فراتاب- http://www.faratab.com/category// info@rsm.co.ir Mon, 25 Jan 21 21:20:30 +0330fa حقوق شاغلان افزایش می یابد http://www.faratab.com/news/801/%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D8%B4%D8%A7%D8%BA%D9%84%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%85%DB%8C-%DB%8C%D8%A7%D8%A8%D8%AF Sun, 10 Apr 16 03:35:56 +0430 حقوق شاغلان افزایش می یابد
با حذف محدودیت پرداخت حق اولاد به دو فرزند، انتظار می‌رود دریافتی مشمولان قانون کار دارای بیش از دو اولاد در سال جاری، به ازای هر فرزند ماهیانه ۸۱۲۱۶ تومان افزایش یابد.

]]>