فراتاب- http://www.faratab.com/category// info@rsm.co.ir Thu, 03 Dec 20 14:19:36 +0330fa کاخ سفید در انتظار کلیددار چهل‌وپنجم http://www.faratab.com/news/4539/%DA%A9%D8%A7%D8%AE-%D8%B3%D9%81%DB%8C%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B8%D8%A7%D8%B1-%DA%A9%D9%84%DB%8C%D8%AF%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%DA%86%D9%87%D9%84%E2%80%8C%D9%88%D9%BE%D9%86%D8%AC%D9%85 Tue, 08 Nov 16 09:48:03 +0330 کاخ سفید در انتظار کلیددار چهل‌وپنجم
با پایان یافتن زمان تبلیغات کاندیداهای ریاست جمهوری آمریکا امروز این انتخابات برگزار می‌شود؛ روز گذشته اف‌بی‌آی «هیلاری کلینتون»، کاندیدای حزب دموکرات را از هرگونه اتهام تبرئه کرد و بیشتر نظرسنجی‌ها نیز از پیشتازی وی حکایت دارند.

]]>