فراتاب- http://www.faratab.com/category// info@rsm.co.ir Thu, 28 Jan 21 03:24:38 +0330fa 18:31 ساعت خونین آنکارا http://www.faratab.com/news/302/18%3A31-%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AA-%D8%AE%D9%88%D9%86%DB%8C%D9%86-%D8%A2%D9%86%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A7 Sat, 20 Feb 16 09:57:28 +0330 18:31 ساعت خونین آنکارا
انفجار یک خودروی مملو از مواد منفجره در مسیر یک کاروان اتوبوس های حامل نظامیان ترکیه ساعت 18:31 چهارشنبه آنکارا، پایتخت را لرزاند و حداقل ۲۸ کشته و ده ها مجروح بر جای گذاشت.

]]>