فراتاب- http://www.faratab.com/category// info@rsm.co.ir Thu, 28 Jan 21 02:52:44 +0330fa میشل عون به کرسی ریاست‌جمهوری لبنان نزدیک‌تر شد http://www.faratab.com/news/4408/%D9%85%DB%8C%D8%B4%D9%84-%D8%B9%D9%88%D9%86-%D8%A8%D9%87-%DA%A9%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA%E2%80%8C%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86-%D9%86%D8%B2%D8%AF%DB%8C%DA%A9%E2%80%8C%D8%AA%D8%B1-%D8%B4%D8%AF Sun, 30 Oct 16 19:50:04 +0330 میشل عون به کرسی ریاست‌جمهوری لبنان نزدیک‌تر شد
در آستانه برگزاری چهل و ششمین جلسه سرنوشت‌ساز پارلمان لبنان برای انتخاب رئیس‌جمهور آتی، منابع لبنانی از تلاش‌ها برای قانع کردن «نبیه بری»، رئیس پارلمان لبنان و «سلیمان فرنجیه»، رئیس جریان المرده برای توافق بر سر ریاست جمهوری «میشل عون» خبر دادند.

]]>