فراتاب- http://www.faratab.com/category// info@rsm.co.ir Sun, 24 Jan 21 22:37:02 +0330fa پتروشیمی ایران؛ صادرات بالا و رونق پایین http://www.faratab.com/news/4452/%D9%BE%D8%AA%D8%B1%D9%88%D8%B4%DB%8C%D9%85%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%9B-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A7-%D9%88-%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%82-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%DB%8C%D9%86 Thu, 03 Nov 16 11:45:02 +0330 پتروشیمی ایران؛ صادرات بالا و رونق پایین
عضو کیمیسون صنایع پالایشی و پتروشیمی اتاق ایران اعلام کرد صنعت پتروشیمی ایران جزو 10 کشور برتر جهان است و با برطرف شدن مشکلات مبادلات پولی و بانکی این صنعت می تواند سهم صادرات کشور را تقویت کند.

]]>