فراتاب- http://www.faratab.com/category// info@rsm.co.ir Wed, 20 Jan 21 20:23:14 +0330fa آتش بس در سوریه http://www.faratab.com/news/1342/%D8%A2%D8%AA%D8%B4-%D8%A8%D8%B3-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D9%88%D8%B1%DB%8C%D9%87 Sun, 01 May 16 10:10:02 +0430 آتش بس در سوریه
خبرگزاری روسی "ریانووستی" می‌نویسد قرار است این آتش‌بس در دمشق ۲۴ ساعت به طول بیانجامد. برای لاذقیه ۷۲ ساعت آتش‌بس در نظر گرفته شده اما مشخص نیست این مدت در حلب چه میزان خواهد بود.

]]>