فراتاب- http://www.faratab.com/category// info@rsm.co.ir Sat, 06 Mar 21 21:20:58 +0330fa ثبت پایان‌نامه‌ها و رساله‌ها در «ایرانداک» الزامی شد http://www.faratab.com/news/4846/%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7-%D9%88-%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%C2%AB%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%DA%A9%C2%BB-%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D8%AF- Mon, 05 Dec 16 03:00:03 +0330 ثبت پایان‌نامه‌ها و رساله‌ها در «ایرانداک» الزامی شد
دکتر فرهادی، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری با امضای آیین‌نامه‌ای، ثبت پیشنهاده (پروپوزال) پارساها (پایان‌نامه کارشناسی ارشد و رساله دکترای تخصصی) و پارسا‌های دانشجویان و دانش‌آموختگان تمامی موسسه‌های دولتی و غیردولتی را الزامی کرد.

]]>