فراتاب- http://www.faratab.com/category// info@rsm.co.ir Thu, 28 Jan 21 03:07:08 +0330fa نیوزلند تحریم‌های خود علیه ایران را لغو کرد http://www.faratab.com/news/323/%D9%86%DB%8C%D9%88%D8%B2%D9%84%D9%86%D8%AF-%D8%AA%D8%AD%D8%B1%DB%8C%D9%85%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%AF-%D8%B9%D9%84%DB%8C%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%A7-%D9%84%D8%BA%D9%88-%DA%A9%D8%B1%D8%AF Sun, 21 Feb 16 06:05:04 +0330 نیوزلند تحریم‌های خود علیه ایران را لغو کرد
بنا بر اعلام وزارت خارجه نیوزلند، این کشور تحریم‌های خود علیه ایران را با توجه به توافق‌ هسته‌ای سال گذشته لغو کرد.

]]>