فراتاب- http://www.faratab.com/category// info@rsm.co.ir Sat, 28 Nov 20 16:44:11 +0330fa تلاش دموکرات‌های برای حذف سیستم رأی الکترال http://www.faratab.com/news/4648/%D8%AA%D9%84%D8%A7%D8%B4-%D8%AF%D9%85%D9%88%DA%A9%D8%B1%D8%A7%D8%AA%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AD%D8%B0%D9%81-%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%85-%D8%B1%D8%A3%DB%8C-%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%84 Thu, 17 Nov 16 01:27:58 +0330 تلاش دموکرات‌های برای حذف سیستم رأی الکترال
با پیروزی دونالد ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا تلاش‌ها برای تغیر سیستم انتخاباتی آمریکا وارد فاز تازه‌ای شده است. تا روز گذشته، این تنها کمپین‌های مردمی بودند که خواستار از بین رفتن سیستم رأی الکترال در آمریکا بودند اما ...

]]>