فراتاب- http://www.faratab.com/category// info@rsm.co.ir Fri, 06 Aug 21 04:57:43 +0430fa بیستمین جشنواره گلاویژ با شعار عقل آزاد، نسل روشنگر http://www.faratab.com/news/4677/-%D8%A8%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%AC%D8%B4%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%87-%DA%AF%D9%84%D8%A7%D9%88%DB%8C%DA%98-%D8%A8%D8%A7-%D8%B4%D8%B9%D8%A7%D8%B1-%D8%B9%D9%82%D9%84-%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF%D8%8C-%D9%86%D8%B3%D9%84-%D8%B1%D9%88%D8%B4%D9%86%DA%AF%D8%B1 Sun, 20 Nov 16 14:39:56 +0330  بیستمین جشنواره گلاویژ با شعار عقل آزاد، نسل روشنگر
بيستمين جشنواره گلاویژ ۳۰ آبان (۲۰ نوامبر) با شعار «عقل آزاد نسل روشنگر»در سالن اجتماعات هتل توار در سلیمانیه، پایتخت فرهنگی اقلیم کردستان، افتتاح شد.

]]>