فراتاب- http://www.faratab.com/category// info@rsm.co.ir Wed, 20 Jan 21 19:34:08 +0330fa کوبا، به کدامین سو؟ http://www.faratab.com/news/1379/%DA%A9%D9%88%D8%A8%D8%A7%D8%8C-%D8%A8%D9%87-%DA%A9%D8%AF%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%B3%D9%88%D8%9F Mon, 02 May 16 10:05:49 +0430 کوبا، به کدامین سو؟
اوباما، اولین رئیس جمهوری است که در طی دوران ریاست، پس از ۸۸ سال، از کوبا دیدن کرد. اخیرا رولینگ استون اولین کنسرت گروهی انگلیسی را تحت عنوان «کنسرت دوستی» مجانا در هاوانا اجرا کرد، و پس از ۱۷ سال، تیم بیسبال تمپای لیگ برتر آمریکا، با تیم ملی کوب

]]>