فراتاب- http://www.faratab.com/category// info@rsm.co.ir Mon, 18 Jan 21 18:18:37 +0330fa مشخص تر شدن صف بندی های سیاسی در انتخابات http://www.faratab.com/news/921/%D9%85%D8%B4%D8%AE%D8%B5-%D8%AA%D8%B1-%D8%B4%D8%AF%D9%86-%D8%B5%D9%81-%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA Thu, 14 Apr 16 09:16:24 +0430 مشخص تر شدن صف بندی های سیاسی در انتخابات
دكتر جلال جلالي زاده ، نماینده اسبق کرد و اهل سنت مردم سنندج، دیواندره و کامیاران در مجلس ششم از مرادي و كريميان دو کاندیدای راه یافته به مرحله دوم دهمين دوره مجلس شوراي اسلامي اعلام حمايت كرد

]]>