فراتاب- http://www.faratab.com/category// info@rsm.co.ir Mon, 25 Jan 21 20:09:54 +0330fa جز از کل اثر استیو تولتز http://www.faratab.com/news/6409/%D8%AC%D8%B2-%D8%A7%D8%B2-%DA%A9%D9%84-%D8%A7%D8%AB%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D9%88-%D8%AA%D9%88%D9%84%D8%AA%D8%B2 Mon, 10 Jul 17 14:17:48 +0430 جز از کل اثر استیو تولتز
کتاب جز از کل نامز دریافت جایزه ی بوکر و اولین کتاب استیو تولتز می باشد که پس از منتشر شدن، سر و صدای زیادی را به پا کرده است. کتاب حاضر در مورد پدر و پسری به نام های مارتین و جسپر دین است که اتفاق های جالب و خواندنی را در خود جای داده است.

]]>