فراتاب- http://www.faratab.com/category// info@rsm.co.ir Fri, 04 Dec 20 14:05:03 +0330fa تا چه حد سقوط کرده‌ایم؟ http://www.faratab.com/news/4778/%D8%AA%D8%A7-%DA%86%D9%87-%D8%AD%D8%AF-%D8%B3%D9%82%D9%88%D8%B7-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%87%E2%80%8C%D8%A7%DB%8C%D9%85%D8%9F Tue, 29 Nov 16 19:31:15 +0330 تا چه حد سقوط کرده‌ایم؟
پیروزی دونالد ترامپ با گرایش جهانی به پوپولیسم ملی فاشیستی، برآمده از ضعف‎ها و فسادهای دمکراسی لیبرال، همخوان است؛ بدین شکل حتی می‎توان گفت پاسخی است به‌تعویق‌افتاده به رکود بزرگ ۲۰۰۸، به خصوص میان طبقات گستردۀ رأی‎دهندگانی که از توهم سیاست‎های نهادی سنتی

]]>