فراتاب- http://www.faratab.com/category// info@rsm.co.ir Tue, 19 Feb 19 09:05:58 +0330fa احتمال 4 سال زندان برای آقای گل ترکیه http://www.faratab.com/news/393/%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%84-4-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%D9%82%D8%A7%DB%8C-%DA%AF%D9%84-%D8%AA%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D9%87 Thu, 25 Feb 16 00:57:08 +0330 احتمال 4 سال زندان برای آقای گل ترکیه
هاکان شوکور، ستاره فوتبال ترکیه ممکن است به‌دلیل "اهانت به رجب طیب اردوغان" در صفحه‌ی توئیتر خود به ۴ سال حبس محکوم شود. او پیشتر از طرفداران اردوغان بود، اما به‌دلیل "فساد مالی" اردوغان به صف مخالفان او پیوست.

]]>