فراتاب- http://www.faratab.com/category// info@rsm.co.ir Thu, 28 Jan 21 07:46:08 +0330fa سومین سرباز آمریکایی در عراق کشته شد http://www.faratab.com/news/1457/%D8%B3%D9%88%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%B3%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B2-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82-%DA%A9%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D8%B4%D8%AF Wed, 04 May 16 20:36:02 +0430 سومین سرباز آمریکایی در عراق کشته شد
نیروهای گروه تروریستی "دولت اسلامی" (داعش) سه‌شنبه (۳ مه/۱۴ اردیبهشت) در شمال عراق وارد مناطق تحت کنترل نیروهای کرد شده و یک نیروی ارتش آمریکا را به ‌قتل رساندند.

]]>