فراتاب- http://www.faratab.com/category// info@rsm.co.ir Thu, 06 Aug 20 12:14:51 +0430fa گسترش نفوذ ایران؛ بحران جدید خاورمیانه! http://www.faratab.com/news/7134/%DA%AF%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%B4-%D9%86%D9%81%D9%88%D8%B0-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%9B-%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%AE%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%87%21 Sun, 31 Dec 17 15:11:47 +0330 گسترش نفوذ ایران؛ بحران جدید خاورمیانه!
عصر جدیدی از همکاری استراتژیک میان سه کشور ترکیه، روسیه و ایران که در تحولات پساداعش منطقه خاورمیانه نقش گسترده ای پیدا کرده اند شکل گرفته که این امر باعث کنارگذاشتن آمریکا در تحولات منطقه شده است.

]]>
تحلیل تل آویو از اتحاد شکننده تهران، مسکو و آنکارا http://www.faratab.com/news/6715/%D8%AA%D8%AD%D9%84%DB%8C%D9%84-%D8%AA%D9%84-%D8%A2%D9%88%DB%8C%D9%88-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF-%D8%B4%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%8C-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%88-%D9%88-%D8%A2%D9%86%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A7 Sat, 07 Oct 17 01:12:08 +0330 تحلیل تل آویو از اتحاد شکننده تهران، مسکو و آنکارا
یروزی ایران و روسیه در بحران سوریه و همسویی با ایران در بحران خلیج فارس و هراس ترکیه از نقش کردهای سوریه و تنش فزاینده با آمریکا و زمینه نزدیکی ترکیه را به محور ایران و روسیه فراهم کرده است اما این از دیدگاه اسرائیل منعکس کننده همگرایی عمیق منافع ترکیه

]]>
«آستانه» آخرین فرصت برای حل دیپلماتیک بحران سوریه! http://www.faratab.com/news/5198/%C2%AB%D8%A2%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D9%87%C2%BB-%D8%A2%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D9%81%D8%B1%D8%B5%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AD%D9%84-%D8%AF%DB%8C%D9%BE%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%AA%DB%8C%DA%A9-%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D9%88%D8%B1%DB%8C%D9%87%21 Wed, 18 Jan 17 17:53:26 +0330 «آستانه» آخرین فرصت برای حل دیپلماتیک بحران سوریه!
مذاکرات آتی آستانه ی قزاقستان می تواند آخرین فرصت برای حل بحران سوریه بدون درگیری مستقیم قدرت های منطقه ای و فرامنطقه ای باشد.

]]>