فراتاب- http://www.faratab.com/category// info@rsm.co.ir Thu, 28 Jan 21 03:17:46 +0330fa ایران، داعش را ناکام کرد http://www.faratab.com/news/4036/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%8C-%D8%AF%D8%A7%D8%B9%D8%B4-%D8%B1%D8%A7-%D9%86%D8%A7%DA%A9%D8%A7%D9%85-%DA%A9%D8%B1%D8%AF Thu, 08 Sep 16 09:55:03 +0430 ایران، داعش را ناکام کرد
خبرگزاری رویترز بامداد چهارشنبه در تحلیلی درباره روش های ایران در مبارزه با تروریسم، تصریح کرد که جمهوری اسلامی ایران با عملکردی موفق، تا کنون توانسته تلاش گروه های تروریستی از جمله داعش در انجام عملیات علیه این کشور را با شکست روبه رو کند.

]]>