فراتاب- http://www.faratab.com/category// info@rsm.co.ir Fri, 06 Aug 21 05:34:08 +0430fa گردش به «اسد» ژنرال السیسی! http://www.faratab.com/news/4712/%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D8%B4-%D8%A8%D9%87-%C2%AB%D8%A7%D8%B3%D8%AF%C2%BB-%DA%98%D9%86%D8%B1%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B3%DB%8C%D8%B3%DB%8C%21 Thu, 24 Nov 16 00:18:15 +0330 گردش به «اسد» ژنرال السیسی!
رئیس‌جمهور مصر تأکید کرد که کشورش از ارتش سوریه برای مقابله با گروه‌های تروریستی حمایت می‌کند و خواهان جدیت در از میان برداشتن چنین گروه‌هایی است.

]]>