فراتاب- http://www.faratab.com/category// info@rsm.co.ir Sun, 17 Jan 21 09:58:32 +0330fa دریای خزر دریای صلح و دوستی باید بماند http://www.faratab.com/news/865/%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D8%B2%D8%B1-%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%DB%8C-%D8%B5%D9%84%D8%AD-%D9%88-%D8%AF%D9%88%D8%B3%D8%AA%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AF Tue, 12 Apr 16 07:20:02 +0430 دریای خزر دریای صلح و دوستی باید بماند
معاون آسیا و اقیانوسیه وزارت امور خارجه کشورمان در گفت‌وگویی با اشاره به اینکه چهل‌وچهارمین اجلاس معاونین وزرای خارجه کشورهای حاشیه دریای خزر در طی هفته گذشته در روز سه‌شنبه و چهارشنبه در باکو برگزار شده است، اظهار کرد: حدود 22 الی 23 سال

]]>