلات مدارس دولتی وجود دارد یا نه.

]]>
مجلس طرح تسهیل خروج بانوان نخبه از کشور را بررسی می کند http://www.faratab.com/news/8899/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D8%AA%D8%B3%D9%87%DB%8C%D9%84-%D8%AE%D8%B1%D9%88%D8%AC-%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D9%86-%D9%86%D8%AE%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D8%AF Sat, 18 Aug 18 12:30:02 +0430 مجلس طرح تسهیل خروج بانوان نخبه از کشور را بررسی می کند
رییس فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی گفت: گاهی شنیده می شود که همسران زنان نخبه برای حضور در میادین علمی و ورزشی بین المللی اقدام به باج خواهی می کنند و بر همین اساس طرح تسهیل خروج بانوان نخبه از کشور می تواند گامی موثر در راستای توقف این امر به شمار رود.

]]>
مدیرعامل سازمان بیمه سلامت ایران  http://www.faratab.com/news/8898/%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D9%87-%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%AA-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%C2%A0 Sat, 18 Aug 18 11:30:01 +0430 مدیرعامل سازمان بیمه سلامت ایران 
مدیرعامل سازمان بیمه سلامت ایران درباره وضعیت بیمه‌ درمانی اتباع مجاز، گفت: بر اساس اعلام دولت تا پایان برنامه ششم توسعه یک میلیون نفر از اتباع خارجی مجاز مشمول بیمه خواهند شد.

]]>
سیمین بخشی از حافظه‌ی تاریخی ما! http://www.faratab.com/news/8896/%D8%B3%DB%8C%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D8%AE%D8%B4%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D9%87%E2%80%8C%DB%8C-%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE%DB%8C-%D9%85%D8%A7%21 Sat, 18 Aug 18 11:15:06 +0430 سیمین بخشی از حافظه‌ی تاریخی ما!
او روایی تیزبینی است که همه‌ی حوادث را با جزئیات دقیق مشاهده و در روح و جانش ضبط می‌کند، سپس در خلوت خویش اشعاری را می سراید که بی تردید بخشی از حافظه‌ی تاریخی سرزمین ایران است .

]]>
رتبه اول مهاجران ایرانی در برگشت‌ناپذیری به کشورشان http://www.faratab.com/news/8897/%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D9%88%D9%84-%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B4%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D8%A7%D9%BE%D8%B0%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%B4%D8%A7%D9%86 Sat, 18 Aug 18 10:30:01 +0430 رتبه اول مهاجران ایرانی در برگشت‌ناپذیری به کشورشان
مهم‌ترین خسارت فرهنگی ناشی از مهاجرت ایرانیان، تبدیل شدن مهاجرت به یک امر ارزشمند برای نخبگان و عموم مردم است. با مهاجرت نخبگان و جوانان و تشکیل خانواده آنان در آن سوی مرزها به سمت رقیق شدن ذخیره ژنتیکی حرکت می‌کنیم و این ذخیره هر چه فقیرتر و رقیق‌تر شود

]]>
کتاب آمریکای زمینگیر آخرین اثر دونالد ترامپ وارد بازار نشر شد http://www.faratab.com/news/8894/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7%DB%8C-%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86%DA%AF%DB%8C%D8%B1-%D8%A2%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%AB%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%84%D8%AF-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%85%D9%BE-%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%86%D8%B4%D8%B1-%D8%B4%D8%AF Wed, 15 Aug 18 20:47:15 +0430 کتاب آمریکای زمینگیر آخرین اثر دونالد ترامپ وارد بازار نشر شد

]]>
مرزها؛ ويترين كشورها http://www.faratab.com/news/8891/%D9%85%D8%B1%D8%B2%D9%87%D8%A7%D8%9B-%D9%88%D9%8A%D8%AA%D8%B1%D9%8A%D9%86-%D9%83%D8%B4%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7 Tue, 14 Aug 18 23:46:34 +0430 مرزها؛ ويترين كشورها

]]>
سه سناریو در رمزگشایی از ادعای صفروف! http://www.faratab.com/news/8893/%D8%B3%D9%87-%D8%B3%D9%86%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D9%88-%D8%AF%D8%B1-%D8%B1%D9%85%D8%B2%DA%AF%D8%B4%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D8%AF%D8%B9%D8%A7%DB%8C-%D8%B5%D9%81%D8%B1%D9%88%D9%81%21 Tue, 14 Aug 18 18:28:15 +0430 سه سناریو در رمزگشایی از ادعای صفروف!
رمز گشایی از پشت پرده صفروف!

