فراتاب- http://www.faratab.com/category// info@rsm.co.ir Thu, 21 Jan 21 17:40:43 +0330fa به مسابقه برای سرنگونی رژیم‌های خارجی پایان می‌دهیم http://www.faratab.com/news/4889/%D8%A8%D9%87-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%82%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D8%B1%D9%86%DA%AF%D9%88%D9%86%DB%8C-%D8%B1%DA%98%DB%8C%D9%85%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%DB%8C-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%AF%D9%87%DB%8C%D9%85 Thu, 08 Dec 16 10:00:04 +0330 به مسابقه برای سرنگونی رژیم‌های خارجی پایان می‌دهیم
«دونالد ترامپ»، رئیس‌جمهور منتخب آمریکا روز گذشته در کارولینای شمالی ضمن مخالفت با مداخله واشنگتن در «تغییر رژیم» در کشورهای خارجی، تصریح کرد: «باید تمرکز ما روی شکست تروریسم و نابودی داعش باشد». وی همچنین گفت ما حداقل 6 تریلیون دلار در خاورمیانه هزینه کر

]]>