فراتاب- http://www.faratab.com/category// info@rsm.co.ir Sat, 15 Dec 18 04:10:09 +0330fa حمله‌های هوایی ارتش ترکیه به مواضع پ‌ک‌ک http://www.faratab.com/news/392/%D8%AD%D9%85%D9%84%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%87%D9%88%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%B4-%D8%AA%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B6%D8%B9-%D9%BE%E2%80%8C%DA%A9%E2%80%8C%DA%A9 Thu, 25 Feb 16 00:50:19 +0330 حمله‌های هوایی ارتش ترکیه به مواضع پ‌ک‌ک
ارتش ترکیه با هلیکوپترهای نظامی خود حمله به کردها در جنوب شرقی این کشور را تشدید کرده است.

]]>