فراتاب- http://www.faratab.com/category// info@rsm.co.ir Wed, 20 Jan 21 19:18:35 +0330fa پیشنهادی ایرانی برای همکاری ایران و عربستان http://www.faratab.com/news/1139/%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86 Sat, 23 Apr 16 17:00:01 +0430 پیشنهادی ایرانی برای همکاری ایران و عربستان
'حسین موسویان' دیپلمات سابق ایران در یادداشتی در مورد سفر باراك اوباما به عربستان و دیدار با مقامات این كشور كه وبگاه آمریكایی 'المانیتور' آن را منتشر كرد، نوشت: رئیس جمهوری آمریكا باید در این دیدار برای تشكیل یك 'سیستم همكاری مشترك منطقه ای' كه در قطعنام

]]>