فراتاب- http://www.faratab.com/category// info@rsm.co.ir Tue, 26 Jan 21 02:12:30 +0330fa خودم را کمدین نمی‌دانم http://www.faratab.com/news/3105/%D8%AE%D9%88%D8%AF%D9%85-%D8%B1%D8%A7-%DA%A9%D9%85%D8%AF%DB%8C%D9%86-%D9%86%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%85 Mon, 25 Jul 16 15:20:03 +0430 خودم را کمدین نمی‌دانم
بازیگر مجموعه ˝دورهمی˝ می‌گوید حضور در یک کار کمدی برایش بسیار ترسناک و از طرفی هیجان‌انگیز بود.

]]>