فراتاب-عراق http://www.faratab.com/category/119/ info@rsm.co.ir Fri, 24 Jan 20 21:21:18 +0330fa استقبال آمریکا از پیشنهاد عربستان برای اعزام نیروی زمینی به سوریه http://www.faratab.com/news/175/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D8%A7%D9%84-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D8%A7%D8%B2-%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%AF-%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B9%D8%B2%D8%A7%D9%85-%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88%DB%8C-%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%B3%D9%88%D8%B1%DB%8C%D9%87 Sat, 06 Feb 16 11:30:02 +0330 استقبال آمریکا از پیشنهاد عربستان برای اعزام نیروی زمینی به سوریه
در پی پیشنهاد عربستان سعودی مبنی بر آمادگی این کشور برای اعزام نیروی زمینی به سوریه "برای رویارویی با داعش"، وزیر دفاع آمریکا با استقبال از این پیشنهاد اعلام کرد به زودی درباره این امر با مسئولان سعودی دیدار می‌کند.

]]>