فراتاب- http://www.faratab.com/category// info@rsm.co.ir Wed, 20 Jan 21 07:35:20 +0330fa وزیر دفاع اس 300 را با خود به ایران می آورد http://www.faratab.com/news/296/%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D8%B3-300-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D8%A7-%D8%AE%D9%88%D8%AF-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%85%DB%8C-%D8%A2%D9%88%D8%B1%D8%AF Sat, 20 Feb 16 12:35:08 +0330 وزیر دفاع اس 300 را با خود به ایران می آورد
خبرگزاری اسپوتنیک گزارش داد: سردار حسین دهقان وزیر دفاع ایران که برای بازدید در روسیه به سر می برد، روز پنجشنبه در مراسم ارسال سامانه های موشکی اس 300 به ایران از طریق دریای خزر که در شهر آستراخان برگزار می شود، شرکت خواهد کرد.

]]>