فراتاب- http://www.faratab.com/category// info@rsm.co.ir Mon, 18 Jan 21 18:41:26 +0330fa اهمیت ایران برای گسترش نفوذ روسیه در خاورمیانه http://www.faratab.com/news/2167/%D8%A7%D9%87%D9%85%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%DA%AF%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%B4-%D9%86%D9%81%D9%88%D8%B0-%D8%B1%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%AE%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%87 Thu, 02 Jun 16 20:33:06 +0430 اهمیت ایران برای گسترش نفوذ روسیه در خاورمیانه
چهارمين نشست استراتژيك روسيه و اعضاي شوراي همكاري خليج فارس روز پنجشنبه در مسكو در سطح وزراي امور خارجه برگزار شد. در اين نشست سرگئي لاوروف از علاقه‌مندي مسكو براي كمك به حل مشكلات تهران و رياض سخن گفت.

]]>