فراتاب- http://www.faratab.com/category// info@rsm.co.ir Tue, 19 Jan 21 14:51:00 +0330fa بلعیده شدن 80 درصد تسهیلات توسط 20 درصد بنگاه‌ها http://www.faratab.com/news/5173/-%D8%A8%D9%84%D8%B9%DB%8C%D8%AF%D9%87-%D8%B4%D8%AF%D9%86-80-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D8%AA%D8%B3%D9%87%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7-20-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D8%A8%D9%86%DA%AF%D8%A7%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7- Sun, 01 Jan 17 14:25:01 +0330  بلعیده شدن 80 درصد تسهیلات توسط 20 درصد بنگاه‌ها
کمبود سرمایه‌ در گردش یکی از مهم‌ترین مشکلات بنگاه‌های و واحدهای تولیدی خصوصا واحدهای کوچک و متوسط است و این در حالی است که آمارهای اعلام شده نشان می‌دهد در سال‌های اخیر 80 درصد تسهیلات پرداختی بانک‌ها در اختیار حدود 20 درصد از بنگاه‌های صنعتی و خدماتی کش

]]>