]]>
سهم ایران از خزر و دوئل روس ستیزان و روسوفیل ها! http://www.faratab.com/news/8886/%D8%B3%D9%87%D9%85-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D8%AE%D8%B2%D8%B1-%D9%88-%D8%AF%D9%88%D8%A6%D9%84-%D8%B1%D9%88%D8%B3-%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%88%D9%81%DB%8C%D9%84-%D9%87%D8%A7%21 Mon, 13 Aug 18 14:12:00 +0430 سهم ایران از خزر و دوئل روس ستیزان و روسوفیل ها!

]]>
کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر امضاء شد http://www.faratab.com/news/8885/%DA%A9%D9%86%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%B1%DA%98%DB%8C%D9%85-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D8%B2%D8%B1-%D8%A7%D9%85%D8%B6%D8%A7%D8%A1-%D8%B4%D8%AF Sun, 12 Aug 18 19:49:43 +0430 کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر امضاء شد
سران پنج کشور ساحلی دریای خزر کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر را امضا کردند.

]]>
تلنگر عراق و ضرورت تغییر در دیپلماسی ایران http://www.faratab.com/news/8881/%D8%AA%D9%84%D9%86%DA%AF%D8%B1-%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82-%D9%88-%D8%B6%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%AA-%D8%AA%D8%BA%DB%8C%DB%8C%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%DB%8C%D9%BE%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86 Sat, 11 Aug 18 04:37:18 +0430 تلنگر عراق و ضرورت تغییر در دیپلماسی ایران

]]>
قسم حضرت عباس عراقی را باور کنیم یا دم خروس را؟ http://www.faratab.com/news/8883/%D9%82%D8%B3%D9%85-%D8%AD%D8%B6%D8%B1%D8%AA-%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3-%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82%DB%8C-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D8%A7%D9%88%D8%B1-%DA%A9%D9%86%DB%8C%D9%85-%DB%8C%D8%A7-%D8%AF%D9%85-%D8%AE%D8%B1%D9%88%D8%B3-%D8%B1%D8%A7%D8%9F Sat, 11 Aug 18 04:12:13 +0430 قسم حضرت عباس عراقی را باور کنیم یا دم خروس را؟

]]>
8 ماه پس از زلزله تنها 10 خانه در ریجاب سقف دار شده است! http://www.faratab.com/news/8882/8-%D9%85%D8%A7%D9%87-%D9%BE%D8%B3-%D8%A7%D8%B2-%D8%B2%D9%84%D8%B2%D9%84%D9%87-%D8%AA%D9%86%D9%87%D8%A7-10-%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%B1%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%A8-%D8%B3%D9%82%D9%81-%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%21 Sat, 11 Aug 18 02:15:14 +0430 8 ماه پس از زلزله تنها 10 خانه در ریجاب سقف دار شده است!
مردم ریجاب همچنان در صف انتظار ساماندهی منازل مسکونی

]]>
معبد اژدها، سرزمین بودایی­های ایران http://www.faratab.com/news/8880/%D9%85%D8%B9%D8%A8%D8%AF-%D8%A7%DA%98%D8%AF%D9%87%D8%A7%D8%8C-%D8%B3%D8%B1%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D9%88%D8%AF%D8%A7%DB%8C%DB%8C%C2%AD%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86 Thu, 09 Aug 18 04:23:50 +0430 معبد اژدها، سرزمین بودایی­های ایران

]]>
اروپا در تدارک سوئیفت یورویی http://www.faratab.com/news/8879/%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%BE%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DA%A9-%D8%B3%D9%88%D8%A6%DB%8C%D9%81%D8%AA-%DB%8C%D9%88%D8%B1%D9%88%DB%8C%DB%8C Wed, 08 Aug 18 18:24:56 +0430 اروپا در تدارک سوئیفت یورویی
اروپایی ها با توجه به اینکه در آستانه بازگردانده شدن تحریم ها علیه ایران قرار داریم تصمیم گرفته اند تا مواضع خود را در قالب بیانیه‌ای اعلام کند که بتواند تاثیرات این اقدام واشنگتن را تا حدودی بی‌اثر کند.

