فراتاب- http://www.faratab.com/category// info@rsm.co.ir Sun, 24 Jan 21 22:01:31 +0330fa تئوری پنج گانه و عجیب در مورد مرگ بن لادن http://www.faratab.com/news/1392/%D8%AA%D8%A6%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D9%BE%D9%86%D8%AC-%DA%AF%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%88-%D8%B9%D8%AC%DB%8C%D8%A8-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D9%85%D8%B1%DA%AF-%D8%A8%D9%86-%D9%84%D8%A7%D8%AF%D9%86 Mon, 02 May 16 18:25:53 +0430 تئوری پنج گانه و عجیب در مورد مرگ بن لادن
به گزارش روزنامه هافینگتون پست، رهبر این گروه تروریستی توسط پرسنل ویژه نیروی دریایی آمریکا طی عملیاتی در ابیت‌آباد واقع در شمال شرقی پاکستان در سال 2011 کشته شد. بسیاری پس از این حادثه امیدوار بودند که با کشته شدن بن لادن داستان "جنگ علیه ترور" به پایان ب

]]>