فراتاب- http://www.faratab.com/category// info@rsm.co.ir Tue, 26 Jan 21 05:30:09 +0330fa یا همه با هم نجات می یابیم یا با هم غرق می شویم http://www.faratab.com/news/294/%DB%8C%D8%A7-%D9%87%D9%85%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D9%87%D9%85-%D9%86%D8%AC%D8%A7%D8%AA-%D9%85%DB%8C-%DB%8C%D8%A7%D8%A8%DB%8C%D9%85-%DB%8C%D8%A7-%D8%A8%D8%A7-%D9%87%D9%85-%D8%BA%D8%B1%D9%82-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%DB%8C%D9%85 Sat, 20 Feb 16 11:05:02 +0330 یا همه با هم نجات می یابیم یا با هم غرق می شویم
محمد جواد ظریف، وزیر امور خارجه کشورمان در دومین و آخرین روز سفر خود به بلژیک، با حضور در پارلمان اروپا، در جمع اعضای این پارلمان سخنرانی کرد. وی همچنین با شارل میشل نخست وزیر و ریندرز همتای بلژیکی خود دیدار و پس از آن نیز با شارل مارتین شولتز رییس پارلم

]]>