فراتاب- http://www.faratab.com/category// info@rsm.co.ir Tue, 19 Jan 21 15:47:03 +0330fa گوش به زنگ باشیم؛ اتفاقاتی در حال روی دادن است http://www.faratab.com/news/2720/%DA%AF%D9%88%D8%B4-%D8%A8%D9%87-%D8%B2%D9%86%DA%AF-%D8%A8%D8%A7%D8%B4%DB%8C%D9%85%D8%9B-%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AD%D8%A7%D9%84-%D8%B1%D9%88%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA Sat, 09 Jul 16 17:19:22 +0430 گوش به زنگ باشیم؛ اتفاقاتی در حال روی دادن است
علی اکبر صالحی رییس سازمان انرژی اتمی کشورمان در واکنش به اظهارات بان کی مون و آنگلا مرکل در خصوص برنامه موشکی کشورمان اظهار داشت: به نظر بنده توطئه ای در حال ایجاد است وگرنه دلیلی ندارد که بان کی مون و مرکل داد و فریاد راه بیندازند.

]]>