فراتاب- http://www.faratab.com/category// info@rsm.co.ir Thu, 28 Jan 21 02:44:01 +0330fa آخرین پایگاه داعش در استان حلب زیر آتش ارتش آزاد http://www.faratab.com/news/4631/%D8%A2%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D8%B9%D8%B4-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%AD%D9%84%D8%A8-%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%A2%D8%AA%D8%B4-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%B4-%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF Tue, 15 Nov 16 02:47:31 +0330 آخرین پایگاه داعش در استان حلب زیر آتش ارتش آزاد
در حالی که ارتش آزاد سوریه امروز با پشتیبانی تانک‌های ترکیه حمله به الباب در شرق حلب را آغاز کردند، ارتش سوریه از حمله خمپاره‌ای جیش الفتح به غرب شهر حلب داد. گفته شده در جریان این حملات که از خمپاره‌هایی حاوی ماده کلر استفاده شد، ده‌ها نفر زخمی شدند.

]]>