فراتاب- http://www.faratab.com/category// info@rsm.co.ir Sun, 24 Jan 21 22:55:00 +0330fa «سازمان همکاری اسلامی» از آغاز تاکنون http://www.faratab.com/news/1390/%C2%AB%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C%C2%BB-%D8%A7%D8%B2-%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D8%A7%DA%A9%D9%86%D9%88%D9%86 Mon, 02 May 16 17:25:02 +0430 «سازمان همکاری اسلامی» از آغاز تاکنون
در 21 ماه اوت 1969، مسیحی متعصبی از اهالی استرالیا مسجد الاقصی را در اورشلیم آتش زد. در پی این آتش‌سوزی عمدی، رهبران چند کشور مسلمان در 25 سپتامبر همان سال در شهر رَباط، پایتخت مراکش، گرد هم آمدند و سازمانی به نام «سازمان کنفرانس اسلامی» تشکیل دادند.

]]>