فراتاب- http://www.faratab.com/category// info@rsm.co.ir Tue, 19 Feb 19 09:04:18 +0330fa جنگ خیابانی در موصل برای رسیدن به مرکز شهر http://www.faratab.com/news/4681/%D8%AC%D9%86%DA%AF-%D8%AE%DB%8C%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%88%D8%B5%D9%84-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%AF%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2-%D8%B4%D9%87%D8%B1 Sun, 20 Nov 16 20:10:04 +0330 جنگ خیابانی در موصل برای رسیدن به مرکز شهر
باگذشت بیش از یک‌ماه از آغاز عملیات آزادسازی موصل درگیری خیابانی میان نیروهای عراقی و تروریست‌های داعش در مناطق شرقی این شهر ادامه دارد؛ امروز فرماندهان عراقی از تثبیت مواضع نیروهای ارتش در محله‌های عدن، البکر، کرکوکلی و الاربجیه و آمادگی برای حمله به مرک

]]>