فراتاب- http://www.faratab.com/category// info@rsm.co.ir Tue, 19 Jan 21 15:24:57 +0330fa انفجارهای آنکارا از سوی ی‌.پ.گ و پ.ک.ک انجام شده است http://www.faratab.com/news/304/%D8%A7%D9%86%D9%81%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%D9%86%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A7-%D8%A7%D8%B2-%D8%B3%D9%88%DB%8C-%DB%8C%E2%80%8C.%D9%BE.%DA%AF-%D9%88-%D9%BE.%DA%A9.%DA%A9-%D8%A7%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%85-%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA Sat, 20 Feb 16 09:57:59 +0330 انفجارهای آنکارا از سوی ی‌.پ.گ و پ.ک.ک انجام شده است
عصر چهار شنبه، بواسطه انفجار یک خودروری بمب گذاری شده در مسیر کاروان نظامیان ترکیه در آنکارا، بیش از 20 سرباز ترک کشته و تعداد زیادی نیز زخمی شدند.

]]>