فراتاب- http://www.faratab.com/category// info@rsm.co.ir Tue, 26 Jan 21 02:21:23 +0330fa پارلمان ترکیه با احیاء مجازات اعدام موافق است http://www.faratab.com/news/4407/-%D9%BE%D8%A7%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%D8%AD%DB%8C%D8%A7%D8%A1-%D9%85%D8%AC%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82-%D8%A7%D8%B3%D8%AA Sun, 30 Oct 16 19:35:02 +0330  پارلمان ترکیه با احیاء مجازات اعدام موافق است
فراتاب - بین الملل: «رجب طیب اردوغان» رئیس جمهوری ترکیه می‌گوید که از پارلمان خواهد خواست تا به‌منظور تنبیه طراحان کودتای ۱۵ جولای، قانون اعدام را مجدداً احیا کند. وی دراین‌باره گفت: «دولت آنکارا این پیشنهاد را به پارلمان ارائه می‌دهد و من اطمینان دارم

]]>