فراتاب- http://www.faratab.com/category// info@rsm.co.ir Tue, 26 Jan 21 06:44:29 +0330fa همکاری «جمشید مشایخی» و «داوود میرباقری» پس از 20 سال http://www.faratab.com/news/3040/%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%C2%AB%D8%AC%D9%85%D8%B4%DB%8C%D8%AF-%D9%85%D8%B4%D8%A7%DB%8C%D8%AE%DB%8C%C2%BB-%D9%88-%C2%AB%D8%AF%D8%A7%D9%88%D9%88%D8%AF-%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D9%82%D8%B1%DB%8C%C2%BB-%D9%BE%D8%B3-%D8%A7%D8%B2-20-%D8%B3%D8%A7%D9%84 Fri, 22 Jul 16 00:30:04 +0430 همکاری «جمشید مشایخی» و «داوود میرباقری» پس از 20 سال
جمشید مشایخی در سریال «ماه تی‌تی» به کارگردانی داوود میرباقری بازی می‌کند.

]]>