فراتاب- http://www.faratab.com/category// info@rsm.co.ir Tue, 26 Jan 21 03:32:21 +0330fa تداوم نسل کشی مسلمانان در میانمار http://www.faratab.com/news/4809/%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D9%88%D9%85-%D9%86%D8%B3%D9%84-%DA%A9%D8%B4%DB%8C-%D9%85%D8%B3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%85%D8%A7%D8%B1 Sat, 03 Dec 16 00:57:26 +0330 تداوم نسل کشی مسلمانان در میانمار
پس از اینکه «آنگ‌سان سوچی»، رهبر جنبش دموکراسی‌خواه برمه با مقاومت در برابر هئیت حاکمه نظامی این کشور در آوریل 2016 به قدرت رسید، امیدهای جدیدی برای ختم درگیری‌های خشونت‌آمیز در این کشور ایجاد شد. فعالان حقوق بشر انتظار داشتند سوچی به قوم روهینگیا حق شهرو

]]>