فراتاب- http://www.faratab.com/category// info@rsm.co.ir Sun, 17 Jan 21 03:29:13 +0330fa «بندر تهران» با تهیه‌ کنندگی نیکی کریمی مقابل دوربین می‌رود http://www.faratab.com/news/3292/%C2%AB%D8%A8%D9%86%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86%C2%BB-%D8%A8%D8%A7-%D8%AA%D9%87%DB%8C%D9%87%E2%80%8C-%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D9%86%DB%8C%DA%A9%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%DB%8C%D9%85%DB%8C-%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84-%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%B1%D9%88%D8%AF Sat, 30 Jul 16 01:30:05 +0430 «بندر تهران» با تهیه‌ کنندگی نیکی کریمی مقابل دوربین می‌رود
نیکی کریمی در اولین تجربه تهیه‌کنندگی در فیلمی غیر از آثار خودش، «بندر تهران» را به کارگردانی پوریا آذربایجانی تهیه می‌کند.

]]>