فراتاب- http://www.faratab.com/category// info@rsm.co.ir Thu, 28 Jan 21 18:49:38 +0330fa پایان دراماتیک زندگی یک فوتبالیست سرشناس دیگر http://www.faratab.com/news/1074/%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%AA%DB%8C%DA%A9-%D8%B2%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%DB%8C%DA%A9-%D9%81%D9%88%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D8%B3%D8%B1%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3-%D8%AF%DB%8C%DA%AF%D8%B1 Tue, 19 Apr 16 16:21:39 +0430 پایان دراماتیک زندگی یک فوتبالیست سرشناس دیگر
مهرداد اولادی فوروارد سابق تیم های ملی، پرسپولیس، استقلال و ملوان بندرانزلی بعد از ظهر امروز در بیمارستان تجریش در اثر ایست قلبی درگذشت

]]>