]]>
روش جدید جیم کری برای انتقاد از ترامپ http://www.faratab.com/news/8876/-%D8%B1%D9%88%D8%B4-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%AC%DB%8C%D9%85-%DA%A9%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%85%D9%BE Tue, 07 Aug 18 21:12:50 +0430  روش جدید جیم کری برای انتقاد از ترامپ
به نظر می رسد کمدین معروف کانادایی برای اظهار دیدگاه های سیاسی خود راه جدیدی را پیدا کرده است.

]]>
روایت دوگانه از مرگ http://www.faratab.com/news/8875/%D8%B1%D9%88%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%AF%D9%88%DA%AF%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%B1%DA%AF Sun, 05 Aug 18 18:17:12 +0430 روایت دوگانه از مرگ
روایت مرگ و محتوای خشونت‌آمیز آن در شعرهای داوودزاده‌فر روایتی متفاوت است متفاوت از آن جهت که شاعر، مرگ را غالبا از دو منظر به تصویر معنایی کشانده است: 1) مرگ از دریچۀ نگاه شخصی 2) مرگ از دریچۀ نگاه جهانی

]]>
شب باشکوه کرمانشاهیان در تهران http://www.faratab.com/news/8874/%D8%B4%D8%A8-%D8%A8%D8%A7%D8%B4%DA%A9%D9%88%D9%87-%DA%A9%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%A7%D9%87%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86 Sat, 04 Aug 18 14:40:53 +0430 شب باشکوه کرمانشاهیان در تهران

]]>
زنی که بن لادن را همچنان می پرستد! http://www.faratab.com/news/8873/%D8%B2%D9%86%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%D8%A8%D9%86-%D9%84%D8%A7%D8%AF%D9%86-%D8%B1%D8%A7-%D9%87%D9%85%DA%86%D9%86%D8%A7%D9%86-%D9%85%DB%8C-%D9%BE%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%AF%21 Sat, 04 Aug 18 03:34:41 +0430 زنی که بن لادن را همچنان می پرستد!

]]>
در سیاست بن بست وجود ندارد http://www.faratab.com/news/8872/%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%A8%D9%86-%D8%A8%D8%B3%D8%AA-%D9%88%D8%AC%D9%88%D8%AF-%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF Fri, 03 Aug 18 23:53:37 +0430 در سیاست بن بست وجود ندارد

]]>
اشباح برجام؛ تا به کجا ایدئولوژی! http://www.faratab.com/news/8860/%D8%A7%D8%B4%D8%A8%D8%A7%D8%AD-%D8%A8%D8%B1%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%9B-%D8%AA%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%DA%A9%D8%AC%D8%A7-%D8%A7%DB%8C%D8%AF%D8%A6%D9%88%D9%84%D9%88%DA%98%DB%8C%21 Fri, 03 Aug 18 17:08:45 +0430 اشباح برجام؛ تا به کجا ایدئولوژی!
وقتی میگوییم باید واقع بین بود، در اینجاست که باید بپذیریم که شرایط داخلی و خارجی کشور چگونه است و باید با توجه به این شرایط برنامه ریزی کرد. این خوانش از برجام زمانی شکل می گیرد که ما نیز بسان دریدا با متنی که روبرو هستیم چیزهایی را تزریق می کنیم.

]]>
کوچر بیرکار از زبان کوچر بیرکار http://www.faratab.com/news/8871/%DA%A9%D9%88%DA%86%D8%B1-%D8%A8%DB%8C%D8%B1%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D9%88%DA%86%D8%B1-%D8%A8%DB%8C%D8%B1%DA%A9%D8%A7%D8%B1 Thu, 02 Aug 18 22:30:47 +0430 کوچر بیرکار از زبان کوچر بیرکار

]]>
چرایی لاینحل ماندن مساله کولبری مناطق کردنشین در میان مرکزنشینان! http://www.faratab.com/news/8870/%DA%86%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%84%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AD%D9%84-%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%86-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%87-%DA%A9%D9%88%D9%84%D8%A8%D8%B1%DB%8C-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B7%D9%82-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86%D8%B4%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2%D9%86%D8%B4%DB%8C%D9%86%D8%A7%D9%86%21 Wed, 01 Aug 18 18:50:56 +0430 چرایی لاینحل ماندن مساله کولبری مناطق کردنشین در میان مرکزنشینان!

