فراتاب- http://www.faratab.com/category// info@rsm.co.ir Wed, 20 Jan 21 19:25:39 +0330fa از کوچ اجباری 1 میلیون شهروند تا کشتار پناهندگان سوری http://www.faratab.com/news/2436/%D8%A7%D8%B2-%DA%A9%D9%88%DA%86-%D8%A7%D8%AC%D8%A8%D8%A7%D8%B1%DB%8C-1-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF-%D8%AA%D8%A7-%DA%A9%D8%B4%D8%AA%D8%A7%D8%B1-%D9%BE%D9%86%D8%A7%D9%87%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D9%88%D8%B1%DB%8C Wed, 22 Jun 16 01:40:09 +0430 از کوچ اجباری 1 میلیون شهروند تا کشتار پناهندگان سوری
وضعیت آشفته‌ی ترکیه، هم‌ چنان متشنج است. آخرین تحولات این کشور، در پرتو جنگ داخلی آن علیه مناطق کردنشین به بهانه‌ی تعقیب نیروهای حزب کارگران کردستان قرار گرفته است.

]]>