]]>
ایران و آمریکا؛ نه جنگ و نه توافق بزرگ! http://www.faratab.com/news/8869/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7%D8%9B-%D9%86%D9%87-%D8%AC%D9%86%DA%AF-%D9%88-%D9%86%D9%87-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82-%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF%21 Tue, 31 Jul 18 05:51:46 +0430 ایران و آمریکا؛ نه جنگ و نه توافق بزرگ!
پاسخ به 7 سوال اساسی درباره آینده روابط ایران و آمریکا

]]>
فرمول حل ناآرامی های عراق http://www.faratab.com/news/8868/-%D9%81%D8%B1%D9%85%D9%88%D9%84-%D8%AD%D9%84-%D9%86%D8%A7%D8%A2%D8%B1%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82 Mon, 30 Jul 18 23:30:20 +0430  فرمول حل ناآرامی های عراق
به نظر می‌رسد که این یک فضای احساسی و زودگذر باشد، مشروط بر اینکه با یک مدیریت مناسب سیاسی و امنیتی هم از سوی مقامات عراقی و هم از سوی مقامات و ارگان‌های دخیل ما در عراق مواجه شود.

]]>
نمایشی از ناکامی میل دارا به سارا و سرزمینش http://www.faratab.com/news/8866/%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D9%86%D8%A7%DA%A9%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D9%85%DB%8C%D9%84-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D8%B1%D8%A7-%D9%88-%D8%B3%D8%B1%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86%D8%B4 Mon, 30 Jul 18 15:26:49 +0430 نمایشی از ناکامی میل دارا به سارا و سرزمینش

]]>
پرونده ایران تحت الشعاع سایه سنگین اوباما بر ترامپ! http://www.faratab.com/news/8865/%D9%BE%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%AD%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B9%D8%A7%D8%B9-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D9%87-%D8%B3%D9%86%DA%AF%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%88%D8%A8%D8%A7%D9%85%D8%A7-%D8%A8%D8%B1-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%85%D9%BE%21 Mon, 30 Jul 18 15:06:19 +0430 پرونده ایران تحت الشعاع سایه سنگین اوباما بر ترامپ!

]]>
ایران به عادی شدن روابط بغداد و اربیل کمک می کند http://www.faratab.com/news/8862/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%B9%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%B4%D8%AF%D9%86-%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%B7-%D8%A8%D8%BA%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D9%88-%D8%A7%D8%B1%D8%A8%DB%8C%D9%84-%DA%A9%D9%85%DA%A9-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D8%AF Mon, 30 Jul 18 14:35:39 +0430 ایران به عادی شدن روابط بغداد و اربیل کمک می کند
از نظر اقتصادی روابط بین ایران و عراق بسیار گسترده است. به طور کلی ایران و عراق همواره در سال‌های اخیر روابط نزدیک و استراتژیک اقتصادی و سیاسی با یکدیگر داشته‌اند

]]>
راز ساده مانایی در میان مردم http://www.faratab.com/news/8864/%D8%B1%D8%A7%D8%B2-%D8%B3%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85 Sun, 29 Jul 18 19:08:29 +0430 راز ساده مانایی در میان مردم

]]>
توسعه و سرمایه اجتماعی در حال زوال در اورامانات http://www.faratab.com/news/8863/%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D9%88-%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AD%D8%A7%D9%84-%D8%B2%D9%88%D8%A7%D9%84-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA Sun, 29 Jul 18 18:55:18 +0430 توسعه و سرمایه اجتماعی در حال زوال در اورامانات
یادداشتی به بهانه تغییر فرماندار جوانرود

]]>
هیاهوی زیاد برای هیچ http://www.faratab.com/news/8831/%D9%87%DB%8C%D8%A7%D9%87%D9%88%DB%8C-%D8%B2%DB%8C%D8%A7%D8%AF-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%87%DB%8C%DA%86 Sat, 28 Jul 18 08:17:24 +0430 هیاهوی زیاد برای هیچ
با فروپاشي شوروي و از دست دادن بخش وسيعي از سرزمين خود، روس ها دچار مشكلات عديده اي شدند كه باعث شد تا در پي موازنه با یگانه ابرقدرت نطام جهانی نباشند.

]]>
نظم ارتجاعی جهان لیبرال http://www.faratab.com/news/8859/%D9%86%D8%B8%D9%85-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B9%DB%8C-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86-%D9%84%DB%8C%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%84 Wed, 25 Jul 18 19:29:13 +0430 نظم ارتجاعی جهان لیبرال
چند دهه پس از اینکه تصور می شد نیروهای سیاه جهان سیاست – یعنی ضد لیبرالیسم، دیکتاتوری، ملی گرایی، حمایت گرایی، مناطق نفوذ و مناقشات ارضی – از غرب رخت بربسته است، این نیروها خود را بازسازی کرده اند.

]]>